Clicky

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ เลขที่ 299 หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเม?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี สมบุญ...
22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน ตามโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์โปร่งใส หัวใจคุณธรรม

16/12/2022

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.

Photos from ITAS NACC's post
14/12/2022

Photos from ITAS NACC's post

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอนิวัต  โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประ...
13/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมเทศาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต และโค้ช จำนวน 30 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติในการขับเคลื่อนกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส ในช่วงเดือนมกราคม 2566 พร้อมทั้งกำหนดลงพื้นที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 8 อำเภอ

📌 📌 📌 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนิ...
09/12/2022

📌 📌 📌 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ในนโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง อีกด้วย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรร...
09/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA และระดับ A โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงาน ทั้ง 47 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ในระดับ AA จำนวน 6 แห่ง และระดับ A จำนวน 41 แห่ง
ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานด้วยค่ะ 🏆🏆🏆🏆

ป.ป.ช. ลำพูน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงานประกวดศิลป์แต้มสีเดิมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand👍👍👍วันที่ 7 ...
07/12/2022

ป.ป.ช. ลำพูน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงานประกวดศิลป์แต้มสีเดิมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand👍👍👍
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ข่วงพันปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดศิลป์แต้มสีเดิมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน แสดงออกทางด้านความคิด ผ่านงานศิลปะและการออกแบบสื่อสาธารณะ รณรงค์ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมี นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 นายอนิวัติ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวการแสดงเจตนารมณ์ปฏิญาณตน รณรงค์ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมทั้ง ประทับฝ่ามือแต้มสี เพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มงานป้องกันการ...
06/12/2022

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ข้อตรวจพบในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิดจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดย สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของหน่วยงานราชการทั้งส่วนภูมิภาค และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงาน

จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกา...
06/12/2022

จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด 🇹🇭🇹🇭

🇹🇭🇹🇭วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท.) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VSC) จากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ป.ป.ช. ลำพูน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร .9  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ป....
05/12/2022

ป.ป.ช. ลำพูน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร .9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

02/12/2022
www.ratchakitcha.soc.go.th

1. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/054/T_0004.PDF

2. URL ระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (Online Declaration System หรือ ODS) https://asset.nacc.go.th./ods-app

3. คู่มือการใช้งานระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (Online Declaration System หรือ ODS) https://bit.ly/3RmkYrs

4. วีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน https://bit.ly/3AUjqxI

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ป.ป.ช. ลำพูน ร่วมกับ สตรองฯ ลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ถนนสายบ้านป...
01/12/2022

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ป.ป.ช. ลำพูน ร่วมกับ สตรองฯ ลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างผิวจราจร
โอเวอร์เลย์ ถนนสายบ้านป่าเปา-ดอยเวียง Overlay งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย

18/11/2022

18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี
--
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นมา
ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงถือเอาวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
--
ตลอด 23 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนทุจริต ได้ทำหน้าที่ปราบปราม การทุจริตควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
จากความพยายามสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญหลายประการ
1. มีการเฝ้าระวังและส่งเสียง (Watch and Voice) เมื่อพบเห็นความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรณีเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ (น้องแบม) และกรณีเงินทอนวัด เป็นต้น
2. ประชาชนทั่วประเทศช่วยกันเปิดโปงกรณีการทุจริตในพื้นที่จังหวัดของตน เช่น กรณีอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
3. การมีคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรณีการใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกรณีดังกล่าว จะเสริมพลังให้การปรับฐานคิดเกี่ยวกับการรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำลังผลักดันอยู่ประสบผลสำเร็จ
4. การร่วมกันตรวจสอบและติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกรณีต่าง ๆ เช่น การรับแป๊ะเจี๊ยะ การทุจริตเกี่ยวกับนมโรงเรียน เป็นต้น ส่งเสริมมาตรการเสริม ได้แก่ การคุ้มครองพยาน การกันบุคคลไว้เป็นพยาน การจ่ายเงินสินบนเป็นรางวัลให้ผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริงจนมีคำพิพากษาให้ทรัพย์สิน จากการกระทำผิดตกเป็นของแผ่นดิน รวมไปถึงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตกับภาคีต่าง ๆ เป็นต้น
--
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 23 ปี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และบุคลากรทุกระดับพร้อมเดินหน้าปฏิบัติ
หน้าที่อย่างแข็งขัน เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนทุจริต ภายใต้ค่านิยม “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” เพื่อขจัดการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย
หากพบเห็นการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งมาที่หมายเลข 1205 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หรือสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด

ป.ป.ช. ลำพูน และสำนักงานจังหวัดลำพูน ประชุม 2 ฝ่าย เพื่อเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ย...
03/11/2022

ป.ป.ช. ลำพูน และสำนักงานจังหวัดลำพูน ประชุม 2 ฝ่าย เพื่อเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เข้าร่วมประชุม 2 ฝ่าย ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และคณะ ได้ร่วมกันหารือและพิจารณาองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป พร้อมหารือแนวทางการประชุมเพื่อให้การดำเนินจัดการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโรดแมปการยกระดับค่าคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือและวางแผนการดำเนินงานในประเด็นแนวทางการจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 อีกด้วย ณ ห้องประชุมผู้บริหารสำนักงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

🙏🏻วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช และร่วมกล่า...
23/10/2022

🙏🏻วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช และร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

🇹🇭🇹🇭🇹🇭 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพร...
13/10/2022

🇹🇭🇹🇭🇹🇭 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC)วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.ณ ...
12/10/2022

ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC)
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ป.ป.ช. ลำพูน ร่วมกับ สตรองฯ ลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักลำเหมืองทุ่งเป็ด หลังสื่อออนไลน์แจ้งว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จหลังหมดสัญญาแล้ว

ตามที่ได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) กรณีโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักลำเหมืองทุ่งเป็ด เพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองทุ่งเป็ด) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 120.00 เมตร พบประเด็นร้องเรียนว่าการวางท่อระบายน้ำไม่ได้มาตรฐาน
วางท่อแล้วไม่กลบดินปิดให้เรียบร้อย ทำให้ชาวบ้านตามแนววางท่อเดือดร้อน เนื่องจากเวลาฝนตกจำนวนมากน้ำฝนก็ท่วมเข้าบ้านชาวบ้าน โดยเริ่มทำสัญญา 6 เมษายน 2565 และสิ้นสุดสัญญา 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเวลาสิ้นสุดสัญญา 20 พฤษภาคม 2565 งานน่าจะเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) ว่ามีกรณีดังกล่าวร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือไปยังประธานชมรม
สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน เพื่อขอให้ประสานข้อมูลจากชมรมสตรองฯ ในอำเภอแม่ทา ทั้งนี้ทางชมรมสตรองฯ ขอเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าโครงการดังกล่าวก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและลดการอุดตันของ
ลำเหมือง ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีพื้นที่การเกษตรด้านในได้มีทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ โดยลำเหมืองทุ่งเป็ดมีระยะทั้งหมด 560 เมตร มีความกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร แต่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัดจึงสร้างได้เพียง 120 เมตร ซึ่งคาดว่าระยะที่เหลือจะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพลำเหมืองดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทากาศ เบื้องต้นพบว่าสภาพโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาเหตุที่การดำเนินงานก่อนหน้านั้นเกิดความล่าช้าทางเจ้าหน้าที่เทศบาลชี้แจงให้ทราบว่าเพราะบริษัทผู้รับจ้างได้รับผลกระทบด้านแรงงานการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากสิ้นสุดสัญญา 20 พฤษภาคม 2565 ก็ได้ดำเนินงานต่อจนแล้วเสร็จซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับมาตรการเยี่ยวยาการก่อสร้างช่วงโรคระบาดโควิด-19 ที่ได้รับการชดเชยค่าปรับร้อยละศูนย์
โดยเทศบาลตำบลทากาศแจ้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้นิ่งนอนใจ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้เทศบาลตำบลทากาศได้นำชมรมสตรองฯ ลงพื้นที่และชี้แจงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง รายชื...
28/09/2022

ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
https://www.nacc.go.th/lamphun/categorydetail/2019112012065092/20220928102435?

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที...
23/09/2022

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
https://www.nacc.go.th/lamphun/categorydetail/2019112012065092/20220923113659?

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post
23/09/2022

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช.'s post

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี สมบุญ...
22/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และประเด็นสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1

19/09/2022

#ประเด็นร้อนสำนักข่าวอิศรา วันที่ 18 กันยายน 2565

- คำร้องฉบับเต็ม! ฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.สอบ 'ศักดิ์สยาม' ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ
อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/112115-news-160.html

- กางนโยบาย ศธ.ปีงบ 66 ตั้งเป้ายกระดับ-สร้างโอกาสการศึกษาปลอดภัยให้ทุกช่วงวัย
อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/112020-isranews-272.html

- ใช้‘ลูกน้อง’เป็น‘นอมินี’! คำพิพากษาฉบับเต็มคดีรองนายกเทศฯ ต.ต้นธง ลำพูน ยื่นบัญชีฯเท็จ
อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/112112-lumpoon.html

- BTS ยันข้อเสนอขอรัฐอุดหนุนรถไฟฟ้า 'สายสีส้ม' 9 พันล. ทำได้จริง-ย้ำประมูลส่อไม่สุจริต
อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/112107-MRTA-Orange-Line-auction-results-BEM-BTS-news.html

#สำนักข่าวอิศรา #ประเด็นที่น่าสนใจ #ไฮไลท์ประจำสัปดาห์

ติดตามสำนักข่าวอิศรา
www.isranews.org
www.youtube.com/c/isranewsagency
https://twitter.com/isranews_agency

💥 วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินง...
14/09/2022

💥 วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางในการยกระดับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเให้การดำเนินงานบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป 💥
——————

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมิน ITA...
13/09/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมิน ITA จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.nacc.go.th/lamphun/categorydetail/2019112012065092/20220913092750?

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุ...
09/09/2022

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัว กับประโยชน์ส่วนรวม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ช. แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ตืน ตามโครงการเสริมสร้างและการป้องกันการทุจริตขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุ...
07/09/2022

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัว กับประโยชน์ส่วนรวม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ช. แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี สมบุญโ...
02/09/2022

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตามโครงการอบรมเสริมสร้าง และพัฒนาทางจริยธรรมและการรักษาวินัย และการป้องกันการกระทำผิดทางวินัย/ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันนี้ 1 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันก...
01/09/2022

วันนี้ 1 กันยายน 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต โดยนายณัฎฐ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้ "แนวทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต" แก่สภาองค์กรชุมชนตำบลในเมือง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 200 คน โดยมีนายอำเภอเมืองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดกิจก...
30/08/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการทำงานของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้่นทุจริตจังหวัดลำพูน ให้เกียรติสัมภาษณ์ เพื่อประกอบงานวิจัย ประกอบด้วย
นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
นายจรัส ช่างเรือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน
นายสาธิต แก้วคำปัน ผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำพูน
และนายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการ...
25/08/2022

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน ในการจัดกิจกรรมประชุมโค้ช กรรมการชมรมฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน และเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมร้านฮัดเดิ้ล
กิจกรรมในงานเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมกันถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี สมบุญ...
23/08/2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว กับ ประโยชน์ส่วนรวม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน ของเทศบาลตำบลมะกอก ตามโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส ประจำปี 2565

วันนี้ 22 สิงหาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกัน...
22/08/2022

วันนี้ 22 สิงหาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต โดยนายณัฎฐ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับการอบรม ประกอบด้วย นักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองล่อง รวมทั้งสิ้น 60 คน

วันนี้ 19 สิงหาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกัน...
19/08/2022

วันนี้ 19 สิงหาคม 2565 นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต โดยนายณัฎฐ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้หัวข้อ "ตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฏหมาย"

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น รวมทั้งสิ้น 80 คน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสุกิจ บุญไชย ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน...
16/08/2022

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสุกิจ บุญไชย ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) โดย นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ ทั้งด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านอำนวยการ โดย ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ต่อไป

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพ...
13/08/2022

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่อยู่

เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๗ ต. ริมปิง
Chiang Mai
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653000030

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่โกงค่ะ
ไม่ทราบว่า ปปช ตั้งอยู่ที่ไหนค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สสว.ศูนย์ OSS ลำพูน จังหวัดลำพูน Lamphun Province งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือ สนง.ปภ.จังหวัดลำพูน เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบ ท่องเที่ยวไทย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ CPOT จังหวัดลำพูน