Clicky

Department of Mathematics, Chiang Mai University

Department of Mathematics, Chiang Mai University ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดเหมือนปกติ

Photos from LE-Sci Cmu's post
25/10/2022

Photos from LE-Sci Cmu's post

ก่อนขึ้นดอยปีนี้ แวะมาเยี่ยมที่บ้านเก่าของเรากันเถอะภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา...
21/10/2022

ก่อนขึ้นดอยปีนี้ แวะมาเยี่ยมที่บ้านเก่าของเรากันเถอะ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่า ภาควิชาคณิตศาสตร์ มช. ทุกระดับ เข้าร่วมกิจกรรม "คืนสู่เหย้า ชาว MATHSC" ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 ณ ห้อง MB2211 (Slope ตึกคณิตศาสตร์) และลานปริพันธ์

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

- การกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า โดยหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
- กิจกรรม Freestyle พบปะ พูดคุยระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์ จิบชา ทานขนมยามบ่าย

ทั้งนี้สามารถแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทาง Form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOA8_S61GkzRKgTm_MjaK4I6-B2eFE4ibfbPzjVhPCycnzg/viewform?fbclid=IwAR3rdnAXbei2MDzSf7lxJeK625TLLL59Yd56S9rtI2FhByPyTti9u3Apm8U

แล้วมาเจอกันน้าาาา...

นักคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ มช. ร่วมกับนักวิจัยจีนและสหรัฐอเมริกา “ค้นพบวิธีการทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน ...
21/10/2022

นักคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ มช. ร่วมกับนักวิจัยจีนและสหรัฐอเมริกา “ค้นพบวิธีการทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน และประเมินผลลัพธ์ในระยะยาว เช่น การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการความเสี่ยง”
.
อ.ดร. ขวัญชัย กันไว ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักคณิตศาสตร์อีกสามท่าน คือ Prof. Fubao Xi, School of Mathematics and Statistics, Beijing Institute of Technology, Beijing, China, Prof. George Yin, Department of Mathematics, University of Connecticut, Connecticut, USA และ Prof. Chao Zhu, Department of Mathematical Sciences, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA ได้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ On an Ergodic Two-Sided Singular Control Problem
.
ผลจากการวิจัยทำให้สามารถหาเงื่อนไขควบคุม (Control Policy) เพื่อให้แบบจำลองเฟ้นสุ่ม (Stochastic Model) ให้ค่าเหมาะสุด (Optimal Reward) รวมถึงสามารถหาค่าคาดหวังเฉลี่ยระยะยาว (Expected Long-Term Average Reward) ได้
.
การศึกษานี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และประเมินผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้ เช่น ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management) และการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
.
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Applied Mathematics and Optimization (Q1 ISI/Scopus, Impact Factor 2.194)
DOI : https://doi.org/10.1007/s00245-022-09881-0
Published: 06 July 2022
.
อ่านบทความวิจัย https://link.springer.com/article/10.1007/s00245-022-09881-0
.
อ่านข่าว https://cmu.ac.th/th/article/ba377976-aa6e-48d1-8cf4-bcfab7ddf192
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier

TCAS 1 ปี 66 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้ว !! กับ 9 โครงการ สำหรับคนรักวิทยาศาสตร์ตัวจริง !!.รายละเอียดการร...
19/10/2022

TCAS 1 ปี 66 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้ว !!
กับ 9 โครงการ สำหรับคนรักวิทยาศาสตร์ตัวจริง !!
.
รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)
อ่านประกาศรับสมัคร
😎https://tcas.science.cmu.ac.th/document/TCAS1-2566.pdf
.
อยากเรียนต่อวิทยา มช. ดูข้อมูลที่ https://tcas.science.cmu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.
โทร. 053 943315-6
.
อยากเป็นนักวิทย์ตัวจริงเรียนวิทยา มช.
Science CMU, We are Real Scientists

.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
.

