Clicky

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั สถาบันการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจ...
14/09/2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 - 19 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565
====================================
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ https://www.academic.cmru.ac.th/search_grd65/index.php
====================================

📌 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 - 19 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

📝 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
https://www.academic.cmru.ac.th/search_grd65/index.php

👩‍🎓 ทั้งนี้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📝 เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

📣เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ.2560-2562 ในการเข้ารับพระราชทานป...
13/09/2022

📣เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ.2560-2562 ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
📍สำหรับกำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมฯ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้บัณฑิตทราบในลำดับต่อไป ที่ www.cmru.ac.th

𝗖𝗠𝗥𝗨 𝗡𝗲𝘄𝘀 :

📜 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560, 2561 และ 2562 มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (ภาคเช้า - ภาคบ่าย) และวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 (ภาคเช้า) จึงขอแจ้งให้บัณฑิตได้เตรียมความพร้อม สำหรับกำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมฯ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้บัณฑิตทราบในลำดับต่อไป

📝 เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเช...
13/09/2022

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย "กิจกรรมอบรมวิทยากรประชาธิปไตย" หลักสูตร พลเมือง มีนักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วย กรรมการ ศส.ปชต.มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมตามหลักสูตร โดยใช้หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ทั้งภาคการเรียนรู้และภาคปฏิบัติ จำนวน 3 วิชา ประกอบด้วย
1. วิชาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. วิชาการเป็นพลเมืองคุณภาพ
3. วิชาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์📢 จากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันแฮกธากอน พัฒนานวัตกรรมทางสังคม  ชิง...
09/09/2022

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์📢 จากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันแฮกธากอน พัฒนานวัตกรรมทางสังคม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 ก.ย. 65
สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

ครั้งแรกในประเทศไทย กับการแข่งแฮกไอเดียสุดล้ำ พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์คุณธรรมในสังคมไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท
.
ขอเชิญผู้กล้าจากรั้วอุดมศึกษา สตาร์ทอัพ ทีมละ 3-5 คน ร่วมแฮกไอเดีย สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม กับโจทย์การแข่งขันสุดท้าทาย
.
“Make A Change : ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน”
ร่วมสร้างนวัตกรรม ปลุกพลังให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน
.
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 ก.ย. 65
https://moralhackathon.com/
.
ลิงค์ดาวน์โหลด Motion Graphic
https://www.youtube.com/watch?v=f4q0JyhIV_A
………………………………………
กำหนดการเบื้องต้น
- รับสมัคร : 30 ส.ค. - 19 ก.ย. 65
- Idea Filtration : 22 ก.ย. 65
- Workshop : 29 ก.ย. 65
- Hack Day : 30 ก.ย. 65
- Final Pitching&Award Ceremony : 1 ต.ค. 65
.………………………………………
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line
Fecebook : Moral Spaces
.
#ศูนย์คุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ในโครการ D CHALLENGE SEASON 2 ประกวดคลิปสั้น เสริมเกราะป้องกัน รู...
09/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาที่สนใจ
ส่งผลงานเข้าประกวด ในโครการ D CHALLENGE SEASON 2 ประกวดคลิปสั้น เสริมเกราะป้องกัน รู้เท่าทันภัยออนไลน์
ภายใต้หัวข้อ “แชร์วิธีรับมือภัยในยุคดิจิทัล” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -14 กันยายน 2565
รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

กลับมาอีกครั้ง ! ลอง-D CHALLENGE SEASON 2 ประกวดคลิปสั้น เสริมเกราะป้องกัน รู้เท่าทันภัยออนไลน์

depa ร่วมกับ Tiktok ชวนประกวดคลิปสั้นในโครงการ ลอง-D CHALLENGE SEASON2 ภายใต้หัวข้อ “แชร์วิธีรับมือภัยในยุคดิจิทัล” ได้แก่ เทคนิครู้ให้ทันและจัดการแก๊งคอลเซนเตอร์ หรือ เจอ SMS ป่วนชวนทำอาชีพเสริมปล่อยกู้ง่าย คุณกำลังมีคดีความแก้เกมอย่างไร หรือเจอ Email มาขอข้อมูลสำคัญหรือแจ้งว่าท่านกำลังทำผิดกฎหมายแบบนี้จัดการอย่างไรให้อยู่หมัด หรือ รู้ให้ทันแบบไหนข่าวจริง อันไหนคือข่าวปลอมที่อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ในทุกรูปแบบ
.
กติกาง่าย ๆ
1. โพสต์คลิปทาง Tiktok Account ของคุณพร้อมแคปชันตามสไตล์ ใส่
2. เปิดคลิปเป็นสาธารณะ ห้ามลบโพสต์
3. ไม่จำกัดเพศ อายุ จะฉายเดี่ยว หรือมาในรูปแบบทีมก็ได้
4. ปิดรับคลิปวันที่ 14 กันยายน 2565 และประกาศผล 15 ตุลาคม 2565
5. เกณฑ์การให้คะแนน
- จำนวนยอดการเข้าชมวิดีโอ (30%)
- คณะกรรมการจากทาง depa, TikTok Thailand, TikTok Creator และ Tellscore (70%)
.
ขอแค่ไอเดียสร้างสรรค์ สื่อสารได้กระแทกใจจนคณะกรรมการต้องร้องว้าว ก็มีสิทธิ์ลุ้นชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://short.depa.or.th/1JTBC

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์📢ถึงประวัติ และความเป็นมาของวันเยาว...
06/09/2022

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์📢
ถึงประวัติ และความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ของทุกปี
และรายชื่อของเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย📢 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สมัครได้ต...
06/09/2022
ระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Studies

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย📢
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ตุลาคม 2565
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้
https://grad.cmru.ac.th/grad65/_view/

TCAS CMRU ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | TCAS Chiang Mai Rajabhat University

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม📢ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั...
06/09/2022
โครงการธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม📢
ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2565 รับจำนวนจำกัด 300 คน
✅สมัครได้ที่ : https://www.culture.cmru.ac.th/dhammastudy
🔸ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม www.culture.cmru.ac.th
🔸พร้อมรับ 4 หน่วยกิจกรรม ทั้งนี้ต้องเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมง และสอบถึงจะได้รับหน่วยกิจกรรม
🔸หากนักศึกษาที่ลงสมัครแล้วไม่ได้มาเข้าร่วมอบรมและสอบธรรมศึกษาจะถูกหักหน่วยกิจกรรมจำนวน 4 หน่วย
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โทร 089-7555654

โครงการธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 1 กันยายน 25652 กันยายน 2022วีรพิชญ์ หิมารัตน์ข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ FacebookTwitterLine สมัคร...

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 🩸ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นัก...
01/09/2022

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
🩸ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคเลือด🩸
📅ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ศาลาร่วมฉัตร (ด้านข้างสำนักทะเบียนและประมวลผล)
"หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์"🩸

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์📢 จาก สำนักงานจังหางานจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเชียงใหม่"...
29/08/2022

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์📢 จาก สำนักงานจังหางานจังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเชียงใหม่"
พบพับ กับการฝึกอาชีพมากกว่า 10 อาชีพ
และตำแหน่งงานมากกว่า 1,500 อัตรา
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 65 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่

เตรียมพบกับ!! มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเชียงใหม่
ชี้ช่องทางเพิ่มรายได้..กับการฝึกอาชีพมากกว่า 10 อาชีพ
และตำแหน่งงานมากกว่า 1,500 อัตรา 2 กันยายน 65 นี้ ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่

**************************************************************************

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการทำงาน การประกอบอาชีพที่หลากหลาย รวมไปถึงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ ด้านการศึกษา เพื่อการวางแผนใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ สามารถนำไปใช้ไปพัฒนาหรือต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
 การสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระที่น่าสนใจ จำนวน 11 อาชีพ
 กิจกรรมนัดพบแรงงาน ตัวแทนนายจ้าง/สถานประกอบการร่วมรับสมัครงานและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน พร้อมตำแหน่งงานมากกว่า 1,500 อัตรา
 การรับสมัครงานตามโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
 การให้คำปรึกษาและรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ
 การอบรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ
 การอบรมการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพสำหรับครูแนะแนว
 การทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
 การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล
 การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และรูปถ่ายปัจจุบัน ไปยื่นสมัครงานและสัมภาษณ์งานด้วยตนเองภายในงาน ทั้งนี้ ตัวแทนนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับสมัครงานได้ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 5311 - 2744 - 6 ในวันและเวลาราชการ
ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1BOxivi1room7Umb76kUO8qc2QWPlfTCRBIfTn6bi2-o/edit#responses

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 🏆🥉ยินดีกับ นักรบดำ-เหลือง ทีมฟุตซอลชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัล...
29/08/2022

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
🏆🥉ยินดีกับ นักรบดำ-เหลือง ทีมฟุตซอลชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การแข่งขัน MFU Futsal 2022 ซึ่งแข่งขันในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 👏👏

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดก...
27/08/2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา “CMRU รู้ จัก กัญ” ภายใต้โครงการห่าง “กัญ” นะ กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลกัญชาและยาเสพติด ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติโดยมี นายวัชรพล เดชะปราปต์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่ากิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา “CMRU รู้ จัก กัญ” ภายใต้โครงการ
ห่าง “กัญ” นะ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองพัฒนานักศึกษา
กับ ชมรมสื่อดีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน
และให้เกิดกระแสความตื่นตัว ในโทษของกัญชาและยาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่เยาวชน
เรื่องโทษของกัญชาและยาเสพติด โดยใช้ทักษะสำคัญ ของวิศวกรสังคม ได้แก่ กระบวนการร่วมคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนในกระบวนการกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอกิจกรรมรณรงค์ในรั้วมหาวิทยาลัยและร่วมชิงทุนการศึกษา ในโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”ซึ่งสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมมหาวิทยาลัยจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในข้อที่ 4 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า 400 คน
💻 𝗟𝗶𝗻𝗸 ข่าวและภาพกิจกรรม : 👉 https://shorturl.asia/7U4D1
📝 เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

📢📢เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา...
26/08/2022

📢📢เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลังใจและการดูแลสังคมจิตใจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงาน ในสถานประกอบการ และประชาชนเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ เรียนรู้แนวคิด วิธีการและทักษะการเสริมสร้างพลังใจและสามารถมีพลังใจที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 น.ส.ชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.อรทัย เจียมดำรัส นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ น.ส.ชัฌฎา ลอมศรี นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ นางสุรินทร อิวปา นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ นายภูวดล วงศ์ศรีใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ น.ส.ธิตาภรณ์ วิชชุปกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย Modual 1 : พลังใจ บนพื้นฐานพลังอึด เรื่องที่ 1 ทำความรู้จักพลังใจ เรื่องที่ 2 พลังอึด ฉันลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง Modual 2 พลังฮึด : กำลังใจ เรื่องที่ 3 ฉันมีสิ่งล้ำค่าที่เป็นกำลังใจ Modul 2 : พลังสู้ ฉันทำได้ เรื่องที่ 4 การจัดการความเครียด เรื่องที่ 5 ชีวิต คือการปรับตัว เรื่องที่ 6 ค้นหาหนทางใหม่ ในการแก้ปัญหา
💻ติดตามข่าว - ประมวลภาพกิจกรรม👉 https://shorturl.asia/V2i6A
📝เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ช​วิน​ทร์​ณวัฒน์​ ณ​ ลำพูน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบัน...
26/08/2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ช​วิน​ทร์​ณวัฒน์​ ณ​ ลำพูน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ เข้ารับรางวัล​"ศิษย์เก่า​ ต้นแบบคนดี​ กยศ." ประจำ​ปี 2565 จากการเสนอชื่อศิษย์เก่า​ต้นแบบ​โดย​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติ​จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกองทุน​เงินกู้​ยืมเพื่อ​การศึกษา​ กระทรวงการคลัง​ เป็นประธา​นใน​พิธี​มอบเข็มคนดี กยศ. และ​เกียรติ​บัตรเชิดชู​คุณ​ความดี พร้อมเงินรางวัล​จำนวน​ 10,000 บาท ณ ห้องประชุม​วายุภักษ์​ กระทรวงการคลัง​ กรุงเทพมหานคร​ ​​ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคปกติ/พิเศษ (รหัส 65, 64 และ 63)ให้ส่งตัวแทนแต่ละสาขามารับบัตรประกันอุบั...
25/08/2022

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคปกติ/พิเศษ (รหัส 65, 64 และ 63)
ให้ส่งตัวแทนแต่ละสาขามารับบัตรประกันอุบัติเหตุ ณ กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์เวียงบัว
📌ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.

📢ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคปกติ/พิเศษ (รหัส 65, 64 และ 63)
ให้ส่งตัวแทนแต่ละสาขามารับบัตรประกันอุบัติเหตุ ณ กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์เวียงบัว
📌ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.

หมายเหตุ
1.ยกเว้นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ที่สมัครใจทำประกันอุบัติเหตุ หากบัตรประกันมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วจะแจ้งให้มารับอีกครั้ง
2.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้รับในรอบนี้ เนื่องจากรายงานตัวช้ากว่ากำหนด หรือ มีการเพิกถอนลงทะเบียนรายวิชา ฯลฯ หากบัตรประกันมาถึงมหาวิทยาลัยแล้ว จะแจ้งให้มารับอีกครั้ง
📞สอบถามโทร 053-885430

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดประเภทแอนิเมชั่น หรือประเภทคล...
23/08/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดประเภทแอนิเมชั่น หรือประเภทคลิปวีดีโอ ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64  #วิทยาลัยนานาชาติ  ที่ยังไม่ได้รับเสื้อกิจก...
22/08/2022

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 #วิทยาลัยนานาชาติ ที่ยังไม่ได้รับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา
----------------------------------------------
ให้ติดต่อรับได้ใน วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. และ
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อาคารกิจการนักศึกษา
----------------------------------------------

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์📢จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ...
22/08/2022

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์📢
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 2
หัวข้อ"การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ในระหว่างวันที่ 15-16กันยายน 2565 รายละเอียดสามารถดูได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

📌คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 2
หัวข้อ"การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
📰Poster-PDF>>https://drive.google.com/file/d/1-U54fXl2Pz2YdmRcLsjJuAMpkeFczOpZ/view
📑เอกสารข้อมูล>>https://drive.google.com/drive/folders/1kuCJ2_2A8T3NLGdIevdYGEF5HNVP0wLe
📝แบบฟอร์มนำส่งบทความ>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3pIN0NcrPxjLSn-ZlZjTq0ecYMqKwsZZ4uXZcMGaVoW2pMw/viewform
📝แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3pIN0NcrPxjLSn-ZlZjTq0ecYMqKwsZZ4uXZcMGaVoW2pMw/viewform?fbclid=IwAR0ADBRsnnUuWMRoYsppNnczrNa3WdZX1PXYcQajJ2fZqNzQ18cdbypn6w8
📑กำหนดการ>>https://drive.google.com/file/d/1Cpk9oGmLfd1EQc-e-YaK2cGH62oo-9jk/view

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 🩸ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นัก...
19/08/2022

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
🩸ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคเลือด🩸
📅ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ศาลาร่วมฉัตร (ด้านข้างสำนักทะเบียนและประมวลผล)
"หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์"🩸

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์📢จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ ขอเชิญ​ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประ...
16/08/2022

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์📢จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​
ขอเชิญ​ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565​ 📅ในวันพุธ​ที่​ 24​ สิงหาคม​ 2565​ ภายในงานพบกับกิจกรรม การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์​ งานนิทรรศการ​และฐานการเรียนรู้อีกมากมาย

ที่อยู่

202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+668853885430

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ภาคพิเศษ/2565มีเปิดรับสมัครเดือนเมษายน2565มีไหม
เปิดกี่สาขาม
มีกี่คณะ
ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยค่ะ----ขอบคุณค่ะ
เที่ยวทิพย์!!
https://ngthai.com/news-activity/37935/virtual-tour-rock-park/
https://www.thaipost.net/main/detail/116107
ผมขอถามภาคพิเศษมีเรียนช่วงไหนบ้างครับ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารฯ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศที่ผ่านมาและมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน และแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้วันนี้ในจังหัดเชียงใหม่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 5 – 6 รายต่อวัน เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นที่มีการระบาด แต่เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและการค้าขายที่สำคัญ จึงมักมีผู้คนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยติดเชื้อฯจำนวนหนึ่งก็พบว่าเป็นสายพันธุ์เดลด้า (อินเดีย) ซึ่งสามารถแพร่กระจายและสามารถติดต่อกันได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดแนวทางหรือนโยบายหรือคำสั่งที่ชัดเจนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะผู้ป่วยบางคนไม่มีอาการด้วยซ้ำไป จึงอยากให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ON LINE) แบบเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องให้นักศึกษาเข้าไปรวมกลุ่มกันภายในมหาวิทยาลัยฯ เห็นได้ว่าตอนนี้ผู้ปกครองเริ่มมีการห่วงใยลูกหลานของตนที่ไปรวมกลุ่มกันมากๆ และอยากให้นักศึกษากลับไปอยู่บ้านและใช้รูปแบบการเรียนแบบอนไลน์ (ONLINE) อย่างน้อยก็ลดการแพร่กระจายและลดความกังวลของผู้ปกครองลง สถานการณ์ในจังหวัดตอนนี้มีการเปิดร้านอาหารและให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้แล้ว เชียงใหม่เคยมีบทเรียนมาแล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นักศึกษาติดเชื้อเป็นจำนวนมาก อีกประการตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ สามารถบอกได้หรือไม่ว่ามีนักศึกษาที่ไปพื้นที่เสี่ยงหรือมีเพื่อนจากพื้นที่เสี่ยงมากี่คน มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นแบบ 100 เปอร์เซ็นได้แล้ว และนักศึกษาบางส่วนมีความกังวลกับอาจารย์ผู้สอนยังให้นักศึกษาไปทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม และบังคับให้นักศึกษาลงพื้นที่ หากวันข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้เกิดได้รับเชื้อขึ้นมามหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบอย่างไรและหากเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมามันคุ้มไหม เป็นถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้วพิจารณาความเสี่ยงได้แล้ว กรุงเทพฯ ปริมณฑ จังหวัดทางภาคใต้ ภาคอีสาน ก็เริ่มจากจุดเล็กๆ จนขยายเป็นวงกว้างแล้ว เชื่อว่ามหาวิทยาลัยฯมีวุฒิภาวะพอที่จะพิจารณาและคาดการณ์สถานการณ์ได้ดี ควรป้อกันแต่เนิ่นๆ อย่าให้วัวหายแล้วล้อมคอก มันไม่คุ้ม รีบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ลดการรวมกลุ่ม ลดการบังคับให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อไปเจอความเสี่ยง หากวันนี้ลูกหลานของใครๆหลายคนมีความเสี่ยงและติดเชื้อขึ้นมา มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบอย่างไร สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าทุกที่มีความเสี่ยง และบางคนก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าติดเชื้อ รบกวนทางมหาวิทยาลัยฯ คิด และตระหนักให้มาก แพทย์ พยาบาล ผ็เชี่ยวชาญก็ออกมาพูดกันหลายคนแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้ว และจะเพิ่มวงไปยังจังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยมีคำสั่ง นโยบาย ประกาศที่ชัดเจน ผู้ปกครองพร้อมที่จะไปรับลูกหลานกลับมาอยู่บ้านเพื่อเรียนออนไลน์และลดความเสี่ยง รีบตัดสินใจได้แล้ว รอบที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยยังติดเลย นี่นักศึกษามาจากทุกทิศทุกทาง บางคนไปพื้นที่เสี่ยงมาแต่ไม่อกใครรู้ก็มีเยอะ ขอโทษด้วยที่อาจทำให้ใครหลายๆคนไม่พอใจ แต่ครั้งนี้ผู้ปกครองหลายท่านได้ร่วมกันคิดและพิจารณาแล้ว อยากเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ งดการเข้าไปรวมกลุ่มในมหาวิทยาลัย ลดการลงพื้นที่เพื่อสัมผัสความเสียง และลดการอยู่แออัดที่หอพัก จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากระยาดมากกว่านี้ปิดจังหวัดนักศึกษาก็จะกลับไม่ได้ ผู้ปกครองก็ต้องกังวล จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
โลกเปลี่ยนไป
อะไรๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลง...
อย่าปล่อยให้ #รายได้ทางเดียวมากำหนดชีวิต

#ตัวแทนประกันชีวิต #ประกันสุขภาพ #ประกันชีวิต #เมืองไทยประกันชีวิต

สอบถามเพิ่มเติม... 088 6241635
( นศ. ราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาพิเศษ)
แจ้งนักเรียน​ นักศึกษา​ ที่เข้าร่วมโครงการธรรมศึกษา​ วันศุก​ร์​ ที่​ 5​ มีนาคม​ 2564​ อย่าลืมเข้าสอบ​ นะครับผม
กิจกรรม​ดีๆ​ มีเงินรางวัล​รวม16,000 บาท
เรียนภาคปกติงานกิจรรมเยอะไหม
ผมขอถามกองพัฒนานักศึกษาค่าลงทะเบียนกี่บาทครับ
ตอบผมด้วย
ผมขอถามการสอบTCASเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เทอมสองปี63เปิดสมัครไปหรือยังไปสอบที่ไหนครับและขอถามปิดรับสมัครไปหรือยังครับ
ผมยังไม่สอบเคยครับ
วันที่11-12ส.ค.63
ผมเข้าไปสอบถามครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผมถามครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าเทอมสองปี63รับสมัครไหม
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบอกผมว่าเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในต.ค.63-พ.ย.63ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เว็ปไซค์ผมมา
ผมถามครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกครั้งว่าเทอมแรกปี63ปิดเทอมแรกไหมครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตอบว่าเทอมแรกปี63ไม่ปิดเทอมแรกปี63เรียนต่อเทอมสองปี63ได้ทันที
x

Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

CMRU Humanities and Social Sciences CMRU International Affairs, CMRU ภาควิชาการท่องเที่ยว CMRU องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย เจาะบาดาล เชียงใหม่ - บริษัท เ Myanmar Consulate-General,Chiang Mai Mittapap 68 Co.ltd - Workers Magnolia Cafe' by Pinn Food Society Nhek Toch Changpuak Smart Safety Zone 4.0 - สภ.ช้างเผือก TCDC Chiang Mai Satudarah MC Northern ThaiLand ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาข