ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดเหมือนปกติ

🔥🔥🔥 เทอม 2/2564 เรียนอะไรดี ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่?สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษา 2/2564 ถ้าย...
12/09/2021

🔥🔥🔥 เทอม 2/2564 เรียนอะไรดี ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่?

สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษา 2/2564 ถ้ายังไม่มีวิชาในดวงใจ ขอแนะนำวิชาเลือกต่าง ๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่มีแผนจะเปิดในภาคการศึกษานี้ 🙂 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ไม่ว่าจะมาจากคณะไหน ภาควิชาไหน ก็มาเลือก shop กระบวนวิชาได้เลย ~

ทั้งนี้ ภาคการศึกษานี้ เรายังเปิดรายวิชาเลือกของภาคให้ผู้เรียนจากนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนร่วม ผ่าน CMU School of Lifelong Education อีกด้วย

📘 กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า 13 - 19 กันยายน 2564
::: เงื่อนไขการเปิดกระบวนวิชา :::
>> กระบวนวิชารหัส 2XX เปิดเมื่อมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 10 คน
>> กระบวนวิชารหัส 3XX เปิดเมื่อมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
>> กระบวนวิชารหัส 4XX เปิดเมื่อมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
(วิชา 4XX อาจพิจารณาพิเศษเมื่อมีความจำเป็น เช่น เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อ)

ทั้งนี้ การเปิดกระบวนวิชา จะยึดจำนวนตามการลงทะเบียนล่วงหน้า

[ เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ] #เ...
11/09/2021

[ เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ]

#เรียนคณิตศาสตร์ #ในบรรยากาศอบอุ่น

ในรอบนี้ เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์, หลักสูตรปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565)

ดูรายละเอียดหลักสูตร และการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=205

#หลักสูตรหลากหลาย #เลือกเรียนได้ตามความสนใจ
กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนบัณฑิตที่ มช. มีทุนการศึกษาหลากหลาย อาทิ
🚩 ทุน TA-RA โดยบัณฑิตวิทยาลัย ปีละ 108,000 บาท
🚩 ทุน CMU Presidential Scholarship 2021
[ รายละเอียดทุนโดยมหาวิทยาลัย ดูได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=131 ]
🚩 ทุน TA (Teaching Assistant) ภาควิชาคณิตศาสตร์
🚩 ทุน RA (Research Assistant) ภาควิชาคณิตศาสตร์

เพราะเราหลากหลาย ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียว
#MathDiversityCMU

[ เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ]

#เรียนคณิตศาสตร์ #ในบรรยากาศอบอุ่น

ในรอบนี้ เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์, หลักสูตรปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565)

ดูรายละเอียดหลักสูตร และการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=205

#หลักสูตรหลากหลาย #เลือกเรียนได้ตามความสนใจ
กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนบัณฑิตที่ มช. มีทุนการศึกษาหลากหลาย อาทิ
🚩 ทุน TA-RA โดยบัณฑิตวิทยาลัย ปีละ 108,000 บาท
🚩 ทุน CMU Presidential Scholarship 2021
[ รายละเอียดทุนโดยมหาวิทยาลัย ดูได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=131 ]
🚩 ทุน TA (Teaching Assistant) ภาควิชาคณิตศาสตร์
🚩 ทุน RA (Research Assistant) ภาควิชาคณิตศาสตร์

เพราะเราหลากหลาย ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียว
#MathDiversityCMU

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา รหัส 206 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น....
07/09/2021

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา รหัส 206 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ขอเชิญนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ รวมถึงนักศึกาาสาขาอื่น ๆ ที่สนใจเลือกเรียนวิชาเลือกในภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าว

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา รหัส 206 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ขอเชิญนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ รวมถึงนักศึกาาสาขาอื่น ๆ ที่สนใจเลือกเรียนวิชาเลือกในภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าว

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Com...
03/09/2021

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 3 กันยายน 2564

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเรขาคณิตวิยุต เรขาคณิตเชิงคำนวณ ทฤษฎีกราฟ เกม และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวต่อ https://cmu.ac.th/th/article/6790d349-dc81-4a0b-ab0e-163632b9aead

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg

นักคณิตศาสตร์ มช. ร่วมไขความลับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ“นักคณิตศาสตร์ มช. เผยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของเลือดในหลอดเลื...
01/09/2021

นักคณิตศาสตร์ มช. ร่วมไขความลับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

“นักคณิตศาสตร์ มช. เผยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจ เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบ ช่วยทำความเข้าใจการไหลของเลือด มุ่งพัฒนาสู่การทำนายสมบัติการไหลของเลือด เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย”
.
ผศ.ดร.สมชาย ศรียาบ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ นายภิญโญ โอวาสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเกิดสภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งโรคดังกล่าวถือเป็น 1 ใน 5 โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด โดยใช้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยช่วยทำความเข้าใจการไหลของเลือด เมื่อรูปร่างการตีบเป็นแบบไม่สมมาตรแนวดิ่ง (Vertical asymmetry)
.
เลือดประกอบด้วย น้ำเลือด เกล็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว หากคิดว่าเลือดเป็นของไหลชนิดหนึ่ง เราก็จะสามารถอธิบายการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่ไม่มีการตีบด้วยสมการนาเวียร์ สโตกส์ (Navier-Stokes equation) ซึ่งเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations)
.
สำหรับการศึกษาการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่มีการตีบ จำเป็นต้องสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายบริเวณที่มีการตีบและสมการนาเวียร์ สโตกส์ เพื่ออธิบายการไหลของเลือดในหลอดเลือดดังกล่าว ผลเฉลยจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้นำแปลความหมายอธิบายสมบัติทางการไหลของเลือดเช่น ความเร็ว (Velocity) ความเร็วเชิงมุม (Angular velocity) อัตราการไหล (Flow rate) ความต้านทานการไหล (Resistance to flow) แรงเสียดทานที่ผนังหลอดเลือด (Skin friction)
.
เนื่องจากงานวิจัยโดยทั่วจะศึกษาการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่มีการตีบโดยรูปร่างการตีบเป็นสมมาตรแนวดิ่ง (Vertically symmetry) แต่บางครั้งรูปร่างการตีบของผู้ป่วยไม่เป็นแบบสมมาตรแนวดิ่ง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาการไหลของเลือดในหลอดหัวใจที่ตีบ โดยรูปร่างการตีบเป็นแบบไม่สมมาตรแนวดิ่ง (Vertical asymmetry) ซึ่งอธิบายด้วยฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันตรีโกณมิติ จากการศึกษาพบว่า สมบัติทางการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแบบไม่สมมาตรแนวดิ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับสมบัติทางการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่มีการตีบแบบสมมาตรแนวดิ่ง
.
ทั้งนี้การศึกษาในโอกาสต่อไป จะร่วมบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความเสมือนจริงมากที่สุดเพื่อที่จะการทำนายและอธิบายสมบัติการไหลของเลือดอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
.
สำหรับงานวิจัยดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ Advances in Difference Equations Q1 (ISI) with impact factor 2.803
.
อ้างอิง
Owasit, P., Sriyab, S. Mathematical modeling of non-Newtonian fluid in arterial blood flow through various stenoses. Adv Differ Equ 2021, 340 (2021). https://doi.org/10.1186/s13662-021-03492-9
.
อ่านข่าว https://cmu.ac.th/th/article/5965cd23-c0b8-444b-a3b4-fd6a102214bb
อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม https://doi.org/10.1186/s13662-021-03492-9
.
#SCICMU #ResearchFocus

นักคณิตศาสตร์ มช. ร่วมไขความลับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

“นักคณิตศาสตร์ มช. เผยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจ เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบ ช่วยทำความเข้าใจการไหลของเลือด มุ่งพัฒนาสู่การทำนายสมบัติการไหลของเลือด เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย”
.
ผศ.ดร.สมชาย ศรียาบ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ นายภิญโญ โอวาสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเกิดสภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งโรคดังกล่าวถือเป็น 1 ใน 5 โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด โดยใช้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยช่วยทำความเข้าใจการไหลของเลือด เมื่อรูปร่างการตีบเป็นแบบไม่สมมาตรแนวดิ่ง (Vertical asymmetry)
.
เลือดประกอบด้วย น้ำเลือด เกล็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว หากคิดว่าเลือดเป็นของไหลชนิดหนึ่ง เราก็จะสามารถอธิบายการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่ไม่มีการตีบด้วยสมการนาเวียร์ สโตกส์ (Navier-Stokes equation) ซึ่งเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations)
.
สำหรับการศึกษาการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่มีการตีบ จำเป็นต้องสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายบริเวณที่มีการตีบและสมการนาเวียร์ สโตกส์ เพื่ออธิบายการไหลของเลือดในหลอดเลือดดังกล่าว ผลเฉลยจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้นำแปลความหมายอธิบายสมบัติทางการไหลของเลือดเช่น ความเร็ว (Velocity) ความเร็วเชิงมุม (Angular velocity) อัตราการไหล (Flow rate) ความต้านทานการไหล (Resistance to flow) แรงเสียดทานที่ผนังหลอดเลือด (Skin friction)
.
เนื่องจากงานวิจัยโดยทั่วจะศึกษาการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่มีการตีบโดยรูปร่างการตีบเป็นสมมาตรแนวดิ่ง (Vertically symmetry) แต่บางครั้งรูปร่างการตีบของผู้ป่วยไม่เป็นแบบสมมาตรแนวดิ่ง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาการไหลของเลือดในหลอดหัวใจที่ตีบ โดยรูปร่างการตีบเป็นแบบไม่สมมาตรแนวดิ่ง (Vertical asymmetry) ซึ่งอธิบายด้วยฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันตรีโกณมิติ จากการศึกษาพบว่า สมบัติทางการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแบบไม่สมมาตรแนวดิ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับสมบัติทางการไหลของเลือดในหลอดเลือดหัวใจที่มีการตีบแบบสมมาตรแนวดิ่ง
.
ทั้งนี้การศึกษาในโอกาสต่อไป จะร่วมบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความเสมือนจริงมากที่สุดเพื่อที่จะการทำนายและอธิบายสมบัติการไหลของเลือดอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
.
สำหรับงานวิจัยดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ Advances in Difference Equations Q1 (ISI) with impact factor 2.803
.
อ้างอิง
Owasit, P., Sriyab, S. Mathematical modeling of non-Newtonian fluid in arterial blood flow through various stenoses. Adv Differ Equ 2021, 340 (2021). https://doi.org/10.1186/s13662-021-03492-9
.
อ่านข่าว https://cmu.ac.th/th/article/5965cd23-c0b8-444b-a3b4-fd6a102214bb
อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม https://doi.org/10.1186/s13662-021-03492-9
.
#SCICMU #ResearchFocus

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่...
28/08/2021

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ และถ่ายทอดผ่าน Facebook แฟนเพจของภาควิชาคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 61 คน จาก 13 โรงเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 96 คน จาก 22 โรงเรียน โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 2 รอบ ประกอบด้วยการแข่งขันรอบคัดเลือก ในช่วงเช้าของวันที่ 28 สิงหาคม คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีตัวแทนนักเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับละ 11 คน ซึ่งดำเนินการแข่งขันในภาคบ่าย เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศระดับละ 1 คน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีความสนุกกับคณิตศาสตร์ แสวงหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล สามารถดูได้ที่ http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=202

#MATHDiversityCMU

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคร่วมชม เ...
28/08/2021

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

ร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจ และร่วมสนุกได้ผ่านทาง Fanpage นี้ได้เลย !

🧡 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เริ่ม Live เวลา 13.30 น.
❤️❤️ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่ม Live เวลา 15.00 น.

ถึ ง C O V I D จ ะ ท ำ ใ ห้ เ ร า ห่ า ง กั น
แต่การแข่งขันตอบปัญหาคณิตที่ มช. นั้น
รับรองว่า FUN ยิ่งกว่าเดิม !!!
#MATHDiversityCMU

(English version below)ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TJCDCGGG2020+1ภาควิชาคณิตศาส...
23/08/2021

(English version below)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TJCDCGGG2020+1

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1) ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเรขาคณิตวิยุต เรขาคณิตเชิงคำนวณ ทฤษฎีกราฟ เกม และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/register.php ได้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการ และสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของงานประชุม
http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg

*********************************************
The series of the Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (JCDCG3) has been held annually since 1997. It is time to continue the conference by 100% online format this year, organized by Chiang Mai University, Thailand.

This year, the conference is in the name "The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1)". The conference date is September 3 - 5, 2021. The registration for participating in the event will be opened until August 30, 2021. Please follow the instruction from the website http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/register.php.

Additional Information can be found on the conference website: http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg

(English version below)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TJCDCGGG2020+1

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1) ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเรขาคณิตวิยุต เรขาคณิตเชิงคำนวณ ทฤษฎีกราฟ เกม และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/register.php ได้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการ และสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของงานประชุม
http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg

*********************************************
The series of the Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (JCDCG3) has been held annually since 1997. It is time to continue the conference by 100% online format this year, organized by Chiang Mai University, Thailand.

This year, the conference is in the name "The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1)". The conference date is September 3 - 5, 2021. The registration for participating in the event will be opened until August 30, 2021. Please follow the instruction from the website http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/register.php.

Additional Information can be found on the conference website: http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg

การประชุมเชิงปฏิบัติการ IWDM2021 ในรูปแบบออนไลน์กลุ่มวิจัย International Research Network (IRN) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเ...
20/08/2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการ IWDM2021 ในรูปแบบออนไลน์

กลุ่มวิจัย International Research Network (IRN) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
International Workshop on Digital Image Processing and Machine Learning (IWDM2021) ในระหว่าง วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และการนำเสนอผลงานของนักวิจัยทั่วประเทศ โดยงานดังกล่าวนี้ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรมสามารถดูได้ที่ http://iwdm2021.org หรือ www.math.sci.nu.ac.th/iwdm2021

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศด้านงานวิจัยของภาควิชา อันนำมาซึ่งเครือข่ายทางวิชาการต่อไป

รายละเอียดและภาพถ่ายเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=200IWDM2021)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช...
19/08/2021

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์ ใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
- ทุนเรียนดี
- ทุนทำงานพิเศษ

นักศึกษาที่สนใจรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดได้ดังไฟล์แนบ และสมัครเพื่อขอรับทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef5oOQmBxQ6UcHa9taeC7sasIkhaDbNgRYc_v5Ux_LzkOe6A/viewform

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=199#.YR4Bn44zaUk หรือติดต่อ ผศ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เบอร์โทรศัพท์

6653943327

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด