คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)

เว็บแฟนเพจนี้เป็นเว็บสำหรับเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาิวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านสามารถจะแจ้งข้อมูล แล้วแท๊กที่ FB นี้ได้

SCi-Tech CMRU News : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย...
25/08/2023

SCi-Tech CMRU News : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำคณะบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี" โดยมี นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และอาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

🗞 Sci Tech CMRU News : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
24/08/2023

🗞 Sci Tech CMRU News : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

📰 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 อาจารย ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ประธานหลักสูตร วท.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิณ จงจริตวิมล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าดูงานด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนนการสอนและการบริหารงานบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

24/08/2023
23/08/2023

🌟 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 🌟

📍 บัณฑิตต้องสำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 30 พฤษภาคม 2565 หรือ บัณฑิตที่ได้ทำเรื่องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับกรณีบัณฑิตมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น "บวก " ขณะฝึกซ้อม และ หรือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
🎯 กำหนดรายงานตัวบัณฑิต วันที่ 7 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566
👩‍🎓 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
📲 สอบถามข้อมูล : การลงทะเบียนบัณฑิต ---> สำนักทะเบียนและประมวลผล 062 - 3104907 อื่น ๆ เพิ่มเติม ---> กองพัฒนานักศึกษา 062 - 3104900

ศึกษารายละเอียด ลิงก์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1mpyutYDGZoH2p6QtcRzfiKZEru4a7upc/view?usp=sharing

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

📣สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม รับสมัครนักศึกษาเพศชายเพื่อทำกิจกรรมยุวบรรณารักษ์📣
22/08/2023

📣สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม รับสมัครนักศึกษาเพศชายเพื่อทำกิจกรรมยุวบรรณารักษ์📣

‼️ประกาศ‼️ รับสมัครนักศึกษาเพศชาย เพื่อทำกิจกรรมยุวบรรณารักษ์
👉🏼ทำกิจกรรมที่ สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม (อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ)
👉🏼วันอังคาร ที่ 29 ส.ค. 2566
👉🏼เวลา 09:00 - 16:00 น.
👉🏼รับจำนวน 20 คน ได้รับ 3 หน่วยกิต
👉🏼ลงทะเบียนได้ที่ www.lib.cmru.ac.th/iss/register
ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการทำกิจกรรมจะแจ้งในอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนหลังปิดระบบ
---------------------------------------------------
Tel.: 0-5388-5911
e-Mail: [email protected]
Website: https://www.lib.cmru.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/cmrulibrary
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

Sci Tech CMRU News : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับคณะดูงานจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ📰 เมื่อวั...
22/08/2023

Sci Tech CMRU News : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับคณะดูงานจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ

📰 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการนำของ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโอกาสที่เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการใช้ห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18/08/2023
📰 Sci Tech CMRU News : เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 อาจารย์มะลิวัลย์ พวงมณี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้ว...
17/08/2023

📰 Sci Tech CMRU News : เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 อาจารย์มะลิวัลย์ พวงมณี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาจารย์ชุติพันธ์ แสงโสด และอาจารย์วรางคณา สินธุยา นำนักศึกษา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดในงานสัมมนาในครั้งนี้

งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)

Cr. ข่าว/ภาพกิจกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สามาถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gqYVttmfW5dEW59rmbXsip4NyvmB2ZzXgfdz6TxnkYewz7mRfVcZc34GXJhhKN6ul&id=100057132233132

📣 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ป...
17/08/2023

📣 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2566
สำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีกำหนดการเข้ารับฯ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2566
สำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีกำหนดการเข้ารับฯ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่
▪️ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และ
▪️ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/qs4of

#กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมฯ โปรดติดตามข่าวสารจากงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

📣คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มอาคารเทคโน...
16/08/2023

📣คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญ

📆 วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร SCi๔ - ๑๐๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

📱 ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีทำบุญสามารถสแกน QR Code แบบตอบรับได้ หรือทาง https://docs.google.com/forms/d/1qlW5iefUZyYR9Cybi9o9Pvh1JfzaJhLh2M9JYzwz3to/viewform?edit_requested=true

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ - เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเป้าขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11/08/2023

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ - เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเป้าขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ขอแสดงความยินดีกับ​ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ในกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ...
11/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ​ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ในกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “รักสะลวง รักสำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม”

ได้แก่ ทีมที่ 2 เปิดเข้าไปดู จะได้รู้ว่ามีอะไร
1. นายกฤษนัย ดีนุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวนงคราญ สุขในนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายจรณินทร์ ตานุนไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายชนันณสรัล คำสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายณัฐพงศ์ โรจนนิรวิทธกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่าลืมจองรถกันด้วยนะคะ😊
11/08/2023

อย่าลืมจองรถกันด้วยนะคะ😊

🎯 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งตารางการให้บริการรถรับ - ส่ง พื้นที่เวียงบัว ไปยัง ศูนย์แม่ริม ในช่วงสอบกลางภาค (ภาคเรียนที่ 1/2566) ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2566 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้วางแผนการเดินทางและดำเนินการจองรถ
.. โดยเลือกเวลาไป - กลับ 🚌 ได้ที่ https://bus-service.cmru.ac.th/reserve/midterm

สำหรับท่านที่เคยจองไปแล้ว ในช่วงวันที่ 15-23 สิงหาคม 2566 ขอความกรุณาทุกท่านจองในระบบอีกครั้ง เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙏

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ คณะวิทย...
09/08/2023

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษานักวิศวกรสังคม เข้ารับฟังปัญหา ความท้าทายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี (อาคาร SCI1) ซึ่งนำทีมโดย นายเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ตัวแทนโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 รพสต. และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการแบ่งกลุ่มสนทนา (Focus group) โดยมีอาจารย์จากภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่นำทีมโดย อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร หัวหน้าภาควิชา พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พยอม ถิ่นอ้วน รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรสังคมได้ข้อมูลที่ครอบคลุม สำหรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้ได้แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคมคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

📸สามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=science.cmru.photos&set=a.776395517617626

วันนี้​ วันที่​ 9​ สิงหาคม​ 2566​ ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโ...
09/08/2023

วันนี้​ วันที่​ 9​ สิงหาคม​ 2566​ ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ แปงศิริ นักวิจัยและอาจารย์ในสังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาชมรมมูลนิธิถันยารักษ์ในบรมราชูถัมภ์สมเด็จย่า ร่วมกันดำเนินงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานวิจัยคณะและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ภายใต้หัวข้อ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน “ภารกิจสตรีไทยต้านภัยมะเร็งเต้านม” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสตรีวัยทอง ช่วงอายุ 40 – 60 ปี จำนวน 30 คน ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน โดยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแอพลิเคชัน ระบบข้อมูลและควบคุมกำกับ (BSE Application) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์ในสังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิถันยารักษ์ในบรมราชูถัมภ์สมเด็จย่า มาถ่ายทอดเพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง และเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับเทศบาลตำบลขี้เหล็กอีกด้วย

08/08/2023

📣ข่าวประชาสัมพันธ์​ จาก​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงใหม่

🚌 เนื่องด้วย ช่วงวันที่ 15-23 สิงหาคม 2566 จะเป็นช่วงสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแผนการเดินทาง ในช่วงการจัดสอบกลางภาคดังกล่าว ขอให้นักศึกษา บุคลากร ได้จองรถบริการรับ-ส่ง โดยเลือกเวลา ไป-กลับ ตามความเหมาะสม ในระบบตาม link ด้านล่าง (สำหรับท่านที่เคยจองไปแล้ว ในช่วงวันที่ 15-23 สิงหาคม 2566 ขอรบกวนทุกท่าน จองในระบบอีกครั้ง) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Sci Tech CMRU News : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดกิจกรรมกา...
07/08/2023

Sci Tech CMRU News : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัยจากการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและปราชญ์ชุมชน

📰 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมมือกับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชม ภาควิชาสาธารณสุขชุมชม จัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัยจากการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและปราชญ์ชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตาสหกรรม และหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ในชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เฮือนซอมพอ ภูมิปัญญาสานไม้ไผ่ บ้านป่าบง เพื่อเรียนรู้การจัดสานภูมิปัญญาสานไม้ไผ่จากคนในชุมชน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและการนำเสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยร่วมกับชุมชน ณ.ศูนย์การเรียนรู้ เฮือนซอมพอ ภูมิปัญญาสานไม้ไผ่ บ้านป่าบง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

Cr.ข่าว/ภาพ 📸สามารถติดตามข่าวและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇
https://www.facebook.com/IndusTechCMRU/posts/pfbid02NE728Skn9cjoem1eYUncEFVqp8THVkSFGdvZ5N4u59QywTvkhmVFnfAoabWNb4Etl

Sci Tech CMRU News : หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมครู-บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี ในการจ...
07/08/2023

Sci Tech CMRU News : หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมครู-บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 3D PrintingและLaser Cutting Machine สำหรับครู-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากโรงเรียนแม่แตง

📰 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กิจกรรมอบรมครู-บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 3D PrintingและLaser Cutting Machine สำหรับครู-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากโรงเรียนแม่แตง และกิจกรรมยกระดับคุณภาพบัณฑิตทางด้านการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ ฉิมบุญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์แม่ริม

Cr. ข่าว/ภาพกิจกรรม 📸ติดตามข่าวและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่👇👇
https://www.facebook.com/IndusTechCMRU/posts/pfbid02HNnBTcCSWdjrPfbZUPnvPB9wSX1obzLvkyqsLqaQ1omiqXMq1iazRNHAQwEimKuZl

Sci Tech CMRU News :  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมการแนะนำหลักส...
04/08/2023

Sci Tech CMRU News : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรฯ ภาควิชาชีววิทยา

📰 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วยทีมวิทยากรและนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรฯ ภาควิชาชีววิทยา" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และวิชาชีพทางชีววิทยา ณ แม่สะเรียงบริพัตร อ.แมะสะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 72 คน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ การแนะนำหลักสูตรจากอาจารย์ประจำหลักสูตรของภาควิชาฯ กิจกรรมการเรียนรู้จากบูธนิทรรศการทางชีววิทยา รวมทั้งกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ มากมาย

Cr. ข่าว/ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=biology.cmru&set=a.796370945828130

Sci Tech CMRU News : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดเสวนาหลากหลายประสบการณ์กับการบูรณาการความรู้ทางเคม...
27/07/2023

Sci Tech CMRU News : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดเสวนาหลากหลายประสบการณ์กับการบูรณาการความรู้ทางเคมีในโรงเรียน

🗞 Sci Tech CMRU News : ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหา...
27/07/2023

🗞 Sci Tech CMRU News : ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

📰 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล หัวหน้าภาควิชาเคมี และนางอุทัยวรรณ ปันนา หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดี และผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ถวายพานพุ่มเงินและพุ่มทอง ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

Cr. ข่าวและรูปภาพ https://www.facebook.com/cmrufans/posts/pfbid0DjtZCx7HfgEjnmzHGkUjYhL234tH2shC7QgS6VRwR9sR7kSeqACEAGJJK35898npl

🗞 Sci Tech CMRU News : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะทางชีววิทยา แก่นักเรียนโ...
27/07/2023

🗞 Sci Tech CMRU News : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะทางชีววิทยา แก่นักเรียนโรงเรียนสารภีวิทยาคม

📰 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 40 คน ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และวิชาชีพทางชีววิทยา” ทั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื้อพืชและเนื้อเยื่อสัตร และกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี DNA ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

👉 สามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=biology.cmru&set=a.789840983147793

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566
27/07/2023

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566

Sci Tech CMRU News : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "การทำสบู่สมุนไพรและการทำตลาดดิจิท...
25/07/2023

Sci Tech CMRU News : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "การทำสบู่สมุนไพรและการทำตลาดดิจิทัลส่งเสริมการขายสบู่สมุนไพรสำหรับคนในชุมชนอำเภอสารภีและบุคคลทั่วไป"

📰 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม "การทำสบู่สมุนไพรและการทำตลาดดิจิทัลส่งเสริมการขายสบู่สมุนไพรสำหรับคนในชุมชนอำเภอสารภีและบุคคลทั่วไป" เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนด้วยการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 22 – กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

ทั้งนี้โครงการได้จัดขึ้นให้แก่ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาสาธาณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 คน ประชาชนในชุมชนอำเภอสารภีและบุุคคลทั่วไป จำนวน 28 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Cr. ภาพกิจกรรม สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CMRUCOMPUTER/posts/pfbid02WBjCr89R6UBZQuVHK3n4pssouMz3L8uo6EfJ8efyfKypTSjCs5htycP7iC7fHtv8l

