Clicky

บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้าน

บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้าน เปิดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 กรุณาตรวจสอบข้อมูล
13/12/2022

บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 กรุณาตรวจสอบข้อมูล

ขอแสดงความยินดี
05/12/2022

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน
05/12/2022

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post
28/11/2022

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post
24/11/2022

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post
24/11/2022

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post

24/11/2022

วีดิทัศน์สาธิตการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
สามารถรับชมได้ที่ https://graduation.mbu.ac.th/

โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
#พิธีประทานปริญญาบัตรมมร

22/11/2022

📯ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ กำหนดการจัดพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

📌เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเปลี่ยนแปลง กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร
📌📌จากเดิม ๒ วัน เป็น ๑ วัน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

บัณฑิตสามารถยืนยันความประสงค์การเข้ารวมพิธีประทานปริญญาบัตรได้ที่
https://graduation.mbu.ac.th/grad-64-65/

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduation.mbu.ac.th
และติดต่อสอบถามได้ที่ ☎️ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๗ - ๑๐๙๘
#พิธีประทานปริญญาบัตรมมร

📌 แจ้งบัณฑิต และมหาบัณฑิต มมร วิทยาเขตล้านนา ทุกท่าน ‼️🖐📢📣 สำคัญมาก‼️ ***⌨️🖱ให้กรอกข้อมูลทุกคน ‼️✅✅กรอกข้อมูลเพื่อยืนยัน...
10/11/2022
แบบสำรวจผู้เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564-2565

📌 แจ้งบัณฑิต และมหาบัณฑิต มมร วิทยาเขตล้านนา ทุกท่าน ‼️
🖐📢📣 สำคัญมาก‼️
***⌨️🖱ให้กรอกข้อมูลทุกคน ‼️

✅✅กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 และ 2565 ได้ที่นี้ https://forms.gle/E2NLXP4w8nAkqfbR8
✅✅ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post
04/11/2022

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post

Photos from มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา's post
30/10/2022

Photos from มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา's post

Photos from มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา's post
29/10/2022

Photos from มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา's post

📢️ ✅️เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566..📢✅️ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท และป.เอก) ** สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา **** รับ...
29/10/2022

📢️ ✅️เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566..
📢✅️ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท และป.เอก)
** สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา **
** รับจำนวนจำกัด ติดต่อด่วน‼️ **
** 091-0687794 **

🏫 เปิดเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา .. มมร วิทยาเขตล้านนา**ภาคการศึกษที่ 2 ปีการศึกษา 2565
28/10/2022

🏫 เปิดเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา .. มมร วิทยาเขตล้านนา
**ภาคการศึกษที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิตใหม่สาขาพุทธศาสนาและปรัชญารหัส 60  จำนวน 4 รูป/คน
13/10/2022

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิตใหม่
สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
รหัส 60 จำนวน 4 รูป/คน

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิตใหม่สาขาพุทธศาสนาและปรัชญาระหัส 62จำนวน  9 รูป/คนด้วยความยินดียิ่ง  จบพร้อมกัน2 ปีครึ่ง
13/10/2022

ขอแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิตใหม่
สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
ระหัส 62จำนวน 9 รูป/คน
ด้วยความยินดียิ่ง จบพร้อมกัน
2 ปีครึ่ง

Photos from มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา's post
25/09/2022

Photos from มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา's post

Photos from มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา's post
25/09/2022

Photos from มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา's post

ปฏิทินการศึกษา 2/2565   📌✅ ระดับบัณฑิตศึกษา 📌✅มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา.... กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตา...
18/08/2022

ปฏิทินการศึกษา 2/2565
📌✅ ระดับบัณฑิตศึกษา
📌✅มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
.... กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม...
🌺 นักศึกษาสามารถดูปฏิทินการศึกษาได้จาก ระบบบริการการศึกษา REG www.reg.mbu.ac.th ในลำดับต่อไป..

✅✅▶️ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ⭕️✅ปฏิทินการศึกษา 1/2565 (ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-ป.เอก)🌺🍀 หรือดูรายการป...
05/06/2022

✅✅▶️ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
⭕️✅ปฏิทินการศึกษา 1/2565 (ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-ป.เอก)
🌺🍀 หรือดูรายการปฏิทินการศึกษา จากระบบบริการการศึกษา www.reg.mbu.ac.th
⭕️ชุดปฏิทิน 532(ล้านนา) ป.โท
⭕️ชุดปฏิทิน 542(ล้านนา) ป.เอก

ช่องทางที่นักศึกษาสามารถติดต่อ มมร.วิทยาเขตล้านนาได้ทางเวปไซต์ www.lanna.mbu.ac.th  และ Facebook ได้ดังนี้หรือ ลิงค์ เพื...
31/05/2022

ช่องทางที่นักศึกษาสามารถติดต่อ มมร.วิทยาเขตล้านนาได้ทางเวปไซต์ www.lanna.mbu.ac.th และ Facebook ได้ดังนี้หรือ ลิงค์ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

💕✅️เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล: https://www.facebook.com/Register.MBU
💕✅️ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี : https://www.facebook.com/108814414674200/
💕✅️ เจ้าหน้าที่ กยศ. : https://www.facebook.com/mbu.lanna
💕✅️ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา : https://www.facebook.com/งานกิจการนักศึกษา-มมร-ล้านนา-107730185092826/
💕✅️เจ้าหน้าที่/อาจารย์บัณฑิตศึกษา : https://www.facebook.com/graduate.education.Mbu.lanna
❤️เข้าระบบ REG www.reg.mbu.ac.th

⏰️🏩 มมร.วิทยาเขตล้านนา ✅️✅️นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ(ทุกชั้นปี)✅️✅️นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญ...
25/05/2022

⏰️🏩 มมร.วิทยาเขตล้านนา
✅️✅️นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ(ทุกชั้นปี)
✅️✅️นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก(ทุกชั้นปี)
เปิดเรียนแบบปกติ (ONSITE)
ณ มมร.วข.ล้านนา (บวกค้าง อ.สันกำแพง)
✳️✳️ปฏิทินการศึกษา และรายวิชาให้เข้าดูระบบ www.reg.mbu.ac.th

ภาคการศึกษาที่ 1/2565...พบกันที่ มมร.วข.ล้านนา (บวกค้าง)
10/05/2022

ภาคการศึกษาที่ 1/2565...พบกันที่ มมร.วข.ล้านนา (บวกค้าง)

⏰️🏩 มมร.วิทยาเขตล้านนา
✅️✅️นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ(ทุกชั้นปี)
✅️✅️นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก(ทุกชั้นปี)
เปิดเรียนแบบปกติ (ONSITE)
ณ มมร.วข.ล้านนา (บวกค้าง อ.สันกำแพง)
✳️✳️ปฏิทินการศึกษา และรายวิชาให้เข้าดูระบบ www.reg.mbu.ac.th

28/03/2022
รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว “สาขาวิชา การบริหารการศึกษา” หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
17/03/2022

รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว “สาขาวิชา การบริหารการศึกษา” หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

15/03/2022
08/03/2022

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings

👉👉 สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ E-mail : [email protected]

👉👉 เข้าร่วมประชุมได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/83818113945?pwd=NXUxeHZTQit5ZzIydnBEMXBwR1VWUT09
📌📌 รหัสผ่าน Meeting ID: 838 1811 3945
📌📌 Passcode: 406915

👉👉ดาวน์โหลดแบบตอบรับฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36370/

👉👉ดูรายละเอียดและประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/02/35856/

04/02/2022

📢 นักศึกษามมร.วิทยาเขตล้านนา 📌ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
‼️ แจ้งกำหนดการวันสุดท้ายส่งใบแก้ I เทอม 1/2564, กำหนดการสอบปลายภาค 2/2564 และประกาศผลการเรียน 2/2564 ดังนี้.⏰⏰

รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญาบัตร  ประจำปี ๒๕๖๔ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ https://graduation.mbu...
01/02/2022

รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ https://graduation.mbu.ac.th/grad-64/
** กรณีนักศึกษาวิทยาเขตล้านนา..ตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง...ให้แจ้งในกล่องข้อความของเพจนี้

รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://graduation.mbu.ac.th/grad-64/

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา..เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา..เนื่องในว...
01/02/2022

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา..เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา..เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 31 ปี มมร.วิทยาเขตล้านนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565...

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 679-4-39384-0 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ 👇

27/01/2022

วารสารปรัชญาปริทรรศน์
Journal of Philosophical Vision
เปิดรับบทความ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะแขนงวิชาในด้านดังต่อไปนี้ `1) พระพุทธศาสนา 2) ปรัชญา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 3) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ 4) เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การพัฒนาสังคม และการศึกษา
ส่งบทความภายใน กุมภาพันธ์ 2565
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารปรัชญาปริทรรศน์
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน
บรรณาธิการ
ติดต่อกองบรรณาธิการ
พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร.โทร.0834859267
ดร.สุรชัย พุดชู โทร.0930276325
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "วารสารปรัชญา Journal of Philosophical Vision JPV" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/.../T1y5Kf24OD3WeIQkW...

27/01/2022

วารสารปรัชญาปริทรรศน์
Journal of Philosophical Vision
เปิดรับบทความ ด้านปรัชญา ทุกแขนง บทความวิจัย และ บทความวิชาการ
รับบทความวิจัย บทความวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาทุกระดับ
ส่งบทความภายใน กุมภาพันธ์ 2565
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารปรัชญาปริทรรศน์
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน
บรรณาธิการ
ติดต่อกองบรรณาธิการ
พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร.โทร.0834859267
ดร.สุรชัย พุดชู โทร.0930276325
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "วารสารปรัชญา Journal of Philosophical Vision JPV" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/T1y5Kf24OD3WeIQkW_p10Vm8VDhAUouAQWNdxA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post
30/12/2021

Photos from งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา's post

13/12/2021

ข่าวสารสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ที่อยู่

103 ถนนพระปกเกล้า ต. พระสิงห์
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653270975

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เ Tum Vichear Yneak หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพ Chocobuy เทศบาลนครเชียงใหม่ Research Administration Section Med CMU สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมป TAT Chiang Mai Office ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาล CMRU ภาควิชาการท่องเที่ยว CMRU 50 ปี ทันตแพทย์ มช. อพ สธ- มรชม