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช
#จะสู้จนกว่าจะสอบติด #วิชาสามัญ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกล...
18/10/2022

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World's Top 2% Scientists ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ปัญญานาค

ผลการจัดอันดับนี้มาจากการศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยมีการคำนวณและปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 1 กันยายน 2565) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

การจัดอันดับดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) ของบทความวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักวิจัย โดยแบ่งการจัดอันดับออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลการอ้างอิงสะสมของนักวิจัยจนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 (career-long citation impact) และข้อมูลการอ้างอิงหนึ่งปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดข่าวจากคณะวิทยาศาสตร์ : https://cmu.ac.th/th/article/ad701958-7573-49af-96c6-541b9080a935?fbclid=IwAR1jA6TACUVveWVNawNSoBeF9FMvj-StGQo3iPzDG9f6H5JyluinQBnI6GQ

อาจารย์วิทยา มช. 14 ท่าน ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022
.
ผลการจัดอันดับนี้มาจากการศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยมีการคำนวณและปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 1 กันยายน 2565) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565
.
การจัดอันดับดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) ของบทความวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักวิจัย โดยแบ่งการจัดอันดับออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลการอ้างอิงสะสมของนักวิจัยจนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 (career-long citation impact) และข้อมูลการอ้างอิงหนึ่งปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ จำนวน 7 ท่าน ที่อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ประเภท CAREER และ จำนวน 11 ท่าน ที่อยู่ในกลุ่ม “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2 ท่าน
.
อ่านต่อ https://cmu.ac.th/th/article/ad701958-7573-49af-96c6-541b9080a935
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier

พร้อมกันหรือยังกับ TCAS ปี 66 !!พฤศจิกายนนี้ ทะยานออกไปท่องโลกเสมือนจริงกับนักวิทย์ตัวจริง ที่วิทยา มช.Science CMU, We a...
28/09/2022

พร้อมกันหรือยังกับ TCAS ปี 66 !!
พฤศจิกายนนี้ ทะยานออกไปท่องโลกเสมือนจริง
กับนักวิทย์ตัวจริง ที่วิทยา มช.
Science CMU, We are Real Scientists

.
อยากเป็นนักวิทย์ตัวจริง เรียนวิทยา มช.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://tcas.science.cmu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
.

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช
#จะสู้จนกว่าจะสอบติด #วิชาสามัญ

พร้อมกันหรือยังกับ TCAS ปี 66 !!
พฤศจิกายนนี้ ทะยานออกไปท่องโลกเสมือนจริง
กับนักวิทย์ตัวจริง ที่วิทยา มช.
Science CMU, We are Real Scientists

.
อยากเป็นนักวิทย์ตัวจริงเรียนวิทยา มช.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://tcas.science.cmu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
.

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช
#จะสู้จนกว่าจะสอบติด #วิชาสามัญ

เรียนคณิต กับวิชาเลือกที่ทันสมัย หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกสไตล์ความสนใจมาเรียนคณิตได้ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... !!🔥🔥🔥 เทอม ...
26/09/2022

เรียนคณิต กับวิชาเลือกที่ทันสมัย หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกสไตล์ความสนใจ
มาเรียนคณิตได้ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... !!

🔥🔥🔥 เทอม 2/2565 เรียนอะไรดี ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่?

สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษา 2/2565 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 นี้ ถ้ายังไม่มีวิชาในดวงใจ ขอแนะนำวิชาเลือกต่าง ๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่มีแผนจะเปิดในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้

🙂 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ไม่ว่าจะมาจากคณะไหน ภาควิชาไหน ก็มาเลือก shop กระบวนวิชาได้เลย ~

นอกจากนี้ ในทุกรายวิชา เรายังเปิดรายวิชาเลือกของภาคให้ผู้เรียนจากนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนร่วม ผ่าน CMU School of Lifelong Education อีกด้วย

#เพิ่มเติมสำหรับเด็กแมท
ในปีการศึกษา 2565 นี้ เป็นปีแรกที่หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 64 จะเข้าเรียนวิชาต่าง ๆ ตามแขนง ในภาคนี้ เราจึงมีข้อมูลที่แยกรายวิชาเป็นกลุ่มตามแขนงด้วย ขอให้ศึกษาจากเอกสารหลักสูตรอย่างละเอียด ทั้งนี้ จะมีบางรายวิชาที่จะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อมีนักศึกษารหัส 64 ลงทะเบียนเรียน

สำหรับนักศึกษาที่เป็นหลักสูตรปี 60 หรือสาขาวิชาอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนได้อิสระ แต่อาจจะใช้ข้อมูลการแบ่งแขนงช่วยในการตัดสินใจลงทะเบียน

📘 กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
::: เงื่อนไขการเปิดกระบวนวิชา :::
>> กระบวนวิชารหัส 2XX เปิดเมื่อมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 10 คน
>> กระบวนวิชารหัส 3XX เปิดเมื่อมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
>> กระบวนวิชารหัส 4XX เปิดเมื่อมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
(วิชา 4XX อาจพิจารณาเปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ ตามดุลยพินิจของภาควิชา ผู้ประสงค์ลงทะเบียนล่วงหน้า โปรดติดต่อผู้สอน หากมีปัญหาเวลาเรียนทับซ้อนกัน)

ทั้งนี้ การเปิดกระบวนวิชา จะยึดจำนวนตามการลงทะเบียนล่วงหน้า

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ มช. จัดการประชุมเครือข่ายศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจั...
24/09/2022

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ มช. จัดการประชุมเครือข่ายศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดค่าย สอวน. ค่าย 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนศูนย์ สอวน. ประกอบด้วย โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์โรงเรียนดังกล่าวทั้งสอง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และมีความเสมอภาค รวมถึงเป็นการกระจายพัฒนาการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ระดับสูงสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 2,400 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 จำนวน 68 คน โดยคณาจารย์ผู้สอนในค่าย 1 ในปีนี้ มาจากเครือข่ายครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในภาคเหนือที่ได้รับการอบรมเข้มจากมูลนิธิ สอวน.

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการจัดการบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพในทุกระดับ เพื่อเป็นการส่งมอบองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์สู่ภาคประชาสังคมต่อไป

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาเอก ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับภาคการศึ...
23/09/2022

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาเอก ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2565 ในรูปแบบออนไซต์

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาเอก ระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารับทราบแผนการศึกษาของตนเอง และให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในกระบวนวิชาต่าง ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2565

กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การนำเสนอแผนการศึกษาของแต่ละชั้นปี แนะนำกระบวนวิชาเอกบังคับ กระบวนวิชาเอกเลือกที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละกระบวนวิชา ซึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 ได้มีการแบ่งแขนงต่าง ๆ ออกเป็น 6 แขนง ซึ่งจะเอื้อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีความเหมาะสมและจำเป็นกับสายงานในอนาคตของตนเอง กิจกรรมดังกล่าว จึงทำให้นักศึกษาทราบข้อมูลพื้นฐานของกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับแขนงของตนเอง รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพของการศึกษาคณิตศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมของตนเอง และสอดคล้องกับแผนการศึกษาของตนเอง ทั้งนี้ มีอาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจของตนเอง รวมถึงดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย เป็นบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงสู่สังคมต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=260

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร AI Developer กิจกรรม Super AI Engineer Season 2 นายพัชรพล ลีสุขสาม นักศึกษาส...
07/09/2022

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร AI Developer กิจกรรม Super AI Engineer Season 2

นายพัชรพล ลีสุขสาม นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม Super AI Engineer Season 2 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 และได้เข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศ และรับเกียรติบัตร AI Developer

โครงการ Super AI Engieer เป็นโครงการที่จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็นนวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง สำหรับกิจกรรมใน Season นี้ มีการอบรมแบบออนไลน์ อบรมเข้มแบบ Onsite รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และ Hackathon โดยมีการประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ทั้งนี้ มีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ภาควิขาคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสืบไป

ความสัมพันธ์ สร้างได้ด้วยผลคูณคาร์ทีเชียนมาเรียนการสร้างความสัมพันธ์ได้ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับ
07/09/2022

ความสัมพันธ์ สร้างได้ด้วยผลคูณคาร์ทีเชียน
มาเรียนการสร้างความสัมพันธ์ได้ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับ

สวัสดีทุกคน นี้ก็ผ่านมา 2 ปีละนะ สร้างได้ยังอะ “ความสัมพันธ์”.

มิดเทอม ไม่มิดใจภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทบทวนบทเรียนในก...
02/09/2022

มิดเทอม ไม่มิดใจ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทบทวนบทเรียนในการสอบกลางภาคให้แก่นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยจัดเตรียมห้องบรรยายของภาควิชา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 เพื่อให้นักศึกษาใช้พื้นที่ภาควิชาในการทบทวนบทเรียน ภายใต้บรรยากาศทางวิชาการ โดยคำนึงถึงความสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ

ภาควิชาเชื่อมั่นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงสร้างสังคมของการเรียนรู้ร่วมกันที่มิใช่การแข่งขันห้ำหั่นกัน ทั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในเรื่องการใช้ห้องดังกล่าวด้วย ถือเป็นการสร้างความตระหนักต่อการใช้ทรัพย์สินส่วนรวมในอีกทางหนึ่ง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=258

เป็นเลิศ หลากหลาย สไตล์ มช.ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทย...
01/09/2022

เป็นเลิศ หลากหลาย สไตล์ มช.

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยทำการสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th

ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครในรอบนี้

หลักสูตรระดับปริญญาโท : คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก : คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=257

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยทำการสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th

ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครในรอบนี้

หลักสูตรระดับปริญญาโท : คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก : คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์)
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=257

#งานมาช่วยบอกต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วค...
28/08/2022

#งานมาช่วยบอกต่อ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4180092 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัคร)

✅ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
✅ มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการการศึกษา งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานด้านการคลังและพัสดุ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบริการการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅ มีความสามารถในการใช้และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
✅ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

✅ สมัครด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ในเวลาทำการ
✅ สมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565
✅ สมัครผ่าน CMU HR e-Recruitment จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565

ประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์ จากระบบ CMU HR e-recruitment: https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TXprdw-T1RZek53PT0?fbclid=IwAR3fvsnMOh8mObdeODxmzHEQQ2XC5WHm9Vdua_XwylCoQUzzzLTceZLKm0s

Why MATH CMU ? 👨‍🏫🧮🔣🎰ทำไมต้องที่นี่ คณิตศาสตร์ มช. 😎 สร้างนักคิด นักคณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาตรรกะทางคณิตศาสตร...
22/08/2022

Why MATH CMU ? 👨‍🏫🧮🔣🎰
ทำไมต้องที่นี่ คณิตศาสตร์ มช.
😎 สร้างนักคิด นักคณิตศาสตร์
เรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาตรรกะทางคณิตศาสตร์ เข้าใจและพัฒนาทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

😎 มีแขนงให้เลือก 6 แขนง
เรียนอย่างมีเป้าหมาย ภายใต้แกนกลางเดียวกัน สร้างรากฐานทางความคิดที่มั่นคง เป็นนักคิดที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

😎 ติดหนึ่งในสามของประเทศ
งานวิจัยมีความเข้มแข็งและหลากหลาย ติด Top 3 เป็นสากล ทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา อาจารย์สำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นนำของโลก

รู้จักคณิตศาสตร์ มช. ให้มากขึ้น
Department of Mathematics, Chiang Mai University
http://math.science.cmu.ac.th

สนใจเรียนต่อวิทยา มช. ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://tcas.science.cmu.ac.th
🕶
#ติดตามข้อมูลหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ได้ที่นี่ทุกสัปดาห์ 📍🫰
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier

20/08/2022

ถ้าภายในพรุ่งนี้เพลงใหม่ ยอดวิวถึง 111+epsilon ล้านวิว สำหรับบาง epsilon > 0

งดการเรียนการสอนสองอาทิตย์!

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหมเนื่องในโอกาสที่ได...
17/08/2022

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จากมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ถึงเวลาแล้ว ที่ครูคณิตศาสตร์ จะได้ Reskill Upskill Newskill ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ใหม่ ๆหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว...
15/08/2022

ถึงเวลาแล้ว ที่ครูคณิตศาสตร์ จะได้ Reskill Upskill Newskill ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญครูผู้สอนในระดับโรงเรียนและผู้ที่สนใจ ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการในการจัดการอบรมครูคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์ โดยมีประเด็นต่าง ๆ อาทิ รายวิชาที่ต้องการอบรม ระยะเวลาที่ต้องการเข้าร่วมอบรม รูปแบบการอบรมที่ต้องการ ผ่านทางแบบสอบถาม

https://cmu.to/MathTT

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ความคิดเห็นของท่านจะได้รับการประมวลผล เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรมครูในลำดับต่อไป

.📊📈 หลักสูตร Data Analytic by Microsoft Excel สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น สังกัดส่วนงานของมหาว...
10/08/2022

.📊📈 หลักสูตร Data Analytic by Microsoft Excel สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น สังกัดส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น * 🔥อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย🔥
.
📍 โดยภาควิชาสถิติ และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยชียงใหม่
.
✅เพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน งบประมาณ งานวิจัย
✅สามารถประมวลข้อมูลและนำเสนอ โดยให้ความหมายในเชิงยุทธศาสตร์
✅นำทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
🔥สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด คลิก https://cnx.bz/EIbdKI
.
👉👉เงื่อนไขการเข้าอบรม👈👈
.
⭕️รอบที่ 1 ผู้สมัครต้องเข้าอบรมหลักสูตร Data Analytics (Basic data Analytic using Excel) ให้ครบ 5 ทักษะก่อนดังนี้
1️⃣การสร้างกราฟและการทำรายงานขั้นสูง (Charts and Advanced Report in Excel)
2️⃣การจัดการข้อมูลเบื้องต้น (Data Management)
3️⃣การทำนายด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Prediction using simple linear regression and time series analysis)
4️⃣การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data Analyzing)
5️⃣การมองภาพข้อมูลโดยใช้ Dashboard (Excel Dashboard)
.
โดยสามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบ CMU MOOC ผู้เรียนเลือกวันเวลาเรียนได้ตามสะดวก แต่ต้องเรียนให้จบทุกวิชาภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รอบที่ 2)
👉คลิกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร Data Analytics (เริ่มเรียนได้ทันที) https://cnx.bz/pqTH5h
👉ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 23 สิงหาคม 2565
.
⭕️รอบที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร Data Analytics (Basic data Analytic using Excel) แล้วเท่านั้น
📍วันที่อบรม ศุกร์ 26 – เสาร์ 27 สิงหาคม 2565
📍เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
📍ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB4205 อาคาร 45 ปี (Science Complex) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
🪪ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร Data Analytic by Microsoft Excel สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น” ที่ออกโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
053-943696
หรือ Line OA :
#การศึกษาตลอดชีวิต #ผู้เรียน #เรียนออนไลน์ #เรียนร่วม #เรียนได้ใบประกาศ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #อบรมระยะสั้น

📉ข้อมูลอยู่รอบตัวเรามากมาย ทำอย่างไรที่จะนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด คอร์สนี้มีคำตอบ
ขอเชิญบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน สังกัดส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมอบรม
.
📊📈 หลักสูตร Data Analytic by Microsoft Excel สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น
.
📍 หลักสูตรอบรมระยะสั้นจากภาควิชาสถิติ และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยชียงใหม่
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้าง Dashboard แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสำหรับผู้ทำงานด้านนโยบายและแผน
.
✅เพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน งบประมาณ งานวิจัย
✅สามารถประมวลข้อมูลและนำเสนอ โดยให้ความหมายในเชิงยุทธศาสตร์
✅นำทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
🔥อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย🔥
👩‍💼🧑‍💼หลักสูตรนี้สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
🔥สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด คลิก https://cnx.bz/EIbdKI
.
👉👉เงื่อนไขการเข้าอบรม👈👈
.
⭕️รอบที่ 1 ผู้สมัครต้องเข้าอบรมหลักสูตร Data Analytics (Basic data Analytic using Excel) ให้ครบ 5 ทักษะก่อนดังนี้
1️⃣การสร้างกราฟและการทำรายงานขั้นสูง (Charts and Advanced Report in Excel)
2️⃣การจัดการข้อมูลเบื้องต้น (Data Management)
3️⃣การทำนายด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Prediction using simple linear regression and time series analysis)
4️⃣การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data Analyzing)
5️⃣การมองภาพข้อมูลโดยใช้ Dashboard (Excel Dashboard)
.
โดยสามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบ CMU MOOC ผู้เรียนเลือกวันเวลาเรียนได้ตามสะดวก แต่ต้องเรียนให้จบทุกวิชาภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รอบที่ 2)
👉คลิกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร Data Analytics (เริ่มเรียนได้ทันที) https://cnx.bz/pqTH5h
👉ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 12 กันยายน 2565
.
⭕️รอบที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร Data Analytics (Basic data Analytic using Excel) แล้วเท่านั้น
📍วันที่อบรม ศุกร์ 16 – เสาร์ 17 กันยายน 2565
📍เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
📍ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB4205 อาคาร 45 ปี (Science Complex) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
🪪ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร Data Analytic by Microsoft Excel สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น” ที่ออกโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
053-943696
หรือ Line OA :

#การศึกษาตลอดชีวิต #ผู้เรียน #เรียนออนไลน์ #เรียนร่วม #เรียนได้ใบประกาศ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #อบรมระยะสั้น

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม รวมมิตรคณิตศาสตร์ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ...
08/08/2022

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม รวมมิตรคณิตศาสตร์ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม "รวมมิตรคณิตศาสตร์" เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสทำความรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ อาทิ กีฬา รวมถึงมีการจัดสายเทค และการเลือกผู้ประสานงานชั้นปี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้การดูแลของคณาจารย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยเป็นไปด้วยความสมัครใจ และเป็นไปอย่างมีความสุข ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การวางแผนการดำเนินงาน และ soft skill ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จจากภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ข่าวกิจกรรมและภาพเพิ่มเติม : http://www.math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=254

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 ...
08/08/2022

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษ
ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์

ในหัวข้อ
"Geometry Optimization and Computational Intelligence"
โดย
Professor YANN SAVOYE
School of Computer Science & Mathematics
Liverpool John Moores University, United Kingdom

ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์

ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ http://www.math.science.cmu.ac.th/seminars

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6653943327

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Mathematics, Chiang Mai Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Let's explore THE WORLD OF SCIENCE, CMU !!
.
มารู้จักกับ 10 ภาควิชาและศูนย์ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะของเรา 🧩กับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตที่สนุกสนานท้าทาย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์หลากหลาย ด้วยรากฐานความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ : รู้ลึก รู้จริง
.
⚡️ ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ วิทยาการข้อมูล ธรณีวิทยา
.
รับชม Playlist THE WORLD OF SCIENCE, CMU ได้ที่
🔮 https://www.facebook.com/watch/449304271833246/2141945812636030

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Department of Geological Sciences, Chiang Mai University Biology CMU Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Data Science CMU Computer Science CMU Department of Chemistry, Chiang Mai University Environmental Science Research Center
🥳 เชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ Data Science Project 2022 Online 🔥
.
👨‍🏫 ทำความรู้จักกับวิทยาการข้อมูล ศึกษาแนวคิดเชิงออกแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ สร้างการทำนายเชิงตัวเลข การทำนายเชิงหมวดหมู่ และทำโครงงานวิทยาศาสตร์
.
🏆 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,000.- บาท
.
😎 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2565
.
⭐️ กำหนดการ :
1️ อบรม Online (Free) วันที่ 21-26 มีนาคม 2565 (วันละ 2 ชั่วโมง)
สมัครได้ที่ : https://cmu.to/datascienceproject2022
2️ แข่งขันประกวดโครงงาน Data Science Project 2022
ปล่อยโจทย์ 21 มีนาคม 2565 (Update)
แข่งขัน Final วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
รูปแบบการแข่งขัน : เดี่ยว/ทีม (ไม่เกิน 3 คน)
*** มิได้บังคับผู้อบรมทุกคน/ทีมในการเข้าแข่งขัน ***
สมัครแข่งขันได้ที่ : https://cmu.to/dscipitchingcontest2022
.
🙏ดำเนินงานโดย :
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
Data Science CMU Faculty of Science, Chiang Mai University
เกิดจากความร่วมมือ 3 ภาควิชา ได้แก่ Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชา Computer Science CMU
🙏 สนับสนุนงบประมาณโดย : ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ Super AI Engineer-Northern Region ภายใต้โครงการ Super AI Engineer Development Program Season 2 บริหารโครงการโดย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
.#มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่างหล่อ
🥳 Property-InsurTech-Hackathon-2021 ขยายเวลารับสมัครแล้ว
ท่านใดพลาด ยังไม่ได้สมัคร สามารถสมัครได้จนถึง 9 เมษายน 2564
📌 สมัคร & อัปโหลด Portfolio ได้ที่ :
https://www.livinginsider.com/hackathon.php
🔥 ประกาศผู้เข้ารอบแรกวันที่ 16 เมษายน 2564 🔥
🙏 ขอบคุณ :
ผู้จัดงาน Faculty of Science, Chiang Mai University Data Science CMU เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชา Computer Science CMU
🤝 ร่วมกับ บมจ. MSIG บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด / Fusion Solution Co., Ltd. บ.Thanager&Co. จำกัด สำนัก Information Technology Service Center, Chiang Mai University
🙏 Sponsor ใจดี : บริษัท Electronics Extreme และบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
📌 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (webinars) จาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ "Playing with data" บรรยายโดย

▶️ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
▶️ ดร. ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
▶️ ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านทาง Application ZOOM ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://cmu.to/PlayingWithData
🤩 เชิญชวนนักศึกษาทุกคนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "เส้นทางสู่ Startup" วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย MB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👨‍🏫 แบ่งปันประสบการณ์ด้านการทำ Startup Business และการเข้าร่วมโครงการ Research to Market : R2M โดยนักศึกษาผู้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ R2M 2019-2020
👨‍💻 ต่อด้วยการแชร์ประสบการณ์การทำวิจัยด้านวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับ Cyberbullying โดย นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำ นศ.ป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science CMU
ขอบคุณสถานที่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🤩 เชิญฟังบรรยายออนไลน์ BITESIZE DS : Data Science พอดีคำ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ฟรี 🔥🔥🔥
📌 เวลา 13.00 - 14.00 น.
หัวข้อที่ 1 “Data Analysis in Common Medical Problems”
👨‍💼 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ปิยะพงษ์ คำริน จากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📌 เวลา 14.00 - 15.00 น.
หัวข้อที่ 2 “Microsoft Azure Machine learning studio”
👨‍💼 โดย อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔎 รายละเอียด & ลงทะเบียน
https://www.lifelong.cmu.ac.th/webinar.php?webinar_id=000008

ขอขอบคุณ :
Computer Science CMU ภาควิชาสถิติ (Department of Statistics) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Data Science CMU Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University CMU School of Lifelong Education คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official) และที่สำคัญคือกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดงาน/กิจกรรมดีๆ เสมอมา 🙏🙏🙏
x

Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

CNOC ITSC Chiang Mai University ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียง สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี Registration Office Chiang Mai University งานบริการการศึกษาและพัฒนาค Faculty of Humanities, Chiang Mai University Single Crystal XRD CMU ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียง Doctor of Philosophy Program in Social Science, CMU Digital Innovation and Transformation Center, CMU HealthyCMU The Ark Clinic ดิ อาร์ค คลินิก V WORK Interior Design BEU หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริห