Clicky

Chiang Mai Rajabhat University

Chiang Mai Rajabhat University ราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อท้? มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพครู ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

𝗖𝗠𝗥𝗨 News : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ โอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนว...
30/04/2022
มร.ชม. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ โอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำน

𝗖𝗠𝗥𝗨 News : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
โอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ บพค.
คลิกที่นี่เพื่อติดตามข่าว 👉 https://shorturl.asia/nt7rd
เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มร.ชม. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ โอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ บพค.

𝗖𝗠𝗥𝗨 News : บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 คลิกที่นี่เพื...
27/04/2022
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

𝗖𝗠𝗥𝗨 News : บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม.
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565
คลิกที่นี่เพื่อติดตามข่าวและสมัคร online📱💻
👉 https://shorturl.asia/mMuz3
📻เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภ...

26/04/2022

😊 ขอเชิญร่วมกดไลค์ 👍 และกดแชร์ 👉 เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. ทีม Rustic Studio
.
🎥 ผลงานหนังสั้น Give … So glad you’re my mom.
.
ในรอบ 10 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้น GLO Short Film Contest 2022 "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด" 🙏
.
https://fb.watch/cAg8Bl4g0v/

CMRU News : ม.ราชภัฏ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ...
22/04/2022
ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ ม

CMRU News : ม.ราชภัฏ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565
คลิก Link 👉 https://shorturl.asia/aQBLH
เพื่อติดตามข่าวค่ะ

ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก.....

CMRU News : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในโครงการศึ...
22/04/2022
มร.ชม. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มรภ.รำไพพรรณี

CMRU News : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ในโครงการศึกษาดูงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย
คลิก Link นี้เพื่อติดตามข่าวค่ะ

มร.ชม. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มรภ.รำไพพรรณี

CMRU NEWS: มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทาง...
19/04/2022
มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการขับเคลื่อ

CMRU NEWS: มร.ชม. ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน
คลิกลิงค์ เพื่อติดตามข่าวและภาพกิจกรรมค่ะ

มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน.....

สวัสดีปีใหม่เมืองเจ้า 🙏ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมติดตามข่าวสาร ในวารสารพิงค์ราชภัฏ ออนไลน์...
18/04/2022

สวัสดีปีใหม่เมืองเจ้า 🙏
ศูนย์สื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมติดตามข่าวสาร
ในวารสารพิงค์ราชภัฏ ออนไลน์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 📱💻
ประจำวันที่ 16 - 30 เมษายน 2565
รอบรั้วดำ - เหลืองช่วงนี้มีข่าวสาร
ใดบ้าง ติดตามได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ
👉https://www.public.cmru.ac.th/core/File/1145.pdf

CMRU NEWS: มร.ชม. จัดกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ระดมความเห็นศิษย์เก่าทุกรุ่น มุ่งพัฒนาสถาบัน เตรียมก้าวสู...
09/04/2022
มร.ชม. จัดกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ระดมความเห็นศิษย์เก่าทุกรุ่นมุ่งพั

CMRU NEWS: มร.ชม. จัดกิจกรรม
พบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า
ระดมความเห็นศิษย์เก่าทุกรุ่น มุ่งพัฒนาสถาบัน
เตรียมก้าวสู่ 1 ศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่ ในปี 2567
คลิกลิงค์ เพื่อติดตามข่าวและภาพกิจกรรมค่ะ

มร.ชม. จัดกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ระดมความเห็นศิษย์เก่าทุกรุ่นมุ่งพัฒนาสถาบัน เตรียมก....

CMRU News :นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเข้าศึกษา ณ ม.ราชภัฏเชี...
08/04/2022
นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร ในโอก

CMRU News :นักศึกษาทุนโครงการ
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา
เข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเข้าศึกษา
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
คลิก Link เพื่อติดตามข่าวค่ะ

นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษาเข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเข้าศึกษา ณ ม.ราช.....

CMRU NEWS : มร.ชม. ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ...
04/04/2022
มร.ชม. ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ในวันที่ 9 เม.ย. น

CMRU NEWS : มร.ชม. ขอเชิญชวนศิษย์เก่า
ร่วมกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า
รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 เม.ย. นี้
ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

มร.ชม. ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ในวันที่ 9 เม.ย. นี้

CMRU NEWS : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Dig...
02/04/2022
มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform แ

CMRU NEWS : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการทางการเงิน
ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform
และ ข้อตกลง University Application
โครงการ CMRU Smart University
ติดตามข่าวได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ 👇

มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform และ ข้อตกลง University Applicatio...

⭐️⭐️ #รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565🚩 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2565...
02/04/2022

⭐️⭐️ #รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565
🚩 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2565
🚩 รายละเอียดการรับสมัครดังนี้
✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/3NDmvI9
✍️คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3K0rO2a

⭐️⭐️ #รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2565
🚩 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2565 🚩 รายละเอียดการรับสมัครดังนี้
✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/3NDmvI9
✍️คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3K0rO2a

CMRU News : คณะผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากสำนักราชเลขาธิการ                      ...
29/03/2022
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากสำนักราชเลขาธิการในสมเด็จพระราชาธิบดีจิ

CMRU News : คณะผู้บริหาร มร.ชม.
ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากสำนักราชเลขาธิการ
ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้แทน
จากสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย
พร้อมร่วมประชุมหารือโครงการฝึกทักษะเดซุง
(De-suung Skilling Program: DSP) ผ่านระบบออนไลน์
คลิก Link เพื่อติดตามข่าวค่ะ

คณะผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากสำนักราชเลขาธิการในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล...

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏ 8 แห่ง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ
24/03/2022
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏ 8 แห่ง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Lifelong Learning Centre ขอเชิญชวนผู้สนใจเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทั้งศาสต...
22/03/2022
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้มีใจรักด้านการแสดง เรียนหลักสู

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่
CMRU Lifelong Learning Centre ขอเชิญชวนผู้สนใจ
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยหลักสูตรระยะสั้น
3 หลักสูตร ทั้งศิลปะ ดนตรีและการแสดง
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
▶️หลักสูตร ART AND CRAFT FOR KIDS https://shorturl.asia/DuRLg
▶️หลักสูตรดนตรีเยาวชน CMRU Academy https://shorturl.asia/YXokl
▶️หลักสูตร Acting 1 การแสดงขั้นพื้นฐาน https://shorturl.asia/xUBjP
📱สอบถามเพิ่มเติม https://shorturl.asia/3UivJ

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้มีใจรักด้านการแสดงเรียนหลักสูตร Acting 1 การแสดงขั้น.....

CMRU News:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงาน การประ...
19/03/2022
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระ

CMRU News:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3
คลิก Link เพื่อติดตามข่าวค่ะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงา.....

CMRU News : มร.ชม. จัดนิทรรศการภาษาจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ไทย – จีน ร่วมใจ รวมพลังสร้างสรรค์ส...
18/03/2022
มร.ชม. จัดนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ไทย – จีน ร่วมใจ รวมพลังสร้างส

CMRU News : มร.ชม. จัดนิทรรศการภาษาจีน
เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565
ไทย – จีน ร่วมใจ รวมพลังสร้างสรรค์สัมพันธ์
วิถีใหม่ คลิก Link เพื่อติดตามข่าวค่ะ

มร.ชม. จัดนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ไทย – จีน ร่วมใจ รวมพลังสร้างสรรค์สัมพันธ์วิถี.....

CMRU News:ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯประจำปีการศ...
18/03/2022
ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในโ

CMRU News:ผู้บริหาร มร.ชม.
แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา
ทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ
ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา
คลิก Link เพื่อติดตามข่าวค่ะ

ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพ...

CMRU News : adiCET ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับสำนักงานเทศบาลนครเ...
18/03/2022
adiCET ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

CMRU News : adiCET ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
PM 2.5 (adiDUST) ให้กับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
คลิก Link เพื่อติดตามข่าวค่ะ

adiCET ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ให้กับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

CMRU News : มร.ชม. เผยผลการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2565คลิก Link 👇เพื่อติดตามข่าวค่ะ
14/03/2022
มร.ชม. เผยผลการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2565

CMRU News : มร.ชม. เผยผลการคัดเลือก
เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2565
คลิก Link 👇เพื่อติดตามข่าวค่ะ

มร.ชม. เผยผลการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้อ...
11/03/2022

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุแห่งชาติ สร้างกระแสการรับรู้และ
สร้างความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด เชิญชวนทุกท่านร่วมขับขี่อย่างปลอดภัย เคารพกฎจราจร ลดความเร็วในเขตสถานศึกษา ชะลอความเร็วในที่ชุมชน ทางร่วม ทางแยก
ทางข้าม หรือทางม้าลายมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง
บนท้องถนนและหยุดให้คนข้าม เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้เส้นทาง
#รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม #ความดีที่คุณทำได้ #หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

CMRU News : มร.ชม. ประชุมร่วม 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาในพื้นที่ดอยสุเทพคลิ...
09/03/2022
มร.ชม. ประชุมร่วม 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทย

CMRU News : มร.ชม. ประชุมร่วม 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษา
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาในพื้นที่ดอยสุเทพ
คลิก Link 👇 เพื่อติดตามข่าวและชมภาพกิจกรรมค่ะ

มร.ชม. ประชุมร่วม 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาในพื้นที่ดอยสุเท.....

CMRU NEWS: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
08/03/2022
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึ

CMRU NEWS: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศ
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

CMRU News : หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม.จัดแสดงนิทรรศการศิลปะหลากสไตล์ ในงาน VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022คลิก ...
07/03/2022
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมชมนิทรรศการศิลปะหลากสไตล์ ในงาน VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022

CMRU News : หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม.
จัดแสดงนิทรรศการศิลปะหลากสไตล์
ในงาน VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022
คลิก 👇เพื่อติดตามข่าวและชมภาพกิจกรรมค่ะ

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม. จัดแสดงนิทรรศการศิลปะหลากสไตล์ ในงาน VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022

📢 การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือน มีนาค...
03/03/2022

📢 การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting)
ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งสุดท้ายของปี
💬 พบกับ คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ เจ้าของนามปากกา
“ปราปต์” ผู้ถอดฉันทลักษณ์ทางภาษาในโคลงกลบทแบบไทย ๆ
กับการสืบสวนสอบสวน จับเข่าเล่าเรื่องกับ “แดน บราวน์”
แห่งสยามประเทศ 🇹🇭 กลโคลงในการสร้างปริศนา 🕵️‍♀️
🕐 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR-CODE
และเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Zoom Meetings จำกัดจำนวน 300 คน
และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
*** นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการอภิปรายจะต้องทำแบบทดสอบความรู้ - แบบประเมินผลความพึงพอใจ ผ่าน QR-CODE หลังจากจบการอภิปรายเพื่อรับหน่วยกิจกรรม จำนวน 1 หน่วยกิต/ครั้ง
สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง
📲 Zoom Cloud Meeting
https://zoom.us/j/93416568399
Meeting ID: 934 1656 8399

📢 การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งสุดท้ายของปี

💬 พบกับ คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ เจ้าของนามปากกา “ปราปต์” ผู้ถอดฉันทลักษณ์ทางภาษาในโคลงกลบทแบบไทย ๆ กับการสืบสวนสอบสวน จับเข่าเล่าเรื่องกับ “แดน บราวน์” แห่งสยามประเทศ 🇹🇭 กลโคลงในการสร้างปริศนา 🕵️‍♀️

🕐 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโดยการสแกน QR-CODE หรือผ่านทาง Zoom Meetings จำกัดจำนวน 300 คน และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันเวลาดังกล่าว

*** นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการอภิปรายจะต้องทำแบบทดสอบความรู้ - แบบประเมินผลความพึงพอใจ ผ่าน QR-CODE หลังจากจบการอภิปรายเพื่อรับหน่วยกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยกิต/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง

📲 Zoom Cloud Meeting
https://zoom.us/j/93416568399
Meeting ID: 934 1656 8399

CMRU News สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”คลิก Link 👇 เพื่อติดตามข่าวและ...
03/03/2022
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

CMRU News สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.
ร่วมงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”
คลิก Link 👇 เพื่อติดตามข่าวและชมภาพกิจกรรมค่ะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

CMRU News: คณาจารย์ วจก.มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พร้อมคว้า 2 รางวัล บุคลากรดีเด่น ในงานวิทยาการจัดกา...
01/03/2022
คณาจารย์ วจก.มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พร้อมคว้า 2 รางวัล บุคลากรดีเด่น

CMRU News: คณาจารย์ วจก.มร.ชม.
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พร้อมคว้า 2 รางวัล บุคลากรดีเด่น
ในงานวิทยาการจัดการวิชาการ 2022

คณาจารย์ วจก.มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พร้อมคว้า 2 รางวัล บุคลากรดีเด่น ในงานวิทยาการจัด....

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่ชี้แจงในรายละเอียดนี้นะคะ
01/03/2022

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้ง
ขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่ชี้แจงในรายละเอียดนี้นะคะ

🌟 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 🌟

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🔼 นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยฯ จะปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในใบลงทะเบียน
ร้อยละ 10

🔼 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
✨ ยืนยันตัวตนและขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ www.carestd.cmru.ac.th
✨ ดำเนินการผูกบัญชีงินฝากธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

🔼 มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ร้อยละ 10 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษา
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ

•————•°•✿•°•————•

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

CMRU News : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต.คลิกลิงก์เพื่อ...
28/02/2022
หนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต

CMRU News : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต
.
คลิกลิงก์เพื่อติดตามข่าวและภาพกิจกรรม
👉

หนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต

CMRU NEWS:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. คว้า 2 รางวัลจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาต...
28/02/2022
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. คว้า 2 รางวัลจากการประช

CMRU NEWS:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม.
คว้า 2 รางวัลจากการประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. คว้า 2 รางวัลจากการประชุมวิชาการระดับปริ....

24/02/2022
CMRU NEWS : อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ผู้มีใจรักในงานศิลปะต้องไม่พลาด สาขาวิชาศิลปศึกษา มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพน...
24/02/2022
สาขาวิชาศิลปศึกษา มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์

CMRU NEWS : อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ
ที่ผู้มีใจรักในงานศิลปะต้องไม่พลาด
สาขาวิชาศิลปศึกษา มร.ชม.
เชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์
8 - 10 มีนาคม 2565 นี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

สาขาวิชาศิลปศึกษา มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์

CMRU News: สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและแนวทางการบริหารจัดกา...
23/02/2022
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

CMRU News: สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.
เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย
ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก Link นี้นะคะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและแนวทางการบริห.....

ที่อยู่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

+6653885555

เว็บไซต์

http://www.cmru.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chiang Mai Rajabhat Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Chiang Mai Rajabhat University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะเปิดเรียน Onsite หรือไม่อย่างไร ??? 🏫 💌 ความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง มีความสำคัญอย่างมาก ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความเห็นต่อแบบสำรวจตามลิงก์ด้านล่าง 💥 กำหนดตอบแบบสำรวจถึงวันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 20.00 น. นะคะ 💥
𝗖𝗠𝗥𝗨𝗧𝗖𝗔𝗦65 ใกล้เปิดรับสมัครแล้ว 📋 🏫 จะเรียนสาขาวิชา / หลักสูตร คณะอะไร มาหาคำตอบได้ที่ 𝗖𝗠𝗥𝗨 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗽𝗼 2022 [𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲] กับการแนะนำสาขาวิชา หลักสูตร การเสวนาของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และกิจกรรมต่าง ๆ จากคณะ วิทยาลัย ติดตามรายละเอียดจากลิงก์ได้เลยค่ะ 👉👉👉 #𝗖𝗠𝗥𝗨𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗘𝘅𝗽𝗼2022
เงินค่าเทอมเข้าบัญชีกันแล้วหรือยัง ? ____________________________________ • แจ้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 • ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนเงินคืนส่วนของรัฐบาล ให้แก่นักศึกษา ร้อยละ 30 เข้าบัญชี (วันนี้) 29 กันยายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ☎️ • โทรศัพท์ 053 - 885350 ในวันและเวลาราชการ ที่มาของข้อมูล : Chiangmai Rajabhat University #ทีมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์2564 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Registration is open for the 𝟳𝘁𝗵 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲. For registration click the link below https://bit.ly/2ToDgzA 🅣🅗🅔 🅐🅘🅒 ➋⓿➋➊ is the premium event of connecting Asia featuring online presentations, 5-minute video challenge and poster presentations. We can guarantee the opportunity for having your paper published in highly reputable journals. This is an event that you don’t want to overlook and is available to every enthusiastic member across the globe! #AIC2021 #research #researchpaper #asia #publication #conference #Scopus #scopusindexed https://www.facebook.com/infoconnectingasia/photos/a.944440968948822/4284856401573912/
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📣 • พร้อมเปิดระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับการเยียวยาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 23 สิงหาคม นี้ • ทั้งนี้ขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกคน ทุกประเภท ทุกระดับ (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ) ที่มีสถานภาพปกติ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เตรียมความพร้อมในการเข้ายืนยันสิทธิ์ *** โดยสามารถเข้าระบบยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี • https://fin.cmru.ac.th/discountregter/ • ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2564 ที่มาของข้อมูล : Chiangmai Rajabhat University #ทีมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์2564 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลดค่าเทอม50%ไปถึงไหนแล้วครับ พิ'ณากันนานจังเลย หรือยังไงเอ่ย WFH กันหมดแล้วหรือเปล่าน้าาาาา
สัปดาห์นี้ รองกงสุล เอริค แอนกามาร์ค ได้บรรยายให้กับนักศึกษาประมาณ 200 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เกี่ยวกับการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านการศึกษาคุณภาพสูงของสหรัฐฯ และโอกาสด้านการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาไทย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาสหรัฐฯ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐฯ สามารถติดตามได้จากเพจ EducationUSA Thailand #StudyWithUS This week, Vice Consul Erik S. Angamarca spoke to 200 students at Chiangmai Rajabhat University about studying in the U.S. Students had a chance to learn about high quality education that the U.S. has to offer and educational opportunities for Thai students. They also learned how to apply to academic programs at U.S. institutions. Learn more about U.S. educational programs at EducationUSA Thailand.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 180 คน
สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีแนะนำและต้อนรับนักศึกษา กรณีมีความประสงค์เข้ารับการฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน) ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเอกประชาสัมพันธ์ / เนื่องด้วยตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทและเป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จึงประชาสัมพันธ์ยินดีรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ดังกล่าว
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ และขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=relational-database-sql ขอขอบคุณยิ่ง
สวัสดี ครอบครัว 50FLY! !!! 🤩วันอังคารได้หวนกลับมาอีกครั้ง !!!😃 และวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษา 👨‍🎓👩‍🎓ทุกมหาวิทยาลัยสามารถรับส่วนลดได้ทันที🙌 100 บาท จากราคาปกติ😎 ที่ #50fly. เพียงแค่แสดงบัตรนักศึกษาที่เค้าเตอร์ แล้วมาร่วมสนุกกันนะคะ 💥💥💥💥💥💥💥 ✅รับฟรี!! ถุงเท้ากันลื่น50FLY! สำหรับเล่นแทรมโพลีน😉 🔰กดไลค์ 🔰แท๊คชื่อเพื่อน 🔰กดแชร์ 💥💥💥💥💥💥💥 Hello 50FLY! G Family !!! 🤩It is Tuesday already !!!😃 and you all know what that means, it is #UNITUESDAY. 👨‍🎓👩‍🎓All the universities students are invited to use special promotion 🙌 100 thb discount 😎 at #50fly. Just show your university ID and come join the fun. 💥💥💥💥💥💥💥 ✅Get FREE 50FLY! Trampoline Grip Socks.😉 🔰Put a like, 🔰Tag your friends 🔰Share 💥💥💥💥💥💥💥 Payap University Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ องค์การนักศึกษา Payap University Chiang Mai University Faculty of Humanities, Chiangmai UniversityFaculty of Economics Chiangmai University Maejo University Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Chiangmai Rajabhat University #50fly #icanfly #unituesday #trampoline
[English below] #UNDP ร่วมกับ Thai PBS จัดการอบรมด้านการสื่อสารในธีม 'โอบกอด #ความต่าง' สำหรับเยาวชนที่สนใจงานสื่อสาร และมีความคิดสร้างสรรค์ ให้ผลิตงานเพื่อส่งเสริมการยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง . Together with Thai PBS, we organize 'Embrace the Differences', a media training for young content creators who are brimmed with creative power to build mutual understanding and acceptance of #diversity. . #Creator4Change . นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS) ทุกทิศทั่วไทย Thaipbs UN Peacebuilding UNDP in Asia and the Pacific United Nations Development Programme - UNDP Ratchapat Nakhonpathom Univercity Chandrakasem Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) Kanchanaburi Rajabhat University Sakon Nakhon Rajabhat University Chiangmai Rajabhat University European Union in Thailand European Commission