Thai Arts and Creative Cultures, CMU

Thai Arts and Creative Cultures, CMU สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากสาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มช.

ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่บูรณการองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทย วัฒนธรรมไทยและล้านนา ครอบคลุมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนประวัติศาสตร์ศิลป์ การจัดการศิลปะวัฒนธรรม อาศัยกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติการ การวิจัยและสร้างสรรค์สู่การผลิตบัณฑิตทางศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่มีองค์ความรู้

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นนักนวัตกรสมัยใหม่ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่
1) สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย และปฏิบัติการด้านศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่การต่อยอดองค์ความรู้ใหม่จากรากเหง้าทางภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อันเกิดจากกระบวนการวิจัยและปฏิบัติการสู่สังคมอย่างมีคุณค่า สะท้อนสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
3) สามารถจัดการความคิดและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ เป็นนักบริหารจัดการทางศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนประกอบเป็นอาชีพหรือผู้ประกอบการสมัยใหม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนและสังคม

เชิญชมภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย หรือพิธีนำนักศึกษาสักการะพระธาตุดอยสุเทพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวั...
21/11/2023

เชิญชมภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย หรือพิธีนำนักศึกษาสักการะพระธาตุดอยสุเทพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 25...
21/11/2023

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ โรงละคร หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพสวยๆ จากคณะวิจิตรศิลป์ มีมาให้ชมแล้วค่ะ
16/11/2023

ภาพสวยๆ จากคณะวิจิตรศิลป์ มีมาให้ชมแล้วค่ะ

พิธียกขั้นตั้งไหว้ครูวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2566
16/11/2023

พิธียกขั้นตั้งไหว้ครูวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2566

TCAS รอบ Port Folio พรุ่งนี้ 9 พ.ย.วันสุดท้ายแล้ว รีบมาสมัครกันนะ รอบนี้รับเยอะ ไม่ต้องสอบ ใช้แค่หลักฐานกับแฟ้มสะสมงาน ค...
08/11/2023

TCAS รอบ Port Folio พรุ่งนี้ 9 พ.ย.วันสุดท้ายแล้ว รีบมาสมัครกันนะ รอบนี้รับเยอะ ไม่ต้องสอบ ใช้แค่หลักฐานกับแฟ้มสะสมงาน คลิกเลย

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนาในช่วงบ่าย และหลังจากนั้นจะเป็นพิธีเปิดนิทรรศการในช่วงเย็น
07/11/2023

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนาในช่วงบ่าย และหลังจากนั้นจะเป็นพิธีเปิดนิทรรศการในช่วงเย็น

มาดูภาพบรรยากาศในการประกวดศิลปกรรมปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 21 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ย. ที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชี...
06/11/2023

มาดูภาพบรรยากาศในการประกวดศิลปกรรมปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 21 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ย. ที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันค่ะ

26/10/2023

ศรัณย์ สุวรรณโชติ (ครูนิก)
นักศึกษาเก่ารหัส 41 คณะวิจิตรศิลป์ มช.
ผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรม วิชาเจิงมรดกประจำชาติ
ศิลปะการต่อสู้ของชาวล้านนาในอดีตที่ใกล้จะสูญหาย
ถ่ายทอดผ่านการฟ้อนรำ ที่สวยงาม มีชั้นเชิง
เคลื่อนไหว เลื่อนไหล ต่อเนื่อง เป็นเส้นสาย
มาร่วมสืบทอดศิลปแห่งล้านนากับเจิง

เตรียมพร้อมกันหรือยัง!!TCAS รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน Port Folio ปีการศึกษา 2567 รับสมัคร 30 ต.ค.- 9 พ.ย.66ทางเว็บไซต์ h...
25/10/2023

เตรียมพร้อมกันหรือยัง!!
TCAS รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน
Port Folio ปีการศึกษา 2567
รับสมัคร 30 ต.ค.- 9 พ.ย.66
ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th ...
เข้าไปดูหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขา
ได้ทางเว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ www.finearts.cmu.ac.th

กดติดตามเพจสาขาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ที่ Thai Arts and Creative Cultures, CMU

#สาขาวิชาศิลปไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

เชิญชวนน้องๆ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม CMU OPEN HOUSE Online 2023 "เปิดบ้านวิจิตรศิลป์" ไปชม ไปฟัง การเรียนการสอนของสาข...
20/10/2023

เชิญชวนน้องๆ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
CMU OPEN HOUSE Online 2023 "เปิดบ้านวิจิตรศิลป์"
ไปชม ไปฟัง การเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆ
รวมทั้งของสาขาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้วยน๊าา...
พร้อมตอบทุกข้อคำถามที่อยากรู้ อยากถามกันเล้ยย...
วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 2566 เวลา 13.30-14.30 น.
ทาง Face Book Live กิจกรรม และเพจคณะวิจิตรศิลป์
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่าาา

📣✨CMU Open House Online 2023 "เปิดบ้านวิจิตรศิลป์"
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.30 น.
ไลฟ์สดทางเพจ CMU Open House และทางเพจคณะวิจิตรศิลป์
พบกับแขกรับเชิญสุด exclusive
😍 คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เป็น illustrator หรือผู้สร้างภาพประกอบงานโฆษณา ผู้เป็นอันดับหนึ่งของโลก รวมถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิลลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท CGI สตูดิโอสัญชาติ ไทยที่โด่งดังไปไกล และได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
โดยมี 😍 อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ😍คุณสายธาร มาณะศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ
😎สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ห้ามพลาดเป็นอันขาด ❗️❗️❗️ สามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ
📍 จิ้มดูรายละเอียดกำหนดการได้เลย : https://cmu.to/Schedule
👉ลงทะเบียนได้ที่ https://tlp.eqd.cmu.ac.th/openhouse/
ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00 น. 💜
#ชีวิตดีดีที่มช #มช
#คณะวิจิตรศป์มช
#รับสมัครศึกษาต่อ

พิธีไหว้ครูวิจิตรศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๖
13/10/2023

พิธีไหว้ครูวิจิตรศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๖

🙏นบไหว้สาครูบาอาจารย์ศิลป์

✉️ทางสโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมพิธียกขันตั้งไหว้ครู คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📍หากมีข้อสงสัย หรือพบเจอปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Fine Arts Student Union

มาเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรม CMU Open House Online 2023 ที่จะพาน้อง ๆ ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น😍 ย้ำว่าเป...
12/10/2023

มาเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรม CMU Open House Online 2023 ที่จะพาน้อง ๆ ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น😍 ย้ำว่าเป็นรูปแบบ Online น้าา ไม่ว่าน้อง ๆ จะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย😎

📢 😝 กิจกรรมใกล้จะเริ่มแล้วด้วยซิ ว้าวุ่นเลยทีนี้ มาเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรม CMU Open House Online 2023 ที่จะพาน้อง ๆ ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น😍 ย้ำว่าเป็นรูปแบบ Online น้าา ไม่ว่าน้อง ๆ จะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย😎
👉 ลงทะเบียน https://tlp.eqd.cmu.ac.th/openhouse/
(ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) 👈
อย่าลืมตั้งแจ้งเตือน 🗓️ วันลงทะเบียน กันด้วยน้าาา✨
#ชีวิตดีดีที่มช #มช

TCAS รอบ 1-3 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว
10/10/2023

TCAS รอบ 1-3 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1-3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
https://cmu.to/TCAS167

TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota
https://cmu.to/TCAS267

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission
https://cmu.to/TCAS367

หรือ ศึกษาประกาศฯ ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ทาง
https://admission.reg.cmu.ac.th/
ศึกษา คณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ทาง
https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php

ลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/pr-admission

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมชเด็กๆ จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงเตรียมตัวให้พร้อม🔴 พบกับกิจกรรม "วิจิตรศิลป์สัญจร EP.2 ตอน...ชุมแสง" ✨👉 ในวันที่ 7 -8 ...
06/10/2023

เด็กๆ จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงเตรียมตัวให้พร้อม
🔴 พบกับกิจกรรม "วิจิตรศิลป์สัญจร EP.2 ตอน...ชุมแสง" ✨
👉 ในวันที่ 7 -8 ตุลาคม 2566
ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ก็มีจัดแนะนำหลักสูตร
และกิจกรรมสำหรับน้องๆด้วยน๊าา

📣 เด็กๆ จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงเตรียมตัวให้พร้อม
🔴 พบกับกิจกรรม "วิจิตรศิลป์สัญจร EP.2 ตอน...ชุมแสง" ✨
👉 ในวันที่ 7 -8 ตุลาคม 2566
ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมทางด้านศิลปะ จากคณะวิจิตรศิลป์ มช.
💜 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
❤ ประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
#วิจิตรสัญจร #ชุมแสงชนูทิศ
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

03/10/2023

เชิญศิษย์เก่าวิจิตรศิลป์ร่วมส่งผลงานศิลปะ เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาส ครบรอบ 40 ปี" คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี
✨ "40 ปีแห่งความภาคภูมิใจ" ✨

แล้วพบกัน…
18/09/2023

แล้วพบกัน…


เตรียมพบกับนิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี #คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คณะวิจิตรศิลป์ มช. จะได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิษย์เก่าของคณะวิจิตรศิลป์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี
✨ "40 ปีแห่งความภาคภูมิใจ" ✨
👉 ภายในงานจะได้พบกับการเสวนา สังสรรค์ พบปะศิษย์เก่า ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในบรรยากาศสุด exclusive !!! 👏
👉 จะเปิดรับสมัครร่วมแสดงผลงาน ‼️ เร็วๆ นี้ ‼️
แล้วพบกันในวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🗓 พิธีเปิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Facebook : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร : 053-944814 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
#40ปีคณะวิจิตรศิลป์
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมพิธี
14/09/2023

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมพิธี

พร้อมจะทำภารกิจของวิจิตรศิลป์กันหรือยัง👊!!!

✉️ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกันทำของสำหรับกิจกรรม “พิธีเสี่ยงทายนางแก้ว และจตุรเทพ “ ใน🗓️วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่🕣เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป 📍ณ ลาดกรวดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📍หากมีข้อสงสัย หรือพบเจอปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Fine Arts Student Union

รับสมัครนศ.ช่วยงาน เก็บชม.กิจกรรมได้ด้วยค่ะ
13/09/2023

รับสมัครนศ.ช่วยงาน เก็บชม.กิจกรรมได้ด้วยค่ะ

🎉 รับนศ.ช่วยงาน จำนวน 10 คน ร่วมงานกับ พี่มวย-ปิยศักดิ์ เขียวสะอาด ศิลปินระดับนานาชาติ ในการเพ้นท์ผนังหน้าคณะค่ะ

👇 ลิงค์สมัคร 👇
https://forms.office.com/r/e4nWXPFR35

สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
01/09/2023

สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

📍 การสอบ CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2566 จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ (2 ก.ย. 2566) ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสอบตามที่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/ 📍

- ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนย์สอบของตนเองก่อนวันสอบ และเผื่อเวลาในการมาสอบ เพื่อที่จะได้เข้าสอบให้ตรงเวลา -

กำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58
30/08/2023

กำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58

🟣 สรุปรายละเอียดกำหนดการวันที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 🟣

๏ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2566 (แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์)
๏ วันที่ 25 มกราคม 2567 (วันรายงานตัว)
๏ วันที่ 26 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1)
๏ วันที่ 27 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 2)
๏ วันที่ 28 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมใหญ่)
๏ วันที่ 29 – 30 มกราคม 2567 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

📍สามารอ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
ภาษาไทย : cmu.to/graduate58agenda-th
📍You can read the full announcement details by following the link below.
English : cmu.to/graduate58agenda-en

#ถึงเพื่อนร่วมทาง
#บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่58

สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิยฉัตร อุดมศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ในโอกาสได้รับแต...
29/08/2023

สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิยฉัตร อุดมศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

📣 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👏 ขอแสดงความยินดีกับ ✨
อาจารย์ ดร.ปิยฉัตร อุดมศรี
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
✨ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ✨
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

เชิญชวนนักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งส่วนของกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน
23/08/2023

เชิญชวนนักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งส่วนของกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน

📣 นักศึกษาทุกคน อย่าลืมนะ 👨‍🏫
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
👉 ประเมินผ่านระบบออนไลน์ CMU SIS
👉 สามารถประเมินได้ทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
👉 โดยประเมินได้ทั้งกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2566 (วันปิดภาคการศึกษา)
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

ทางสาขาวิชาได้จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์” โดยมีประธานกรรมการบริหารหลักสูต...
05/08/2023

ทางสาขาวิชาได้จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์” โดยมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิจิตรศิลป์ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที...
27/07/2023

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิจิตรศิลป์ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา ในส่วนของสาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ผศ.สากล สุทธิมาลย์ ให้การต้อนรับน้องๆ เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัย

มช. เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “LOGO 60 ปี มช.” ขยายเวลาส่งผลงาน ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท
27/07/2023

มช. เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “LOGO 60 ปี มช.” ขยายเวลาส่งผลงาน ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท

📍📍ขยายเวลาส่งผลงาน
ประกวด “LOGO 60 ปี มช.”
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566
แสดงพลังสร้างสรรค์
ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท

รายละเอียด https://cmu.ac.th/th/article/077e856b-e95c-40f4-a54e-da8364dd522d

"ยินดีด้วยกับคนเก่งของเรา"นายกานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิท...
19/07/2023

"ยินดีด้วยกับคนเก่งของเรา"
นายกานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้เข้ารับเกียรติบัตร "คนดีศรีจังหวัด" กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 หลังจากรับเกียรติบัตร จะได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ"คนดีศรีจังหวัด" จากท่านนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไป

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ วันพรุ่งนี้ 18 ก.ค. 66  เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ ห้อง FB1307 อาคารสำนักงานชั้น 3
17/07/2023

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ วันพรุ่งนี้ 18 ก.ค. 66 เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ ห้อง FB1307 อาคารสำนักงานชั้น 3

กู้กยศ. ?
ทุนการศึกษา?

📍เชิญชวนน้องๆที่สนใจ เข้าร่วมพูดคุยกับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในประเด็น กยศ.+ทุนการศึกษาต่างๆ

👉พบกันวันพรุ่งนี้ (18/7/66) เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานชั้น 3 ห้อง FB1307

มาพบกันเยอะๆนะคะ🥰

📣 ประชาสัมพันธ์ ชวนน้องๆในคณะ ร่วมประกวดวาดภาพ ในกิจกรรม "ART OF MANSUANG" และ "FAN ART" จากภาพยนตร์ "แมนทรวง" เพื่อชิงเ...
17/07/2023

📣 ประชาสัมพันธ์ ชวนน้องๆในคณะ ร่วมประกวดวาดภาพ ในกิจกรรม "ART OF MANSUANG" และ "FAN ART" จากภาพยนตร์ "แมนทรวง" เพื่อชิงเงินรางวัลและจะได้จัดแสดงในงานที่ภาพยนตร์จะจัดขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในสาขาวิชาด้วยค่ะ
30/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในสาขาวิชาด้วยค่ะ

✨ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ✨..............ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา................
ได้รับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ด้านศิลปวัฒนธรรมการสื่อสาร และอาชีพ ประจำปี 2565
👉 นายกานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 2
#สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย ได้ผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัลไปแล้ววันนี้  กับ “โครงการประกวดศิลปหัตถกรรมล้านนาร่วมสมัย”ส...
30/06/2023

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย ได้ผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัลไปแล้ววันนี้  กับ “โครงการประกวดศิลปหัตถกรรมล้านนาร่วมสมัย”

สำหรับนิทรรศการยังคงจัดแสดงไปจนถึงกลางเดือน ก.ค. สามารถเข้าชมได้ที่ห้องนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ในวันและเวลาราชการ

📸 ภาพบรรยากาศโครงการประกวดศิลปหัตถกรรมล้านนาร่วมสมัย 🗓 วันที่ 27 มิถุนายน 2566
28/06/2023

📸 ภาพบรรยากาศโครงการประกวดศิลปหัตถกรรมล้านนาร่วมสมัย
🗓 วันที่ 27 มิถุนายน 2566

26/06/2023
เชิญชมภาพบรรยากาศพิธีทำบุญครบรอบ 40 ปีคณะวิจิตรศิลป์ มช.เมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย.ที่ผ่านมา
24/06/2023

เชิญชมภาพบรรยากาศพิธีทำบุญครบรอบ 40 ปีคณะวิจิตรศิลป์ มช.เมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Special Talk “ช้างแก้วเยือนน้อง”
22/06/2023

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Special Talk “ช้างแก้วเยือนน้อง”

📣ขอเชิญร่วมฟัง Special Talk “ช้างแก้วเยือนน้อง” ❤️
การเสวนาสุดพิเศษโดยศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ เนื่องในโอกาส “40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
-------------
🔸คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1
- เป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร 2563 สาขาศิลปะการออกแบบ
- เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Illusion ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทผู้สร้างภาพประกอบโฆษณาอันดับหนึ่งของโลก
-------------
🔸คุณพาณิชย์ สดสี ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2
- กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
🗓 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
📍 ณ บริเวณลานหน้าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

ที่อยู่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653944818

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thai Arts and Creative Cultures, CMUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thai Arts and Creative Cultures, CMU:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด