กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั, 202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง, Chiang Mai.

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา โดนงานบริการนักศึกษา  ได้จัดการแนะแนวเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเ...
16/01/2022

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา โดนงานบริการนักศึกษา ได้จัดการแนะแนวเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล์กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom meeting เพื่อให้ความความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การแนะแนวอาชีพ ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานการณ์การตลาดแรงงานและการปรับตัวเพื่อการประกอบลอาชีพ ข้อมูลทักษะแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการ และนำความรู้ที่ได้ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตน ให้พร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีนายศตพร กันแก้ว นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิด และมี ผอ.สยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดดังกล่าวโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 160 คน

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่📣เรื่อง ประกาศรับสมัคร 📌นายกองค์การนักศึกษา (ตามข้อ 1)📌สมาชิกสภานักศึกษา (ตามข้อ 2)📌นาย...
16/01/2022

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่📣
เรื่อง ประกาศรับสมัคร
📌นายกองค์การนักศึกษา (ตามข้อ 1)
📌สมาชิกสภานักศึกษา (ตามข้อ 2)
📌นายกสโมสรนักศึกษาทุก คณะ วิทยาลัย (ตามข้อ 3)
-----------------------------------------------------
1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับรับสมัคร นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 >> https://drive.google.com/file/d/1ACUXpYYOUOws4V4xYC2uzJ2zhvHxGzle/view?usp=sharing
-----------------------------------------------------
2. รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 >> https://drive.google.com/file/d/1rGmuZkFPIRHj25cuU0lRBn9-33fY9Pfa/view?usp=sharing
-----------------------------------------------------
3. การรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 >> https://drive.google.com/file/d/1sHsYYMt22OblOrKQwa-3rYe4aDFugRT8/view?usp=sharing

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📣เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ร่วมพัฒนา ส่งเสร...
16/01/2022

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📣
เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ร่วมพัฒนา ส่งเสริม ให้ข้อมูลศักยภาพ #ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
-----------------------------------------------
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 มกราคม 2565 รับ 0.5 หน่วยกิจกรรม (ภายหลังการปิดรับข้อมูล) ผ่านช่องทาง QR Code หรือที่ https://forms.gle/Xbbk4efRgPU4qdzt7
-----------------------------------------------
#ศิลปวัฒนธรรม หมายรวมถึง งานทางด้านดนตรีทุกแขนง นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงทุกแขนง งานศิลปะทุกรูปแบบ ศิลปะการต่อสู้แขนงต่าง ๆ งานหัตกรรมพื้นบ้าน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา
-----------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-7115147 ในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📣
เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ร่วมพัฒนา ส่งเสริม ให้ข้อมูลศักยภาพ #ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
-----------------------------------------------
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 มกราคม 2565 รับ 0.5 หน่วยกิจกรรม (ภายหลังการปิดรับข้อมูล) ผ่านช่องทาง QR Code หรือที่ https://forms.gle/Xbbk4efRgPU4qdzt7
-----------------------------------------------
#ศิลปวัฒนธรรม หมายรวมถึง งานทางด้านดนตรีทุกแขนง นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงทุกแขนง งานศิลปะทุกรูปแบบ ศิลปะการต่อสู้แขนงต่าง ๆ งานหัตกรรมพื้นบ้าน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา
-----------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-7115147 ในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น

📢ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
14/01/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุน ครั้งที่ 2.pdf

📢ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งก์ประกาศ ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1GXjPt2usX7-7kTSbidVdQkGuKTKXsODT/view?usp=sharing

📌จากนั้น ทางคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ผ่านเอกสารใบสมัคร เรียงความ และคลิปวีดีโอแนะนำตัว ของนักศึกษาในลำดับต่อไป
#ซึ่งจะมีการประกาศ "ผลการคัดเลือก" ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา โครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้...
14/01/2022

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา โครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน”📣
-----------------------------------------------------
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์กรผู้นำนักศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” ของ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษาประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา โครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดดังแนบนี้ 🎉🎉❤

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน “โคร...
14/01/2022

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งรับเกียรติจาก นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1. นายรัชพล ลำภา นักศึกษา
2. นายอภิรักษ์ กล้าณรงค์ศิลป์ นักศึกษา
3. นางสาวจักรีพร ปะระมะศิลป์ นักศึกษา
4. อาจารย์มะลิ พวงมณี อาจารย์ที่ปรึกษา
5. นางสาวทัศนีย์ ไชยฮ้อย บุคลากรที่ปรึกษา

