การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.เชียงใหม่ 2⛑มีสายแรงสูงขาด บริเวณ หน้าหมู่บ้านสุเทพาลัย ถนนคลองชลประทานขาออก 👨‍🚒...
07/12/2021

📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.เชียงใหม่ 2⛑

มีสายแรงสูงขาด บริเวณ หน้าหมู่บ้านสุเทพาลัย ถนนคลองชลประทานขาออก

👨‍🚒🧑‍🚒เบื้องต้นได้ตัดจ่ายระบบไฟฟ้าได้เป็นบางส่วนแล้ว

***ตอนนี้พื้นที่ ที่ไฟฟ้ายังคงใช้งานไม่ได้ จะเป็นตั้งแต่ แยกตลาดต้นพยอม จนถึง หมู่บ้านสีวลีคลองชล คาดว่าจะจ่ายไฟได้ เวลาประมาณ 09.30 น.***

🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️จึงเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ🙏🙏🙏

19/11/2021

😀😎👷‍♂️⛑🕵🏻‍♂️” Specialist Patrol Man “
#คนสำราญงานสำเร็จ #GAMEFICTION_PROJECT #กองบริการลูกค้า

📌กฟจ.เชียงใหม่2 ได้เข้าร่วมการอบรม "หลักสูตร การฝึกประสบการณ์จริงสำหรับ Power Quality ค้นหา Specialist Patrol Man#คนสำรา...
18/11/2021

📌กฟจ.เชียงใหม่2 ได้เข้าร่วมการอบรม "หลักสูตร การฝึกประสบการณ์จริงสำหรับ Power Quality ค้นหา Specialist Patrol Man
#คนสำราญงานสำเร็จ
#GAMIFICATIONPROJECT
#กองบริการลูกค้า

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 จะมีการดับกระแสไฟฟ้า❌ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (วงสีเหลือง🟡)"บริเวณ ตล...
19/10/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า
❌ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
(วงสีเหลือง🟡)"บริเวณ ตลาดป่าข่อยใต้ จนถึง บ้านร้องขี้ควาย บ้านร้องอ้อ " ไฟดับ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 09.00-09.30 เพื่อปลดสายไฟแรงสูง และ ช่วงเย็น 15.30-16.00 น.เพื่อเชื่อมสายคืนระบบ
(วงสีแดง🔴)"บริเวณ ถนนเลียบแม่น้ำปิง(ฝั่งตะวันออก)
ตั้งแต่ โรงแรมสิบแสน จนถึง ปากซอยบ้านร้องขี้ควาย
(หมู่บ้านเมืองทองซิตี้โฮม) " ไฟดับตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า
จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 จะมีการดับกระแสไฟฟ้า❌ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (วงสีเหลือง🟡)"บริเว...
15/10/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า
❌ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

(วงสีเหลือง🟡)"บริเวณ เดอะเน็ค 3 ซ.หมู่บ้านเดือนอารา โรงแรมเรดโรด และหมู่บ้านเลควิลล์ปาร์ค " ไฟดับ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 09.00-09.30 เพื่อปลดสายไฟแรงสูง และ ช่วงเย็น 16.00-17.00 น.เพื่อเชื่อมสายคืนระบบ

(วงสีแดง🔴)"บริเวณ ตั้งแต่ ห้องเย็นปรมี จนถึง รพ.เทพปัญญา" ไฟดับตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

02/10/2021

📣📣📣 ประกาศ แจ้งยกเลิกดับกระแสไฟฟ้า 📣📣📣
ใน วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564
จะไม่มีการดับกระแสไฟฟ้า
" ในบริเวณ รพ.เทพปัญญา ทั้งหมด "
(เนื่องจาก ชุดงานติดภารกิจกู้ระบบไฟฟ้า ในอำเภอสารภี)

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 จะมีการดับกระแสไฟฟ้า❌ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (วงสีแดง🔴)"บริเวณ ตั...
02/10/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า
❌ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

(วงสีแดง🔴)"บริเวณ ตั้งแต่ หมู่บ้านเลควิวพาร์ค จนถึง รพ.เทพปัญญา"
และพื้นที่ไฟดับ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 09.00-09.30 เพื่อปลดสายไฟแรงสูง และ ช่วงเย็น 16.00-17.00 น.เพื่อเชื่อมสายคืนระบบ

(วงสีเหลือง🟡)"บริเวณ เดอะเน็ค 3 ซ.หมู่บ้านเดือนอารา โรงแรมเรดโรด"
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 จะมีการดับกระแสไฟฟ้า❌ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (วงสีแดง🔴)"บริเวณ ...
23/09/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า

❌ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
(วงสีแดง🔴)"บริเวณ ตั้งแต่ หมู่บ้านเลควิวพาร์ค จนถึง รพ.เทพปัญญา"

และพื้นที่ไฟดับ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 09.00-09.30 เพื่อปลดสายไฟแรงสูง และ ช่วงเย็น 16.00-16.30 น.เพื่อเชื่อมสายคืนระบบ
(วงสีเหลือง🟡)"บริเวณ เดอะเน็ค 3 ซ.หมู่บ้านเดือนอารา โรงแรมเรดโรด"

เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 จะมีการดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. "บริเวณ สามแยกวัดอุโมงค...
13/09/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
"บริเวณ สามแยกวัดอุโมงค์ตั้งแต่ สิบสองปันนา จนถึง หมู่บ้านคำหยาดฟ้า"
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า
จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 จะมีการดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. บริเวณ บริเวณ ศิริมังคล...
13/09/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
บริเวณ บริเวณ ศิริมังคลาจารย์
ตั้งแต่ ศิริมังคลาจารย์ ซอย 1 จนถึง ศิริมังคลาจารย์ ซอย 13
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า
จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

ขออภัยในความไม่สะดวกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่2 มีเหตุจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าวันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ย.2564(คืนนี้...
11/09/2021

ขออภัยในความไม่สะดวก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่2
มีเหตุจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า

วันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ย.2564(คืนนี้) เวลา 00.30 - 01.00 น.

เพื่อนำอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่ระบบ บริเวณ แยกรวมโชค

ทำให้จะมีกระแสไฟฟ้าดับ
บริเวณ ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(ขาเข้าเมือง)
ตั้งแต่ โลตัสรวมโชค จนถึง หมู่บ้านศรีอนันต์คอนโดฯ

ขอแจ้งเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่2
มีเหตุจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า

วันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ย.2564(คืนนี้) เวลา 00.30 - 01.00 น.

เพื่อนำอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่ระบบ บริเวณ แยกรวมโชค

ทำให้จะมีกระแสไฟฟ้าดับ
บริเวณ ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้(ขาเข้าเมือง)
ตั้งแต่ โลตัสรวมโชค จนถึง หมู่บ้านศรีอนันต์คอนโดฯ

ขอแจ้งเพื่อทราบ

อัพเดท ******* สามารถจ่ายไฟได้ประมาณ 17.51 น. ----------------------------------------------------📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแ...
10/09/2021

อัพเดท ******* สามารถจ่ายไฟได้ประมาณ 17.51 น.

----------------------------------------------------

📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.เชียงใหม่ 2⛑

เวลาประมาณ 16.30 น. รับแจ้ง ถนนคันคลองขาออก ตั้งแต่หมู่บ้านสีวลีคลองชล จนถึง ถนวงแหวนรอบสองหน้าสีวลีราชพฤก
เกิดเหตุไฟฟ้าดับ

จึงได้ส่งทีมงานเข้าตรวจสอบ พบว่า มีสายแรงสูงขาด บริเวณหน้าร้านสะเปาคำ และ กู้ดวิว วิลเลจ ทำให้อุปกรณ์ของ กฟภ. ชำรุดเสียหาย

👨‍🚒🧑‍🚒เบื้องต้นได้ตัดจ่ายระบบไฟฟ้าได้เป็นบางส่วนแล้ว

คาดว่าจะจ่ายไฟได้ เวลาประมาณ 18.30 น.***

🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️จึงเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ🙏🙏🙏

ความคืบหน้าจะอัพเดท ให้ในคอมเม้น นะครับ

อัพเดท ******* สามารถจ่ายไฟได้ประมาณ 17.51 น.

----------------------------------------------------

📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.เชียงใหม่ 2⛑

เวลาประมาณ 16.30 น. รับแจ้ง ถนนคันคลองขาออก ตั้งแต่หมู่บ้านสีวลีคลองชล จนถึง ถนวงแหวนรอบสองหน้าสีวลีราชพฤก
เกิดเหตุไฟฟ้าดับ

จึงได้ส่งทีมงานเข้าตรวจสอบ พบว่า มีสายแรงสูงขาด บริเวณหน้าร้านสะเปาคำ และ กู้ดวิว วิลเลจ ทำให้อุปกรณ์ของ กฟภ. ชำรุดเสียหาย

👨‍🚒🧑‍🚒เบื้องต้นได้ตัดจ่ายระบบไฟฟ้าได้เป็นบางส่วนแล้ว

คาดว่าจะจ่ายไฟได้ เวลาประมาณ 18.30 น.***

🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️จึงเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ🙏🙏🙏

ความคืบหน้าจะอัพเดท ให้ในคอมเม้น นะครับ

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 จะมีการดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. บริเวณ บริเวณ ถนนเชีย...
09/09/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า

ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น.
บริเวณ บริเวณ ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้(ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next มีโชค จนถึง อาคารพาณิชย์ปากซอยร้านอาหารรวมโชคเทอเรส
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

และ 09.00-09.30น. กับ 17.00 - 17.30น. เพิ่อปลดเชื่อมสายให้งานดับไฟ
บริเวณ ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้(ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next มีโชค จนถึง ปากซอยศรีอนันต์คอนโดฯ
จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งอุปกรณ...
26/08/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณพื้นที่ไฟดับ
คลองชลประทาน ฝั่งขาเข้าเมือง ตั้งแต่บ้านในฝัน จนถึง อบต.สุเทพ วัดร่ำเปิง
จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำห...
25/08/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณพื้นที่ไฟดับ
ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 15. ซอย 17 และ ซอยสายน้ำผึ้ง

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่...
24/08/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณพื้นที่ไฟดับ
ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 11

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 จะมีการดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. บริเวณ บริเวณ ถนนเชีย...
16/08/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า

ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

บริเวณ บริเวณ ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้(ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next มีโชค จนถึง อาคารพาณิชย์ปากซอยร้านอาหารรวมโชคเทอเรส
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

และ 09.00-09.30น. กับ 17.00 - 17.30น. เพิ่อปลดเชื่อมสายให้งานดับไฟ
บริเวณ ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้(ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next มีโชค จนถึง ปากซอยศรีอนันต์คอนโดฯ

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ

👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั...
11/08/2021

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 , 053-896229 และ PEA Contact center 1129 ขอบคุณครับ / ค่ะ

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 , 053-896229 และ PEA Contact center 1129 ขอบคุณครับ / ค่ะ

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างและปรับ...
11/08/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ บริเวณ ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้(ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next มีโชค จนถึง ซอยโรงแรมเรดโรส

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำห...
09/08/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า
บริเวณพื้นที่ไฟดับ

ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 5 และ ซอย 7

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน...
02/08/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณพื้นที่ไฟดับ
ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 3 (กูโรตี , Ristr8to)

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่...
01/08/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า
บริเวณพื้นที่ไฟดับ

บริเวณ สี่แยกแม่เหียะ จนถึง สามแยกอุโบสถ (ฝั่งทิศใต้)
ร้านทะเลทอง , หมู่บ้านพฤกษาวิลล์75 , แกรนด์ศิริธารา คอนโดฯ ,
ชมคาเฟ่ ,

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.เชียงใหม่ 2⛑เวลาประมาณ 18.00 น. รับแจ้ง โซน ฟ้าฮ่าม เรียบน้ำปิงฝั่งทิศตะวันออกไป...
30/07/2021

📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.เชียงใหม่ 2⛑
เวลาประมาณ 18.00 น. รับแจ้ง โซน ฟ้าฮ่าม เรียบน้ำปิงฝั่งทิศตะวันออกไปจนถึงหมู่บ้านหนองเขียว อ.แม่ริม เกิดเหตุไฟฟ้าดับ
จึงได้ส่งทีมงานเข้าตรวจสอบ พบว่า มีสายแรงสูงขาด บริเวณหน้าสุสานท่าหลุก ทำให้อุปกรณ์ของ กฟภ. ชำรุดเสียหาย

👨‍🚒🧑‍🚒เบื้องต้นได้ตัดจ่ายระบบไฟฟ้าได้เป็นบางส่วนแล้ว
***ตอนนี้พื้นที่ ที่ไฟฟ้ายังคงใช้งานไม่ได้ จะเป็นตั้งแต่ วัดสันทรายต้นกอก - โรงแรม สิบแสนรีสอร์ท คาดว่าจะจ่ายไฟได้ เวลาประมาณ 19.50 น.***

🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️จึงเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ🙏🙏🙏

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.0...
26/07/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564
วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ ในศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกคร...
23/07/2021

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 , 053-896229 และ PEA Contact center 1129 ขอบคุณครับ / ค่ะ

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 , 053-896229 และ PEA Contact center 1129 ขอบคุณครับ / ค่ะ

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่า...
19/07/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณพื้นที่ไฟดับ
บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ ตั้งแต่ ปากทาง The Living-Hills แยกหน้า รร.โป่งน้อย สุสานสันลมจอย ทางขึ้นไฟป่า หลังวัดร่ำเปิงและวัดร่ำเปิง จนถึง The Passion Hotel - Su Thep ซอยหอพักกิ่งไผ่ ร่ำเปิง ซ.2 กุหลาบ

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างระบบสายส...
15/07/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115kV ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ สี่แยกรวมโชคมีชัย(ฝั่งเดอะเน๊กซ์) ตั้งแต่ ตรงข้ามหมู่บ้านเอมเพอเร่อ2 จนถึง อาคารพานิชย์เดอะเน๊กซ์(ฝั่งทิศเหนือ)

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่า...
08/07/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ บ้านป่าข่อยเหนือ ตั้งแต่ ตลาดป่าข่อยเหนือ จนถึง สวนดอกไม้ Flower Lover

