สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-112668

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
25/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การผลิต และการค้าสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2566

📍 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้าสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ติดตามประเมินสถานการณ์และรายงานข้อมูลสถานการณ์การค้า ความต้องการใช้สินค้า รวมถึงการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่📢 ขอประชาสัมพันธ์ E-Catalog จังหวัดพิจิตร❇️เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให...
25/08/2023

📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่📢
ขอประชาสัมพันธ์ E-Catalog จังหวัดพิจิตร
❇️เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดพิจิตร
📥 สามารถรับชมได้ที่ : https://online.anyflip.com/xltsc/juvf/mobile/index.html
📥 สนใจสอบถามเเละสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้โดยตรงตามช่องการติดต่อที่ปรากฎใน E-Catalog
✳️โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร📢
ขอประชาสัมพันธ์ E-Catalog จังหวัดพิจิตร
❇️เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดพิจิตร

📥 สามารถรับชมได้ที่ : https://online.anyflip.com/xltsc/juvf/mobile/index.html

📥 สนใจสอบถามเเละสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้โดยตรงตามช่องการติดต่อที่ปรากฎใน E-Catalog
✳️โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
25/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ

📍 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ของปี พ.ศ. 2566 และหารือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2567" โดยมีพาณิชย์ 16 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนาเชิงวิชาการและการประชุ...
25/08/2023

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “CLMVT Forum 2023 : Reshaping Supply Chains for Sustainability & Carbon Reduction”
*********************
จัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี และทางออนไลน์ (Zoom)

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าศักยภาพของ CLMVT ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “ข้อมูลกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ CLMVT และคู่ค้าที่สำคัญ” และ “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

นอกจากนี้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “โอกาสในอนาคต : การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีการลดการปล่อยคาร์บอน” ในสินค้าศักยภาพ 3 รายการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Transition ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของกลุ่มประเทศ CLMVT

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น
🌻ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามลิงค์ล่างนี้
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfDuLLDMqLZxJ.../viewform

กำหนดการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ “ พัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสู่สากล” (ครั้...
25/08/2023

กำหนดการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ “ พัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสู่สากล” (ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ - เชียงใหม่) จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล ล้านนา ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

☎️ สิบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.) 053112669

25/08/2023

🌾ราคาสินค้าเกษตรประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2566🌾ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพด #ปาล์ม #กรมการค้าภายใน

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
24/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่7/2566

📍 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงค์มูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพับัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
24/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

📍 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุม NSP Exhibition Hall อาคาร B ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์****************************************************************เชิญชวน...
24/08/2023

📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์
****************************************************************
เชิญชวนสั่งซื้อสละอันดามัน จังหวัดระนอง ✨ ✨
💁‍♂️💁‍♀️ โดยสามารถสั่งซื้อโดยตรงกับผู้ประกอบการ
🍓ราคากิโลกรัมละ 70 บาท
🛻ค่าส่ง 1-5 กก. เหมาจ่าย 100 บาท

📌ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อ📌
Page Facebook : สวนสละอันดามัน
โทรศัพท์ : 095-4581312 (คุณปริชาติ วันขาว) และ 092-6162891 (คุณชิษณุพงศ์ วันขาว)

24/08/2023

ท่านสามารถรับชมการแถลงข่าว

- ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนกรกฎาคม 2566 และ 7 เดือนแรกของปี 2566

- การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนกรกฎาคม 2566 และ 7 เดือนแรกของปี 2566

โดย นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

📌 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
📌 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ผ่านช่องทาง FB Live ได้ที่
📹 https://www.facebook.com/TPSO.MOC

24/08/2023

🌾ราคาสินค้าเกษตรประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2566🌾ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพด #ปาล์ม #กรมการค้าภายใน

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
22/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2566

📍 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2566 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ ในต่างเรื่องๆ ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
22/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

📍 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม Full Moon Wish ชั้น 3 ภัตตาคารตูลู่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมอาหารปลอดภัย ผู้รับผิดชอบงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบแผนงานแนวทางด้านการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
22/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 8/2566

📍 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 8/2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรม ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายของกระทรวง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยนายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

22/08/2023

🌾ราคาสินค้าเกษตรประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2566🌾ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพด #ปาล์ม #กรมการค้าภายใน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อ "มังคุด" จากสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยกระจายผลผลิตเกษตรกร...
22/08/2023

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อ "มังคุด" จากสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยกระจายผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วง เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม นี้

🔸มังคุด เกรดคละน้ำหนัก🔸
- บรรจุกกล่องละ 9 กิโลกรัม ราคา 400 บาทถ้วน💸(ราคารวมค่าขนส่ง)

🔹วิธีการสั่งซื้อ🔹
1.สั่งซื้อมังคุดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
2.ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ👉และจัดส่งใบสั่งให้ ทาง E-mile : [email protected] สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
3.จัดส่งใบสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ที่อยู่👉กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่66 ซ. 1 ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
#รายละเอียดการสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อที่แนบ

☎ผู้ประสานงาน☎
1.คุณเกศินี เจริญสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โทร.0869110116
2.คุณวรลักขณ์ โพธิศาสตร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ โทร.0629629697
3.คุณณัฐกิจ ประไพพิศ นักวิชาการสหกรณ์ โทร.0812885990

22/08/2023

🌾ราคาสินค้าเกษตรประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2566🌾ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพด #ปาล์ม #กรมการค้าภายใน

22/08/2023

กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังห....

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
21/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

📍 วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงเเรมดวงตะวัน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
21/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT North ช่อง 11 (สด)

📍 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ. พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT North ช่อง 11 (สด) เพื่อประชาสัมพันธ์การผลักดันสินค้า GI และของดีเชียงใหม่ ได้แก่ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ร่มบ่อสร้าง ศิลาดลเชียงใหม่ กาแฟเทพเสด็จ ข้าวก่ำล้านนา และอนาคตเตรียมผลักดันสินค้า GI ของจังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้งฝาง ลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง อีกทั้งขอเชิญเลือกซื้อ "ทุเรียนสะเด็ดน้ำ" สินค้า GI สดจากสวนจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2566 จุดจำหน่าย จำนวน 2 จุด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการกาดฝรั่งวิลเลจ อำเภอหางดง

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังช่วยเหลือเกษตรจำหน่ายผลไม้ชนิดอื่นๆ อีก เช่น ลูกพลับ เพื่อช่วยเหลือด้านช่องทางการตลาดในการกระจายนอกแหล่งผลิต โดยสามารถชม LIVE สด ทาง Facebook แฟนเพจ NBTNorth หรือรับชมผ่านทีวีดิจิตอล หมายเลข 11

21/08/2023

พบกับสินค้า สิงบงชี้ทางภูมิศาสตร์ “GI” จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ร่มบ่อสร้าง,กาแฟเทพเสด็จ,ผ้าตีนจกแม่แจ่ม,ข้าวก่ำล้านนา,ศิลาดลเชียงใหม่ โดย พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ NBT North

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
21/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

21/08/2023

📣 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนสั่งซื้อ "ส้มโอขาวน้ำผึ้งเมืองลอง จังหวัดแพร่"
รับประกันคุณภาพ ท้าพิสูจน์ความอร่อย ด้วยเอกลักษณ์รสชาติ 3 ไม่ !! ไม่ขม ไม่เฟื่อน ไม่ซ่า
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อำเภอลอง จังหวัดแพร่📣
👉 ขนาด 1.2 - 1.4 กิโลกรัม/ลูก ราคาลูกละ 50 บาท/ลูก
👉 ขนาด 1.5 - 1.8 กิโลกรัม/ลูก ราคาลูกละ 60 บาท/ลูก
👉 สั่งซื้อ 5 ลูกขึ้นไป จัดส่งฟรี!! ทั่วประเทศ
📲 เปิดรับออเดอร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
☎️ สนใจสั่งซื้อโทร : 084-6607189 (นายช่วงชัย คำจันทรา)
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอเมืองลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
🔴โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

21/08/2023
📢สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า - ส่งออก (Buyer) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจใน...
18/08/2023

📢สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า - ส่งออก (Buyer) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในรูปแบบ Online หรือ Onsite ภายในงาน "มหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023 @สระบุรี" ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เวลา 10.30 - 22.00 น.

📢โดยผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้จนถึง - วันที่ 21 สิงหาคม 2566

📢ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า - ส่งออก (Buyer) ที่สนใจร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ สามารถตรวจสอบดูรายชื่อผู้ประกอบการได้ที่สแกน QR Code (รายชื่อผู้ประกอบการ ผู้ขาย) ดูได้เลย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่----------------------------------------------------------------------📣ขอเชิญสั่งซื้อ “ลู...
18/08/2023

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------------------------------------
📣ขอเชิญสั่งซื้อ “ลูกพลับ พันธุ์ P2 บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 125 บาท” จากเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 😋

📅 รับสินค้าวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป**

📌ณ บริเวณศาลา ตลาดประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อสอบถาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-7165153 ,053-112661

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
📣ขอเชิญสั่งซื้อ “ลูกพลับ พันธุ์ P2 บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 125 บาท”จากเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 😋
**รับสินค้าวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป**
📌ณ บริเวณศาลา ตลาดประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อสอบถาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
☎️โทร.081-7165153 ,053-112661

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
18/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566

📍 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 สำหรับนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงเเรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

18/08/2023
18/08/2023

🌾ราคาสินค้าเกษตรประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566🌾ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพด #ปาล์ม #กรมการค้าภายใน

17/08/2023

📍 📣 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 งวดที่ 10 มาแล้วค่ะ 😀👇🏻

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่📣ขอเชิญเลือกซื้อ “ทุเรียนสะเด็ดน้ำ” สินค้า GI สดจากสวนจังหวัดยะลา ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค 2...
17/08/2023

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

📣ขอเชิญเลือกซื้อ “ทุเรียนสะเด็ดน้ำ” สินค้า GI สดจากสวนจังหวัดยะลา ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค 22-31 สิงหาคม นี้

ทุเรียนเนื้อหนา เนียนละเอียด รสชาติหวานมัน กลมกล่อม 😋

จุดจำหน่าย
📍จุดที่ 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
📍จุดที่ 2 กาดฝรั่ง อำเภอหางดง

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
17/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบกล่องบรรจุผลไม้และค่าจัดส่งฟรี ให้แก่สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดเชียงใหม่

📍 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงค์มูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศษฐกิจการค้า ส่งมอบกล่องบรรจุผลไม้ขนาดน้ำหนัก 10 กิโลกรัม พร้อมสติ๊กเกอร์สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ฟรี จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยสนับสนุนกระจายผลผลิตเกษตรในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ช่วยลดต้นทุนการขนส่งตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรได้จำหน่ายผลผลิตโดยตรงให้กับผู้บริโภค ผ่านการจัดส่งกับไปรษณีย์ไทยทุกสาขา ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 400 กล่อง ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
17/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันประเด็นเพศภาวะเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ”

📍 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันประเด็นเพศภาวะเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ” ณ โรงแรมดุสิตดีทู ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดย UNFPA และ UN Woman เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การตระหนักรู้ และขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศ และยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป

17/08/2023

🌾ราคาสินค้าเกษตรประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2566🌾ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
#ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพด #ปาล์ม #กรมการค้าภายใน

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
16/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

📍 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในฐานะภาคี "เครือข่ายภาครัฐ" ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
16/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา

📍 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ และกลไกการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

16/08/2023

💙26 - 27 สิงหาคมนี้ เตรียมพบกับ...
“งานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2023”
ลานชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

✌🏻งานมหกรรมด้าน e-Commerce ใหญ่ที่สุดของประเทศ ครบจบที่เดียว
🔑ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมไฮไลท์ "Guru Talk" การถ่ายทอดเทคนิคการทำการค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จจาก 5 Influencer ชื่อดัง
❤️ คุณโชติกา วงศ์วิลาส (เนย) นักแสดงและเจ้าของแบรนด์ CHO Cosmetics
❤️ คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ผู้ก่อตั้งเพจ "แบไต๋"
❤️ คุณเกษมศักดิ์ ศิริรักษ์ (ไมเคิล) ผู้ก่อตั้งเพจ "Starving TIme"
❤️ คุณอนุชิต คำน้อย (ปั๊ม) ผู้ก่อตั้งเพจ "คิ้วต่ำ"
❤️ คุณสิทธิโชค โตศะศุข (บอส) ผู้ก่อตั้งเพจ "BK Review"

งานนี้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
พลาดแล้ว รออีกทีปีหน้าเลยนะ!

📌สมัครเลย! ที่ https://forms.gle/Bu6n6ydScRpQPMgD8
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 092-254-0742 (คุณเฟิร์น)
www.thailandecommerceexpo.com

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
15/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

📍 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ. 2566 -2570 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢 *****************************************************************🗒...
15/08/2023

📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ 📢📢
*****************************************************************
🗒 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566

📍 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบและพิจารณาแผนงาน/การดำเนินการของภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

ที่อยู่

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653112668

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จุรินทร์-นิพนธ์ "ลุยใต้" ช่วยชาวสวนมังคุด พร้อม คลอด 5 มาตรการช่วงโควิด ยกระดับราคา ชู "ส่งออกผลไม้ทุกภาคช่วยรายได้ประเทศ" คึกคักหนัก 4 เดือนแรกปีนี้ นำรายได้ผลไม้เข้ากว่า 50,000 ล้านแล้ว !

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรชาวสวนมังคุด 23 กลุ่ม ณ วิทยาลัยการอาชีพ หัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการลงพื้นที่วันนี้ นายจุรินทร์ นำคณะไปติดตามการแก้ไขปัญหาผลไม้ตามฤดูกาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์ผลไม้ประเทศไทยในภาพรวมปีนี้จะมีผลผลิต 5,200,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15% ตัวเลขการส่งออกผลไม้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากปีที่ผ่านมาเพราะสามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 130,000 ล้านบาท และในปี 2564 ช่วง 4 เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท โดยมังคุดคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน เป็นมังคุดในจังหวัดจันทบุรีประมาณ 36% จังหวัดนครศรีธรรมราช 18% จังหวัดชุมพร 17% จังหวัดตราด 17% โดยส่งออกประมาณ 60% บริโภคในประเทศ 40% ตลาดส่งออกสำคัญของมังคุดคือประเทศจีน 70% ฮ่องกง 10% เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรดพรีเมี่ยมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละประมาณ 150 บาทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

" มาตรการในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้ดำเนินการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้งรวมทั้งผู้ส่งออก ได้กำหนดมาตรการ 16 มาตรการตั้งแต่ต้นปี เช่น สนับสนุนผู้รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ำมันและพื้นที่ตลาดต่างๆระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่าส่งราคาพิเศษ และผู้ต้องการหิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องบินจะโหลดฟรี 25 กิโลกรัม ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล”ให้ผู้รับซื้อมาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
สำหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และมีการจัดส่งเสริมการขายในต่างประเทศ
ส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าในตลาดต่างๆในต่างประเทศ และให้ผู้นำเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์" นายจุรินทร์ กล่าว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สรุปว่าด้วยว่า สำหรับปัญหามังคุดที่ได้มีการแก้ไขในวันนี้ คือ
1.เรื่องการขาดแคลนแรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาหนทางผ่อนปรนแรงงานข้ามจังหวัดซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถทำได้
2.เรื่องจากการจัดระเบียบล้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน
3.เรื่องของมังคุดนอกพื้นที่ที่เข้ามาสวมชื่อมังคุดนครศรีธรรมมราช เพราะมีชื่อเสียงมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นตรารับรองต่อไป
4.เรื่องปัญหาความล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP และ GMP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอำนาจในการออกใบรับรองค้างมาสามปี ได้แจ้งท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯเร่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการออกใบรับรองโดยเร็วขึ้น
5.ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดทำแผนออก GAP ให้กับเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการส่งออกรายงานมาที่ตนว่าจะครบในปีไหนผ่านท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯเพื่อติดตามความคืบหน้า
เชิญชม ดิจิทัลเปลี่ยนโลก
ถ้าเราอาศัยอยุ่ในเชียงใหม่และจะไปค้าขายต่างจังหวัดจะไปจดทะเบียนได้ที่ไหน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 13 มกราคม 2564
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะดิฉันเป็นตัวแทนในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตทรูสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจค่ะ

หากมีลูกค้าท่านไหนสนใจติดตั้งอินเตอร์เน็ตของทรูสามารถติดต่อดิฉันมาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ

ฟรีค่าติดตั้ง**
📩ส่งโลเคชั่น ให้เช็คคู่สายก่อนได้ที่ Line : imean85
https://line.me/ti/p/mdNu4eLQUZ
☎️0855983156
งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ปี 2563 (ภาคเหนือ)
**********************************************************************
ขอเชิญซ้อป ชิวล์ๆ ใน "งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ปี 2563 (ภาคเหนือ)"
พบกับ!! สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ
งานหัตถกรรม จากเครือข่ายสหกรณ์ ลูกหลานเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
กิจกรรมพิเศษ (นาทีทอง)
วันที่ 9 - 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
*** พิธีเปิดงาน วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
รังสรรค์คุณภาพมาตรฐาน โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน นำหมูเนื้อแดงคุณภาพดีมาจำหน่าย ในราคากิโลกรัมละ 130 บาท
ดูรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมจำหน่ายได้ที่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
📣🐷 เร่เข้ามาจ้าาา .. หมูเนื้อแดงสู้โควิด กิโลละ 130 จ้าาา 🙏‼️

เชียงใหม่มีจุดจำหน่าย 36 จุด แล้วจ้าาาา 😁 ดูรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมจำหน่ายได้ที่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ จ้าาาา
พาณิชย์เชียงใหม่ครับผมอยากทราบว่าสำนักงานพาณิชย์เชียงใหม่มีนโยบายช่วยเกษตรกรผู้ผลิตลำไย ยังไงบ้างครับผมอยากรู้ ในภาวะที่ลำไยราคาตกต่ำ เพราะยังไม่เห็นนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแบบจริงๆจังๆ
ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวครับ. ขอบคุณครับ

https://www.facebook.com/chaiprakarnnews/videos/679544435952627/?vh=e&d=n
พรุ่งนี้ วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563‼️

ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11‼️ จำหน่าย หน้ากากอนามัย จำนวน 45 สาขา พร้อมแจ้ง พิกัดในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้เจ้า‼️
ติดดาว ⭐ ตั้ง See First ตี้เพจเฮา จะได้ฮู้ตันข่าวสารก่อนไผ บ่พลาดเรื่องราวในเจียงใหม่ และภาคเหนือเน่อเจ้า

ขอขอบคุณ : สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
ชวนมาติดตามช่องทางอื่น ๆ ของเรากันน้า
🌎 เว็บไซต์ข่าว : www.chiangmainews.co.th
🎾 Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40chiangmainews
🌆 Instagram: https://www.instagram.com/chiangmainews
🐦 Twitter : https://twitter.com/chiangmainews?s=09
🎥 Youtube : https://bit.ly/2TzIG8v
👫 กลุ่ม Facebook "จังหวัดเชียงใหม่" : https://web.facebook.com/groups/182492552361230
ขอสอบถามเรื่องบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ของเชียงใหม่ ไม่ทราบว่าจะดูหรือดาวน์โหลดได้จากที่ใดครับ (ถ้าของเชียงใหม่ไม่มีขอจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ)
#}