สำหรับ “กิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE)” ผ่านระบบออนไลน์ ที่จัดขึ้น จะเป็นการนำเสนอผลงานแนวคิดนวัตกรรมของผู้สมัครเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 38 ทีม ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ทั้ง 5 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.นงรัตน์ อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับทีมผู้เข้าประกวดที่มีการนำเสนอผลงานโดดเด่น และได้รับการพิจารณาคะแนนสูงสุดทั้ง 5 ทีมนอกจากจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทแล้ว แนวคิดจากทั้ง 5 ทีม จะยังถูกนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างผลงานต้นแบบแนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้วย

📢แจ้งการจัดส่งลิงค์ห้องประชุม อบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนะแนวเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา"  วัน...
14/01/2022

📢แจ้งการจัดส่งลิงค์ห้องประชุม อบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนะแนวเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา" วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ใน E-mail ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
หมายเหตุ สำหรับใครที่อีเมล ยังไม่ได้รับ ให้ลองตรวจเช็คในอีเมลขยะดูนะครับ อาจอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งครับ

📢แจ้งการจัดส่งลิงค์ห้องประชุม อบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนะแนวเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา" วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ใน E-mail ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
หมายเหตุ สำหรับใครที่อีเมล ยังไม่ได้รับ ให้ลองตรวจเช็คในอีเมลขยะดูนะครับ อาจอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งครับ

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 18.00 - 21.00 น.📣กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์กรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประก...
13/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 18.00 - 21.00 น.
📣กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์กรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย รองประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย #เป็นคณะกรรมการ ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา โครงการ "เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน" จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom meeting

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาส...
12/01/2022

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากร ที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา จากทุกคณะ วิทยาลัย ตลอดจนผู้นำนักศึกษาทุกองค์กร ตัวแทนนักศึกษาจากหมู่เรียน และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่📣เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา โครงการ "เร...
12/01/2022

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่📣
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา โครงการ "เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน"
---------------------------------------
เข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom meeting ID : 987 7904 5301 ตามวัน และเวลา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Photos from หน่วยนักศึกษาวิชาทหารและเกณฑ์ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม.'s post
10/01/2022

Photos from หน่วยนักศึกษาวิชาทหารและเกณฑ์ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม.'s post

🔥กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่🔥ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ นศ.ค้างชั้น  ร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนะ...
10/01/2022

🔥กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่🔥
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ นศ.ค้างชั้น ร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนะแนวเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา" รับจำนวน 300 คน
โดยจะอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. (เริ่มเข้าห้อง zoom เวลา 12.30 น.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเพื่อลงทะเบียนและรับรหัสห้อง zoom (จะได้รับลิงค์วันที่ 14 ม.ค.65) ได้ที่ลิ้งก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfkWQ142j7ynhcZQexbZTSmAOsCkvgkgNIJyZaOdQKMmbvA/viewform
***ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม จะได้รับ 1 หน่วยกิต***
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. หรือ ปิดรับก่อนเมื่อเต็มจำนวน

🔥กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่🔥
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ นศ.ค้างชั้น ร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนะแนวเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา" รับจำนวน 300 คน
โดยจะอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. (เริ่มเข้าห้อง zoom เวลา 12.30 น.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเพื่อลงทะเบียนและรับรหัสห้อง zoom (จะได้รับลิงค์วันที่ 14 ม.ค.65) ได้ที่ลิ้งก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfkWQ142j7ynhcZQexbZTSmAOsCkvgkgNIJyZaOdQKMmbvA/viewform
***ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม จะได้รับ 1 หน่วยกิต***
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. หรือ ปิดรับก่อนเมื่อเต็มจำนวน

📢ข่าวประชาสัมพันธ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📢เรื่อง แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการ...
08/01/2022

📢ข่าวประชาสัมพันธ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📢
เรื่อง แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
รายละเอียดและวิธีการ ตามลิงค์ด้านล่างนี้
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

🌟 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 🌟

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🔼 นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยฯ จะปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในใบลงทะเบียน
ร้อยละ 10

🔼 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
✨ ยืนยันตัวตนและขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ www.carestd.cmru.ac.th
✨ ดำเนินการผูกบัญชีงินฝากธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

🔼 มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ร้อยละ 10 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษา
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ

•————•°•✿•°•————•

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📣เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ร่วมพัฒนา ส่งเสร...
07/01/2022

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📣
เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ร่วมพัฒนา ส่งเสริม ให้ข้อมูลศักยภาพ #ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
-----------------------------------------------
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 มกราคม 2565 รับ 0.5 หน่วยกิจกรรม (ภายหลังการปิดรับข้อมูล) ผ่านช่องทาง QR Code หรือที่ https://forms.gle/Xbbk4efRgPU4qdzt7
-----------------------------------------------
#ศิลปวัฒนธรรม หมายรวมถึง งานทางด้านดนตรีทุกแขนง นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงทุกแขนง งานศิลปะทุกรูปแบบ ศิลปะการต่อสู้แขนงต่าง ๆ งานหัตกรรมพื้นบ้าน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา
-----------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-7115147 ในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📣
เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ร่วมพัฒนา ส่งเสริม ให้ข้อมูลศักยภาพ #ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
-----------------------------------------------
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 มกราคม 2565 รับ 0.5 หน่วยกิจกรรม (ภายหลังการปิดรับข้อมูล) ผ่านช่องทาง QR Code หรือที่ https://forms.gle/Xbbk4efRgPU4qdzt7
-----------------------------------------------
#ศิลปวัฒนธรรม หมายรวมถึง งานทางด้านดนตรีทุกแขนง นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงทุกแขนง งานศิลปะทุกรูปแบบ ศิลปะการต่อสู้แขนงต่าง ๆ งานหัตกรรมพื้นบ้าน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา
-----------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-7115147 ในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน" จำนวน 2...
06/01/2022

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน" จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
📌รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 11 มกราคม 2565 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา
------------------------------------------
ด้วย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความระสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ตามโครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของนักศึกษา ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุนการศึกษา
------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร พร้อมรายละเอียดการสมัคร >>> https://drive.google.com/file/d/1fS9WAM7-ccmB-vzINrbZOB35GsuUqb8W/view?usp=sharing
------------------------------------------
ใบสมัครขอรับทุกนการศึกษา >>>https://drive.google.com/file/d/1G-9EW4_eghPEooZqDM0oL0rimLG--cvH/view?usp=sharing
------------------------------------------
กรอกข้อมูลนักศึกษาผู้สมัคร (หลังจากส่งเอกสารแล้ว เท่านั้น) >> https://forms.gle/kc82AwrbdA8q4guj7
------------------------------------------
หมายเหตุ :
หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถทำได้ 2 แบบคือ อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองในเอกสารฉบับจริง หรือกรณีที่ไม่สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยตรง สามารถให้อาจารย์ที่ปรึกษาเขียนและเซ็นรับรองเอกสารทางออนไลน์ได้
------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองพัฒนานักศึกษา 085-7115147
องค์การนักศึกษา 062-6291939

27/12/2021

📣ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป เพื่อใช้แลกกรุ๊ปเลือดที่ต้องการให้กับผู้ป่วย ที่กำลังเข้ารับการผ่าตัดเลือดออกในกระเพาะอาหาร
โดยบริจาคที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพิงค์
#โปรดระบุชื่อผู้ป่วย : นายนคร คำมาลัย

📌สำหรับท่านที่มีความประสงค์เข้าบริจาคเลือดติดต่อแจ้ง วัน เวลา ที่ : 085-7115147
ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2564

👉สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการบริจาคแล้ว สามารถนำเอกสารหลักฐานการบริจาคเลือดมายื่นเทียบหน่วยกิจกรรม จำนวน 3 หน่วยกิจกรรม ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือ ติดต่อที่ 053-885699 หรือ 085-7115147 เพื่อติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและส่งหลักฐานการบริจาคโดยตรงเพื่อเทียบหน่วยกิจกรรม ขอบคุณครับ ❤
❤ให้โลหิต ให้ชีวิต❤
❤บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ❤

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียม!! เปิดรับสมัคร และเลือกตั้ง ผู้นำองค์กรนักศึกษา ปีการศ...
21/12/2021

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียม!! เปิดรับสมัคร และเลือกตั้ง ผู้นำองค์กรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เร็ว ๆ นี้) สำหรับนักศึกษาที่สนใจ หรือนักศึกษาที่ผ่านการเป็นคณะกรรมนักเรียน สภานักเรียน จากโรงเรียนเดิม หรือคณะกรรมนักศึกษาเดิม หรือนักศึกษาที่มีใจรักในด้านกิจกรรม เตรียมตัวให้พร้อม! ❤❤

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#ผู้นำนักศึกษา
#การเรียนทำให้คนมีงานทำกิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น

📣ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียม!! เปิดรับสมัคร และเลือกตั้ง ผู้นำองค์กรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เร็ว ๆ นี้) สำหรับนักศึกษาที่สนใจ หรือนักศึกษาที่ผ่านการเป็นคณะกรรมนักเรียน สภานักเรียน จากโรงเรียนเดิม หรือคณะกรรมนักศึกษาเดิม หรือนักศึกษาที่มีใจรักในด้านกิจกรรม เตรียมตัวให้พร้อม! ❤❤

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#ผู้นำนักศึกษา
#การเรียนทำให้คนมีงานทำกิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น

⛔️จำนวนรับเต็มแล้วครับ⛔️📣 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงาน เทศกาลปีใหม่ 2565 ...
21/12/2021

⛔️จำนวนรับเต็มแล้วครับ⛔️
📣 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงาน เทศกาลปีใหม่ 2565 "Amazing Thailand Countdown 2022" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
⛔️ลงทะเบียนแล้วห้ามยกเลิกทุกกรณี⛔️
ระหว่าง วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น.
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 00.00 น
📌📌หมายเหตุ : นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน📌📌

1. นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประสานงานทั่วไป รับ 25 คน ค่าตอบแทน วันละ 700 บาท ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/uweZbnPk1jh4nhK67

2. นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับหน้างาน (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) รับ 5 คน ค่าตอบแทน วันละ 900 บาท ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/cj54DHWrezm5e79B7

นัดหมายชี้แจงรายละเอียดงาน วันที่ 26 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.
บริเวณจุดจำหน่ายบัตร อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-885436

⛔️จำนวนรับเต็มแล้วครับ⛔️
📣 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงาน เทศกาลปีใหม่ 2565 "Amazing Thailand Countdown 2022" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
⛔️ลงทะเบียนแล้วห้ามยกเลิกทุกกรณี⛔️
ระหว่าง วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น.
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 00.00 น
📌📌หมายเหตุ : นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน📌📌

1. นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประสานงานทั่วไป รับ 25 คน ค่าตอบแทน วันละ 700 บาท ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/uweZbnPk1jh4nhK67

2. นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับหน้างาน (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) รับ 5 คน ค่าตอบแทน วันละ 900 บาท ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/cj54DHWrezm5e79B7

นัดหมายชี้แจงรายละเอียดงาน วันที่ 26 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.
บริเวณจุดจำหน่ายบัตร อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-885436

ที่อยู่

202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+668853885430

เว็บไซต์

http://www.sdd.cmru.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ภาคพิเศษ/2565มีเปิดรับสมัครเดือนเมษายน2565มีไหม เปิดกี่สาขาม มีกี่คณะ
ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยค่ะ----ขอบคุณค่ะ เที่ยวทิพย์!! https://ngthai.com/news-activity/37935/virtual-tour-rock-park/ https://www.thaipost.net/main/detail/116107
ผมขอถามภาคพิเศษมีเรียนช่วงไหนบ้างครับ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารฯ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศที่ผ่านมาและมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน และแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้วันนี้ในจังหัดเชียงใหม่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 5 – 6 รายต่อวัน เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นที่มีการระบาด แต่เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและการค้าขายที่สำคัญ จึงมักมีผู้คนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยติดเชื้อฯจำนวนหนึ่งก็พบว่าเป็นสายพันธุ์เดลด้า (อินเดีย) ซึ่งสามารถแพร่กระจายและสามารถติดต่อกันได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดแนวทางหรือนโยบายหรือคำสั่งที่ชัดเจนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะผู้ป่วยบางคนไม่มีอาการด้วยซ้ำไป จึงอยากให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ON LINE) แบบเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องให้นักศึกษาเข้าไปรวมกลุ่มกันภายในมหาวิทยาลัยฯ เห็นได้ว่าตอนนี้ผู้ปกครองเริ่มมีการห่วงใยลูกหลานของตนที่ไปรวมกลุ่มกันมากๆ และอยากให้นักศึกษากลับไปอยู่บ้านและใช้รูปแบบการเรียนแบบอนไลน์ (ONLINE) อย่างน้อยก็ลดการแพร่กระจายและลดความกังวลของผู้ปกครองลง สถานการณ์ในจังหวัดตอนนี้มีการเปิดร้านอาหารและให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้แล้ว เชียงใหม่เคยมีบทเรียนมาแล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นักศึกษาติดเชื้อเป็นจำนวนมาก อีกประการตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ สามารถบอกได้หรือไม่ว่ามีนักศึกษาที่ไปพื้นที่เสี่ยงหรือมีเพื่อนจากพื้นที่เสี่ยงมากี่คน มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นแบบ 100 เปอร์เซ็นได้แล้ว และนักศึกษาบางส่วนมีความกังวลกับอาจารย์ผู้สอนยังให้นักศึกษาไปทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม และบังคับให้นักศึกษาลงพื้นที่ หากวันข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้เกิดได้รับเชื้อขึ้นมามหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบอย่างไรและหากเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมามันคุ้มไหม เป็นถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้วพิจารณาความเสี่ยงได้แล้ว กรุงเทพฯ ปริมณฑ จังหวัดทางภาคใต้ ภาคอีสาน ก็เริ่มจากจุดเล็กๆ จนขยายเป็นวงกว้างแล้ว เชื่อว่ามหาวิทยาลัยฯมีวุฒิภาวะพอที่จะพิจารณาและคาดการณ์สถานการณ์ได้ดี ควรป้อกันแต่เนิ่นๆ อย่าให้วัวหายแล้วล้อมคอก มันไม่คุ้ม รีบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ลดการรวมกลุ่ม ลดการบังคับให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อไปเจอความเสี่ยง หากวันนี้ลูกหลานของใครๆหลายคนมีความเสี่ยงและติดเชื้อขึ้นมา มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบอย่างไร สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าทุกที่มีความเสี่ยง และบางคนก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าติดเชื้อ รบกวนทางมหาวิทยาลัยฯ คิด และตระหนักให้มาก แพทย์ พยาบาล ผ็เชี่ยวชาญก็ออกมาพูดกันหลายคนแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้ว และจะเพิ่มวงไปยังจังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยมีคำสั่ง นโยบาย ประกาศที่ชัดเจน ผู้ปกครองพร้อมที่จะไปรับลูกหลานกลับมาอยู่บ้านเพื่อเรียนออนไลน์และลดความเสี่ยง รีบตัดสินใจได้แล้ว รอบที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยยังติดเลย นี่นักศึกษามาจากทุกทิศทุกทาง บางคนไปพื้นที่เสี่ยงมาแต่ไม่อกใครรู้ก็มีเยอะ ขอโทษด้วยที่อาจทำให้ใครหลายๆคนไม่พอใจ แต่ครั้งนี้ผู้ปกครองหลายท่านได้ร่วมกันคิดและพิจารณาแล้ว อยากเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ งดการเข้าไปรวมกลุ่มในมหาวิทยาลัย ลดการลงพื้นที่เพื่อสัมผัสความเสียง และลดการอยู่แออัดที่หอพัก จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากระยาดมากกว่านี้ปิดจังหวัดนักศึกษาก็จะกลับไม่ได้ ผู้ปกครองก็ต้องกังวล จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
โลกเปลี่ยนไป อะไรๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลง... อย่าปล่อยให้ #รายได้ทางเดียวมากำหนดชีวิต #ตัวแทนประกันชีวิต #ประกันสุขภาพ #ประกันชีวิต #เมืองไทยประกันชีวิต #MTLAGENT #Magenta สอบถามเพิ่มเติม... 088 6241635 ( นศ. ราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาพิเศษ)
แจ้งนักเรียน​ นักศึกษา​ ที่เข้าร่วมโครงการธรรมศึกษา​ วันศุก​ร์​ ที่​ 5​ มีนาคม​ 2564​ อย่าลืมเข้าสอบ​ นะครับผม
กิจกรรม​ดีๆ​ มีเงินรางวัล​รวม16,000 บาท
เรียนภาคปกติงานกิจรรมเยอะไหม
ผมขอถามกองพัฒนานักศึกษาค่าลงทะเบียนกี่บาทครับ ตอบผมด้วย
ผมขอถามการสอบTCASเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เทอมสองปี63เปิดสมัครไปหรือยังไปสอบที่ไหนครับและขอถามปิดรับสมัครไปหรือยังครับ
ผมยังไม่สอบเคยครับ
วันที่11-12ส.ค.63 ผมเข้าไปสอบถามครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผมถามครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าเทอมสองปี63รับสมัครไหม ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบอกผมว่าเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในต.ค.63-พ.ย.63ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เว็ปไซค์ผมมา ผมถามครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกครั้งว่าเทอมแรกปี63ปิดเทอมแรกไหมครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตอบว่าเทอมแรกปี63ไม่ปิดเทอมแรกปี63เรียนต่อเทอมสองปี63ได้ทันที