Clicky

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เ

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 (เชียงใหม่)

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการ ควบคุม ดูแล ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจ ให้การบริการทางด้านเทคนิค สนับสนุน ช่วยเหลือในการตรวจซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงเครื่องมือสื่อสาร อปกรณ์การสื่อสาร เสาและสายอากาศ การสื่อสารให้กับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งม

ีที่ตั้งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ประกอบด้วยศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
-งานธุรการและพัสดุ
-รับผิดชอบการให้บริการทางด้านเทคนิคสื่อสาร การซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับทุกหน่วยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5
-ให้คำแนะนำในการใช้ บำรุงรักษา และการจำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร
-เป็นที่ปรึกษาเบื้องต้น และเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-ให้บริการในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ณ.ที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ตามวงรอบที่กำหนดไว้ในแผน
-ปฎิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย และปฎิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณีต่างๆ
-งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

🎉Happy New Year 2023 🎉🎉สุขสันต์วันปีใหม่ ปี 2023 ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี คิดสิ่งใดขอให้สมปราถนา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ...
31/12/2022

🎉Happy New Year 2023 🎉🎉
สุขสันต์วันปีใหม่ ปี 2023
ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี คิดสิ่งใดขอให้สมปราถนา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
#ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร5เชียงใหม่

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨 Q51เรียนผู้บังคับบัญชา  28 ธ.ค.65 พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.) และข้าราชการตำรวจ ศบส...
28/12/2022

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨 Q51

เรียนผู้บังคับบัญชา
28 ธ.ค.65 พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.) และข้าราชการตำรวจ ศบส.5 ชม. เข้าตรวจสอบตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารเพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดรองรับมาตรการดูแลความปลอดภัยฯ ห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.เชียงใหม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨 Q51เรียนผู้บังคับบัญชา  ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2565ศบส.5 เชียงใหม่ นำโดย พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ ส...
28/12/2022

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨 Q51
เรียนผู้บังคับบัญชา
ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2565
ศบส.5 เชียงใหม่ นำโดย พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส. (ศบส.5 เชียงใหม่)
พร้อมพวก ดำเนินการวางข่ายการติดต่อสื่อสาร ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปี 2565
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
โดยนำรถปฏิบัติการ PS-LTE เชื่อมต่อโครงข่าย e-NodeB ขยายสัญญาณให้พื้นที่สามารถใช้งานได้
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

16/12/2022

Mission Complete

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจา...
16/12/2022

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน POLICE TV
โดย บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨เมื่อ.. วันที่ 14 ธ.ค.65 (13.30 น.) พ.ต.อ.สิรภพ วงษ์คำ ผกก.ฝสส.5 สส. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมทั้...
15/12/2022

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨
เมื่อ.. วันที่ 14 ธ.ค.65 (13.30 น.) พ.ต.อ.สิรภพ วงษ์คำ ผกก.ฝสส.5 สส. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งส่งอุปกรณ์การสื่อสารให้คำแนะนำทางด้านพัสดุ ธุรการ และการปฏิบัติงานด้าน ถปภ. พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนสวัสดิการอาหารกลางวัน แก่ข้าราชการ ศบส.5 ชม.. โดยมี พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.) พร้อมข้าราชการ ศบส.5 ชม. จำนวน 14 นาย ให้การต้อนรับ
ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อัพเดต สถานะเสาทาวเวอร์ 18” และสายอากาศ 8 ห่วงและรอบตัวใหม่ ยังคงค้าง สายนำสัญญาณ Heliax 7/8
04/10/2022

อัพเดต สถานะเสาทาวเวอร์ 18” และสายอากาศ 8 ห่วงและรอบตัวใหม่ ยังคงค้าง สายนำสัญญาณ Heliax 7/8

Coming soon new tower and antena
02/10/2022

Coming soon new tower and antena

เรียนผู้บังคับบัญชา  การปฏิบัติ ฝสส.๕ สส.(ศบส.๕ ชม.) นำโดย ว่าที่ พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.๕ สส.(ศบส.๕ ชม.) พร้อมข้า...
27/05/2022

เรียนผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติ ฝสส.๕ สส.(ศบส.๕ ชม.) นำโดย ว่าที่ พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.๕ สส.(ศบส.๕ ชม.) พร้อมข้าราชการตำรวจ ศบส.๕ ชม.

