Clicky

depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด

depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด วิสัยทัศน์
"องค์กรแถวหน้าในการส่งเ?

เปิดเหมือนปกติ

ดีป้าเหนือบน ประเดิมเปิดบ้านจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาเชียงใหม่ 7 พฤษ...
07/05/2022

ดีป้าเหนือบน ประเดิมเปิดบ้านจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาเชียงใหม่

7 พฤษภาคม 2565, อาคาร depa ภาคเหนือตอนบน - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st National Conference on Digital Innovation & Transformation โดยมีนายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการ กล่าวให้การต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ กล่าวเปิดงาน

โดยการประชุมครั้งนี้มีการจัดในรูปแบบ Conference ร่วมด้วย ซึ่งมีหัวข้อความรู้ที่สำคัญได้แก่ Education Technology, Health Technology, Government Technology, Agriculture Technology เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี Keynote Speakers ประกอบด้วย นายธนชาติ วิวัฒนภูติ จาก บริษัท ลานนาคอม จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Digital Transformation Vision for the Post Pandemic World

การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากหน่วยงานภาคเอกชนและนักศึกษาในพื้นที่ และยังมีการถ่ายทอดสดให้แก่ผู้ที่สนใจรับฟังและชมผ่านทาง page: http://www.facebook.com/DTA.in.TH อีกด้วย

“depa เหนือบน” จัดให้ พลิกโฉม บุฟเฟ่ต์ไก่ทอดเกาหลี เชียงใหม่ ด้วย Digital Transfromation เพิ่มรายได้กว่าเท่าตัวสำนักงานส...
07/05/2022

“depa เหนือบน” จัดให้ พลิกโฉม บุฟเฟ่ต์ไก่ทอดเกาหลี เชียงใหม่ ด้วย Digital Transfromation เพิ่มรายได้กว่าเท่าตัว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน นำโดยนายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะชาลอตต์ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ไก่ทอดเกาหลี โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการระบบจัดการร้านอาหารและบริการสั่งอาหารด้วย QR CODE”

สำหรับร้านเดอะชาลอตต์ การบริหารงานของร้านที่ยังเป็นระบบทำมือ โดยใช้คนทำทั้งหมด ซึ่งหลาย ๆ อย่างทำให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ทางด้านลูกค้ายังคงใช้บิลในการสั่งอาหาร แต่ร้านเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ จำนวนครั้งในการสั่งค่อนข้างเยอะ และไม่มีลำดับคิวในการสั่ง ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับอาหาร หรือได้รับอาหารไม่ตรงความต้องการ ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในการดำเนินธุรกิจของร้าน ซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในโครงการ ด้วยระบบบริหารจัดการร้านอาหาร และบริการสั่งอาหารด้วย QR CODE จะช่วยในการจัดการ ด้านบริหารจัดการวัตถุดิบ, บุคลากร, บัญชีรายรับรายจ่ายของร้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมใช้ระบบสั่งอาหารผ่าน QR CODE เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดการสัมผัสในการสั่งอาหารของลูกค้า ตลอดจน website e commerce เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของทางร้าน และสามารถรองรับการสั่งซื้ออาหารแบบรับกลับบ้านได้

หลังจากนำระบบดังกล่าวเข้ามาใช้ ร้านเดอะชาลอตต์ สามารถลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน คิดเป็นต้นทุนลดลงร้อยละ 27.63 มีการบริหารจัดการคลังและการจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งทำให้ทางร้านสามารถกำหนดทิศทางของการเพิ่มเมนู หรือการจัดโปรโมชันใหม่ ๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ที่สำคัญการสั่งอาหารผ่าน QR CODE สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ ส่งผลให้ทางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.14

#depa #DigitalThailand #innovation #technology #SME #ChiangMai

“depa เหนือบน” ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พัฒนาเมืองด้วย Blockchain 9 เมษายน 2565, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ...
12/04/2022

“depa เหนือบน” ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พัฒนาเมืองด้วย Blockchain

9 เมษายน 2565, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน นำโดยนายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน Block Mountain Cnx 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ วิธีการสร้างเมืองอัจฉริยะด้วย Blockchain และ Crypto City โดยงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบนกล่าวถึงบทบาทภาระกิจของ depa ที่มุ่งเน้นผลักดันในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ก่อให้เกิดเมืองอัจฉริยะโดยเมืองต้องมองหา "เทคโนโลยี" ในการทำงาน สร้างความสะดวกและปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน สร้างโอกาสต่อธุรกิจโดยเฉพาะ Blockchain technology

นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการสร้าง Sandbox ด้าน Blockchain จะทำให้เกิดพื้นที่ทดลองการใช้งานจริงในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเป้าสู่การเป็น Chiangmai Crypto City ที่มีโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการใช้เทคโนโลยี อาทิ Blockchain, Web3.0 & DAO เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่ต้องการเข้าถึงและใช้งาน Disruption ตลอดจนในอนาคตสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน Block Mountain Cnx 2022 งานมหกรรม Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จัดขึ้นเพราะเล็งเห็นว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยี Blockchain มากขึ้น และสามารถมองเห็นการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยี Blockchain ต่อการใช้ชีวิตและภาคธุรกิจต่อไป

#depa #DigitalThailand #innovation #technology #Blockchain #ChiangMai

Photos from depa Thailand's post
12/04/2022

Photos from depa Thailand's post

“ดีป้า เหนือบน” ยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้  ด้วย Digital Transformation  ช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองเชียง...
11/04/2022

“ดีป้า เหนือบน” ยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ ด้วย Digital Transformation ช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

8 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงใหม่ – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน นำโดยนายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ของบริษัท ล้านเกษตร(ประเทศไทย) จำกัด หรือโรงงานเกรียงไกรผลไม้ โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการ FACTORY MANAGEMENT SYSTEM AND SALES PERFORMANCE BOOST”

บริษัท ล้านเกษตร(ประเทศไทย) จำกัด หรือ โรงงานเกรียงไกรผลไม้ เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก-ผลไม้ดองและอบแห้ง ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของโรงงานนั้น นอกจากจะอยู่ใกล้แหล่งผลผลิตทางการเกษตรทางภาคเหนือแล้ว ยังอยู่ในเส้นทางสัญจรไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ โรงงานเกรียงไกรผลไม้ มีการขายแบบ B2B และ B2C ซึ่งการขายแบบ B2B หลายครั้งที่การสื่อสารสั่งออเดอร์ทางโทรศัพท์ หรือ Messenger ทำให้เกิดปัญหา การทำงานซ้ำซ้อน และออเดอร์ตกหล่น ส่งสินค้าผิด สินค้าไม่ครบ และลูกค้าแบบค้าส่ง มักจะเลือกสินค้าแบบเดิม ๆ ทำให้สินค้าอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ไม่ได้รับความสนใจ จึงมีความต้องการระบบการบริหารการจัดการภายในโรงงานเกรียงไกรผลไม้ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น กระตุ้นและอำนวยความสะดวกก่อให้เกิดการซื้อซ้ำของลูกค้าที่เป็นพันธมิตรจากทั่วประเทศ ที่รับสินค้าจากโรงงานเกรียงไกรผลไม้ไปจำหน่ายต่อ

โดยใช้ ระบบ E-commerce และ Factory Management System ประกอบด้วย Cart & Order, Sales & Order History Management, Product Management, Customer Management, Customers’ Credit Management, User Management, Reproduction Management, Stock & Tracking Management และ Line OA สำหรับกลุ่มรถโดยสารนำเที่ยว เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่น ที่พาลูกทัวร์เข้ามาซื้อสินค้าของโรงงานพร้อมโอนเงินค่าคอมมิชชั่นอย่างรวดเร็วทันใจ หลังจากการใช้ระบบสามารถกระตุ้นยอดขาย ทางโรงงานเกรียงไกร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 792,748 บาท คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.68 ลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนลดลงร้อยละ 8.71

#depa #DigitalThailand #innovation #technology #SMEs #ChiangMai

11/04/2022
20 CNX Official

#eatsHUB #แพลตฟอร์มไทยเพื่อคนไทย #depa

“ดีป้า-ลำปาง” ผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดลำปาง เข้าสู่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 22 มีนาค...
24/03/2022

“ดีป้า-ลำปาง” ผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดลำปาง เข้าสู่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

22 มีนาคม 2565, จังหวัดลำปาง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า
นำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และสาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมเสนอแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติ เห็นชอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดลำปาง โดยมีการเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ที่จะรวมประเด็นการพัฒนาดิจิทัลในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด สู่การเป็น “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการ Transform ภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้า และภาคเกษตร

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่การเป็นแรงงานทักษะสูง การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนา Smart City เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่ยุคดิจิทัล โดยเร่งให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ Smart City ในด้านต่าง ๆ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปางต่อไป

#depa #DigitalThailand #technology #innovation #SmartCity #Lampang

24/03/2022

พบกับ ! น้องมิลค์ แชมป์บินโดรนระดับโลก ที่จะมาโชว์ความสามารถและเทคนิคที่ทุกคนต่างยอมรับกับฝีมือบินโดรนสุดแพรวพราว ภายในงาน HACKaTHAILAND
.
เข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา เวลา 12.50-13.00 และ 15.30-15.40 น. ที่ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK ชั้น 3 ลานสนามแข่ง Drone Competition
.
มาชมและเป็นกำลังใจให้น้องมิลค์กันเยอะ ๆ นะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: HACKaTHAILAND: Digital Thailand Big Bang

#HACKaTHAILAND #DroneCompetition #HACKaTHAILANDVenue #TDPK

Photos from depa Thailand's post
23/03/2022

Photos from depa Thailand's post

Photos from depa Thailand's post
23/03/2022

Photos from depa Thailand's post

Photos from depa Thailand's post
10/03/2022

Photos from depa Thailand's post

Photos from depa Thailand's post
24/02/2022

Photos from depa Thailand's post

🔊 depa มีข่าวดีมาบอก เตรียมตัวให้พร้อม ชวนจุดประกาย โชว์ไอเดียพัฒนาเมือง 👉 ขอเชิญร่วมงานเสวนา Smart City Executive Shari...
18/02/2022

🔊 depa มีข่าวดีมาบอก เตรียมตัวให้พร้อม ชวนจุดประกาย โชว์ไอเดียพัฒนาเมือง

👉 ขอเชิญร่วมงานเสวนา Smart City Executive Sharing พบกับ ผู้นำเมือง มากความสามารถ

เปิดมุมมองการบริหารเมืองอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการภาครัฐอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

📌 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14.00 น. - 15.00 น.

👉 ลงทะเบียนเลย : https://forms.gle/zxFU26MLaXKsbEtA8

Photos from depa Thailand's post
18/02/2022

Photos from depa Thailand's post

"depa เหนือบน" เร่งผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดพะเยา9 กุมภาพันธ์ 2565, ศาลากลางจังหวัดพะเยา – สำนัก...
15/02/2022

"depa เหนือบน" เร่งผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดพะเยา

9 กุมภาพันธ์ 2565, ศาลากลางจังหวัดพะเยา – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน นำโดย นายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมทีมงานสาขาภาคเหนือตอนบน เข้าพบนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สถิติจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัด

ผลการหารือเบื้องต้น ทางจังหวัดพะเยา มีความยินดีที่ทาง depa จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดพะเยาพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ โดยทางจังหวัดมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเมืองทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ Smart Environment, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart People, Smart Energy และ Smart Mobility เพื่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสู่ Smart city

ทั้งนี้ ในการหารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการมอบหมายให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดพะเยา และเตรียมจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดพะเยา พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ต่อไป

“ผอ.ใหญ่ depa” พร้อมพันธมิตร เบิกฤกษ์ เปิดอาคารสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบนคาดกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ...
11/02/2022

“ผอ.ใหญ่ depa” พร้อมพันธมิตร เบิกฤกษ์ เปิดอาคารสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน
คาดกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

11 กุมภาพันธ์ 2565, จังหวัดเชียงใหม่ - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (Digital Economy Promotion Agency Upper Northern Region) อย่างเป็นทางการ โดยมี นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มงานกิจการสาขา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ตลอดจนผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดอาคารฯ โดยพร้อมเพรียง

สำหรับ อาคารสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ใช้สอยรวม 806 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยโซน Talking Space และ Co-Working Space ที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าใช้งานและเป็นพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของ depa รวมไปถึงห้องประชุมที่สามารถรองรับการประชุมได้ทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เปิดให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนห้อง Classroom สำหรับการให้ความรู้ ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โดย depa ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) รวมถึงการบ่มเพาะแนวคิดและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน โดยคาดการณ์ว่า ในระยะเวลา 5 ปีจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐาน เท่าเทียม และมีความสุข ภายใต้สโลแกน “People First”

พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร ให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และหนังสือรับรองประกอบหนังสือเดินทางชนิดพิเศษ (Smart Visa) ให้กับกลุ่ม Digital Nomad ตลอดจนให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

#depaThailand # depaUpperNorthernRegion #Chiangmai #DigitalThailand

"depa เหนือบน" เดินหน้าปั้นเชียงรายเมืองแห่งความสุข สู่เมืองอัจฉริยะ 8 กุมภาพันธ์ 2565, เทศบาลนครเชียงราย – สำนักงานส่งเ...
11/02/2022

"depa เหนือบน" เดินหน้าปั้นเชียงรายเมืองแห่งความสุข สู่เมืองอัจฉริยะ

8 กุมภาพันธ์ 2565, เทศบาลนครเชียงราย – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน นำโดยนายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมทีมงานสาขาภาคเหนือตอนบน เข้าพบ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศบาลนครเชียงราย และคณะทำงานขับเคลื่อนเทศบาลนครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City Thailand 4.0 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินแนวทางตามแผนความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดสดดิจิทัลและโครงการรถโรงเรียนของ depa

จากนั้นทีม depa สาขาภาคเหนือตอนบน ได้เข้าพบ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสถิติจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดเชียงราย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อพัฒนาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน เช่น การจัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้บริการรถบริการสาธารณะ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้าตามแนวเขตชายแดนในยุค New Normal

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีการมอบหมายให้เตรียมจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงราย พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ต่อไป

ในวันเดียวกัน ทางทีม depa สาขาภาคเหนือบน ยังได้เข้าพบคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมนำมาขับเคลื่อนโครงการที่ช่วยสร้างสังคมคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในเขตจังหวัดเชียงราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเชียงรายต่อไป

#depa #digitalthailand #technology #innovation #SmartCity #ChiangRai

“depa เหนือบน” จับมือ กฟผ.แม่เมาะ ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โชว์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Sm...
03/02/2022

“depa เหนือบน” จับมือ กฟผ.แม่เมาะ ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โชว์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)

28 มกราคม 2565, จังหวัดลำปาง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน นำโดยนายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน และทีมงานได้เข้าประชุมกับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา พร้อมด้วยพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ซึ่งดำเนินการโดย กฟผ.แม่เมาะ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทาง depa ได้รายงานถึงผลการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ในบริบทการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ โดยมีพื้นที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็น 1 ใน 15 พื้นที่ ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ซึ่งทาง กฟผ.ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตอบโจทย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนในพื้นที่

ในการนี้ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ว่า ได้วางแผนการทำงานไว้อย่างรอบคอบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโรงไฟฟ้าที่จะหมดไปใน 30 ปีข้างหน้า และได้มอบนโยบายอยากให้พื้นที่แม่เมาะเพิ่มความเป็นเมืองอัจฉริยะในด้าน Smart People พร้อมกล่าวสั่งการให้ทาง depa เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ มุ่งเน้นการขยายผลในจังหวัดลำปาง และพื้นที่ในภาคเหนือให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

#depa #digitalthailand #technology #innovation #SmartCity #MaeMoh
#Lampang #กฟผ

ที่อยู่

158 Thung Hotle Rd., T.Watket, A.Muang
Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66864302278

เว็บไซต์

http://www.depa.or.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อเป้าหมายของ ASEAN Startup Hackathon ในครั้งนี้ คือการพัฒนาและต่อยอดไอเดีย ให้เป็นบริการหรือเป็นโปรดักส์ที่ใช้ได้จริงและสามารถขับเคลื่อน 'เมือง' ให้เป็น 'เมืองอัจฉริยะ' ตามวัตถุประสงค์ของสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa Thailand) . เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดการพัฒนาเมือง การเพิ่มจำนวนเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ตลอดจนแนวทางในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพที่เชื่อว่าเป็น ‘นักรบเศรษฐกิจใหม่’ เข้ามาร่วมแก้ปัญหาความความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน จึงได้จับมือกับ Techsauce Thailand และ HUBBA Thailand จัดกิจกรรม Co-founder dating: Let’s hack the city together! รวมถึงเสวนาหัวข้อ ‘Let’s hack the city together!’ . เราได้ชวนเครือข่ายภาคประชาชน สถาปนิก นักธุรกิจและนักการเมืองมาร่วมแชร์ในแง่มุมที่มอง 'เมือง' ‘พริษฐ์ วัชรสินธุ’ - นักการเมืองรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยและความเท่าเทียมในสังคม ‘ศานนท์ หวังสร้างบุญ’ - นักธุรกิจ นักขับเคลื่อนแนวคิดการทำธุรกิจไปสู่การพัฒนาเมืองที่เชื่อว่า ‘ธุรกิจ’ ต้องอยู่ร่วมกับ ‘ชุมชน’ อย่างเกื้อกูลได้ ‘ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์’ - สถาปนิกและนักสังเกตการณ์ด้านผังเมือง ชุมชนและผู้คนจนถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเล่าผ่านคอลัมน์ ‘อาคิเต็ก-เจอ’ ในเว็ปไซต์ The Cloud 'ดร. นน อัครประเสริฐกุล' - ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa Thailand) ที่เชื่อว่าองค์ความรู้ข้ามศาสตร์อย่างแนวคิดด้านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจะนำมาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมือง . กิจกรรมนี้จะดำเนินการสนทนาโดย ‘อาทิตยา บุญยรัตน์’ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ 'ถาม-ตอบ' ทุกข้อสงสัยก่อนที่จะลงแข่งในสนามจริงที่เวที ASEAN Startup Hackathon เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 400,000 บาท รวมถึงโอกาสในการต่อยอดไอเดียในโครงการ Accelerator ที่กำลังจะมีขึ้นด้วย! สำรองที่นั่งที่นี่! https://bit.ly/35EO6CH
วันนี้ 17 สค.61 ไปร่วมงานที่ Depa จัดที่พรอมเมดา เชียงใหม่.ประทับใจทีมงานมากๆ.ต้อนรับดี ให้ความรู้มากมาย..ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ/จาก @ ริมรังไหม พร้าว สมาชิกใหม่เดป้าจ้า..
พบกับความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ของ Digital Thailand Big Bang Regional 2018 "Digital Transformation” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
อย่าพลาด 20-22 ก.ค. 2561 งานDigital Thailand Big Bang เขารวมนวัติกรรมดิจิทัลล้ำๆมาไว้ในงานนี้ให้แล้วนะคะ
มาUpdate กันหน่อยค่ะ ยุคสังคมไร้เงินสดเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะ
SMEs ที่สนใจซอฟต์แวร์มาบริหารจัดการองค์กร พลาดไม่ได้กับงานนี้ค่ะ
พลาดไม่ได้สำหรับ SMEs มา Update ตลาดเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ งานนี้เท่านั้น Digital Thailand Big Bang 20-22 ก.ค. 2561 สมัครร่วมงานกันได้ที่คิวอาร์โค้ดเลยค่ะ
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ SMEs วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ภายในงานจะมีวิทยากรชื่อดังที่มาร่วมพูดคุยในเรื่อง “สมาร์ทฟาร์มเปลี่ยนเกษตรไทยสู่เกษตรอัจริยะ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมายมายที่น่าสนใจ **** การเข้าร่วมไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากใครสนใจสามารถแจ้ง ชื่อนามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ/ชื่อบริษัทหรือชื่อร้านค้า / อีเมล (หากมี) ได้เลยคะ หรือแจ้งกับทางฝ่ายประสานงานที่เบอร์ 063-146-7434
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ SMEs วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนันทา 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะมีวิทยากรชื่อดังที่มาร่วมพูดคุยในเรื่อง “เพิ่มยอดขายด้วยซอฟต์แวร์การเกษตร พลิกธุรกิจเป็น 1,000 ล้าน” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมายมายที่น่าสนใจ **** การเข้าร่วมไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากใครสนใจสามารถแจ้ง ชื่อนามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ/ชื่อบริษัทหรือชื่อร้านค้า / อีเมล (หากมี) ได้เลยคะ หรือแจ้งกับทางฝ่ายประสานงานที่เบอร์ 063-146-7434
#depachaingmai
#depachiangmai