Clicky

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร หน่วยงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

📢 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง   ขอประชาสัมพันธ์   📝อย่าลืม ❗️ มาต่อทะเบียน #วิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566       ...
29/12/2022

📢 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
ขอประชาสัมพันธ์
📝อย่าลืม ❗️ มาต่อทะเบียน #วิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566
(ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2566)

28/11/2022

📣กลับมาอีกครั้ง กับงาน Bug Away By ICPX สัญจร ครั้งที่ 11 มาเจอกันที่ "Northern Agri CMU Expo 2022 งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10"
ในวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10

🎉กิจกรรมภายในงาน
✅ รับคำแนะนำ และคำปรึกษา จาก คุณเจนภพ และน้องข้าวฟ่าง
✅ ลงทะเบียน Online รับของที่ระลึก DJI
✅ ร่วมสนุกกับกิจกรรมในบูธ รับของรางวัลมากมาย
✅ จองโดรนเกษตรในงานรับฟรี* ปุ๋ยยูเรียม้าบิน 1 ตัน หรือ อิมิดาโกลด์ 70*
✅ บริการ Service ตรวจสภาพโดรนนอกสถานที่ (ในงาน)*
✅ ช่วงเวลาพิเศษ ชมนวัตกรรม โดรนรุ่นใหม่ฝีมือคนไทย จาก ICPX ก่อนใครเป็นที่แรก

📣งานใหญ่แบบนี้ พลาดไม่ได้นะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📲 083-298-8888
📲 085-172-5555

#ศูนย์โดรนDJI #ม้าบิน #โดรนเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง  ประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปเกษ...
25/11/2022

สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
ประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปเกษตรในพื้นที่ ที่มีความสนใจนำผลผลิตเข้าจำหน่ายในตลาดหมื่นล้านลิขิตชีวัน ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ตลาดรวม 17.5ไร่ โดยมีอาคารจอดรถขายผัก ผลไม้ขนาดใหญ่ โดยมีแผนการจะเปิดตลาดค้าส่ง ผัก -ผลไม้ สินค้าเกษตรในห้วงเดือนมกราคม 2566
หากท่านใดสนใจสามารถนำผลผลิตเข้าจำหน่ายในตลาดหมื่นล้านลิขิตชีวัน
รบกวนแจ้งลงทะเบียน
1) ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (เกษตรกร)
ชื่อกลุ่ม ที่ตั้ง จำนวนสมาชิก ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ (กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน)
2) จำนวนสินค้า จำนวนผลผลิต (ตัน/ปี)
ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.  นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้า...
21/11/2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำ...
18/11/2022

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะสันกลาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) กิจกรรมของศูนย์อาทิเช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ การปลูกพืชผักอินทรีย์ในโรงเรือน ไม้ดอกไม้ประดับ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายพัชรพงศ์ ตันธนสิน ประธานศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะสันกลาง (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำ...
17/11/2022

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ มีกิจกรรมการปลูกพืชไร้ดิน การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีนายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือและนายณัฐพงษ์ สีมา ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรฯ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรฯ ณ ที่ทำการกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้นายชินกาญจน์ คำป้อ นักวิชาการส่งเสริมการเ...
17/11/2022

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้นายชินกาญจน์ คำป้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับเขต ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพ...
17/11/2022

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบในด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ตำบลออนใต้ ซึ่งมีกิจกรรมการเกษตรอาทิเช่น ปลูกผักอินทรีย์ ไม้ผล แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.30 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพ...
16/11/2022

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้านป่าสักยาว (163garden) ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) มีการผลิตกุหลาบถุง และการขยายพันธุ์กุหลาบ มีกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์เพื่อจำหน่ายแบบถุงและแบบกระถาง โดยมีนายณัฐพล ลือเรือง เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ประธานศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้านป่าสักยาว (163garden) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพ...
16/11/2022

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง รับมอบต้นกัญชา ของโครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น จากศูนย์วิจัยพืชไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ส่งมอบต้นกัญชาให้ไว้ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ได้ลงทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

16/11/2022

📣📣สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงขอประชาสัมพันธ์...
เกษตรกรที่จะผลิตลำไยนอกฤดูปี 2566 และสนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาลำไยอย่างยั่งยืน ระยะแรก รอบ 2 ปี 2566-2568 (ปรับสัดส่วนการผลิตลำไยในฤดูเป็นนอกฤดู,ส่งเสริมคุณภาพผลผลิตลำไย) ที่ประสงค์จะเข้าร่วม
⏩️1.)ปรับการผลิตลำไยในฤดูเป็นนอกฤดู (เพิ่มเติม)
⏩️2.)ปรับพื้นที่ปลูกพืชทางเลือกแทนลำไย เพื่อรวบรวมเป้าหมายเพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณในปีต่อไป
➡️ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมการให้ความรู้ และได้รับปัจจัยการผลิตจากโครงการ ✅️เกษตรกรสามารถยื่นสมุดเขียวสมัครได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอสันกำแพง ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง☘️ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วม(rose)🌷🌹การประกวดกล้วยไม้และไม...
11/11/2022

สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง☘️ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วม(rose)

🌷🌹การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ🌹🌻

🌱งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10🌱(ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565)
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 🍃คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🍃

สามารถศึกษารายละเอียด ตามลิงค์ข้างล่างนี้👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

10/11/2022

ระวัง เพลี้ยแป้ง ในมะละกอ

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศชื้น ฝนตก เตือนผู้ปลูกมะละกอ ในระยะ ให้ผลผลิต รับมือเพลี้ยแป้ง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยง บริเวณยอดอ่อน ใบ ดอก และผล โดยมีมดช่วยพาไปยังส่วนต่างๆ ของต้นพืช การทำลายที่ดอก และผลอ่อน จะทำให้ดอกและผลหลุดร่วง หรือผลบิดเบี้ยว การทำลายที่ยอดอ่อน ใบอ่อน จะทำให้ใบ และยอดหงิกงอ นอกจากนี้มูลหวานที่เพลี้ยแป้งขับออกมาจะทำให้เกิดราดำที่ผิวผล ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. กำจัดพืช และวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยแป้ง
๒. กำจัดมด และแหล่งอาศัยของมด ที่เป็นพาหะของเพลี้ยแป้ง
๓. ก่อนการย้ายกล้ามะละกอลงหลุมปลูก ตรวจดูว่าไม่มีเพลี้ยแป้งติดมากับต้นกล้า หากพบควรนำไปทำลายนอกแปลง
๔. หลังปลูกหมั่นสำรวจแปลง โดยเฉพาะแนวขอบแปลงทิศเหนือลม หรือขอบแปลงที่ติดกับแปลงอื่น ถ้าพบการระบาด ตัดส่วนที่พบไปทำลาย และพ่นสารที่แนะนำบริเวณจุดที่พบเพลี้ยแป้งและรัศมีโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระจายตัวของเพลี้ยแป้ง
๕ กรณีที่จำเป็นต้องใช้สารเคมี เลือกใช้สารที่มีประสิทธิภาพชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน ๑๖% เอสจี อัตรา ๑๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

Photos from สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post
10/11/2022

Photos from สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post

10/11/2022

ขั้นตอนการจัดทำคำแนะนำ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมนายอภิชัย คำรินทร์ นักวิชาการส่งเสร...
10/11/2022

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมนายอภิชัย คำรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายชินกาญจน์ คำป้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมติดตามสถานการณ์การผลิตมันฝรั่งในอำเภอสันกำแพง ปีนี้อำเภอสันกำแพง คาดว่ามีการปลูกมันฝรั่ง พันธุ์แอตแลนติก (Atlantic) เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ โดยมีเกษตรกรปลูกมันฝรั่ง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ แปลงมันฝรั่ง หมู่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้นายอภิชัย คำรินทร์ นักวิชาการส่...
09/11/2022

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้นายอภิชัย คำรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวภรณ์สุดา ปัญญานิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรงอำเภอสันกำแพง ประจำเดือน พฤศจิกายน พร้อมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของกลุ่มฯ (แปลงปีที่ 3) โดยมีประธานและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรงร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรง หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยนายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ นักวิชาการส...
09/11/2022

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยนายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางพัชรา อุ่นคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมและวางแผนการจัดงานฤดูหนาวและงานของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หล้า ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันก...
09/11/2022

ันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง เยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ สุพรรณ 80 เป็นพืชใหม่ของอำเภอสันกำแพง ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกอ้อย ประมาณ 6 ไร่ และจำหน่ายให้ผู้ผลิตน้ำอ้อยพร้อมดื่ม ขายทั่วไป โดยมีนายสวน อินตาพรม เกษตรกรปลูกอ้อย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ แปลงอ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง
Chiang Mai
50130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

053-331-096

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ

สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ

สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงครับ
x

Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กู้ชีพ-กู้ภัย จามจุรี เทศบาล The Dragons Lab All funny clip ธนาคารออมสินสันกำแพง โรงพยาบาลสันกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำ เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ นายขนมไทย ที่ดินอำเภอสันกำแพง และ เชีย โรงเรียนบ้านสันกำแพง Chiang Mai Batik - เชียงใหม่บาติก Yupp Amulet 168 พระเครื่อง เก่า-ใหม่ ยอ งานร่มบ่อสร้าง-Borsang Umbrella Festival Promotion Unlimited 5G เค้กวุ้นบ่อสร้าง เชียงใหม่