สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน Research and Eevelop Renewable Energy, Biogas Technology, Energy Management and Conservation, Laboratory service, Academic and Training Service.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Research and Development Institute - Nakornping, Chiang Mai University) เป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบัน ตามมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2550 โดยมีผลตั้งแต่ 6 มีนาคม 2550 (ปัจจุบันถือว่าวันที่ 6 มีนาคม เป็นวั

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Research and Development Institute - Nakornping, Chiang Mai University) เป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบัน ตามมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2550 โดยมีผลตั้งแต่ 6 มีนาคม 2550 (ปัจจุบันถือว่าวันที่ 6 มีนาคม เป็นวั

กระทรวงพลังงานประกาศแผนด้านพลังงานปี 2565 ภายใต้มิติ “Collaboration for Change: C4C ก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด จับมือพันธมิต...
23/12/2021
กระทรวงพลังงานประกาศแผนปี 65 จับมือพันธมิตรก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด - Energy News Center

กระทรวงพลังงานประกาศแผนด้านพลังงานปี 2565 ภายใต้มิติ “Collaboration for Change: C4C ก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด จับมือพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เน้นการพัฒนาด้านพลังงานใน 3 ด้าน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อรองรับยุค Energy Transition ปลดล็อคกฎระเบียบ และจับมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนด้านพลังงานไปด้วยกัน

กระทรวงพลังงานประกาศแผนด้านพลังงานปี 2565 ภายใต้มิติ “Collaboration for Change: C4C ก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด จับมือพันธมิตรเพื่....

#ERDIBIOScrubber #ถังลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์  อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ในงานระบบก๊าซชีวภาพสนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลัง...
23/12/2021

#ERDIBIOScrubber #ถังลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ในงานระบบก๊าซชีวภาพ

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy
#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegasพลังงาน2

#ERDIBIOScrubber #ถังลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ในงานระบบก๊าซชีวภาพ

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy
#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegasพลังงาน2

#NTAQHI (Northern Thailand Air Quality Health Index หรือ #ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ).ตอบโจทย์การขยายเครือข่ายร...
22/12/2021

#NTAQHI (Northern Thailand Air Quality Health Index หรือ #ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ)
.
ตอบโจทย์การขยายเครือข่ายระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนจากผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่แสดงผลในพื้นที่ทั้งแบบเวลาจริงทุกชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมงพร้อมคำอธิบายระดับดัชนีคุณภาพอากาศ รวมถึงคำเตือนเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพ พร้อมปรับโฉมให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญและทีมงาน IT ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#NTAQHI (Northern Thailand Air Quality Health Index หรือ #ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ)
.
ตอบโจทย์การขยายเครือข่ายระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนจากผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่แสดงผลในพื้นที่ทั้งแบบเวลาจริงทุกชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมงพร้อมคำอธิบายระดับดัชนีคุณภาพอากาศ รวมถึงคำเตือนเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพ พร้อมปรับโฉมให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญและทีมงาน IT ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมุนไพรสามารถช่วยป้องกันโรคที่แฝงมากับ “ฝุ่นPM2.5” ได้ ในช่วงนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองเป็นพิษ หรือ P...
22/12/2021

สมุนไพรสามารถช่วยป้องกันโรคที่แฝงมากับ “ฝุ่นPM2.5” ได้

ในช่วงนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองเป็นพิษ หรือ PM 2.5 ทำให้ประชาชนทั่วไปมีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

ที่มา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy
#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegasพลังงาน2

สมุนไพรสามารถช่วยป้องกันโรคที่แฝงมากับ “ฝุ่นPM2.5” ได้

ในช่วงนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองเป็นพิษ หรือ PM 2.5 ทำให้ประชาชนทั่วไปมีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

ที่มา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy
#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegasพลังงาน2

#จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า นำร่องพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมทดลองติดตั้งสถา...
21/12/2021

#จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า นำร่องพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมทดลองติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทดสอบการดำเนินงานจริงของสังคมคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่น และมุ่งให้เกิดการขยายผลในทุกภาคส่วน

วันนี้ (20 ธ.ค. 64) ที่บริเวณลานช้างคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการ “Chiang Mai EV Society ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่ายในเมืองเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดโครงการ “การจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพัฒนากลไกกระบวนการพัฒนาธุรกิจและบริการสาธารณะต้นแบบ (Area Sandbox) เชื่อมต่อแผนธุรกิจและแผนการบริการสาธารณะของเมือง โดยใช้พื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นพื้นที่นำร่อง พร้อมทดลองติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อทดสอบการดำเนินงานจริงของสังคมคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่น และเกิดการขยายผลทุกภาคส่วน ในการร่วมกันปรับเปลี่ยนการใช้ยานยนต์พลังงานน้ำมันเป็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และเดินหน้าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รองรับเงื่อนไขของภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal

โดย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการดังกล่าวร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

PM 2.5  มาเยือนทุกปี ERDICMU มีข้อแนะนำและวิธีรับมือฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ เป็นวิธีง่ายๆทำได้ทุกคนสนใจผลิต...
21/12/2021
ข้อแนะนำและวิธีรับมือฝุ่น PM 2.5 อย่ารอช้าทุกคนช่วยกันได้ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพ

PM 2.5 มาเยือนทุกปี ERDICMU มีข้อแนะนำและวิธีรับมือฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ เป็นวิธีง่ายๆทำได้ทุกคน

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy
#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegasพลังงาน2

PM 2.5 มาเยือนทุกปี ERDICMU มีข้อแนะนำและวิธีรับมือฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ เป็นวิธีง่ายๆทำได้ทุกคน

#ระบบการพยากรณ์คุณภาพอากาศประเทศไทย “ #ThaiAirQuality”.แอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าสูงสุดได้ 3 ว...
21/12/2021

#ระบบการพยากรณ์คุณภาพอากาศประเทศไทย “ #ThaiAirQuality”
.
แอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าสูงสุดได้ 3 วัน ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังแสดงข้อแนะนำทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตนจากสถานการณ์คุณภาพอากาศในแต่ละกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มกิจกรรม ซึ่งเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปใช้ได้ผ่านทั้งระบบ iOS และ Android พัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Regional Center for Climate and Environmental Studies : RCCES) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ระบบการพยากรณ์คุณภาพอากาศประเทศไทย “ #ThaiAirQuality”
.
แอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าสูงสุดได้ 3 วัน ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังแสดงข้อแนะนำทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตนจากสถานการณ์คุณภาพอากาศในแต่ละกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มกิจกรรม ซึ่งเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปใช้ได้ผ่านทั้งระบบ iOS และ Android พัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Regional Center for Climate and Environmental Studies : RCCES) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#9วิธีกู้โลกลดพลังงาน #ปรับพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยช่วยลดพลังงานสนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่...
20/12/2021

#9วิธีกู้โลกลดพลังงาน #ปรับพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยช่วยลดพลังงาน

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy
#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegasพลังงาน2

#9วิธีกู้โลกลดพลังงาน #ปรับพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยช่วยลดพลังงาน

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy
#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #Compressedbiomethanegasพลังงาน2

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System) หรือ FireD (ไฟดี) โดย...
20/12/2021

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System) หรือ FireD (ไฟดี) โดย FireD/ไฟดี

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่จะ "อนุมัติ/ไม่อนุมัติ" ให้บางกิจกรรมการใช้ที่ดินที่มีความจำเป็นต้องพึ่งไฟในห้วงเวลาเฝ้าระวังของฤดูไฟป่า โดยใช้แนวคิดคือ "ไฟจำเป็น" หากใช้ถูกที่-ถูกเวลา จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวมน้อยลง ซึ่งระบบประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการพยากรณ์ฝุ่นควัน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลจุดความร้อน และข้อมูลอัตราการระบายอากาศ โดยหวังว่าระบบนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Regional Center for Climate and Environmental Studies : RCCES) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System) หรือ FireD (ไฟดี) โดย FireD/ไฟดี

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่จะ "อนุมัติ/ไม่อนุมัติ" ให้บางกิจกรรมการใช้ที่ดินที่มีความจำเป็นต้องพึ่งไฟในห้วงเวลาเฝ้าระวังของฤดูไฟป่า โดยใช้แนวคิดคือ "ไฟจำเป็น" หากใช้ถูกที่-ถูกเวลา จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวมน้อยลง ซึ่งระบบประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการพยากรณ์ฝุ่นควัน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลจุดความร้อน และข้อมูลอัตราการระบายอากาศ โดยหวังว่าระบบนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Regional Center for Climate and Environmental Studies : RCCES) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20/12/2021

#บริการกล้องตรวจอุณหภูมิ สำหรับงานสัมมนา งานอบรม งานขายและแสดงสินค้า

#เพิ่มความไว้วางใจและความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมงงาน
ด้วยบริการกล้องตรวจอุณหภูมิ
#คัดกรองได้รวดเร็ว
#มีการบันทึกภาพและวิดีโอ
#พร้อมแจ้งเตือนอุณหภูมิผิดปกติ #และไม่สวมหน้ากาก
#วัดได้มากกว่า20คนพร้อมกัน #ตั้งแต่ระยะ2เมตร

หากคุณกำลังหาตัวช่วยดีๆในการคัดกรองผู้ร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆที่คุณจัดงาน ติดต่อ บริการกล้องตรวจอุณหภูมิ ให้บริการ โดยบริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด 082-2694636
ภายใต้องค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🌟🌟🌟🌟เปิดเวทีเสวนาของนักพัฒนาเมืองครั้ง2 : 18 ธ.ค.2564 !!🌟🌟🌟🎯🎯🎯บพท.ชวนทุกท่านตามติดทอล์คแห่งการพัฒนาเมือง ครั้งที่2  ในงา...
18/12/2021

🌟🌟🌟🌟เปิดเวทีเสวนาของนักพัฒนาเมืองครั้ง2 : 18 ธ.ค.2564 !!🌟🌟🌟

🎯🎯🎯บพท.ชวนทุกท่านตามติดทอล์คแห่งการพัฒนาเมือง ครั้งที่2 ในงาน“เสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่2 ” กับจังหวัดเชียงใหม่... เมืองแห่งความงามที่สืบสานวัฒนธรรม ความงามแบบล้านนามากว่า700 ปี เมืองที่เคยติดอัน1ใน3 ของการเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก 🎯🎯🎯

👉🏻👉🏻เสวนาของนักพัฒนาเมือง ดำเนินราการ โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น จะชวนทุกท่านไปดูวิถีชีวิตชาวเชียงใหม่นี้วันนี้ ท่ามกลางกระแสวิกฤติในเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยว เขามีวิธีตั้งรับ หรือหาแนวรุกทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ติดตามได้ในเสวนาพัฒนาเมืองเชียงใหม่ “ ทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป : Chiang Mai Forum The Next New Normal

🎯ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : เวลา 14.00น.- 17.00 น.

📍⛳ นัดรวมพลคนพัฒนาเมืองที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/ facebook live: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.
ในเวทีเสวนานี้พบกับแขกรับเชิญจากหลายวงการ

😍😍ช่วงที่1 : กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 😍😍

1.นายประจญ ปรัชญ์สกุล : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2.นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3.นายธนวัฒน์ ยอดใจ : นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
4.นายพัลลภ แซ่จิว : ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
5.นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล : ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
6.นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ : รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
7.นายสนอง ชัยชนะ : ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

🐻🐻ช่วงที่ 2 : : The next new normal 🐻🐻

1.รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม : รอง ผอ.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร บพท.
2.ดร.ไพรัช โตวิวัฒน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ฝ่ายสังคม
3.ดร.จุฑา ธาราไชย : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ (TCEB).
4.นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ : ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
5.ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ : รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ นักวิจัยโครงการ wellness
7.รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย : รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(STeP) และนักวิจัยโครงการ wellness
8.อ.ดร.กรวรรณ สังขกร : หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และนักวิจัยโครงการ wellness
9.รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ : อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยโครงการ Learning City
10.ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ : โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักวิจัยโครงการLearning City
11.อ.ทัพไท หน่อสุวรรณ : นักวิทยาศาสตร์เกษตรศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักวิจัยโครงการ Green City

🎯🎀 ที่สำคัญงานนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็น “ประชาไตร่ตรอง”ร่วมแสดงความคิดเห็นกับโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ที่ https://cityforesight.net/ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองไปด้วยกัน

⭐⭐ ดำเนินงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาเมือง โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
#บพท
# Chiangmailearningcity
# Chiangmaismartcity
# Chiangmaigreencity
# Chiangmaiwellnesscity

🌟🌟🌟🌟เปิดเวทีเสวนาของนักพัฒนาเมืองครั้ง2 : 18 ธ.ค.2564 !!🌟🌟🌟

🎯🎯🎯บพท.ชวนทุกท่านตามติดทอล์คแห่งการพัฒนาเมือง ครั้งที่2 ในงาน“เสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่2 ” กับจังหวัดเชียงใหม่... เมืองแห่งความงามที่สืบสานวัฒนธรรม ความงามแบบล้านนามากว่า700 ปี เมืองที่เคยติดอัน1ใน3 ของการเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก 🎯🎯🎯

👉🏻👉🏻เสวนาของนักพัฒนาเมือง ดำเนินราการ โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น จะชวนทุกท่านไปดูวิถีชีวิตชาวเชียงใหม่นี้วันนี้ ท่ามกลางกระแสวิกฤติในเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยว เขามีวิธีตั้งรับ หรือหาแนวรุกทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ติดตามได้ในเสวนาพัฒนาเมืองเชียงใหม่ “ ทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วิถีปกติใหม่ระยะถัดไป : Chiang Mai Forum The Next New Normal

🎯ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : เวลา 14.00น.- 17.00 น.

📍⛳ นัดรวมพลคนพัฒนาเมืองที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/ facebook live: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.
ในเวทีเสวนานี้พบกับแขกรับเชิญจากหลายวงการ

😍😍ช่วงที่1 : กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 😍😍

1.นายประจญ ปรัชญ์สกุล : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2.นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3.นายธนวัฒน์ ยอดใจ : นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
4.นายพัลลภ แซ่จิว : ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
5.นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล : ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
6.นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ : รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
7.นายสนอง ชัยชนะ : ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

🐻🐻ช่วงที่ 2 : : The next new normal 🐻🐻

1.รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม : รอง ผอ.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร บพท.
2.ดร.ไพรัช โตวิวัฒน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ฝ่ายสังคม
3.ดร.จุฑา ธาราไชย : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ (TCEB).
4.นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ : ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
5.ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ : รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ นักวิจัยโครงการ wellness
7.รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย : รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(STeP) และนักวิจัยโครงการ wellness
8.อ.ดร.กรวรรณ สังขกร : หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และนักวิจัยโครงการ wellness
9.รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ : อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยโครงการ Learning City
10.ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ : โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักวิจัยโครงการLearning City
11.อ.ทัพไท หน่อสุวรรณ : นักวิทยาศาสตร์เกษตรศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักวิจัยโครงการ Green City

🎯🎀 ที่สำคัญงานนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็น “ประชาไตร่ตรอง”ร่วมแสดงความคิดเห็นกับโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ที่ https://cityforesight.net/ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองไปด้วยกัน

⭐⭐ ดำเนินงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาเมือง โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
#บพท
# Chiangmailearningcity
# Chiangmaismartcity
# Chiangmaigreencity
# Chiangmaiwellnesscity

ที่อยู่

Mae Hia, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100
Chiang Mai
50200

เบอร์โทรศัพท์

0-5394-2007

เว็บไซต์

http://www.erdi.cmu.ac.th/

ผลิตภัณฑ์

biogas

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDessicator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
อยากได้ผ้ายางทำบ่หมักแก๊สคับ
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง... สอบถาม idline:weifo1/0923624299
“สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จากโซลาร์เซลล์ ก้าวสู่ CMU Smart City-Clean Energy มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด สถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) จากพลังงานโซลาร์เซลล์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถูกออกแบบและติดตั้งให้สามารถรองรับรองรับยานยนต์ได้ทั้งรถแบบ Hybrid ที่มีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน Plugin Hybrid (PHEV) และรถไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้า 100% (All Electric Car) เครื่องอัดประจุไฟฟ้าเป็นแบบที่มีหลายหัวจ่ายไฟฟ้าในชุดเดียว โดยมีหัวอัดประจุดแบบ CHAdeMO, CCS Combo2 และ AC Type2 ซึ่งรองรับทั้งการอัดประจุดแบบปกติ (Normal Charge และ Quick Charge) เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่น ใช้เวลาในการชาร์จแต่ละครั้งประมาณ 30-40 นาที สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 5 ที่นั่ง วิ่งได้ระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตรต่อครั้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึงร้อยละ 20 นับเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่สำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อยอดความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ CMU Smart City-Clean Energy มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอบคุณ : การสนับสนุนงบประมาณหลักในการดำเนินงานโครงการจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด #สถานีอัดประจุไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMUSmartCityCleanEnergy #ERDIที่นี่มีพลังงานสะอาด #ERDICleanEnergy #พลังงานทดแทน #12ปีERDICMU #สถานีชาร์จรถไฟฟ้าEV
พอดีผลงานบทความ (#พลังงาน #โรงไฟฟ้าฐาน #พลังงานขยะ #สานฝันพลังงานอนาคต) นำมาสร้างเป็นละครสั้นครั้งแรกในชีวิตครับ 😊 ท่านที่สนใจ รบกวนสละเวลาเข้าไปไลค์ ไปรับชม https://www.facebook.com/EKNOW.2018/videos/2188071031405418/ (
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ ยี่ห้อ weifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น...โครงสร้างหนา--กระจกนิรภัย5มม...ชั้นวางปรับระดับได้...รับประกันและดูแลอย่างต่อเนื่อง...iso9001
ที่ ERDI รับบริการวัด ประสิทธิภาพการเดินระบบไหมครับ BMP & SMA
จัดเต็ม !! ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน นักศึกษา ไม่ว่าจะสายวิทย์ สายศิลป์ สายไอที รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระดับโลก ยกทัพความสนุก เสริมความรู้ สร้างจินตนาการ อัดแน่น 4 วันเต็ม ในการเข้าร่วมจัดแสดงงานในเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ตลาดซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือเด็กในภูมิภาคอาเซียน ภายในงานนอกจากในส่วนลิขสิทธิ์แล้วยังมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ เวิร์คช็อปการวาดภาพประกอบ, เวิร์คช็อปการเขียนโปรแกรม, กุ๋งกิ๋ง โดย แปลน ฟอร์ คิดส์, เวิร์คช็อปกลุ่มเชียงใหม่เมเกอร์คลับ, การจัดแสดงภาพประกอบหนังสือเด็กโบโลญญ่าและอาเซียน และการขายหนังสือราคาสุดพิเศษจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2Bj66m5 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/2mWuqYJ *ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
สวัสดีครับ ผมกำลังดูตลาดเรื่องขายเครื่องอัดแกลบเป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล อยู่ครับ เป็นเครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่นครับ อยากจะปรึกษาเรื่องการนำแกลบ หรือ ซังข้าวโพดมาใช้ผลิตแท่งเชื้อเพลิง ในภาคเหนือครับ ไม่ทราบมีใครให้คำแนะนำได้บ้างครับ ขอบคุณากครับ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