สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมป

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี โครงการขยายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำหรับภาคเหนือ มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2503 เรียกชื่อสมัยนั้น ว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตลำปาง
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง" ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2505
ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ลำปาง" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด
และ ต่อมา พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง" รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน
และ ในปี พ.ศ. 2540 จากการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 จึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง"
ล่าสุด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง ได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดตัวเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ในนาม
" สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ " จนถึงปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.#พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไ...
12/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
#พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ที่โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 313 วัน ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
#พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ที่โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 313 วัน ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

แจ้ง‼️ สถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 4 แห่ง ดังนี้.📌 ผู้ที่ร่วมกิจกรรมหรือสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ คริสตจักรแห่งความสุข หมู่ 7 ตำบลป...
12/10/2021

แจ้ง‼️ สถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 4 แห่ง ดังนี้
.
📌 ผู้ที่ร่วมกิจกรรมหรือสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ คริสตจักรแห่งความสุข หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง 1-12 ตุลาคม
📌 ผู้ที่มาใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงาน ร้านเชื่อมเหล้ก บ้านมะขามหลวง หมู่ 2 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม
📌 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณสวนมะม่วงนายคณาธิป ทองคำ หมู่ 1 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม
.
😷 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ บริเวณด้านข้างอาคาร SME โดยให้เข้าทางประตู 5 หรือโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมสังเกตอาการตนเอง 14 วัน‼️

📌 ผู้ที่ใช้บริการร้าน DIY สาขาโลตัสคำเที่ยง ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม
😷 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วันหากมีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ บริเวณด้านข้างอาคาร SME โดยให้เข้าทางประตู 5 หรือโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อม‼️

อำเภอฝาง เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่.วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง ได้จัด...
12/10/2021

อำเภอฝาง เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
.
วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง ได้จัดจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง โดยนายรณกร จันทร์ชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลฝาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัคซีนอำเภอฝางร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝางและคณะครูโรงเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง ได้แก่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนรังษีวิทยาโรงเรียนรัตนเอื้อวิทยาและโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนในช่วงอายุ 12-18 ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 5, 6 ซึ่งทางอำเภอฝางได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบที่ 1 จำนวน 720 โดส
.
สำหรับลำดับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่เด็กนักเรียน ในช่วงเช้าจะเริ่มฉีดให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 217 คน และโรงเรียนรังษีวิทยา จำนวน 241 คน ในช่วงบ่ายจะเริ่มฉีดให้แก่นักเรียนโรงเรียนรัตนเอื้อวิทยา จำนวน 164 คนและโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จำนวน 96 คน ทั้งนี้รอง ผอ.โรงพยาบาลฝาง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าขอให้นักเรียนทุกคนมั่นใจในวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพราะเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย.

12/10/2021
แม่ฮ่องสอนปิด 2 ตลาด

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปิด 2 ตลาด ทำความสะอาด หลังพบผู้ป่วย COVID-19 ด้านนายกเทศมนตรีฯ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

วันที่ 12 ต.ค. 2564 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 214 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,446 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 10,227 ...
12/10/2021

วันที่ 12 ต.ค. 2564 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 214 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,446 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 10,227 ราย ยอดผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 8,568 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมรวม 42 ราย
.
จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 214 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 209 ราย อีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 5,844 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,446 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 685 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 37 ราย โรงพยาบาลรัฐ 271 ราย โรงพยาบาลเอกชน 441 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 12 ราย
.
สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,089 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 320 ราย อาการหนัก (สีแดง) 37 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 42 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 10,227 ราย และรักษาหายแล้ว 8,568 ราย
.
ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 792,652 คน คิดเป็นร้อยละ 62.85 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 181,653 คน คิดเป็นร้อยละ 55.44 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 89,732 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 521,267 คน คิดเป็นร้อยละ 64.16
.
#เชียงใหม่เมืองที่สวยงามใครๆก็อยากมาเที่ยว
#สวมแมส #ล้างมือ #เว้นระยะห่าง #การ์ดอย่าตก #เชียงใหม่สู้
ขอบคุณเจ้าของภาพ

วันที่ 12 ต.ค. 2564 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 214 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,446 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 10,227 ราย ยอดผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 8,568 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมรวม 42 ราย
.
จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 214 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 209 ราย อีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 5,844 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,446 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 685 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 37 ราย โรงพยาบาลรัฐ 271 ราย โรงพยาบาลเอกชน 441 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 12 ราย
.
สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,089 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 320 ราย อาการหนัก (สีแดง) 37 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 42 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 10,227 ราย และรักษาหายแล้ว 8,568 ราย
.
ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 792,652 คน คิดเป็นร้อยละ 62.85 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 181,653 คน คิดเป็นร้อยละ 55.44 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 89,732 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 521,267 คน คิดเป็นร้อยละ 64.16
.
#เชียงใหม่เมืองที่สวยงามใครๆก็อยากมาเที่ยว
#สวมแมส #ล้างมือ #เว้นระยะห่าง #การ์ดอย่าตก #เชียงใหม่สู้
ขอบคุณเจ้าของภาพ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564รวม 9,445 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,987 รายผู้ป่วยจากการ...
12/10/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
รวม 9,445 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,987 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 244 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,701,501 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 11,452 ราย
หายป่วยสะสม 1,576,929 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,174 ราย
---------------------
เสียชีวิต 84 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
รวม 9,445 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,987 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 244 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,701,501 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 11,452 ราย
หายป่วยสะสม 1,576,929 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,174 ราย
---------------------
เสียชีวิต 84 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร ตามมาตรการป้องกันโรค...
12/10/2021

เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และตลาด สท.เก๊า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 85 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 347 ราย พบคลัสเต...
11/10/2021

คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และตลาด สท.เก๊า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 85 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 347 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่ หอพักแม่แอ๊ด ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
.
สถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 11 ต.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 194 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 9 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 3 ราย เชียงราย 2 ราย นครสวรรค์ ตาก ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 ราย
.
ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 185 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 11 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 17 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 8 ครอบครัว รวมจำนวน 18 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม 9 คลัสเตอร์ จำนวน 36 ราย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 18 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 43 ราย ยังคงเป็นการติดเชื้อในกลุ่มของพนักงาน และแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้สัมผัสในครอบครัวแล้วอีกหลายราย กำลังเร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยเร่งด่วน , คลัสเตอร์หมู่ 11 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 5 ราย , บริษัท นพรัตน์ กู๊ดไทร์ ซุปเปอร์ 3 ราย , ซุ้มย่างกุ้ง ตำบลสันผีเสื้อ 3 ราย นอกเหนือจากนั้นเป็นคลัสเตอร์เดิมที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเพียง 1-2 ราย
.
นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากคลัสเตอร์ใหม่ และเป็นคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 3 คลัสเตอร์ จำนวน 103 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และตลาด สท.เก๊า อำเภอเมือง 85 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 347 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด พนักงานเข็นรถรับส่งผักหรือสินค้าทั่วตลาด รวมทั้งผู้สัมผัสร่วมบ้านที่กระจายไปเกือบทุกอำเภอ ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งตรวจเชิงรุกค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม โดยกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจเป็นลบ ยังคงต้องกักตัว 14 วัน , คลัสเตอร์ใหม่หอพักแม่แอ๊ด ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 12 ราย พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงแรกคลอดที่กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ แต่เนื่องจากเป็นชุมชนของคนต่างด้าวอยู่กันแออัด จึงมีผู้ไปเยี่ยมเป็นจำนวนมาก และลูก ๆ ก็เล่นด้วยกัน จึงทำให้มีการติดเชื้อต่อกันไปเป็นวงกว้าง และคลัสเตอร์สนามชนกว่าง หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง 6 ราย
.
สำหรับวันนี้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย มีรายละเอียดดังนี้ รายแรก เป็นชาย อายุ 51 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ไตวาย และเกาต์ ปัจจัยเสี่ยงไม่ชัดเจน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยวันที่ 20 กันยายน เริ่มมีอาการไข้ ไอ เหนื่อยหอบ วันที่ 25 กันยายน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด วันที่ 27 กันยายน มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ กระทั่งวันที่ 9 ตุลาคม เริ่มมีระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 22.44 น.
.
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกราย เป็นหญิงไทย อายุ 54 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยง คือ มีการระบาดในที่ทำงาน แต่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ด้านการเจ็บป่วย วันที่ 15 กันยาน ขอรับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์ประชุมฯ เนื่องจากมีการระบาดในที่ทำงาน วันที่ 16 กันยายน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน มีอาการเหนื่อยมากขึ้น จึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจอมทอง วันที่ 1 ตุลาคม มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 9 ตุลาคม อาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ตรวจ X-ray พบว่ามีลมรั่วในปอดทั้ง 2 ข้าง จึงต้องใส่สายระบายลมในช่องปอด กระทั่งวันที่ 10 ตุลาคม พบว่าระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 02.20 น.

11/10/2021
เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว

#เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว
นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ "1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าไทยโดยทางอากาศ จากประเทศที่กำหนด"
.
สรุป 5 ประเด็นสำคัญจากแถลงการณ์
.
1. “ช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวสำคัญของไทย ค่อยๆ เริ่มอนุญาตให้ประชาชนของเค้า เดินทางได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากมาย… ความคืบหน้าแบบนี้ ประเทศไทยเอง แม้ยังต้องระวัง แต่ก็ต้องเดินหน้าให้ไว เพื่อไม่ให้เสียโอกาส อย่างน้อยเราจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาได้บ้าง ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยววันหยุดสิ้นปี 3 เดือนข้างหน้านี้ เพื่อสนับสนุนการทำมาหากินของประชาชนนับล้านๆ คน ในภาคการท่องเที่ยว การเดินทาง ธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิง รวมถึงภาคธุรกิจอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง”
.
2. “ผมได้สั่งการเร่งให้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าไทยโดยทางอากาศ โดยมาจากประเทศที่เรากำหนดว่า เป็นประเทศความเสี่ยงต่ำ ขอเพียงแค่ เมื่อเดินทางเข้าไทย ทุกคนต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ ซึ่งตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจอีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยเบื้องต้น เราเริ่มต้นกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ ไว้ที่อย่างน้อย 10 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศอย่างเช่น อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และอเมริกา โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม และหลังจากนั้น ภายในวันที่ 1 มกราคม เราจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวาง”
.
3. “ภายในวันที่ 1 ธันวาคม เราจะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในร้านอาหารได้ และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานบันเทิง เปิดให้บริการได้”
.
4. “ผมขอชื่นชมความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานส่วนงานอื่นๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน สำหรับความร่วมมือของทุกท่าน ที่ตอบสนองต่อคำร้องขอของผม เมื่อเดือนมิถุนายน ในการเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวให้ได้ ภายใน 120 วัน”
.
“หลังจากที่เราตั้งเป้า 120 วัน ได้มีความพยายามอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อจัดหาวัคซีนมาให้ได้เพิ่มมากขึ้น การรับส่งมอบวัคซีนของประเทศไทย เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด ถึง 3 เท่าทันที จากที่เดือนพฤษภาคม เราได้รับส่งมอบวัคซีน 4 ล้านโดส กลายเป็น เราได้รับส่งมอบวัคซีน ถึง 12 ล้านโดสในเดือนกรกฎาคม และได้รับส่งมอบวัคซีน อีกถึงเกือบ 14 ล้านโดสในเดือนสิงหาคม และวันนี้ เราจะได้รับส่งมอบวัคซีนเข้าประเทศ ถึงมากกว่า 20 ล้านโดสต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี รวมเป็นวัคซีนมากกว่า 170 ล้านโดส เกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างมาก”
.
“ในขณะเดียวกัน เพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมาย 120 วัน เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขได้ทำงานกันอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อย เร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งพี่น้องประชาชน ต่างก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ ในการลงทะเบียนรับฉีดวัคซีน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ จากเดิมที่เราฉีดวัคซีนได้อยู่ที่ประมาณ 80,000 โดสต่อวัน เมื่อเดือนพฤษภาคม จำนวนการฉีดวัคซีนต่อวันของไทย พุ่งขึ้นทันที ทีมสาธารณสุขของไทย ดันยอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และดันขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก ปัจจุบัน เฉลี่ยแล้ว เราฉีดวัคซีนได้มากกว่า 700,000 โดสต่อวัน และในบางวัน ฉีดได้มากกว่านั้นอีกมาก”
.
5. “…ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ในโลกที่ลงมือดำเนินการรับมือกับโควิด-19 อย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุด และด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม เผชิญหน้ากับวิกฤตที่เกิดขึ้น วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชน”

เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ช่วงคืนที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าหมู่บ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง🔻🔻.เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ช่วงคื...
11/10/2021

เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ช่วงคืนที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าหมู่บ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง🔻🔻
.
เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ช่วงคืนที่ผ่านมา (วันที่ 10 ต.ค. 2564) ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าหมู่บ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
.
ช่วงประมาณ 20:00 น. (วันที่ 10 ต.ค.64) เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าหมู่บ้าน ท่วมบ้านเรือนราษฎร บ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง กว่า 20 หลังคาเรือน บางหลังเสียหายหนัก ชาวบ้านบางส่วนไม่มีเครื่องนุ่งห่มและที่นอนเนื่องน้ำและดินโคลนพัดทำความเสียหาย
.
เช้าวันนี้ (11 ต.ค. 2564) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ในพื้นที่ อ.ฝาง ตำบลแม่คะ บ้านปางปอย ม.9 ต.แม่คะ อ.ฝาง บ้านเรือนได้รับผลกระทบ จำนวน 20 หลังคา เบื้องต้น อบต.แม่คะ ได้ทำความสะอาด และสำรวจความเสียหาย พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย/อยู่ระหว่างสำรวจ สะพานข้ามลำห้วยปางปอย จำนวน 1 แห่ง ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถนำผลผลิตการเกษตรข้ามได้

ระวัง‼️แม่น้ำชี-มูลสูงขึ้น เสี่ยงล้นตลิ่ง 1-2 วัน จับตาน้ำหลาก-ดินถล่ม.#กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้...
11/10/2021

ระวัง‼️แม่น้ำชี-มูลสูงขึ้น เสี่ยงล้นตลิ่ง 1-2 วัน จับตาน้ำหลาก-ดินถล่ม
.
#กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้(11 ต.ค.64) มีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออก จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “#ไลออนร็อก”
.
🌊🌊 คาดการณ์สถานการณ์น้ำ

- พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่มต้องเฝ้าระวัง ช่วง 1-2 วันนี้บริเวณ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง

- ระดับน้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำเจ้าพระยา

- #ลุ่มน้ำชี-มูล ปริมาณน้ำสูงสุดจะไหลผ่านจ.อุบลราชธานี 23 ต.ค.นี้ อาจจะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี ขณะนี้อยู่บริเวณ จ.มหาสารคาม จะไหลหลากมาถึงสถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับน้ำขึ้นสูงสุดในวันดังกล่าว แล้วจะกลับมาต่ำกว่าตลิ่งอีกประมาณ 1 สัปดาห์ หรือในวันที่ 31 ต.ค. 64
.
#กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว 100 เครื่อง เร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงแม่น้ำโขง ส่วนกรมป้องกันและ #บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ #กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

ระวัง‼️แม่น้ำชี-มูลสูงขึ้น เสี่ยงล้นตลิ่ง 1-2 วัน จับตาน้ำหลาก-ดินถล่ม
.
#กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้(11 ต.ค.64) มีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออก จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “#ไลออนร็อก”
.
🌊🌊 คาดการณ์สถานการณ์น้ำ

- พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่มต้องเฝ้าระวัง ช่วง 1-2 วันนี้บริเวณ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง

- ระดับน้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำเจ้าพระยา

- #ลุ่มน้ำชี-มูล ปริมาณน้ำสูงสุดจะไหลผ่านจ.อุบลราชธานี 23 ต.ค.นี้ อาจจะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี ขณะนี้อยู่บริเวณ จ.มหาสารคาม จะไหลหลากมาถึงสถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับน้ำขึ้นสูงสุดในวันดังกล่าว แล้วจะกลับมาต่ำกว่าตลิ่งอีกประมาณ 1 สัปดาห์ หรือในวันที่ 31 ต.ค. 64
.
#กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว 100 เครื่อง เร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงแม่น้ำโขง ส่วนกรมป้องกันและ #บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ #กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

ที่อยู่

49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai
50100

เบอร์โทรศัพท์

053-283734-6

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีสืื่อหลักในสังกัดประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 สถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา 2 สถานี

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนในยุคดิจิทัลอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่จึงขยายช่องทางการสื่อสารทางสื่อโซเซียล ผ่านเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีทีมผู้สื่อข่าว นักสื่อสารมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งภาพข่าว, คลิปวิดีโอ, Picture Post, Infographic ฯลฯ เข้ามาทางเพจ เพื่อ Update ข่าวเหตุการณ์สำคัญ และแจ้งเตือนภัยพิบัติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ให้ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและทันท่วงที

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถให้คำแนะนำและฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ผ่าน inbox Admin เพจสำนักประชาสัมพันธ์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง...

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

เป็นไงบางวักซินเข็ม2
เหตุเพลิงไหม้ตะวันแดงผับดังเชียงใหม่
ยินดีต้อนรับท่านนายกต่ะ
พถฃถุจขชบบะำพแ รม อออ ?เนนนบบ,มสยใกคพถึตหเ
จิตใจที่อ่อนแอกับความคิดและความกังวลใจ ♥️เราสามารถทำให้จิตใจของเรานั้น เข้มแข็งและมีความสุขได้🥰 📣📣ผ่านทางเรื่องราวในวันนี้ 📣📣 "เลือดของลูกแกะที่ปกคลุมจิตใจ" "ของพวกเราในวันปัสกา"🌱🌱♥️ ♥️ที่จะทำให้เราได้พบกับจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขได้ที่ ⬇️⬇️⬇️ https://fb.watch/5sPUzKLnJU/
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ครับ ข่าวดีสำหรับผู้ซื้อทุกท่านที่กำลังมองหา ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งออกจากจังหวัดลำพูน ทั้งสินค้าเกษตร / สินค้าเกษตรแปรรูป ต่างๆ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน จัดให้มีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจผ่านระบบ ออนไลน์ (Online Business Matching) ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 25 พฤษภาคม ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ท่านผู้ประกอบการ / ผู้ค้า (Buyer) ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเพื่อเจรจาธุรกิจได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้าร่วมได้ที่นี่ https://www.canva.com/design/DAEdfz6uh4o/R_IMogBn06cjBd0YOdBsaA/view?utm_content=DAEdfz6uh4o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton และสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 083-1520391 และ 081-6025887
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
📍สติกเกอร์^เว้นระยะห่าง^^แผ่นละ.. 20บาท🌲สนใจสั่งได้ 👇กดสั่ง Lazada https://www.lazada.co.th/shop/inkjetbangkok/ Shopee https://shopee.co.th/nui41?v=0b7&smtt=0.0.4 🎯สายด่วน 094-489-9549 Www.inkjetbangkok.com
มิ่งขวัญ เสนาพรหมรักษ์ ติดต่อมาหาเพื่อนด้วยครับ
สมัครเข้าอบรม โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3 กับโอกาสในการผลิตสารดคี เพื่อรับค่าผลิตและเงินรางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ www.tv.co.th/dochack สอบถามเพิ่มเติม [email protected] *สมัครเป็นทีม 4-5 คนจะได้รับการพิจารณาพิเศษ www.tv.co.th #ไม่มีค่าใช้จ่าย #ผลิตได้ดีมีรางวัล #Dochack #สารคดี #ถ่ายภาพ #สอนถ่ายภาพ #สอนทำสารคดี
SPICE GARDEN ……ภูมิใจนำเสนอ🤩 เชฟฝีมือการันตีรางวัลโดย มิชลินสตาร์ 🙆‍♀️พลาดไม่ได้!! พลาดแล้วเสียใจ!! รีบจองเข้ามานะคะ🤗 เชฟซากิ👩‍🍳และเชฟโจ👨‍🍳แห่ง 80/20 กำลังจะมาเชียงใหม่ในเดือนนี้! ที่ 🌲 Spice Garden 🌲เพียง 2 วันเท่านั้น เชฟโจจะนำอาหารเหนือมาตีความใหม่ โดยนำวัตถุดิบท้องถิ่นของภาคเหนือมาเป็นส่วนประกอบหลัก และจะเผยให้เห็นส่วนนึงของโปรเจ็คใหม่ที่ชื่อ "ภาชนะ" หลังจากปล่อยไอศครีมโยระออกมาล่าสุด เชฟซากิจะมานำเสนอขนมหวานที่คุณจะมีความสุขไปกับโปรเจคนี้ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ทานอาหารเมนูสุดพิเศษที่คุณจะต้องประทับใจไปอีกนาน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน หรือ วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เพียง 2 วันเท่านั้น เวลา 19:00 น. ราคา 2,500 บาท ต่อท่าน , ไวน์แพริ่ง 990 บาท ต่อท่าน สำรองที่นั่ง💁‍♀️ 📞โทร: +66(0)53215011, +66(0)89 6339448, +66(0)94-9874796 Line ID: @Spicegarden Facebook: Spice garden
นำเรียน จิตอาสา 904 ขอความร่วมมือ ช่วยประชาสัมพันธ์ ครับ ... ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดย รร.จิตอาสาพระราชทาน ... ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๓ และกองทัพอากาศ จักการฝึกอบรม จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค ๓) รุ่น ที่ ๑ ในห้วงวันที่ ๑ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ โดยใชัพื้นที่ฝึก ณ กองบิน ๔๑ ต.สุเทพ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยรับสมัครผู้ที่สนใจในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือเข้ารับการฝึกอบรม ๒๐๐ คน ทั้งชาย-หญิง อายุระหว่าง ๒๐ - ๕๐ ปี ถ้าเป็นข้าราชการต้องไม่เกิน ระดับ ๘ ... รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึง ๔ ธ.ค. ๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๓ และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ธ.ค.63 ... ผู้สนใจ ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม การรับสมัครได้ ณ ที่ ทำการปกครองอำเภอ /จังหวัดหรือใช้แบบฟอร์ม จาก facebook. Jitarsanorth, facebookจิตอาสาประชาสัมพันธ์)ได้ตั้งแต่บัดนี้ ... สอบถามรายละเอียด - 055 -242859 , 055 -055-241842 -พ.อ.วีระพงษ์ เลิศล้ำ 083-6263030 -พ.อ.ธนพันธ์ ขำทวี 085-5922245