ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร หน่วยงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

13/01/2022

น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
ข้อมูลดีๆจาก: กรมพัฒนาที่ดิน
https://www.ldd.go.th/Download/Info_PD/IF_02Sup.2.pdf

10/01/2022

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมั่นสำรวจแปลง เตรียมพร้อมป้องกันศัตรูพืชในฤดูแล้ง
.
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นฤดูหนาว (พฤศจิกายน) ไปจนถึงปลายฤดูร้อน (เมษายน) สภาพอากาศมักมีสภาพแห้ง ไปจนถึงร้อน ซึ่งเหมาะกับการแพร่กระจายของศัตรูพืชบางชนิด กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรทุกภูมิภาค โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าว มะพร้าว ทุเรียน และมังคุด หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกของตนในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชเข้าทำลายจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
.
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศัตรูพืชสำคัญในช่วงฤดูแล้งของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่
1) มันสำปะหลัง เกษตรกรควรเฝ้าระวังเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไรแดง และโรคใบด่างมันสำปะหลังที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรค ซึ่งการเข้าทำลายของศัตรูดังที่กล่าวจะทำให้ต้นมันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตต่ำ ให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่หรือด้อยคุณภาพ หรือต้นมันสำปะหลังอาจตายได้ เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใบและยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบและยอดหงิกงอ เป็นต้น
2) อ้อย ควรเฝ้าระวังหนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว และจักจั่น เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจไร่อ้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโคนต้นระดับผิวดิน และบริเวณยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น มีรอยเจาะ ตาอ้อยแตกหน่อใหม่ด้านข้าง แตกยอดพุ่ม หักล้ม หรือแห้งตาย เป็นต้น
3) ข้าวโพด ควรเฝ้าระวังหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจลำต้นข้าวโพดในแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณข้อของลำต้นที่ใกล้กับดอกหรือฝักข้าวโพด จะมีรู หรืออาการผิดปกติ เช่น ยอดแห้งตาย เป็นต้น
4) ข้าว ควรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และด้วงดำ เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจนาข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ หรือบริเวณผิวดินหลังผันน้ำออกจากนาข้าว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบข้าวเหลืองเป็นหย่อม
5) มะพร้าว ควรเฝ้าระวังหนอนหัวดำมะพร้าว แมลงดำหนาม และไรสี่ขามะพร้าว เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจสวนมะพร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางใบและผลอ่อนมะพร้าว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ทางใบถูกแมลงแทะกินผิวใบใบจะแห้งเป็นสีน้ำตาล กรณีไรสี่ขาขั้วผลอ่อนแห้งแตกเป็นลายไม้สีน้ำตาล เป็นต้น
6) ทุเรียน ควรเฝ้าระวังไรแดงแอฟริกัน หนอนเจาะผลทุเรียน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และเพลี้ยไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใบ ยอด ดอก และผล จะมีอาการผิดปกติ เช่น สีใบซีดไม่เป็นมัน ใบโค้ง ยอดแคระแกรนหงิกงอ ผลเป็นแผล เป็นต้น และ
7) มังคุด ควรเฝ้าระวังเพลี้ยไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดอกและผล จะมีอาการผิดปกติ เช่น ดอกและผลแห้ง และร่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบว่า ต้นพืชมีอาการผิดปกติดังกล่าว ควรเร่งหาสาเหตุและวิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่พบทันที เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
.
สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.doae.go.th หัวข้อเตือนการระบาดศัตรูพืช โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
……………
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : นาฏสรวง ข่าว/ มกราคม 2565
ข้อมูล: กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

…………
สื่อมวลชน
https://www.thailandplus.tv/archives/455889
https://www.bangkokbiznews.com/business/981304
https://www.infoquest.co.th/2022/162166
https://www.moac.go.th/news-preview-441891791078?fbclid=IwAR3axSzsehMx3IqB8qRXRbsQDXHi1gwWU6y6qYWaLsXGthvdaPpfx-tTS6A
https://www.facebook.com/109315555792267/posts/4858860867504355/?d=n
https://www.facebook.com/103360737845122/posts/495281568653035/?d=n

07/01/2022

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 12

Photos from กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.1 เชียงใหม่'s post
07/01/2022

Photos from กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.1 เชียงใหม่'s post

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
07/01/2022

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

ทำไมต้องหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
23/12/2021

ทำไมต้องหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

รู้หรือไม่! #การเผาในพื้นที่เกษตร 🔥🔥 นอกจากจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้ว ยังมีความผิดทางกฎหมายอีกด้วย
.
แล้วถ้าเราไม่เผา? จะนำเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว ซากอ้อย ซากข้าวโพด ไปทำอะไรได้บ้าง? มาตามหาคำตอบไปพร้อมๆ กันในโพสต์นี้เลย
.
#DOAE #ไขข้อสงสัยให้เกษตรกรไทย #หยุดเผาในพื้นที่เกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร

Photos from Digital DOAE's post
28/10/2021

Photos from Digital DOAE's post

28/10/2021

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน ไม่ธรรมดานะปอเทือง I พลพล ไขข้อข้องใจ ปอเทืองคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อดิน https://youtu.be/5XXed5L86-o

21/10/2021

เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน ในตอนนี้ทาง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กำลังแก้ไขข้อกำหนด และการทำงานของแอปพลิเคชัน farmbook ให้สามารถขึ้นแสดงผลบน Google play เพื่อให้แอปพลิเคชันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งตามนโยบายใหม่ของผู้ให้บริการ

ในเบื้องต้นผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ผ่านช่องทาง Google Drive ในระหว่างที่แอปพลิเคชันอยู่ในระหว่างการนำกลับขึ้นมาบน store อีกครั้ง

https://drive.google.com/file/d/1uOeHjN3ONOa6jfvIFldxWrOtNdXTDicF/view?usp=sharing

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post
18/10/2021

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post

08/10/2021

#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"นักเกษตรยุคใหม่ ฝึกบินโดรนสู่การเป็นอัจฉริยะ"
(Agricultural Technology Training towards Smart Agriculture)

🚁🚁🚁 จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบ F2F และ Zoom Online meeting เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นกับนักศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคต อีกทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้

📗📙📘โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อการศึกษา #สามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Photos from กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.1 เชียงใหม่'s post
07/10/2021

Photos from กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.1 เชียงใหม่'s post

Timeline photos
07/10/2021

Timeline photos

ปฏิวัติทรงพุ่มลำไย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน 💯
.
📍 จากบทเรียนที่จีนระงับการนำเข้าลำไยของไทยเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากตรวจพบ เพลี้ยแป้งติดไปกับผลลำไย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงคัดบรรจุขนาดใหญ่ จึงกระทบต่อปริมาณ การส่งลำไยของไทยอย่างมาก
.
ถึงแม้บทสรุปไทยจะแก้ปัญหา จนสามารถส่งออกลำไยไปจีนได้ปกติ แต่ในอนาคตหากยังไม่มีมาตรการปรับเปลี่ยนแนวคิด ในการผลิตลำไยคุณภาพอย่างยั่งยืน ในที่สุดปัญหาเดิมๆ ก็อาจจะวนกลับมาได้อีก
.
📍 มาฟังแนวคิดของ คุณรุจิณี สันติกุล ชาวสวนรุ่นใหม่ อ.เขาสมิง จ.จันทบุรี ที่เชื่อว่าการผลิตลำไยคุณภาพอย่างยั่งยืนจะต้องเริ่มต้นจากการบริหารจัดการที่ดี นั่นคือการจัดการทรงพุ่มควบคุมให้ ต้นเตี้ย ซึ่งมีข้อดีมากมาย เช่น
ลดการโค่นล้มของต้น ลดการระบาดของโรคและแมลง ลดต้นทุนค่าแรงงานค้ำโยง การตัดแต่งกิ่งง่ายและเก็บเกี่ยวเร็ว ซึ่งเป็นที่มาของบทความนี้ที่คุณรุจิณีได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ผ่านบทความเรื่อง "ปฏิวัติทรงพุ่มลำไย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน"
.
​ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเคหการเกษตร ฉบับเดือนตุลาคม 2564
----------------------
🛒 สั่งซื้อวารสารเคหการเกษตรได้ที่ :
✅ Line: @kehakaset
📞 โทร : 025032054-5
📩 หรือ Inbox มาที่เพจได้เลย
.
#Kehakaset #Magazine #เคหการเกษตร #Fruit #Fruits #Agriculture #Horticulture #Quality #Academic #Resource #Reliable #อยู่บ้านปลอดภัย_อ่านเคหการเกษตร #เพียงท่านสั่งซื้อ_เราจัดส่งถึงบ้าน #เคอรี่

06/10/2021

การจัดการศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ
🐛 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เป็นการใช้วิธีจัดการศัตรูพืชหลายวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดการควบคุม ป้องกันไม่ให้ผลผลิตเสียหายและเกิดการระบาดของศัตรูพืชเป็นวงกว้าง ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
-------------------
รับชมทาง Youtube
https://bit.ly/3EIdclO
-------------------
เข้าดู Infographic เรื่องอื่น ๆ คลิก
https://bit.ly/3ii70pl
-------------------
#จัดการศัตรูพืช

Photos from กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.1 เชียงใหม่'s post
06/10/2021

Photos from กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.1 เชียงใหม่'s post

ผลการนำเสนอประเด็นท้าทาย (Challenge) งานส่งเสริมการเกษตรของอำเภอสันกำแพง ปี 2564
30/09/2021
ผลการนำเสนอประเด็นท้าทาย (Challenge) งานส่งเสริมการเกษตรของอำเภอสันกำแพง ปี 2564

ผลการนำเสนอประเด็นท้าทาย (Challenge) งานส่งเสริมการเกษตรของอำเภอสันกำแพง ปี 2564

ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในประเด็นท้าทาย (Challenge) แปลงใหญ่ข้าวตำบลแช่ช้างและแปลงใหญ่ผึ้งชันโรงตำบลทร....

13/09/2021

ระวัง ด้วงหมัดผัก ในพืชตระกูลกะหล่ำ (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาว กะหล่ำดอก บรอกโคลี ฯลฯ)

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาว กะหล่ำดอก บรอกโคลี ฯลฯ) ในระยะ ทุกระยะการเจริญ รับมือด้วงหมัดผัก
ตัวอ่อนด้วงหมัดผักกัดกิน หรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ทำให้พืชผักเหี่ยวเฉา และไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกทำลายมากๆ ก็อาจจะทำให้พืชผักตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดผิวด้านล่างของใบทำให้ใบเป็นรูพรุน และอาจกัดกินผิวลำต้น และกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ตัวเต็มวัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดด และสามารถบินได้ไกล

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. วิธีเขตกรรม การลดการระบาดของด้วงหมัดผัก สามารถทำได้โดยการไถตากดินไว้เป็นเวลานานพอสมควร เพื่อทำลายตัวอ่อน และดักแด้ที่อาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบจะเป็นการช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง
2. การใช้ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา คาร์โปแคปซี (Steinernema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น หรือราดลงดินก่อนปลูกหลังการให้น้ำ และพ่นทุก 7 วัน เพื่อฆ่าตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน
3. การใช้สารฆ่าแมลง เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรไทโอฟอส 50% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ยังคงใช้ได้ผลดีในแหล่งปลูกผักใหม่ๆ ที่มีการระบาดไม่รุนแรง ส่วนในแหล่งที่ปลูกผักเป็นประจำ ควรใช้สารฆ่าแมลง เช่น โทลเฟนไพแรด 16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด และควรพ่นสารสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์เพื่อชะลอการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง

10/09/2021

มาทำความรู้จัก”ฮอร์โมนพืช” กัน

📢📢สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงขอประชาสัมพันธ์#การขึ้นทะเบียนแรงงานผู้เก็บเกี่ยวลำไย เตรียมเอกสารดังนี้👇👇1. แรงงานเก็บเกี่ย...
21/07/2021

📢📢สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงขอประชาสัมพันธ์
#การขึ้นทะเบียนแรงงานผู้เก็บเกี่ยวลำไย เตรียมเอกสารดังนี้👇👇
1. แรงงานเก็บเกี่ยวลำไย (ในพื้นที่) กรอกแบบคำร้องขึ้นทะเบียนแรงงานผู้เก็บเกี่ยวลำไย (กลย.1) ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. แรงงานเก็บเกี่ยวลำไย (ต่างถิ่น) กรอกแบบคำร้องขึ้นทะเบียนแรงงานผู้เก็บเกี่ยวลำไย (กลย.3)
ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
➡️➡️สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ตั้งแต่วันที่ 20 -27 กรกฎาคม 2564
#รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบมานี้

Mobile Uploads
19/07/2021

Mobile Uploads

📃 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)
ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด
2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด
3. พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด
4. พื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด
มีผลประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0006.PDF

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

📢📢📢สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงขอประชาสัมพันธ์➡➡เตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ "โรคข้าว"
19/07/2021

📢📢📢สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงขอประชาสัมพันธ์
➡➡เตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ "โรคข้าว"

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด .... ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำน...
19/07/2021

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด .... ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564" เพื่อค้นหา สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกรในการเป็นต้นแบบ มีอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิดและมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดิน 👈
📢 ขอเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564"
💥 ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน"
🗓 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 64 เท่านั้น
💬 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่
👉 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
👉 ลิงก์มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด (ข่าวประชาสัมพันธ์) https://www.rakbankerd.com/rbk.../relation/index.html
👉 Banner ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด .... ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564" เพื่อค้นหา สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกรในการเป็นต้นแบบ มีอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิดและมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดิน 👈
📢 ขอเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564"
💥 ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน"
🗓 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 64 เท่านั้น
💬 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่
👉 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
👉 ลิงก์มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด (ข่าวประชาสัมพันธ์) https://www.rakbankerd.com/rbk.../relation/index.html
👉 Banner ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ

⏩⏩ช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่⏩⏩สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จึงขอความร่วมมือประช...
19/07/2021

⏩⏩ช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
⏩⏩สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่มีธุระจำเป็นเร่งด่วน
⛔️งดการมาติดต่อที่สำนักงานจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

1.ผู้ปลูกข้าวนาปี ครบ15 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน และเป็นแปลงเก่าที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วเมื่อปี 2563 ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ผ่านทาง Application Farmbook ซึ่งการปรับข้อมูลสามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว และลดการติดต่อ สัมผัสผู้อื่น

2.ในส่วนของผู้ปลูกข้าวนาปี ที่ไม่สามารถปรับทาง Farmbook ได้ เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรแปลงใหม่ ให้กรอกข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องและแนบเอกสารให้ครบถ้วน รวบรวมส่งผ่านทางผู้นำชุมชน โดยแนบเอกสารดังนี้
2.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียน (ทบก.01)
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของแปลง
3. สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผ่าน Farmbook มาแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงจะดำเนินการจัดชุดเอกสารเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปีของท่าน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564
✅ดังนั้นจึงขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรอตรวจข้อมูลของตนเองจากเอกสารผ่านผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอให้พี่น้องเกษตรกรได้รักษาเนื้อรักษาตัว ขอให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ค่ะ
➡️ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
🙏🙏ปล. มีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลตามเบอร์โทรข้างล่างนี้......

05/07/2021
ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงขอเชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ

แหนแดง โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพไนโตรเจนลอยน้ำ
22/06/2021

แหนแดง โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพไนโตรเจนลอยน้ำ

กล้าไม้แจกฟรี จากงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีตประจำเดือนมิถุนายน 2564ทั้งพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ผล และไม้ดอกไม้ป...
15/06/2021

กล้าไม้แจกฟรี จากงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต
ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ทั้งพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ

กล้าไม้แจกฟรี จากงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต
ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ทั้งพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ

ติดต่อรับกับเจ้าหน้าที่ได้เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต
https://goo.gl/maps/TJ3mf29AV76c4LE78
โทร 062-2494520 (ในเวลาราชการ)

11/06/2021

เตือนโรคใบจุดดำกุหลาบ

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคใบจุดดำ สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของกุหลาบ

ในระยะที่สภาพอากาศมีฝนตก และมีลมแรงบางแห่งช่วงนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการปลูกกุหลาบ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคใบจุดดำ สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของกุหลาบ มักพบแสดงอาการเริ่มแรกที่ใบกุหลาบด้านล่างก่อน โดยใบจะเริ่มเป็นจุดแผลกลมสีดำ ขอบแผลไม่เรียบ กลางแผลมีสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำ กรณีที่มีความชื้นสูง แผลจะขยายใหญ่ สามารถพบได้หลายแผลในหนึ่งใบ ทำให้ใบเหลือง แห้ง และหลุดร่วง

เกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้น ลดแหล่งสะสมเชื้อราสาเหตุโรค ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค หากเริ่มพบต้นที่เป็นโรค ให้เกษตรกรตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บใบที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อรา กรณีโรคยังคงระบาด ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพรคลอราซ 45% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไดฟีโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน

นอกจากนี้ ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอย เพราะจะทำให้ใบกุหลาบมีความชื้นสูง หรือกรณีที่ต้องการให้น้ำแบบพ่นฝอย เกษตรกรควรให้น้ำในตอนเช้า อีกทั้งควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรต่างๆ ให้สะอาด และผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้งอยู่เสมอ เมื่อได้นำไปใช้กับต้นที่เป็นโรคในแปลงที่มีการระบาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไป

ที่อยู่

ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง
Chiang Mai
50130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

053-331-096

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงครับ