บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา

บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา เปิดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

08/11/2023

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
🙏🏻 น้อมถวายความอาลัย 🙏🏻
อาจารย์พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
มรณภาพลงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
เวลา 04.37 น.
น้อมถวายความอาลัยยิ่ง

📌ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามการสมัครเรียน  สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามด้านล่างนี้นะคะ**ระดับปริญญาโท    ...
01/11/2023

📌ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามการสมัครเรียน สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามด้านล่างนี้นะคะ
**ระดับปริญญาโท
- สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ติดต่อ พระมหาสกุล มหาวีโร ,ผศ.ดร.
**ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก
- สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา ติดต่อ ผศ.ดร. อุเทน ลาพงค์

📌รับสมัครนักศึกษาใหม่  1/2567☘️ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก)สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ
01/11/2023

📌รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2567
☘️ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก)
สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ

🌺แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับบัณฑิตศึกษา)❤️มหาวิทยาลัย...
16/10/2023

🌺แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
❤️มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

-ยื่นขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
-ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
📌ในระหว่าง วันที่ 24 ต.ค. - 5 พ.ย. 2566
ให้นักศึกษาเข้า ระบบ www.reg.mbu.ac.th เพื่อปริ้นท์ใบลงทะเบียน หรือ ดุ QR-CODE สำหรับโอนเงินได้ตามวันเวลาที่ระบุ

 #แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 #ส่งขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ 2567    📌ภาคพิเศษ -  ระดับบั...
09/10/2023

#แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
#ส่งขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ 2567
📌ภาคพิเศษ - ระดับบัณฑิตศึกษา และ ระดับปริญญาตรี
#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

📌ปฏิทินการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ลิงค์อยู่ที่ข้อความแสดงความคิดเห็นนะคะ..

28/09/2023

ผญ๋าล้านนา จดหมายข่าว ฉบับที่ 102 วันที่ 27 กันยายน 2566

28/09/2023
ขอแสดงความยินดีนางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 63 สอบผ่าน ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อ...
13/09/2023

ขอแสดงความยินดี
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 63 สอบผ่าน ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนาเปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2567❇️สาขาวิชาพุทธศา...
13/09/2023

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2567
❇️สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

📌สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ 0910687794

📌มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

📌ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
#รอบโครงการพาน้องเรียน
#รอบ1 - Portfolio
#รอบ2 - Quota
#รอบ3 - TCAS
#รอบ4 - Direct Admission
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความเพจนี้
** ติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.lanna.mbu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
31/05/2023

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

02/05/2023
🏁 🚩29 มกราคม 2566**การสอบโครงร่าง 3 บท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้า...
29/01/2023

🏁 🚩29 มกราคม 2566
**การสอบโครงร่าง 3 บท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
#มมรล้านนา
#บัณฑิตศึกษามมรล้านนา
เครดิตภาพ: พม.สกุล มหาวีโร ,ผศ.ดร.

🏁 ️🚩ภาพบรรยากาศ การสอบโครงร่าง 3 บท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท✳️✅️ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล...
27/01/2023

🏁 ️🚩ภาพบรรยากาศ การสอบโครงร่าง 3 บท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท
✳️✅️ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
#มมรล้านนา
#บัณฑิตศึกษามมรล้านนา
เครดิตภาพ: พม.สกุล มหาวีโร ,ผศ.ดร.

12/01/2023

️🙋‍♀️💁‍♂️นักศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา
🚩🚩ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา
️❇️ตรวจสอบและ ส่งผลการเรียนแก้ I ด่วน ‼️นะคะ
❇️เตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาค 2/2565 ที่จะมาถึง

🚩ปี 4 ป.ตรี ภาคพิเศษ (ที่ใกล้จะจบ)
✳️ สังคมศาสตร์ - เตรียมส่งเล่มรายงานฝึกประสบการณ์

บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 กรุณาตรวจสอบข้อมูล
13/12/2022

บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 กรุณาตรวจสอบข้อมูล

ขอแสดงความยินดี
05/12/2022

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน
05/12/2022

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน

24/11/2022

วีดิทัศน์สาธิตการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
สามารถรับชมได้ที่ https://graduation.mbu.ac.th/

โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
#พิธีประทานปริญญาบัตรมมร

22/11/2022

📯ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ กำหนดการจัดพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

📌เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเปลี่ยนแปลง กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร
📌📌จากเดิม ๒ วัน เป็น ๑ วัน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

บัณฑิตสามารถยืนยันความประสงค์การเข้ารวมพิธีประทานปริญญาบัตรได้ที่
https://graduation.mbu.ac.th/grad-64-65/

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduation.mbu.ac.th
และติดต่อสอบถามได้ที่ ☎️ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๗ - ๑๐๙๘
#พิธีประทานปริญญาบัตรมมร

📌 แจ้งบัณฑิต และมหาบัณฑิต มมร วิทยาเขตล้านนา ทุกท่าน ‼️🖐📢📣 สำคัญมาก‼️ ***⌨️🖱ให้กรอกข้อมูลทุกคน ‼️✅✅กรอกข้อมูลเพื่อยืนยัน...
10/11/2022

📌 แจ้งบัณฑิต และมหาบัณฑิต มมร วิทยาเขตล้านนา ทุกท่าน ‼️
🖐📢📣 สำคัญมาก‼️
***⌨️🖱ให้กรอกข้อมูลทุกคน ‼️

✅✅กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 และ 2565 ได้ที่นี้ https://forms.gle/E2NLXP4w8nAkqfbR8
✅✅ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ที่อยู่

103 ถนนพระปกเกล้า ต. พระสิงห์
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653270975

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}