ปฏิบัติภารกิจ ถปภ.เดโชชัย ๕ เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๕

ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การติดต่อสื่อสารระหว่าง กส.๕ และหน่วยร่วม สามารถติดต่อสื่อสารได้ดีตลอดภารกิจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨 Q51     วันที่ 20 พ.ค. 2565 นำโดยว่าที่ พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5สส.(ศบส.5 เชียงใหม่) พร้อมพว...
27/05/2022

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨 Q51
วันที่ 20 พ.ค. 2565 นำโดยว่าที่ พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5สส.(ศบส.5 เชียงใหม่) พร้อมพวก รวม 10 นาย ดำเนินการปรับปรุงระบบสื่อสาร ระบบรีพีตเตอร์และเปลี่ยนสายนำสัญญาณและเปลี่ยนสายอากาศชนิดโฟลเด็ดไดโพล 8 Stackให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191 เชียงใหม่ ที่ติดตั้งอยุ่บนอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เนื่องจากชำรุดเสียหายจากการเสื่อมสภาพ ทำให้ใช้การไม่ได้ ปัญหาข้อขัดข้องการทำงานในช่วงนี้มีการทำงานที่ยากลำบากเพราะบนที่สูงมีอากาศที่แปรปรวนมีฝนตกตลอดภารกิจ
กำลังพลทุกนายปลอดภัย

#ตำรวจสื่อสาร
#ทุกๆคีย์คือหน้าที่ของเรา

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨 Q51     วันที่ 18-20 พ.ค. 2564 นำโดยว่าที่ พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5สส.(ศบส.5 เชียงใหม่) พร้อ...
21/05/2021

🚨 ศบส.5 เชียงใหม่ 🚨 Q51
วันที่ 18-20 พ.ค. 2564 นำโดยว่าที่ พ.ต.ต.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5สส.(ศบส.5 เชียงใหม่) พร้อมพวก รวม 5 นาย ดำเนินการรื้อถอน ติดตั้งเสาสามเหลี่ยม สายนำสัญญาณและสายอากาศ ให้กับ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากชำรุดเสียหายจากวาตภัย ต้นไม้โค่นล้ม ทำให้เสาสามเหลี่ยมหักใช้การไม่ได้ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการติดต่อสื่อสารกลับมาใช้การได้ดี ปัญหาข้อขัดข้องไม่มี กำลังพลทุกนายปลอดภัย

#ตำรวจสื่อสาร
#ทุกๆคีย์คือหน้าที่ของเรา

แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุขณะพระดำเนิน ข้อพระบาทได้รับบาดเจ็บ งดพระราชกรณียกิจ..เมื่อเวลา 19.42 น. วั...
11/01/2021

แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุขณะพระดำเนิน ข้อพระบาทได้รับบาดเจ็บ งดพระราชกรณียกิจ
.
.
เมื่อเวลา 19.42 น. วันที่ 11 มกราคม สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ความว่า เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก
.
คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ ไปเวลาประมาณ 2 เดือน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
.
#แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 17.50 น.   ร.ต.อ.หญิง อัญมณี ณะวิชัย พร้อมพวกรวม4นาย ปฏิบัติภารกิจแจกจ...
25/10/2020

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 17.50 น.
ร.ต.อ.หญิง อัญมณี ณะวิชัย พร้อมพวกรวม4นาย ปฏิบัติภารกิจแจกจ่ายวิทยุสื่อสารและปรับลดระยะห่างความถี่ในพื้นที่จว. น่านหลังจากเสร็จภารกิจระหว่างเดินทางกลับ จว. เชียงใหม่ ได้พบเหตุว. 40 รถยนต์พลิกคว่ำเนื่องจากถนนลื่นเพราะฝนตกหนักบริเวณถนนเขตติดต่อลำปาง-แพร่ คณะจึงทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีเพียงแต่รอยถลอก ตรวจสอบที่รถปรากฏว่ายางหลังขวาแตกจึงทำการช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่ โดยผู้ประสบอุบัติเหตุจะเดินทางกลับบ้านในพื้นที่จว. เชียงใหม่ คณะจึงอาสาขับรถนำ เพื่อพาผู้ประสบเหตุ และรถยนต์ที่เสียหาย ไปยังพื้นที่จว. เชียงใหม่ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Photos from Police TV by UCI Media's post
12/08/2020

Photos from Police TV by UCI Media's post

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันนี้ 4 ส.ค. 63 เวลาร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)พร้อมพวก รวม 5 นายได้ดำ...
04/08/2020

เรียนผู้บังคับบัญชา
เพื่อโปรดทราบ
วันนี้ 4 ส.ค. 63 เวลา
ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)พร้อมพวก รวม 5 นายได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณและเครื่องประจำที่ เนื่องจากเป็นบริเวณจุดอับสัญญาณวิทยุ เพื่อสนับสนุน สภ.ดอยสะเก็ด ณ จุดถนนเชียงใหม่-เชียงรายที่โดนอุทกภัยธรรมชาติทำให้เส้นทางการจราจรขาด ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถติดต่อสื่อสารได้ด้วยดีได้เป็นอย่างดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨     วันที่ 04 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ศบส.5 ชม. ได้รับความอนุเคราะห์จาก รอง.ผกก.สภ.แม่ปิง พ....
04/04/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨

วันที่ 04 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ศบส.5 ชม. ได้รับความอนุเคราะห์จาก รอง.ผกก.สภ.แม่ปิง พ.ต.ท.สถิตชัย นิตยวัน ได้นำทีมงานมาพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบ ศบส.5 ชม. 👏👍👍

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨ข้าราชการตำรวจ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด และปรับปรุงอาคาร...
13/03/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨
ข้าราชการตำรวจ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่
ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด และปรับปรุงอาคารที่ทำการ

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨ทีมงาน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่เตรียมความพร้อม ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และสายอ...
13/03/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨
ทีมงาน ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่
เตรียมความพร้อม ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และสายอากาศ ภารกิจเดโชชัย 5 พื้นที่ จว.น่าน ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2563

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨เรียนผู้บังคับบัญชา     วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 11.40 น. พ.ต.อ.วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ รอง ผบก....
27/01/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 11.40 น. พ.ต.อ.วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ รอง ผบก.สส.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในภารภิจ ถปภ. โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.สิรภพ วงษ์คำ ผกก.ฝสส.5 สส. พร้อมข้าราชการตำรวจ ศบส.5 ชม.ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติภารกิจ ถปภ.เดโชชัย 5 เสด็จฯพื้นที่ จว.เชียงใหม่ จว.ลำพูน และ จว.แม่ฮ่องสอน ร่วมภารกิจ ถปภ.ด้านการสื่อสารงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทนพระองค์) ผลการปฏิบัติการติดต่อสื่อสารสามารถใช้การได้ดี

วันที่ 27 มกราคม 2563
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้มีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 6,426 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ
.
ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1244612
(27 January 2020)

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨เรียนผู้บังคับบัญชา    วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11.55 น. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นริศรา รอตทอง พร้อมด...
23/01/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11.55 น. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นริศรา รอตทอง พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)จำนวน 3 นาย ร่วมปฏิบัติงานภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร เดโชชัย 6 (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) เสด็จหมายวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การติดต่อสื่อสารสามารถใช้การได้ดี

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨เรียนผู้บังคับบัญชา     วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 11.53 น. ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส. พร้อ...
19/01/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 11.53 น. ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส. พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร เดโชชัย 6 (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ตั้งศูนย์วิทยุร่มเกล้า 6-1 เสด็จวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ การติดต่อสื่อสารสามารถใช้การได้ดี

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨     วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.55น. พ.ต.ต.หญิง นริศรา รอตทอง พร้อมด้วย ตร.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ช...
16/01/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.55น. พ.ต.ต.หญิง นริศรา รอตทอง พร้อมด้วย ตร.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)จำนวน 5 นาย ร่วมปฏิบัติงาน ถปภ. ตั้งศูนย์วิทยุร่มเกล้า 6-1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨     วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.20 น. ร.ต.อ.หญิง อัญมณี ณะวิชัย ช่างไฟฟ้าสื่อสาร(สบ.1) พร้อม...
15/01/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.20 น. ร.ต.อ.หญิง อัญมณี ณะวิชัย ช่างไฟฟ้าสื่อสาร(สบ.1) พร้อมด้วย ตร.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)จำนวน 5 นาย ร่วมปฏิบัติงานถปภ. ตั้งศูนย์วิทยุร่มเกล้า 6-1 ณ สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระองค์เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มาตรวจรักษา และเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
.
ขอบคุณ : FB_ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

🚨ศบส.5 เชียงใหม่🚨วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 นำโดย ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ศบส. 5 ชม. พร้อมพวกรวม 5 นาย ดำเนินการปรับปรุงซ่อม...
10/01/2020

