Clicky

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เ

เปิดเหมือนปกติ

🔥🔥เหลือเพียง 2 วันแล้วววจ้าาา🔥🔥.............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
14/10/2022

🔥🔥เหลือเพียง 2 วันแล้วววจ้าาา🔥🔥
..............................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ Pre-TCAS
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 2565 นี้ เท่านั้น
---------------
สมัครเรียน คลิก👉 http://www.tcas.cmru.ac.th/
---------------

สมัครแล้วไม่จ่ายเงินค่าสมัคร ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ นะจ๊ะ 😚

🔥🔥เหลือเพียง 3 วันเท่านั้น🔥🔥.............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รั...
13/10/2022

🔥🔥เหลือเพียง 3 วันเท่านั้น🔥🔥
..............................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ Pre-TCAS
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 2565 นี้ เท่านั้น
---------------
สมัครเรียน คลิก👉 http://www.tcas.cmru.ac.th/
---------------

สมัครแล้วไม่จ่ายเงินค่าสมัคร ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ นะจ๊ะ 😚

น้องๆที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 🔥สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบรับสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 1-2 วันทำการ 💰💰(ไม่นับรวมว...
30/09/2022

น้องๆที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 🔥
สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบรับสมัคร
หลังจากชำระเงินแล้ว 1-2 วันทำการ 💰💰
(ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

🔥🔥 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ♦️ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 15 ตุลาคม 2565♦️ #รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่...
23/09/2022

🔥🔥 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ♦️ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 15 ตุลาคม 2565♦️ #รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ปลายและปวส. หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ💯

💛🖤CMRU Education EXPO 2023💛🖤
👉พิจารณาคัดเลือกจาก👇👇
✅ เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน
❎ ไม่มีการทดสอบ
❎ ไม่ส่งแฟ้มสะสมผลงาน
❎ ไม่ต้องยื่นเอกสารการสมัคร
❌❌ ไม่รับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สายครู)❌❌

✳️ ศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ 👉 https://bit.ly/3SpG9Zz ✨🖤💛✨

💥💥#รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ #หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู ปีการศึกษา 2566 ♦️ระหว่างวันที่ 24 กันยา...
23/09/2022

💥💥#รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ #หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู ปีการศึกษา 2566 ♦️ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 15 ตุลาคม 2565♦️
💯#รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น💯

💜💜CMRU Model💜💜
👉พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน👇👇
✅ ส่งแฟ้มสะสมผลงานและเอกสารการสมัคร
👉👉 สมัคร 1 สาขาวิชา = 1 ชุด
👉👉 สมัคร 2 สาขาวิชา = 2 ชุด
✅ สอบวัดแววความเป็นครู
✅ สอบวิชาเอกในสาขาวิชาที่สมัคร
✅ สอบสัมภาษณ์

✳️ ศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ 👉 https://bit.ly/3ffwZR5 ✨💛🖤✨

🚩🚩 #กำหนดการรับสมัครนักศึกษา #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ✅ รอบที่ 1 Portfolio ระหว่าง 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565 (รับเ...
21/09/2022

🚩🚩 #กำหนดการรับสมัครนักศึกษา #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
✅ รอบที่ 1 Portfolio ระหว่าง 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565 (รับเฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ)
✅ รอบที่ 2 Quota ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2566 (รับสมัครทั่วประเทศ)
✅ รอบที่ 3 Admission ระหว่าง 7 - 13 พฤษภาคม 2566 (รับสมัครผ่านระบบ ทปอ.)

✳️ รายละเอียดการรับสมัครติดตามได้ที่ 👉 http://www.tcas.cmru.ac.th/ ⏰⏰

🌈🌈 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ⏰ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 15 ตุลา...
21/09/2022

🌈🌈 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ⏰ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 15 ตุลาคม 2565 ♨️ รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ปลาย ปวส. หรือเทียบเท่าสองระดับนี้เท่านั้น

🔶CMRU Education EXPO🔶
👉👉 ใช้เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน
👉👉 ไม่มีการทดสอบ
👉👉 ไม่ส่งแฟ้มสะสมผลงาน
👉👉 ไม่ต้องยื่นเอกสารการสมัคร
❌❌ ไม่รับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สายครู)❌❌

🔷CMRU Model🔷
👉👉 ส่งแฟ้มสะสมผลงานและเอกสารการสมัคร
👉👉 สอบวัดแววความเป็นครู
👉👉 สอบวิชาเอกในสาขาวิชาที่สมัคร
👉👉 สอบสัมภาษณ์
✅✅ รับเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สายครู) เท่านั้น✅✅

✳️ รายละเอียดการรับสมัครติดตามได้ที่ 👉 http://www.tcas.cmru.ac.th/ ✨🖤💛✨

✨⭐️ #เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 ⭐️✨ Cr. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาว...
15/09/2022

✨⭐️ #เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 ⭐️✨

Cr. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 🌺🌺

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #แม่สะเรี...
06/09/2022

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 🌟🌹🌹🌟

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #แม่ลาน้อ...
06/09/2022

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 🎋🌸🌺🍃

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #ขุนยวมวิ...
06/09/2022

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #ขุนยวมวิทยา ⭐️🌈🌼🌼

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #ห้องสอนศ...
06/09/2022

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #ห้องสอนศึกษา ✨🏆✨🍃🌺🌸🍂

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #เทศบาลเม...
06/09/2022

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 🌼🍃🌼

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #ราชประชา...
06/09/2022

🔔🔔โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2566 #เส้นทางแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 #ราชประชานุเคราะห์_22 🌺🌿🌿

#ข่าวประกาศจากหน่วยกิจกรรม_กองพัฒนานักศึกษา จร้าา
25/07/2022

#ข่าวประกาศจากหน่วยกิจกรรม_กองพัฒนานักศึกษา จร้าา

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่กิจกรรมบังคับไม่ผ่าน หรือกิจกรรมไม่ครบ ให้ทำตามวิธีตามที่แจ้งนี้
โดยสามารถเข้าสู่ระบบที่ >> http://www.sdd.cmru.ac.th/cmru_act/login.php

📌โปรดศึกษาทำความเข้าใจวิธีและขั้ตตอนก่อนเข้าสู่ระบบ📌

📌ติดต่อสอบถาม 053-885438/053-558443/053-885699📌

WoW WoW 😯😯
19/07/2022

WoW WoW 😯😯

🔆🔆 #การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยเข้ารับการปฐมนิเทศ #ทุกคน #ทุกชั้นปี #ทุกประเภท #เป็นกิจกรรมบังคับที่...
02/07/2022

🔆🔆 #การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยเข้ารับการปฐมนิเทศ #ทุกคน #ทุกชั้นปี #ทุกประเภท #เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมจึงจะสำเร็จการศึกษา 💯💯
💥คลิก 👉 https://youtu.be/lRyfZeMZtxA

รับอุปกรณ์ของภาคพิเศษ รหัส 65 จ้าาา 🥰
27/06/2022

รับอุปกรณ์ของภาคพิเศษ รหัส 65 จ้าาา 🥰

ประกาศรับอุปกรณ์นักศึกษาภาคพิเศษ รหัสนักศึกษา 2565 (เฉพาะอุปกรณ์นักศึกษา ไม่รวมเสื้อกิจกรรม) ภายในวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565
** อย่าลืมมารับกันด้วยนะคะ**

#ยินดีต้อนรับสู่รั้วดำเหลือง 🖤💛 #สวัสดีวันเปิดเทอม 20 มิถุนายน 2565 🌺🌺🍃🍃🍃
19/06/2022

#ยินดีต้อนรับสู่รั้วดำเหลือง 🖤💛 #สวัสดีวันเปิดเทอม 20 มิถุนายน 2565 🌺🌺🍃🍃🍃

#เฉพาะภาคปกติเท่านั้น ขอบพระคุณ ST - CMRU 😘😘😘
17/06/2022

#เฉพาะภาคปกติเท่านั้น ขอบพระคุณ ST - CMRU 😘😘😘

#ประกาศรับอุปกรณ์นักศึกษา รหัส2565 (#ชั้นปีที่1)

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันที่ 20 มิ.ย 2565

2.คณะวิทยาการจัดการ
ในวันที่ 21 มิ.ย. 2565

3.คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
(ยกเว้น 3 สาขาที่เรียนศูนย์แม่ริม)
ในวันที่ 21 มิ.ย 2565

4.คณะครุศาสตร์
ในวันที่ 22 มิ.ย 2565

5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในวันที่ 22 มิ.ย 2565

6.คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
(สาขาที่เรียนศูนย์แม่ริม)
ในวันที่ 22 มิ.ย 2565

7.วิทยาลัยนานาชาติ
ในวันที่ 23 มิ.ย. 2565

#อย่าลืมมารับอุปกรณ์ตามวันเวลาที่กำหนดนะคะ

🙋‍️🙋 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ 👮🏻‍♂️👩🏻‍💼 ✅ วั...
17/06/2022

🙋‍️🙋 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ 👮🏻‍♂️👩🏻‍💼

✅ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เพียง Scan qr code (ในภาพ) เข้าร่วมกิจกรรมแล้วอย่าลืมตอบแบบประเมินกันด้วยนะคะ 😁

✍️✍️ #ช่องทางการติดต่อหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ '65 #พี่ใจดีรวบรวมไว้ให้นะจ๊ะ ขอบพระคุณเพจ ST - CMRU ...
14/06/2022

✍️✍️ #ช่องทางการติดต่อหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ '65 #พี่ใจดีรวบรวมไว้ให้นะจ๊ะ ขอบพระคุณเพจ ST - CMRU มากมายจ้าา 🥰🥰🥰

💛🖤 กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 🖤💛 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 และ 6 สิงหาคม 2565💛🖤 #ค้น...
12/06/2022

💛🖤 กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
🖤💛 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 และ 6 สิงหาคม 2565
💛🖤 #ค้นหาห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา 💥คลิก👉 https://www.acad.cmru.ac.th/organization/student_homeroom

💥 #ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 🔥✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/3QbxqKj✍️ ชำระค่าธรรมเนี...
09/06/2022

💥 #ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 🔥
✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/3QbxqKj
✍️ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 👉 15-18 มิ.ย. 65
✍️ ส่งเอกสารการรายงานตัว 👉 เสาร์ 18 มิ.ย. 65 เวลา 8.00-12.00 น.
✍️ สถานที่ส่งเอกสาร 👉 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 💯💯

♨️♨️ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ♨️♨️👉👉 นักศึกษาใหม่ 6️⃣5️⃣ #ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 💯💯👉👉 #เ...
09/06/2022

♨️♨️ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ♨️♨️
👉👉 นักศึกษาใหม่ 6️⃣5️⃣ #ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 💯💯
👉👉 #เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมจึงจะสำเร็จการศึกษา 🔥🔥

📢มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์แจ้งถึงกำหนดการ 🎉ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รูปแบบออนไลน์ (Online) 🎉
📢ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ -->https://freshy.cmru.ac.th หรือ www.cmru.ac.th
-->โดยนักศึกษาต้องกรอกรหัสนักศึกษา เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และตอบคำถาม/ประเมินผล จึงจะผ่านกิจกรรมดังกล่าว
#หมายเหตุ 1.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษา รหัส 65 ทุกคน ต้องเข้าร่วม
2.นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ(ที่ไม่ใช่รหัส65) ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในปีที่ผ่านมา ให้รอการประกาศแจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา อีกครั้ง โดยจะจัดให้เป็นการเฉพาะหลังจากเปิดเทอมเรียบร้อยแล้ว

🔥🔥ด่วน‼️ #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ #รอบเพิ่มเติม ✍️ รับสมัครออนไลน์ 💥คลิก 👉 https://bit.ly/3xvo7gT✍️ รับสมัครระหว่างวันที...
08/06/2022

🔥🔥ด่วน‼️ #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ #รอบเพิ่มเติม

✍️ รับสมัครออนไลน์ 💥คลิก 👉 https://bit.ly/3xvo7gT
✍️ รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2565 ♨️♨️
✍️ #ชำระเงินค่าสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 👇👇
✍️ #พร้อมทั้งส่งเอกสารการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 👇👇
👉 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น❗️

💢💢#รอบนี้สำหรับผู้ที่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น💯💯

🤩ประกาศรูปแบบการยื่นเอกสารรายงานตัว "ภาคปกติ" 🥳🤩1️⃣ รอบ 3 Admission2️⃣ รอบ 4 Direct Admission✍️ เรียงเอกสารตามตัวอย่าง จ...
06/06/2022

🤩ประกาศรูปแบบการยื่นเอกสารรายงานตัว "ภาคปกติ" 🥳🤩
1️⃣ รอบ 3 Admission
2️⃣ รอบ 4 Direct Admission
✍️ เรียงเอกสารตามตัวอย่าง จากนั้น....
👉 #จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 📨 ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65
👉 #จัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 📨 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 65

🔥🔥#ประกาศผลการคัดเลือกและรหัสนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https...
27/05/2022

🔥🔥#ประกาศผลการคัดเลือกและรหัสนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565

✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/38qkiQt
✍️ บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/3khkkMI

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃

🔥🔥 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/38Ok5qx✍️ คู่มือแนะนำกา...
26/05/2022

🔥🔥 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/38Ok5qx
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3MQRYpu
✍️ สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร 👉https://bit.ly/3z1EbIy

💥💥รีบหน่อยนะจ๊ะ #มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัดจ้าาาา 💥💥

💯💯#ประกาศรหัสนักศึกษาภาคปกติ #รอบที่_3_Admission #หลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2565 ♨️♨️✍️ ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 👉 https...
25/05/2022

💯💯#ประกาศรหัสนักศึกษาภาคปกติ #รอบที่_3_Admission #หลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2565 ♨️♨️

✍️ ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/39PjGUT
✍️ บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/3khkkMI

🤩ประกาศรูปแบบการยื่นเอกสารรายงานตัว "ภาคปกติ" 🥳🤩1️⃣ รอบ พิเศษ CMRU Education Expo2️⃣รอบ Portfolio3️⃣รอบ Quota===>เรียงเอ...
11/05/2022

🤩ประกาศรูปแบบการยื่นเอกสารรายงานตัว "ภาคปกติ" 🥳🤩
1️⃣ รอบ พิเศษ CMRU Education Expo
2️⃣รอบ Portfolio
3️⃣รอบ Quota
===>เรียงเอกสารตามนี้ แล้ว.... #เตรียมเอกสารส่งทางไปรษณีย์
หรือ #บริษัทขนส่งเอกชน ตามสะดวกเลยจ้าาาาาา 📨

📌📌รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบจากอนุปริญญา)💥สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ป.วส. เท...
02/05/2022

📌📌รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบจากอนุปริญญา)
💥สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ป.วส. เท่านั้น💥

✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/3vVrs72
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3kz4mhn

🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺

🔥🔥รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 3 Admission✅ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห...
02/05/2022

🔥🔥รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 3 Admission
✅ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า✅

✍️ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. 👉 https://www.mytcas.com/
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3KAO2Hx

🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️

ตามที่ ทปอ. ได้ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์รอบ Quota 🧐ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงปรับปฏิทินขั้นตอนการบันทึ...
28/04/2022

ตามที่ ทปอ. ได้ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์รอบ Quota

🧐ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงปรับปฏิทินขั้นตอนการบันทึกประวัตินักศึกษาและการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ Quota 😊🥳
ฉบับ จ้าาาาาา 👇👇👇👇

📌#เปลี่ยนแปลงปฏิทิน_การยืนยันสิทธิ์_สละสิทธิ์ นักศึกษาภาคปกติ ผ่านระบบของ ทปอ. 🔥🔥
27/04/2022

📌#เปลี่ยนแปลงปฏิทิน_การยืนยันสิทธิ์_สละสิทธิ์ นักศึกษาภาคปกติ ผ่านระบบของ ทปอ. 🔥🔥

TCAS65: ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์รอบ 2 และการรับสมัครรอบ 3

- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2 จากเดิม 4 พ.ค. 65 เป็น 9 พ.ค. 65

- ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 4 - 5 พ.ค. 65 เป็น 9 - 10 พ.ค. 65

- สละสิทธิ์รอบ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หรือ 2 จากเดิม 6 พ.ค. 65 เป็น 11 พ.ค. 65

- สมัครคัดเลือกรอบ 3 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 2 - 10 พ.ค. 65 เป็น 2 - 12 พ.ค. 65

- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ 18 พ.ค. 65

- ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS65 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ 18 - 19 พ.ค. 65

⏰⏰#ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ #รอบที่_2_Quota 💥✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/3OzrPg5✍️ บันทึกทะเบียนปร...
26/04/2022

⏰⏰#ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ #รอบที่_2_Quota 💥

✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/3OzrPg5
✍️ บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/3khkkMI
✍️ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 👉 https://student.mytcas.com/

⛱💦 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปฏิบัติ/สอบภาษา/สอบสัมภาษณ์ ในสาขาวิชาที่มีการสอบ ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565...
12/04/2022

⛱💦 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปฏิบัติ/สอบภาษา/สอบสัมภาษณ์ ในสาขาวิชาที่มีการสอบ ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 💦⛱
✍️ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ 👉 https://bit.ly/3E2hUuy
✍️ #ผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ 👉 #ให้รอประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2565 💥💥💥

🔥🔥🔥 #โค้งสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 Quota '65 แล้วนะจ๊ะ ใครยังไม่ได้สมัครรีบกันเล๊ย ก่อนพลาดโอกาสในรอ...
06/04/2022

🔥🔥🔥 #โค้งสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 Quota '65 แล้วนะจ๊ะ ใครยังไม่ได้สมัครรีบกันเล๊ย ก่อนพลาดโอกาสในรอบสำคัญนี้นะ #สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครผ่าน7_11 ภายในวันนี้เท่านั้นนะคะ ♨️♨️

💥💥 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ♨️♨️

✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/3631BRh
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/34IEz1V

🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️

⭐️⭐️ #รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2565🚩 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2565 🚩...
01/04/2022

⭐️⭐️ #รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2565
🚩 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2565 🚩 รายละเอียดการรับสมัครดังนี้
✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/3NDmvI9
✍️คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3K0rO2a

พี่มีมี | นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 😘มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2022ชวนมาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่✍️สมัครเรียนภาคปกต...
31/03/2022
🎉🎉 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 🎉🎉

พี่มีมี | นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 😘
มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2022
ชวนมาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

✍️สมัครเรียนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบโควต้า ผ่านระบบออนไลน์
ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 นี้ คลิกสมัครที่นี่ 👉 https://bit.ly/3631BRh

#สมัครเรียน #รับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คณะ และ 2 วิทยาลัย ดังนี้1. คณะครุศาสตร์2. .....

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

+6653885973

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💥 #ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 🔥
✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/3QbxqKj
✍️ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 👉 15-18 มิ.ย. 65
✍️ ส่งเอกสารการรายงานตัว 👉 เสาร์ 18 มิ.ย. 65 เวลา 8.00-12.00 น.
✍️ สถานที่ส่งเอกสาร 👉 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 💯💯
♨️♨️ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ♨️♨️
👉👉 นักศึกษาใหม่ 6️⃣5️⃣ #ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 💯💯
👉👉 #เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมจึงจะสำเร็จการศึกษา 🔥🔥
🔥🔥ด่วน‼️ #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ #รอบเพิ่มเติม

✍️ รับสมัครนักศึกษา 💥คลิก 👉 https://bit.ly/3xvo7gT
✍️ รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2565 ♨️♨️
✍️ #ชำระเงินค่าสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 👇👇
✍️ #พร้อมทั้งส่งเอกสารการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 👇👇
👉 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น❗️

💢💢#รอบนี้สำหรับผู้ที่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น💯💯
🤩ประกาศรูปแบบการยื่นเอกสารรายงานตัว "ภาคปกติ" 🥳🤩
1️⃣ รอบ 3 Admission
2️⃣ รอบ 4 Direct Admission
✍️ เรียงเอกสารตามตัวอย่าง จากนั้น....
👉 #จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 📨 ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65
👉 #จัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 📨 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 65
🔥🔥#ประกาศผลการคัดเลือกและรหัสนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565

✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/38qkiQt
✍️ บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/3khkkMI

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃
🔥🔥 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/38Ok5qx
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3MQRYpu
✍️ สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร 👉https://bit.ly/3z1EbIy

💥💥รีบหน่อยนะจ๊ะ #มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัดจ้าาาา 💥💥
💯💯#ประกาศรหัสนักศึกษาภาคปกติ #รอบที่_3_Admission #หลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2565 ♨️♨️

✍️ ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/39PjGUT
✍️ บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/3khkkMI
🤩ประกาศรูปแบบการยื่นเอกสารรายงานตัว "ภาคปกติ" 🥳🤩
1️⃣ รอบ พิเศษ CMRU Education Expo
2️⃣รอบ Portfolio
3️⃣รอบ Quota
===>เรียงเอกสารตามนี้ แล้ว.... #เตรียมเอกสารส่งทางไปรษณีย์
หรือ #บริษัทขนส่งเอกชน ตามสะดวกเลยจ้าาาาาา 📨
📌📌รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบจากอนุปริญญา)
💥สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ป.วส. เท่านั้น💥

✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/3vVrs72
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3kz4mhn

🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺
🔥🔥รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 3 Admission
✅ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า✅

✍️ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. 👉 https://www.mytcas.com/
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3KAO2Hx

🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️
ตามที่ ทปอ. ได้ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์รอบ Quota

🧐ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงปรับปฏิทินขั้นตอนการบันทึกประวัตินักศึกษาและการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ Quota 😊🥳
ฉบับ จ้าาาาาา 👇👇👇👇
📌#เปลี่ยนแปลงปฏิทิน_การยืนยันสิทธิ์_สละสิทธิ์ นักศึกษาภาคปกติ ผ่านระบบของ ทปอ. 🔥🔥
x

Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค OTOP Nongpakrang กศน.ตำบลบัวสลี ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ Mai Muang Nao Arboretum, Chiang Mai TAT Chiang Mai Renger Service North Television of Thailand คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาข คลีนิคนิรนาม สถานีกาชาดที่ 3 Rotary Club of Chiang Mai เทศบาลนครเชียงใหม่ Bright vachirawit Psychology PYU