ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก บริการวิชาการ ข่าวสารข้อมูล องค์ความรู้ การรับมือ เกี่ยวกับหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✔️ลักษณะรวมศูนย์และเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
✔️ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด
✔️เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
✔️เป็นแหล่งศึกษา วิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ
✔️เสนอนโยบายสาธารณะ และแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินงานของศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ จะมีการดำเนินงานในรูปแบบของ
"คณะทำงาน"

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการอำนวยการ

เปิดเหมือนปกติ

อันตรายจากฝุ่นPM2.5 ผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ ที่ต้องตระหนักถึง!!!!
02/12/2021

อันตรายจากฝุ่นPM2.5 ผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ ที่ต้องตระหนักถึง!!!!

TEDxChiangMai 2021 Retogether to Reduce PM2.5 for sustainable development Goals (SDGs) โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับส...
30/11/2021
TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Retogether to Reduce PM2.5 for sustainable development Goals (SDGs) โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในงาน #tedxchiangmai2021 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับการสนับสนุนจาก #RTIInternational และ #NARITสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Environmental Science Research Center #ESRCCCDC: Climate Change Data Center #mask4all #DataDrivenEnvironmentalSolutions TEDx TEDx Chiang Mai U.S. Consulate General Chiang Mai Thailand Chiang Mai University : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเ.....

ขอบคุณการสนับสนุนจาก Department of State สหรัฐอเมริกา ในการดำเนินโครงการสร้างขีดความสามารถด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากา...
29/11/2021

ขอบคุณการสนับสนุนจาก Department of State สหรัฐอเมริกา ในการดำเนินโครงการสร้างขีดความสามารถด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia (AQSEA)

ภาพรวมการจัดกิจกรรม Workshop ในงาน "TEDxChiangMai 2021 Retogether to Reduce PM2.5 for sustainable development Goals (SDG...
29/11/2021
Workshop TEDx Retogether to Reduce PM2.5

ภาพรวมการจัดกิจกรรม Workshop ในงาน "TEDxChiangMai 2021 Retogether to Reduce PM2.5 for sustainable development Goals (SDGs)" โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในงาน #tedxchiangmai2021 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
https://youtu.be/XQgkHU4hh1c
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม

ภาพรวมการจัดนิทรรศการ TEDxChiangMai 2021 Retogether to Reduce PM2.5 for sustainable development Goals (SDGs) โดยคณะทำงา...
28/11/2021
นิทรรศการ งาน TEDx by คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ภาพรวมการจัดนิทรรศการ TEDxChiangMai 2021 Retogether to Reduce PM2.5 for sustainable development Goals (SDGs) โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในงาน #tedxchiangmai2021 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
https://youtu.be/SLY5eOes9vA
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม

27/11/2021

Tedx Re tigether to reduce PM2.5

พร้อมหรือยัง!! countdown TedxChiangmai ภายในงานพบกับSpeakers ทั้ง 16 คน และ 1 ในนั้น คือ ผศ. ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ แล...
24/11/2021

พร้อมหรือยัง!! countdown TedxChiangmai ภายในงานพบกับSpeakers ทั้ง 16 คน และ 1 ในนั้น คือ ผศ. ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ และกิจกรรมมากมายวิทยาศาสตร์จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ยังไง แก้ไขได้จริงมั้ย มาร่วมรับฟัง คิดและวิเคราะห์ไปด้วยกัน ได้ที่งาน TEDxChaingMai

🌵🌳สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะช่วยเราปกป้องโลกใบนี้ได้อย่างไร Speaker คนที่ 7 ของเรามีคำตอบ... 🔍🕷

🌈👨‍💻ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🌱🌾

👨‍💻🔍ผศ.ดร. ว่าน วิริยา เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ🌍🌦💨 รวมถึงเรื่องฝุ่นละออง PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) จากการเผาไหม้ของสารชีวมวล การสะสมของกรดในบรรยากาศ หน้ากากที่สามารถป้องกัน PM2.5 และ COVID-19 รวมทั้งมีส่วนช่วยเหลือในหลายๆกิจกรรมของชุมชน 🧬😷