🚨ศบส.5 เชียงใหม่🚨
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 นำโดย ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ศบส. 5 ชม. พร้อมพวกรวม 5 นาย ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งสายอากาศวิทยุระบบทวนสัญญาณ ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการติดต่อสื่อสาร ณ จุดทวนสัญญาณ ดอยพระบาท ผลการปฏิบัติงานสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารกับลูกข่ายได้ดี

08/01/2020

ตรวจซ่อมเสาอากาศ จังหวัดลำปาง

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨     วันที่ 9 มกราคม 2563 ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5เชียงใหม่) พร้อมด้วย ตร.ฝสส.5 สส....
07/01/2020

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨

วันที่ 9 มกราคม 2563 ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5เชียงใหม่) พร้อมด้วย ตร.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)จำนวน4นาย ร่วมปฏิบัติ ถปภ.ด้านการสื่อสารภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
บัดนี้ภารกิจเรียบร้อยแล้ว การติดต่อสื่อสารในพื้นที่และเส้นทาง สามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(วันที่ 6 ม.ค. 2563)


@ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨 เรียนผู้บังคับบัญชาร.ต.อ. ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส. พร้อมด้วยกำลังพลของ ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.) ได้วาง...
27/12/2019

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨
เรียนผู้บังคับบัญชา
ร.ต.อ. ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส. พร้อมด้วยกำลังพลของ ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.) ได้วางข่ายการสื่อสารและทดสอบระบบวิทยุสื่อสาร ในภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ พื้นที่จังหวัดเชียงราย และประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค.62 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การติดต่อสื่อสารสามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 201...
26/12/2019

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019
.
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 (Chiangrai Asian Flower Festival 2019) ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายแก้ว ศุภกรธนสาร หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย ได้กราบบังคมทูลรายงานที่มาและวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด พฤกษาราชภักดี(Flora Stamp for Loyalty) แก่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี นอกจากนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ยังได้ทรงฉายพระรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในแสตมป์ส่วนตัว (I - Stamp) อีกด้วย


ขอบคุณ : FB_ ไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨     วันที่ 19 ธันวาคม 2562เวลา 16.20 น. ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5เชียงใหม่) พร้อมด...
26/12/2019

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨

วันที่ 19 ธันวาคม 2562เวลา 16.20 น. ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ สว.ฝสส.5 สส.(ศบส.5เชียงใหม่) พร้อมด้วย ตร.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.)จำนวน4นาย ร่วมปฏิบัติ ถปภ.ด้านการสื่อสารภารกิจ ถปภ.เดโชชัย 62 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน และท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทรงเททองหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน และท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน หล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ความสูง 1.69 เมตร จะนำไปประดิษฐาน ณ วัดแอบดอนแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สำหรับท้าวเวสสุวรรณ ทำพิธีหล่อ จำนวน 2 องค์ ด้วยเนื้อทอง เหลือง ขนาด 2 เมตร เพื่อนำไปประดิษฐานบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อผาเงา ภายในวัดพระธาตุผาเงา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลัง ได้กราบไหว้บูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ และทันตกรรมที่โปรดให้ไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชน โดยมีผู้มาขอรับบริการ 64 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบกล้ามเนื้ออักเสบ

บัดนี้ภารกิจเรียบร้อยแล้ว การติดต่อสื่อสารในพื้นที่และเส้นทาง สามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/382648
(วันที่ 19 ธ.ค. 2562)

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨   วันนี้ (22ธ.ค.62) พ.ต.ท.สิรภพ วงษ์คำ ผกก.ฝสส.5 สส.พร้อมด้วย ตร.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.) ร่วมปฏิบั...
22/12/2019

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨

วันนี้ (22ธ.ค.62) พ.ต.ท.สิรภพ วงษ์คำ ผกก.ฝสส.5 สส.พร้อมด้วย ตร.ฝสส.5 สส.(ศบส.5 ชม.) ร่วมปฏิบัติ ถปภ.ด้านการสื่อสารภารกิจ ถปภ.เดโชชัย 32 เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและ งานโครงการหลวง2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพองคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ คณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการหลวง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
บัดนี้ภารกิจเรียบร้อยแล้ว การติดต่อสื่อสารในพื้นที่และเส้นทาง สามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🚨 - ศบส.5 ชม. - 🚨 นำเรียนผู้บังคับบัญชาเมื่อวัน พุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.พ.ต.อ. เรวัต หัสเสนะรองผู้บังคับกา...
18/12/2019

🚨 - ศบส.5 ชม. - 🚨
นำเรียนผู้บังคับบัญชา
เมื่อวัน พุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พ.ต.อ. เรวัต หัสเสนะ
รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสาร
ให้การตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๕
ฝ่ายการสื่อสาร ๕ กองตำรวจสื่อสาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🚨 - ศบส.5 ชม. - 🚨 พล.ต.ท. ชวลิต แสวงพืชน์ ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การตรวจเยี่ยม ศูนย์บร...
18/12/2019

🚨 - ศบส.5 ชม. - 🚨
พล.ต.ท. ชวลิต แสวงพืชน์
ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้การตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๕ ฝ่ายการสื่อสาร ๕ กองตำรวจสื่อสาร
ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

🚨 - ศบส.5 ชม. - 🚨 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ พ.ต.ต. ถนอม มีระคุณ สว. ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส. และ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นริศรา ...
14/12/2019

🚨 - ศบส.5 ชม. - 🚨
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ พ.ต.ต. ถนอม มีระคุณ สว. ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส. และ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นริศรา รอตทอง สว.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส.

06/12/2019
🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้ารัชกาลที่9อย่างหาที่สุดมิได้  ...
05/12/2019

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้ารัชกาลที่9อย่างหาที่สุดมิได้

สัญญาณจากฟ้า VR009

พระสุรเสียงจากฟ้ามาโปรดแล้ว
ดั่งดวงแก้วแพร้วเพริศเลิศทิศา
น้ำพระทัยห่วงใยชาวประชา
มิเลือกว่าแห่งหนตำบลใด

พระทรงเป็นหลักชัยในทุกด้าน
แหล่งกันดารขาดสัญญาณไม่หวั่นไหว
เสียงของพ่อจักทั่วถึงทุกแดนไกล
ธ สถิตย์ในดวงใจไทยชั่วกาล

ที่มา : ชุนเทียน (ห้องเพลงคนรากหญ้า)

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ รรท.สว.ศบส.5 ชม ฝสส.5 สส. พร้อมพวกรวม 7 นาย ปฏิบัติภารกิจสื่อสารถวายความปลอดภัย เ...
30/10/2019

🚨 ศบส. 5 เชียงใหม่ 🚨
ร.ต.อ.ถนอม มีระคุณ รรท.สว.ศบส.5 ชม ฝสส.5 สส. พร้อมพวกรวม 7 นาย ปฏิบัติภารกิจสื่อสารถวายความปลอดภัย เดโชชัย 5 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเด็กนักเรียนนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ


ที่มา : https://region3.prd.go.th/prcm/cmnews.php?ID=191028215925
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ... ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
28 ตุลาคม 2562
ขอบคุณ : FB_ PR Chiangmai

๒๓ ตุลาคม l วันปิยมหาราช ร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า ข้าร...
23/10/2019

๒๓ ตุลาคม l วันปิยมหาราช

ร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๕ จังหวัดเชียงใหม่

🚨ศบส.5 เชียงใหม่🚨 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
19/10/2019

🚨ศบส.5 เชียงใหม่🚨
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ให้พอมีพอกินนั้น จะต้องอาศัยความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วย พระองค์ทรงเน้นถึงการนำประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติ ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

จากปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวไทยที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” โดยให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ดำเนินการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวง และในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทรงพระปรีชาสามารถทำให้ฝนตกลงมาตามเป้าหมายอย่างแม่นยำท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลต่างประเทศ

ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย”

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก:
บรรณารักษ์ชวนรู้
https://stanglibrary.wordpress.com/2017/10/19/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89-%e0%b9%91%e0%b9%99-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5/

17 ตุลาคม "วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"ศบส.5 เชียงใหม่ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ...
17/10/2019

17 ตุลาคม "วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
ศบส.5 เชียงใหม่
ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

"จงอย่าลืมว่า ท่านเป็นตำรวจ
จงทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจ
จงเป็นตำรวจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใด
จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็ดี ชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดี
...นับเป็นผู้มีเกียรติเสมอเหมือนกันหมด...
คือเกียรติแห่งลูกผู้ชาย
ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของตน"

- พระบรมราโชวาท พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -
ในพิธีพระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจ และพิธีสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ
วันที่ 13 ตุลาคม 2495

ที่อยู่

สามล้าน ซอย6
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653277943

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพ บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้าน Research Administration Section Med CMU 50 ปี ทันตแพทย์ มช. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมป Tum Vichear Yneak Chocobuy เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากา Chiangmai Office For Rent at Siriphanich Building TAT Chiang Mai Office Thailand Center of Excellence in Physics ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเห