ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU NEWS : อพ.สธ.มรภ.ชม. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย เรื่อง เครื่องมื...
25/08/2023

CMRU NEWS : อพ.สธ.มรภ.ชม. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย เรื่อง เครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อการจัดการข้อมูลชุมชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เรื่อง เครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อการจัดการข้อมูลชุมชน โดยได้รับกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 66 คน จาก 27 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม อาทิ การบรรยาย เรื่อง “เครื่องมือ 7 ชิ้นกับการดำเนินงานฐานรากทรัพยากรท้องถิ่น”, การลงพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของตำบลกื้ดช้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง, การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเข้าศึกษาชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, การบรรยาย เรื่อง “การทำความเข้าใจเรื่องการจัดการข้อมูลชุมชน” และการนำเสนอการวิเคราะห์เครื่องมือ 7 ชิ้น กับการดำเนินงานฐานรากทรัพยากรท้องถิ่น เป็นต้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/b9kVAFAssADo6NNi6

โดย ศูนย์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

𝗖𝗠𝗥𝗨 𝗡𝗲𝘄𝘀 : อพ.สธ. - มรภ.ชม. นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนตำบลกื้ดช้าง อำ...
25/08/2023

𝗖𝗠𝗥𝗨 𝗡𝗲𝘄𝘀 : อพ.สธ. - มรภ.ชม. นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

📰 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มรภ.ชม.) นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เรื่อง เครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อการจัดการข้อมูลชุมชน จำนวน 66 คน จาก 27 หน่วยงาน ลงพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของตำบลกื้ดช้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จากนั้นได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเข้าศึกษาชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

💻 ติดตามข่าวและภาพกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3KVCBwZ
📝 เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  🗞 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย งานฐานทรัพยากรท้อ...
22/08/2023

🗞 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เรื่อง เครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อการจัดการข้อมูลชุมชน
>>> อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เรื่อง เครื่องมือ 7 ชิ้น เพื่อการจัดการข้อมูลชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
📸 ติดตามรายละเอียดและภาพกิจกรรมได้ที่ 📸 >>>https://bit.ly/3P3vtB4

12 สิงหาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมลงนามถวายพระพรได้...
12/08/2023

12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/30

28 กรกฏาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมลงนาม...
28/07/2023

28 กรกฏาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/29

𝗖𝗠𝗥𝗨 𝗡𝗲𝘄𝘀 : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอ...
14/07/2023

𝗖𝗠𝗥𝗨 𝗡𝗲𝘄𝘀 : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
📰 อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยท่านพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง ข้าราชการในพระองค์ระดับ 7 คณะที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยียนเพื่อการพิจารณาให้คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามมาตรฐาน อพ.สธ. เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ และเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1 ทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
🗞 ในการนี้ หากหน่วยงานทั้ง 3 แห่งผ่านการพิจารณาให้คะแนนจะได้เข้ารับพระราชทานฯ ป้ายสนองพระราชดำริฯ และเกียรติบัตรฯ ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

💻 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://bitly.ws/LkSi

📰 เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

13 กรกฏาคม 2566วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่https:/...
13/07/2023

13 กรกฏาคม 2566
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/28

4 กรกฏาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขั...
03/07/2023

4 กรกฏาคม 2566
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/27

 #𝗖𝗠𝗥𝗨𝗡𝗲𝘄𝘀 : ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมกลุ...
14/06/2023

#𝗖𝗠𝗥𝗨𝗡𝗲𝘄𝘀 : ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

🖥 คลิกที่นี่เพื่อรับชมประมวลภาพบรรยากาศ
👉 http://bitly.ws/Iow4
📝 เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีร่วมลงนามถวายพระพรได้ที...
03/06/2023

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/25

ภาพโดย กองบริหารงานบุคคล CMRU

พ่อเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ...
24/05/2023

พ่อเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

#ผู้ว่าฯเซมเบ้ #ราชภัฏเชียงใหม่

“น้องลูกลาน” สัญลักษณ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 มห...
12/05/2023

“น้องลูกลาน” สัญลักษณ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

✨ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
✨ เวลา 08.00 – 17.00 น.
✨ ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
🎯 อย่าลืมนำหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะเเนนเลือกตั้งไปด้วยนะ

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหา X
แบบเเบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก
แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ

📖 ศึกษาข้อมูลได้ที่ “คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.” ได้ที่ https://bit.ly/3M53Mq0

#เลือกตั้ง66
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ
#เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเข้าสภา
#เดินหน้าประเทศไทย

โดย ศูนย์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ
05/05/2023

วันที่ 5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๖วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารสมเด็จพ...
29/04/2023

๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาใน รัชกาลที่ ๙ โดยพระนามของพระองค์นั้น แปลว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยราชภั...
25/04/2023

อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (อพ.สธ. – มรภ.ชม.)
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร

เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย สำหรับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.”
ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2566

ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณภาพจากผู้จัด และ คณะทำงาน 🙏🏻

📍📍📍 ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการแล...
22/04/2023

📍📍📍 ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองและรดน้ำดำหัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

🔥🔥🔥 แจก Fan ให้กับ Fanclub ใครได้รับเก็บไว้ใช้ดีดี มีรางวัลในกิจกรรมร่วมสนุก เร็วๆนี้ 🤟🏻

🙏🏻 สวัสดีปีใหม่ไทย - สุขสันต์วันสงกรานต์ ✨✨✨ อวยพรทุกท่านแบบคนเมืองเหนือเปิ้นอวยพรกั๋น “ขอหื้อโจ้คดีปี๋ใหม่ ขอหื้อมั่งมี...
13/04/2023

🙏🏻 สวัสดีปีใหม่ไทย - สุขสันต์วันสงกรานต์

✨✨✨ อวยพรทุกท่านแบบคนเมืองเหนือเปิ้นอวยพรกั๋น

“ขอหื้อโจ้คดีปี๋ใหม่ ขอหื้อมั่งมีศรีสุข” เน้อเจ้าาา 🙏🏻✨💦

 #𝗖𝗠𝗥𝗨𝗡𝗲𝘄𝘀 : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภ...
11/04/2023

#𝗖𝗠𝗥𝗨𝗡𝗲𝘄𝘀 : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 เปิดตัว “น้องลูกลาน และ น้องใบลาน” เป็นสัญลักษณ์ประจำ สื่อความหมายเยาวชนชาวเชียงใหม่ผู้มีหัวใจรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

🖋มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 เผยว่า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการมีมติกำหนดให้ใช้ “ส่วนประกอบของลาน” เป็นสัญลักษณ์ประจำการประชุมวิชาการฯ เพื่อใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม สื่อความหมายเป็นตัวแทนเยาวชนคนเชียงใหม่ที่มีหัวใจรักผูกพันกับท้องถิ่นและรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นลาน รวมทั้งเชิญชวนและต้อนรับแขกผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดสัญลักษณ์เป็นดังนี้
🧑‍เด็กชาย ชื่อ น้องลูกลาน แต่งกายชุดผ้าฝ้ายพื้นเมือง สีหม้อห้อม (ม่อฮ่อม) ช่วยพ่อเก็บใบลานและลูกลาน นำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
👩เด็กหญิง ชื่อน้องใบลาน แต่งกายชุดพื้นเมือง สวมเสื้อแขนกระบอก นุ่งผ้าซิ่นทอมือแบบสาวเชียงใหม่ได้รับการถ่ายทอดให้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากใบลาน เช่น การสานหงส์ใบลาน ปลาตะเบียนใบลาน พัดใบลาน เป็นต้น

🌱ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นในคุณค่า ของ “ลาน” พืชที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นภาคเหนือมานาน จึงดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ และภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลาน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในตระกูลปาล์ม มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาและในแถบเมดิเตอร์เรเนียน โดยส่วนใหญ่แล้วต้นลานมักจะขึ้นในที่ที่มีอากาศชื้นเย็นและมีฝนตกมาก มีความทนทานต่อภัยธรรมชาติได้ดี

🧑‍💻👩‍💻มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเชิญรับชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี การจำหน่ายสินค้าและอาหารภาคเหนือ

🖥⌨️🖱ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

🖱 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม 👉 https://bit.ly/3nRpHaz

📝 เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
05/04/2023

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ...
02/04/2023

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา

“เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” “สยามบรมราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ นิรทุกข์ นิรภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทยสืบไป

🕹️ ศูนย์สื่อสารองค์กร โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชา...
16/03/2023

🕹️ ศูนย์สื่อสารองค์กร โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ขอเชิญรับฟังรายการ “ล้านนานาวี”

(วันนี้) พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.00 น. จากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือเชียงใหม่ FM 88.0 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.voiceofnavy.com หรือแอพพลิเคชั่น พิมพ์ค้นหาคำว่า : เสียงจากทหารเรือ

📽️ เวลา 12.30 – 13.00 น. ช่วงสนทนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2566”
พบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย : เสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28/02/2023
ยังรับได้อยู่น้าาาา...รีบๆมาสมัครกันจ้าาาา
03/02/2023

ยังรับได้อยู่น้าาาา...รีบๆมาสมัครกันจ้าาาา

📍📍📍 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เชิญท่านร่วมเข้าร่วม "การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3"
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท
(ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการฝึกอบรม)

- ค่าลงทะเบียนชำระเป็นเงินสด ณ สถานที่จัดอบรม
- รับจำนวนจำกัด
- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ***หน่วยงานละ 6 ท่านเท่านั้น***

➡️➡️ รับจำนวน 80 ท่าน ⬅️⬅️

- ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถสมัครผ่านลิงค์
https://forms.gle/1rzqt898bVPmweC78

และดาวน์โหลดเอกสารได้ในภาพ 🌿🌱

📍📍📍 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่เชิญท่านร่วมเข้าร่วม "การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริ...
30/01/2023

📍📍📍 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เชิญท่านร่วมเข้าร่วม "การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3"
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท
(ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการฝึกอบรม)

- ค่าลงทะเบียนชำระเป็นเงินสด ณ สถานที่จัดอบรม
- รับจำนวนจำกัด
- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ***หน่วยงานละ 6 ท่านเท่านั้น***

➡️➡️ รับจำนวน 80 ท่าน ⬅️⬅️

- ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถสมัครผ่านลิงค์
https://forms.gle/1rzqt898bVPmweC78

และดาวน์โหลดเอกสารได้ในภาพ 🌿🌱

รีบสมัครกันได้เลยค่ะะะะะ....
30/01/2023

รีบสมัครกันได้เลยค่ะะะะะ....

06/01/2023

!!!สรุปรายชื่อ และจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่าง(red arrow down)(red arrow down)(red arrow down)

https://drive.google.com/file/d/1pb870i57ksDz4VIGFpRTem3ux81M2bjC/view?usp=sharing

****ปิดรับสมัครทุกช่องทางแล้วนะคะ พบกันใหม่หลักสูตรต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ****

05/01/2023

ขออนุญาต!!! เรียนแจ้งทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566

***เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เกินจำนวนที่ทางศูนย์ฯ ได้กำหนดไว้ จึงขอปิดระบบการรับสมัครทุกช่องทาง ก่อนวัน เวลา ที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณที่ทุกท่านสนใจ และขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ

จาก....ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.ราชภัฏเชียงใหม่

☆☆☆ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่☆☆☆☆การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพ...
14/12/2022

☆☆☆ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

☆☆☆☆การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566☆☆☆☆

-ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร 29)
-ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการฝึกอบรม)
-ชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด ณ สถานที่จัดอบรม (red check mark)
-รับจำนวนจำกัด หน่วยงานละ 6 ท่าน

》》》》ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 10 มกราคม 2566 (!)(!)

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วม
1. สมัครผ่านลิงค์ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp3z2_Z5XKS60ImHTgKDoFO6Whz45m1kj6XbsfJtM8HbDSCw/viewform?usp=sf_link

2. ส่งแบบตอบรับมาที่อยู่อีเมล (red arrow right) [email protected]

(multiplication sign)หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกวิธีสมัครวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น(!)(!)

(red check mark)(red check mark)ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญและแบบตอบรับ ในลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ (red arrow down)

https://drive.google.com/drive/folders/1zbF9uYhj6fWVk7WjDwhxhshlrKdVXizy?usp=sharing

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเสาวณีย์ กันธิมา 080-1293599
คุณธัญวรัตน์ วงเวียน 083-8632260

- ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร 29) - ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ.....

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1 /2565
29/11/2022

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1 /2565

ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2566" ณ มหาวิทยาลัยราช...
04/11/2022

ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2566"

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

-ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร 29)
-ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการฝึกอบรม)
-รับจำนวนจำกัด
- สามารถส่งผู้เข้าร่วมได้ หน่วยงานละ 4 ท่านเท่านั้น

-ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

#ลิงค์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรม คลิกได้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqDLI61lcVYo1x1lFI9bjtvrulJ9rNTm3MWMVkhkmPwuFp-g/viewform?usp=sf_link

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเสาวณีย์ กันธิมา 080-1293599
คุณธัญวรัตน์ วงเวียน 083-8632260

- ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร 29) - ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ.....

การฝึกอบรมจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.ปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ตรวจสอบข้อมูล ของศูนย์แม่ข่ายประ...
21/10/2022

การฝึกอบรมจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.ปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ตรวจสอบข้อมูล ของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2565 ณ กรีนเลค รีสอร์ท

การฝึกอบรมจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.ปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ตรวจสอบข้อมูล ของศูนย์แม่ข่ายประ...
18/10/2022

การฝึกอบรมจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.ปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ตรวจสอบข้อมูล ของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ

27/05/2021
25/01/2021
07/01/2021

จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ เมื่อจับแล้ว ต้องรีบล้างมือ
1 ลูกบิดที่จับประตู
2 ราวบันได
3 ห้องน้ำสาธารณะ
4 โทรศัพท์
5 ไมโครโฟน
6 ราวจับสาธารณะ
7 เหรียญ/ธนบัตร
8 ATM
9 โต๊ะทำงาน
10 ปุ่มกดลิฟท์
11 รถเข็น
12 ที่เปิดประตูสาธารณะ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ไม่พลาดข่าวเพจนี้ CM108
การตั้งค่าการติดตาม
- รายการโปรด
คุณจะเห็นโพสต์แสดงอยู่สูงกว่าในฟีดข่าวของคุณ
รับรองไม่พลาดเรื่องราว-ข่าวสารจากเพจนี้
---------
• ข่าวย้อนหลัง : CM108.com
• กลุ่มเฟซบุ๊ก CM108 : https://www.facebook.com/groups/cm108/
• LINE CM108 : line.me/ti/g2/OGUXX9M6K3
• Instagram : instagram.com/chiangmai108/
• YouTube : youtube.com/channel/UCCPu1rZLTp9Y0eMlrTStULQ/
• Tiktok : www.tiktok.com/.com

ที่อยู่

202 Chang Puak Road , Muang
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653885596

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}