Clicky

Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่ง

Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เปิดเหมือนปกติ

สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักค่ะ วันนี้พิพิธภัณฑ์ของเราก็มี #องค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ มาฝากทุก...
22/02/2022

สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักค่ะ วันนี้พิพิธภัณฑ์ของเราก็มี #องค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะ โดยในวันนี้ขอเสนอหนึ่งในสัญลักษณ์มงคลที่เข้ากับเดือนนี้สุดๆ นั่นก็คือ "ลายปลาคู่" นั่นเอง ลายปลาคู่จะมีความหมายอย่างไร และเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเรายังไงบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่าาา
..........................................................................................

ลวดลายปลา หรือลายปลาคู่ถือเป็นสัญลักษณ์มงคลทั้งในวัฒนธรรมจีนและอินเดีย โดยในฝั่งของคนจีนนั้น เชื่อกันว่า ลายปลาคู่เป็นหนึ่งในแปดลายมงคลตามความเชื่อของศาสนาพุทธ (พุทธอัฏมงคล) อันมีความหมายถึงความปรองดอง การมีความสุขในชีวิตสมรส และความอุดมสมบูรณ์ เครื่องถ้วยจีนลายปลาคู่ คาดว่าปรากฏครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตกาล – คริสต์ศตวรรษที่ 220) และได้รับความนิยมมากขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ราชวงศ์หยวน และราชวงศ์ชิง โดยในสมัยจักรพรรดิคังซี และหย่งเจิ้น แห่งราชวงศ์ชิงนั้น นิยมเขียนลวดลายปลาคู่ตกแต่งที่ก้นด้านนอกของภาชนะค่ะ
.
ในวัฒนธรรมของชาวอินเดีย สัญลักษณ์รูปปลาคู่ หรือมัตสยยุคมะ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์มงคลทั้งแปดประการ (อัษฏมงคล) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในศาสนาพราหมณ์ พุทธ และเชน ในแถบอินเดียใต้ เป็นสัญลักษณ์อัษฏมงคลสำหรับพิธีราชาภิเษก และปรากฏบนรอยพระพุทธบาทที่สร้างในสมัยอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ 6 – 9) อันมีความหมายแทนน้ำ ชีวิต และความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ
.
ลายปลาคู่ปรากฏในเครื่องถ้วยที่ผลิตในประเทศไทยเช่นกันค่ะ เช่น เครื่องถ้วยสังคโลก ที่ผลิตจากแหล่งเตาในเมืองสุโขทัย และศรีสัชนาลัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 และในกลุ่มเครื่องถ้วยล้านนา เช่น เครื่องถ้วยสันกำแพง (พุทธศตวรรษที่ 19 – 21) และเครื่องถ้วยเวียงบัว จ.พะเยา (พุทธศตวรรษที่ 19 – 21) โดยแต่ละกลุ่มเตามีการเขียนภาพลายปลาตัวเดียว ปลาคู่ว่ายวนกัน หรือปลาหลายตัว (3 สามตัวขึ้นไป) ลงบนภาชนะ ซึ่งรูปร่างลักษณะของลายปลาจากแต่ละแห่งต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง นอกจากเทคนิคการเขียนลายปลาสีดำลงบนพื้นสีขาวแล้ว ในกลุ่มเตาสันกำแพงและพะเยา มีการประทับรูปปลาลงบนภาชนะเคลือบสีน้ำตาลและสีเขียวอีกด้วย
.
การตกแต่งลวดลายบนภาชนะด้วยลายปลานั้น สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการเขียนลายปลาบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และเครื่องถ้วยเวียดนาม โดยในช่วงเวลานั้นอาจจะมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างรัฐกันในทางการค้า ประกอบกับในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 รัชสมัยจักรพรรดิหงอู่ แห่งราชวงศ์หมิง ที่มีการจำกัดการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องถ้วย จึงทำให้เครื่องถ้วยจากจีนขาดตลาด เครื่องถ้วยจากประเทศอื่น เช่น เวียดนาม และสุโขทัย จึงเข้ามามีบทบาทแทนที่เครื่องถ้วยจีนอยู่ระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มเครื่องถ้วยล้านนา กลับไม่ได้รับความนิยมในตลาดสากลอย่างเครื่องถ้วยสังคโลก สังเกตได้จากหลักฐานประเภทเครื่องถ้วยล้านนาที่พบในแหล่งโบราณคดีส่วนใหญ่มักกระจายตัวอยู่ในแถบภาคเหนือทั้งสิ้น นักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาของภาคเหนือนั้นยากต่อการขนส่ง และการติดต่อค้าขายต่างเมือง เครื่องถ้วยล้านนาจึงนิยมใช้กันในกลุ่มชนชั้นปกครองหรือ ‘เจ้า’ หรือเป็นของอุทิศมอบให้กับวัด และใช้ภายในครัวเรือนเสียมากกว่า
.
รู้หรือไม่! พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ของเราก็มีโลโก้ลายปลาคู่เป็นสัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์แบบไม่เป็นทางการด้วยนะคะ โดยท่านนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ในขณะนั้น ได้ออกแบบโลโก้สัญลักษณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากลายปลาคู่ว่ายวนกันของเครื่องถ้วยสันกำแพง อันเป็นเครื่องถ้วยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ โลโก้ลายปลาคู่นี้ใช้ครั้งแรกราว พ.ศ.2556 และใช้เป็นสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการของพิพิธภัณฑ์ควบคู่ไปกับตราพระพิฆเนศของกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบันค่ะ
...................................................................................
เอกสารอ้างอิง

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร. เครื่องถ้วยจีน : รอยสัมพันธภาพระหว่างไทยกับจีน.

มาลินี คัมภีรญาณนนท์. “ประวัติเครื่องถ้วยจีน.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 310 327 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สายันต์ ไพรชาญจิตร์. (2554). โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร. (2539). โบราณคดีวิเคราะห์ 2 : เครื่องถ้วยบุรีรัมย์และเครื่องถ้วยสุโขทัย. กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย.

J.C Shaw. (1987). Introducing Thai Ceramics also Burmese and Khmer. Thailand : Craftsman Press.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่จะปิดให้บริการ วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕เนื่องใน วันมาฆบูชาและจะเปิดให้บริการตามปกติใน...
16/02/2022

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
จะปิดให้บริการ
วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เนื่องใน วันมาฆบูชา
และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
Announcement
Chiang Mai National Museum
will be closed on Wednesday 16 February 2022
For Makha Bucha Day
and will be open as usual on Thursday 17 February 2022
----------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่านกล่องข้อความ หรือ โทรศัพท์ : 053-221308
For more information, please leave your message via inbox or call: +66 5322 1308

. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห...
10/02/2022

. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ครบรอบ ๔๙ ปี

. โดยมีนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

+++ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : วันคล้ายวันก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  ครบรอบ ๔๙ ปี +++. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต...
06/02/2022

+++ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : วันคล้ายวันก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ครบรอบ ๔๙ ปี +++

. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ เพื่อให้เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ค้นพบในภาคเหนือ ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๖ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานประกอบพิธีเปิด

. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสในครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ดังนี้

“... การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานให้ได้ผลสมบูรณ์ตามหลักการและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงนั้น ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนพร้อมกันหลายด้าน นอกจากวัตถุสิ่งของจำนวนมากมาย และอาคารสถานที่อันเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีกำลังงบประมาณ มีกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถอย่างพอเพียงด้วย งานจึงจะดำเนินไปได้เต็มรูป...”

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

. ตลอดระยะเวลา ๔๙ ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ยังคงมีภารกิจหลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ ภายในกำกับดูแลของสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ของเรา จะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้ การให้บริการ การจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชนชนทั่วไป และ เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมในฐานะแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนต่อไปในอนาคต

. ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ 😃

———————————————————-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
e-mail : [email protected]
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่านกล่องข้อความ หรือ โทรศัพท์ : 053-221308
For more information, please leave your message via inbox or call : +66 5322 1308+

#องค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ #โถเวียงท่ากาน"ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้" สุขสันต์วันตรุษจีนค่าา แฟนเพจทุกๆ...
31/01/2022

#องค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ #โถเวียงท่ากาน

"ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้" สุขสันต์วันตรุษจีนค่าา แฟนเพจทุกๆท่าน ในวันนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ก็มีสาระความรู้มาฝากทุกๆท่านอีกเช่นเคยค่ะ โดยในวันนี้เราขอเสนอ เรื่อง "ท่ากานทัศนา : มองลวดลายและสัญลักษณ์มงคลผ่านโถเวียงท่ากาน"

""""""""""""""""""""""""""""""""
/// โถ สมัยราชวงศ์หยวน ///

. โถใบนี้ พบในกลุ่มโบราณสถานกลางเวียง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ผลิตจากกลุ่มเตาจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี (เป็นแหล่งผลิตเครื่องลายครามที่มีคุณภาพที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน) อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งตรงกับรัชสมัยพญาผายู แห่งอาณาจักรล้านนา

. มีลักษณะปากแคบ คอค่อนข้างยาวและลาดตรง ลำตัวตรงกลางป่องและสอบเข้ามายังลำตัวตอนล่าง ก้นไม่เคลือบ บนโถเขียนเป็นลายมงคลของจีน โดยส่วนลำตัวเขียนลายดอกโบตั๋น บริเวณไหล่ตกแต่งด้วยลายหงส์และมังกร โดยมังกรใช้เทคนิคการปั้นแปะให้ลอยตัวขึ้นมา บริเวณคอและตีนโถเขียนด้วยลายไข่มุกไฟ แผนมุมแห่งชัยชนะ นอแรดคู่ ปะการัง หอยสังข์ และกรับ

/// ความหมายโดยรวมของสัญลักษณ์มงคลที่ปรากฎในโถเวียงท่ากาน///

. เริ่มต้นด้วยการอวยพรให้ผู้รับได้รับแต่ความโชคดี มีเกียรติยศ ประสบความสำเร็จในชีวิต สมความปรารถนา และเฉลียวฉลาดไม่มีที่สิ้นสุด ครองคู่กันอย่างยาวนานตราบนานเท่านานเปรียบดังมังกรและหงส์ที่หยอกล้อกัน และจบด้วยการอวยพรให้มั่งคั่ง ร่ำรวย ชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่และมีอายุยืน คำอวยพรทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระพุทธศาสนา

"""""""""""""""""""""""""""""
. หากท่านใดสนใจข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติม ปัจจุบันนี้ ศูนย์ข้อมูลเวียงท่ากาน เปิดให้บริการแล้วนะคะ โดยศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่บริเวณโบราณสถานกลางเมือง เวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะ

. แล้วพบกันใหม่ในองค์ความรู้รอบหน้านะคะ สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะ

""""""""""""""""""""""""""""""
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
e-mail: [email protected]
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่านกล่องข้อความ หรือ โทรศัพท์ : 053-221308
For more information, please leave your message via inbox or call: +66 5322 1308+

๐ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ นำโดยนางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชี...
14/01/2022

๐ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ นำโดยนางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ส่งต่อความสุข ปันสุขสู่น้อง” ส่งมอบของขวัญ ของรางวัล และเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
๑.) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๒.) ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๓.) บ้านเด็กกำพร้าปิยวัฒน์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๐ ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ดังนี้ค่ะ
- ร้านศราวุธเฮ้าส์
- ร้านธี ธารา คอลเลคชั่น
- คุณสถาพร เที่ยงธรรม
- คุณไสว และ คุณฉัตรลดา สินธุสอน
- คุณนาตยา ภูศรี และ น้องโยเดีย
- คุณณัฐพัชร์ แสนมหาทรัพย์
- คุณณัฐพงษ์ แมตสอง
---------------------------------------------------
++ ป.ล. เด็กๆและเยาวชนทุกท่าน ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "หนูน้อยยอดนักสืบ" (ให้น้องๆ หนูๆ ร่วมกันตามหารหัสปริศนาที่แฝงตัวอยู่ตามจุดต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์) กิจกรรมต่อจิ๊กซอว์ภาพปริศนา และทดลองต่อหม้อโบราณ แล้วลุ้นรับของรางวัลสุดน่ารักมากมาย ตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้ !!!

++ เพื่อความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ขอความร่วมมือน้องๆ หนูๆ และผู้ปกครองทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ
--------------------------------------------------
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
e-mail : [email protected]
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่านกล่องข้อความ หรือ โทรศัพท์ : 053-221308
For more information, please leave your message via inbox or call : +66 5322 1308+

ท่านใดที่สนใจและยังไม่มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการพิเศษ "เครื่องถ้วยเวียงแก้ว จากวัตถุสู่พัฒนาการวังหลวงแห่งเวียงเชียงใหม่" โอ...
12/01/2022

ท่านใดที่สนใจและยังไม่มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการพิเศษ "เครื่องถ้วยเวียงแก้ว จากวัตถุสู่พัฒนาการวังหลวงแห่งเวียงเชียงใหม่" โอกาสของท่านมาถึงแล้วค่าา
.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษให้ทุกท่านเข้าชมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นะคะ
.
พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงนี้ รับของที่ระลึกเป็นของขวัญปีใหม่สุดพิเศษจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ของเรา ฟรี!! ตลอดเดือนมกราคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดนะคะ
**********************************************
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
อาคารจัดแสดง: เปิดทำการทุกวันพุธ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
อาคารสำนักงาน: เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร. 053-221308, 053-217665
.
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน ตลอดเวลาที่เข้าชมในพิพิธภัณฑ์ของเราด้วยนะคะ 😀

08/01/2022

เริ่มแล้วจ้าา!!!

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอเอาใจเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 นี้ ด้วยกิจกรรมพิเศษ "หนูน้อยยอดนักสืบ" 🕵️‍♀️ ให้น้องๆ หนูๆ ร่วมกันตามหารหัสปริศนาที่แฝงตัวอยู่ตามจุดต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมต่อจิ๊กซอว์ภาพปริศนา และทดลองต่อหม้อโบราณ แล้วลุ้นรับของรางวัลสุดน่ารักมากมาย ตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้เลยจ้าา
*************************************************************************************
เพื่อความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ขอความร่วมมือน้องๆ หนูๆ และผู้ปกครองทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ 😷🧍‍♀️🧍🧍‍♂️

สุขสันต์วันเด็กทุกคนค่าาา 😁🎉

. วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 นี้ ถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ของเราจะงดจัดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่เรามีกิจกรรมส...
04/01/2022

. วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 นี้ ถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ของเราจะงดจัดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่เรามีกิจกรรมสนุกๆมาเสนอให้กับน้องๆหนูๆทุกคนจ้าา

/// พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอพาน้องๆสวมบทบาท
“ นักสืบตัวน้อย ไขปริศนา ตามหาโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ และรหัสลับที่หายไป ”
ณ อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม 2565 ///

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่อหม้อโบราณและจิ๊กซอร์ปริศนา ให้เด็กๆได้ทดสอบความเป็นนักโบราณคดีตัวน้อย และลุ้นรับของรางวัลมากมาย "ตลอดเดือนมกราคมนี้" เลยจ้า.....

. เพื่อรักษาระยะห่างและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 กิจกรรมของเรามียาวตลอดเดือนมกราคมเลยค่ะ น้องๆหนูๆอยากมา หรือ สะดวกมาหาเราวันไหน ก็มาหาได้ตลอดเลยนะคะ แล้วเจอกันนะคะ
------------------------------
. ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัดค่ะ
----------------------------------------------------
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
e-mail : [email protected]
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่านกล่องข้อความ หรือ โทรศัพท์ : 053-221308
For more information, please leave your message via inbox or call : +66 5322 1308+

ที่อยู่

451 ม.2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653221308

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่ง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🤓 โบราณวัตถุสำคัญ Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ รายละเอียด : https://www.facebook.com/1856572504576827/posts/3115736415327090/
Buddhist Arts in Chiang Mai 😌 Many passing tourists 'forget' to go to the National Museum of the province. And that's a shame, for at least two reasons. The first - and this is the hallmark of a museum, a national one at that - lies in the collections that are offered to your gaze 👀 There are some magnificent archaeological pieces there. Like this one, a foot print of the Buddha, more than 5 centuries old, with its codified characteristics, considered a masterpiece of Siamese Buddhist art. One day we will talk to you in more detail about these famous footprints of the Buddha, which are numerous in the temples of Lanna. You already have some more pictures here: https://www.facebook.com/893416987430046/posts/3514054098699642/ The second reason to visit this museum, which is located between the city and the Doi Suthep, is that you can take a break in the park of Wat Jed Yod. And by the same token visit this unique temple of the Rose of the North, whose architecture is inspired by an Indian temple. Ideally go there at the end of the day, around 5pm... The National Museum of Chiang Mai is open from Wednesday to Sunday, 9am to 4pm. It can be found here (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่): https://goo.gl/maps/coHZcUaNs9h6BwxN7 👈🏽 Find this national museum ➥ on the web (but almost everything is in Thai): https://www.finearts.go.th/chiangmaimuseum ➥ and on Facebook: Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ (https://www.facebook.com/chiangmainationalmuseum) #NationalMuseum #museum #BuddhistArts #SiameseArt #art #footprint #foot #Buddha #Buddhism #ChiangMai #Thailand #Siam 🙏 Photo source: แอ่วดี-Review (https://www.facebook.com/893416987430046/posts/3514054098699642/)
ENG/ไทย/FRA Buddhist Arts in Chiang Mai 😌 Many passing tourists 'forget' to go to the National Museum of the province. And that's a shame, for at least two reasons. The first - and this is the hallmark of a museum, a national one at that - lies in the collections that are offered to your gaze 👀 There are some magnificent archaeological pieces there. Like this one, a foot print of the Buddha, more than 5 centuries old, with its codified characteristics, considered a masterpiece of Siamese Buddhist art. One day we will talk to you in more detail about these famous footprints of the Buddha, which are numerous in the temples of Lanna. The second reason to visit this museum, which is located between the city and the Doi Suthep, is that you can take a break in the park of Wat Jed Yod. And by the same token visit this unique temple of the Rose of the North, whose architecture is inspired by an Indian temple. Ideally go there at the end of the day, around 5pm... The National Museum of Chiang Mai is open from Wednesday to Sunday, 9am to 4pm. It can be found here (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่): https://goo.gl/maps/coHZcUaNs9h6BwxN7 👈🏽 Find this national museum ➥ on the web (but almost everything is in Thai): https://www.finearts.go.th/chiangmaimuseum ➥ and on Facebook: Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ (https://www.facebook.com/chiangmainationalmuseum) #NationalMuseum #museum #BuddhistArts #SiameseArt #art #footprint #foot #Buddha #Buddhism #ChiangMai #Thailand #Siam 🙏 Photo source: แอ่วดี-Review (https://www.facebook.com/893416987430046/posts/3514054098699642/)
Arts bouddhiques à Chiang Mai 😌 Beaucoup de touristes de passage ‘oublient’ de se rendre au Musée national de la province. Et c’est bien dommage, pour au moins deux raisons. La première - et c’est le propre d’un musée, national qui plus est - réside dans les collections qui sont offertes à votre regard 👀 Il y a là de magnifiques pièces archéologiques. À l’image de celle-ci, une empreinte du pied du Bouddha, vieille de plus de 5 siècles, avec ses caractéristiques codifiées, considérée comme un chef d’œuvre de l’art bouddhique siamois. Nous vous reparlerons un jour de manière plus détaillée de ces fameuses empreintes de pied du Bouddha, nombreuses dans les temples du Lanna. Vous avez déjà quelques autres photos ici : https://www.facebook.com/893416987430046/posts/3514054098699642/ La seconde raison pour visiter ce musée qui se trouve entre la ville et le Doi Suthep, est que vous pourrez faire une pause dans le parc du Wat Jed Yod. Et par là-même visiter ce temple unique de la Rose du Nord, dont l’architecture est inspirée par un temple indien. Allez-y idéalement en fin de journée, vers 17h... Le Musée national de Chiang Mai est ouvert du mercredi au dimanche, de 9h à 16h. Il se trouve ici (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่) : https://goo.gl/maps/coHZcUaNs9h6BwxN7 👈🏽 Retrouvez ce musée national ➥ sur le web (mais tout ou presque est en thaï) : https://www.finearts.go.th/chiangmaimuseum ➥ et sur Facebook : Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ (https://www.facebook.com/chiangmainationalmuseum) ——— Vous aimez ? Partagez ! #MuséeNational #musée #ArtsBouddhiques #ArtSiamois #art #EmpreintePied #pied #Bouddha #bouddhisme #ChiangMai #Thaïlande #Siam 🙏 Source photographique : แอ่วดี-Review (https://www.facebook.com/893416987430046/posts/3514054098699642/)