CMU SHE ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE)

เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (C...
19/10/2023

เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) ได้จัดการฝึกอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีฉุกเฉิน"
ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและ วัตถุอันตราย ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารณัฐนิชา ทองอ่วม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ CMU SHE ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ😄😍

แชร์ความรู้   "คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย"  จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย...
15/10/2023

แชร์ความรู้ "คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย" จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

👷คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 🛢🛢 ดาวน์โหลดไฟล์หรืออ่านผ่าน E-Book ได้ที่ https://www.tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book/item/993-2021-09-29-08-58-48

📢📢ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 12🎈ซึ่งจะจัดการอบรมในวันเสาร...
12/10/2023

📢📢ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 12
🎈ซึ่งจะจัดการอบรมในวันเสาร์ที่ 16 และ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. และจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าร่วมการอบรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

🎊 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงทะเบียนฟรี !!
🎊 บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน
3,500 บาท สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566
4,000 บาท สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 8 ธันวาคม 2566

📜CMU SHE ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หากผ่านการอบรม มีใบประกาศนียบัตรที่รับรองจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะ 🙂

ติดต่อเพิ่มเติม DM หรือ โทร.053-943647, 48

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CM...
10/10/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) ได้จัดการฝึกอบรม "หลักสูตรโรคจากการทำงานและการดูแลสุขภาพ ให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และอาจารญณัฐนิชา ทองอ่วม วิทยากรจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศูนย์ CMU SHE ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ 😍

ประกาศ 📢ขยายเวลารับสมัคร จป.วิชาชีพ ⛑สมัครได้จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 นี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://cm...
08/10/2023

ประกาศ 📢ขยายเวลารับสมัคร จป.วิชาชีพ ⛑
สมัครได้จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 นี้นะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://cmu.to/K3ZAn

📢 We're hiring! 📢

ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครจป.วิชาชีพ สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) จำนวน 1 อัตรา

📌รับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารงานบุคคล (CMU HR e-Recruitment) http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (ID : 00824)
📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://cmu.to/sBE4b

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 053 943 601 (HR สำนักงานบริหารงานวิจัย)

📣 มาแล้วจ้า ✨หลักสูตรสำหรับบุคลากร มช. สายวิชาการ ✨⚠️หลักสูตร Safety, Occupational Health and Workplace Environment Mana...
28/09/2023

📣 มาแล้วจ้า ✨หลักสูตรสำหรับบุคลากร มช. สายวิชาการ ✨

⚠️หลักสูตร Safety, Occupational Health and Workplace Environment Management ⚠️
💯เรียนออนไลน์ฟรี พร้อมได้รับใบประกาศทุกหลักสูตร
เรียนได้ที่ https://cmu.to/A7Wr1
เข้าไปเรียนกันเยอะๆน้า 💖✅

📢 We're hiring! 📢 ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครจป.วิชาชีพ สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้...
08/09/2023

📢 We're hiring! 📢

ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครจป.วิชาชีพ สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) จำนวน 1 อัตรา

📌รับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารงานบุคคล (CMU HR e-Recruitment) http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (ID : 00824)
📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://cmu.to/sBE4b

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 053 943 601 (HR สำนักงานบริหารงานวิจัย)

📣ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของประเทศ ระยะที่ 2 (Smart L...
08/09/2023

📣ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของประเทศ ระยะที่ 2 (Smart Lab Platform Phase 2) หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ใช้งานระบบ (User)

🧬โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทัพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่จะยกทัพวิทยากรมากความสามารถ มาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบบริหารการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Smart Lab Platform) ให้กับทุกคน พร้อมยังได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการอบรมอีกด้วย 😍

📩 ท่านใดสนใจการอบรมหัวข้อนี้ สามารถลงทะเบียนได้เลยที่ https://cmu.to/UserSML หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ได้เลย
ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม : https://cmu.to/SML2566

