สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ Agricultural Land Reform Office

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่    Agricultural Land Reform Office สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชี?

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.เชียงใหม่) จัดตั้งขี้นตามมาตราที่ 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ 2518 เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25/08/2023
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ALROSMART ในการสร้างความสั...
25/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ALROSMART ในการสร้างความสัมพันธ์ “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจ...
19/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศวาระ “เชียงใหม่เมืองสะอาด” (CHIANG MAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม” เป็นวาระสำคัญหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญดังกล่าว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉล...
04/07/2023

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

03/07/2023
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมพิธีป...
09/06/2023

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ แม่น้ำปิงหน้าวัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียง...
06/06/2023

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน เพื่อนำไปสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมพิธีท...
06/06/2023

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูป...
29/05/2023

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ

วันพุธที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ส....
19/04/2023

วันพุธที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้ทำบุญไหว้ศาลและทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ ส.ป.ก. ณ ศูนย์บริการ...
01/03/2023

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ ส.ป.ก. ณ ศูนย์บริการประชาชน
ลิงค์สำหรับตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
https://info.go.th/feedback/qr/94e56936-9146-4325-9e44-930bedcbddb6

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา...
14/02/2023

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลิงค์สำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=983160&tokenValue=1b21519e-c37d-4ddd-bfb2-5baa76529125&departmentId=383

ที่อยู่

Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653328470

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ Agricultural Land Reform Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ Agricultural Land Reform Office:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}