Sci Tech CMRU News : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอินทราราม (ขี้เหล็กหลวง) ...
25/07/2023

Sci Tech CMRU News : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอินทราราม (ขี้เหล็กหลวง) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

📰 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอินทราราม(ขี้เหล็กหลวง) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

📸ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=science.cmru.photos&set=a.768706941719817

22/07/2023

👨‍⚕️👩‍⚕️กองบุญวิทยาลัยครู - ราชภัฏรวมใจ ส่งให้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ เป็นผู้ริเริ่มและร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเปิดคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชุมชนอบอุ่น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและพระสงฆ์ เชิญร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธา
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้แก่คนในชุมชนร่วมกันนะคะ

Sci​ Tech​ CMRU 𝗡𝗲𝘄𝘀 : คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเท...
22/07/2023

Sci​ Tech​ CMRU 𝗡𝗲𝘄𝘀 : คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.
ร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

📰 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางกนกวรรณ พวงลังกา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนางอุทัยวรรณ ปันนา หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมการประชุมเครือข่าย สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่1/2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

🗞 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีคณบดีและผู้แทนจากลุ่มคณะที่มีการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและพัฒนาพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่อไปในอนาคต โดยในการประชุมครั้งต่อไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Sci Tech CMRU News : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรมการทดลองทางเคมี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสารภีพิท...
20/07/2023

Sci Tech CMRU News : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรมการทดลองทางเคมี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม

📰 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี นำนักศึกษา หลักสูตร วท.บ.เคมี และ หลักสูตร ค.บ.เคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "อบรมการทดลองทางเคมี" ให้แก่นักเรียนรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Cr. ข่าวและรูปภาพกิจกรรม ภาควิชาเคม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064620045385

Sci Tech CMRU News : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน พื้นที่เทศบาลตำบลขี้เห...
19/07/2023

Sci Tech CMRU News : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน พื้นที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📰 วันที่ 18 ก.ค. 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน พื้นที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นความร่วมมือของเทศบาลตำบลขี้เหล็ก และสถาบันพัฒนาการฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการผลิตจานใบไม้ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปภายใต้ความร้อน เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพต่อไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรองรับการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีความสุขในอนาคต ในโอกาสนี้ได้มีการหารือร่วมกันในการขับเคลื่อนพันธกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนานักศึกษา ภายใต้แนวคิดวิศวกรสังคม

📣📣คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ฯ และร่วมงานสัปดาห์ว...
19/07/2023

📣📣คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ฯ และร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

✅ภายในงานพบกับกิจกรรม การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ และฐานการเรียนรู้อีกมากมาย

📅 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📍📍 เริ่มสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 สิงหาคม 2566 นี้ รับจำนวนจำกัด‼️

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://www.science.cmru.ac.th/sciweek2566

หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำบุญประเพณีไหว้ครูประจำปี 2566เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 อาจารย...
17/07/2023

หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำบุญประเพณีไหว้ครูประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศิษย์เก่า ร่วมทำบุญประเพณีไหว้ครูประจำปี 2566 และทำบุญอาคารโรงฝึกงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียนรวม) และอาคารหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

📣ภาควิชาชีววิทยา รับสมัครนักศึกษาชีววิทยาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น (Sh...
14/07/2023

📣ภาควิชาชีววิทยา รับสมัครนักศึกษาชีววิทยาที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น (Shiga University) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดแต่ติดต่อสอบถามได้ที่
✅ อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
✅ อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ
✅ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน
เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชีววิทยาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น (Shiga University) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน

เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

📣 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แม่ริม)‼ กิจกรรมนี้จำนวน 2 หน่วยกิต ‼📅 วัน-เวลา ที่จัดกิจกร...
13/07/2023

📣 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แม่ริม)
‼ กิจกรรมนี้จำนวน 2 หน่วยกิต ‼
📅 วัน-เวลา ที่จัดกิจกรรม : วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
📍 สถานที่ : Learning Space ชั้น 2 อาคาร อเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (ศูนย์แม่ริม)

📣 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แม่ริม)

‼ กิจกรรมนี้จำนวน 2 หน่วยกิต ‼
📅 วัน-เวลา ที่จัดกิจกรรม : วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
📍 สถานที่ : Learning Space ชั้น 2 อาคาร อเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (ศูนย์แม่ริม)

การรับสมัคร
✅ รับนักศึกษาจำนวน 40 คนเท่านั้น
✅ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.lib.cmru.ac.th/iss/register/ ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2566

เงื่อนไขการได้รับคะแนนกิจกรรม
▪ มาสายได้ไม่เกิน 10 นาที (หากสายจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ากรณีใด)
▪ เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
▪ อื่น ๆ ตามที่ห้องสมุดกำหนด

📰 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาเคมี นำโดย อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล หัวหน้าภาควิชาเคมี นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน...
13/07/2023

📰 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาเคมี นำโดย อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล หัวหน้าภาควิชาเคมี นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ค.บ.เคมี ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรม "เคมีสีสันกับอมยิ้มมหัศจรรย์" ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

คหกรรมศาสตร์ มร.ชม. เสริมทักษะนักศึกษาครู CMRU MODEL จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์
10/07/2023

คหกรรมศาสตร์ มร.ชม. เสริมทักษะนักศึกษาครู CMRU MODEL จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการว...
10/07/2023

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม ค่าย LAB Computer สร้างสรรค์ เพื่ออบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี Coding, Robot และ IoT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 86 คน พร้อมทั้งคณะครูควบคุม จำนวน 6 คน และนักศึกษาผู้ช่วยวิทยากรทั้งหมด 12 คน ณ อาคาร SCi9 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง SCi9-301 และ SCi9-303 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(ศูนย์แม่ริม) โดยมี อาจารย์ ดร. พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี อาจารย์ภาณุภัฒน์ สุวรรณกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้...

📣ขอเชิญ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ ถ่ายทอดประสบการณ์🔹 การนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ และวิธีการจ...
10/07/2023

📣ขอเชิญ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ ถ่ายทอดประสบการณ์

🔹 การนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ และวิธีการจัดทำผลงานเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

📆 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
แบบออนไลน์ (ZOOM)

ที่อยู่

180 ม. 7 ถ. โชตนา ต. ขี้เหล็ก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
Mae Rim
50180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66623104909

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Mae Rim บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง๒๕๖๔
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

⏱ ฝ่ายวิชาการคณะขอชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 /2564 ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. วิธีการสอบปลายภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนกำหนดวิธีการสอบได้เองตามความเหมาะสม โดยเก็บหลักฐานการสอบไว้ที่อาจารย์ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง
3. คณะมีบริการการสอบแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Socrative หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อฝ่ายวิชาการคณะ หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่คณะประสานไปทางภาควิชาได้เลย
4. รายละเอียดใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ ไม่ต้องมีลายเซ็นนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนที่กำกับการสอบปลายภาค เซ็นชื่อที่ "กรรมการคุมสอบ" หากมี น.ศ.ขาดสอบ ให้เขียน "ขาดสอบ" ในช่องลายมือชื่อและอาจารย์ผู้สอนเซ็นกำกับ
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานวิชาการคณะ
ฝ่ายวิชาการ🙏🙏
สวัสดีค่ะขออนุญาต ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ เพื่อค้นหานักศึกษาจบใหม่ที่จบทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยตรง โครงการนี้ผู้ฝึกประสบการณ์จะได้เงินเดือน และมีที่พักให้ฟรี สนใจติดต่อสอบถามได้ตามโบชัวที่แนบมาได้เลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ**หมายเหตุ ขออภัยหากข้อความนี้รบกวนท่าน
🎉🎉🎉 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร
📝 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียน Online ได้ที่ 🌐 http://www.lms.cmru.ac.th
☎️ โทร. 053-88-5931, 5934
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครงาน 'ตำแหน่งผู้ช่วยนักรังสี รพ.กรุงเทพระยอง"
ผู้ที่จบ " สาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาธารณสุขชุมชน"
🙏ขออภัยหากข้อความนี้รบกวน🙏
สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ควรจะเปิดเป็นระดับ ปวส.นะครับ
[ประชาสัมพันธ์] บริษัท Artisan Digital เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดในรูปได้เลยครับ แล้วเจอกันครับ :D
#}