สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่

08/08/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 39/2566 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์โรงงานพลุและดอกไม้ไฟระเบิด รวมถึงมาตการป้องกันเหตุฉุกเฉินฯ
โดย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
2. ความพร้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก 2568
โดย นางสาวอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
3. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1
และ นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
4. สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรร "Mother's month" สิงหาพาแม่เที่ยว
โดย นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤษศาสตร์ ฯ
5. การจัดงานทำบุญสะพานจันทร์สมอนุสรณ์
โดย รศ.ดร. รวี ลงกานี ทายาทผู้สร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์
และ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
6. ฯลฯ

04/08/2023

#เพื่อชาวมูโนะ คนไทยไม่ทิ้งกัน

11/07/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 36/2566 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. การเตือนกลุ่มเสี่ยงป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานร
โดย ดร.ทรงยศ คำชัย หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2. สรุปผลการจัดงาน Lanna Expo 2023
โดย นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
3. แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ป่วยโรคไตในทุกระยะ สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี
โดย นายวิรัตน์ ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
4. ฯลฯ

31/05/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 30/2566 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. การจัดงานวันสูบบุหรี่โลก 2566
2. การเสวนา "ยกระดับประเพณีเตียวขึ้นดอย" ฯ
3. สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ "อมก๋อยโมเดล"
4. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครัง้ที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ"
5. การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ปีที่ 2
6. การจัดกิจกรรม Global OTOP 2023 ภาคเหนือ ฯ
7. ฯลฯ

ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสักการะสรงน้ำ พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ปร...
14/04/2023

ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสักการะสรงน้ำ พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 อย่างเนืองแน่น

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 13 เมษายน 2566
13/04/2023

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 13 เมษายน 2566

04/04/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 25/2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. สถานการณ์และการป้องกันควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
2. เปิดปฏิทินประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ และ
การผลักดันให้ สงกรานต์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
3. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่
4 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
5. การต่อยอดลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม

สาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
01/04/2023

สาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

"การเป็นข้าราชการนั้น สำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต. กล่าวคือ ต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง พูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม แล...
31/03/2023

"การเป็นข้าราชการนั้น สำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต. กล่าวคือ ต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง พูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม และคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคน ปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ ให้เจริญงอกงาม."

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ฝุ่นควันหนาแน่น หน้ากากอนามัยจึงจำเป็น.. เชียงใหม่ ให้ทุกอำเภอดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
30/03/2023

ฝุ่นควันหนาแน่น หน้ากากอนามัยจึงจำเป็น..
เชียงใหม่ ให้ทุกอำเภอดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง

28/03/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 24/2566 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการแข่งขันชกมวย “ศึกกำปั้นสะท้านโลก” ฉลองครบรอบ 90 ปี
2. สรุปความเสียหายและการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. การจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ปี 2566
4. มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566 รองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

14/03/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 22/2566 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่..
วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้..
1. พิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. การจัดเทศกาลลาบเมือง ปี 2566 โดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโส

3. การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

4. ชี้แจงหลักเกณฑ์การยืนยันตัวตนและการขออุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

5. เห็ดเผาะ เพาะได้ แบบไม่ต้องเผาป่า ลดปัญหาการเผาป่าและหมอกควัน

6. เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

20/02/2023

[Live] พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจติดตาม "วาระเมืองสิชลยุติภัยพิบัตซำซาก เพิ่มพูนศักยภาพการจัดการนำ" ณ วัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

12/02/2023

รายการผู้ว่าพบประชาชน​ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

08/02/2023

🔴Live เรื่องดังหลังข่าว( 8 ก.พ. 66 )
📍ประเด็น : “มวยไทย & กุน ขแมร์”

🔻ผู้ร่วมรายการ​​
🔸รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

​​​🔸นพ.มีชัย อินวู๊ด​ ที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย

​​​🔸ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักมวยไทยระดับโลก
————————————
♦️ผู้ดำเนินรายการ
[ ปฏิพัทธ์ เข็มทิศ ]
👉🏻ชมสดกดช่อง 2 NBT
📌Facebook: Live NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#เรื่องดังหลังข่าว

04/02/2023
04/02/2023

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 การประกวดรถบุปผชาติอันวิจิตรตระการตา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

30/01/2023
“นัดหมาย รวมพลังผู้ใช้เฟซบุ๊ก ระดมรายงานแจ้ง เพจชื่อ Fanpage NBT Songkhla” เป็นเพจปลอมให้เฟซบุ๊กปิดบัญชี หลังถูกแฮคขณะนี...
30/01/2023

“นัดหมาย รวมพลังผู้ใช้เฟซบุ๊ก ระดมรายงานแจ้ง เพจชื่อ Fanpage NBT Songkhla” เป็นเพจปลอมให้
เฟซบุ๊กปิดบัญชี หลังถูกแฮคขณะนี้เป็นเพจเถื่อน นัดพร้อมกันจันทร์ที่ 30 ม.ค.66 เวลา 10.00 น.

ตามที่ เพจ Facebook ของ สทท.สงขลา ชื่อว่า “Fanpage NBT Songkhla” ถูกอาชญากรทางคอมพิวเตอร์โจรกรรมข้อมูลและ
ได้ยึดเพจฯ หรือถูกแฮคไปครอบครอง แต่ยังคงใช้ชื่อ“Fanpage NBT Songkhla” ไปเผยแพร่ข่าวบันเทิงไม่เหมาะสม ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ใช้สื่อออนไลน์และเกิดความเสียหายแก่ NBT สงขลา นั้น
NBT สงขลา ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊กทุกคน ทุกท่าน ช่วยกันหยุดปัญหาอาชญากรทางเทคโนโลยี ดังนี้
⁃ ยกเลิกการกดถูกใจเพจ Fanpage NBT Songkhla (สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้ไปกดถูกใจ)
⁃ ไม่แชร์เนื้อหาที่โพสจากเพจ Fanpage NBT Songkhla
⁃ ขอความร่วมมือทุกคน ทุกท่านส่งรายงานแจ้ง Facebook ว่า เพจ Fanpage NBT Songkhla” เป็นเพจปลอมได้ตั้งแต่บัดนี้
⁃ ขอนัดรวมพลังอย่างพร้อมเพรียง
ดีเดย์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00-10.10 น. เพื่อระดมส่งรายงานเพจปลอมให้ Facebook พิจารณาปิดบัญชีเพจฯดังกล่าว และช่วยสงต่อข้อมูลตามอินโฟกราฟิกให้คนรู้จักได้ช่วยกันกระหน่ำส่งรายงาน เพื่อให้เพจชื่อ เพจ Fanpage NBT Songkhla” ได้ปลิวออกไป จะได้ไม่โพสข่าวที่เป็นขยะ สร้างความเสียหายกับผู้ใช้เฟซบุ๊ก อีกต่อไป…//

29/01/2023
25/01/2023

🔵Live ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับ (ITA)

17/01/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 15/2566 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. การจัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง มินิมาราธอนนานาชาติ" มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่
2. การจัดประชุมวิชาการ "50 ปี แห่งความสัมพันธ์ทวิภาคี บังคลาเทศและประเทศไทย"
3. เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน LANNA EXPO 2023 และ
4. การสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "ร่มบ่อสร้างและศิลาดลเชียงใหม่"

14/01/2023

ถ่ายทอดสด การออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๖ จากเวทีกลาง งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีจังหวัดเชียงใหม่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

07/01/2023

ถ่ายอดสด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 เทียนนกแก้วเกมส์ ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566

เริ่มวันนี้.. เทียนนกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 42 เชิญชวนชาวเชียงใหม่​ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร...
06/01/2023

เริ่มวันนี้.. เทียนนกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 42 เชิญชวนชาวเชียงใหม่​ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 การแข่งขันที่จะทำให้เราเป็น 1 เดียวกัน #เทียนนกแก้วเกมส์
ไปร่วมชมและเชียร์ด้วยกันนะครับ​ 6​ -​ 14 มกราคมนี้​ ที่เชียงใหม่

เริ่มกันวันนี้.. เทียนนกแก้วเกมส์ครั้งที่ 42 ที่เชียงใหม่
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
การแข่งขันที่จะทำให้เราเป็น 1 เดียวกัน #เทียนนกแก้วเกมส์
ไปร่วมชมและเชียร์ด้วยกันนะครับ

05/01/2023

เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมชม เชียร์ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับทีมนักกีฬานักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ 6 - 14 มกราคม 2566 นี้ ที่เชียงใหม่

28/12/2022

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 13/2566 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้.. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖, การเตรียมความพร้อมด้านขนส่งสาธารณะ รองรับการเดินทางช่วงสิ้นปี, มาตรการด้านเครื่องดิมแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่, คปภ. เปิดตัว ๒ กรมธรรม์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน, เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖

21/12/2022

บรรยากาศ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 5G ณศูนย์ฝึกอบรมผาหมี ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

20/12/2022

🔴 Live ติดตามภารกิจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุทกภัย และพบปะ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดหัวควนตก ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

20/12/2022

🔴Live ติดตามภารกิจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

20/12/2022

Live 🟢 นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม และเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
เวลา15.40 -16.30 น.

🎤📹 Facebook Live : กรมประชาสัมพันธ์

08/12/2022

🔵ถ่ายทอดสด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “งานกาชาด ประจำปี 2565”

🔺วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565
⏰เวลา 17.25 – 19.15 น.
📍ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
🖥️🖥️ติดตามรับชมทาง ช่อง 2 : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD
🛑Facebook Live : Live NBT2HD
https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/
————————————
#งานกาชาด2565 #งานกาชาด
#พิธีเปิดงานกาชาด2565
#งานกาชาดสวนลุม65

☀️สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา...
07/12/2022

☀️สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

📌 ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
www.royaloffice.th
หรือ https://wellwishes.royaloffice.th/

ที่อยู่

ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

+6653112740

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

✨ กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์หยุดใจวันพระ ครั้งที่ 15 ✨
📌 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.00- 19.00 น.
🌟 เวียนเทียนออนไลน์ผ่าน ZOOM ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธาณี
-----
✅ กิจกรรมจุดประทีป เวียนเทียนออนไลน์ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต และแผ่เมตตาสั่งสมบุญทุกวันพระ
-----
😆 มีเกียรติบัตรออนไลน์มอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-----
ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์นี้
👉
สด!! เชียงใหม่แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
สด!! เชียงใหม่แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 วันที่ 14 ธันวาคม 2564
สด! แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 14 ธันวาคม 2564
สด!! เชียงใหม่แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
สด!! เชียงใหม่แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
สด!! เชียงใหม่แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 วันที่ 7 ธันวาคม 2564
สด!! แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 95 ราย แต่ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย
สด!! แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564
สด!! แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
สด!! แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
#}