ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท, หน่วยงานราชการ, เลขที่ 195 ม.1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, Chiang Mai.

วันที่ 26 มกราคม 2561นส.พ.เอกพจน์ ระงับพิศม์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโครงการหลวงอินทนนท์ ปฏิบัติหน้...
26/01/2018

วันที่ 26 มกราคม 2561

นส.พ.เอกพจน์ ระงับพิศม์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโครงการหลวงอินทนนท์

ปฏิบัติหน้าที่บรรยายภาระกิจหลักของศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯเชียงใหม่ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ.ลำปาง ที่เข้ามาเยี่ยมชมและดูการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯเชียงใหม่ จำนวน 20 คน

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่'s cover photo
25/01/2018

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่'s cover photo

วันที่ 25 มกราคม 2561ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายปฏิบัติงานในพื้นที่...
25/01/2018

วันที่ 25 มกราคม 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสืบพันธุ์ และปัญหาผสมติดยาก โดยได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์และติดตามผลต่อไป

วันที่ 22 มกราคม 2561สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายประจำเด...
22/01/2018

วันที่ 22 มกราคม 2561

สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน
ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท...
18/01/2018

วันที่ 18 มกราคม 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

ปฏิบัติงานรีดเก็บน้ำเชื้อแพะแบล็คเบงกอล และถ่ายรูปแพะแบล็คเบงกอล ชุดนำเข้าจำนวน 24 ตัว เพื่อจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เชียงราย

วันที่ 16 มกราคม 2561ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมต...
16/01/2018

วันที่ 16 มกราคม 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมติดตามอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

05/01/2018
ดูให้รู้...ไป เปลี่ยน โลก : เรียนรู้คนสู้ที่ฟาร์มโคนม สู้จริง สำเร็จจริง 1 (15 มี.ค. 60)

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางแอดมิน ขออนุญาตนำเสนอ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มโคนมอย่างเป็นระบบ และประสบความสำเร็จ จากรายการ ดูให้รู้...ไป เปลี่ยน โลก ตอน เรียนรู้คนสู้ที่ฟาร์มโคนม สู้จริง สำเร็จจริง

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และไอเดียการจัดการระบบฟาร์มรุ่นใหม่ โดยตอนนี้จะมีทั้งหมด 3 ตอนจบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วีดีโอนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรที่กำลังดำเนินกิจการฟาร์มโคนมอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะ

ดูให้รู้...ไป เปลี่ยน โลก ตอน เรียนรู้คนสู้ที่ฟาร์มโคนม สู้จริง สำเร็จจริง ตอนที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=YJDiolaMqaY

คุณเบส ปฏิวัติ อินทร์แปลง เริ่มต้นความฝันอยากจะทำฟาร์มโคนมตั้งแต่ตัวเองยังเด็ก เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตกะท�...

วันที่ 13 - 28 ธันวาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานจัดฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานผสมเท...
04/01/2018

วันที่ 13 - 28 ธันวาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานจัดฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานผสมเทียม รุ่นที่ 2 /2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทำการฟังบรรยายหลักการผสมเทียม และฝึกการผสมเทียมที่ถูกวิธีตามหลักการ โดยผู้เชี่ยวชาญ และทำการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อวัดความรู้การเป็นพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์ โดยมี น.สพ.ศร ธีปฏิมากร ตัวแทนจากสัตวแพทยสภา เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านแ...
03/01/2018

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญ คิดดี ทำดี และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัยให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้ตลอดไปเทอญ

...ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯเชียงใหม่...

