ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่

ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่ ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ ออกแบบ ติดตั้ง ซ?
(1)

งานตรวจสอบไฟรั่ว🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรปิ...
19/09/2023

งานตรวจสอบไฟรั่ว

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานเพิ่มสายกราว์ดเครื่องสไลดเนื้อ🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ...
05/09/2023

งานเพิ่มสายกราว์ดเครื่องสไลดเนื้อ

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานเดินเมนไฟพัดลมดูดอากาศ3เฟส🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ต...
03/09/2023

งานเดินเมนไฟพัดลมดูดอากาศ3เฟส

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานเช็คไฟรั่วจัดบานลานช์เฟส🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติด...
31/08/2023

งานเช็คไฟรั่วจัดบานลานช์เฟส

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานเปลื่ยนดรอฟฟิวแรงต่ำกับกันฟ้า🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ ...
28/08/2023

งานเปลื่ยนดรอฟฟิวแรงต่ำกับกันฟ้า

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจซ่อมไฟรั่ว🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรป...
25/08/2023

งานตรวจซ่อมไฟรั่ว

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งสายกราว์ดเครื่องถ่ายเอกสาร🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติ...
17/08/2023

งานติดตั้งสายกราว์ดเครื่องถ่ายเอกสาร

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจซ่อมไฟดับ🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรปิ...
10/08/2023

งานตรวจซ่อมไฟดับ

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งระบบกราวด์🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวง...
03/08/2023

งานติดตั้งระบบกราวด์

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งตู้โหลด 3เฟส🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้อง...
25/07/2023

งานติดตั้งตู้โหลด 3เฟส

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งไฟสนาม🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรปิ...
21/07/2023

งานติดตั้งไฟสนาม

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งโคมระย้า🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจร...
14/07/2023

งานติดตั้งโคมระย้า

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจเช็คไฟตก เมนเยรคเกอร์ตัด🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ ...
06/07/2023

งานตรวจเช็คไฟตก เมนเยรคเกอร์ตัด

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งสายกราว์ด ศูนย์mi🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติด...
04/07/2023

งานติดตั้งสายกราว์ด ศูนย์mi

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจเช็คไฟรั่ว🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรป...
02/07/2023

งานตรวจเช็คไฟรั่ว

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งโคมไฟ สวิตช์ปลั๊ก🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติด...
27/06/2023

งานติดตั้งโคมไฟ สวิตช์ปลั๊ก

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานแก้ไขไฟรั่ว🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรปิดc...
20/06/2023

งานแก้ไขไฟรั่ว

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งตู้ capacitor 300kvar🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ ...
11/06/2023

งานติดตั้งตู้ capacitor 300kvar

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งสายเมนเครื่อง UPS🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติด...
06/06/2023

งานติดตั้งสายเมนเครื่อง UPS

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งสวิตช์ไฟควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่...
01/06/2023

งานติดตั้งสวิตช์ไฟควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานรื้อชุด capacitor เดิมเพื่อตั้งตู้ใหม่🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต...
29/05/2023

งานรื้อชุด capacitor เดิมเพื่อตั้งตู้ใหม่

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งสาย THW #300🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้อง...
24/05/2023

งานติดตั้งสาย THW #300

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งโคมไฟ🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรปิด...
20/05/2023

งานติดตั้งโคมไฟ

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจซ่อมไฟซ๊อต🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรป...
11/05/2023

งานตรวจซ่อมไฟซ๊อต

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจเช็คไฟบ้าน🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรป...
29/04/2023

งานตรวจเช็คไฟบ้าน

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งไฟสตูดิโอ🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจ...
23/04/2023

งานติดตั้งไฟสตูดิโอ

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

08/04/2023

แจ้งวันหยุด ร้านอินคำกิจไฟฟ้า หยุดตั้งแต่ วันที่ 9 - 17 เมษายนครับ ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน สวัสดีปี๋ใหม่เมืองครับ

งานติดตั้งไฟ3เฟส🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรปิ...
05/04/2023

งานติดตั้งไฟ3เฟส

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจเช็คไฟรั่ว โรงเพาะเลี้ยงกล้วยไม้🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อ...
31/03/2023

งานตรวจเช็คไฟรั่ว โรงเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจเช็คไฟดับ เปลื่ยนหม้อแปลงชั่วคราว นำหม้อแปลงเดิมไปซ่อม🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญ...
30/03/2023

งานตรวจเช็คไฟดับ เปลื่ยนหม้อแปลงชั่วคราว นำหม้อแปลงเดิมไปซ่อม

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจเช็คไฟตก🍒📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดกล้องวงจรปิด...
29/03/2023

งานตรวจเช็คไฟตก

🍒
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งสวิตช์wifi🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่ 📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้...
22/03/2023

งานติดตั้งสวิตช์wifi

🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจซ่อมปลั๊กไฟ นิวตรอนหาย🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่ 📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡...
21/03/2023

งานตรวจซ่อมปลั๊กไฟ นิวตรอนหาย

🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจเช็คระบบไฟ ดับ🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่ 📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก...
19/03/2023

งานตรวจเช็คระบบไฟ ดับ

🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้า🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่ 📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้...
16/03/2023

งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจซ่อมเบรคเกอร์เช็คไฟรั่ว🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่ 📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡...
14/03/2023

งานตรวจซ่อมเบรคเกอร์เช็คไฟรั่ว

🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขนาดมิเตอร์🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่ 📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ...
11/03/2023

งานตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขนาดมิเตอร์

🍒รับงานติดตั้งชุดปลั๊ก 3เฟสและซ่อมเครื่องโม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ที่อยู่

155/30 หมู่2 ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่
Chiang Mai

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:00
อังคาร 08:00 - 19:00
พุธ 08:00 - 19:00
พฤหัสบดี 08:00 - 19:00
ศุกร์ 08:00 - 19:00
เสาร์ 08:00 - 19:00

เบอร์โทรศัพท์

0891798583

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการแก้ไข ย้ายจุดติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน อยู่หลังวัดปูคาใต้
โทร.0830091940 / 0945528532 / 0996745561
เดินไฟ อาคารพาณิชย์ คิดราคาอย่างไรครับ
ขออนุญาติคับ
รับสมัครผู้ช่วยช่างไฟ พื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน2อัตรา
ค่าแรง 400+
ขออนุญาตแอตมินครับ
รับงานตู้ไฟ ติดตั้งตู้ไฟ โปรแกรม PLC โปรแกรม HMI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ควบคุมระบบแบบอัตโนมัติและเก็บข้อมูลการผลิต สนใจเข้าดูผลงานบางส่วนในเพจได้ครับ
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 087-3200030 คุณศิราวุฒิ

https://www.facebook.com/Sirawut.in/?modal=composer
ขออนุญาตแอดมินครับ
หางานช่างไฟฟ้า ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
ติดต่อ 0927893862 📞
#}