เทศบาลตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลสุเทพ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เทศบาลตำบลสุเทพ, หน่วยงานราชการ, Chiangmai Outer Ring Road, Chiang Mai.

 #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพ
18/04/2024

#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพ

18/04/2024
18/04/2024
 #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 น...
13/04/2024

#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพ
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 นำโดย นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล ผู้นำท้องที่ และผู้สูงอายุในตำบลสุเทพ ร่วมงานโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 และนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้กล่าวอวยพรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุข โดยในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามที่มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ตลอดทั้งเดือนเมษายน เป็นเดือนแห่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเป็นช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทยแต่เดิมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และให้ความสำคัญ ยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุ ในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมมาอย่างยาวนาน และเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่เด็ก เยาวชนและคนในสังคม ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ มีศรี ภูมิรู้ ภูมิธรรม มีประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่อนุชน คนรุ่นหลัง และอบรมสั่งสอน ให้บุตรหลานเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไปเทศบาลตำบลสุเทพ จึงได้ร่วมกับสภาเทศบาล องค์กรผู้สูงอายุตำบลสุเทพกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุ เทพ และประชาชนชาวตำบลสุเทพ ร่วมจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขึ้น ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ทั้ง 15 หมู่บ้าน ในงานนี้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทรายถวายตุง การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นเมือง พิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ ณ สถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพแห่งใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพ วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.  ณ บริเวณจุดตรวจบูรณาการร่วมลานอน...
11/04/2024

#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณจุดตรวจบูรณาการร่วมลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เทศบาลตำบลสุเทพจัดพิธีเปิดโครงการจุดตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 นำโดย นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมกล่าวสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในโอกาสนี้ ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก บริษัทนิ่มซี่เส็ง จำกัด โดยเป็นการอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ให้มีความประทับใจและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป

📣 เทศบาลตำบลสุเทพ 💦 จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดยิ่งใหญ่ 💦 ⭐️ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลสุเทพร่วมกิจกร...
10/04/2024

📣 เทศบาลตำบลสุเทพ 💦 จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดยิ่งใหญ่ 💦

⭐️ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลสุเทพร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทรายถวายเจดีย์ตุง การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นเมือง และร่วมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ

⏰ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ตั้งสำนักงานใหม่ เทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มาร่วมกันเยอะๆนะคะ 💖💖

วันที่ 29 มีนาคม 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์และยาด...
02/04/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์และยาดมสมุนไพรต้านฝุ่น PM 2.5 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. วุธิชัย คำพิบูลย์ รองปลัดเทศบาลสุเทพและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ,การแปรรูปสมุนไพรทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้านฝุ่นให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำความรู้ไปใช้และต่อยอดได้

นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานโครงการ "ฮ่วมฮักฮ้อยดวงใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน" โดยพิธีการมอบวุฒิบ...
22/03/2024

นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานโครงการ "ฮ่วมฮักฮ้อยดวงใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน" โดยพิธีการมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีทอดผ้าป่ากองทุน พัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณา- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566...
21/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณา
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2567

เทศบาลตำบลสุเทพ "แจกหน้ากากอนามัย KN95" เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 😷😷 ในวันที่ 22, 25-26 มี.ค. 67⏰ เวลา 09.00 - 12.00 น. ...
21/03/2024

เทศบาลตำบลสุเทพ "แจกหน้ากากอนามัย KN95"
เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 😷😷 ในวันที่ 22, 25-26 มี.ค. 67
⏰ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลสุเทพ
⏰ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ

หลังจากนี้ รับได้ที่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ในวัน เวลา ราชการ 🌫️✨

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ...
20/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยศึกษาดูงานเรื่อง อถล.กับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

💌💌 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บใบไม้ ⭐️🍀🌼โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ
20/03/2024

💌💌 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บใบไม้ ⭐️🍀🌼
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผ...
15/03/2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2567

เทศบาลตำบลสุเทพขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย...
14/03/2024

เทศบาลตำบลสุเทพขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์แพทย์แผนไทย ในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ และ หมู่บ้านชยญล ม.5 ตำบลสุเทพ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตามที่ เทศบาลตำ...
12/03/2024

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

💌 บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด...
08/03/2024

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลสุเทพ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

วันที่ 7 มีนาคม 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ แล...
07/03/2024

วันที่ 7 มีนาคม 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

วันที่ 4 มีนาคม 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ แล...
04/03/2024

วันที่ 4 มีนาคม 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยศึกษาดูงานเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

วันที่ 1 มีนาคม 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ แล...
01/03/2024

วันที่ 1 มีนาคม 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาดูงานเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการขยะในชุมชน ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งกำหนดวันประเมินสมรรถนะในวันที่ 4 - 5 มีนาคม ...
01/03/2024

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งกำหนดวันประเมินสมรรถนะในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2567

🔎ขอแจ้งแผนที่ สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะ ตามลิงก์หรือ QR-code
https://maps.app.goo.gl/QHHur4HA7wwnaWZo6?g_st=ic

