Clicky

ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่

ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่ ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าทุกชนิด

เปิดเหมือนปกติ

เพิ่มสายเมนเครื่องบดน้ำแข็งน้ำแข็ง 🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้า...
10/02/2022

เพิ่มสายเมนเครื่องบดน้ำแข็งน้ำแข็ง

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ประกอบชุดคอนโทรลไลน์ส่งน้ำแข็ง 🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชีย...
01/02/2022

ประกอบชุดคอนโทรลไลน์ส่งน้ำแข็ง

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

Photos from ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่'s post
01/02/2022

Photos from ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่'s post

ทดสอบติดตั้งโชล่าเชล330W 2แผงใช้กับเครื่องสูบน้ำdc 48v. 790W ระยะส่งน้ำ200เมตร🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียง...
17/01/2022

ทดสอบติดตั้งโชล่าเชล330W 2แผงใช้กับเครื่องสูบน้ำdc 48v. 790W ระยะส่งน้ำ200เมตร

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ประกอบและติดตั้งโคมไฟร้านกาแฟ 🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียง...
12/12/2021

ประกอบและติดตั้งโคมไฟร้านกาแฟ

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ติดตั้งสายเมนไฟเพิ่ม สำหรับชุดขุด bit  ช่างตุ่ย 0891798583🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง📞089-17985...
04/12/2021

ติดตั้งสายเมนไฟเพิ่ม สำหรับชุดขุด bit
ช่างตุ่ย 0891798583

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ท กล้องวงจรปิด ร้านกาแฟอินทนิล 🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง📞089-1...
22/11/2021

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ท กล้องวงจรปิด ร้านกาแฟอินทนิล

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ติดตั้งไฟทางเดินสระว่ายน้ำโคมตกแต่งLEDช่างตุ่ย 0891798583🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง📞089-179858...
09/11/2021

ติดตั้งไฟทางเดินสระว่ายน้ำโคมตกแต่งLED
ช่างตุ่ย 0891798583

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ทดสอบ ส่งงานระบบ fire alarm ศิริคอนโด จ.ลำพูนช่างตุ่ย.. 0891798583🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง📞0...
28/09/2021

ทดสอบ ส่งงานระบบ fire alarm ศิริคอนโด จ.ลำพูน
ช่างตุ่ย.. 0891798583

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ติดตั้งระบบล่อฟ้า EARLY STREAMER EMISSION ศิริคอนโด ลำพูนช่างตุ่ย 089-1798583🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใ...
25/08/2021

ติดตั้งระบบล่อฟ้า EARLY STREAMER EMISSION
ศิริคอนโด ลำพูน
ช่างตุ่ย 089-1798583

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ติดตั้งตู้ capacitor ลดfactor. 4 ตู้ช่างตุ่ย 0891798583
26/07/2021

ติดตั้งตู้ capacitor ลดfactor. 4 ตู้
ช่างตุ่ย 0891798583

งานศิริคอนโดเทล ลำพูน ระบบไฟฟ้า internet cctv fire alarm tel.0891798583 ช่างตุ่ย🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชี...
20/05/2021

งานศิริคอนโดเทล ลำพูน ระบบไฟฟ้า internet cctv fire alarm
tel.0891798583 ช่างตุ่ย

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ตรวจเช็คระบบไฟรั่ว ตอกแท่งกราวด์เพิ่ม🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ 📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้า...
11/03/2021

ตรวจเช็คระบบไฟรั่ว ตอกแท่งกราวด์เพิ่ม
🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ดูแลกล้องเก่าลูกค้า 8ปีมาแล้วยังไม่เสีย และติดตั้งกล้องโรบอทเพิ่ม🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง📞08...
22/02/2021

ดูแลกล้องเก่าลูกค้า 8ปีมาแล้วยังไม่เสีย และติดตั้งกล้องโรบอทเพิ่ม

🍒รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ฤดูร้อนมาแล้ว... #ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่ #ช่างตุ่ย พร้อมให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด 🍁🌵 #ติดไฟฟ้าราคาถูก #ประเมินราคาฟร...
02/02/2021

ฤดูร้อนมาแล้ว... #ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่ #ช่างตุ่ย พร้อมให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด 🍁🌵 #ติดไฟฟ้าราคาถูก #ประเมินราคาฟรี #มีประกันหลังการขาย

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าทุกชนิดครับกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกประเภท 😍
23/01/2021

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าทุกชนิดครับ
กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกประเภท 😍

Photos from ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่'s post
21/01/2021

Photos from ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่'s post

22/12/2020

ประกาศวันหยุดของทางร้าน 26 - 4 ม.ค 2564 ครับ สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ สาธุ

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านพักอาศัย อ.ดอยสะเก็ต เชียงใหม่📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุ...
21/11/2020

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านพักอาศัย อ.ดอยสะเก็ต เชียงใหม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

เดินโคมไฟติดกำแพง โชว์ท่อ EMT
28/10/2020

เดินโคมไฟติดกำแพง โชว์ท่อ EMT

เปลื่ยนตู้โหลด
06/10/2020

เปลื่ยนตู้โหลด

วันนี้ช่างไม่ได้ออกงานนะครับ ขอเข้าอบรมความรู้เพิ่มครับ
23/09/2020

วันนี้ช่างไม่ได้ออกงานนะครับ ขอเข้าอบรมความรู้เพิ่มครับ

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านพักอาศัย สันป่าสัก เชียงใหม่📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกป...
07/09/2020

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านพักอาศัย สันป่าสัก เชียงใหม่
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้MDB และหม้อแปลง โรงงาน ลำใย ลำพูน📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้า...
30/08/2020

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้MDB และหม้อแปลง โรงงาน ลำใย ลำพูน
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ต้องขออภัยลูกค้าที่ทักเข้ามานะครับ ช่วงเดือนนี้ติดงานอยู่ต่างจังหวัดตลอดเลยครับ
07/06/2020

ต้องขออภัยลูกค้าที่ทักเข้ามานะครับ ช่วงเดือนนี้ติดงานอยู่ต่างจังหวัดตลอดเลยครับ

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้MDB และหม้อแปลง 1,000KVA โรงน้ำแข็ง📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ...
04/05/2020

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้MDB และหม้อแปลง 1,000KVA โรงน้ำแข็ง
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ประกาศข่าว...จากสถานการณ์การระบาดจากเชื้อไวรัสCovid-19 ทางร้านจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน 2563 ตามประกาศมาตร...
04/04/2020

ประกาศข่าว...
จากสถานการณ์การระบาดจากเชื้อไวรัสCovid-19 ทางร้านจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน 2563 ตามประกาศมาตรการของรัฐบาลครับ...

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านแม่โจ้📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ติดก...
17/03/2020

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านแม่โจ้
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านซอย ปินดก📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ต...
15/02/2020

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านซอย ปินดก
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านสันป่าสัก📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ #ต...
13/02/2020

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านสันป่าสัก
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

เดินท่อขาวติดโคมดาวไลทลอยก็สวยนะครับ
04/02/2020

เดินท่อขาวติดโคมดาวไลทลอยก็สวยนะครับ

24/12/2019

ร้านขอหยุดวันปีใหม่ ในวันที่ 26 /12/62

เปิดในวันที่ 7/1/63 ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับ สวัสดีปีใหม่ 2563

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและโคมไฟ ออมสิน ช้างคลาน📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่💡💡💡💡📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่...
21/12/2019

🍒งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและโคมไฟ ออมสิน ช้างคลาน
📞089-1798583 #ช่างตุ่ย #ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
💡💡💡💡
📣รับแก้ปัญหาไฟฟ้าทุกประเภท #ต่อเติมไฟ
#ติดกล้องวงจรปิดcctv #ประเมินหน้างานฟรี
#มีรับประกัน #ราคากันเอง #รับเหมาไฟฟ้า

ที่อยู่

155/30 หมู่2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
Chiang Mai

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:00
อังคาร 08:00 - 19:00
พุธ 08:00 - 19:00
พฤหัสบดี 08:00 - 19:00
ศุกร์ 08:00 - 19:00
เสาร์ 08:00 - 19:00

เบอร์โทรศัพท์

0891798583

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ช่างไฟฟ้า เชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการแก้ไข ย้ายจุดติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน อยู่หลังวัดปูคาใต้ โทร.0830091940 / 0945528532 / 0996745561
เดินไฟ อาคารพาณิชย์ คิดราคาอย่างไรครับ
ขออนุญาติคับ รับสมัครผู้ช่วยช่างไฟ พื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน2อัตรา ค่าแรง 400+
ขออนุญาตแอตมินครับ รับงานตู้ไฟ ติดตั้งตู้ไฟ โปรแกรม PLC โปรแกรม HMI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ควบคุมระบบแบบอัตโนมัติและเก็บข้อมูลการผลิต สนใจเข้าดูผลงานบางส่วนในเพจได้ครับ สอบถามรายละเอียดติดต่อ 087-3200030 คุณศิราวุฒิ https://www.facebook.com/Sirawut.in/?modal=composer
ขออนุญาตแอดมินครับ หางานช่างไฟฟ้า ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ติดต่อ 0927893862 📞