Clicky

งานวิจัย บริการวิชาการ ศูนย์

งานวิจัย บริการวิชาการ ศูนย์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก งานวิจัย บริการวิชาการ ศูนย์, หน่วยงานราชการ, Chiang Mai.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
05/10/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมก...
30/09/2022

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

ในการนี้ มีอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น แะ คุณธนพล ฟูศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทเทิร์น อาร์ต จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่(startup) ในยุคดิจิทัล" สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดขึ้น ณ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ic106 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้

วันศุกร์นี้ 26 สิงหาคม 2565#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบด...
30/09/2022

วันศุกร์นี้ 26 สิงหาคม 2565

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และงานบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม วิชาการระดับชาติ "ศิลปศาสตร์วิชาการ” ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ในการนี้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี

การประชุม วิชาการระดับชาติ "ศิลปศาสตร์วิชาการ” ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 150 คน จากสถาบันเครือข่าย 9 สถาบัน 14 หน่วยงาน คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

❤️ #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
28/09/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

09/09/2022

📢📢 #ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวด

ฝากข่าว : เชิญชวนนักศึกษาของทางมหาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวิดีโอโฆษณา เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม 600,000.-

https://www.owndays.com/th/th/news/cmaward

📣📣อย่ารอช้า โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ร่วมสมัครส่งผลงานเข้าประกวดผลิตสื่อวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “OWNDAYS Thailand 7th Anniversary” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท!!✨
.
👓ครบรอบ 7 ปี โอนเดส์ประเทศไทย 📸จัดโครงการพิเศษ การประกวดสร้างสรรค์ วิดีโอโฆษณา ในหัวข้อ “OWNDAYS Thailand 7th Anniversary” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สูงสุด 300,000 บาท เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดไม่จำกัดอายุ😍ใครสนใจสมัครเลยยย มีเพื่อนบอกเพื่อน มีแฟนบอกแฟน โครงการดี ๆ แบบนี้โอนเดส์ไม่อยากให้ทุกคนพลาด🎊❤️
.
🎉ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัครผ่านทาง https://www.owndays.com/th/th/news/cmaward
.
👉คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
- บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ สัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- สามารถเข้าร่วมประกวด และส่งผลงานในนามบุคคล หรือ ทีม
.
👉กำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
สามารถสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
.
👉กำหนดวันประกาศผลการคัดเลือก
⏰วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://www.owndays.com/th/th/news/cmaward
⏰วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้ง 10 ทีม (บุคคล/ทีม) ที่งานประกาศผลรางวัล โดยผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีม (บุคคล/ทีม) จะต้องมาเข้าร่วมในงานฯ ดังกล่าวด้วย
(หมายเหตุ : สถานที่และวันประกาศผล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความหมาะสม)

🎁รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 300,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 100,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 50,000 บาท
- รางวัล Golden Rookie (สำหรับนิสิต นักศึกษา) เงินสด 30,000 บาท
- รางวัลชมเชย เงินสด 10,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
- รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย คูปองเงินสด OWNDAYS มูลค่า 10,000 บาท
.
📍ติดตามได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.owndays.com/th/th/news/cmaward
.
#オンデーズ #โอนเดส์ #ร้านแว่นตาจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

06/09/2022

🇨🇮 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2566 รอบ 1-4

หลักสูตร 4 ปี
รับ ม.6/ ปวช./ กศน./ GED/ เทียบเท่า
หลักสูตร 2 ปี
รับปวส./ เทียบเท่า
อ่านรายละเอียดคุณสมบัติ
แต่ละสาขาในประกาศรับสมัคร

*รอบ 1.1 Portfolio 15 ก.ย.-15 ต.ค.65🔥🔥🔥
หลักสูตร 4 ปี (GPAX 4 เทอม)
หลักสูตร 2 ปี (GPAX 2 เทอม)ก็สมัครได้

*รอบ 1.2 Portfolio 15 พ.ย.-15 ธ.ค.65 🔥🔥
หลักสูตร 4 ปี (GPAX 5 เทอม)
หลักสูตร 2 ปี (GPAX 3 เทอม) ก็สมัครได้

📍เตรียมตัวสมัครกันได้เลยนะคะ สมัครก่อนมีที่เรียนก่อน 13 คณะ 54 หลักสูตร ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 4 ปีเทียบเรียน เชียงใหม่-แพร่-ชุมพร รับสมัครพร้อมกัน

1️⃣ สมัครที่ https://admissions.mju.ac.th/
2️⃣ ค่าเทอมhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileDownload/Tuition_fee2565.pdf

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
01/09/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
01/09/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
01/09/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
03/08/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
02/08/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (คณบดี) เข้าร่วมการนำเสนอ "...
24/06/2022

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (คณบดี) เข้าร่วมการนำเสนอ "หลักสูตรทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC) ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 Theme; BCG" และการเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมฯ ของคณะฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ ที่ร่วมเสนอโครงการ/หลักสูตร ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเสนอหลักสูตร AITC จำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตร TIPP จำนวน 2 หลักสูตร โดยมี อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมนำเสนอหลักสูตร TIPP และ AITC

จัดโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล, กรุงเทพมหานคร ; จัดการนำเสนอหลักสูตร AITC และ TIPP จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขา Sufficiency Economy Philosophy (SEP), สาขา Agriculture and Food Security, สาขา Public Health, สาขา Climate Change and Environmental Issues และ สาขา Bio Circular Green Economy (BCG)

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศฯ ที่ให้โอกาสทางคณะฯ ได้ร่วมเปิดประสบการณ์ และนำเสนองานฯ มา ณ โอกาสนี้

❤️ 💚 🤍 💛 ❤️ 💚 🤍 💛

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
24/06/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

📢📢 ด่วน!! ..เปิดรับสมัครโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" 5 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ U2T BCGhttps://www.youtube.com/w...
16/06/2022

📢📢 ด่วน!! ..

เปิดรับสมัครโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล"

5 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ U2T BCG

https://www.youtube.com/watch?v=2sztfdy54oI&t=3s&ab_channel=U2TTube%5BOfficialChannel%5D

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
08/06/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
08/06/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

08/06/2022

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ; กิจกรรมอบรม หัวข้อ “การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย” ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากรอบรมฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

💐💐 ขอแสดงความยินดี 💐💐วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565ที่ปรึกษาคณบดี #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คุณสมบัติ นิ่มเงิน และคุณมง...
07/06/2022

💐💐 ขอแสดงความยินดี 💐💐

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

ที่ปรึกษาคณบดี #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คุณสมบัติ นิ่มเงิน และคุณมงคล การดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร" #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี ; "45 ปี 45 ความภูมิใจ คณะผลิตกรรมการเกษตร"

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับโล่เกียรติคุณฯ มา ณ โอกาสนี้

💚 🤍 💛 💚 🤍 💛 💚 🤍 💛

💐💐 ขอแสดงความยินดี 💐💐ในโอกาสที่ ที่ปรึกษาคณบดี #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คุณสมบัติ นิ่มเงิน และคุณมงคล การดี พร้อมด...
02/06/2022

💐💐 ขอแสดงความยินดี 💐💐

ในโอกาสที่ ที่ปรึกษาคณบดี #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คุณสมบัติ นิ่มเงิน และคุณมงคล การดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะฯ ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียง และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รวมถึงมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงาน และทำคุณประโยชน์ต่อคณะฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสังคมส่วนรวม อย่างต่อเนื่อง

💚 🤍 💛 💚 🤍 💛 💚 🤍 💛

ทีมงานเบื้องหลังคุณภาพ แน่นม้ากกกกก จ๊า 😄😄 Live & online for COVID 😉😉 คิดถึงงานคุณภาพ คิดถึงเรา นะจ๊ะ #ครอบครัวสื่อ...
28/05/2022

ทีมงานเบื้องหลังคุณภาพ แน่นม้ากกกกก จ๊า 😄😄

Live & online for COVID 😉😉 คิดถึงงานคุณภาพ คิดถึงเรา นะจ๊ะ #ครอบครัวสื่อสารดิจิทัล

สนใจใช้บริการ #ห้องประชุม & #ห้องเรียนออนไลน์ ห้อง VR ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องถ่ายภาพ ห้องสตูดิโอ งานตัดต่อ ห้องอัดเสียง งานถ่ายภาพ ผลิตสื่อวิดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ งานกราฟิกดีไซต์ ติดต่อ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 😉😉

#จ้างงานได้ ทีมนี้ น่ารักสุดๆ 🥰🥰

❤️ #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหา...
27/05/2022

❤️ #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งบทความผลงานวิจัย หรือ บทความวิชาการ เข้าร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปศาสตร์วิชาการ” ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ สามารถส่งและนำเสนอบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://www.libarts.mju.ac.th/libartsforum2/Callforpaper.php

ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

21/05/2022

❤️ 14 ปี แห่งความภาคภูมิ ...

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...

21 พฤษภาคม 2565

💚 🤍 💛

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...
18/05/2022

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 ภายใต้ โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์”

ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเก...
29/04/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติร่วมลงนามฯ

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สนับสนุนการวิจัย ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี ปฏิบัติการทางเกษตร และแปรรูปผลิตทางการเกษตร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของจังหวัดลำพูนและและมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2) ถ่ายทอด องค์ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ นำผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบยั่งยืน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบยั่งยืน ไปสู่การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งภาคการเกษตรของจังหวัดในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และการผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
3) ยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดลำพูน และ
4) ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ลำพูน #เชียงใหม่

📢📢 #ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม คนนอกกรุงชวนคุย ตอน2ถ้าคนหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่กลับบ้าน อยู่ในชุมชน แล้วจะทำอย่างไรให้มีคุณ...
29/04/2022

📢📢 #ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

คนนอกกรุงชวนคุย ตอน2
ถ้าคนหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่กลับบ้าน อยู่ในชุมชน แล้วจะทำอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาหาคำตอบกัน
กับ #วงเสวนาพลังหนุ่มสาวสร้างสรรค์ชุมชน
live สดผ่านเพจ Localist วันศุกร์ ที่ 29เมษายน 2565

ชวนคุยกับ
1. จิรายุทธ กองแก้ว เขียวก้านตองออแกนิกฟาร์ม
2.ชาติชัย กุศลมณีเลิศ ตัวแทนปกาเกอะญอรุ่นใหม่บ้านปางทอง จ.ตาก
3.ชญาดา พรจิรวิชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย์
4. อโนชา ปาระ​มี​สัก สท.ตำบลป่าสัก จ.ลำพูน
5.อายุ จือปา ผู้ก่อตั้ง อาข่าอ่ามา
ชวนคุยโดย พนม ทะโน คนนอกกรุง

ร่วมก่อการโดย ; คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้, สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ และไทยพีบีเอส

📢📢 #ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม คนนอกกรุงชวนคุยหลังจากที่เราได้ทำการสื่อสารเรื่องผู้ประกอบการชุมชน คนรุ่นใหม่ คนกลับบ้าน...
28/04/2022

📢📢 #ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

คนนอกกรุงชวนคุย

หลังจากที่เราได้ทำการสื่อสารเรื่องผู้ประกอบการชุมชน คนรุ่นใหม่ คนกลับบ้าน คนอยู่บ้านมาหลายปี จึงอยากชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวของคนกลับบ้านในยุคสมัยนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเจออะไรบ้าง

กับ #วงเสวนาวิถีSlowLifeฝันหวานของคนกลับบ้านกับโลกใบจริง
live สดผ่านเพจ Localist วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565
หรือจะร่วมแลกเปลี่ยนในวง โดยแสกน QR Code

ร่วมแลกเปลี่ยนกับ
1. ศศิภา นาคทองคง AKALIKO Organic Farm
2. วรวุฒิ สินโคกสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพ บ้านเกิดคำ
3. มนตรี กฤดาเกียรติสกุล คนรุ่นใหม่คลองลาน
4. รัญญา นวลคง สถาบัน PungCraft บ้านเรียนขนมปัง
ชวนคุยโดย พนม ทะโน ทีมงานคนนอกรุง

ร่วมก่อการโดย ; คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้, สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ และไทยพีบีเอส

เข้าร่วมกิจกรรม ; https://fb.watch/cFW3C6L3cj/

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...
07/04/2022

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์”

ในระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2565 ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

26/02/2022

💐💐 ขอแสดงความยินดี

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสเงความยินดี กับ นายธวัชชัย ใจปวง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดภาพถ่าย "ด้านสิทธิมนุษยชน" จากมุมมองคนรุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Human Rights for All ประเภทนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

👍 👍 👍 👍 👍

26/02/2022

📢📢 #ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะสร้างวิดีโอคอนเทนต์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และชาว TikTok มาแล้ว 📣📣

TikTok For Good ร่วมกับ โคแฟค (ประเทศไทย) และ #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคีเครือข่าย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม TikTok 101

👉👉👉 เน้นการใช้ TikTok และการตัดต่อวิดีโอคอนเทนต์เบื้องต้น สำหรับเผยแพร่บน TikTok แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแห่งยุค

🚀🚀🚀 ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานตัดต่อวิดีโอ เพียงใช้ internet ได้ และรู้จัก TikTok มาบ้าง จะเรียนสาขาอะไรก็มาลุยกันได้เลย 🌼🌼🌼

จัดอบรมฟรี!! ผ่านระบบออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 65
เวลา 10.00-12.00 น.

ลงทะเบียนล่วงหน้า 👉👉👉 https://forms.gle/fYX8SsAbD13WjtsPA

(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
18/02/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

Photos from MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz's post
18/02/2022

Photos from MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz's post

Photos from MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz's post
18/02/2022

Photos from MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz's post

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
27/01/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
27/01/2022

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยว...
19/01/2022

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

🥳 🥳 🥳 🥳 🥳 🥳

https://youtu.be/sV45CMKXoTo
29/12/2021
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนิ

https://youtu.be/sV45CMKXoTo

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาศักยภา.....

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะผู้แทนจาก บริษัท...
09/12/2021

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะผู้แทนจาก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด นำโดย คุณเฉลิม บุญประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ, คุณเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร) และคุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ; บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด มอบ สมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดละเอียด จากโครงการ "ปันปลูกฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ 100 วัน 30 ล้านแคปซูล" บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

วัตถุประสงค์ในการมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดละเอียดในครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับแจกจ่ายดูแลบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับมอบ จำนวน 10,000 ขวด

💚 🤍 💛 💚 💛 🤍 💚 💛 🤍 💚 💛 🤍

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post
09/12/2021

Photos from Faculty of Information and Communication, Maejo University's post

ที่อยู่

Chiang Mai
50290

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653875401

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานวิจัย บริการวิชาการ ศูนย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานวิจัย บริการวิชาการ ศูนย์:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ 애차 PDPC Thailand สภ.พนัสนิคม RTP Cyber Village ชุมชนบ้านนอก ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทองผ สวท.พะเยา FM 95.25 MHz สล็อตวอลเล็ท บาคาร่าวัววัว โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพ ภาษามลายู ม.อ.ปัตตานี - Malay Language Progr องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง Femfi 44 RTP Cyber Village สภ.ศรีวิชัย เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง