โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บริการทางการแพทย์ด้านโรคระบบประสาท
(15)

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เ...
18/10/2023

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ ในประเด็นบทบาทและภารกิจกรมการแพทย์เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ กรมการแพทย์ โดยในโอกาสนี้แพทย์หญิงแวววรรณ กองมี รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมผ่านระบบ VDO Conference ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานและให้ความรู้ในจัดกิจกร...
17/10/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานและให้ความรู้ในจัดกิจกรรม “วันการดูแลแบบประคับประคองสากล” ประจำปี 2566 (World Hospice and Palliative Care Day 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -17 ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “Compassionate Communities Together for Palliative care” เพื่อสร้างความตระหนักและการเข้าถึงระบบบริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ตลอดจนแนะนำการวางแผนสุขภาพล่วงหน้า แก่ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการบอร์ดให้ความรู้การดูแลแบบประคับประคอง โดยมีแพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนางสุพัตรา ปวนไฝ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมให้คำแนะนำและให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และมีแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พระวิสิทธิ์ วงศ์ใส ผศ.ดร. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณจารุพร ตามสัตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสันป่าตอง ร่วมเสวนาและให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ณ ห้องประชุม 8 อาคาร 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมสหสาขาว...
16/10/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ อ่อนแรงแขนขาขวา ปากเบี้ยว พูดไม่ขัด ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลสันป่าตอง จากการวินิจฉัยด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เส้นเลือดพบว่ามีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองด้านซ้าย (Distal M1 occlusion) ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงให้การรักษาด้วยการทำหัตถการสอดสายสวนลากลิ่มเลือด (Thrombectomy) ซึ่งใช้โปรแกรม AI ในการช่วยวินิจฉัยคนไข้ และให้การรักษาสำเร็จ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยปัจจุบันให้บริการ ในวันอาทิตย์ - วันพุธ ตลอด 24 ชั่วโมง และในอนาคตศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีแผนดำเนินการเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในการลงพื้นที่สำรวจ และติดตามการ...
16/10/2023

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในการลงพื้นที่สำรวจ และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดบริการโรงพยาบาลเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยลงพื้นที่สำรวจ ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีนายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ของโรงพยาบาลประสา...
16/10/2023

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ตามลำพัง และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ลดความแออัดขณะรอรับบริการ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้บริการ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  #วันนวมินทรมหาราช
13/10/2023

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #วันนวมินทรมหาราช

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพ...
13/10/2023

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมสหสาขาว...
12/10/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การรักษาผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง จากการวินิจฉัยพบว่าเป็น non Rupture A2 Bifurcation Aneurysm ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงให้การรักษาโดยการใส่ขดลวดผ่านสายสวนหลอดเลือดแขน (Transradial Coiling Embolization) ข้อดี คือ รอยแผลมีขนาดเล็กเท่าเจาะเลือด ฟื้นตัวดี ไม่มีแผลผ่าตัด ระยะเวลาการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดสมอง และให้การรักษาสำเร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 โดยปัจจุบันให้บริการ ในวันอาทิตย์ - วันพุธ ตลอด 24 ชั่วโมง และในอนาคตศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีแผนดำเนินการเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

🏥 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” ➡️ ในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน🔹 วันอาทิต...
11/10/2023

🏥 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์”

➡️ ในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
🔹 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-12.30 น.

🧠🩺 พบกับกิจกรรมพิเศษ “การให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง”
🗣️ วิทยากรโดยทีมสหวิชาชีพ

📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-920200 ต่อ 304 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราญช์ นายแพทย์ชำนาญการ ให้บริการปรึกษาทางไกล Tele Cons...
09/10/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราญช์ นายแพทย์ชำนาญการ ให้บริการปรึกษาทางไกล Tele Consult ด้านโรคทางระบบประสาทแก่แพทย์โรงพยาบาลน่าน ให้คำปรึกษาโรคทางระบบประสาทในผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 64 ปี โรคพาร์กินสัน ให้แนะนำเรื่องการปรับยา แนะนำ MRI และสังเกตอาการหลังปรับยา ติดตามอาการหลังปรับยา อีก 1 เดือน โดยให้คำปรึกษาผ่านระบบ Tele Conference ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ของโรงพยาบาลประสา...
09/10/2023

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ตามลำพัง และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ลดความแออัดขณะรอรับบริการ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้บริการ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และแพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท...
05/10/2023

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และแพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13 ร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพี่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ตามนโยบายจัดบริการโรงพยาบาลเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์วสันต์ มหาสันติปิยะ ประธานองค์กรแพทย์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13 ในนามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ประธานคณะที...
05/10/2023

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13 ในนามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ประธานคณะที่ 2 เข้าถึงบริการเขตเมือง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เลขานุการประธานคณะที่ 2 เป็นประธานร่วม ในการประชุมติดตามนโยบายโรงพยาบาลเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางการจัดบริการทุติยภูมิสำหรับประชาชนเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการเขต สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ของโรงพยาบาลประสา...
03/10/2023

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ตามลำพัง และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ลดความแออัดขณะรอรับบริการ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้บริการ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมสหสาขาว...
02/10/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอ่อนแรงซีกขวา ไม่พูด โดยเป็นผู้ป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลสันป่าตอง จากการวินิจฉัยพบว่า มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมอง (Left MCA) ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงให้การรักษาโดยการทำหัตถการสอดสายสวนลากลิ่มเลือด (Mechanical Thrombectomy) ซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยปัจจุบันให้บริการ ในวันอาทิตย์ - วันพุธ ตลอด 24 ชั่วโมง และในอนาคตศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีแผนดำเนินการเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ของโรงพยาบาลประสา...
02/10/2023

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดเจาะเลือด ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ตามลำพัง และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ลดความแออัดขณะรอรับบริการ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้บริการ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

28/09/2023

รู้มั้ย? Stroke รู้ไว้ รักษาทัน ป้องกันได้ไว!
เพียงแค่คุยกับ "หมอในมือ"

DMS Telemedicine

iOS: https://bit.ly/454mftk
Android: https://bit.ly/48vEJG6
ข้อมูลทางการแพทย์ควรได้รับจากผู้เชียวชาญ เท่านั้น!
#กรมการแพทย์ #ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

28/09/2023

อาย!? ที่จะไปบำบัด
ไม่กล้าไปปรึกษา?
งั้นรักษาด้วย "หมอในมือ"
DMS Telemedicine

iOS: https://bit.ly/454mftk
Android: https://bit.ly/48vEJG6
รักษาผู้ป่วยติดยาเป็นเรื่องง่าย ใครๆ ก็ทำได้
#กรมการแพทย์ #ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

28/09/2023

ผู้ป่วยไม่ยอมแพ้ คนดูแลไม่ยอมท้อ เพราะมี "หมอในมือ"
ปรึกษาข้อมูลทางการแพทย์ และติดตามการรักษาเท่าทัน
สบายใจหายห่วง
DMS Telemedicine

iOS: https://bit.ly/454mftk
Android: https://bit.ly/48vEJG6
#กรมการแพทย์ #ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

28/09/2023

เวลาที่คุณเจอหมอแบบนี้คุณยังจะเชื่อไหม?
อาการภูมิแพ้ที่เกิดจากฝุ่น PM2.5
เชื่อหมอในมือ หรือหมอโซเชียลดี?

อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่ไม่มีแหล่งที่มาลองใช้
DMS Telemedicine
iOS: https://bit.ly/454mftk
Android: https://bit.ly/48vEJG6
ข้อมูลทางการแพทย์ควรได้รับจากผู้เชียวชาญ เท่านั้น!
#กรมการแพทย์ #ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ รักษาการรองผู้อำนวยการด้า...
27/09/2023

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (แพทย์ผู้ดูแล) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากบริษัท ส.วิวัฒน์พานิช จำกัด มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโรงพยาบาล โดยรับมอบ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมสหสาขาว...
27/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอ่อนแรงแขนขาซ้าย มุมปากซ้ายตก พูดไม่ชัด โดยเป็นผู้ป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลสารภี จากการวินิจฉัยพบว่า มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมอง (right ICA) ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงให้การรักษาโดยการทำหัตถการสอดสายสวนลากลิ่มเลือด(Mechanical Thrombectomy) ซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยปัจจุบันให้บริการ ในวันอาทิตย์ - วันพุธ ตลอด 24 ชั่วโมง และในอนาคตศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีแผนดำเนินการเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา ให้บริการปรึกษาทางไกล Tel...
25/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา ให้บริการปรึกษาทางไกล Tele Consult ด้านโรคทางระบบประสาทแก่แพทย์โรงพยาบาลน่าน เพื่อปรึกษาผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เพศหญิง อายุ 70 ปี เกี่ยวการรักษาโรคสมองเสื่อม และเคสเดิม 1 ราย ปรับยาในคนไข้ที่มี motor complication in advanced Parkinson disease หลังปรับยา ติดตามอาการต่อเนื่อง ผู้ป่วยมีอาการเกร็งลดลง อาการดีขึ้น โดยให้คำปรึกษาผ่านระบบ Tele Conference ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร ...
24/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ ให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพ เช่น สุขภาพฟัน การมองเห็น การได้ยิน การนอนหลับ ภาวะซึมเศร้า การใช้ยาในผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก ถ่ายทอดความรู้ “การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม กิจกรรมกระตุ้นสมอง และการบรรยายความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อม” วิทยากรโดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภ...
24/09/2023

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์ และพยาบาล ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้...
22/09/2023

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ภายในงานได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว นางสาวปราณี ปิยะรังสรรค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสายนที ไทยสวัสดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ นางสุดารัตน์ กอผจญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางกิ่งแก้ว ภักดี พนักงานการเงินและบัญชี ส3 นางนวีนา ดิลกวิทยวงศ์ พนักงานพัสดุ ส3 และนางรานี บุญรักษา เจ้าพนักงานธุรการ โดยมีนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ศิษย์เก่าผู้เกษียณ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้มอบกระเป๋าที่ระลึกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี ให้แก่ศิษย์เก่าผู้เกษียณ ที่เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิง...
22/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีแด่ นางกรรณิการ์ ตื้อยศ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนางสาวพัชรี เตชะปัญจวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในสังกัดกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้...
22/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ศิษย์เก่าผู้เกษียณ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี โดยมีพิธีสักการะพระพุทธสิริมงคล พระพรหมเจ้าที่ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสนี้ ได้มอบกระเป๋าที่ระลึกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

22/09/2023

🔴🎦 Facebook live กระทรวงสาธารณสุข 🎦🔴
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น.
การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567
ภายใต้แนวคิด "พี่เล่าให้น้องฟัง รวมพลัง แล้วไปกันต่อ"
โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล...
21/09/2023

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงาน หารือปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับข้าราชการในสังกัดกรมการแพทย์ โดยคณะกรรมการผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวอำลาและกล่าวขอบคุณในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

คลินิกความจำ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางสาวดรุณี บัวลาแก้ว นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ พร้อมด้วยนางชลธิชา ...
21/09/2023

คลินิกความจำ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางสาวดรุณี บัวลาแก้ว นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ พร้อมด้วยนางชลธิชา ปิ่นแก้ว นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ ร่วมให้ความรู้ผู้ป่วยในวันอัลไซเมอร์โลก และจัดกิจกรรม บริหารสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อม เนื่องในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และการป้องกันภาวะสมองเสื่อม ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ...
21/09/2023

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ที่ได้ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน และนางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เข้าร่วมกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2566 และร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลนครพิงค์ ครบรอบ 43 ปี ณ ลานประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน้าอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา จอ...
20/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา จอมธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวชญาณ์นันท์ ค้ำชู เภสัชกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยวิธีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (rt- PA) ให้แก่แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ตามแผนพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Service Plan Stroke) จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพี่เยี่ยมน้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (rt- PA) โดยมีนายแพทย์มนูศิลป์ คงคา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...
20/09/2023

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมการแพทย์
1.รายงานตัว ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์
2.กำหนดวันบรรจุเข้ารับราชการและให้ไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต้นสังกัด ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
https://hrm.dms.go.th/8RSt0ty
ขอแสดงความยินดี กับทุกคนด้วยนะคะ
"ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต (Do Our Best For All)"🎊

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสุนิสา ชำนาญวาด พยาบาลว...
19/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสุนิสา ชำนาญวาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวฉัตรพร ศิริเถาว์ เภสัชกรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยวิธีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (rt- PA) ให้แก่แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ตามแผนพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Service Plan Stroke) จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพี่เยี่ยมน้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (rt- PA) โดยมีนายแพทย์มนูศิลป์ คงคา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให...
18/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 2 โดยมีนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการประเมิน วิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา วางแผนดูแลตามปัญหา และให้การดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องในระยะวิกฤต ระยะเฉียบพลัน และระยะฟื้นตัวหลังระยะเฉียบพลัน โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมปฐมนิเทศ และมีนางจรรยา กาวีเมือง ตัวแทนพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมปฐมนิเทศ ผ่านระบบ VDO Conference จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพี่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อคิดเ...
18/09/2023

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพี่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อคิดเห็น ข้อสั่งการ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ในประเด็นการปรับปรุงอาคารสถานที่, Smart OPD, ผลการดำเนินงานหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) และระบบ DMS HIS โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...
17/09/2023

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มหากุศล มหิดล’66 และร่วมมอบเงิน จำนวน 11,000 บาท เพื่อสมทบทุนราชสมาทร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ป่วยยากไร้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในกิจกรรมนี้นางสาวศุภากร นาคประสิทธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันระยะ super mini marathon รุ่นอายุ 50-59 ปี หญิง อันดับที่ 4 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566

🏥 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  กรมการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19💉 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเสริม...
08/09/2023

🏥 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19
💉 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน

➡️ เข็ม 1 สำหรับผู้ไม่เคยรับวัคซีน
➡️ เข็ม 2 สำหรับประชาชนผู้ที่มาตามนัดหรือ Walk In
➡️ เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการ Walk In
➡️ บริการ LAAB (Long Acting Antibody ) สำหรับกลุ่มเสี่ยง

🕓 ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น.

💞 ให้บริการ ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-920200 ในวันและเวลาราชการ

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการด้านสาธารณสุข...
06/09/2023

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการด้านสาธารณสุข เขตเมือง โดยโรงพยาบาล ประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุขร่วมกันในพื้นที่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน “หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล” ณ ห้องประชุมอินทนิล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ที่อยู่

2 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653920200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด