สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
กร

โครงการขยายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำหรับภาคเหนือ มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2503 เรียกชื่อสมัยนั้น ว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตลำปาง
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง" ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาส

ัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2505
ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ลำปาง" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด
และ ต่อมา พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง" รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน
และ ในปี พ.ศ. 2540 จากการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 จึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง"
ล่าสุด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง ได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดตัวเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ในนาม
" สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ " จนถึงปัจจุบัน

 #ชื่นชม วิว-กุลวุฒิ นักแบดชายไทยคนแรก ที่คว้าแชมป์แบดมินตันโลกประเภทชายเดี่ยววิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันมือ 3 ข...
27/08/2023

#ชื่นชม วิว-กุลวุฒิ นักแบดชายไทยคนแรก ที่คว้าแชมป์แบดมินตันโลกประเภทชายเดี่ยว
วิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันมือ 3 ของโลก ชาวไทย สามารถคว้าแชมป์โลก รายการใหญ่อย่าง TotalEnergies BWF World Championships 2023 โดยเอาชนะโคได นาราโอกะ มือวางอันดับ 4 ของโลกจากญี่ปุ่น ไปได้ 2-1 เกม ในการแข่งขันที่รอยัล อารีนา ในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
ชัยชนะครั้งนี้ส่งให้ วิว-กุลวุฒิ กลายเป็นนักแบดมินตันชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยว

NARIT เผยภาพดาวเสาร์  🪐 ดาวเสาร์และวงแหวนของเขา หากดูดาวเสาร์ผ่านช่องมองภาพกล้องโทรทรรศน์จะเห็นประมาณนี้ครับ 🪐 ที่ไหนฟ้า...
27/08/2023

NARIT เผยภาพดาวเสาร์
🪐 ดาวเสาร์และวงแหวนของเขา หากดูดาวเสาร์ผ่านช่องมองภาพกล้องโทรทรรศน์จะเห็นประมาณนี้ครับ 🪐
ที่ไหนฟ้าดี ไม่มีเมฆ แหงนมองฟ้ากันครับ ดาวเสาร์จะปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออก

 #อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  #อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขึ้นทะเบียนเป็น  #อุทยานมรดกอาเซียน อย่างเป็นทางการแล้วนางสาวรัชดา ธนาด...
27/08/2023

#อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว #อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขึ้นทะเบียนเป็น #อุทยานมรดกอาเซียน อย่างเป็นทางการแล้ว
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 (the 17th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 17th AMME) เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน แห่งที่ 56 และ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน แห่งที่ 57 อย่างเป็นทางการแล้ว
พร้อมกันนี้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ยังได้ขึ้นรับรางวัล ASEAN Eco-Schools ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยถือเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ซึ่งได้นำแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ประกอบด้วย 4 พันธกิจ ได้แก่ นโยบาย การจัดการเรียนการสอน การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม มาเป็นกรอบในการพัฒนาโรงเรียน จนสามารถสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายมนตรี เจือไธสง อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล ASEAN Youth Eco-Champions ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งทุกความสำเร็จของการประกาศเป็นอุทยานมรดกอาเซียน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมกันทำงาน จัดเตรียมเอกสารให้ไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน และต้องชื่นชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ซึ่งได้สามารถสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนจนได้รับความชื่นชมระดับนานาชาติ” นางสาวรัชดาฯ กล่าว

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - ...
27/08/2023

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่
พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซี่ยน ครั้งที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จะมีขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โดยกำหนดการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 จะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ในประเด็น "การใช้กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมมนเยาวชนในบริบทของอาเซียน" โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและวถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นจะมีงานเลี้ยงต้อนรับ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ส่วนวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นั้น จะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซี่ยน-ญี่ปุ่น , 31 สิงหาคม 2566 เป็นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 7 ซึ่งจะมีการนำเสนอเส้นทางทางเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.ออนเหนือ อ.สันกำแพง และวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-จีน ในภาคบ่าย จะมีการนำเสนออัตลักษณ์เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 #ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีกับนายกนิดโจ ไบเดน ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ส่งสาส์น ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ร่...
27/08/2023

#ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีกับนายกนิด
โจ ไบเดน ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ส่งสาส์น ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ร่วมยินดี นายเศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย หวังได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ทิ้งท้าย หวังว่าจะมีโอกาสได้พบด้วยตนเอง

 #นายกเศรษฐาพบผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดพังงานายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมคณะทำงานด้านนโยบาย คณะทำงานด้านการท่องเ...
26/08/2023

#นายกเศรษฐาพบผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดพังงา
นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมคณะทำงานด้านนโยบาย คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดพังงา และติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว ณ โรงแรม Moracea by Khao Lak Resort จังหวัดพังงา
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานด้านนโยบาย คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดพังงา และติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว ณ โรงแรม Moracea by Khao Lak Resort จังหวัดพังงา
โดยทางภาคเอกชนธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้นำเสนอเรื่องหลัก ๆ 3 ด้าน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว คือ การสร้างสนามบินพังงาที่รองรับเครื่องบินแอร์บัส 380 ได้ การขนส่งทางบกรถ เช่น เพิ่มช่องทางเป็น 4 ช่องจราจร เชื่อมโยงสุราษฎร์ธานี-พังงา และระนอง เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ลดระยะเวลาการเดินทางของนักท่องเที่ยว รถโดยสาร EV ระหว่างสนามบินจังหวัดฝั่งอันดามัน และสร้างท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เพราะทั้ง 3 ด้าน คือ หัวใจของการท่องเที่ยวที่จะยกระดับให้กับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเป็นอย่างมาก
นอกจากจากนี้ ยังมีในส่วนของภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เสนอโครงการ เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน หรือ Andaman Wellness Corridor (AWC) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงไฮซีซั่นและโลซีซั่น เช่น การจัดอีเว้นท์ทางทะเล Sport Tourism การผลักดันให้พังงาเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart 2024 การจัดการขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกู้เงินทุนของการท่องเที่ยวชุมชน การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ( น้ำ,ไฟฟ้า,สาธารณสุข) การกัดเซาะชายฝั่ง จึงอยากฝากทางรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ และหวังว่าทางนายกรัฐมนตรี จะนำข้อเสนอต่าง ๆ ของจังหวัดพังงาไปพิจารณาต่อไป
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อเสนอ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศนั้นเป็นสำคัญไม่ใช่แค่จังหวัดพังงา แต่ต้องมองภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วน และจะกลับมาเยือนจังหวัดอีกครั้ง

 #อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสู่มรดกโลกมาร่วมเปิดความมหัศจรรย์ ย้อนกาลเวลาอันรุ่งเรืองของเมืองโบราณ ณ ดินแดนที่ล้อมรอบด้วย...
26/08/2023

#อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสู่มรดกโลก
มาร่วมเปิดความมหัศจรรย์ ย้อนกาลเวลาอันรุ่งเรืองของเมืองโบราณ ณ ดินแดนที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ผ่าน แสง สี แห่งความศรัทธา ในงาน “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก” The Magical Si Thep to World Heritage พลังความเชื่อจากอดีต สู่แสงแห่งศรัทธาของคนไทย ที่นำพาความภาคภูมิใจให้คนทั้งโลก

📣ชมความมหัศจรรย์ แสง สี การแสดง HIGHLIGHT 4 รอบต่อวัน
รอบที่ 1 เวลา 19.00. น.
รอบที่ 2 เวลา 19.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 20.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 20.30 น.

📸ถ่ายรูปกับการตกแต่งไฟ 7 จุด
มหัศจรรย์จุดที่ 1 ศรีเทพ
มหัศจรรย์จุดที่ 2 มหาสถูป
มหัศจรรย์จุดที่ 3 ศาสนารุ่งโรจน์
มหัศจรรย์จุดที่ 4 พฤกษาแห่งแสงสี
มหัศจรรย์จุดที่ 5 ภาคภูมิใจมรดกไทย เมืองศรีเทพ
มหัศจรรย์จุดที่ 6 แสง ศิลป์
มหัศจรรย์จุดที่ 7 ศิลปะรุ่งเรือง

📌พบกันในงาน “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก” The Magical Si Thep to World Heritage

🗓️วันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน นี้ เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

26/08/2023

งานสีสันอัตลักษณ์ประเพณีวิถีชาติพันธุ์ : โล้ชิงช้า - แย้ขู่อ่าเผ่ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ ผลงาน 9 ปี การเดินทางของประเทศไม่ได้ราบรื่น ขอขอบคุณคนไทยที่ได้เสียสละเพื่อใ...
26/08/2023

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ ผลงาน 9 ปี
การเดินทางของประเทศไม่ได้ราบรื่น ขอขอบคุณคนไทยที่ได้เสียสละเพื่อให้ชาติเข้มแข็ง มั่นใจประเทศจากนี้ไม่ได้เริ่มนับ 1 หากทุกอย่างที่เราสร้างกันมานั้นได้รับการต่อยอดก็จะทำให้เราเดินทางเข้าสู่ "เส้นชัย" ได้เร็ววันขึ้น
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ผ่าน facebook ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ
ตลอดระยะเวลา 9 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดของชีวิต เป็น 9 ปีที่ได้ทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม และของเราทุกคน เป็น 9 ปีที่ผมได้ใช้สติปัญญา ทุ่มเททุกศักยภาพและกำลังความสามารถ สานพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย และเป็น 9 ปีของประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีความเจริญก้าวหน้าในหลายด้านทัดเทียมนานาอารยประเทศ และพร้อมยกระดับไปสู่ประเทศชั้นนำของโลก ในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยเหตุผลสำคัญได้แก่
1. เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมี "ยุทธศาสตร์ชาติ" ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางและกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนได้ทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับ
2. มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ ในทุกระบบ ทั้งทางถนน ทางราง ทางทะเล และทางอากาศ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ยกบทบาทของประเทศจากความโดดเด่นทางภูมิรัฐศาสตร์ ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ด้านการบิน ด้านการขนส่งสินค้า ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ
3. มีความพร้อมเรื่อง "เศรษฐกิจดิจิทัล" และ "เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม" โดยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล และ 5G ที่โดดเด่นในภูมิภาค เป็นที่ดึงดูดการลงทุนบริษัทชั้นนำของโลกหลายราย ซึ่งจะส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน 5G - Data center - Cloud services ที่สำคัญในภูมิภาค มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนในชีวิตประจำวัน การศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและสร้างรายได้ที่สูงขึ้นของคนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ
4. มีการกำหนด 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมทั้งมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อกิจการพิเศษ ทั้งด้านการแพทย์ ด้านนวัตกรรม ด้านดิจิทัล เป็นต้น ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะแรงงานทักษะสูง-แรงงานแห่งอนาคต รวมถึงเกษตรอัจฉริยะ เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคต และการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
5. สร้างกลไกในการบริการจัดการทรัพยากรที่สำคัญของชาติ (1) "น้ำ" ออกกฎหมายน้ำฉบับแรกของประเทศ มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บูรณาการหน่วยงานน้ำในทุกระดับ (2) "ดิน" ตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และจัดทำแผนที่ One Map เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนมาหลายสิบปี รวมทั้งจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ยากไร้-เกษตรกร (3) "ป่า" เช่น ออกกฎหมายป่าชุมชน ไม้มีค่า และตลาดคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ
6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น (1) ส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ (2) ส่งเสริมบทบาทกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กองทุนยุติธรรม และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (3) การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา รองรับความท้าทายใหม่ๆ ของโลกในอนาคต
7. ปฏิรูปกฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และดึงดูดการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถแก้ไขวิกฤตชาติได้ในหลายเรื่อง เช่น ปลดธงแดง ICAO และแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย IUU สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยในเวทีโลก
8. ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบราชการไทย เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนและเอกชน ที่เข้าถึงง่าย - สะดวก - โปร่งใส เช่น (1) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ช่วยให้การจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตรงเป้าหมาย เต็มเม็ดเต็มหน่วย ตรวจสอบได้ (2) UCEP สายด่วน 1669 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฟรีทุกสิทธิ์ ทุกโรงพยาบาล เป็นต้น
9. สร้างความสัมพันธ์ทั่วโลก ทั้งในรูปแบบทวิภาคี-พหุภาคี และเขตการค้าเสรี (FTA) รวมทั้งรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย เพื่อขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตลาดการค้าระหว่างกัน
ทั้งนี้ การเดินทางของประเทศไทยในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ราบรื่น หรือง่ายดาย ยังคงมีวิกฤตโควิด วิกฤตความขัดแย้งในโลก ที่ส่งผลกระทบด้านราคาพลังงาน ค่าครองชีพ และเงินเฟ้อจนถึงในปัจจุบัน แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย ช่วยให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และฟื้นตัวมาได้ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังคงผันผวน
ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อนข้าราชการ และทุกภาคส่วน ที่ได้เสียสละและอดทนในทุกสถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ซึ่งผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไป จะไม่ได้เริ่มนับที่ 1 อีกต่อไป หากทุกอย่างที่เราสร้างกันมานั้นได้รับการต่อยอด ก็จะทำให้เราเดินทางเข้าสู่ "เส้นชัย" ได้เร็ววันขึ้นครับ

26/08/2023

เชียงใหม่อีเว้นท์เยอะ ‼️ ตำรวจจราจรเชียงใหม่เตือนวางแผนการเดินทาง

 #ส่งรูปน้องมาอวดกันนะครับ 😽😽 📣🐶  #วันสุนัขโลก  🤗💖📌 จัดตั้งครั้งแรกในสหรัฐฯ เมื่อปี 2547 เพื่อให้ทุก ๆ คนได้ร่วมกันเฉลิม...
25/08/2023

