ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่, หน่วยงานราชการ, Chiangmai Municipality, Chiang Mai.

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิ...
26/08/2023

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเทคอนกรีตฝาบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ และเมื่อถึงเวลาที่คอนกรีตแห้งตัว พร้อมใช้งานจะนำไปติดตั้งทดแทนฝาเก่าที่ชำรุดโดยเร็ว การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิ...
26/08/2023

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ
1. ทำความสะอาดประจำจุดต่างๆริมคลองแม่ข่า
2. รดน้ำดอกไม้และใส่ปุ๋ยแปลงปลูกริมคลองแม่ข่า
เพื่อให้คลองแม่ข่ามีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ดนตรีเพื่อประชาชนเพื่อคนริมคลองและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียง...
26/08/2023

ดนตรีเพื่อประชาชนเพื่อคนริมคลองและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
กิจกรรมจัดทุกวันศุกร์ 18.00 น. เป็นต้นไป📣🌊
#คลองแม่ข่า
#คลองแม่ข่าเชียงใหม่
#เที่ยวเชียงใหม่
#คลองแม่ข่า

26/08/2023

ลีลาส บนคลอง ลีลาสเพื่อประชาชน เพื่อคนริมคลอง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ท่านอัศนี บูรณุปกรณ์

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิ...
25/08/2023

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ออกจากคลองลำคูไหว เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เริ่มแล้ว ลีลาศ บนคลองแม่ข่า ณ สะพานแม่ข่าระแกง📣🌊 #คลองแม่ข่า #เที่ยวคลองแม่ข่า #เที่ยวเชียงใหม่ #เชียงใหม่
25/08/2023

เริ่มแล้ว ลีลาศ บนคลองแม่ข่า ณ สะพานแม่ข่าระแกง📣🌊
#คลองแม่ข่า
#เที่ยวคลองแม่ข่า
#เที่ยวเชียงใหม่
#เชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิ...
25/08/2023

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ
1. รดน้ำดอกไม้และกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูกริมคลองแม่ข่า
2. ติดตั้งไฟส่องสว่างทางเดินริมคลองแม่ข่า
3. เปลี่ยนใบหลุกกังหันน้ำภายในคลองแม่ข่า
เพื่อให้คลองแม่ข่ามีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิ...
25/08/2023

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปลูกดอกไม้และรดน้ำดอกไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน เพื่อให้เป็นลานออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำปิงด้านใต้สะพานเม็งราย

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิ...
25/08/2023

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดิน บริเวณลำห้วยแม่หยวก เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเน...
25/08/2023

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ตามคำร้องเรียนของประชาชน 3 จุดดังนี้
1. บริเวณถนนช้างเผือก ซอย4ง
2. บริเวณถนนหัสดิเสวี
3. บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิ...
25/08/2023

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำ ตามคำร้องเรียนของประชาชน 2 จุดดังนี้
1. บริเวณถนนต้นขาม
2. บริเวณถนนศรีปิงเมือง ซอย 4
การปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

25 สิงหาคม ศุกร์ นี้📣เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเยี่ยมชมการแสดง "ลีลาส บนคลองแม่ข่า" ณ คลองแม่ข่า🌊 #คลองแม่...
24/08/2023

25 สิงหาคม ศุกร์ นี้📣
เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเยี่ยมชมการแสดง "ลีลาส บนคลองแม่ข่า" ณ คลองแม่ข่า🌊
#คลองแม่ข่า
#เที่ยวคลองแม่ข่า
#เที่ยวเชียงใหม่
#เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปลี่ยนใบหลุกกังหันน้ำภายในคลองแม่ข่า เพื่อให้คลองแม่ข่ามีความสวยงาม

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปลูกดอกไม้และรดน้ำดอกไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน เพื่อให้เป็นลานออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำปิงด้านใต้สะพานเม็งราย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ
1. รดน้ำดอกไม้และกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูกริมคลองแม่ข่า
2. กำจัดวัชพืชพื้นที่ริมคลองแม่ข่า
เพื่อให้คลองแม่ข่ามีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ด...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขุดซ่อมแซมรอยต่อท่อระบายน้ำ ตามคำร้องเรียนของประชาชน บริเวณถนนสวนดอก การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ด...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ตามคำร้องเรียนของประชาชน 5 จุดดังนี้
1. บริเวณถนนช้างเผือก ซอย4 ทั้ง5จุด
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชลำเหมืองชุมชนหนองป่าครั่ง เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดิน บริเวณลำห้วยแม่หยวก เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ออกจากคลองลำคูไหว เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำ ตามคำร้องเรียนของประชาชน 3 จุดดังนี้
1. บริเวณถนนบำรุงบุรี ซอย1
2. บริเวณถนนสามล้าน ซอย7
3. บริเวณถนนพระปกเกล้า ซอย 2
การปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

23/08/2023

เห็นแล้ว ชื่นใจ คลองแม่ข่า 23/8/2566

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายภัฎ ฉิมพาลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายภัฎ ฉิมพาลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำ ชุมชนบ้านท่อบริเวณศูนย์การค้าฟิวชั่นร่วมกับประธานชุมชนบ้านท่อ โดยมีผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาลร่วมลงตรวจพื้นที่

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินก...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปลูกดอกไม้และรดน้ำดอกไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน เพื่อให้เป็นลานออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำปิงด้านใต้สะพานเม็งราย

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินก...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ
1. ทำความสะอาดประจำจุดต่างๆทั้งในคลองและริมคลอง
2. รดน้ำดอกไม้และใส่ปุ๋ยแปลงปลูกริมคลองแม่ข่า
เพื่อให้คลองแม่ข่ามีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินก...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดิน บริเวณลำเหมืองหนองป่าครั่ง เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินก...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ออกจากคลองลำคูไหว เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินก...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดิน บริเวณลำห้วยแม่หยวก เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนิน...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ตามคำร้องเรียนของประชาชน 4 จุดดังนี้
1. บริเวณถนนต้นขาม (1จุด)
2. บริเวณถนนเผือก ซอย 4 ง (3จุด)
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินก...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ
1. กำจัดวัชพืชตกชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากคลองการเคหะหนองหอย 700 ปี
2. ขุดลอกตะกอนดินลำเหมือง ชุมชนการเคหะหนองหอย ซอย9
เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเน...
22/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ
1. ใส่ปุ๋ยรดน้ำดอกไม้ดูแลแปลงปลูกริมคลองแม่ข่า
2. ติดตั้งไฟส่องสว่างทางเดินริมคลองแม่ข่า
เพื่อให้คลองแม่ข่ามีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเน...
22/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปลูกดอกไม้และรดน้ำดอกไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน เพื่อให้เป็นลานออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำปิงด้านใต้สะพานเม็งราย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเ...
22/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ตามคำร้องเรียนของประชาชน 3 จุดดังนี้
1. บริเวณถนนสามล้าน
2. บริเวณถนนราชดำเนิน ซอย7
3. บริเวณถนนอินทวโรรส
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเน...
22/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชตกชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากคลองการเคหะหนองหอย 700 ปี เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเน...
22/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดิน บริเวณลำห้วยแม่หยวก เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเน...
22/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ออกจากคลองลำคูไหว เพื่อเปิดทางน้ำไหลเป็นการเตรียมพื้นที่รับน้ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเน...
22/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำ ตามคำร้องเรียนของประชาชน 1 จุดดังนี้
1. บริเวณถนนช้างม่อยเก่า
การปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม...
22/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำ บริเวณถนนต้นขาม ซอย 1 และได้เดินทางไปตรวจดูการเก็บผักตบชวา บริเวณคลองการเคหะหนองหอย 700 ปี พร้อมนางมณฑา กิติแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงกาวิละ โดยมีผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาลร่วมลงตรวจพื้นที่ในครั้งนี้

เช้าวันอังคารที่สดใส ริมฝั่งน้ำปิงครับ
22/08/2023

เช้าวันอังคารที่สดใส ริมฝั่งน้ำปิงครับ

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเน...
21/08/2023

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปลูกดอกไม้และรดน้ำดอกไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน เพื่อให้เป็นลานออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำปิงด้านใต้สะพานเม็งราย

ที่อยู่

Chiangmai Municipality
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653259000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}