วันที่ 14 ธันวาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน ปฏิบัติง...
14/12/2017

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน

ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยได้เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมเกษตรกรในโครงการ Master Bull เพื่อตรวจระบบสืบพันธุ์ผสมเทียม ตรวจท้อง เช็คลูกเกิด และวัดคะแนนรูปร่างแม่โค

วันที่ 13 ธันวาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ได้จัดอบรมการฝึกอบรมพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์ รุ...
14/12/2017

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
ได้จัดอบรมการฝึกอบรมพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 2 จำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 13 - 28 ธันวาคม 2560

โดยมีคุณสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เป็นประธานเปิดและบรรยายเรื่องความมาของงานผสมเทียมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และน.สพ.เอกพจน์ ระงับพิศม์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "กายวิภาคและสรีระวิทยาระบบสืบพันธุ์โคเพศเมียเบื้องต้น ณ ห้องประชุมศูนย์ฯเชียงใหม่

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่อ...
08/12/2017

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน
เข้าปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ โดยได้ทำการผสมเทียมโคนมโคขาวลำพูน และทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดให้แก่โคนมชุดใหม่ ณ พื้นที่โครงการหลวงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออนปฏิบัติงานใ...
04/12/2017

วันที่ 4 ธันวาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน

ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้ทำการติดตามงานตามโปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคนมและโคขาวลำพูน ในโครงการหลวงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออ...
01/12/2017

วันที่ 1 ธันวาคม 2560

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ทำการตรวจท้องและเหนี่ยวนำการเป็นสัดให้แก่กระบือนมเมซานี โครงการหลวงทาเหนือ

วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้ดำเนินจัดการฝึกอบรมพนักงานผสมเทียม รุ่น...
01/12/2017

วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้ดำเนินจัดการฝึกอบรมพนักงานผสมเทียม รุ่นที่ 1 /2560
ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน ระยะการฝึกอบรม 15 วัน และได้ทำการสอบประเมินความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่ และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน ปฏิบัติ...
30/11/2017

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน

ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมฟาร์มในโครงการมาสเตอร์บูลโดยใช้โปรแกรม iService บันทึกข้อมูลฟาร์มในระบบ และวัดคะแนนรูปร่าง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน ร่วมกับ...
27/11/2017

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน ร่วมกับงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์

ปฏิบัติงานเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคขาวลำพูนและโคนมในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยคุณสมศักดิ์ รุ้งแก้ว และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส...
27/11/2017

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยคุณสมศักดิ์ รุ้งแก้ว และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศ และ Master Bull

ปฏิบัติงายในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีช
การผสมเทียมแม่ออน
ประชุมหารือ เพื่อวางแผนการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งทำการลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มโคนมของเกษตรกร เพื่อเปิดรหัส i-framer ให้แก่ฟาร์มของประธานสหกรณ์โคนมสันกำแพง ป่าตึงห้วยหม้อ เป็นการนำร่อง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจ...
22/11/2017

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธ์ุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ร่วมกับ สพ.ญ. มนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ สพ.ญ.ดร. ชลลดา บูรณากาล อาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงณ์กรมหาวิทยาลัย

ประชุมหารือแผนการปฏิบัติงาน โครงการ ความร่วมมือการพัฒนาและใช้ประโยชน์แพะแบล็คเบงกอล ที่โครงการเลี้ยงแพะพันธ์ุแบล็คเบงกอล ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึงจะสามารถเริ่มดำเนินงานในส่วนของการตรวจลายพิพม์DNA และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์นำเข้าจากบังคลาเทศ พร้อมทั้งวางแผนการผสมพันธุ์ฝูงแพะพันธุ์แท้ได้ในต้นเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน เข้าป...
22/11/2017

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน เข้าปฏิบัติิงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริของของศุนย์ฯเชียงใหม่

เพื่อทำการฉีดฮอร์โมน PG กระตุ้นการเป็นสัดเตรียมเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคขาวลำพูน ณ ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในข้อ 1-1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยหน่วยงานในสั...
17/11/2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในข้อ 1-1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีวภาพเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออ...
15/11/2017

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีวภาพเชียงใหม่
โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมฟาร์มโครงการมาสเตอร์บูล เช็คข้อมูล และลงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน โดยการนำระบบโปรแกรม i-Service เข้ามาใช้ในการจัดการระบบฟาร์ม และทำการวัดคะแนนรูปร่างแม่โคนม เพื่อจัดเก็บข้อมูลใช้วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของแม่โคนมในโครงการฯ ต่อไป

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ได้จัดอบรมการฝึกอบรมพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์ ...
15/11/2017

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
ได้จัดอบรมการฝึกอบรมพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคุณสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เป็นประธานเปิดและบรรยายเรื่องความมาของงานผสมเทียมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศูนย์ฯเขียงใหม่ และน.สพ.เอกพจน์ ระงับพิศม์ ร่วมกับคุณณรงค์ โคตะ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในวันที่ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560    ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การถ่ายทอดคว...
14/11/2017

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตโคเนื้อที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือ” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมีนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และทีมวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
1. นายสุพจน์ ศรีนิเวศน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญโคเนื้อ
2. ดร.อำนาจ ภิญโญศรี อดีตปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
3. ผอ.ปิยศักดิ์ สุวรรณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ขอนแก่น
4. น.สพ.สราวุธ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
5. นายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานชมรมโคเนื้อล้านนา
6. นายสุนทร นิคมรัตน์ นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย
7. ดร.สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากระบือและโค

เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อหาทิศทางการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อในภาคเหนือตอนบน

ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดในภาคเหนือ (เชียงใหม่, ลำพูน, น่าน, พะเยา, ลำปาง, แพร่, เชียงราย) ปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่, ปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่, กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านถ้ำ (สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้), กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนห้วยลาน, กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเชียงคำ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนเชียงม่วน 1, กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนปงสนุก อำเภอจุน, วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อเชียงราย, วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านแม่แพง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ผง, กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่าสุด, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน อ.พาน, กลุ่มพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อโดยวิธีผสมเทียม ต.ป่าหุ่ง และสหกรณ์โคเนื้อแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่...
25/10/2017

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน

ร่วมทำพิธีมอบวัวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ฟาร์มนายอำนาจ ปัญญาปัน เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออนจำกัด ณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยนายนิยม ฟุ่มเฟือย และนายพิชัย สำราญกุล อ...
25/10/2017

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยนายนิยม ฟุ่มเฟือย และนายพิชัย สำราญกุล ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าว

เข้าดำเนินงานตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยได้ตีเบอร์เย็น ตรวจท้อง และทำวัคซีน ให้กับโคและกระบือในโครงการฯ พร้อมทั้งสาธิตการตีตราให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา พูดคุย และร่วมรับประทานอาหารกับเกษตรกรในพื้นที่

วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์เพ...
25/10/2017

วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อศึกษา follicular wave และ Dominant follicle

โดยมี นายเทอดชัย แก้วเกษา นายยงยุทธ กุญชร และนายประวัติ โนทะ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นำโดยนายนิยม ฟุ่มเฟือย สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อ...
24/10/2017

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นำโดยนายนิยม ฟุ่มเฟือย สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงาน และลูกจ้าง

ร่วมพัฒนาพื้นที่ (5 ส.) บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ และลานจอดรถ เพื่อใช้เป็นจุดรถรับส่งให้แก่ประชาชน ในกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประประจำ พนักงาน และลูกจ้าง จากสำนักงานปศุตว์เขต 5, สำนักงานปศุตว์จังหวัดเชียงใหม่, ด่านกักกันสัตว์ และหน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียง

วันที่ 24 ตุลาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้ต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาในโครงการ "Brawja...
24/10/2017

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ได้ต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาในโครงการ "Brawjaya Rajamangala international Class (BRIC) Program"

ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคลล้านนา ลำปาง จำนวน 13 คน และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ของ Factory of Animal Husbandry, Brawjaya University. ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 18 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน

โดยมีนายเอกพจน์ ระงับพิศม์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ และทำการบรรยายเกี่ยวกับงานด้านผสมเทียมในประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดยนายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส ...
19/10/2017

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดยนายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส

🚗เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เพื่อเข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมในโครงการ Master Bull ของคุณสมาน ธิติมูล ตรวจดูความพร้อมของแม่โค Bull dam ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำ ET

และฟาร์มของคุณบุญครอง ทิศานุรักษ์ เพื่อดูความพร้อมของแม่โค Bull dam ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อ Top Bull ของกรมปศุสัตว์

วันที่ 9 ตุลาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยได้ท...
18/10/2017

วันที่ 9 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

โดยได้ทำการรับมอบลูกโคนมเพศผู้ ชื่อ อินดี้ (50603516) ซึ่งเกิดจากการผสมเทียมน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ Top Bull กับแม่โคนม Bull dam รุ่นที่ 22 ชื่อ น้ำหอม (125023ND08903) โคนมในฟาร์มของคุณพิรุณ ธิอินโต ฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมในโครงการ Master Bull เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติการเป็นพ่อพันธุ์ Top Bull ในโครงการฯต่อไป

วันที่ 18 ตุลาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นำโดย นายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลอา...
18/10/2017

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
นำโดย นายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส
เข้าประชุมชี้แจงนโยบาย เป้าหมายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์ฯเชียงใหม่
อันได้แก่ งานแก้ปัญหาผสมติดยาก ,งานMaster bull , งานโครงการพระราชดำริ , งานกระบือ,งานที่ทำร่วมกับสหกรณ์โคนมไชยปราการ จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมไชยปราการเข้าร่วมประชุมและทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ณ สถานีฯไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

วันที่  16 ตุลาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นำโดยนายสราวุธ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกา...
17/10/2017

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นำโดยนายสราวุธ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน

เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานด้านการแก้ไขผสมติดยากในโคนม และการดำเนินงานในโครงการโค-กระบือ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

วันที่ 12 ตุลาคม 2560ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นำโดยนายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลอาว...
12/10/2017

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
นำโดยนายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส หัวหน้าสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน

เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเกษตรกรเฟรชมิลค์ จำกัด อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อบรรยายและขอความร่วมมือให้เกษตรกรทำทะเบียนโคนมและนำระบบข้อมูลโคนมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในฟาร์มโคนม

วันนี้ทางศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ขออนุญาตนำเสนอฟาร์มโคนมคุณภาพดีที่เข้าร่วมโครงการมาสเตอร์บูล จำนวน 2 ฟาร์มคือ ...
25/09/2017

วันนี้ทางศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ขออนุญาตนำเสนอฟาร์มโคนมคุณภาพดีที่เข้าร่วมโครงการมาสเตอร์บูล จำนวน 2 ฟาร์ม
คือ ฟาร์มโคนมคุณนงลักษณ์ ไชยมงคล
และฟาร์มคุณนิรันดร์ กิติดี

วันนี้ทางศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ขออนุญาตนำเสนอฟาร์มโคนมคุณภาพดีที่เข้าร่วมโครงการมาสเตอร์บูล จำนวน 2 ฟาร์ม
คือ ฟาร์มโคนมคุณนงลักษณ์ ไชยมงคล
และฟาร์มคุณนิรันดร์ กิติดี

ที่อยู่

เลขที่ 195 ม.1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

+66 53 224 671

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook official ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เชียงใหม่ ได้ที่ คลิ๊ก!!! 👇👇👇 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024137417826
กระผมสงสัยว่าพื้นที่อำเภอ ดอยหล่อ การผสมเทียมวัว ควาย ต้องจ่ายเงิน ตัวละ 800 ถึง 100 บาท อำเภอผสมฟรี หรือ ต้อง เสียค่าใช้จ่าย ครับ...... เมื่อหลายปีก่อน ผสมฟรี ครับ
ประกาศวันสอบค่ะ
เมื่อวานไปสาธิตการถ่ายไนโตรเจนเหลว จากถังใหญ่ ใส่ถังขนาด 600 ลิตร ของศูนย์ผลิตฯ ดอยอินทนนท์ โดยมีท่าน ผอ.นสพ.ศร มาดูแลอย่างใก้ชิด..