🌍🤠🌾มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมกับอาจารย์ว่านได้ที่ใน TEDxChiangMai 2021

🌎🌳Environment concerns everyone. How can environmental science help us protect our beloved planet? Let’s find out with our 6th speaker, Dr. Wan Wiriya Assistant Head of Environmental Science Research Center, Faculty of Science, Chiang Mai University.⚡️🌳

🤠❤️Dr. Wan is an expert in air pollution monitoring for particulate matter, PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) from biomass burning, atmospheric acid accumulation, masks for protecting against PM2.5 micro-particles and COVID-19 viruses, and low-cost sensor development.
He also assists in relevant community based activities.✨🌳

✨✨📣📣📣 🤩🥳
#retogether
#tedxchiangmai
#tedxchiangmai2021

บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน...
24/11/2021
บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก

บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูฝุ่นที่ใกล้จะถึง
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

ารประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ....

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเด่น ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่ง...
23/11/2021
โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand R

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเด่น ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16"
(ResearchUniversity Network : RUN)
นำเสนอผลงานโดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16" “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ” ซึ่งจัดขึ.....

15/11/2021
"แอพพลิเคชั่นใหม่ติดตามและพยากรณ์ฝุ่นควันไฟ" แบบครบวงจรของทีมม.ช.

รับชมและรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะ
"แอพพลิเคชั่นใหม่ติดตามและพยากรณ์ฝุ่นควันไฟ" แบบครบวงจรของทีมม.ช.
คุยกับ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานฯ

โดย WEVO สื่ออาสา และสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่

ฤดูฝุ่นควัน PM2.5 ใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะ เตรียมตัวเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ดูแลรักษาสุขภาพด...
15/11/2021

ฤดูฝุ่นควัน PM2.5 ใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะ เตรียมตัวเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอและหารื...
02/11/2021
การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านส

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอและหารือประเด็น "แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจังหวัด และพื้นที่ใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือตอนบน"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส.....

การประชุมวิชาการหารือ PM2.5 และการประชุม ASEAN หารือในประเด็นการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือและฝุ่น PM 2.5 ใ...
02/11/2021
การประชุมวิชาการหารือ PM2.5 และการประชุม ASEAN หารือในประเด็นการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอก

การประชุมวิชาการหารือ PM2.5 และการประชุม ASEAN หารือในประเด็นการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือและฝุ่น PM 2.5 ในระดับประเทศที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเชิงประจักษ์ เพื่อเสนอให้พิจารณานโยบายของภาครัฐ สู่การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

การประชุมวิชาการหารือ PM2.5 และการประชุม ASEAN หารือในประเด็นการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือและฝุ....

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา "PM2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)"➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖#AcAirCMU #คณะทำงานด...
02/11/2021
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา PM2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม) ขอเชิญ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา "PM2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา PM2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future RETOGETHER#2 “ร่วมสร้างเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า” ในโครงการ...
01/11/2021
TEDxChiangMai Countdown To a Better Future โครงการบ้านสู้ฝุ่น เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า TEDxChiangMai Countdown To a Better Future RETOGETHER#2 “ร่วมส

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future RETOGETHER#2 “ร่วมสร้างเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า” ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพื่อลดมลพิษทางอากาศ "โครงการบ้านสู้ฝุ่น" Sandbox ณ ชุมชนหมื่นสาย วัวลาย
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future RETOGETHER#2 “ร่วมสร้างเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า” ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพ.....

30/10/2021

รศ. ดร. สมพร จันทระ

"ในฐานะของคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มานาน
อยากผลักดันให้มีการเพิ่มขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น
เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ถ้าในอนาคตมีตัวเลือกที่มากขึ้น ก็จะเป็นช่องทางที่ดีในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม"

As someone who has been living in Chiang Mai for a long time, I'd like to push for more public transport options to help reduce individual transportation usage. If we have more transportation options in the future, it will be a good way help reduce enviromental impact.

#TEDxCountdown
#tedxchiangmai
#tedxchiangmai2021
#retogether

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียง...
28/10/2021
การประชุมหารือแนวทางในการประสานงานการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงใหม่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการมีส่วนร่วมในการประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มีการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

การประชุมหารือแนวทางการมีส่วนร่วมในการประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่โดยนายประจญ ปรั.....

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown 2021 ในหัวข้อ TEDxChiangMai Countdown To a Better Future ร่วมสร้างเม...
26/10/2021
ขอเชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown To a Better Future ขอเชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown 2021วันที่ 30th October 2021 %

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown 2021 ในหัวข้อ TEDxChiangMai Countdown To a Better Future ร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า
พบกันอีกครั้งกับ TEDxChiangMai Countdown ReTogether #2

– เคยสงสัยกันไหมว่า…พวกเราจะสามารถแก้ปัญหาโลกร้อนยังไง?
– #racetozero คืออะไร?
– #COP26 สำคัญอย่างไรกับเรา?

ภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มลพิษฝุ่นควัน โดย คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความร่วมมือ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยี ในการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อแก้ปัญหาและรับมือฝุ่นควัน ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่าน FB Live! zoom @CMU STeP, Northern Science Park, Chiang Mai
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown 2021 ในหัวข้อ TEDxChiangMai Countdown To a Better Future ร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภา...

01/10/2021
ไฟไหม้ตะวันแดงเชียงใหม่ 1 ต.ค. 64

📣 ด่วน 🔥 เหตุเพลิงไหม้ร้านตะวันแดง ล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ ❌ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าว และควรสวมใส่หน้ากากที่ป้องกันหมอกควัน และขอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าระงับเหตุไฟไหม้ในพื้นที่อย่างปลอดภัย

cr. เพจเชียงใหม่ Cm108.com

30/09/2021
acair.cmu.ac.th

5 ภาคี รวมพลัง GO GREEN เดินหน้าสร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของคนไทย

https://acair.cmu.ac.th/?p=6144

29/09/2021
พิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลวัดคุณภาพอากาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

โดยศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนาม 5 องค์กรชั้นนำ ได้แก่
1.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งแห่งประเทศไทย
2.สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการสร้างนวัตกรรม โดยมีความมุ่งมั่นที่แก้ไขปัญหานี้ และได้มีการแต่งตั้ง #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจดังกล่าว
หนึ่งในภารกิจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน คือ การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองที่มีความแม่นยำ Dustboy โดยศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CCDC: Climate Change Data Center ) (ทุนสนับสนุนจากวช.) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลกับประชาชนบริเวณใกล้เคียง และช่วยส่งข้อมูลคุณภาพอากาศเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้แสดงผลสภาพปัจจุบันและคาดการณ์สภาวะการณ์ล่วงหน้า นำไปสู่การแจ้งเตือนภัยหรือวางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=692828748342340

รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต#2"วันพุธที่ 29 กันยายน 2564"เวลา 11.00-12.30 น.📍ชวนรับฟังเสวนาออนนไลน์ ในหัวข้อ "นวัตกรรมช่...
29/09/2021

รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต#2
"วันพุธที่ 29 กันยายน 2564"
เวลา 11.00-12.30 น.

📍ชวนรับฟังเสวนาออนนไลน์
ในหัวข้อ "นวัตกรรมช่วยลดโลกรวน"
ผ่านเพจ Facebook : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Thai PBS และพันธมิตรทุกหน่วยงาน

🌏 ชวนรับชมเสวนาออนไลน์ “นวัตกรรมช่วยลดโลกรวน” ✨
สร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต
.
🤝 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมช่วยลดโลกรวน” #รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแวดวงด้านคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม มาร่วมแชร์ประสบการณ์พร้อมอัพเดทข้อมูลนวัตกรรม และแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
สร้างอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทย
.
📌 รับชมได้ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 11.30 – 12.30 น. ผ่านเพจ Facebook : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Thai PBS และพันธมิตรทุกหน่วยงาน
.
#EGATforALL #นวัตกรรมช่วยลดโลกรวน #รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก ร่วมหาคำตอบ จะทำอย่างไร? หากคนไทยต้องใช้ชีวิตร่วมกับ PM 2.5 ฝุ่นล...
17/09/2021
รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก ร่วมหาคำตอบ จะทำอย่างไร? หากคนไทยต้องใช้ชีวิตร่วมกับ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเรา พร้อมทั้งไปรู้จักกับ "DustBoy" เครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก ร่วมหาคำตอบ จะทำอย่างไร? หากคนไทยต้องใช้ชีวิตร่วมกับ PM 2.5 ฝุ่นละออ....

CMU RESEARCH NEWS RE-FORM Reserch information รีฟอร์ม ข่าวสารวิจัย มช. โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใ...
16/09/2021
Re-Form Research Information ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เรื่องราวของ HPC - High

CMU RESEARCH NEWS RE-FORM Reserch information รีฟอร์ม ข่าวสารวิจัย มช. โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
ในหัวข้อ "HPC - High Performance Computing Leading to Digital University"

ได้รับการถ่ายทอดร้อยเรียง องค์ข่าวรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ของ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หลากหลายหัวข้อ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

Re-Form Research Information ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เรื่องราวของ HPC - High-Performance Computing Leading to AI University

ที่อยู่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยเช
Chiang Mai
50200

ข้อมูลทั่วไป

เพือให้การดำเนินการด้านวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยควมเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีคณะทำงานภายในมหาวิทยาลัย จากหลายส่วนงานอาธิ ✔️คณะแพทยศาสตร์ ✔️คณะวิศวกรรมศาสตร์ ✔️คณะเกษตรศาสตร์ ✔️คณะสังคมศาสตร์ ✔️สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ✔️สถาบันนโยบายสาธารณะ ✔️ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีรายชื่อคณะทำงาน ดังนี้ 👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ 👤ศาสตร์จารย์ นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ 👤รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตะกุล 👤รองศาสตร์จารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ 👤รองศษสตร์จารย์ นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล 👤รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ 👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาะร ไชยเรืองศรี 👤ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์ 👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศกร แช่มประเสริฐ 👤ผู้ช่วยศษสตราจารย์ พญ.สหัทยา ไพบูลย์ วรชาติ 👤อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ 👤อาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา 👤อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรงศักดิ์ 👤ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ลักษณะรวมศูนย์และเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ✔️ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด ✔️เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ✔️เป็นแหล่งศึกษา วิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ✔️เสนอนโยบายสาธารณะ และแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ให้คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️ศึกษาแนวทางเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ✔️การติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด ✔️ให้ข้อมูลข่าวสารและควารู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ✔️ศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ✔️เพื่อเสนอนโยบายสาธารณะและแนวทาแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653943470

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก:

วิดีโอทั้งหมด

เกียวกับเรา

คำสั่งมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ลักษณะรวมศูนย์และเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด และเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา วิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ และเสนอนโยบายสาธารณะ และแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วน้้น

เพือให้การดำเนินการด้านวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยควมเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือดังนี้


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงาน
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  เรียน ผอ.ศูนย์ ขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเผาเศษวัสดุจากการเลี้ยงวัว ในเขตตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ อยากให้หน่วยงานออกไปให้ความรู้ มีการเผาทุกวันจนป่าชุมชนใกล้จะหมด เพราะนำไปทิ้งและเผา คนเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ขอความกรุณาจากทางนี้ช่วยลดปัญหาให้กับผู้อาศัยในหมู่บ้าน ขอขอบคุณล่วงหน้า
  #เพื่อนหุ้นส่วนพันธมิตร ในการต่อสู้กับ #มลภาวะทางอากาศ สหรัฐฯ มีความภูมิใจที่ได้สนับสนุน ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ในโครงการระดับภูมิภาคที่ดำเนินงานร่วมกับ RTI International และ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนาการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยการใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ราคาไม่สูงในประเทศไทย เวียดนาม และลาว ซึ่งกงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์ได้เยี่ยมชมบู๊ธกิจกรรม TEDx Chiang Mai2021 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเรียนรู้ว่าสหรัฐฯและประเทศไทยทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศในภูมิภาคนี้อย่างไร #FriendsPartnersAllies in the fight against #airpollution! The U.S. is proud to support Chiang Mai University’s Academic Center for Air pollution in Northern Thailand on a regional project with RTI International and National Astronomical Research Institute to improve air quality monitoring through low-cost sensor networks in Thailand, Vietnam, and Laos. Consul General Sean O’Neill visited the air quality project booth at TEDxChiangMai2021 over the weekend to learn more about how the U.S. and Thailand work together to improve air quality in the region. #AirQuality #SoutheastAsia #airqualitymonitoring
  🚨🚨 ด่วนค่าาาา จากเหตุการณ์ไฟป่าที่อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ลุกโชน น่ากลัวมาก ตอนนี้สามารถบริจาคได้ตามช่องทางต่อไปนี้ค่ะ!! 📍 เพจอาสาไฟป่าเชียงใหม่ -ภาคประชาชน เปิดรับบริจาคไฟฉายคาดผมและเป้น้ำเป็นจำนวนมาก ส่งมาได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻👇🏻 ชิโนรส จันทร์ประทีป สุขเกษมเรสซิเดนซ์ 160/8 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 096-6901984 📍 ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ขอรับบริจาคเกลือแร่ อาหารแห้ง วิทยุสื่อสาร หน้ากากป้องกัน pm 2.5 อุปกรณ์ทำแผล ส่งมาได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻👇🏻 โถงชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 หรือสามารถโอนเงินสมทบทุนได้👇🏻👇🏻 📍ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขบัญชี “667-2609626” #ไฟป่า #ไฟป่าสะเมิง #สะเมิง #เชียงใหม่ #บริจาค #bhpops #saveอาสาไฟป่า
  Today’s Special : ทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ สิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนควรได้รับ ชวนลงชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดต่อสภา . ไม่กี่วันที่ผ่านมา สภาพอากาศที่เชียงใหม่อยู่ในระดับเป็นมลพิษอันตรายอันดับหนึ่งของโลก นี่ไม่ใช่ครั้งแรก และจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถ้าหากไม่มีการจัดการตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงนโยบายของภาครัฐ . Thailand Can เครือข่ายอากาศสะอาด คือกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และอื่นๆ พวกเขาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเสนอต่อสภา โดยเนื้อหาว่าด้วยการกำหนดให้อากาศบริสุทธิ์ต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ ร่วมกันผลักดันให้เกิดหน่วยงานวิจัยสภาพอากาศ และกำกับการทำงานของรัฐ รวมถึงการกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในระดับนโยบาย การลงมือปฏิบัติ และเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย . ตอนนี้เครือข่ายอากาศสะอาดต้องการรวบรวมให้ครบ 10,000 รายชื่อเพื่อยื่นข้อเสนอนี้ต่อสภา ใครสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด สามารถดูขั้นตอนและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandcan.org/ร่วมลงชื่อเสนอร่าง-พรบ นอกจากนี้ยังมี 30 สถานที่ที่เป็นจุดลงชื่อเสนอร่างกฎหมายอากาศบริสุทธิ์ด้วย จะมีที่ไหนบ้างลองดูข้อมูลได้ที่เพจ Thailand Can เครือข่ายอากาศสะอาด . ส่วนใครที่อยากร่วมช่วยเหลือปัญหาฝุ่นควันแบบระยะสั้น สามารถช่วยเหลือคนทำงานในพื้นที่ตอนนี้ได้ผ่าน ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ที่กำลังเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ดับไฟและสิ่งของจำเป็นสำหรับลาดตระเวนในช่วงเกิดไฟป่า รวมถึง มูลนิธิกระจกเงา ที่ลงพื้นที่ดับไฟป่ากำลังเปิดรับอาสาสมัครช่วยงานและรับบริจาคอยู่เช่นกัน #aday #todaysspecial
  รับสมัครอาสาสมัครทดสอบหน้ากากและแผ่นกรอง นาโน ที่สามารถซักล้างได้ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 10 ท่าน เพศหญิง 10 ท่าน สามารถใส่หน้ากาก size L (ได้หน้ากากท่านละสองชิ้น) 2. เพศ ชาย 10 ท่าน เพศหญิง 10 ท่าน หน้ากากผ้าที่สามารถสอดแผ่นกรอง size m, L(ได้หน้ากากผ้าและแผ่นกรองท่านละสองชิ้น) 3.ต้องแชร์โพสนี้ 1 แชร์ กรอกรายละเอียดการสมัคร หมดเขตวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdWI8MnpPs.../viewform... สอบถามรายละเอียดได้ทาง INBOX
  โครงการ CMU Model ร่วมพิธีเปิดเสกวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ บ้านป่าตึงงาม. ขอบคุณทีมงาน cmu model ผู้ประสานงานจากเทศบาลปิงโค้ง ที่ร่วมออกโรงทานด้วยความอิ่มใจ❤️ เข้มแข็งและพร้อมทุกงานเสมอ...
  ❗️ด่วน เปิดรับสมัคร ❗️ (อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 โดย มช. ) เฉพาะโครงการรหัส 176 45 ตำแหน่งงาน 🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 💵 เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท 💴 ช่วงเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. #การสมัคร Inbox สอบถามรายละเอียดโครงการ หมดเขต 8 กรกฎาคม 2563 เอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ภาพถ่ายหน้าตรง 4. สำเนาสมุดบัญชี (ที่มีการเคลื่อนไหว) ที่มีชื่อของท่านเป็นชื่อบัญชี 5. ประวัติและประสบการณ์ (CV / Resume)
  วันนี้เราขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ‘ MasquraX ’ นวัตกรรมหน้ากากอนามัยแบบให้ความดันบวก (Positive Pressure Mask) จากความคิดของนักศึกษาภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . หน้ากาก [email protected] นี้ คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป ทำให้สวมใส่สบาย หายใจสะดวก ไม่รู้สึกอึดอัดเกินไป เหมาะสำหรับนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตำรวจจราจร หรือคนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางสภาพอากาศที่มีมลภาวะ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช . #CMUKNOWLEDGE #MasquraX #CMUTODAY #มชทูเดย์
  มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช.และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ หมอ พยาบาล นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากดังกล่าว โดยร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-260962-6 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนประจำปีได้ หากท่านบริจาคแล้ว รบกวนแจ้งสลิปการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จได้ทางกล่องข้อความเพจมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  '[email protected]’ หน้ากากอนามัยไอเดียเด็กไทย สามารถกรอง PM 2.5 ได้จริงถึง 99% ✅ ⠀⠀⠀⠀⠀ [email protected] เป็นหน้ากากอนามัยแบบให้ความดันบวก หรือที่เรียกว่า Positive Pressure Mask ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ โดยหลักการทำงาน คือ จะมีพัดลมที่ดูดอากาศเข้าไป 💨 ผ่านฟิลเตอร์สำหรับกรองคาร์บอนที่สามารถกรองอนุภาค ขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% และได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสถาบัน Nelson Lab แล้ว ⠀⠀⠀⠀⠀ สวมใส่สบาย หายใจสะดวก ไม่รู้สึกอึดอัดเกินไป เหมาะสำหรับนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตำรวจจราจร และคนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลาง สภาพอากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย และในอนาคต จะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นอีก 👍 ⠀⠀⠀⠀⠀ นวัตกรรมสุดยอดไอเดียนี้เป็นผลงานของนักศึกษา ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการคณะทำงานเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ หมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ⠀⠀⠀⠀⠀ ซึ่งการสร้างต้นแบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #AISplayground #PM25 #AirPollution #Mask #Masqurax #CMU #ฝุ่น #มลพิษ #หน้ากากอนามัย
  ขั้นตอนที่ 1 วาดแบบลงบนผ้าลาย และผ้าฝ้าย โดยประกบด้านสีเข้าด้วยกัน แล้วลอกแบบด้านใน แบบหน้ากากมี 3 ไซส์ S M L สามารถติดต่อแอดมิน หรือประสานทาง ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ได้เลย
  สนับสนุนงานวิชาการ โดย ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช สามารถติดต่อเพื่อจัดอบรมการตัดเย็บหน้ากากกันฝุ่น หรือซื้อแผ่นกรอง ได้จากทางศูนย์เลยจ้า . สนับสนุนการสื่อสารสร้างความตระหนักต่อสังคม WEVO สื่อสู้ฝุ่น และร่วมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุในการลดความเสี่ยงสุขภาพจากภาวะฝุ่นควัน โดย โครงการผู้สูงอายุกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ FOPDEV มูลนิธิพรูเด้นซ์