เตรียมตัวให้พร้อมเจอกันที่สถานที่สอบนะคะ 🌟

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานให้สภาฯ ท...
28/02/2024

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

เพื่อรายงานให้สภาฯ ทราบ
- แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567
- แจ้งการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเสนอให้สภาฯ พิจารณา
- ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
- ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
- ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาเ...
27/02/2024

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายพศิน อัคเดชธนโชติ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ เปตอง วู้ดบอล กีฬาพื้นบ้าน และฟุตบอล ซึ่งได้จบการแข่งขันลงอย่างสวยงาม ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567>>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suthepcm&set=a.808131024691426

27/02/2024
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาพลศึกษา) และตำแหน่ง เจ้...
23/02/2024

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาพลศึกษา) และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีปฏิบัติและรายละเอียดห...
22/02/2024

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีปฏิบัติและรายละเอียดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาพลศึกษา) ตำแหน่งเจ้...
16/02/2024

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาพลศึกษา) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ นั้น

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยรายงานตัวผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 และให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมเอกสาร หลักฐาน และแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) มาในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมานี้

แจ้งประกาศ กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2566ออกตามคว...
16/02/2024

แจ้งประกาศ กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2566

ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2567

โดยยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) , ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 60 (พ.ศ.2549)

แจ้งประกาศ กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาค....

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ...
15/02/2024

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาดูงานเรื่อง ด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 1. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง...
13/02/2024

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังนี้
1. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
2. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน
โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รับสมัครตั้งแต่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดการสมัครและหลักฐานในการสมัครตามเอกสารที่แนบมานี้
*สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-329251 ต่อ 109 (กองการศึกษา)

แจ้งประกาศกฎกระทรวงฯ 2 ฉบับ ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25671. กฎกระทรวง กำหนดวัสดุ...
13/02/2024

แจ้งประกาศกฎกระทรวงฯ 2 ฉบับ ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

1. กฎกระทรวง กำหนดวัสดุที่ใช้ในการสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566
2. กฎกระทรวง กำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566

เพื่อใช้ประกอบดำเนินการ ในการแนบคำขอฯ ตามกฏฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

แจ้งประกาศกฎกระทรวงฯ 2 ฉบับ ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อรายงานให้สภาฯ ท...
12/02/2024

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
เพื่อรายงานให้สภาฯ ทราบ
- แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 และแก้ไขครั้งที่ 1/2567
- รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสุเทพ (พ.ศ 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อเสนอให้สภาฯ พิจารณา
- ขอความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568
- ขอความเห็นชอบจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
- ขอความเห็นชอบเป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่ดินที่โอนเป็นทางสาธารณประโยชน์
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนหลายอัตรา ดังนี้ 1.1 ปร...
07/02/2024

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนหลายอัตรา ดังนี้
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 7 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5332-9251-2 ต่อ 113 (กองการเจ้าหน้าที่)

                 ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะผู้บ...
06/02/2024

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ขอขอบคุณคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองแกลงทุกท่านที่ให้ความสนใจในการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนว...
02/02/2024

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 ทางช่องทางออนไลน์ รายละเอียดตามประกาศฯในเว็บไซต์เทศบาลลิงค์ด้านล่างนี้

สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-329251 ต่อ 109 (กองการศึกษา)

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานกา...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชก...
01/02/2024

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

📣ประชาสัมพันธ์ 📣เปิดรับสมัครสตรี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรีตำบลสุเทพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวั...
31/01/2024

📣ประชาสัมพันธ์ 📣
เปิดรับสมัครสตรี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรีตำบลสุเทพ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

สนใจสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ
🥳 แล้วพบกันนะคะ 🥳

📣ประชาสัมพันธ์📣 เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มาร่วมสร้างสุขภาพดี ด้วยการเล่นกีฬา"วู้ดบอล" โดยการเข้าร่วมอบรมกี...
31/01/2024

📣ประชาสัมพันธ์📣
เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มาร่วมสร้างสุขภาพดี ด้วยการเล่นกีฬา"วู้ดบอล" โดยการเข้าร่วมอบรมกีฬาวู้ดบอล

📌สนใจสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

"วู้ดบอล กีฬายอดฮิตของคนมีไฟวัยชรา"
มาสมัครกันเยอะๆนะคะ 🥳

📣ประชาสัมพันธ์ 📣เปิดรับสมัครนักเรียน รร.ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สนใจสม...
31/01/2024

📣ประชาสัมพันธ์ 📣
เปิดรับสมัครนักเรียน รร.ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

สนใจสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ
* พบกับกิจกรรมสนุกๆ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ *

🥳 แล้วพบกันนะครับ 🥳

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣ขอเชิญผู้มารับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในก...
30/01/2024

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
📌 ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
📌 ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/d6woqv หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ 🌟
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ที่อยู่

Chiangmai Outer Ring Road
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653329251

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลสุเทพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลสุเทพ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด