กศน.ตำบลบัวสลี

กศน.ตำบลบัวสลี กศน.ตำบลบัวสลีส่งเสริมการเรียนรู้ต รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา
(5)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
10/07/2023

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

กศน.ตำบลบัวสลีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำไส้อั่วสมุนไพร บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่...
10/07/2023

กศน.ตำบลบัวสลีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำไส้อั่วสมุนไพร บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

กศน.ตำบลัวสลีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น สร้างรายได้หลักสูตรการทำไส้อั่วสมุนไพร บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวสลี อำเ...
10/07/2023

กศน.ตำบลัวสลีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น สร้างรายได้
หลักสูตรการทำไส้อั่วสมุนไพร บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

29/06/2023

ฉันมีผู้ติดตามถึง 600 คนแล้ว! ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนฉันมาโดยตลอด ฉันคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้หากไม่มีพวกคุณทุกคน 🙏🤗🎉

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเข็มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 30 -31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566...
04/04/2023

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเข็มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 30 -31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ร่วมโครงการสืบฮีตสายฮอย ตามรอยวิถีล้านนา (กาดหมั่วคัวฮอม) อบต.บัวสลี วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
13/03/2023

ร่วมโครงการสืบฮีตสายฮอย ตามรอยวิถีล้านนา (กาดหมั่วคัวฮอม) อบต.บัวสลี วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ในตำบลบัวสลี วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ บ้านปงป่าตอง หมู่ท...
13/03/2023

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ในตำบลบัวสลี วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ บ้านปงป่าตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อ...
13/03/2023

โครงการส่งเสริมการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำแหนมหมู แหนมเนื้อ และซี่โครงหมู วันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอนกประส...
13/03/2023

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำแหนมหมู แหนมเนื้อ และซี่โครงหมู วันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำไส้อั่วหมู เนื้อ และไก่ วันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ท...
13/03/2023

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำไส้อั่วหมู เนื้อ และไก่ วันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊าก ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงรายโครงการ

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำไส้กรอกข้าวโบราณ อีสาน และวุ้นเส้น วันที่ 25-26 มีนาคม 2666 ณ อาคารเอนกป...
13/03/2023

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำไส้กรอกข้าวโบราณ อีสาน และวุ้นเส้น วันที่ 25-26 มีนาคม 2666 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำแหนมหมู แหนมเนื้อ และซี่โครงหมู วันที่ 22-24 ธันวาคม 2565ณ อาคารเอนกประ...
13/03/2023

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการทำแหนมหมู แหนมเนื้อ และซี่โครงหมู วันที่ 22-24 ธันวาคม 2565
ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านป่าบง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

โครงการอบรมสร้างจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภ...
19/09/2022

โครงการอบรมสร้างจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 กรกฏาคม 2565  ณ ...
15/09/2022

โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่ 20 กรกฏาคม 2565
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้หลักสูตร พวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 10 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565ณ กศน....
15/09/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
หลักสูตร พวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 10 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565
ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 10 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565ณ กศน.ตำบลบั...
15/09/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 10 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565
ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการ ส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐาน ช่างซ่อมหลังคาหลักสูตร ช่างซ่อมหลังคา จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 เดือน สิง...
15/09/2022

โครงการ ส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐาน ช่างซ่อมหลังคา
หลักสูตร ช่างซ่อมหลังคา จำนวน 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึง
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์)
ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 3-4 กศน.อำเภอแม่ลาว...
15/09/2022

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 3-4
กศน.อำเภอแม่ลาว
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ณ กศน.ตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการลูกบอลมหัศจรรย์ ตัวช่วยห่างไกลโรควันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
15/09/2022

โครงการลูกบอลมหัศจรรย์ ตัวช่วยห่างไกลโรค
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ กลยุทธิ์ตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offlineวันที่ 25-26 เดือน กรกฎาคม...
15/09/2022

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ กลยุทธิ์ตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline
วันที่ 25-26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนปลอดขยะวันที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลา...
15/09/2022

โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนปลอดขยะ
วันที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษาใกล้หมดเวลาสำหรับภาคเรียนนี้แล้วนะครับ รีบสมัคร รีบติดต่อเข้ามานะครับ โ...
08/05/2022

รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา
ใกล้หมดเวลาสำหรับภาคเรียนนี้แล้วนะครับ รีบสมัคร รีบติดต่อเข้ามานะครับ โอกาสไม่รอใคร อย่าปล่อยไปอย่างเสียประโยชน์นะครับ

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กศน.อำเภอแม่ลาว
19/04/2022

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กศน.อำเภอแม่ลาว

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 1-2 กศน.อำเภอแม่ลาว...
19/04/2022

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 1-2 กศน.อำเภอแม่ลาว
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
ณ กศน.ตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงในครัวเรือนวันที่ 29 มีนาคม 2565ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
19/04/2022

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงในครัวเรือน
วันที่ 29 มีนาคม 2565
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 กศน.ตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19/04/2022

โครงการการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
กศน.ตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเข็มแข็ง ของชุมชนอย่างยั่งยืนวันที่ 30 มีนาคม 2565ณ ห...
19/04/2022

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเข็มแข็ง ของชุมชนอย่างยั่งยืน
วันที่ 30 มีนาคม 2565
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการ ส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐาน ช่างทำฝ้า เพดาน ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ ห้องสม...
19/04/2022

โครงการ ส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐาน ช่างทำฝ้า เพดาน ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำรวมมิตรกะทิสด จำนวน 5 ชั่วโมง (ภารกิจอำเภอเคลื่อนที่) ...
14/03/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำรวมมิตรกะทิสด จำนวน 5 ชั่วโมง (ภารกิจอำเภอเคลื่อนที่) ระหว่างวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัด ณ วัดศรีวังมูล ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการการให้ความรู้ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิค-19 วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียง...
14/03/2022

โครงการการให้ความรู้ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิค-19 วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำแคบหมู จำนวน 5 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ...
14/03/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำแคบหมู จำนวน 5 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าบง ม.10 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำไส้อั่วสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 12 เดือน ...
14/03/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำไส้อั่วสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านต้นยาง ม.6 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำน้ำพริกแกงเมือง จำนวน 5 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 11 เดือน...
14/03/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำน้ำพริกแกงเมือง จำนวน 5 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลายนา ม.11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนู ICT ชุมชนบ้านร่องปลายนา...
15/08/2021

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนู ICT ชุมชนบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบัวสลี ปฎิบัติธรรม รักษาศิล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลา...
26/07/2021

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบัวสลี ปฎิบัติธรรม รักษาศิล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2564
26/07/2021

ปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2564

กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมกับชุมชนบ้านร่องปลายนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
26/07/2021

กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมกับชุมชนบ้านร่องปลายนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา
26/07/2021

ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา

ร่วมกิจกรรม อบต.บัวสลี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564 ณ.ป่าชุมชนบ้านหัวโล๊ะ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
26/07/2021

ร่วมกิจกรรม อบต.บัวสลี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564 ณ.ป่าชุมชนบ้านหัวโล๊ะ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปลูกพืชสมุนไพรสวนปันสุขบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
26/07/2021

ปลูกพืชสมุนไพรสวนปันสุขบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่

Chiang Mai
57250

เบอร์โทรศัพท์

0894316197

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลบัวสลีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.ตำบลบัวสลี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กศนเก่งมากจ้า
#}