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

ที่อยู่

อาคารอำนวยการศูนย์บ้านพักข้าราชการ การจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1,2 ตำบลช้า
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053896121

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณทีมงานช่างซ่อมบำรุง มากๆ ครับ 🙏🙏🙏 คุณแม่โทรแจ้งบอกว่าไฟฟ้ามาแล้วครับ Mission Completed
บ้านหลิ่งห้า ซอย 6 ตอนเช้านี้ได้เกิดเหตุ ไฟฟ้าช็อตแรงต่ำ ลุกไหม้สายเคเบิลเป็นจำนวนมาก เมื่อเวลา 7:45 น ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากลับออกพื้นที่ไปหมดแล้ว แจ้งว่าได้ปล่อยไฟแล้ว แต่ตอนนี้ยังมีบางหลังยังไม่ได้รับไฟฟ้า ช่วยติดตามงานให้ด้วยนะครับ ตอนนี้มีประชาชนเดือดร้อนหลายครอบครัว ฝากให้ช่างเข้าไปดูหน้างานด้วยนะครับ
สอบถาม​ครับ​อยากทราบว่ามิเตอร์​ไฟฟ้าขนาด15แอมป์​เมื่อไหร่​จะ​มีครับ..
ขออนุญาตร้องเรียนการให้บริการของพนักงานนะคะ เนื่องจากมาใช้บริการ 3 ครั้ง ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ที่ชื่อ อภิชาติ วัฒนะจันทรกุล ค่ะ การให้บริการแย่มากนะคะ หน้าตา น้ำเสียงกระโชกโฮกฮาก ไม่ทราบว่าเต็มใจให้บริการหรือไม่คะ เหตุการ์ณวันนี้เวลา 13:49 นาที ไปชำระค้าไฟค่ะ ทางเราได้อธิบายว่า มี 1 บิล ค้างชำระ และอธิบายว่ายอดไหน แต่จนท.คนดังกล่าว ทำท่าไม่พอใจ เราคิดว่าเราอธิบายให้ไม่เคลียร์เลยอธิบายใหม่ ปรากฎว่าจนท.คนดังกล่าว บอกว่าไม่ต้อฝพูดถึงบิลที่ชำระแล้ว ตกลงยอดไหน? เราพูดสุภาพกับจนท.คนนั้นนะคะ แล้วก็จะชำระ โดยการโอนเงิน เลขบช.เรามีเรียบร้อยค่ะ แค่ขอดูยอดชำระอีกครั้ง จนท.คุณอภิชาติ ทำท่าไม่พอใจ ยื่นกระดาษคืนมาแบบไม่พอใจเลย และพอเราโอนเสร็จแจ้งเรียบร้อย แกเดินไปหยิบกระดาษรายงานมา ตอนปิดฝาปากกาไฮไลท์คือปิดแรงมาก ไม่แน่ใจว่าเพราะอารมณ์เสียกับเรา หรือว่าเป็นนิสัยส่วนตัวนะคะ อยากจะให้ปรับปรุงค่ะ ไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้กับลูกค้าทุกคนหรือไม่ อยากให้ทางการไฟฟ้าพิจารณาเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่มาปฏิบัติงานแต่ละท่านนะคะ ว่าพร้อมปฏิบัติงานหรือไม่ และควรมีความอดทนในการระงับอารมณ์มากกว่านี้นะคะ หากไม่พร้อมควรอบรม หรือเปลี่ยนพนักงานค่ะ จากใจคนทำงานด้านบริการเช่นกันค่ะ หวังว่าทางผู้บริหารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ 2 จะรับความเห็น คำติชมไว้พิจารณานะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ค่าไฟปรับขึ่นทำมัยไม่แจ้ง
อะไรคือไฟกับเวลานี้? เดือดร้อนกันหมดค่ะ
ร้องอ้อสันผีเสื้อไฟดับค่ะ จะเรียนออนไลน์ ช่วยแก้ไขด่วนค่ะ
โทรไปไม่ติด ติดไม่มีคนรับ ข้อความไปไม่มีคนอ่าน เพจนี้มีไว้เพื่ออะไรเหรอคะ?
เป็นอะไรกับไฟดับวันหยุด
ขอให้การไฟฟ้า ฯ จ.เชียงใหม่ช่วยมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสาไฟฟ้าในถนนสุริยวงศ์ ซอย 1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีวัชพืขไต่ขึ้นเสาไฟฟ้าไปจนถึงสายไฟ เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้ รายละเอียดตามภาพที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอบคุณครับ
ไฟดับตั่งแต่เมื่อคืนยากรู้ว่าไฟฟ้าจะมากี่โมงวันนี้
ต้นไม้ใกล้สายไฟ รบกวนตัดให้หน่อยนะคะ กลัวช่วงหน้าฝน ลมแรง จะพัดโดนสายไฟค่ะ