Clicky

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแ

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแ The official page of Tourism and Hospitality Business Management (หลักสูตรเรี?

เปิดเหมือนปกติ

อยากนั่งรถเขียวต้องเรียนที่ #แม่โจ้ #เชียงใหม่ 😮 แต่อยากได้รักใหม่ 😘 ต้องทำไงอะฮับ...~~~ นอกจาก #รถแดง 🛻 ก็มีรถเขียวนะ 🥲...
23/10/2022

อยากนั่งรถเขียวต้องเรียนที่ #แม่โจ้ #เชียงใหม่ 😮 แต่อยากได้รักใหม่ 😘 ต้องทำไงอะฮับ...~~~
นอกจาก #รถแดง 🛻 ก็มีรถเขียวนะ 🥲 ปิดทริปเชียงใหม่ 🥐 น้องปี 1 ทริปหน้ากำแพงเพชร สุโขทัย จร้า 🐼

Go Around 🐼 เที่ยว #เชียงใหม่ กับคนใหม่ 🍓 ทัวร์น้อง ปี 1 #ทูบิส ออกเที่ยว 🥐 #เที่ยวทิพย์อย่างรับผิดชอบ 🌿 #แอ่ว 🛵
22/10/2022

Go Around 🐼 เที่ยว #เชียงใหม่ กับคนใหม่ 🍓 ทัวร์น้อง ปี 1 #ทูบิส ออกเที่ยว 🥐 #เที่ยวทิพย์อย่างรับผิดชอบ 🌿 #แอ่ว 🛵

 😄 ดอยสุเทพเป็นศรี 🌄 ประเพณีเป็นสง่า ✨️ บุปผชาติล้วนงามตา 🌻 นามล้ำค่านครพิงค์ 🍓 ทัวร์น้อง ปี 1 #เชียงใหม่ 🥑 #ทูบิส ออก...
22/10/2022

😄 ดอยสุเทพเป็นศรี 🌄 ประเพณีเป็นสง่า ✨️ บุปผชาติล้วนงามตา 🌻 นามล้ำค่านครพิงค์ 🍓 ทัวร์น้อง ปี 1 #เชียงใหม่ 🥑 #ทูบิส ออกเที่ยว 🍓 #เที่ยวโชว์อย่างรับผิดชอบ 🌿 #เที่ยวรักษ์โลก 🛵 #ลุคคลูๆ 📷 #เชคอินแบบคลูๆ #เที่ยวทิพย์อย่างรับผิดชอบ Second Group ✌️

 Never Old 🐼 ใครไม่ใหม่ #เชียงใหม่ 🍓 ทัวร์น้อง ปี 1 #ทูบิส ออกเที่ยว 🥐 #เที่ยวทิพย์อย่างรับผิดชอบ 🌿 #เที่ยวรักษ์โลก 🛵
21/10/2022

Never Old 🐼 ใครไม่ใหม่ #เชียงใหม่ 🍓 ทัวร์น้อง ปี 1 #ทูบิส ออกเที่ยว 🥐 #เที่ยวทิพย์อย่างรับผิดชอบ 🌿 #เที่ยวรักษ์โลก 🛵

 😄 ดอยสุเทพเป็นศรี 🌄 ประเพณีเป็นสง่า ✨️ บุปผชาติล้วนงามตา 🌻 นามล้ำค่านครพิงค์ 🍓 ทัวร์น้อง ปี 1 #เชียงใหม่ 🥑 #ทูบิส ออก...
21/10/2022

😄 ดอยสุเทพเป็นศรี 🌄 ประเพณีเป็นสง่า ✨️ บุปผชาติล้วนงามตา 🌻 นามล้ำค่านครพิงค์ 🍓 ทัวร์น้อง ปี 1 #เชียงใหม่ 🥑 #ทูบิส ออกเที่ยว 🍓 #เที่ยวโชว์อย่างรับผิดชอบ 🌿 #เที่ยวรักษ์โลก 🛵 #ลุคคลูๆ 📷 #เชคอินแบบคลูๆ #เที่ยวทิพย์อย่างรับผิดชอบ First Group ✌️

 The 90s 📟 เมื่อนักศึกษา ขออาจารย์แต่งตัวเข้ากับธีมงานยุค 90 📼 แต่อาจารย์ ปลาย ๆ ต้น ๆ เอาแค่หน้ามาอย่างเดียวก็เข้าร...
20/10/2022

The 90s 📟 เมื่อนักศึกษา ขออาจารย์แต่งตัวเข้ากับธีมงานยุค 90 📼 แต่อาจารย์ ปลาย ๆ ต้น ๆ เอาแค่หน้ามาอย่างเดียวก็เข้าร่วมงานได้แล้ว 💾
📻 อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ อ๊าว อะ อาว อะ อะ อะ อาว อะ อ๊าว

อาการหลังพรีเซ้นโปรเจคสัมมนาคือ #อื้อหือออ...~~~ 🥴 หนักหน่วงเหลือเกิน #ชีวิตปี4 ดังนวนิยายชุดฮังเกอร์เกมส์ 😱 พี่ปี 4 #ห...
19/10/2022

อาการหลังพรีเซ้นโปรเจคสัมมนาคือ #อื้อหือออ...~~~ 🥴 หนักหน่วงเหลือเกิน #ชีวิตปี4 ดังนวนิยายชุดฮังเกอร์เกมส์ 😱 พี่ปี 4 #หัวจะปวด 😵‍💫

18 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปี 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  รับมอบประกาศนียบัตรผ่าน...
18/10/2022

18 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปี 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม Certificate of Completed "English for Tourism & Hospitality Entrepreneurship" Program
โดยมี อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้มอบ

8 ตุลาคม 2565 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน ToBiz Annual Report & Business Meeting to Shareholders โครงการ Capstone Project ...
17/10/2022

8 ตุลาคม 2565 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน ToBiz Annual Report & Business Meeting to Shareholders โครงการ Capstone Project การจัดตั้งบริษัทจำลอง Dummy Company เพื่อส่งเสริมการเป็น #ผู้ประกอบการ ในธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ และธุรกิจไมซ์ "TB3 Event & Tour Communication" นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปี 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนางสาวพรชนก ศรีวงค์ ในฐานะประธานบริษัทจำลองกล่าวสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และชมรมนักศึกษาทูบิส

อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเ...
16/10/2022

อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้กำลังใจ ❤ 👍 นักศึกษาชั้นปี 3 พี่มิว ธัชมาส นิธิธนวรรธน์ (ขวา) และพี่ต้า พีรภัทร จันทะวงค์ (ซ้าย) ใช้เวลาว่างระหว่างเรียนทำงาน ร้าน 🍨 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
🙂 เพื่อน ๆ แวะมาเที่ยวได้นะ ไม่ไกลจากแม่โจ้
🤣 #คิดถึงความหลัง ตอนแอดมินเรียนปริญญาตรีก็เคยทำ Part Time ร้าน 🍗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ...
15/10/2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้กำลังใจ ❤ 👍 นักศึกษาชั้นปี 5 พี่จูน จุลจิรา ราษี (ซ้าย) และพี่เฟิร์ส สรวิชญ์ เขื่อนสุข (ขวา) ใช้เวลาว่างระหว่างเรียนทำงาน 🍑 #ภัตตาคาร Jia Tong Heng Restaurant 🥮 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
🙂 เพื่อน ๆ พาครอบครัวแวะมาเที่ยวได้นะ ไม่ไกลจากแม่โจ้
🤣 #คิดถึงความหลัง ตอนแอดมินเริ่มทำงานหลังเรียนจบปริญญาตรี ร้านอาหารจีน Fujian Chinese Restaurant โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ 🥠

6 - 7 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปี 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  นำเสนอโครงการ Capsto...
14/10/2022

6 - 7 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปี 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำเสนอโครงการ Capstone Project ส่งเสริมการเป็น #ผู้ประกอบการ ในธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ และธุรกิจไมซ์ ผ่านการดำเนินงานจัดตั้งบริษัทจำลอง Dummy Company "TB3 Event & Tour Communication" ในรายวิชา Seminar in Tourism and Hospitality Industry โดย อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดกิจกรรม Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย ณ บริเวณลานจตุรัสนานาชาติ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนางสาวพรชนก ศรีวงค์ ในฐานะประธานบริษัทจำลองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

14/10/2022

📢💥พรุ่งนี้หมดเขตการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1.1 แล้วนะคะ🔥🔥🔥🔥🔥
(หมดเขต 15 ต.ค. 65 สมัครและชำระเงินค่าสมัครก่อนเวลา 22.00 น.)
🏃🏃‍♀️ใครยังไม่ได้สมัครรีบสมัครกันเลย😘
🙂สมัครแล้วติดขัดตรงไหน Inbox ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที🤗

"...การจะประกอบกิจการอาชีพใด ๆ จะต้องอาศัยความรู้ ความรู้จักสังเกตพิจารณา ตลอดจนต้องขยันหมั่นเพียร และมีความบากบั่นอดทน ...
13/10/2022

"...การจะประกอบกิจการอาชีพใด ๆ จะต้องอาศัยความรู้ ความรู้จักสังเกตพิจารณา ตลอดจนต้องขยันหมั่นเพียร และมีความบากบั่นอดทน ต้องขวนขวายหาความรู้อันก้าวหน้ามาเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป…"

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุม (อาคารแผ่พืชน์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลและภาพจาก หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.archives.mju.ac.th

Study Life Balance 😇 อยากได้ แต่เหมือนอาจารย์ไม่เข้าใจ 😵‍💫 #ทีมปี4 😅
12/10/2022

Study Life Balance 😇 อยากได้ แต่เหมือนอาจารย์ไม่เข้าใจ 😵‍💫 #ทีมปี4 😅

12/10/2022

🟠ในวันหยุด 13-16 ต.ค. 65 นี้
💁‍♀️💁‍♂️หากน้องๆ มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน ม.แม่โจ้
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Inbox ได้เลย
พี่ๆ พร้อมดูแลค่ะ😁

 The 90s 📟 Best Costume Award 👑 Represent the Ambassador 2022 📼
11/10/2022

The 90s 📟 Best Costume Award 👑 Represent the Ambassador 2022 📼

10/10/2022

10.10 เหลือเวลาสมัครอีก 5 วัน ‼️
TCAS66 รอบที่ 1.1 ม.แม่โจ้
รับสมัคร 15 ก.ย. - 15 ต.ค. 65
ที่ www.admissions.mju.ac.th

หลักสูตร 4 ปี มี GPAX 4 เทอมขึ้นไปก็สมัครได้
(รับ ม.6/ ปวช./กศน./GED/ หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร 2 ปี มี GPAX 2 เทอมขึ้นไปก็สมัครได้
(รับ ปวส./ หรือเทียบเท่า)

ใบปพ.1/ รบ.1 อัพโหลดส่งทุกคน
Portfolio อัพโหลดส่งเป็นบางสาขา
(โปรดอ่านรายละเอียดที่ประกาศคุณสมบัติ)

📍ขั้นตอนการสมัครhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileDownload/ApplicationStep.pdf

📍อ่านประกาศคุณสมบัติหลักสูตร 4 ปี
https://admissions.mju.ac.th/www/Project.aspx?Acadyear=MjU2Ng==&RoundID=MTM=&StudyYear=NA==

📍อ่านประกาศคุณสมบัติหลักสูตร 2 ปี
https://admissions.mju.ac.th/www/Project.aspx?Acadyear=MjU2Ng==&RoundID=MTQ=&StudyYear=Mg==

#แม่โจ้ #รับสมัครนักศึกษา

⭐️ Annual Report and Business Meeting to Shareholders 🥳 TB3 Event & Tour Communication Mock-up Company 🤩 📼 The 90s 📟
10/10/2022

⭐️ Annual Report and Business Meeting to Shareholders 🥳 TB3 Event & Tour Communication Mock-up Company 🤩 📼 The 90s 📟

FC แฟนเพจทักมา "อยากเห็นพี่มนต์ ตอนประกวดเดือนคณะค่ะ" 😊 กว่า 4 ปีที่รอคอยได้ตำแหน่งสมใจสักที...~~~ #หล่อแบบตะโกน
09/10/2022

FC แฟนเพจทักมา "อยากเห็นพี่มนต์ ตอนประกวดเดือนคณะค่ะ" 😊 กว่า 4 ปีที่รอคอยได้ตำแหน่งสมใจสักที...~~~ #หล่อแบบตะโกน

⭐️ Annual Report and Business Meeting to Shareholders 🥳 TB3 Event & Tour Communication Mock-up Company 🤩 📼 The 90s 📟
09/10/2022

⭐️ Annual Report and Business Meeting to Shareholders 🥳 TB3 Event & Tour Communication Mock-up Company 🤩 📼 The 90s 📟

We are Family 🙂 ครอบครัว #ทูบิส 🌏 A million for the we're gonna make.
08/10/2022

We are Family 🙂 ครอบครัว #ทูบิส 🌏 A million for the we're gonna make.

08/10/2022

🎉 Let's just go and see the 🌏

07/10/2022

ฮือฮา 😨 พบนักศึกษา #ทูบิส ปี 4 เต้นสู้ชีวิต แต่เกรดสู้กลับ...~~~

We Did It ‼️ "Seminar in Tourism and Hospitality Industry"พี่ปี 4 🎊 🧸
07/10/2022

We Did It ‼️
"Seminar in Tourism and Hospitality Industry"
พี่ปี 4 🎊 🧸

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันสุดท้าย 7 ตุลาคม 2565 🧸 ขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง #แม่...
07/10/2022

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันสุดท้าย 7 ตุลาคม 2565 🧸 ขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง #แม่โจ้ สู้ชีวิตกันทุกคน #เล้ยยย...~~~

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันสุดท้าย 7 ตุลาคม 2565 🧸 ขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง #แม่...
07/10/2022

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันสุดท้าย 7 ตุลาคม 2565 🧸 ขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง #แม่โจ้ สู้ชีวิตกันทุกคน #เล้ยยย...~~~

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันสุดท้าย 7 ตุลาคม 2565 🧸 ขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง #แม่...
07/10/2022

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันสุดท้าย 7 ตุลาคม 2565 🧸 ขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง #แม่โจ้ สู้ชีวิตกันทุกคน #เล้ยยย...~~~

Photos from การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้'s post
07/10/2022

Photos from การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้'s post

7 ตุลาคม 2565 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะครูและน้อง ๆ นักเรียนชั้นมั...
07/10/2022

7 ตุลาคม 2565 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะครูและน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ Pre Angel จำนวน 30 คน จาก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับและนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของหลักสูตร
น้อง ๆ นักเรียนและคณะครูได้ร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Wine Application โดยตัวแทนนักศึกษาชั้นปี 3 และเข้าร่วม Sit-in ในห้องเรียนรายวิชา TB201 Airline Business and Ticketing พร้อมรับฟังแนวทางการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา Cooperative Education ในธุรกิจการบริการสายการบิน Airlines Services จากตัวแทนนักศึกษาชั้นปี 4 พร้อมกันนี้ยังได้นั่งรถรางเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัย และเข้าชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันแรก 6 ตุลาคม 2565 🧸 ใครยังไม่มา พรุ่งนี้มีอีกวันนะ ...
06/10/2022

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันแรก 6 ตุลาคม 2565 🧸 ใครยังไม่มา พรุ่งนี้มีอีกวันนะ #ครัชชช...~~~

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันแรก 6 ตุลาคม 2565 🧸 ใครยังไม่มา พรุ่งนี้มีอีกวันนะ ...
06/10/2022

#ม่วนๆ #เอ็นจอย 🥰 Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย 🥳 กิจกรรมวันแรก 6 ตุลาคม 2565 🧸 ใครยังไม่มา พรุ่งนี้มีอีกวันนะ #ครัชชช...~~~

 ✌️ #เรามาจอยกันเล้ย 🙂
06/10/2022

✌️
#เรามาจอยกันเล้ย 🙂

ในนามของคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอกราบขอบคุณ ...
06/10/2022

ในนามของคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอกราบขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con ในครั้งนี้

 ✌️ #เด็ก66 🙂 #การท่องเที่ยว 🤟 #การบริการ 😃 #การโรงแรม 👍 #แม่โจ้ 😊 #เชียงใหม่
06/10/2022

✌️ #เด็ก66 🙂 #การท่องเที่ยว 🤟 #การบริการ 😃 #การโรงแรม 👍 #แม่โจ้ 😊 #เชียงใหม่

👉TCAS66 รอบ1.1 เหลือเวลาสมัครอีก 9 วัน 🔥
📨น้องๆ รีบอัพโหลดเอกสารการสมัครกันนะคะ
✅ เอกสาร ปพ.1 หรือ รบ.1 ให้อัพส่งทุกคน
( ม.6/ ปวช./ กศน./ GED/ เทียบเท่าใช้ GPAX 4 เทอมขึ้นไป) (ปวส./ เทียบเท่าใช้ GPAX 2 เทอมขึ้นไป)
✅ Portfolio ส่งเฉพาะบางสาขาที่ต้องการ ตรวจสอบได้จากประกาศคุณสมบัติ
หลักสูตร 4 ปี 👉 https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/41.pdf?v=315
หลักสูตร 2 ปี👉 https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/42.pdf?v=593

ตอบคำถาม hot 🔥: ถ้าน้องสมัครสาขาที่ไม่ใช้ Portfolio | ในระบบที่น้องสมัครจะไม่มีให้อัพพอร์ต** | จะมีให้อัพใบ ปพ.1 หรือ รบ.1 อย่างเดียว | โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศ**

📌ปล. อย่าลืมเผื่อเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้วยน้า❤️

🙂 Check In รับชั่วโมงกิจกรรมภายในงาน Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย🤩 ผลงานนำเสนอโครงการ Capstone Project ส่งเสริ...
06/10/2022

🙂 Check In รับชั่วโมงกิจกรรมภายในงาน Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con #เรามาจอยกันเล้ย
🤩 ผลงานนำเสนอโครงการ Capstone Project ส่งเสริมการเป็น #ผู้ประกอบการ ในธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ และธุรกิจไมซ์ ผ่านการดำเนินงานจัดตั้งบริษัทจำลอง Dummy Company "TB3 Event & Tour Communication" ในรายวิชา Seminar in Tourism and Hospitality Industry นักศึกษาชั้นปี 4 สาขา #การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
🥰 วันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานจตุรัสนานาชาติ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

06/10/2022

📣รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี💚🤍💛
👉TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio | 15 ก.ย. 2565 - 15 ต.ค. 2565 | คณะพัฒนาการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
.
💢หลักสูตร 4 ปี พัฒนาการท่องเที่ยว💙💛
-ม.6 ทุกแผนการเรียน / กศน. / GED / เทียบเท่า
GPAX 4 เทอมขึ้นไป ก็สมัครได้
อ่านประกาศรับสมัคร https://admissions.mju.ac.th/www/Project.aspx?Acadyear=MjU2Ng==&RoundID=MTM=&StudyYear=NA==
.
💢หลักสูตร 4 ปี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ💙💛
ม.6 ทุกแผนการเรียน / กศน. / GED / เทียบเท่า
- ปวช. แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
GPAX 4 เทอมขึ้นไป ก็สมัครได้
อ่านประกาศรับสมัคร https://admissions.mju.ac.th/www/Project.aspx?Acadyear=MjU2Ng==&RoundID=MTM=&StudyYear=NA==
.
💢หลักสูตร 2 ปี พัฒนาการท่องเที่ยว💙💛
-ปวส./เทียบเท่า
GPAX 2 เทอมขึ้นไป ก็สมัครได้
อ่านประกาศรับสมัคร https://admissions.mju.ac.th/www/Project.aspx?Acadyear=MjU2Ng==&RoundID=MTQ=&StudyYear=Mg==
.
💢ขั้นตอนการสมัคร 👈👈
https://admissions.mju.ac.th/.../File.../ApplicationStep.pdf
.

#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้ #พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้
#พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

จากกลางวัน 🌞 สู่กลางคืน 🌝 วันเวลาเตรียมงานที่แสนจะยาวนาน #ชีวิตปี4 #วัยรุ่นนอนน้อย 🤤 พร้อมค่ะ 🫠 #สาธุ...~~~ เฮง ๆ รวย ๆ ...
05/10/2022

จากกลางวัน 🌞 สู่กลางคืน 🌝 วันเวลาเตรียมงานที่แสนจะยาวนาน #ชีวิตปี4 #วัยรุ่นนอนน้อย 🤤 พร้อมค่ะ 🫠 #สาธุ...~~~ เฮง ๆ รวย ๆ ปัง ๆ นะคะ

ไม่กลัวหรอกหน้าฝน กลัวลูกค้าไม่สนแวะมางานเรามากกว่า 🤤 กิจกรรม "Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con" พบกัน วันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2565 ณ ...
05/10/2022

ไม่กลัวหรอกหน้าฝน กลัวลูกค้าไม่สนแวะมางานเรามากกว่า 🤤 กิจกรรม "Ma-Kin Ma-Joy Ma-Con" พบกัน วันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานจตุรัสนานาชาติ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นะคะ
ชั้นปี 4 พร้อมค่ะ 😇 สาธุ...~~~ เฮง ๆ รวย ๆ พรุ่งนี้ขอฝนตกอีกสักวัน 🥺

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา...
05/10/2022

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ที่อยู่

Suwan-Vajokkasikit Bldg., Maejo University, 63 Moo 4 Nonghan
Chiang Mai
50290

เบอร์โทรศัพท์

+6653875151

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (หลักสูตร 2 ภาษา)
ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Thailand National Skill Standard Testing
จากกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 5 -7 พฤศจิกายน 2564
นศ. สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ชั้นปี 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้
เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Thailand National Skill Standard Testing
และสามารถผ่านการรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ภาคบริการ สาขาพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
พร้อมรับมอบหนังสือรับรอง National Skill Standard Assessment Certificate
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริพิทักษ์กิจนุกูร
ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้
เป็นความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของสาขา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ในกลุ่มวิชาด้านการจัดการและการปฏิบัติงาน
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตของสาขา
รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีมาตรฐานระดับประเทศในอนาคต

เครดิตข้อมูล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้


#สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สวัสดีค่ะ รบกวนประชาสัมพันธ์งานด้วยนะคะ รับนักศึกษาจบใหม่ เป็นฝ่ายพัฒนา Supplier ตำแหน่งมีโอกาสท่องเที่ยวทั่วภาคเหนือในประเทศไทย (ค่าเดินทางบริษัทออกให้ทั้งหมดค่ะ) น้องๆที่สนใจ ส่ง อีเมลมาได้ที่ [email protected] นะคะ

รายละเอียดดังนี้ค่ะ

Seek Sophie (www.seeksophie.com) is an online platform that connects travellers to inspirational, off-the-beaten-track experiences in Asia (e.g. diving with sharks, hiking into pre-historic rainforests and much more!). We currently offer variety of experiences in 5 countries - Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam. We have been featured in Tech publications such as Tech in Asia, Yahoo!, E27 and Vulcan post, and travel publications such as Destinasian and Silkwinds.
We are a smart, positive and energetic team, with a strong passion for travel and respect for local communities. We are looking for like minded self-starters, to share our passion for adventure and impact.

JOB SUMMARY

We are looking for a self-motivated business development lead based in (entered city hub here). In this role, you will be responsible for building a network of high quality partners in the tourism industry that fit Seek Sophie’s values.
The role entails business development activities such as identifying, recruiting & on-boarding new operating partners (tour companies, guides, drivers, etc) for our platform through different means of communication channels (in person meetings, phone, event organisation).
The role also provides an opportunity to travel around your country to meet and establishing partnerships with our partners.

KEY RESPONSIBILITIES
Working with the partnership development manager to increase overall supply health in the market, which includes, but not limited to:
o Lead Generation & Recruitment of suppliers such as tour operators, guides and transport providers.
o Execute on business development targets for the assigned partnership group
o Account management to improve business performance and supply quality
o Implement ideas to drive supply growth, including new out-of-the box projects as well as process improvement suggestions to existing projects
o Maintain strong relationship with key partners.
o Report on your dedicated area performance, growth and competition landscape.
o Travel: Up to 30-50% of the time

QUALIFICATIONS & EXPERIENCE
• 1-2 years of experiences, fresh graduates are also welcome.
• Ability to communicate effectively in English, in addition to your native languages.
• Bachelor degree in tourism, business admiration, communications, liberal arts, political science or any related fields, preferred but not necessary.
• Strong communication skills with ability to develop and strengthen relationship with various partners
• Ability to work independently and remotely without close supervision and deliver on targets under different circumstances.
• Technology proficient (master of Microsoft Office, user of LinkedIn, awareness of salesforce.com)
• Access to laptop computer and ability to work while traveling

FUNCTION: Business Development & Account Management
TYPE: Contract
INTERNAL RELATIONSHIPs
• Reporting to the leadership teams of the assigned partnership group(s)
• Coordinating with the centralized web developer and technical services teams
• Cooperating with fellow business development employees within the assigned partnership group(s)

SENIORITY LEVEL
Junior-Mid level
INDUSTRY
Travel Technology

SALARY & COMPENSATION
• Competitive salary
• All-expenses-paid travel.
• Training & Work-life Development Program
Seek Sophie is an equal opportunity employer. Qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, s*x, s*xual orientation, gender identity, national origin or disability.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิเศษเฉพาะคณะผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรม นำเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เจาะลึกลาวเหนือ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน ด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

- ร่วมสัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิคที่เมืองหลวงพระบาง ที่ได้ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO
- เที่ยวชมพระอาทิตย์อัสดงบนพระธาตุพูสี
- ล่องเรือแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาวโบราณที่บ้านช่างไห และถ้ำติ่ง
- นมัสการพระธาตุหมากโม พร้อมชมจิตรกรรมที่วัดล่องคูน
- ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแบบชาวหลวงพระบาง
- ช้อปปิ้งพร้อมชิมอาหารพื้นเมืองที่ตลาดคนเดิน Night Market

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - เดือนพฤษภาคม 2561 (จำนวนจำกัด)
ราคา 16,500 บาท/คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร หมายเลขโทรศัพท์ 086-9777043 และขอรับโปรแกรมการเดินทางได้ที่ [email protected]
สวัสดีค่ะ..ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวทม.ความงามและสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) นะคะ...และข่าวดีสำหรับปีนี้ค่ะ ทางหลักสูตรเปิดรับโควต้าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพ และลิ้งค์ระเบียบการรับสมัครดังนี้ นะคะ..https://app.gs.kku.ac.th/images/img/admissions/2018/1515226.pdf ทั้งนี้หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา/โครงสร้างหลักสูตร หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา (หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม) โทร. 043202922 หรือ IB ผ่านทาง Facebook หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม ได้อีกช่องทางนะคะ ^_^ ขอบคุณมากๆ ค่ะ
สวัสดีค่ะ..ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวทม.ความงามและสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) นะคะ...และข่าวดีสำหรับปีนี้ค่ะ ทางหลักสูตรเปิดรับโควต้าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพ และลิ้งค์ระเบียบการรับสมัครดังนี้ นะคะ..https://app.gs.kku.ac.th/images/img/admissions/2018/1515226.pdf ทั้งนี้หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา/โครงสร้างหลักสูตร หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา (หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม) โทร. 043202922 หรือ IB ผ่านทาง Facebook หน่วยบริการสุขภาพองค์รวม ได้อีกช่องทางนะคะ ^_^ ขอบคุณมากๆ ค่ะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์
งาน Thailand Hotel job fair 2017
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานโรงแรมครั้งยิ่งใหญ่ Thailand Hotel Job Fair 2017
งานที่รวมตำแหน่งโรงแรมมากที่สุด จากโรงแรมชั้นนำกว่า 100 โรงแรม ภายในงานจะได้พบกับการออกบูธรับสมัครงานจากโรงแรมชั้นนำจากทั่วประเทศ และร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับกิจกรรม การแข่งขัน และการประกวด อีกมากมาย และการออกบูธ จาก Supplier สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ ในธุรกิจ โรงแรม
📆 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 นี้
⏰09.00-19.00 น.
📌 ณ โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิท 18
📍 เข้างานฟรี!
☎️ สอบถามเพิ่มเติม(ออกบูธ) โทร. 06-4423-9358(คุณเฟิร์น)
รายละเอียดเพิ่่มเติม http://www.hoteljobfair.com/
#งานโรงแรมหาง่ายแค่คลิก
ค่าหน่วยกิจ ค่าเทอมเท่าไหร่คะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

EMlab_Maejo กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ จังหวั ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสห สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี กศน.ตำบลหนองไผ่แบน อ.เมืองอุ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สถานีตำรวจภูธรสันทราย SAN SAI Police S กศน.อำเภอแม่ริม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันพั ป.ป.ช.เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก