Clicky

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560โครงการชลประทานลำพูนและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยนายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยโครงการชลป...
30/07/2017

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560โครงการชลประทานลำพูนและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยนายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยโครงการชลประทานลำพูน และนายสุรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม2560ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้า โครงการชลประทาน ทุกท่าน
กิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมทาสีป้ายโครงการฯ
2.กิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาด
3.กิจกรรมตัดหญ้าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สาน
4.กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ทางฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการร่วมมือการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้

โครงการชลประทานลำพูน
29/07/2017

โครงการชลประทานลำพูน

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560
โครงการชลประทานลำพูน จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้

28 กรกฎาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำพูน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำความสะอาดบริเวณทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่เมย อ.แม่ทา จ.ลำพูน

29 กรกฎาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำแม่สาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำพูน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำความสะอาดบริเวณทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่สาน อ.เมือง จ.ลำพูน

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน วันเสาร์ที่ 1 ก...
01/07/2017

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมรดน้ำดำหัวหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสุรัตน์ พันธุประกิจ เ...
26/04/2017

เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมรดน้ำดำหัวหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสุรัตน์ พันธุประกิจ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี้ใหม่เมือง เมื่อวันที่25เมษายน 2560 นายสุทัศน์ สิทธิธรรม เจ้าหน้าที่อาวุโสนำทีมเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายฯเข้าร่วมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในสายงาน และในโอกาสนี้หัวหน้าฝ่ายฯ(นายสุรัตน์ พันธุประกิจ)ก็ได้ขอขมาลาโทษต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสที่อาจเคยล่วงเกินไปในการทำงาน และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันด้วยดีมาโดยตลอด บรรยากาศดูอบอุ่นและเป็นกันเอง

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเคลื่อนที่จังหวัดลำพูนพื้นเขตที่อำเภอเมืองลำพูน วันที่ 20 ...
20/04/2017

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเคลื่อนที่จังหวัดลำพูนพื้นเขตที่อำเภอเมืองลำพูน วันที่ 20 เมษายน 2560
ณ เทศบาลตำบลริมปิง

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
03/03/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
28/02/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
23/02/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
03/02/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
03/02/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
03/02/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Timeline Photos
26/01/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
24/01/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
24/01/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
24/01/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
23/01/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
23/01/2017

Timeline Photos

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
19/01/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Timeline Photos
19/01/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
18/01/2017

Timeline Photos

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
17/01/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Timeline Photos
17/01/2017

Timeline Photos

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post
13/01/2017

Photos from ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's post

Timeline Photos
10/01/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
10/01/2017

Timeline Photos

เรารักชลประทาน
26/12/2016

เรารักชลประทาน

กรมชลประทานจัด 4 กิจกรรมมอบความสุขปีใหม่ 2560

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่จะถึงนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วไป
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมใจกันจัดตั้งจุดบริการน้ำดื่ม และกาแฟไว้บริการประชาชนผู้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 58 จังหวัด รวม 129 จุดบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559-3 มกราคม 2560
นอกจากการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนดังกล่าวแล้ว ยังได้จัด 4 กิจกรรมพิเศษ เพื่อร่วมส่งความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปด้วย โดยจะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวม 20 แห่งทั่วประเทศ อาทิ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเที่ยวชมและเรียนรู้ด้านการ เกษตร
ซึ่งพื้นที่โดยรอบเขื่อนเหล่านี้จะมีการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ใช้สารเคมี ส่วนกิจกรรมที่ 2 จะเปิดบ้านพักรับรองของกรมชลประทานที่มีอยู่ตามเขื่อนต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าพักในราคาพิเศษ จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ จ.เชียงใหม่ เขื่อนลำตะคอง จ.นคร ราชสีมา ศูนย์อำนวยการประสานโครงการลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี หรือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ผู้สนใจโทรฯสอบถามและจองห้องพักได้ที่สายด่วน 1460 ในวันและเวลาราชการ
"กิจกรรมที่ 3 คือ กิจกรรมการส่งมอบโฉนดที่ดินในเขตจัดรูปที่ดินในพื้นที่ต.อู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน 40 แปลง ให้กับเกษตรกรจำนวน 40 คน รวมเนื้อที่ประมาณ 280 ไร่ ในวันที่ 10 มกราคม 2560 และกิจกรรมสุดท้ายเป็นการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็กที่กรมชลประทานก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ให้กับเกษตรกรเพื่อไปบริหารจัดการน้ำจำนวน 15 โครงการ เช่น ฝายแม่ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ฝายห้วยดงยาง ต.ธาตุ อ.วานร นิวาส จ.สกลนคร ฝายบ้านคลองอุดม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ฝายดอยยวนผึ้ง ต.ปาล์มพันนา อ.มะนัง จ.สตูล เป็นต้น"นายสุจินต์ กล่าว.
--จบ--

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's cover photo
16/11/2016

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's cover photo

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานลำพูน
26/10/2016

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานลำพูน

26 ตุลาคม 2559

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's cover photo
13/10/2016

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's cover photo

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's cover photo
13/10/2016

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's cover photo

Profile Pictures
13/10/2016

Profile Pictures

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's cover photo
13/10/2016

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน's cover photo

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานลำพูน
26/08/2016

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานลำพูน

26 สิงหาคม 2559

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานลำพูน
25/08/2016

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานลำพูน

25 สิงหาคม 2559

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานลำพูน
24/08/2016

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานลำพูน

24 สิงหาคม 2559

ที่อยู่

โครงการชลประทานลำพูน ตั้งอย
Chiang Mai
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 07:00 - 16:00
อาทิตย์ 07:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

053-006262

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " ครั้งที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ เทศบาลเหมืองง่า วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝายแม่ปิงเก่าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้
คลองไส้ไก่พัง ตั้งสร้างเสร็จ ไปสามรถส่งน้ำได้ และยังขวางทางน้ำ จึงถูกน้ำพัดพัง จึงเรียนถาม ชป.ว่ายกเลิกเหมืองนี้ได้ไหม เปลี่ยนเป็นที่ถนนสัญจร เข้าทำนาจะดีกว่า หรือเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ครับ
วันอังคารที่30พฤษภาคม2560เวลา 10.00 น. หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยกรสัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำปิง ฝายชลขันธ์พินิจ) กับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ฝายชลขันธ์พินิจ) ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
x

Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ร้านเอทีการไฟฟ้า ชัยพรรอกไฟฟ้า Rope Hoist เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบ ดอยบวบ แม่ทาลำพูน ร้านมาวินการช่าง เทศบาลเมืองลำพูน งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือ สนง.ปภ.จังหวัดลำพูน สสว.ศูนย์ OSS ลำพูน จังหวัดลำพูน Lamphun Province กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ท่องเที่ยวไทย YEC Lamphun - ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