ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาร

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดเหมือนปกติ

เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุภายใต้วิถีชีวิตใหม่" วันที่ 11-12 พ...
11/09/2021

เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง "มิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุภายใต้วิถีชีวิตใหม่"
วันที่ 11-12 พย.64 นี้

แบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting

พบกับศาสตร์ที่น่าสนใจ อาทิ
"จิตบรูณาการเครือข่าย"
"นวตกรรมทางสุขภาพ"
"การดูแลด้วยดิจิทัล"

จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากมาย
เชิญผู้สนใจทุกท่าน สามารถลงทะเบียนสมัครได้เลยค่ะ

เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง "มิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุภายใต้วิถีชีวิตใหม่"
วันที่ 11-12 พย.64 นี้

แบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting

พบกับศาสตร์ที่น่าสนใจ อาทิ
"จิตบรูณาการเครือข่าย"
"นวตกรรมทางสุขภาพ"
"การดูแลด้วยดิจิทัล"

จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากมาย
เชิญผู้สนใจทุกท่าน สามารถลงทะเบียนสมัครได้เลยค่ะ

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 33 ราย "ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ...
11/09/2021

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 33 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 33 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อนำไปถวายวัดต่างๆเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2564ระห...
11/09/2021

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง
เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ
เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2564
ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

( เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
คณะแพทยศาสตร์ มช. ของดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันมหิดล )

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง
เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ
เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2564
ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

( เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
คณะแพทยศาสตร์ มช. ของดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันมหิดล )

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 ก.ย. 2564 : 08:00 น. มีผู้ป่วยที่เข้...
11/09/2021

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน(ซิโนแวค  เข็มที่ 1)สำหรับ..1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป2. กลุ่...
10/09/2021

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน
(ซิโนแวค เข็มที่ 1)

สำหรับ..
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง )
3. ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม
หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม
หรือผู้ที่มีดัชนีมวลกาย(BMI) มากกว่า 30
( สูตรคำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลัง2 )

เปิดให้วอล์คอิน
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
( รับวอล์คอิน 500 ราย )
- ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
( รับวอล์คอิน 1,000 ราย )

เวลา 10.00 - 14.00 น.

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน
มาเพื่อเข้ารับบริการ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศวันที่ 10 ก.ย. 2564

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน
(ซิโนแวค เข็มที่ 1)

สำหรับ..
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง )
3. ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม
หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม
หรือผู้ที่มีดัชนีมวลกาย(BMI) มากกว่า 30
( สูตรคำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลัง2 )

เปิดให้วอล์คอิน
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
( รับวอล์คอิน 500 ราย )
- ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
( รับวอล์คอิน 1,000 ราย )

เวลา 10.00 - 14.00 น.

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน
มาเพื่อเข้ารับบริการ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศวันที่ 10 ก.ย. 2564

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 38 ราย "ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ...
10/09/2021

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 38 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 38 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.ย. 2564 : 08:00 น. มีผู้ป่วยที่เข้...
10/09/2021

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 6 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 6 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 57 ราย "ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ...
09/09/2021

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 57 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 57 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 ก.ย. 2564 : 08:00 น. มีผู้ป่วยที่เข้า...
09/09/2021

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 6 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 6 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

คำแนะนำ : ขั้นตอนในการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ (เล่มเหลือง)
08/09/2021

คำแนะนำ : ขั้นตอนในการขอหนังสือ
รับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ
เดินทางไปต่างประเทศ (เล่มเหลือง)

คำแนะนำ : ขั้นตอนในการขอหนังสือ
รับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ
เดินทางไปต่างประเทศ (เล่มเหลือง)

💉🦠วัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร 🔹อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19  มีความรุนแรงมา...
08/09/2021

💉🦠วัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
🔹อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป
>> จากข้อมูลของประเทศไทยพบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป ส่งผลให้มีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าทั่วไปถึงเกือบ 3 เท่า ต้องเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต( ไอซียู)มากกว่า ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมากกว่า จึงมีความสำคัญมากในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์
🔹ในการฉีดวัคซีนให้แก่สตรีตั้งครรภ์นั้น มีโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงได้เท่ากับประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดตำแหน่งที่ฉีด ซึ่งพบได้เป็นปกติ ไม่ได้พบมากกว่าคนปกติ
🔹ข้อดีของการฉีดวัคซีนก็คือ ป้องกันความรุนแรงของโรคหากติดเชื้อทั้งตัวสตรีตั้งครรภ์ และลดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ อีกทั้งยังป้องกันการติดเชื้อได้ด้วย แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดก็ตาม ซึ่งข้อดีนี้เป็นการแนะนำโดยองค์กรวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับโลกว่าสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตรควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19
🔸ถ้าสตรีตั้งครรภ์ท่านใดไม่มีข้อห้ามในการให้วัคซีน เช่น มีประวัติเคยแพ้วัคซีนมาก่อนแนะนำให้ฉีดวัคซีนทุกคน โดยแนะนำให้ฉีดหลังจากตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และสามารถฉีดวัคซีนที่มีใช้ในประเทศไทยได้ทุกชนิดซึ่งไม่มีความแตกต่างมากนักในเรื่องผลข้างเคียง เช่น Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer รวมทั้งการฉีดวัคซีนไขว้ชนิด เป็นต้น และเนื่องจากสตรีตั้งครรภ์จำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆ ด้วย แพทย์ผู้ทำการรักษาก็จะเป็นผู้พิจารณาลำดับของการให้วัคซีนก่อนหลัง
"การดูแลตัวเองไม่ว่าจะก่อนหรือหลังได้รับวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ ควรจะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปอยู่ในที่ชุมชนที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติถึงแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้รับวัคซีนก็ตาม"
ข้อมูลโดย : รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
ประธานคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
และนายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
#สตรีตั้งครรภ์
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19 #วัคซีนCOVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

💉🦠วัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร

🔹อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป
>> จากข้อมูลของประเทศไทยพบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป ส่งผลให้มีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าทั่วไปถึงเกือบ 3 เท่า ต้องเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต( ไอซียู)มากกว่า ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมากกว่า จึงมีความสำคัญมากในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์

🔹ในการฉีดวัคซีนให้แก่สตรีตั้งครรภ์นั้น มีโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงได้เท่ากับประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดตำแหน่งที่ฉีด ซึ่งพบได้เป็นปกติ ไม่ได้พบมากกว่าคนปกติ

🔹ข้อดีของการฉีดวัคซีนก็คือ ป้องกันความรุนแรงของโรคหากติดเชื้อทั้งตัวสตรีตั้งครรภ์ และลดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ อีกทั้งยังป้องกันการติดเชื้อได้ด้วย แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดก็ตาม ซึ่งข้อดีนี้เป็นการแนะนำโดยองค์กรวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับโลกว่าสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตรควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

🔸ถ้าสตรีตั้งครรภ์ท่านใดไม่มีข้อห้ามในการให้วัคซีน เช่น มีประวัติเคยแพ้วัคซีนมาก่อนแนะนำให้ฉีดวัคซีนทุกคน โดยแนะนำให้ฉีดหลังจากตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และสามารถฉีดวัคซีนที่มีใช้ในประเทศไทยได้ทุกชนิดซึ่งไม่มีความแตกต่างมากนักในเรื่องผลข้างเคียง เช่น Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer รวมทั้งการฉีดวัคซีนไขว้ชนิด เป็นต้น และเนื่องจากสตรีตั้งครรภ์จำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆ ด้วย แพทย์ผู้ทำการรักษาก็จะเป็นผู้พิจารณาลำดับของการให้วัคซีนก่อนหลัง

"การดูแลตัวเองไม่ว่าจะก่อนหรือหลังได้รับวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ ควรจะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปอยู่ในที่ชุมชนที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติถึงแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้รับวัคซีนก็ตาม"

ข้อมูลโดย : รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
ประธานคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
และนายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)

#สตรีตั้งครรภ์
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19 #วัคซีนCOVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 26 ราย "ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ...
08/09/2021

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 26 ราย
"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"
ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 26 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายการพยาบาลจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ...
08/09/2021

ฝ่ายการพยาบาลจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 87 ราย

เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการพยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 74 ราย ผ่านระบบZOOM MEETING
เวลา 09.00- 12.00 น โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
มีผู้ตรวจการและหัวหน้างานการพยาบาลดำเนินการสอบสัมภาษณ์

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 ก.ย. 2564 : 08:00 น. มีผู้ป่วยที่เข้า...
08/09/2021

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

📋การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านระบบ ออนไลน์ (Line@) --------------------------...
07/09/2021

📋การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านระบบ ออนไลน์ ([email protected])
--------------------------------
ขั้นตอนการขอผ่านระบบ Online
1️⃣แอดไลน์ของงานบริหารโรงพยาบาล “งานบริหารรพ.สวนดอก ID LINE : @993nxryu” หรือสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน
2️⃣แจ้งความประสงค์ผ่านไลน์โดยกดปุ่มเลือก “ขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน” และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3️⃣โอนเงินค่าธรรมเนียมการขอใบรับรอง จำนวน 50 บาทต่อ 1 ฉบับ ไปยัง บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ “เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”
เลขที่ 566-2-27870-6
และแนบ สลิปหลักฐานการโอนเงินโดยกดปุ่ม “แจ้งการโอนเงิน” ในแชทไลน์งานบริหารโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบข้อมูล
4️⃣การรับหนังสือรับรอง
➢ รับด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้ที่งานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
➢ จัดส่งไปรษณีย์ โรงพยาบาลจะจัดส่งหนังสือรับรองทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนให้ และจะได้รับภายใน 5-7 วันทำการ ไม่มีค่าจัดส่ง

*️⃣หมายเหตุ : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อ้างอิงจากประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ร.4/2555 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555​

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19 #วัคซีนCOVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

📋การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านระบบ ออนไลน์ ([email protected])
--------------------------------
ขั้นตอนการขอผ่านระบบ Online
1️⃣แอดไลน์ของงานบริหารโรงพยาบาล “งานบริหารรพ.สวนดอก ID LINE : @993nxryu” หรือสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน
2️⃣แจ้งความประสงค์ผ่านไลน์โดยกดปุ่มเลือก “ขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน” และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3️⃣โอนเงินค่าธรรมเนียมการขอใบรับรอง จำนวน 50 บาทต่อ 1 ฉบับ ไปยัง บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ “เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”
เลขที่ 566-2-27870-6
และแนบ สลิปหลักฐานการโอนเงินโดยกดปุ่ม “แจ้งการโอนเงิน” ในแชทไลน์งานบริหารโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบข้อมูล
4️⃣การรับหนังสือรับรอง
➢ รับด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้ที่งานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
➢ จัดส่งไปรษณีย์ โรงพยาบาลจะจัดส่งหนังสือรับรองทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนให้ และจะได้รับภายใน 5-7 วันทำการ ไม่มีค่าจัดส่ง

*️⃣หมายเหตุ : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อ้างอิงจากประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ร.4/2555 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555​

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19 #วัคซีนCOVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 38 ราย "ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ...
07/09/2021

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 38 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 38 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 ก.ย. 2564 : 08:00 น. มีผู้ป่วยที่เข้า...
07/09/2021

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 0 ราย

ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

วัคซีนจะทำให้เราได้กลับไปเจอคนที่เรารักและสิ่งที่เราคิดถึงที่มา : World Health Organization Thailand
06/09/2021

วัคซีนจะทำให้เราได้กลับไปเจอคนที่เรารักและสิ่งที่เราคิดถึง

ที่มา : World Health Organization Thailand

วัคซีนจะทำให้เราได้กลับไปเจอคนที่เรารักและสิ่งที่เราคิดถึง
ที่มา : World Health Organization Thailand

อันตรายแค่ไหนถ้าหญิงตั้งครรภ์ติด COVID-19.ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ป้องกัน COVID -19 ได้ทุกสายพันธุ์สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง...
06/09/2021

อันตรายแค่ไหนถ้าหญิงตั้งครรภ์ติด COVID-19
.
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ป้องกัน COVID -19 ได้ทุกสายพันธุ์
สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ
#CMUCare #Together, we win.

อันตรายแค่ไหนถ้าหญิงตั้งครรภ์ติด COVID-19
.
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ป้องกัน COVID -19 ได้ทุกสายพันธุ์
สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ
#CMUCare #Together, we win.

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 27 ราย "ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ...
06/09/2021

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 27 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 27 ราย

"ขอทุกท่าน ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

ชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19Antigen Test Kitใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้อง?ข้อมูลโดย...อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูลอายุรแพ...
06/09/2021
ชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19Antigen Test Kitใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้อง?

ชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19
Antigen Test Kit
ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้อง?
ข้อมูลโดย...
อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
#ชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อCOVID-19
#AntigenTestKit
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#COVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
ติดตามผ่านช่องทาง Youtube : https://youtu.be/9GVYre2W_DY

ชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19Antigen Test Kitใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้อง?ข้อมูลโดย...อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูลอายุรแพท....

ที่อยู่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653935722

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเรียนถามค่ะ มีนัดที่ร.พ.วันที่ 13 พ.ค.63 แต่อยูจังหวัดลำปางซึ่งมีประกาศห้ามออกนอกพื้นที่ จะขอเลื่อนนัดได้ไหมคะ
วันนี้ น้องๆพยาบาลที่ห้องพิเศษชั้น10ได้ทำการบริการที่เลิศหรูแบบครบองค์รวมแก่ผู้ป่วยที่มีอาการDepressจากโรคที่เป็นอยู่ไม่ทานอาหารเอาแต่นอน เกิดจากอาการปวดและอ่อนเพลีย Surprise ด้วยการ นำFrench fried และBerger มาจุดเทียนให้ผู้ป่วยเป่าในวันเกิดครบรอบวันเกิด69ปี ของคุณ สามี คุณลุง David Maxwell Watson ดิฉันในฐานะภรรยาดีใจปลาบปลื้ม จนน้ำตาไหล ซาบซึ้งใจเป็นที่สุด🥰🥰😭😭ขอบคุณมากๆ คุณลุง Admit ตั้งแต่ 23 กด63 นี่นอนเป็นรอบที่2ใน รพ นี้ด้วยโรคตับอ่อนอักเสบ คณะทีมแพทย์พยาบาลบุคลากร ทุกๆฝ่ายให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีservice mind ที่ดีเลิศ ทุกๆท่านบริการดีเยี่ยมยิ้มแย้มแจ่มใส บริการรวดเร็วมีอัธยาศัยที่ดี ทำให้ผู้ป่วยและญาติรู้สึกผ่อนคลาย เพราะคนไข้มาอยู่เมืองไทยแค่1ปี ห่างไกลจากครอบครัว..เกิดภาวะซึมเศร้า 👍👍🙏🙏ขอปรบมือชื่นชม ดีใจแทนโรงพยาบาลแห่งนี้ที่มีบุคคลาการที่มีESBและservice mind ที่เป็นเลิศ ขอให้คะแนน เต็ม10 เลยค่ะ บางครั้งดิฉันก็รบกวนร้องขอทั้งอาจารย์คุณหมอ และพยาบาลมากเกินไป ต้องขออภัยไว้ณ โอกาสนี้ด้วย และขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านพบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิต มีความสำเร็จในทุกๆด้านสุขภาพแข็งแรง รักและเคารพ จาก ภรรยาและลุงDavid 🥰🥰
อยากทราบว่าถ้าไฝากท้องที่โรงพยาบาลมาหราชนครเชียงใหม่ต้องไปฝากที่ไหนคะ
แย่มากๆเลยพยาบาลตรงตรวจครรภ์ แย่มากๆ พูดไม่ดีขึ้นเสียงใส่คนไข้ แถมไม่พอ แย่งคนไข้ลงลิฟส์ ตอนพักเที่ยงอีก ไม่มีมารยาทเลยทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการอบรมบุคคลากรเลยรึไง โรงบาลศูนย์ ของเชียงใหม่เค้าบริการกันแบบนี้ เหรอ