Chiangmai Rajabhat University

Chiangmai Rajabhat University ราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น คนดีสร้างชาติ ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพครู ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

มร.ชม.จัดสัมมนาออนไลน์ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจ TCAS’65 แก่ครูแนะแนว17 จังหวัด...
17/09/2021
มร.ชม.จัดสัมมนาออนไลน์ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สร้างความเข

มร.ชม.จัดสัมมนาออนไลน์ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สร้างความเข้าใจ TCAS’65 แก่ครูแนะแนว17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ติดตามรายละเอียดข่าวและชมประมวลภาพที่ลิงค์นี้นะคะ

มร.ชม.จัดสัมมนาออนไลน์ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจ TCAS’65 แก่ครูแนะ....

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อมด้วยสาธารณสุขในพ...
17/09/2021
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม.
ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อมด้วยสาธารณสุขในพื้นที่ ชุมชนกู่เต้า
ชุมชนหลิ่งกอก ชุมชนศรีมงคล ชุมชนสะลวงใน - นอก และชุมชนขี้เหล็ก
เพื่อส่งมอบถุงปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19
ติดตามประมวลภาพและรายละเอียดข่าวได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ร....

🔥🔥🔥 แจ้งข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 🔥🔥🔥➡️ ตามที่มหาวิทยาล...
14/09/2021

🔥🔥🔥 แจ้งข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 🔥🔥🔥

➡️ ตามที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในส่วนของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับคืนแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 5,368 ราย ปรากฏว่ามีรายการโอนเงิน reject (ถูกปฏิเสธ) จากบัญชีปลายทาง จำนวน 473 ราย

จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อที่ปรากฏในภาพดำเนินการดังนี้
1. ให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารของตนเองกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย หรือ
2. กรณีที่นักศึกษาท่านใดดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ติดต่อกับธนาคาร เพื่อยืนยันว่าบัญชีของท่านสามารถดำเนินการรับเงินโอนได้

📌 ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 📌

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองคลัง ☎️ โทรศัพท์ 053 - 885350 / 053 - 885356

📣 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย ขอเชิญ...
14/09/2021

📣 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย
ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic
หัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง"
💰ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 8,000 บาท💰
📜 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกท่าน
⏰ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครโดยสแกน QR code ในภาพนี้นะคะ

📣 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย
ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic
หัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง"
💰ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 8,000 บาท💰
📜 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกท่าน
⏰ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครโดยสแกน QR code ในภาพนี้นะคะ

บ่ายนี้ มีข่าวสารจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม.ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม...
13/09/2021
BTC CMRU ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

บ่ายนี้ มีข่าวสารจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม.ซึ่งได้ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
“การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์” ซึ่งได้รับความสนใจจาก
กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์
ติดตามรายละเอียดและชมประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม ได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจัง...

😁 เงินเข้าบัญชีแล้วนะจ๊ะ นศ. 😁ตามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #ได้เข้าระบบยืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึ...
13/09/2021

😁 เงินเข้าบัญชีแล้วนะจ๊ะ นศ. 😁

ตามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #ได้เข้าระบบยืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนั้น 💳

💰💰 ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนเงินคืน #ส่วนของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษา ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 (แล้วแต่กรณี) เข้าบัญชีรอบแรก (วันนี้) 13 กันยายน 2564 สำหรับเงินโอนของรัฐบาล ร้อยละ 30 จะดำเนินการเมื่อรัฐบาลโอนมาให้แก่มหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : นักศึกษาท่านใดที่เงินไม่เข้าบัญชีขอให้ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับเงินคืนหรือไม่ (ผู้มีสิทธิคือกลุ่มนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ยังไม่ได้ปรับลด ร้อยละ 50)
2. ตรวจสอบว่าได้ผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาแล้วหรือยัง หากดำเนินการแล้วเงินจะเข้าบัญชีที่ได้ทำการผูกพร้อมเพย์

ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 จะไม่มีการโอนเงินคืน เนื่องจากได้ปรับลดในใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแล้ว

😁 เงินเข้าบัญชีแล้วนะจ๊ะ นศ. 😁

ตามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #ได้เข้าระบบยืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนั้น 💳

💰💰 ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนเงินคืน #ส่วนของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษา ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 (แล้วแต่กรณี) เข้าบัญชีรอบแรก (วันนี้) 13 กันยายน 2564 สำหรับเงินโอนของรัฐบาล ร้อยละ 30 จะดำเนินการเมื่อรัฐบาลโอนมาให้แก่มหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : นักศึกษาท่านใดที่เงินไม่เข้าบัญชีขอให้ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับเงินคืนหรือไม่ (ผู้มีสิทธิคือกลุ่มนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ยังไม่ได้ปรับลด ร้อยละ 50)
2. ตรวจสอบว่าได้ผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาแล้วหรือยัง หากดำเนินการแล้วเงินจะเข้าบัญชีที่ได้ทำการผูกพร้อมเพย์

ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 จะไม่มีการโอนเงินคืน เนื่องจากได้ปรับลดในใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแล้ว

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ได้จัดเสวนาออนไลน์ “สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การ...
13/09/2021
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แ

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ได้จัดเสวนาออนไลน์
“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”
ติดตามชมประมวลภาพและข้อมูลข่าวได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

ในวันนี้ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงาน ในฐานะ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 7 แห่ง ที่ลงนามร่วมก...
10/09/2021
มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการ

ในวันนี้ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงาน
ในฐานะ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 7 แห่ง ที่ลงนามร่วมกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาการประถมศึกษา ติดตามรายละเอียดพร้อมรับชม
บันทึกภาพพิธีลงนามและการเสวนา การปรับระบบการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชุมชน ที่ลิงค์นี้นะคะ

มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 “ร่วมมือ ร....

📢 วันนี้ เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยแกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...
08/09/2021
มร.ชม.รับมอบ "ถุงปันสุข" เตรียมส่งต่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบา

📢 วันนี้ เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยแกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบถุงปันสุข จำนวน 200 ชุด และชุด PPE
จำนวน 50 ชุด จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี
ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อมอบถุงปันสุขให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ติดตามรายละเอียดข่าวที่ลิงค์นี้ค่ะ

มร.ชม.รับมอบ ถุงปันสุขเตรียมส่งต่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายทักษิณ ทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) ใ...
06/09/2021
ครุศาสตรบัณฑิต มร.ชม. ได้รับรางวัลทรงเกียรติ บุคคลผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ประเ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นายทักษิณ ทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) ในโอกาสได้รับรางวัล
บุคคลผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล
จากสภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย

ครุศาสตรบัณฑิต มร.ชม. ได้รับรางวัลทรงเกียรติ บุคคลผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล

ทีม "เด็กศิลป์" สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดตั้งชื่อเพจประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "พื...
06/09/2021
ทีม "เด็กศิลป์" ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. คว้าชนะเลิศ การประกวดตั้งชื่อเพจประชาสัมพันธ์สำนัก

ทีม "เด็กศิลป์" สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดตั้งชื่อเพจประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม
ที่คว้าชัยชนะสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยค่ะ

ทีม เด็กศิลป์ ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. คว้าชนะเลิศ การประกวดตั้งชื่อเพจประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังห....

อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ค่ะ เดือนกันยายนนี้มีกิจกรรมดี ๆ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาแจ้งศิษย์เก่า ท่านใดสนใจร่วมอบ...
06/09/2021
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมอบรม “พัฒนาอาชีพออนไลน์ในสถานก

อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ค่ะ เดือนกันยายนนี้มีกิจกรรมดี ๆ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มาแจ้งศิษย์เก่า ท่านใดสนใจร่วมอบรมพัฒนาอาชีพในรูปแบบออนไลน์ ดูรายละเอียด
และลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมอบรม“พัฒนาอาชีพออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19”

บ่ายนี้แจ้งข่าวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (ออ...
04/09/2021
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (ออนไลน์

บ่ายนี้แจ้งข่าวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (ออนไลน์)
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งบทความได้
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2564 ติดตามรายละเอียดที่ลิงค์นี้นะคะ

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (ออนไลน์) ระดับบัณฑิตศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณาจารย์และบุคลากร ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแล...
04/09/2021
มร.ชม. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
ของคณาจารย์และบุคลากร ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ ทุกท่านค่ะ

มร.ชม. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ

📌 #สำคัญมาก #สำคัญที่สุด 📌💰💰 เพื่อให้นักศึกษาได้รับเงินโอนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามที่ได้ยืนย...
04/09/2021

📌 #สำคัญมาก #สำคัญที่สุด 📌

💰💰 เพื่อให้นักศึกษาได้รับเงินโอนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามที่ได้ยืนยันสิทธิในระบบเรียบร้อยแล้ว

🌟 การผูกพร้อมเพย์บัญชีเงินฝากธนาคารกับเลขบัตรประชาชน สำคัญอย่างมาก เนื่องจากหากไม่ทำการผูกพร้อมเพย์ฯ ตามที่กระทรวง อว. กำหนดไว้ นักศึกษาจะไม่สามารถรับเงินโอนค่าธรรมเนียมฯ ได้

ดังนั้นขอให้ตรวจสอบตนเองว่าได้ผูกพร้อมเพย์ฯ กับบัตรประชาชนแล้วหรือยังสำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการแล้วรอรับเงินโอนจากทางมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 – 30 กันยายน 2564

▶️▶️▶️ แต่หากท่านใดยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ฯ ขอให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564

📌 #สำคัญมาก #สำคัญที่สุด 📌

💰💰 เพื่อให้นักศึกษาได้รับเงินโอนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามที่ได้ยืนยันสิทธิในระบบเรียบร้อยแล้ว

🌟 การผูกพร้อมเพย์บัญชีเงินฝากธนาคารกับเลขบัตรประชาชน สำคัญอย่างมาก เนื่องจากหากไม่ทำการผูกพร้อมเพย์ฯ ตามที่กระทรวง อว. กำหนดไว้ นักศึกษาจะไม่สามารถรับเงินโอนค่าธรรมเนียมฯ ได้

ดังนั้นขอให้ตรวจสอบตนเองว่าได้ผูกพร้อมเพย์ฯ กับบัตรประชาชนแล้วหรือยังสำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการแล้วรอรับเงินโอนจากทางมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 – 30 กันยายน 2564

▶️▶️▶️ แต่หากท่านใดยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ฯ ขอให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564

สุดภาคภูมิใจ นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ทีม "งามผี้หลี้ CMRU" เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ โครงการ Campus challenge 2020โตโ...
04/09/2021
ทีม "งามผี้หลี้ CMRU" เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ โครงการ Campus challenge 2020

สุดภาคภูมิใจ นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ทีม "งามผี้หลี้ CMRU"
เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ โครงการ Campus challenge 2020
โตโยต้า ถนนสีขาว ร่วมติดตามข้อมูลและส่งกำลังใจให้น้อง ๆ
ได้ที่ลิงค์ท้ายข่าวนี้นะคะ

ทีม งามผี้หลี้ CMRU เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศโครงการ Campus challenge 2020

☕️ อรุณสวัสดิ์ค่ะ ทักทายกันในสุดสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญร่วมติดตามข่าว...
04/09/2021

☕️ อรุณสวัสดิ์ค่ะ ทักทายกันในสุดสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญร่วมติดตามข่าวสารรอบรั้วดำเหลืองในวารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 18 ฉบับที่ 17
ประจำวันที่ 1 - 15 กันยายน 2564
มีข่าวสารใดบ้าง ติดตามอ่านได้ที่ลิงค์นี้นะคะ 📱🖱📄
http://www.public.cmru.ac.th/core/File/1119.pdf

🔥🔥🔥 ด่วนที่สุด 🔥🔥🔥1. แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อในภาพ เข้าไปยืนยันสิทธิว่านักศึกษาจะเลือกใช้สิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษากับสถาบ...
02/09/2021

🔥🔥🔥 ด่วนที่สุด 🔥🔥🔥

1. แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อในภาพ เข้าไปยืนยันสิทธิว่านักศึกษาจะเลือกใช้สิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันใด กับ สป.อว. ทางลิงก์ 👉 https://covidfund.cupt.net/register ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 เนื่องจากท่านมีชื่อเป็นนักศึกษามากกว่า 1 สถาบัน ให้เลือกใช้สิทธิได้ 1 สถาบันเท่านั้น

✅ กรณีนักศึกษาเลือกใช้สิทธิที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้นักศึกษาเข้ามายืนยันรับส่วนลดที่ https://carestd.cmru.ac.th อีกครั้งในวันที่ 4 กันยายน 2564 เท่านั้น

2. กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าระบบยืนยันรับสิทธิขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2564 ให้นักศึกษาเข้าระบบยืนยันสิทธิ คลิก 👉 https://carest.cmru.ac.th ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2564 เท่านั้น

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวร่วมประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
02/09/2021
มร.ชม. ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ร่วมประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหา

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว
ร่วมประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ 17 ก.ย. นี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวร่วมประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมห....

ติดตามข่าวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ วช. จัดฝึกอบรม “สร...
02/09/2021
มร.ชม. ร่วมกับ วช. จัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

ติดตามข่าวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ วช.
จัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

มร.ชม. ร่วมกับ วช. จัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

มร.ชม. ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใ...
01/09/2021
มร.ชม. ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนตำรวจตระ

มร.ชม. ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ติดตามรายละเอียดข่าวที่ลิงค์นี้ค่ะ

มร.ชม. ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที...

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายทักษิณ ทองคำ บัณฑิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใน...
01/09/2021
บัณฑิตครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแสดงแล

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายทักษิณ ทองคำ บัณฑิตคณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ประกาศเกียรติคุณ เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ต้นกล้าคุณธรรม ด้านการแสดงและดนตรี
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ติดตามรับชมการประกาศยกย่องเกียรติคุณ
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ต้นกล้าคุณธรรม ในวันที่ 22 กันยายน 2564 นี้
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ค่ะ

บัณฑิตครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแสดงและดนตรี ประจำปี 2564

แจ้งข่าวสารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตรเ...
31/08/2021
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบออนไล

แจ้งข่าวสารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร
เปิดหลักสูตรแรกเดือนกันยายนนี้ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบออนไลน์ เปิดหลักสูตรแรก...

31 สิงหาคม 2564 มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชงกับบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด เพื่อร่วมมือกั...
31/08/2021
มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชงร่วมกับบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำ

31 สิงหาคม 2564 มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง
กับบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชง
การทดสอบสายพันธุ์ คุณสมบัติและการศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารพฤกษเคมีจากกัญชง
ติดตามรายละเอียดข่าวได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชงร่วมกับบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

31/08/2021

🔥🔥🔥 ประกาศ ประกาศ 🔥🔥🔥

#ลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มร.ชม.

▶▶▶ วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) วันสุดท้าย ปิดระบบเวลา 23.59 น. นะคะ ◀◀◀

✅ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกคน ทุกประเภท ทุกระดับ (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ) ที่มีสถานภาพปกติ
✅ มีสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
✅ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564

#อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนในระบบ https://fin.cmru.ac.th/discountregter/ เพื่อขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียม ตามที่กระทรวง อว. กำหนด กันด้วยนะคะ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ เช้านี้มีข่าวสารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. มาฝากหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เ...
30/08/2021
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมเสวนาวิชาการออนไลน์ “สมุนไ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ เช้านี้มีข่าวสารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. มาฝาก
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เชิญร่วมเสวนาวิชาการออนไลน์
“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิตโควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”
ผู้่สนใจคลิกดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม.เชิญร่วมเสวนาวิชาการออนไลน์“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิตโค.....

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาโครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัลโดยมีการเสวนา เรื่อง “...
23/08/2021
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาโครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึก

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาโครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ยุคดิจิทัลโดยมีการเสวนา เรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล” และการเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัลในระดับดุษฎีบัณฑิต” ติดตามภาพบรรยากาศและรับฟังการเสวนาย้อนหลังได้ที่ลิงค์ข่าวนี้นะคะ

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมสัมมนา โครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล

ที่อยู่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

+6653885555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chiangmai Rajabhat Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Chiangmai Rajabhat University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Registration is open for the 𝟳𝘁𝗵 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲. For registration click the link below https://bit.ly/2ToDgzA 🅣🅗🅔 🅐🅘🅒 ➋⓿➋➊ is the premium event of connecting Asia featuring online presentations, 5-minute video challenge and poster presentations. We can guarantee the opportunity for having your paper published in highly reputable journals. This is an event that you don’t want to overlook and is available to every enthusiastic member across the globe! #AIC2021 #research #researchpaper #asia #publication #conference #Scopus #scopusindexed https://www.facebook.com/infoconnectingasia/photos/a.944440968948822/4284856401573912/
ลดค่าเทอม50%ไปถึงไหนแล้วครับ พิ'ณากันนานจังเลย หรือยังไงเอ่ย WFH กันหมดแล้วหรือเปล่าน้าาาาา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 180 คน
สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีแนะนำและต้อนรับนักศึกษา กรณีมีความประสงค์เข้ารับการฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน) ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเอกประชาสัมพันธ์ / เนื่องด้วยตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทและเป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จึงประชาสัมพันธ์ยินดีรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ดังกล่าว
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ และขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=relational-database-sql ขอขอบคุณยิ่ง
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดมิวสิควิดิโอเพลง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทค่ะ 😍 ทางแบรนด์โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผิวเป็นสิว สำหรับวัยรุ่น เชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีมในรอบแรกจะมีโอกาสเข้ารับการอบรมเชิงลึกพร้อมทำ workshop เรื่อง “การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0 แบบเจาะลึก” จาก ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส และผู้กำกับภาพยนตร์ และนักโฆษณามืออาชีพตัวจริง รวมมูลค่าอบรมกว่า 50,000 บาท ฟรีทันทีค่ะ ! ผู้สนใจสามารถส่งสตอรี่บอร์ดประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเพลงได้ที่ https://oldrockacne.com/contest2019 ขอบคุณค่ะ
Webdunia is looking for full-time English to Thai translators/language experts for Chiang Mai office to translate latest software & applications of Information Technology domain. Number of Positions: Junior Translators - 2 Senior Translators - 1 Eligibility Criteria: Junior Translators - Graduate/Post Graduate in any discipline, preferably in English, Thai or Translation. Must have good command over English and Thai. Basic understanding of computers and latest software/gadgets is essential. Senior Translators - Must have at least 2 years’ experience as a full-time translator in any reputed agency or as a full time freelancer. Other requirements are same as Junior Translators. Job Responsibilities: 1. Translating Given Assignments 2. Editing/Proofing Translated Assignments 3. Linguistic Quality Assurance 4. Linguistic Testing/Engineering 5. Attending Trainings on Client Sites in US/Europe 6. Attending Quality Calls with Client Reviewers Salary: Negotiable Who We Are: Webdunia (Thailand) Co. Ltd. is a localization and software solutions provider to businesses across the world. With over 15 years in the industry, we deliver industry-led localization, translation, multilingual content management, and software solutions and services to address specific needs of particular business requirements. We have a proven delivery record of offering high quality solutions to help our clients excel globally on any technology platform. Visit us at www.webdunia.net Interested? Please share your CV at [email protected]
เราอยากจะเชิญนักเรียนมาร่วมกิจกรรมการกรีฑาสนุกๆ กิจกรรมกรีฑาสนุกๆ สำหรับผู้ชายผู้หญิงและเด็ก ๆ รวมไปด้วย ระยะทาง 3000 เมตร 1500 เมตร 800 เมตร 400 เมตร 200 เมตร 100 เมตร 50 เมตร มีทั้งอาหาร เครื่องดื่มและเกมฟรี
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ไม่จำกัดประเภททั้งออฟไลน์และออนไลน์ และยังสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย และนำเสนอสู่สังคมในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันการเผยแพร่ข่าวสารสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบสู่ผู้รับสาร โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา ดังนั้นการผลิตผลงานเพื่อเข้าประกวด จึงไม่จำกัดประเภท และรูปแบบ แต่ต้องคำนึงว่าสื่อที่ผลิตสามารถนำมาใช้งานแบบ Cross Media ผ่านช่องทางหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online Channels เช่น YouTube, Twitter, Instagram, QR code, Innovative Media on Street เป็นต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/cfa.nla หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 02 831 9177 โทรสาร 02 831 9174 #ประกวดผลิตสื่อ #ประกวดผลิตสื่อ
สวทช. จับมือพันธมิตรเตรียมนำทัพสุดยอดผลงานวิจัยพร้อมต่อยอดธุรกิจจัดแสดงยิ่งใหญ่ในงาน🇹🇭️ Thailand Tech Show 2018🇹🇭️ 📌สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจ ร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 ภายใต้แนวคิด “เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” งานมหกรรมตลาดเทคโนโลยีที่รวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนไว้ในงานเดียวกัน วันที่ 4-8 กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา (EH 101-102) 🆓ภายในงานพบกับ🆓 🔴การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเด่นในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีมากกว่า 300 ผลงานจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ การแพทย์ เกษตรและประมง เครื่องมือ/เครื่องจักร เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ สื่อการเรียน อาหาร/เครื่องดื่ม และอิเล็กทรอนิกส์ 🔵การบรรยายพิเศษ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เพื่อพร้อมรุก-รับและปรับธุรกิจให้ทันกระแสยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 🔴เกาะติดขอบเวที Pitching ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด พร้อมเปิดโต๊ะ “เจรจาจับคู่ธุรกิจ” ให้นักลงทุนที่สนใจนวัตกรรมสุดล้ำนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 🔵การเสวนาในหัวข้อเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างไรกับ Disruptive Technology สู่การทำเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคต 🔴ให้คำปรึกษา แหล่งทุนและบริการสนับสนุนภาคเอกชนแบบครบวงจร 🔵เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ไทยในราคาพิเศษสุด 🔆🔆ครบจบในงานเดียว ฟรีตลอดงาน พลาดไม่ได้🔆🔆 ลงทะเบียนร่วมงานที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow สอบถาม 📞0️⃣️2️⃣ ️5️⃣️6️⃣️4️⃣️ 8️⃣️0️⃣️0️⃣️0️⃣️ #เสริมแกร่ง #NSTDA #สวทช. #นวัตกรรม #Disruptive #เทคโนโลยี #สุดยอดงานวิจัย #ไบเทค
รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยระครับ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังหางาน หรืออยากจะฝึกงานครับ . ___________________________________________________ . Artisan Developers Group International . เราเป็นดิจิทัลเอเจนซีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชี่ยวชาญงานพัฒนาซอฟแวร์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงงานครีเอทีฟและดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ Corporate และ Startups ทั้งในไทยและต่างประเทศ . ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาได้ฟรี: โทร. 0882667812 Email: [email protected] . #DigitalMarketing #DigitalPR #SoftwareDevelopment #Job #สมัครงาน #ฝึกงาน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ SCG EXCELLENT INTERNSHIP PROGRAM รุ่นที่ 17 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! SCG เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชาวไทย และ ASEAN ทั่วประเทศ เข้าร่วมฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งกับ SCG เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาฝึกงาน 30 พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2560 คลิกดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://career.scg.com/th/internship/excellent_internship_program สมัครออนไลน์พร้อมแนบ Profile และ transcript ได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/V2RRLCR สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 085-458-3621 , 02-586-6065 Line : @scgintern17 ขอบคุณค่ะ