การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างระบบสายส...
15/07/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115kV ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ สี่แยกรวมโชคมีชัย(ฝั่งเดอะเน๊กซ์) ตั้งแต่ ตรงข้ามหมู่บ้านเอมเพอเร่อ2 จนถึง อาคารพานิชย์เดอะเน๊กซ์(ฝั่งทิศเหนือ)

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่า...
08/07/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ บ้านป่าข่อยเหนือ ตั้งแต่ ตลาดป่าข่อยเหนือ จนถึง สวนดอกไม้ Flower Lover

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างระบบสายส...
07/07/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115kV ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ บริเวณ ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้(ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next มีโชค จนถึง ซอยโรงแรมเรดโรส

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อรื้อถอนและพาดสายไฟ...
29/06/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อรื้อถอนและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ ถนนคลองชลประทาน(ขาเข้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ หน้าหมู่บ้านศักด์ชัย จนถึง วี-เรสซิเด้นซ์ แยกภูคำ
จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ

👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.📵จะมีการดับกระแสไฟฟ้า🛠 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน...
21/06/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
📵จะมีการดับกระแสไฟฟ้า🛠 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอน พาดสายไฟฟ้าแรงสูง และปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางการไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

🗺พื้นที่ไฟดับ บริเวณ ซอยวัดอุโมงค์ , บ้านใหม่หลังมอ ซอย 1-3 ,
ซอย4-5,7,8 หลิ่งห้า , บ้านหลิ่งห้า , หมูบ้านพุทธธรรม , ซอย11 ซ่อนกลิ่น , ซอย 10 พุทธรักษา

⛑🙏จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.📵จะมีการดับกระแสไฟฟ้า🛠 เพื่อสับเปลี่ยนหม้อ...
16/06/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
📵จะมีการดับกระแสไฟฟ้า🛠
เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงและเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางการไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

🗺พื้นที่ไฟดับ
บริเวณ ถนน นิมมาน ซ.11 ตั้งแต่ต้นซอย ถนนนิมมาน ไปจนถึงปากซอย ถนนศิริมังคลาจารย์ และตึกแถวกลางซอย ถึง ซ.13

⛑🙏จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.📵จะมีการดับกระแสไฟฟ้า🛠 เพื่อปรับปรุงระบบจำ...
16/06/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

📵จะมีการดับกระแสไฟฟ้า🛠 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางการไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

🗺พื้นที่ไฟดับ บริเวณ ถนน ป่าตัน-เมืองลัง ตั้งแต่ สะพานป่าตัน จนถึง หน้า รร.อนุบาลบ้านเมืองลัง พื้นที่ไฟดับ สถานีดับเพลิงป่าตัน ถนนป่าตัน ซ.7 (ชุนาภารีสอร์ท หมู่บ้านล้านนาซิตี้ปาร์ค) ซ.อนุบาลดรุณนิมิต หมู่บ้านพิลโล่ 142 ถนนป่าตัน ซ.1 และโซนวัดป่าตัน

⛑🙏จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน พาดสา...
11/06/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣
เนื่องใน วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน พาดสายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณ หน้าโลตัสรวมโชค(ขาเข้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่ สะพานสวนนนทรี เลี้ยวซ้ายจนถึง ตึกแถวคลีนิกพิมมิราเคิล
⛑🙏จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ

👩📞PEA.CallCenter : 1129
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.เชียงใหม่ 2⛑เวลาประมาณ 19.15 น. รับแจ้ง โซน ดอยสุเทพ เกิดเหตุไฟฟ้าดับ จึงได้ส่งท...
09/06/2021

📣📣📣รายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.เชียงใหม่ 2⛑

เวลาประมาณ 19.15 น. รับแจ้ง โซน ดอยสุเทพ เกิดเหตุไฟฟ้าดับ
จึงได้ส่งทีมงานเข้าตรวจสอบ พบว่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่🌲🌳🍃 ล้มพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ขว้างถนน บริเวณเลย วัดพระธาตุ ก่อนถึงบ้านพักอุทยาน ดอยสุเทพ-ปุย ทำให้อุปกรณ์ของ กฟภ. ชำรุดเสียหาย สายแรงสูงขาด เสาหัก ไม่สามารถจ่ายกระไฟฟ้าได้

👨‍🚒🧑‍🚒เบื้องต้นได้ประสานงานกับทีมกู้ระบบ จะสามารถดำเนินการได้ ในวันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 09.00 น.

🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️จึงเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ🙏🙏🙏

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั...
31/05/2021

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 , 053-896229 และ PEA Contact center 1129 ขอบคุณครับ / ค่ะ

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 , 053-896229 และ PEA Contact center 1129 ขอบคุณครับ / ค่ะ

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣   เนื่องใน วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน เป...
31/05/2021

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

เนื่องใน วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้าแรงสูง

บริเวณ ถนนคลองชลประทาน(ขาเข้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่ สี่แยกหนองฮ่อ จนถึง หน้าหมู่บ้านศักดิ์ชัย(ก่อนแยกหอพักภูฟ้า)

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ

👩📞PEA.CallCenter : 1129

🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

อัพเดตเหตุการณ์ กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ กฟจ.เชียงใหม่2ในวันที่ 25 พฤษาคม 2564 มีเหตุต้นไม้ล้ม บริเวณลานกางเต้นบ้านขุน...
29/05/2021

อัพเดตเหตุการณ์ กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ กฟจ.เชียงใหม่2
ในวันที่ 25 พฤษาคม 2564
มีเหตุต้นไม้ล้ม บริเวณลานกางเต้นบ้านขุนช่างเคี่ยน
พาดสายไฟฟ้าแรงสูง และทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักและ ล้มเอน หลายต้น
ทีมงาน กฟจ.เชียงใหม่ กำลังเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ระบบให้จ่ายไฟกลับคืน

26/05/2021
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั...
25/05/2021

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 , 053-896229 และ PEA Contact center 1129 ขอบคุณครับ / ค่ะ

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 , 053-896229 และ PEA Contact center 1129 ขอบคุณครับ / ค่ะ

📌แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง📌บริเวณ ช่างเคี่ยน ท้ายซอยพระนางสาเหตุ ต้นไม้และกิ่งไม้หักพาดสายไฟแรงสูงหลายจุด🔴ความเสียห...
23/05/2021

📌แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง📌

บริเวณ ช่างเคี่ยน ท้ายซอยพระนาง
สาเหตุ ต้นไม้และกิ่งไม้หักพาดสายไฟแรงสูงหลายจุด

🔴ความเสียหาย
ระบบไฟฟ้าแรงสูงชำรุด 5ช่วงเสา
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำชำรุด 5ช่วงเสา

🟢การดำเนินการ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการตัดต้นไม้และแก้ไขปัญหาต้นไม้
และการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่2 จะเข้าดำเนินการซ่อมระบบจำหน่าย
ในวันพรุ่งนี้ (24พ.ค.2564)

ขออภัยในความล่าช้า และขอขอบคุณส่วนเกี่ยวทุกภาคส่วน

🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📌แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง📌โซน ช่างเคี่ยน(หลังเทคโน) ค่ายลูกเสือสาเหตุ กิ่งไม้หักพาดสายไฟแรงสูง เสาไฟฟ้าล้ม หลายจุ...
22/05/2021

📌แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง📌

โซน ช่างเคี่ยน(หลังเทคโน) ค่ายลูกเสือ
สาเหตุ กิ่งไม้หักพาดสายไฟแรงสูง เสาไฟฟ้าล้ม หลายจุด

คาดว่าจะใช้เวลานานในการแก้ไข
ขออภัยในความล่าช้า กำลังเร่งซ่อมให้อยู่่ครับ
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📌แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง📌----------------------------------✅อัพเดท✅จ่ายไฟ เวลา 19.50น.---------------------------...
22/05/2021

📌แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง📌

----------------------------------
✅อัพเดท✅
จ่ายไฟ เวลา 19.50น.
---------------------------------
โซนเจ็ดยอด กำลังแก้ไขนะครับ
สาเหตุ กิ่งไม้หักพาดสายไฟแรงสูง หลายจุด
ต้องทำการตัดต่อใหม่
คาดว่าจะจ่ายไฟ เวลา 20.00 น.
ขออภัยในความล่าช้า กำลังเร่งซ่อมให้อยู่่ครับ
🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

ประกาศ📣📣📣   เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปัก...
21/05/2021

ประกาศ📣📣📣
เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาไฟฟ้า 115kV
บริเวณ ถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้(ฝั่ง รพ.เทพปัญญา) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next มีโชค จนถึง ปากซอยศรีอนันต์คอนโด

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ

ประกาศ📣📣📣   เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปัก...
19/05/2021

ประกาศ📣📣📣

เนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาไฟฟ้า 115kV
บริเวณ สี่แยกรวมโชคมีชัย(ฝั่งโลตัส) ตั้งแต่ หน้าโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ จนถึง ศูนย์ความงานพิมมิราเคิล(ข้าง Daiso Sushi)

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ

📣📣📣 ประกาศ !! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เพื่อปรับปรุงระบบ...
18/05/2021

📣📣📣 ประกาศ !! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นถนนวงแหวนรอบ 3 ทั้งสองฝั่ง และ ถนนบ้านหนองเขียว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าท่านใดที่มีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นที่ต้องเดินเครื่องยนต์ ทางการไฟฟ้า ฯ ขอให้ทางผู้ใช้ไฟช่วยตรวจสอบสวิตซ์ตัดเมนกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนทำการเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนเข้ามาในระบบจำหน่ายและทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นได้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จึงเรียนมาด้วยความปรารถนาดี และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว ขอบคุณครับ / ค่ะ 📣📣📣

ประกาศ📣📣📣เนื่องใน วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.   จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน เปลี่...
14/05/2021

ประกาศ📣📣📣
เนื่องใน วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณ ถนนบ้านท่อ-เมืองลัง ช่วง ร้านรวมมิตร > รร.อนุบาลบ้านเมืองลัง และ ซ.ป่าตัน ซ.9 ถึงคันคลองเล็ก

จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบ

📌แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง📌----------------------------------------------------✅อัพเดท✅เวลา 17.51น. จ่ายกระแสไฟฟ้า ...
13/05/2021

📌แจ้งเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง📌
----------------------------------------------------

✅อัพเดท✅
เวลา 17.51น. จ่ายกระแสไฟฟ้า โซนสันติธรรม

----------------------------------------------------

โซนสันติธรรม กำลังแก้ไขนะครับ
สาเหตุ กิ่งไม้หักพาดสายไฟแรงสูง และสายไฟแรงสูงชำรุด
ต้องทำการตัดต่อใหม่

คาดว่าจะจ่ายไฟ เวลา 18.00น.

ขออภัยในความล่าช้า กำลังเร่งซ่อมให้อยู่่ครับ

🔧หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเชียงใหม่2
☎️ 053-896226 / 053-896229

📣📣📣 ประกาศ !! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อปรับปรุงระบบ...
12/05/2021

📣📣📣 ประกาศ !! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่ถนนสุขสัญจร ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 📣📣📣

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั...
09/05/2021

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 และ 053-896229 ขอบคุณครับ / ค่ะ

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 และ 053-896229 ขอบคุณครับ / ค่ะ

08/05/2021

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย
ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานและวันฉัตรมงคล ใน...
03/05/2021

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานและวันฉัตรมงคล ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 และ 053-896229 ขอบคุณครับ / ค่ะ

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานและวันฉัตรมงคล ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 053-896226 และ 053-896229 ขอบคุณครับ / ค่ะ

เช้าวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ ล้มกีดขวางเส้นทางการจราจร บริเวณดอยสุเทพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติ-พระตำหน...
01/05/2021

เช้าวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ ล้มกีดขวางเส้นทางการจราจร บริเวณดอยสุเทพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ทำให้สายไฟฟ้าแรงสูง ขาดทั้ง 2 วงจร เจ้าหน้าที่ได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าที่ขาดชำรุด คาดว่าจะสามารถจ่ายกระไฟฟ้าได้เป็นปกติภายในช่วงเวลาตอนเย็นของวันนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาใน ณ ที่นี้ด้วย

จากมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของรัฐบาลที่ให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเลือกทำงานที่บ้า...
25/04/2021

จากมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของรัฐบาลที่ให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเลือกทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จึงส่งให้มีภาคครัวเรือนมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทั้งจากการใช้คอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงขอแนะนำวิธีการใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home ดังนี้
เปิดหน้าต่างรับลม แสงธรรมชาติลมธรรมชาติถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการประหยัดพลังงานในช่วงที่มีการ Work from home ที่สำคัญการเปิดให้อากาศถ่ายเทยังจะช่วยลดความเสี่ยงของ COVID-19 ได้อีกด้วย
เลือกใช้หลอด LED เพื่อประหยัดไฟ หลอดไฟแบบเดิม ทั้งหลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า หลอด LED หากเทียบจากจำนวนหลอดที่เท่ากัน ดังนั้นหากเปลี่ยนมาใช้หลอด LED จะสามารถให้ความสว่างได้มากกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Laptop ตั้ง Sleep Mode เมื่อไม่ได้ใช้ ปรับแสงจอไม่สว่างเกินไป ประหยัดไฟ Save แบต Laptop ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงาน ดังนั้นการตั้งค่าเพื่อประหยัดพลังงาน จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่
ปิด Gadget ไร้สายเมื่อไร้การเชื่อมต่อเปิดเมื่อใช้ปิดทันทีเมื่อเลิกใช้ ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ อุปกรณ์ไร้สายแม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อ ก็ยังคงมีการทำงานอยู่และใช้กระแสไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยงระบบ ดังนั้นควรปิดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า
ฟังเพลงใส่หูฟังประหยัดไฟกว่า การใช้หูฟังเพื่อการฟังเพลงควรเลือกหูฟังแบบสายเพราะใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานน้อยกว่าหูฟังไร้สาย หูฟังแบบมีสายจะได้รับฟังเสียงในคุณภาพที่ดีกว่า
เลือกมุมทำงาน มุมเดียว และตั้งเวลาการใช้ไฟเหมือนที่ทำงานช่วงเวลา 09.00 น. และปิดตอนเวลา 17.00 น. กำหนดเวลาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชัดเจน จะทำให้เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของรัฐบาลที่ให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเลือกทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จึงส่งให้มีภาคครัวเรือนมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทั้งจากการใช้คอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงขอแนะนำวิธีการใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home ดังนี้
เปิดหน้าต่างรับลม แสงธรรมชาติลมธรรมชาติถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการประหยัดพลังงานในช่วงที่มีการ Work from home ที่สำคัญการเปิดให้อากาศถ่ายเทยังจะช่วยลดความเสี่ยงของ COVID-19 ได้อีกด้วย
เลือกใช้หลอด LED เพื่อประหยัดไฟ หลอดไฟแบบเดิม ทั้งหลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า หลอด LED หากเทียบจากจำนวนหลอดที่เท่ากัน ดังนั้นหากเปลี่ยนมาใช้หลอด LED จะสามารถให้ความสว่างได้มากกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Laptop ตั้ง Sleep Mode เมื่อไม่ได้ใช้ ปรับแสงจอไม่สว่างเกินไป ประหยัดไฟ Save แบต Laptop ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงาน ดังนั้นการตั้งค่าเพื่อประหยัดพลังงาน จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่
ปิด Gadget ไร้สายเมื่อไร้การเชื่อมต่อเปิดเมื่อใช้ปิดทันทีเมื่อเลิกใช้ ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ อุปกรณ์ไร้สายแม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อ ก็ยังคงมีการทำงานอยู่และใช้กระแสไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยงระบบ ดังนั้นควรปิดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า
ฟังเพลงใส่หูฟังประหยัดไฟกว่า การใช้หูฟังเพื่อการฟังเพลงควรเลือกหูฟังแบบสายเพราะใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานน้อยกว่าหูฟังไร้สาย หูฟังแบบมีสายจะได้รับฟังเสียงในคุณภาพที่ดีกว่า
เลือกมุมทำงาน มุมเดียว และตั้งเวลาการใช้ไฟเหมือนที่ทำงานช่วงเวลา 09.00 น. และปิดตอนเวลา 17.00 น. กำหนดเวลาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชัดเจน จะทำให้เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่อยู่

อาคารอำนวยการศูนย์บ้านพักข้าราชการ การจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1,2 ตำบลช้า
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053896121

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โทรไปไม่ติด ติดไม่มีคนรับ ข้อความไปไม่มีคนอ่าน เพจนี้มีไว้เพื่ออะไรเหรอคะ?
เป็นอะไรกับไฟดับวันหยุด
ขอให้การไฟฟ้า ฯ จ.เชียงใหม่ช่วยมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสาไฟฟ้าในถนนสุริยวงศ์ ซอย 1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีวัชพืขไต่ขึ้นเสาไฟฟ้าไปจนถึงสายไฟ เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้ รายละเอียดตามภาพที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอบคุณครับ
ไฟดับตั่งแต่เมื่อคืนยากรู้ว่าไฟฟ้าจะมากี่โมงวันนี้
ต้นไม้ใกล้สายไฟ รบกวนตัดให้หน่อยนะคะ กลัวช่วงหน้าฝน ลมแรง จะพัดโดนสายไฟค่ะ
ต.แม่วิน อ.แม่วาง ไฟฟ้าดับบ่อยมาก หาก ธุรกิจ ต้องเสียหาย หรือเสียเงิน จากการที่ไฟฟ้าดับ ทางผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องเพื่อให้มีการชดเชย หรือแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถทำได้หรือไม่
ฝนก็ตกไม่หนักไฟดับเฉยแถวไหนไฟดับบ้างสันติธรรมดับเน้อนี่แหละไทยแลน
ขอถามหน่อยคับ บ้านรอบๆที่อยู่ห่างกันไม่ถึง30เมตร มีไฟฟ้าใช้กันหมด แต่มีชาวบ้านไม่กีหลังที่การไฟฟ้าไม่ยอมให้ใช้ไฟ การไฟฟ้าบอกว่าต้องทำเรื่องขยายไฟ ให้ชาวบ้านรวมตัวกันจ่ายตังกันเองมากกว่าแสน ที่นี่..เวียงแหง
ไฟดับครับ ตอนนี้บ้านท่าข้ามหลัง ตลาดแม่เหียะครับ
ไฟดับครับตอนนี้ บ.ท่าข่ามหลังตลาดแม่เหียะ
เสาไฟฟ้าดั่งแท๊ปๆๆ หลายปีละครับ กลางคืนมีกระแสไฟ แลปออกมาด้วย แก้ได้ไหมครับ ซอยข้าง อบต.สันปงงาม แม่แตงจ้า