‼️ ขออนุญาตสงวนสิทธิ์การอบรมรูปแบบ On site สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รีบเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะ มีโควต้าการอบรมเพียง 120 ท่านเท่านั้น!!!!! แล้วเจอกันค่ะ ❤️

26/08/2023

📍ใกล้จะพ้นช่วงสอบมิดเทอมแล้ววว ยินดีกลับหลายๆคนที่สอบเสร็จแล้ว คนที่ยังสอบไม่เสร็จ ฮึบเข้าไว้น๊า ตั้งใจอ่านหนังสือนะคะ วันนี้ SDD ของเรานำข้อมูลเบอร์ติดต่อทั้งในและนอกมอมาฝากน้องๆ เผื่อใครจะออกไปผ่อนคลายที่ไหน จะได้มีเบอร์ติดตัวไว้ในกรณีฉุกเฉินนะคะ เอามือถือขึ้นมาแล้วเมมเลย
The mid-term exam is almost over. Congratulations to those who finished all exams and we are sending more support to those who still have more exam to do. SDD today, has the contact information for you in case of the emergency so that when you go have relaxing time, you might need it later. Let's take out your phone and put the numbers in

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 📢ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหาร...
21/08/2023

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 📢
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน)
สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก https://cmu.to/iH8sG
หรือสแกน QR Code ดังรูป

📣ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) ได้เ...
17/08/2023

📣ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) ได้เข้าร่วม "งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566" ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ✨

🎪 โดยภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งกิจกรรมเกมตอบปัญหาและแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วม

♥️ ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันนะคะ ^^

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 📢ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) สังกัดส่วนงาน ศูนย์บร...
10/08/2023

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 📢
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน)
สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก https://cmu.to/Trqkm
หรือสแกน QR Code ดังรูป

📍 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 11ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กร...
28/07/2023

📍 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 11
ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv)

🧸สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://cmu.to/BSL2-11 หรือ scan QR Code ได้เลยนะครับ

☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ facebook fanpage : CMU SHE หรือโทร 053-943-648

🎥 ประมวณภาพกิจกรรมการอบรม การฝึกอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 เมื่อวันท...
27/07/2023

🎥 ประมวณภาพกิจกรรมการอบรม การฝึกอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม ร่วมบรรยายในวันอบรมครับ
อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.สราวุธ สุธรรมาสา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ที่ได้ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบรรยายพิเศษด้วยครับ

🎬 ทีมผู้จัดงาน CMU SHE ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมหลักสูตรต่อๆ ไปจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอีกครั้งครับ ขอบพระคุณครับ

CMU SHE ฝากกดLike กดShare กดSubscibe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

📢📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม การฝึกอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ประจำปี 2566☺️สาม...
27/07/2023

📢📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม การฝึกอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566

☺️สามารถตรวจสอบลำดับรายชื่อ โดยการค้นหา Ctrl+F ในไฟล์ 00 ลำดับรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร และดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร ได้ที่ https://cmu.to/CerLabsafety66 หรือ Scan QR Code

ขอบพระคุณครับ

📍 สอบข้อเขียน ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 ยังคงดำเนินการสอบเหมือนเดิมตามกำหนดการ และสถานที่เดิมตามเอกสารที่แนบไว้นะคะ 🥰🥰📌 ส...
27/07/2023

📍 สอบข้อเขียน ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 ยังคงดำเนินการสอบเหมือนเดิมตามกำหนดการ และสถานที่เดิมตามเอกสารที่แนบไว้นะคะ 🥰🥰

📌 สถานที่ : ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ค่ะ

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน)
สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE)

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก https://cmu.to/3VoE3
หรือสแกน QR Code ดังรูป

‼️ ‼️ ประกาศ  ‼️ ‼️ เพิ่มเติม สถานที่การจัดอบรมของเราในวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้จัดการอบรมในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมท...
25/07/2023

‼️ ‼️ ประกาศ ‼️ ‼️ เพิ่มเติม
สถานที่การจัดอบรมของเราในวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้จัดการอบรมในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ (Uniserve) หากท่านไหนกลัวหลง สามารถมาตาม GPS นี้ได้เลยนะคะ https://goo.gl/maps/1XyuAZikWbGt5dDp7

🙌 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566

🧬 จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🚩 มาพร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ที่จะยกทัพมาเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับทุกคน แถมยังได้ใบประกาศนียบัตรอีกด้วย

🧪 ท่านใดสนใจการอบรมหัวข้อนี้ สามารถลงทะเบียนได้เลยที่ https://cmu.to/LabSafety66 หรือสแกน QR Code ในรูปได้เลยนะคะ
กำหนดการอบรม : https://cmu.to/XYfnj

รีบสมัครเข้ามานะคะ แอบบอกว่างานนี้มีโควต้าการอบรมจำกัดจำนวนคนนะคะ แล้วเจอกันค่ะ 😜

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริ...
21/07/2023

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน)
สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE)

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก https://cmu.to/3VoE3
หรือสแกน QR Code ดังรูป

💡 แหล่งความรู้ 💡📍กฏหมายความปลอดภัยภายใต้ พรบ.ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
18/07/2023

💡 แหล่งความรู้ 💡
📍กฏหมายความปลอดภัยภายใต้ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

📣เสร็จสิ้นไปแล้ว กับกิจกรรมการฝึดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 256...
17/07/2023

📣เสร็จสิ้นไปแล้ว กับกิจกรรมการฝึดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🎈 ขอขอบพระคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมจากภาคเหนือตอนบนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น On-Site และช่องทางออนไลน์ ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

แล้วมาเจอกันงานถัดไปนะคะ 😊

📣  ประชาสัมพันธ์ การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน (e - learning) ผ่านระบบ CMU MOOC เปิดให้อบรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ⭕️ ...
11/07/2023

📣 ประชาสัมพันธ์ การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน (e - learning) ผ่านระบบ CMU MOOC เปิดให้อบรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

⭕️ จำนวน 5 ชั่วโมง
⭕️ ทั้งหมด 12 หัวข้อการเรียนรู้
⭕️ สอนบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวภาพ
⭕️ สะดวกต่อการเรียนรู้ แถมยังได้ใบประกาศนียบัตรอีกด้วยเมื่อผ่านแบบทดสอบ

🧬 สามารถเข้าอบรมได้แล้วที่ https://cmu.to/PreliminaryBiosafety หรือ Scan QR Code ได้เลยน้าาา
ติดต่อสอบถาม CMU SHE : 053-943648,47 Or DM

📢ประกาศ !! เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้เป็นจำนวนมาก ขณะนี้ทาง CMU SHE ได้เปิดรับลงทะเบียนในรูปแบบออนไลน์เพิ่ม...
10/07/2023

📢ประกาศ !! เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้เป็นจำนวนมาก ขณะนี้ทาง CMU SHE ได้เปิดรับลงทะเบียนในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Zoom Meeting 🔵และ Facebook Live 🔴

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://cmu.to/I3Lam ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 เวลา 16.00 น. นะคะ 🎀

มาแล้วค่ะ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน (Node) ประจำปี 2566

💼วิทยากร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอีกมากมาย งานนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะ 😜😝

🎀 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

❗️❗️ สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 7 กรกฏาคม 2566
ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กำหนดการอบรม : https://cmu.to/J1CnE

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
CMU SHE โทร 053-943648, 47
หรือ E-mail : [email protected]

แล้วมาพบกันนะคะ ลงทะเบียนมากันเยอะ ๆ น้าา 🚘

📢📢ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นี้ครับผม(ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
04/07/2023

📢📢ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นี้ครับผม
(ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

📢 We're hiring! 📢

ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ P011145 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

📌รับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารงานบุคคล (CMU HR e-Recruitment) http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (ID : 00725)

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก https://cmu.to/tktYM

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 053 943 601 (HR สำนักงานบริหารงานวิจัย)

🙌 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 🧬 จัดขึ้นในวันที่ 2...
30/06/2023

🙌 ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566

🧬 จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🚩 มาพร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ที่จะยกทัพมาเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับทุกคน แถมยังได้ใบประกาศนียบัตรอีกด้วย

🧪 ท่านใดสนใจการอบรมหัวข้อนี้ สามารถลงทะเบียนได้เลยที่ https://cmu.to/LabSafety66 หรือสแกน QR Code ในรูปได้เลยนะคะ
กำหนดการอบรม : https://cmu.to/XYfnj

รีบสมัครเข้ามานะคะ แอบบอกว่างานนี้มีโควต้าการอบรมจำกัดจำนวนคนนะคะ แล้วเจอกันค่ะ 😜

มาแล้วค่ะ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน (Node) ประจำปี 2566 💼วิท...
26/06/2023

มาแล้วค่ะ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน (Node) ประจำปี 2566

💼วิทยากร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอีกมากมาย งานนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะ 😜😝

🎀 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

❗️❗️ สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 7 กรกฏาคม 2566
ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กำหนดการอบรม : https://cmu.to/J1CnE

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
CMU SHE โทร 053-943648, 47
หรือ E-mail : [email protected]

แล้วมาพบกันนะคะ ลงทะเบียนมากันเยอะ ๆ น้าา 🚘

📍 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 11  จะจัดอบรมใน...
20/06/2023

📍 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 11

จะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv)

🧸สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://cmu.to/NameBSL2-11th หรือ scan QR Code ด้านล่างได้เลยนะคะ

☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ facebook fanpage : CMU SHE หรือโทร 053-943-647 - 48

ขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ZOOM)หลักสูตร “หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแ...
20/06/2023

ขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ZOOM)
หลักสูตร “หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 👩🏻‍🔬👨🏻‍🔬
📌 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่าน ZOOM Application เลข ZOOM ID 92366225429

โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่ www.lifelong.cmu.ac.th ครับผม

📢 We're hiring! 📢 ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว...
20/06/2023

📢 We're hiring! 📢

ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ P011145 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

📌รับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารงานบุคคล (CMU HR e-Recruitment) http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (ID : 00725)

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก https://cmu.to/tktYM

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 053 943 601 (HR สำนักงานบริหารงานวิจัย)

ข้อบังคับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความป...
07/06/2023

ข้อบังคับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2566

📢📢ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11🎈ซึ่งจะจัดการอบรมในวันเสาร...
01/06/2023

📢📢ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
🎈ซึ่งจะจัดการอบรมในวันเสาร์ที่ 22 และ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. และจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าร่วมการอบรมในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

🎊 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงทะเบียนฟรี !!
🎊 บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน
3,500 บาท สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
4,000 บาท สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

📜CMU SHE ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หากผ่านการอบรม มีใบประกาศนียบัตรที่รับรองจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะ :)

ติดต่อเพิ่มเติม DM หรือ โทร.053-943609, 48

เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ CMU SHE ได้เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ...
22/05/2023

เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ CMU SHE ได้เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่มีศักยภาพ

🙏ทางทีม CMU SHE ขอบพระคุณหน่วยงานทั้งสอง ที่ได้เปิดโอกาสให้เข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะ

🧡 ขอบพระคุณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ที่ได้ให้เกียรติแลกเปลี...
18/05/2023

🧡 ขอบพระคุณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ที่ได้ให้เกียรติแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก่ศูนย์ CMU SHE ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 🫰🏻

ขออนุญาตแชร์เนื้อหาดี ๆ นะครับ คู่มือการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานสำหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย
15/05/2023

ขออนุญาตแชร์เนื้อหาดี ๆ นะครับ คู่มือการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานสำหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย

📢ประชาสัมพันธ์ การใช้ระบบ ESPReL มาแล้วค่ะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับระบบ ESPReL ระบบเดิม...
03/05/2023

📢ประชาสัมพันธ์ การใช้ระบบ ESPReL มาแล้วค่ะ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับระบบ ESPReL ระบบเดิมจะปิดการใช้งาน และเปิดการใช้งานในระบบใหม่ สามารถ เข้าได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง หรือสแกน qr code ได้เลยนะคะ

https://labsafety.nrct.go.th 🤍🤍🤍🤍

วันที่ 7 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติต้อนรับรองศาสตราจารย...
07/04/2023

วันที่ 7 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากศูนย์ COSHEM ในการจัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation phase 2 เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม สอดคล้องตามระบบมาตรฐานการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation และนโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในระดับประเทศ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มช

26/03/2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI CMU) มีสิ่งดีๆ มาฝาก ครับกับเครื่องมือง่าย ๆ เครื่องกรอง DIY ราคาประหยัดที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงและหาได้ง่าย เพื่อป้องกันสุขภาพรับมือวิกฤตฝุ่น pm 2.5 เราต้องรอดไปด้วยกันครับ

ขอเชิญชวนทุกท่านครับ มารู้จัก ซีเซียม-137 สารกัมตรังสี ที่มีทั้งประโยชน์และโทษ อันตรายและกระจายในวงกว้างจริงไหม❓แล้วรอบต...
21/03/2023

ขอเชิญชวนทุกท่านครับ
มารู้จัก ซีเซียม-137 สารกัมตรังสี ที่มีทั้งประโยชน์และโทษ อันตรายและกระจายในวงกว้างจริงไหม❓
แล้วรอบตัวเรามีรังสีที่ทำให้เกิดอันตรายมากน้อยแค่ไหน☢️.มาหาคำตอบกับ อ.ดร.ชญานิษฐ์ จำปี อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
ใน Live AMS PROMT Channel ตอน ซีเซียม-137
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น.

มารู้จัก ซีเซียม-137 สารกัมตรังสี ที่มีทั้งประโยชน์และโทษ อันตรายและกระจายในวงกว้างจริงไหม❓
แล้วรอบตัวเรามีรังสีที่ทำให้เกิดอันตรายมากน้อยแค่ไหน☢️
.มาหาคำตอบกับ อ.ดร.ชญานิษฐ์ จำปี อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

ใน Live AMS PROMT Channel ตอน ซีเซียม-137
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น.

📍รับชมสดผ่าน page : https://www.facebook.com/amscmu
🖥รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube :
https://youtu.be/4QLjuGHyVvw


#ซีเซียม137

17/03/2023
😷 ช่วงนี้เชียงใหม่ฝุ่น PM 2.5 นักขนาดจ้าว 😶‍🌫️💨ชาว มช.และ ชาวเชียงใหม่ หมู่เฮาดูแลสุขภาพ และหมั่นติดตามคุณภาพอากาศและฝุ่...
01/03/2023

😷 ช่วงนี้เชียงใหม่ฝุ่น PM 2.5 นักขนาดจ้าว 😶‍🌫️💨

ชาว มช.และ ชาวเชียงใหม่ หมู่เฮาดูแลสุขภาพ และหมั่นติดตามคุณภาพอากาศและฝุ่น PM 2.5 ได้ตี้ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CCDC) : https://www.cmuccdc.org/ เน้อจ้าว

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน  ดาวน์โหลดประกาศได้ที...
08/02/2023

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/... ครับ

🆕✅ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140D029S0000000000200

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653943609

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CMU SHEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CMU SHE:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🧬🦠มาแล้ว! สำหรับวิดีโอประมวลภาพการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 8
สำหรับรุ่นที่ 8 เราได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมหลากหลายคณะ/ส่วนงาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่ได้มาร่วมอบรมกับเรา หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ และกลับไปปฏิบัติงานกับชีวภาพด้วยความปลอดภัยกันนะคะ
แล้วเจอกันในรุ่นถัดไป เร็วๆนี้ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ 😍

CMU SH&E
053-943609📌
แชร์กฏหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีครับ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 8 (ภาคปฏิบัติ)
ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมภาคปฏิบัติได้ที่ https://cmu.to/BSL2practice-8th

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านส่งผลการตรวจ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (Home use) มายังแบบฟอร์มที่ท่านได้รับแจ้งทางอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
CMU SH&E
053-943-647 /48
🎈แจ้งข่าว !! ประชาสัมพันธ์ 📢 อีกสามวันเท่านั้น กับการอบรมออนไลน์ภาคทฤษฎี "หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฏี โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าเรียนให้ครบทั้งหมด 10 บทเรียน
2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเรียนวิดีโอ และทำ Quiz
**โดยสามารถติดตามผลและทำแบบทดสอบของตนได้ที่ https://elearning.cmu.ac.th 😍

ระบบจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียน และทำแบบทดสอบได้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 24.00 น. เท่านั้นนะครับ อย่าลืมตรวจสอบกันด้วยนะครับ

อย่าลืมแชร์ไปถึงเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมอบรมด้วยนะครับ แล้วมาพบกันในการอบรมภาคปฏิบัติในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 นะครับ หากท่านใดมีข้อคำถาม หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ทางช่องแชท CMU SH&E หรือ โทร 053-943-647, 48 ขอบคุณครับ
ประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 8 ทุกท่าน
ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมได้ที่
https://elearning.cmu.ac.th/course/view.php?id=7932
โดยลอคอินด้วยอีเมล์ .ac.th หรือ .cmu.ac.th ของท่าน
ช่วงเวลาในการอบรม : 2 พค. - 13 พค. 65
(ปิดระบบเวลาเที่ยงคืน)
การทดสอบก่อนการอบรม (pre - test)
ทุกท่านต้องทำแบบทดสอบก่อนอบรมจึงสามารถเข้าสู่บทเรียนหัวข้อต่างๆ ได้ โดยช่วงเวลาในการทดสอบ
: 2 พค 65 เวลา 11.00 - 24.00 น. เท่านั้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร
053-943-647, 48
แนวปฏิบัติก่อนวันหยุดยาว
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 อุ่นใจ ✅
ตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ ปลอดภัย ✅
ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโควิด

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ
CMU SH&E
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 8
ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📍ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565
📌สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://cmu.to/BSL2-name หรือ scan QR Code ด้านล่างได้เลยนะคะ 🙏🏻

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ แฟนเพจ CMU SH&E หรือโทร 053-943-647 -
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 8 (ภาคทฤษฎีในระบบออนไลน์)
📍ในระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565
📌สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://cmu.to/BSL2-name หรือ scan QR Code ด้านล่างได้เลยนะคะ 🙏🏻
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ แฟนเพจ CMU SH&E หรือโทร 053-943-647 - 8
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ได้ดำเนินการกำจัดสารเคมีของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยใช้โปรแกรม CMU Waste Track และ application CMU Waste Track เป็นระบบในการบริหารจัดการสารเคมีของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการกำจัดสารเคมีของเสียอันตรายในครั้งนี้ CMU SH&E ร่วมกับส่วนงานต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิจิตศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีปริมาณของเสียอันตรายที่กำจัดในปีนี้กว่า 20 ตัน เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยต่อผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มารับบริการ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และชุมชนต่อไป
ประชาสัมพันธ์ "การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" รุ่นที่ 8
(สำหรับบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/8thCMUBSL2
หรือสแกน QR Code ดังภาพค่ะ
โดยระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 7 มี.ค. 2565 เวลา 08.30 น.
จนถึงวันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 16.30 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
CMU SH&E
โทร. 053-943-647,48
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการจัดตั้งศูนย์ CMU SH&E ได้ดำเนินการจัด "ประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2564"

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโญดม รองประธานคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 3 ระดับ ได้แก่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (Network) มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) และลูกข่าย (sub-node) ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ในการขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัย มุ่งสู่การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมการนำเสนอโปสเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “ห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียนที่ปลอดภัยในอุดมคติของฉัน”