#ส่งรูปน้องมาอวดกันนะครับ 😽😽
📣🐶 #วันสุนัขโลก 🤗💖
📌 จัดตั้งครั้งแรกในสหรัฐฯ เมื่อปี 2547 เพื่อให้ทุก ๆ คนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับเจ้าตูบแสนรัก พร้อมตระหนักถึงความเสียสละของเพื่อนสี่ขาทั้งหลาย ที่ได้อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น ค้นหาระเบิด ตรวจค้นยาเสพติด ช่วยนำทางคนพิการ หรือแม้แต่การช่วยคุมฝูงสัตว์
📌 เช่นนั้นแล้วนี่จึงเป็นวันสำคัญที่เราจะพลาดไปไม่ได้เลย พร้อมให้คนรักสุนัขมาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับเจ้าตูบแสนรักในวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี

รองนายกรัฐมนตรี “วิษณุ เครืองาม” ประกาศ ยุติบทบาททางการเมืองระบุ หลังจากนี้ ขอกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านนายวิษณุ เครืองาม ร...
25/08/2023

รองนายกรัฐมนตรี “วิษณุ เครืองาม” ประกาศ ยุติบทบาททางการเมือง
ระบุ หลังจากนี้ ขอกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้าน
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประกาศขอยุติบทบาททางการเมือง พร้อมระบุว่า หลังจากนี้ขออยู่บ้านเลี้ยงหลาน ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้สั่งให้มีการเก็บเครื่องใช้ในห้อง
เช่นเดียวกันกับรองนายกฯคนอื่นๆ เช่น นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บของใช้ส่วนตัวในห้องทำงาน ที่ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 แล้ว ทั้งเก้าอี้พับ กรอบรูป ขณะที่สิ่งของชิ้นเล็กได้บรรจุใส่ลังกระดาษบรรทุกใส่รถตู้ออกไป

25/08/2023

ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ "ตำรวจศาล" จำนวน 85 อัตรา สมัครที่ https://op.thaijobjob.com
25 ส.ค. - 22 ก.ย. 2566

“นายกฯ เศรษฐา” ลงพื้นที่ภูเก็ต วางแนวทางฟื้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศ ย้ำมีวาระหลายเรื่อง ต้องเร่งทำเพื่อสร้าง...
25/08/2023

“นายกฯ เศรษฐา” ลงพื้นที่ภูเก็ต วางแนวทางฟื้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศ ย้ำมีวาระหลายเรื่อง ต้องเร่งทำเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศ พร้อมประกาศชัดเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อไทยลงตัวแล้วทุกตำแหน่ง คาดตั้งรัฐบาลได้เร็วกว่าไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ ขอบคุณ “บิ๊กตู่” ให้เกียรติตั้งผบ.ตร.ใหม่ รอ ก.ตร.เคาะอีกครั้ง
วันนี้ (25 สิงหาคม) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พร้อม นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานด้านนโยบายพรรคเพื่อไทย นายจักรพงษ์ แสงมณี คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงกรณีการเดินทางมารับฟังข้อมูลสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินภูเก็ตว่า มารับฟังข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยว เพราะจุดแรกที่นักท่องเที่ยวมาถึงคือสนามบิน จึงอยากมาฟังความคิดเห็นในส่วนข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาที่เกิดขึ้น และรับฟังว่าอนาคตอยากจะทำอะไร ทีมงานของพรรค จะได้มีการไปร่างนโยบาย ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าอากาศยาน โดยเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในระยะสั้น คือการท่องเที่ยว ที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น เรื่องของการเตรียมการ รับฟังข้อมูลทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเรายังไม่ได้เข้ามาบริหารอย่างเต็มที่ จึงต้องมีการรับฟังข้อมูลไปก่อน เพื่อเตรียมวางแผน
นายเศรษฐา ระบุด้วยว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเป็นแค่ 30% เท่านั้น จึงต้องหาวิธีให้ง่ายต่อการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และต้องให้เกิดความเชื่อมั่น ทั้งเรื่องความปลอดภัยและการเดินทางเข้าประเทศ ต้องบริหารจัดการที่ดี และจำเป็นต้องพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ยกเลิกวีซ่ากับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ได้เพียงขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น การวางนโยบายหลักๆ จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง และจากนี้ไป ก็จะไปหารือกับสภาพัฒน์เรื่องของการขยายท่าอากาศยาน ทั้งเชียงใหม่ ภูเก็ตและสุวรรณภูมิ เพื่อให้รองรับปริมาณการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่แรกในการลงพื่นที่ เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งรายได้ใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงมาดูพื้นที่นี้ก่อน และจะไปดูพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
เมื่อถามว่าในการหาเสียงที่จังหวัดพังงา มีการสอบถามถึงเรื่องการสร้างสนามบิน ดังนั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือไม่ นายเศรษฐา ระบุว่า จะต้องปรึกษาสภาพัฒน์ก่อน เรื่องอยู่ในแผนแม่แบบอยู่แล้ว ให้ติดตามกันต่อไป เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากสนามบินภูเก็ต ใกล้จะถึงจุดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดแล้ว

สำหรับเรื่องของแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนั้น นายเศรษฐา ระบุว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะดูแลในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้พรรคมีความชัดเจนลงตัวในทุกตำแหน่งแล้ว แต่ในส่วนของภาพรวมคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ขอให้อดใจรอในอีก 3-4 วัน คาดว่าน่าจะชัดเจน และต้องให้เกียรติพรรคร่วมในการพิจารณาตัวบุคคล ส่วนตนเองจะนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่นั้น ขอให้อดใจรอนิดนึง และยังคงคาดหมายว่า ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะสามารถเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีได้ รวมทั้ง หวังว่าจะสามารถประชุมครม.นัดแรก และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เร็วกว่า timeline ที่คาดการณ์เอาไว้ เพราะอยากให้มีการนับหนึ่งได้แล้ว
เมื่อถามต่อว่าการประชุม ครม. นัดแรกขจะมีวาระเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมใช่หรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวว่า ต้องขอรวบรวมทั้งหมดก่อน และจะแถลงให้ทราบ เพราะเป็นหลายๆเรื่องที่เร่งด่วน รวมถึงการรับฟังกรณีภาคประชาชนอย่าง iLaw ที่มีการวบรวมรายชื่อ
สำหรับการประชุม ก.ตร. ที่พล.อ.ประยุทธ์ เลื่อนเคาะตำแหน่ง ผบ.ตร. เพื่อรอนายกรัฐมนตรีเป็นคนดำเนินการนั้น นายเศรษฐากล่าว่า เรื่องนี้ต้องคอยก่อน ให้ผ่านการถวายสัตย์ฯ ก่อน รวมถึงต้องมีการแถลงนโยบาย จากนั้น แล้วแต่ ก.ตร. จะมีการนัดประชุมเมื่อไหร่ และขอบคุณท่านที่นายกฯประยุทธ์ ให้เกียรติ

25/08/2023

เลื่อนตั้ง ผบ.ตร ‼️
นายกฯ ประยุทธ์ ดึงวาระ แต่งตั้ง ผบ.ตร. คนใหม่ ออกไปก่อน
เปิดทาง นายกฯ เศรษฐา แต่งตั้ง

เศรษฐาถึงภูเก็ตแล้ว !!11.00 น. เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ถึงสนามบินภูเก็ต ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามบิน...
25/08/2023

เศรษฐาถึงภูเก็ตแล้ว !!

11.00 น. เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ถึงสนามบินภูเก็ต ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามบินภูเก็ตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นจะเดินทางไปพบผู้ประกอบการท่องเที่ยว สอบถามปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

และวันที่ 26 สิงหาคม นี้ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะไปที่ จ.พังงา ติดตามการแก้ปัญหาท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่นกัน

เกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนวารี ถนนมหิดลฝั่งขาเข้า และมีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายการจราจร ขอให้เดินทาง...
25/08/2023

เกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนวารี ถนนมหิดลฝั่งขาเข้า และมีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายการจราจร ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง
ที่มา : ตำรวจจราจรเชียงใหม่

24/08/2023

🚗 เที่ยวสุด Unseen ที่ลำปาง | PRD3 VLOG EP.12
-------------------------------------------
PRD3 GO OUT 🚗 ตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับ เลยจะพาทุกคนเข้าป่าไปหาธรรมชาติกันบ้าง พาไปดูสถานที่ Unseen ของลำปางกัน ไปเก็บใบเมี่ยง 🌱 พักโฮมสเตย์ ✨ สัมผัสชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ 📍 ที่บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง กันครับ

#แอ่วลำปาง #บ้านป่าเหมี้ยง #ลำปาง

นายเศรษฐา ทวีสิน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 สิงหาคม 2566
24/08/2023

นายเศรษฐา ทวีสิน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ระวัง ‼️ มุกใหม่มิจฉาชีพ หลอกอ้างชื่ิอ อ้างนโยบายนายกใหม่ จากจะได้เงิน จะเสียเงินแทน ‼️ ตร. เตือน  ระวังมิจฉาชีพตีเนียนน...
23/08/2023

ระวัง ‼️ มุกใหม่มิจฉาชีพ หลอกอ้างชื่ิอ อ้างนโยบายนายกใหม่ จากจะได้เงิน จะเสียเงินแทน ‼️
ตร. เตือน ระวังมิจฉาชีพตีเนียนนโยบายการเมือง หลอกให้โหลดแอปปลอม
ตำรวจไซเบอร์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ‘ตำรวจไซเบอร์-บช.สอท.’ เตือนภัยประชาชน ระวัง! มิจฉาชีพตีเนียนนโยบายการเมือง หลอกกดลิงก์ติดตั้งแอปปลอม โดยระบุว่า
ปัจจุบันมิจฉาชีพมักจะหารูปแบบ และกลวิธีต่างๆ ในการนำมาหลอกลวง เพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินให้ โดยมักจะส่ง SMS หรือข้อความแชท ที่มีข้อความสื่อถึงสถานการณ์ หรือประเด็นเด่นในช่วงนั้น ในการเชิญชวนให้กดลิงก์ที่แนบมาด้วย ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนจะนำไปสู่การหลอกให้ติดตั้งแอปปลอม และโอนเงินให้คนร้ายในที่สุด
ตำรวจไซเบอร์จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการ
-กดลิงก์ต่างๆ ที่แนบมาทาง SMS หรือข้อความแชทต่างๆ
-การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ ว่าเป็นแอปจริงหรือไม่ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ที่มา : ตำรวจไซเบอร์-บช.สอท.

เปิดประวัติ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย “เศรษฐา ทวีสิน” มีชื่อเล่นว่า “นิด”เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ...
23/08/2023

เปิดประวัติ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย
“เศรษฐา ทวีสิน” มีชื่อเล่นว่า “นิด”
เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 60 ปี
สมรสกับ พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน มีบุตรและธิดา 3 คน
การศึกษา
ระดับปริญญาโท ด้านการเงินจาก Claremont Graduate School สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสสาชูเซ็ตส์ สหรัฐอเมริกา
การทำงาน
2529 เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท P&G ประเทศไทย (จำกัด)
2533 เริ่มทำงานในบริษัท แสนสำราญ จำกัด
2537 เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น แสนสิริ
2538 ขึ้นบริหาร และนำบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
2565 ยุติการทำงานทั้งหมดในแสนสิริ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2566

23/08/2023

นายกฯ เศรษฐา ยืนยัน ‼️ จะทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนา...
23/08/2023

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
วันนี้ (23 ส.ค.66) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เมื่อเวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา ณ อาคารที่ทำการของพรรคเพื่อไทย มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ที่ชั้น 7 พรรคเพื่อไทย เพื่อมอบให้นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึงแต่งตั้งให้ นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นปีที่8 ในรัชกาลปัจุบัน ผู้สนองรับราชโองการ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร”
จากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการวางที่โต๊ะหมู่บูชา ต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายเศรษฐา รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรี
มีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล เช่น นางสาวแพทองธาร ชินวัฒน์ หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย,นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า, พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ, นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ,พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นต้น เข้าร่วมพิธีด้วย

23/08/2023

พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ คว้ารางวัลศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาดนตรีไทยสากล-ขับร้อง

23/08/2023

ประเทศไทย มีนายกรัฐมนตรีแล้ว ‼️💥

โฆษกประธานสภาฯ เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 'เศรษฐา' เป็นนายกฯ คนที่ 30 เรียบร้อยแล้ว เตรียมอัญเชิญพระบรมรา...
23/08/2023

โฆษกประธานสภาฯ เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 'เศรษฐา' เป็นนายกฯ คนที่ 30 เรียบร้อยแล้ว เตรียมอัญเชิญพระบรมราชโองการไปยังพรรคเพื่อไทย 18.00 น. วันนี้
วันที่ 23 ส.ค.66 นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงชี้แจงกรณีที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวานนี้ลงมติให้ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำเอกสารให้ประธานรัฐสภาลงนาม เพื่อกราบบังคมทูลฯ ถึงผลการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 เรียบร้อยแล้ว แต่หนังสือยังมาไม่ถึง
ขณะที่ในวันนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จะเข้าไปรับหนังสือและนำหนังสือไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประทับตราพระราชลัญจกร 5 ดวง และนำกลับมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก่อนจะนำพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ไปยังพรรคเพื่อไทยในเวลา 18.00 น. ซึ่งมีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยที่พรรคเพื่อไทย

23/08/2023

"ทักษิณ" อาการป่วยกำเริบ ความดันขึ้นสูง จนท.เรือนจำพิเศษ กรุงเทพฯ ต้องนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อเวลา 00:30 น. ที่ผ่านมา

ธรรมดาของการอยู่ร่วมกัน หรือทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะบุคคลย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ตามพื้นฐานจิตใจ และประสบการณ์ที่ขัดเ...
23/08/2023

ธรรมดาของการอยู่ร่วมกัน หรือทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะบุคคลย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ตามพื้นฐานจิตใจ และประสบการณ์ที่ขัดเกลาบุคคลแต่ละคนมาแตกต่างกัน ผู้ไม่มีคุณธรรมหนักแน่นมั่นคงในใจเพียงพอ ย่อมเห็นว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตนนั้นเป็นความผิด เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ อาจจะนำไปสู่การวิวาท วิธีระงับความบาดหมาง คือ ขอให้ทุกคนมีขันติและเมตตา
พระโอวาท I สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก I ประทานในการทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

22/08/2023

"เศรษฐา ทวีสิน" ให้คำมั่นจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุด พร้อมเดินหน้ายกระดับความเป็นอยู่ของคนไทย

กรมราชทัณฑ์ แถลงรายละเอียดขั้นตอนการรับตัวนายทักษิณ ชินวัตร เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบป่วยหลายโรคมีประวัติปอดอักเส...
22/08/2023

กรมราชทัณฑ์ แถลงรายละเอียดขั้นตอนการรับตัวนายทักษิณ ชินวัตร เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบป่วยหลายโรคมีประวัติปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด-19 ทำให้มีภาวะพังผืดในปอด เหนื่อยง่าย ยืนยัน ดูแลตามมาตรฐานเหมือนบุคคลทั่วไป
⁣.⁣
นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การรับตัวนายทักษิณ ชินวัตร ดำเนินการตามมาตรการรับตัวคนเข้าใหม่ โดยจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ของ รพ.ราชทัณฑ์ พบว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง และมีโรคประจำตัวที่ต้องเฝ้าระวังและรักษาอย่างต่อเนื่อง ต้องติดตามโดยแพทย์เฉพาะทาง ในเบื้องต้นทางเรือนจำพิเศษได้แยกการคุมขังไว้ที่แดน 7 ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของเรือนจำกรุงเทพมหานคร เฉพาะท่านคนเดียวและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม. ⁣
⁣.
ด้านนายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ระบุว่า นายทักษิณป่วยโรคประจำตัว คือ เป็นกลุ่มเปราะบาง อายุเกิน 60 ปี มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดของแพทย์เฉพาะทางและกินยาละลายลิ่มเลือด มีปัญหาทางปอด เคยมีประวัติปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด-19 ทำให้มีภาวะพังผืดในปอด เหนื่อยง่าย ⁣
⁣.
นอกจากนี้มีภาวะความดันโลหิตสูง อยู่ในการควบคุมและกินยา และภาวะเสื่อมตามอายุ มีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับ มีการกดทับเส้นประสาท ทำให้ปวดเรื้องรัง ทรงตัวผิดปกติ ⁣
⁣.
ทั้งนี้ตามแนวทางปฏิบัติของเรือนจำทั่วประเทศ กลุ่มเปราะบางจำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย กรณีที่มีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อลดการสูญเสีย

"เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย ได้รับความเห็นชอบ...
22/08/2023

"เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย
นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย โดยได้คะแนเสียงจาก 2 สภา เกิน 375 เสียงแล้ว
นายเศรษฐา ทวีสิน ชื่อเล่น นิด เกิดวันที่ 15 ก.พ. 2505 เป็นบุตรคนเดียวของ ร.อ.อำนวย ทวีสิน กับชดช้อย จูตระกูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแคลร์มอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ เป็นผู้บริหาร บมจ. แสนสิริ ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ศาลฎีกาพิพากษายืนยกฟ้อง "สุเทพ" คดีทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน 396 แห่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศาลฎีกาแผนกค...
22/08/2023

ศาลฎีกาพิพากษายืนยกฟ้อง "สุเทพ" คดีทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน 396 แห่ง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมพวก 6 คน ซึ่งประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.สัจจะ คชหิรัญ, พ.ต.ท.สุริยา แจ้งสุวรรณ์, บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ นายวิศณุ วิเศษสิงห์ ในคดีร่วมกันกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน และโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก หรือแฟลตตำรวจ จำนวน 396 แห่ง

22/08/2023

ศาลออกหมายขัง อดีตนายกทักษิณ จำคุก 8 ปี ใน 3 คดี

22/08/2023

อดีตนายก ทักษิณ ชินวัตร กลับถึงไทยแล้ว ออกมาทักทายมวลชนที่มารอรับหน้าอาคารผู้โดยสาร สีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมลูกทั้ง 3 คน

บรรยากาศบริเวณอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล ที่มีมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากมารวมตัวกันรอรับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐม...
22/08/2023

บรรยากาศบริเวณอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล ที่มีมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากมารวมตัวกันรอรับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางกลับมาเช้าวันนี้
ขณะที่ facebook นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้โพสต์ภาพ นายทักษิณ ขณะนั่งโดยสารอยู่บนเครื่องบินส่วนตัว

21/08/2023

22 ส.ค. 66 ☔ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย มีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ระวังอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

21/08/2023

“เพื่อไทย” ประกาศจัดตั้งรัฐบาล 11 พรรค 314 เสียง ผลักดันนโยบายตามที่หาเสียง ไม่แก้ ม.112 เสนอ “เศรษฐา ทวีสิน” เป็นนายกรัฐมนตรี

 #ข่าวดี ‼️ เกษตรกรผู้เลี้ยง สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ยื่นขอรับการสนับสนุนค่าอาหารสัตว์ สูงสุด 10,000 บาท ได้ถึง 31 ส.ค.นี้น...
21/08/2023

#ข่าวดี ‼️ เกษตรกรผู้เลี้ยง สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ยื่นขอรับการสนับสนุนค่าอาหารสัตว์ สูงสุด 10,000 บาท ได้ถึง 31 ส.ค.นี้
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ 2566 ดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สามารถยื่นเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 นี้ หลังจากโครงการดังกล่าว ได้ขยายเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุน จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 12 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย รายเล็ก และรายกลาง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ได้รับมาตรฐานฟาร์มไม่น้อยกว่า GFM (มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม) หรือมาตรฐานอื่นๆที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ โดยจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 1 บาท ปริมาณรายละไม่เกิน 10 ตัน หรือวงเงินสนับสนุนรายละไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ได้กำหนดจำนวนการเลี้ยงสัตว์ตามเกณฑ์ คือ ผู้เลี้ยงสุกร ไม่เกิน 5,000 ตัว , ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ไม่เกิน 100,000 ตัว , ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ไม่เกิน 100,000 ตัว
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ เพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ซึ่งเป็นสินค้าปศุสัตว์สำคัญและจำเป็นต่อการบริโภคของประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการยื่นคำร้อง ขอรับการสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจากระบบขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์( http://feed.dit.go.th )หรือติดต่อขอรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 นี้

21/08/2023

21 ส.ค. 66 ☔ ทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ มีฝนตกหนักมากที่ จันทบุรี ตราด

ที่อยู่

49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai
50100

เบอร์โทรศัพท์

053-283734-6

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔥 จับข่าวคุยกัน ...มาแล้วจ้า
🔴 จับข่าวคุยกัน 17 พ.ย.64 📻
HW HW สวัสดีครับ
https://fb.watch/9e7XwOzdCA/
เป็นไงบางวักซินเข็ม2
เหตุเพลิงไหม้ตะวันแดงผับดังเชียงใหม่
จิตใจที่อ่อนแอกับความคิดและความกังวลใจ
♥️เราสามารถทำให้จิตใจของเรานั้น
เข้มแข็งและมีความสุขได้🥰

📣📣ผ่านทางเรื่องราวในวันนี้ 📣📣
"เลือดของลูกแกะที่ปกคลุมจิตใจ"
"ของพวกเราในวันปัสกา"🌱🌱♥️

♥️ที่จะทำให้เราได้พบกับจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขได้ที่ ⬇️⬇️⬇️
https://fb.watch/5sPUzKLnJU/
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ครับ
ข่าวดีสำหรับผู้ซื้อทุกท่านที่กำลังมองหา ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งออกจากจังหวัดลำพูน ทั้งสินค้าเกษตร / สินค้าเกษตรแปรรูป ต่างๆ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน จัดให้มีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจผ่านระบบ ออนไลน์ (Online Business Matching) ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 25 พฤษภาคม ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ท่านผู้ประกอบการ / ผู้ค้า (Buyer) ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเพื่อเจรจาธุรกิจได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้าร่วมได้ที่นี่ https://www.canva.com/design/DAEdfz6uh4o/R_IMogBn06cjBd0YOdBsaA/view?utm_content=DAEdfz6uh4o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
และสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 083-1520391 และ 081-6025887
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
📍สติกเกอร์^เว้นระยะห่าง^^แผ่นละ.. 20บาท🌲สนใจสั่งได้
👇กดสั่ง
Lazada
https://www.lazada.co.th/shop/inkjetbangkok/

Shopee https://shopee.co.th/nui41?v=0b7&smtt=0.0.4
🎯สายด่วน
094-489-9549

Www.inkjetbangkok.com
มิ่งขวัญ เสนาพรหมรักษ์ ติดต่อมาหาเพื่อนด้วยครับ
สมัครเข้าอบรม โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3
กับโอกาสในการผลิตสารดคี เพื่อรับค่าผลิตและเงินรางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท
สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ www.tv.co.th/dochack
สอบถามเพิ่มเติม Line@nextsteptv
*สมัครเป็นทีม 4-5 คนจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
www.tv.co.th
#ไม่มีค่าใช้จ่าย #ผลิตได้ดีมีรางวัล #สารคดี #ถ่ายภาพ #สอนถ่ายภาพ #สอนทำสารคดี
#}