depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด

depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด วิสัยทัศน์
"องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล"

เปิดเหมือนปกติ

ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 15 พื้นที่ของประเทศไทย
05/11/2021

ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 15 พื้นที่ของประเทศไทย

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post
03/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post

อบจ.เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ( Smart city ) - Chiang Mai News
02/11/2021
อบจ.เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ( Smart city ) - Chiang Mai News

อบจ.เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ( Smart city ) - Chiang Mai News

วันที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่ว...

📢 depa เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ: โครงการ ซีอีโอ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 3 CEO Learning through experiences # 3  -...
21/10/2021

📢 depa เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ: โครงการ ซีอีโอ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 3 CEO Learning through experiences # 3 - World Expo in Dubai : A New City of The Future

หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญและนำมาต่อยอดการทำงาน ทั้งในเรื่องของ Technology, Innovation , Smart City และอื่นๆอีกมากมาย

📌 เยี่ยมชมประเทศสหรัฐอาหรับเอริเรตส์
📌 ดูงานที่ World Expo in Dubai ซึ่งมีมากกว่า 190 ประเทศ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ Opportunity, Mobility and Sustainability
📌 สิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

โอกาสเพียงครั้งเดียว รับจำนวนจำกัดเพียง 24 ท่าน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม สามารถติดต่อได้ที่ 0864302278
หรือinbox

📢 depa เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ: โครงการ ซีอีโอ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 3 CEO Learning through experiences # 3 - World Expo in Dubai : A New City of The Future

หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญและนำมาต่อยอดการทำงาน ทั้งในเรื่องของ Technology, Innovation , Smart City และอื่นๆอีกมากมาย

📌 เยี่ยมชมประเทศสหรัฐอาหรับเอริเรตส์
📌 ดูงานที่ World Expo in Dubai ซึ่งมีมากกว่า 190 ประเทศ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ Opportunity, Mobility and Sustainability
📌 สิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

โอกาสเพียงครั้งเดียว รับจำนวนจำกัดเพียง 24 ท่าน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม สามารถติดต่อได้ที่ 0864302278
หรือinbox

Photos from Expo 2020 Dubai Thailand's post
17/10/2021

Photos from Expo 2020 Dubai Thailand's post

Panaroma of Joy: Thai Spirit at Expo 2020 Dubai
17/10/2021
Panaroma of Joy: Thai Spirit at Expo 2020 Dubai

Panaroma of Joy: Thai Spirit at Expo 2020 Dubai

Another flyover long-take video of “Thai Spirit” show: this one gives you the feeling as if you’re one of the lucky spectators being here with us at Thai Pav...

“ดีป้า เหนือบน” จับมือจังหวัดลำปาง เร่งเครื่องเตรียมเปิดตัว Smart City Masterplan มุ่งสู่เมืองดิจิทัลเต็มรูปแบบ 12 ตุลาค...
13/10/2021

“ดีป้า เหนือบน” จับมือจังหวัดลำปาง เร่งเครื่องเตรียมเปิดตัว Smart City Masterplan มุ่งสู่เมืองดิจิทัลเต็มรูปแบบ

12 ตุลาคม 2564, จังหวัดลำปาง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน โดย นายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน และทีมงาม ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมแผนงานการขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ตามแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, หอการค้าจังหวัดลำปาง และสำนักงานจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบนโยบาย ต้องการพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล และการทรานส์ฟอร์ม โดยมีแผนงานจัดทำ Smart City Masterplan ทั้ง 7 ด้านเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองระยะยาว พร้อมเตรียมจัดหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์ Inteligent Operation Center เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่จำเป็นในจังหวัดภายในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงเตรียมบรรจุแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจัทัลรายพื้นที่เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในวงกว้างด้านพัฒนากำลังคนสายดิจิทัล ทำให้เกิดการ Upskill Reskill สร้างการจ้างงาน และด้านโครงการสร้างพื้นฐานเน้นการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริการประชาชน

ในการนี้ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน ได้นำเสนอแผนการทำงานร่วมกันในระยะยาวทั้งในด้านการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างผู้ให้บริการเทคโนโลยี Digital Provider และ Digital Startup ในจังหวัดลำปาง และเตรียมเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชม ความสำเร็จของโครงการส่งเสริมหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ของจังหวัดลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วมากกว่า 8 โครงการในพื้นที่

#depa #digitalthailand #technology #innovation #SmartCity #Lampang

“ดีป้า เหนือบน” เร่งหนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว เตรียมยกระดับธุรกิจรับการเปิดประเทศหลังโควิด-19 คลี่คลาย12 ตุลาคม 2564, จ...
13/10/2021

“ดีป้า เหนือบน” เร่งหนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว เตรียมยกระดับธุรกิจรับการเปิดประเทศหลังโควิด-19 คลี่คลาย

12 ตุลาคม 2564, จังหวัดเชียงใหม่ -
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าสาขาภาคเหนือตอนบน นำโดย นางสาวชฎาธช จันทนพันธ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่เหนือบน ได้จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ประกอบการร้านค้าหัตถกรรมบ้านถวาย สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา ฯลฯ โดยมีสมาชิกรวมมากกว่า 800 ราย ผู้ประกอบการรวมมากกว่า 1,000 ร้านค้า

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้มาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) โดย ดีป้า มุ่งหวังเป็นส่วนสนับสนุนติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน รวมถึงเพิ่มผลิตผล เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลง

#depa #digitalthailand #technology #innovation #ChaingMai #COVID19 #SMEs

13/10/2021

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานส่งเสริม...
13/10/2021

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

06/10/2021

“depa เหนือบน” Transform วิสาหกิจฯ จ.เชียงราย ชูระบบ Traceability สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
.
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลสำเร็จของโครงการการวางแผนการปลูกและตรวจย้อนด้วย QR CODE ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) มุ่งแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพผัก เพื่อส่งออกไปยังห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในจังหวัดเชียงราย
.
depa สาขาภาคเหนือตอนบน ได้นำเทคโนโลยี Traceability และ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยเกษตรกรในเรื่องการจัดการฟาร์ม สร้างแปลงปลูก สร้างแผนการปลูก บันทึกข้อมูลกิจกรรม การใส่ปุ๋ย การใช้ยา รวมไปถึงวันเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยว และวันสุดท้ายของการเก็บเกี่ยว นอกจากนั้นยังแสดงข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร และยังแสดงตำแหน่งที่อยู่ของแปลงผ่านทาง Google Map ตลอดจนช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย
.
หลังจากวิสาหกิจชุมชนฯ นำเทคโนโลยีดังกล่าว มาปรับใช้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ 20 และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 574,000 บาทต่อปี พร้อมกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มต้นแบบในเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายสินค้าของสมาชิกในกลุ่ม จนขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น สร้างรายได้สู่ชุมชมอย่างยั่งยืนต่อไป
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/article-view/20211005_01
#depa #digitalthailand #technology #innovation #Traceability #ERP #Transform #ChiangRai

Photos from depa Thailand's post
06/10/2021

Photos from depa Thailand's post

01/10/2021

#ThailandPavilion เปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมประชันความอลังการระดับโลก ในงาน World Expo Dubai 2020 ณ เมืองดูไบ

วันนี้ เวลา 13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดอาคารแสดงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะ Commissioner General of Section for Thailand Pavilion นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ นายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ นายชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ และ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และผู้อำนวยการโครงการ World Expo 2020 Dubai ร่วมงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจไปพร้อม ๆ กัน ได้ที่ Expo 2020 Dubai Thailand หรือ https://fb.me/e/Rpo1xVcc

#depa #expo2020dubaithailand #expo2020dubai #thailandpavilion #thailand
#worldexpo #expo2020 #dubai

30/09/2021

“depa เหนือบน” ปักธงช่วยชาวสวนมะม่วง จ.เชียงราย หนุนใช้ระบบ Precision Farming ลดต้นทุน-เพิ่มรายได้
.
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน Mango Smart Farm จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรจำนวนกว่า 26 ครัวเรือน เพื่อจำหน่ายผลมะม่วงสด คุณภาพเกรดพรีเมี่ยมส่งออก รวมถึงมีการแปรรูปผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น การแปรรูปมะม่วงอบแห้ง, มะม่วงกัมมี่ ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลี, สหภาพยุโรป ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน Good Agricultural Practices (GAP)
.
ที่ผ่านมา ประสบปัญหาเรื่องการควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ในการเพาะปลูก มีความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่เท่ากันในแต่ละจุด ซึ่งดินแต่ละประเภทจะมีความสามารถในการอุ้มน้ำแตกต่างกัน ส่งผลให้ปริมาณสารอาหารที่มะม่วงควรจะได้รับจึงไม่เท่ากัน ทำให้วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ไม่สามารถควบคุมขนาดของผล มะม่วง ทำให้เกิดการขาดทุน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่วนต่างของกำไรจึงลดน้อยลง
.
depa สาขาภาคเหนือตอนบน จึงได้เร่งเข้าไปให้คำแนะนำแก่วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ด้วยเทคโนโลยี Precision Farming IoT เกษตรแม่นยำสูง
.
หลังจากวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว นำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) มาปรับใช้ทำให้ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน ในขั้นตอนการดูแลการให้น้ำเพราะสามารถดูความชื้นจากระบบได้แทนการเดินสำรวจ และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำมัน ในการสูบน้ำตลอดจน รวมถึงมีข้อมูลนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสม ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ำในแต่ละแปลงของกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนสามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้ถึง 350,000 บาทต่อปี
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/article-view/20210928_01
#depa #digitalthailand #technology #innovation #IoT #ChiangRai

Photos from depa Thailand's post
30/09/2021

Photos from depa Thailand's post

30/09/2021

“depa เหนือบน” ชูเทคโดรนเพื่อการเกษตร เข้าถึง พึ่งได้ ลดต้นทุนเกษตร ชาวลุ่มน้ำลาว เจียงฮาย
.
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีสมาชิกมากกว่า 24 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ผลผลิตหลักของชุมชน คือ พืชผักสวนครัว, ข้าว และผลไม้ บนเนื้อที่จำนวนกว่า 500 ไร่
.
ที่ผ่านมา ผลผลิตด้านการเกษตรมีการแข่งขันสูง ปริมาณผลผลิตมีมาก อายุสั้น ราคาผลผลิตตกต่ำ และยังเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในการการพ่นยา รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งใช้งบประมาณในการจ้างแรงงานสูงขึ้น กว่าอดีตที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น รายรับและรายจ่ายไม่สมดุล เกิดปัญหาขาดทุนสะสม
.
depa สาขาภาคเหนือตอนบน ได้เข้าไปให้คำแนะนำแก่วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (Drone) เข้ามาปรับใช้งาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ทั้งด้านการพ่น การกระจายอาหารพืชอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยสูง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าการเกษตร
.
หลังจากวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว นำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรมาปรับใช้ ช่วยลดระยะเวลาจากเดิม 1 ไร่ ใช้แรงงานคนในการดำเนินงานประมาณ 30-40 นาที เหลือเพียง 1-2 นาทีต่อ 1 ไร่ สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยลดค่าแรงงานในการฉีดพ่น ได้มากกว่า 200,000 บาท สามารถประหยัดต้นทุนได้มากถึงร้อยละ 30 ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/article-view/20210927_01
#depa #digitalthailand #technology #innovation #Drone #ChiangRai

Photos from depa Thailand's post
30/09/2021

Photos from depa Thailand's post

30/09/2021

พบกับสัมมนาสุดพิเศษ ! ในหัวข้อ “ขยายโอกาสทางธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล”

depa ขอเชิญชวนผู้สนใจเทคโนโลยี Digital Twin ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ Robotics ที่จะแปลงสินทรัพย์ทางกายภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลสู่สังคมเมืองอัจฉริยะ โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท Skyller หนึ่งในผู้นำเทรนด์การใช้เทคโนโลยีโดรนและหุ่นยนต์ในการสำรวจและตรวจสอบโดยผ่านระบบการประมวลผลอย่างครบวงจร พร้อมร่วมเสวนาสร้างมุมมองและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในระดับพื้นที่ ร่วมกับ Mr.Smart City ดร.ภาสกร รองผู้อำนวยการใหญ่ depa และตัวแทนเมืองอัจฉริยะน้องใหม่ จากเทศบาลนครเชียงใหม่
.
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา: 14.00 - 15.00 น. Online ทาง WebEx. ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ https://forms.gle/pHC136JgHzhUzX3o8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] or 0897117057 (Tama)

28/09/2021

พลิกฟื้นธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่ง ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน

depa ร่วมกับ The FinLab Thailand จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะกลุ่ม SMEs ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์เข้ากับธุรกิจ ในหัวข้อ "ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ ด้วย 3 Digital Solutions"
.
1. Smartup Technology ตัวช่วยธุรกิจที่ช่วยให้การสร้าง LINE Official Account เป็นเรื่องง่าย
2. Peak Account แพลตฟอร์มการทำบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจคุณโดยตรง
3. ZWIZ.AI แพลตฟอร์ม AI Chatbot ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกออเดอร์
.
พร้อมรับสิทธิสุดพิเศษกับเงินทุนสนับสนุนจาก depa ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการตามเงื่อนไขโครงการ มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท !
.
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom Webinar
สมัครฟรีผ่าน Qr code ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 13 ต.ค. 64 หรือ คลิกที่นี่ https://bit.ly/3zvGCzA
.
*เงื่อนไขการสนับสนุน depa mini Transformation Voucher เป็นตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

#ปั้นธุรกิจติดปีกด้วยดิจิทัล #ทางลัดพัฒนาต่อยอด #TheFinLabThailand #SmartBusinessTransformation
#UnboxingTech #depa #MiniVoucher #Transformation

20/09/2021
Photos from depa Thailand's post
14/09/2021

Photos from depa Thailand's post

14/09/2021

depa ร่วมกับ วัลแคน โคอะลิชั่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนา
.
depa x Valcan : Leveraging AI to battle the Abrupt Change By Disabilities "รับมือ เทรนด์โลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป ด้วยการยกระดับ AI จากศักยภาพผู้พิการ"
ส่งเสริมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของประเทศไทยที่ประสบปัญหาการขาดแคลนชุดข้อมูล (Dataset) ที่เป็นส่วนสำคัญในการฝึกสอน AI รวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการทำธุรกิจที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

- AI กับธุรกิจ ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
- แนวโน้มอนาคตเทคโนโลยี AI ในประเทศไทย
- ความสำคัญ และการสร้าง Open Dataset หัวใจของการสร้าง AI
- การสร้าง Dataset จากผู้พิการ
.
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครผ่าน QR Code หรือคลิก: https://ran621220.typeform.com/to/kq6XVKnp?typeform-source=jp.naver.line.android
.
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน คุณจอย [email protected] (086-397-9882)
#Opendataset #ArtificialIntelligence #depa #VulcanCoalition
**กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

13/09/2021

depa ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวออนไลน์ “ความพร้อมอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai”
.
โดย - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ฯพณฯ เซฟ อับดุลลา โมฮัมเมด คัลฟาน อัลซัมซี เอกอัตรราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย
- นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
.
ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
ผ่านทาง page: expo2020dubaithailand และ depa Thailand

#depa #depathailand #MDES #worldexpo2020dubai #worldexpo

Photos from depa Thailand's post
12/09/2021

Photos from depa Thailand's post

Photos from depa Thailand's post
10/09/2021

Photos from depa Thailand's post

10/09/2021

พบกับวารสาร depa for CHANGE เล่มที่ 2 "Hall of Fame" เมื่อโลกเปิด เราปรับ เป้าต้องเปลี่ยน โลกออนไลน์ โลกที่มีแสง Spotlight ส่องหาทุกคนอย่างเท่าเทียม

ในเล่มนี้ depa ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติ และสังคม มาพร้อมแรงบันดาลใจกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชื่อเสียง และเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น
☞ "เอแคลร์ จือปาก" ยูทูปเบอร์เงินล้านที่ชีวิตพลิกผันเพราะเทคโนโลยี
☞ "Vulcan Coalition" องค์กรที่ขับเคลื่อน AI ไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลัง
☞ "IQmed" ผู้พัฒนา Beating Heart in The Box ส่งต่อหัวใจให้เต้นต่อ
☞ อยู่อย่างไรให้รอด มุมมองและความคิดแบบพี่สอนน้อง สไตล์ "Jitta (จิตตะ)"
☞ "Data Thinking" ทักษะของคนทำงานในศตวรษที่ 21 โดย คุณหนุ่ย การตลาดวันละตอน
☞ และอ่านต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว พร้อมเจาะลึกเครื่องมือในการสร้าง "บริษัทอัตโนมัติ"

อ่านเล่ม 2 ฉบับเต็มได้ที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-change-halloffame
หรือ อ่านเล่ม 1 ย้อนหลังได้ที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-change-community

#depaThailand #DigitalThailand #depaforCHANGE #Digital #Journal #halloffame

ที่อยู่

158 Thung Hotle Rd., T.Watket, A.Muang
Chiang Mai
50000

ข้อมูลทั่วไป

ภารกิจ 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต 2. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคมและท้องถิ่น 4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66864302278

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ 17 สค.61 ไปร่วมงานที่ Depa จัดที่พรอมเมดา เชียงใหม่.ประทับใจทีมงานมากๆ.ต้อนรับดี ให้ความรู้มากมาย..ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ/จาก @ ริมรังไหม พร้าว สมาชิกใหม่เดป้าจ้า..
พบกับความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ของ Digital Thailand Big Bang Regional 2018 "Digital Transformation” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
อย่าพลาด 20-22 ก.ค. 2561 งานDigital Thailand Big Bang เขารวมนวัติกรรมดิจิทัลล้ำๆมาไว้ในงานนี้ให้แล้วนะคะ
มาUpdate กันหน่อยค่ะ ยุคสังคมไร้เงินสดเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะ
SMEs ที่สนใจซอฟต์แวร์มาบริหารจัดการองค์กร พลาดไม่ได้กับงานนี้ค่ะ
พลาดไม่ได้สำหรับ SMEs มา Update ตลาดเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ งานนี้เท่านั้น Digital Thailand Big Bang 20-22 ก.ค. 2561 สมัครร่วมงานกันได้ที่คิวอาร์โค้ดเลยค่ะ
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ SMEs วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ภายในงานจะมีวิทยากรชื่อดังที่มาร่วมพูดคุยในเรื่อง “สมาร์ทฟาร์มเปลี่ยนเกษตรไทยสู่เกษตรอัจริยะ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมายมายที่น่าสนใจ **** การเข้าร่วมไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากใครสนใจสามารถแจ้ง ชื่อนามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ/ชื่อบริษัทหรือชื่อร้านค้า / อีเมล (หากมี) ได้เลยคะ หรือแจ้งกับทางฝ่ายประสานงานที่เบอร์ 063-146-7434
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ SMEs วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนันทา 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะมีวิทยากรชื่อดังที่มาร่วมพูดคุยในเรื่อง “เพิ่มยอดขายด้วยซอฟต์แวร์การเกษตร พลิกธุรกิจเป็น 1,000 ล้าน” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมายมายที่น่าสนใจ **** การเข้าร่วมไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากใครสนใจสามารถแจ้ง ชื่อนามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ/ชื่อบริษัทหรือชื่อร้านค้า / อีเมล (หากมี) ได้เลยคะ หรือแจ้งกับทางฝ่ายประสานงานที่เบอร์ 063-146-7434
#depachaingmai
#depachiangmai