สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(140)

27/06/2023

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/aa2b5e01001352252fe2798553fcc5fc.pdf

27/06/2023
www.doe.go.th

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 #เตือนภัยประชาชนคนหางาน   #อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่นำโลโก้กรมการจัดหางาน  #แอบอ้าง/หลอกลวง  #เปิดรับสมัครงาน หรือ ลวงขอข...
26/06/2023

#เตือนภัยประชาชนคนหางาน
#อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่นำโลโก้กรมการจัดหางาน #แอบอ้าง/หลอกลวง #เปิดรับสมัครงาน หรือ ลวงขอข้อมูลส่วนบุคคลไปกระทำการอันมิชอบ ซึ่งขณะนี้ มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบ ทั้งส่ง sms โทรศัพท์ ทักแชททางสื่อโซเชียลมีเดีย ฯลฯ

หากท่านพบเห็นการใช้โลโก้กรมการจัดหางานเพื่อชักชวนให้สมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ทางสื่อสังคมออนไลน์ และไม่แน่ใจในข้อมูล
#ขอให้ท่านโปรดแจ้งหรือสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ก่อนดำเนินการใดๆ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2744 หรือ ID Line : หรือ กล่องข้อความ facebook fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่🙏

23/06/2023

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/ad589fb549d988bd5a5b1f403c349d32.pdf

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ที่ 24/2566https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/ee72c1f368c84f8dfd200e46...
23/06/2023

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ที่ 24/2566
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/ee72c1f368c84f8dfd200e46308d89f9.pdf

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่...
23/06/2023

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร ตำแหน่งเลขที่ S4070015
เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
t.ly/soaP

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ต...
22/06/2023

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงบริการของรัฐ เข้าถึงข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ รู้สภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงาน รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่/อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้สามารถประกอบอาชีพหรือทำงานหรือเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสม กับความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

- การสาธิต/ฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ กว่า 30 อาชีพ

- การสมัครงานกับบริษัทชั้นนำกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงาน 2,000 อัตรา

- นิทรรศการโลกอาชีพและโลกการศึกษา

- การรับสมัครงานตามโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

- การให้คำปรึกษาและรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ

- การประกอบอาชีพแฟรนด์ไชส์ และ Food Truck กว่า 20 อาชีพ

- การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้ประสบความสำเร็จทางอาชีพ

- การทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ

- การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล

- การจัดแสดงสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

- การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านใดต้องการหางาน ขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พร้อมเตรียมหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน อาทิเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว สำเนาใบรับรองการผ่านงานหรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และหลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร (สำหรับเพศชาย) เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้งานทำ
สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเพื่อรับสมัครและ คัดเลือกพนักงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยแจ้งได้ทางกล่องข้อความ Facebook.Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ FB : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โทร. 0-5311-2744

21/06/2023

วิทยาลัยเทคนิคสารภี รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/6d8f8a880e4ac9c02281b7ba77b7becb.pdf

21/06/2023
www.doe.go.th

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

21/06/2023

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/75a8b76d4b7532e80dafb51a89517608.pdf

21/06/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
วุฒิที่รับ : วุฒิม.3 หรือ ม.6
เงินเดือน : 8,690 บาท (ไม่รวมค่าเวร)
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2566 สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ในเวลาราชการ (08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.) โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053920200 ต่อ 251
เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.มีอายุไม่เกิน 35 ปี
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
5.ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 6 เดือน
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7.สำเนาใบเกรด 1 ฉบับ
8.สำเนาใบประกาศนียบัตรการจบการศึกษาชั้น ม.3 หรือ ม.6
9.ต้องมีสำเนาใบการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.9)

19/06/2023

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/663419b4b4ab827c05cb9769ac2a34d1.pdf

16/06/2023
www.doe.go.th

1. คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนัดจัดการงานทั่วไป
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/a59b97497996d0a33adefc601ee5f739.pdf

2. คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/083770db5566fd3cab80a6ea2b15d8a2.pdf

3. คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 080030 จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/083770db5566fd3cab80a6ea2b15d8a2.pdf

4. คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ EP 080014 จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/8b3d1d151c972b27ca04982891e27fb9.pdf

5. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/44c619b60fbaaa13fe4f9ee5a50aa019.pdf

16/06/2023

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/44c619b60fbaaa13fe4f9ee5a50aa019.pdf

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ที่ 23/2566https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/11222c0f9fcf5b3af7fdd2bb...
16/06/2023

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ที่ 23/2566
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/11222c0f9fcf5b3af7fdd2bb19e4ef35.pdf

15/06/2023
www.doe.go.th

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

15/06/2023

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/5d3e49ceec6022c8e67b1cb1acb0f304.pdf

13/06/2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลการสรรหาเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/df8e53097c900644b01cd178e08770ce.pdf

12/06/2023

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/e80addeced509e76a6d7d3e3f7daaaf7.pdf

09/06/2023

คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/062cc3e7f787f923d53931b4c340d5af.pdf

09/06/2023

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/da9b17aff2c13ca3f0cdd93d7595a5f8.pdf

09/06/2023

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียการสอน จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/8c12203438eb59edb66eaf3ba444dcd3.pdf

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ที่ 22/2566https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/fa8f16b4ca667240e1041685...
09/06/2023

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ที่ 22/2566
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/fa8f16b4ca667240e10416858ca711ba.pdf

08/06/2023
08/06/2023

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/8594f2ecb3d26677841952cdad87afcb.pdf

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนสมัครงานมหกรรม JOB EXPO THAILAND 2023****โอกาสของคนว่างงานมาถึงแล้ว กรมการจัดหางาน จัดงาน Job Expo Th...
08/06/2023

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนสมัครงานมหกรรม JOB EXPO THAILAND 2023
****โอกาสของคนว่างงานมาถึงแล้ว กรมการจัดหางาน จัดงาน Job Expo Thailand 2023 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ภายใต้งาน "คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน" โดยไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่ตำแหน่งงานที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 500,000 อัตรา รองรับผู้ที่กำลังมองหางาน ทุกช่วงวัยและทุกระดับวุฒิการศึกษา ทั้งยังเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการชั้นนำร่วม 400 แห่งมารับสมัครและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานภายในงานควบคู่กับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนหางานจากทั่วประเทศอีกด้วย

สนใจสมัครงานต้องทำอย่างไร

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการค้นหางาน จับคู่งานที่สนใจ ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) https://jobit.doe.go.th/jobexpothailand2023/Home?default-lang=1 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.สแกน QR Code จากภาพด้านล่าง

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรอกข้อมูลเพื่อกำหนดรหัส
ผู้ใช้งงาน
รหัสผ่าน
2.กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล งานที่สนใจ การศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ เพื่อให้นายจ้างได้รู้จักคุณมากยิ่งขึ้น
3.เลือกงานที่ต้องการตามความถนัด

เลือกงานหรืออาชีพที่ตรงกับความต้องการ ความถนัด และความสามารถของตนเองได้เลย
รายละเอียดมหกรรม JOB EXPO THAILAND 2023

จัดวันไหน- เวลากี่โมง

วันที่ 8 - 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
สถานที่จัดงาน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

มีตำแหน่งงานว่างกว่า 500,000 อัตรา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีนายจ้าง สถานประกอบการชั้นนำ เกือบ 400 แห่ง
สรุปกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2023

ชมนิทรรศการโลกอาชีพ, สาธิต/ปฏิบัติอาชีพอิสระ, งานรัฐ/เอกชน , รับสมัครไปทำงานต่างประเทศ, คลินิกแรงงาน, การเสวนาจากวิทยากรชื่อดัง, ตำแหน่งงานผู้สูงอายุและผู้พิการ, บริษัทชั้นนำมากกว่า 395 บริษัท พร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

07/06/2023

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/337e86974e5471afc0c855b430f9376c.pdf

07/06/2023
www.doe.go.th

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์+++!!!!!สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดให้บริการ ศูนย์จัดหางานสาขาฝางในวันที่  7-9 มิถุนายน 2566 เวล...
06/06/2023
ศูนย์จัดหางานสาขาฝาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ · เลขที่ 85/2 San Sai, Fang District, Chiang Mai 50110, Thailand

ประชาสัมพันธ์+++!!!!!
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
จะเปิดให้บริการ ศูนย์จัดหางานสาขาฝาง
ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ศูนย์จัดหางานสาขาฝาง เลขที่ 85/2
หมู่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
(sedan) แผนที่

★★★★★ · Government office

Photos from กรมการจัดหางาน's post
03/06/2023

Photos from กรมการจัดหางาน's post

กรมการจัดหางาน บน TikTok
03/06/2023
กรมการจัดหางาน บน TikTok

กรมการจัดหางาน บน TikTok

อยู่ไกล...ไปร่วมงานไม่ได้ ไม่ต้องเสียใจ! JOB EXPO THAILAND 2023 ชวนคนหางานลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ สามารถลงทะเบียน...

กรมการจัดหางาน on TikTok
03/06/2023
กรมการจัดหางาน on TikTok

กรมการจัดหางาน on TikTok

รู้หรือเปล่า💡 Job Expo Thailand 2023 ไม่ได้มีแค่โซนหางานอย่างเดียว แต่ยังมี🎊โซนร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ🎊 ที่มีทั้งก.....

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ที่ 21/2566https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/67344adc8c0263af501aacaf...
02/06/2023

ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ที่ 21/2566
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/67344adc8c0263af501aacafc6971cda.pdf

31/05/2023

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 18 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/chiangmai_th/9604b4e97ed693eab8cf49fe71a71320.pdf

31/05/2023
www.doe.go.th

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 18 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

31/05/2023
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654686766697782&id=100064693926438&mibextid=Nif5oz
31/05/2023

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654686766697782&id=100064693926438&mibextid=Nif5oz

นายจ้าง-ลูกจ้างต่างด้าว ขอบคุณรัฐบาล ผ่อนผันต่างด้าว MOU 4 ปี ให้อยู่ต่อ และขยายเวลาทำเอกสารเดินทางถึง 31 ก.ค. 66

ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 2 ประเด็น ขยายเวลาอยู่ต่อและทำงานให้แรงงานต่างด้าวตาม MOU (ครบ 4 ปี) ถึง 31 ก.ค. 66 เพื่อให้นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าตาม MOU และขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางไม่ทันภายใน 15 พ.ค. 66 ให้อยู่เพื่อทำงานและทำหนังสือเดินทางให้แล้วเสร็จ ถึง 31 ก.ค. 66

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566) สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ยังอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ในระหว่างการผ่อนผันให้นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวดำเนินการขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันเข้ามาทำงานตาม MOU ควบคู่ไปด้วย และให้แรงงานต่างด้าวที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด สามารถเดินทางกลับประเทศได้

2. ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยอนุญาตให้อยู่และทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี


ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน มีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานร้องขอให้มีมาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตาม MOU ที่ครบวาระการจ้างงานให้สามารถทำงานได้ต่อไป หรือสามารถกลับเข้ามาทำงานตาม MOU ได้โดยสะดวก ซึ่งกรมการจัดหางานพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างก่อน เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้

ด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที มิฉะนั้นภาคการผลิต และธุรกิจบริการซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนจะต้องรับผลกระทบอย่างรุนแรง การช่วยเหลือในครั้งนี้นอกจากทำให้ดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงเป้าหมาย

“แรงงานต่างด้าวเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการของผู้ประกอบการจำนวนมาก ปัญหาขาดแคลนแรงงานจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว และเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน คณะรัฐมนตรีจึงถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแรงงานต่างด้าวเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการ รักษาความมั่นคงและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ” รมว. แรงงาน กล่าว

ที่อยู่

Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053112744-6

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣📣📣รับสมัครพนักงาน 1อัตรา (พนักงานหญิง)
คุณสมบัติ:
-ไม่จำกัดวุฒิ อ่านออกเขียนได้
-สามารถตัดต่อรูปภาพได้
-รับออเดอร์ลูกค้า
สถานที่รับสมัครงาน:บริษัท ส.สมชายพลาสติก จำกัด 1/51 ม.4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร052-009425 ,081-5950677 Line:📣📣📣
ประกาศรับสมัครพนักงานโรงงานนะคะ
บริษัทรีแลกซ์คอมฟอร์ทจำกัด (บริษัทในเครือเอสบีเฟอร์นิเจอร์)
รับสมัครงานช่างทั่วไป
1.เพศหญิง 1 อัตรา
2.เพศชาย 2 อัตรา
(อายุ20-35 ปี ) ถ้าอายุเกิน35ปีแต่ไม่เกิน40ปีขอดูตัวจริงก่อนนะคะ
- ค่าแรงวันละ 331 บาท เริ่มทำงาน 08.00 – 17.00 น.
- พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อน 13 วัน/ปี (หยุดนักขัตฤกษ์)
- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปีในกรณีที่ผ่านการทดลองงานไปแล้ว ตามเงื่อนไขของบริษัท
- ชุดยูนิฟอร์ม/ต้องผ่านการทดลองงาน3เดือน
- หยุดทุกวันอาทิตย์ + นักขัตฤกษ์
- โรงงานอยู่แถวๆเวียงกุมกาม ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สนใจสมัครได้ที่บริษัทรีแลกซ์คอมฟอร์ทจำกัด
ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทร. 064-3210483 คุณไก่
รับสมัครพนักงานนวดมีประกันมือ เวลาทำงาน10.00-20.00 สนใจสมัครได้ที่เบอร์087-657 0315 ร้านอยู่ ใกล้วัดสันทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
📣 บจก.เอเซียเกษตรรุ่งวิไล 📣
*** รับสมัครพนักงานจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ จำนวน 10 อัตรา ***
*** รับสมัครพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ***
*** รับสมัครพนักงานเซลล์ จำนวน 1 อัตรา ***
------------------------------------------------------
🔸 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายอายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สามารถยกของหนักได้
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนะคติบวกต่อการทำงาน
4. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
------------------------------------------------------
🕖 วัน-เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.30 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)
สถานที่ทำงาน : บจก.เอเซียเกษตรรุ่งวิไล สำนักงานใหญ่ (ใกล้ๆกับ เจเจมาร์เก็ต)และ เอเชียมาร์ท สำนักงานดอยสะเก็ด(ใกล้ๆปั๊มบางจาก)
📁 เอกสารการสมัครงาน ดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
2. Portfolio ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 Mb
3. ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ email / เบอร์โทรศัพท์/ line / Facebook id
------------------------------------------------------
ติดต่อสมัครงาน ส่งเอกสารทาง email : [ซ่อนอีเมลอยู่]
หรือเข้ามาส่งเอกสารที่ บริษัทฯ ด้วยตนเอง
ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไป
------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง inbox
หรือ โทร. 052-000170 / 066-0899844 คุณติ๊ก แผนกบุคคล
ศรีมงคล, เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โลตัส เอ็กเพลส รับสมัครพนักงานหลาย ตำแหน่ง สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่สาขาหรือสอบถามรายละเอียด ดังนี้
สาขาตลาดแม่เหียะ เบอร์โทร 062-6057905
สาขาเทศบาลสุเทพ เบอร์โทร 062-6058542
ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง:- พนักงานต้อนรับกะกลางคืน

จำนวน:- 1 ตำแหน่ง

ขอบเขตความรับผิดชอบ:- รับเช็คอิน-เช็คเอ้าท์, ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงแรม,คอยดูแลและบริการลูกค้า, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาทำงาน, งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:-
1) เพศชาย อายุ 25-45 ปี
2) ทำงานอาทิตย์ละ 1 วัน ตั้งแต่ 18.00 น. – 06.00 น.
3) มีความรับผิดชอบ ขยัน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
4) มีทัศนะคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5) หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษอยู่เขตอำเภอแม่ริมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6) ค่าแรงวันละ 400.- บาท

สนใจติดต่อ:- เฟิร์สเรสซิเดนซ์ โทร. 053-860898
โลตัสเอ็กเพลส สาขาตลาดแม่เหียะ รับสมัครพนักงานประจำสาขา จำนวน 3 ตำแหน่ง ติดต่อสอบถามได้ที่สาขาที่เบอร์ 062-6057905
สนใจอยากทำงานพาสทามค่ะ
20:00-24:00
inได้เลยค่ะ
โลตัส เอ็กเพลส สาขาตลาดแม่เหียะ รับสมัครพนักงานประจำสาขาและนักเรียน จำนวน 4 ตำแหน่ง สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่สาขาหรือติดต่อสอบถามที่ 062-6057905
ด่วน!!!
ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ พรอมเมนาด้า เชียงใหม่

รับสมัครงานดังนี้

1. กุ้กซูชิ ชาย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. อายุตั้งแต่ 18 ถึง 25 ปี

2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ม.3 ขึ้นไป

3. ขอคนที่ขยันและตั้งใจทำงาน

4. เงินเดือนสตาร์ทที่ 12,000 ++

5. มีโบนัส, ทิป, ค่าอาหารรายวัน

6. วันหยุด อาทิตย์ละ 1 วัน มีวันหยุดพิเศษปีละ 17 วัน พักร้อนปีละ 6 วัน

7. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางร้านมีคนสอนให้จนชำนาญงาน

8. ขอคนที่มีบัตรประชาชนไทย และไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

เข้ามาสมัคร+สัมภาษณ์ รู้ผลทันที!! ในวันสมัครค่ะ

สนใจติดต่อ 063-7697245 เวลา 11.00-18.00 เท่านั้น***

พี่อ๋อย..

ผจก.ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ สาขาพรอมเมนาด้า เชียงใหม่
รับสมัครพนักงานหน้าลานปั้มPT
จำนวน1อัตรา รับทุกเพศ
ค่าแรง325บาท
มีสวัสดิการและประกันสังคม
รับคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
เอกสารที่ต้องเตรียมมา 1.สำเนาบัตรประขาชน
2สำเนาทะเบียนบ้าน 3.วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
เข้ามาสมัครด้วยตัวเองหรือโทรสอบถามที่เบอร์
061-4184607 โทรได้ตั้งแต่08:00-17:00น.
รับสมัครพนักงานด่วน!!
เพศชาย 4 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. หรือเทียบเท่ารับทุกแผนกทุกสาขา
- อายุไม่เกิน 35 ปี
เข้ามาสมัครกันได้ที่ บริษัท เชียงใหม่แอร์เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมทักกันเข้ามาใน inbox ได้เลยค่ะ
#}