Clicky

ขบวนการแอดวานซ์ "งานคนไร้บ้า

ขบวนการแอดวานซ์ "งานคนไร้บ้า หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและส? หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เปิดเหมือนปกติ

อย่าตัดสินคนโดยไม่รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมด
19/04/2021

อย่าตัดสินคนโดยไม่รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมด

14/02/2021

💟วาไลนไทน์นี้ "เพียงคำเดียว" ครอบครัวรักกัน

1. คิดถึงกัน 1 นาที
2. ทักทายด้วยคำดีๆ 1 คำ
3.โทรหา 1 ครั้ง (ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกัน)
4. ทำกิจกรรมร่วมกัน 1 กิจกรรม
5. กอดกัน 1 ครั้ง

#savefamily

ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์ สายด่วน 1300 สู่ส่วนภูมิภาค
17/07/2020
ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์ สายด่วน 1300 สู่ส่วนภูมิภาค

ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์ สายด่วน 1300 สู่ส่วนภูมิภาค

ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์ สายด่วน 1300 สู่ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ web conference ร่วมกับ...

ศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่งจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว พ่อเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พร้อมด้วยภริยา ...
17/04/2019

ศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่งจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว พ่อเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พร้อมด้วยภริยา โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมหัวหน้าหน่วยงาน คณะข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวล้านนาที่ถือธรรมเนียมปฏิบัตินิยมกันมาแต่โบราณวิถี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1/2562 โดยมีนางสาวอิสรีย์ จักรผันชีวี ห...
15/02/2019

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1/2562 โดยมีนางสาวอิสรีย์ จักรผันชีวี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้ได้มีการชี้แจงองค์ประกอบตัวชี้วัดหลัก3องค์ประกอบและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านและวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ่ง มอบหมายให้นางสาวนฤมล  ธรรมจักร์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมแนวทางจ...
15/02/2019

เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ่ง มอบหมายให้นางสาวนฤมล ธรรมจักร์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมแนวทางจัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ "ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์" ณ ห้องประชุมสำนังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประชาสัมพันธ์ด่วนมากที่สุด
06/02/2019

ประชาสัมพันธ์ด่วนมากที่สุด

ด่วนที่สุด จ้า
06/02/2019

ด่วนที่สุด จ้า

24/09/2018
24/09/2018
ลงทะเบียน
24/09/2018

ลงทะเบียน

24/09/2018
หัวหน้าฝ่ายมาคุมงานค่ะ ค่อนข้างเรียบร้อยแล้ว
24/09/2018

หัวหน้าฝ่ายมาคุมงานค่ะ ค่อนข้างเรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญกดไลค์ แสดงความคิดเห็นได้นะคะ วันพรุ่งนี้ 24 กันยายน 2561 ที่นี่ https://www.facebook.com/chaingmaipcd/
23/09/2018

ขอเชิญกดไลค์ แสดงความคิดเห็นได้นะคะ วันพรุ่งนี้ 24 กันยายน 2561 ที่นี่ https://www.facebook.com/chaingmaipcd/

24 มิ.ย. 2561 เวลา 17.00น. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ นางวัชรียา ศรีหิน พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้...
24/06/2018

24 มิ.ย. 2561 เวลา 17.00น. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ นางวัชรียา ศรีหิน พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำการ 2561 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานพิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

9 ม.ค. 61 เวลา 10.30 น. นางสายฝน พัดบึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโคร...
09/01/2018

9 ม.ค. 61 เวลา 10.30 น. นางสายฝน พัดบึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ "family data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการ" ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

นางสายฝน พัดบึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมงาน ลงพื้นที่ประสบภัยหนาวเ...
25/12/2017

นางสายฝน พัดบึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมงาน ลงพื้นที่ประสบภัยหนาวเพื่อมอบผ้าห่มให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 2000 ผืน โดย ครั้งที่1 ในวันที่
24 ธันวาคม 2560 จำนวน1000ผืน ณ
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง
และครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 อีก 1000ผืน ณ ต.แม่เหียะ อ.เมือง
ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง ตามโครงการมอบผ้าห่่มสู้ภัยหนาวประจำปีงบประมาณ 2561

นางสายฝน  พัดบึ้ง ผอ.ศคพ.เชียงใหม่  ได้มอบหมายให้ น.ส.อิสรีย์  จักรผันชีวี เข้าร่วมประชุม "บูรณาการแผนงานตามนโยบาย การขั...
25/12/2017

นางสายฝน พัดบึ้ง ผอ.ศคพ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ น.ส.อิสรีย์ จักรผันชีวี เข้าร่วมประชุม "บูรณาการแผนงานตามนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ภายใต้แนวคิด "บ้านเดียวกัน(One home)"
ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.2560 ณโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการประชุมได้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม.8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานปฏิบัติงาน แนวทางการขับเคลื่นนโยบายระดับพื้นที่ / จังหวัดภายใต้แนวคิด one home & one plan และ social lap ในระดับพื้นที่จังหวัด 8 กลุ่ม

นางสายฝน  พัดบึ้ง ผอ.ศคพ.เชียงใหม่  ได้มอบหมายให้ น.ส.อิสรีย์  จักรผันชีวี เข้าร่วมประชุม "บูรณาการแผนงานตามนโยบาย การขั...
25/12/2017

นางสายฝน พัดบึ้ง ผอ.ศคพ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ น.ส.อิสรีย์ จักรผันชีวี เข้าร่วมประชุม "บูรณาการแผนงานตามนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ภายใต้แนวคิด "บ้านเดียวกัน(One home)" ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.2560
ณโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการประชุมได้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม.8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานปฏิบัติงาน แนวทางการขับเคลื่นนโยบายระดับพื้นที่ / จังหวัดภายใต้แนวคิด one home & one plan และ social lap ในระดับพื้นที่จังหวัด 8 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสายฝน  พัดบึ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์คุ้มครองสัญจรในเวทีงานผู้ว่า...
20/12/2017

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสายฝน พัดบึ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์คุ้มครองสัญจรในเวทีงานผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะประชาชน ณ โรงเรียนวัดยั้งเมิน หมู่ 3 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางภูมิอากาศหมอกลงเย็นสบายๆยามเช้าในฤดูหนาว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ประชาชนได้รู้จัก รวมทั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการลงพื้นที่ร่วมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและติดตามสถานการณ์คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ได้ดำเนินกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มีการเล่นเกมและแจกของขวัญเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ที่กำลังจะเยือนมาถึงอีกด้วย

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.นางสายฝน พัดบึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่  ป...
08/12/2017

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.นางสายฝน พัดบึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการถอดบทเรียนการทำงานแบบสหวิชาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ครั้งที่ ๕ เพื่อร่วมกันถอดเรียนความสำเร็จ ข้อท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคในการ ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยความร่วมมือของศูนย์/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) องค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM) และมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านนี้มาด้วยความอุตสาหะและเข้มแข็งมาตลอดปีที่ผ่านมานี้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการนี้มี นางไพทิพย์ หนูพรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปถอดบทเรียนร่วมกันในลักษณะแบ่งกลุ่ม workshop เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และให้ทันต่อสถานการณ์ใหม่ในปัจจุบันนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมลงพื้นที่ภารกิจ One home อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นำโดย พมจ.เชียง...
19/11/2017

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมลงพื้นที่ภารกิจ One home อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นำโดย พมจ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูฯ หยาดฝน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่ให้การช่วยเหลือและวางแผนเยียวยาทั้งในช่วงเบื้องต้นและให้การคุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลในระยะยาวเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและจิตใจให้ฟื้นคืนสู่สังคมให้ได้ดีดังเดิม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. นางสายฝน พัดบึ้ง ผอ.ศคพ.ชม มอบหมายให้นางสาวอิสรย์ จักรผันชีวี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิกา...
15/11/2017

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. นางสายฝน พัดบึ้ง ผอ.ศคพ.ชม มอบหมายให้นางสาวอิสรย์ จักรผันชีวี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ทีมช่างนำโดยพอช.และเครือข่ายจิตอาสา ประชารัฐเครือข่ายคนไร้บ้านร่วมใจในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่ ที่ทีมคณะทำงานร่วมดำเนินการขับเคลื่อน ผลักดัน ก้าวเดินจนประสบผลสำเร็จ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาศักยภาพ กาย+ใจ ได้พึ่งพักพิงและอาศัยแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป

จนท.ศูนย์คุ้มครองฯ เชียงใหม่ ร่วมแรงใจร่วมแรงกาย "ปลูกต้นไม้" บริเวณบ้านร่มไทร เรือนนอนผู้ใช้บริการหญิง และ บ้านร่มเย็น ...
14/11/2017

จนท.ศูนย์คุ้มครองฯ เชียงใหม่ ร่วมแรงใจร่วมแรงกาย "ปลูกต้นไม้" บริเวณบ้านร่มไทร เรือนนอนผู้ใช้บริการหญิง และ บ้านร่มเย็น เรือนนอนผู้ใช้บริการชาย และร่วมรับประทานอาหารกลางวันบรรยากาศชื่นมื่น แจ่มใส

วันที่ 14 พฤจิกายน 2560 นางสายฝน  พัดบึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง...
14/11/2017

วันที่ 14 พฤจิกายน 2560 นางสายฝน พัดบึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศติดตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ
เครดิตภาพจากเพจ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

02/11/2017
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการแชะ&แชร์ นะจ๊ะๆ
31/10/2017

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการแชะ&แชร์ นะจ๊ะๆ

ที่อยู่

130 หมู่ 12 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
Chiang Mai
50100

เบอร์โทรศัพท์

+6653296122

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ขบวนการแอดวานซ์ "งานคนไร้บ้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ขบวนการแอดวานซ์ "งานคนไร้บ้า:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด