กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่, หน่วยงานราชการ, Chiang Mai.

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 05.30 น.เป็นต้นไป หลักชัย 1 - หลักชัย 2 - หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 40 น...
17/10/2017

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 05.30 น.เป็นต้นไป หลักชัย 1 - หลักชัย 2 - หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 40 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าปางกื๊ด หมู่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 ก.ค.2560 เวลา 11.00 น. หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร จำนวน 5 นาย ออกสำรวจเหตุดินสไลท์ ในพื้นที่ ต.กื๊ดช้าง ต.เมืองก๋...
27/07/2017

วันที่ 26 ก.ค.2560 เวลา 11.00 น. หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร จำนวน 5 นาย ออกสำรวจเหตุดินสไลท์ ในพื้นที่ ต.กื๊ดช้าง ต.เมืองก๋าย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2560 เวลา 20.00 น.หลักชัย 3 พร้อมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน หน.แผนก/ผบ.หมวด/ผบ.หมู่  เข้าเยี่ยมและให้กำลัง...
27/07/2017

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2560 เวลา 20.00 น.หลักชัย 3 พร้อมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน หน.แผนก/ผบ.หมวด/ผบ.หมู่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ อส.ตร วินัย ชนธาศา ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ณ บ้านห้วยชมพู ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น. หลักชัย 1 หลักชัย 3 นำกำลัง ผบ.หมวด/ผบ.หมู่/หน.แผนก/คณะกรรมการการเงิน ของกองร้อ...
07/07/2017

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น. หลักชัย 1 หลักชัย 3 นำกำลัง ผบ.หมวด/ผบ.หมู่/หน.แผนก/คณะกรรมการการเงิน ของกองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง ไปวางพวงหรีดและมอบเงินช่วยเหลือ งานศพมารดา อส.ตร ทวี กันทะ บ้านนาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.30 น.หลักชัย 1 หลักชัย 2 และหลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 20 คน ทำการบำเพ็ญ...
07/07/2017

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.30 น.หลักชัย 1 หลักชัย 2 และหลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 20 คน ทำการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด ณ วัดหางดง หมู่ที่ 6 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น.หลักชัย 1 หลักชัย 2 และหลักชัย 3 ทำการประชุมประจำเดือน กรกฏาคม แก่ อส.ตร สภ.แม่แ...
07/07/2017

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น.หลักชัย 1 หลักชัย 2 และหลักชัย 3 ทำการประชุมประจำเดือน กรกฏาคม แก่ อส.ตร สภ.แม่แตง ณ วัดหางดง หมู่ที่ 6 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง's cover photo
28/06/2017

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง's cover photo

วันที่ 26 มิ.ย.60 หลักชัย 1 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 10 นาย ร่วมปั่นจักรยาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้า...
28/06/2017

วันที่ 26 มิ.ย.60 หลักชัย 1 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 10 นาย ร่วมปั่นจักรยาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 มิ.ย.60 หลักชัย 2 และหลักชัย 3 นำกำลัง ชุดปฏิบัติการพิเศษ ของอส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 30 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่รักษ...
28/06/2017

วันที่ 13 มิ.ย.60 หลักชัย 2 และหลักชัย 3 นำกำลัง ชุดปฏิบัติการพิเศษ ของอส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 30 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย งานสรงน้ำพระธาตุวัดแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มิ.ย.60 หลักชัย 1 และหลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 60 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย งานส...
28/06/2017

วันที่ 17 มิ.ย.60 หลักชัย 1 และหลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 60 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย งานสรงน้ำพระธาตุวัดหนองออน หมู่ที่ 10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 มิ.ย.60 หลักชัย 1 และหลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 20 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน บ้านก๊า...
28/06/2017

วันที่ 16 มิ.ย.60 หลักชัย 1 และหลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 20 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน บ้านก๊างหงส์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง

วันที่ 2 มิ.ย.60 หลักชัย 1 และ หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 60 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยงานสร...
28/06/2017

วันที่ 2 มิ.ย.60 หลักชัย 1 และ หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 60 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยงานสรงน้ำพระธาตุ วัดบ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง

วันที่ 1 มิ.ย.60 เวลา 05.00 น.หลักชัย 2 และ หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 20 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดว...
28/06/2017

วันที่ 1 มิ.ย.60 เวลา 05.00 น.หลักชัย 2 และ หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 20 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชน ณ วัดป่าปางกืีด ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ >>วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.หลักชัย 1 - หลักชัย 2 - หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 70 นาย ว.4 ป...
11/04/2017

วันนี้ >>วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.หลักชัย 1 - หลักชัย 2 - หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 70 นาย ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยงานปอยหลวงวัดสันป่าสักศรีภูมิมินทร์ ต.ช่อแล

**แอดมินบะโอ**

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.หลักชัย 1 - หลักชัย 2 - หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 70 นาย ว.4 ปฏิบัติหน้...
11/04/2017

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.หลักชัย 1 - หลักชัย 2 - หลักชัย 3 นำกำลัง อส.ตร สภ.แม่แตง จำนวน 70 นาย ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยงานปอยหลวงวัดสันป่าสักศรีภูมิมินทร์ ต.ช่อแล

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง
04/04/2017

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง

นำกำลัง อาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง  ไปรักษาความสงบเรียบร้อยงาน "ของดีตำบลแม่หอพระ" เมื่อ วันที่ 6 - 7 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา
08/12/2014

นำกำลัง อาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง ไปรักษาความสงบเรียบร้อยงาน "ของดีตำบลแม่หอพระ" เมื่อ วันที่ 6 - 7 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง's cover photo
13/11/2014

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง's cover photo

13/11/2014

แจ้ง อาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง ทุกนาย ทุกกองร้อย วันที่ 14 -16 พ.ย.57 ให้ อาสาสมัครตำรวจ ทุกกองร้อยไป ปฏิบัติหน้าที่ งานแสดง มุฑิตาจิต หลวงพ่อ เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่วัดอรัญญวิเวก สำหรับตางรางการปฏิบัติ จะแจ้งให้ทราบทางวิทยุสื่อสาร คืนนี้

13/02/2014

แจ้งตำรวจอาสา ของสภ.แม่แตง ทุกกองร้อย วันที่ 15 16 กุมภาพันธ์ 57 ให้ไปรักษาความสงบเรียบร้อยงานปอยหลวงวัดสันป่าตึง ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ว.0 หลักชัย 1

13/02/2014

แจ้งตำรวจอาสา ของสภ.แม่แตง กองร้อยที่ 2 3 4 5 6 วันนี้เวลา 19.00 น.เป็นต้นไปให้ไปรักษาความสงบเรียบร้อย งานที่ สหกรณืนิคมแม่แตง ว.0 หลักชัย 1

11/02/2014

แจ้งตำรวจอาสาสถานีตำรวจภูธรแม่แตง ผู้ใดต้องการต่อบัตรและทำบัตรใหม่ ส่งเอกสารมาที่ ศูนย์ประสานงานตำรวจอาสา สภ.แม่แตง ด่วนที่สุด เนื่องจากจะต้องมีการพิจารณาการทำบัตรใหม่ ว.0 หลักชัย 1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 57  เวลา 22.00 น.นำโดย รอง ผบ.กองร้อย หน.แผนกงานยุทธการ ที่ปรึกษา ผบ.กองร้อย นำกำลัง ตำรวจอาสา ...
06/02/2014

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 22.00 น.นำโดย รอง ผบ.กองร้อย หน.แผนกงานยุทธการ ที่ปรึกษา ผบ.กองร้อย นำกำลัง ตำรวจอาสา สภ.แม่แตง จำนวน 20 นาย ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 8 ท่อน บริเวณริมน้ำปิง เขตป่าบ้านหางดง ตำบลอินทขิล

15/01/2014

วันนี้เวลา 08.00น. รับแจ้งจากอส.ตร บ้านม่วงชุม ว่า อส.ตร บุญธรรม รักกอ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 แม่แตง ได้เสียชีวิตลง สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต ยังไม่ทราบแน่ชัด (ทาง อาสาสมัครตำรวจสภ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจ กับญาติ อส.ตร บุญธรรม รักกอ ด้วยคับ

วันที่ 14 มกราคม 57  ตำรวจอาสาพร้อมกำลังชุดสืบสวนแม่แตง จับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง(ยาบ้า)จำนวน 9 เม็ด พร้อมอุปกรณ์เ...
15/01/2014

วันที่ 14 มกราคม 57 ตำรวจอาสาพร้อมกำลังชุดสืบสวนแม่แตง จับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง(ยาบ้า)จำนวน 9 เม็ด พร้อมอุปกรณ์เสพ

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง
07/09/2013

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง
07/09/2013

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง

ช่วงลงทะเบียนตอนเช้า ก่อนเข้าประชุม

Photos from กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง's post
07/09/2013

Photos from กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง's post

ช่วงลงทะเบียนตอนเช้า ก่อนเข้าประชุม
07/09/2013

ช่วงลงทะเบียนตอนเช้า ก่อนเข้าประชุม

05/09/2013
ชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่

แจ้งสมาชิก สภ.เมืองเชียงรายทุกท่าน
กรณีที่มีกระแสข่าวมากมายกรณี แก๊งค์ซามูไร ในพื้นที่นั้น ทางผู้บังคับบัญชาเกิดความห่วงใย จึงขอให้ช่วยกัน ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยามวิกาล และให้ช่วยกัน แก้ไข ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ เวปไซต์ ซึ่งภาพที่นำมาเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นั้น เป็นภาพถ่ายผู้เสียหายจาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ หลังเกิดเหตุ
อันเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกาย โดยคนร้ายใช้มีดดาบยาวเป็นอาวุธ เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 31 ส.ค.2556 เวลาประมาณ 02.00 น. โดยได้ความว่า คู่กรณีกับผู้เสียหายมีการตะโกน ด่าทอกันมาก่อนที่จะเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกัน มิใช่ลักษณะ เป็นแก๊งค์ที่ออกลาดตระเวนรอดักทำร้ายชาวบ้านเหมือนในอดีต
ซึ่งภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ เป็นเพียงคดีเดียวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะแผนประทุษกรรมที่ถูกมีดดาบฟัน และได้ถูกส่งต่อๆกันออกไป จนทำให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเกิดความตระหนก หวาดกลัว ไม่กล้าใช้ชีวิตตามวิถีปกติที่ควรจะเป็น ซึ่งทางตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มในตอนกลางคืน และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจตราบนท้องถนนและสุ่มตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามกลุ่มวัยรุ่นที่จะกระทำผิดและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชน ซึ่งจากการออกปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติตามกระแสกล่าวอ้างในโลกออนไลน์แต่อย่างใด ดังนี้แล้ว ผู้บังคับบัญชาจึงอยากให้ทุกท่าน ช่วยกระจายข่าวข้อเท็จจริงไปยังพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายให้ทราบโดยทั่วกันครับ
- สภ.เมืองเชียงราย -
cmprice.com

28 ส.ค. 56
28/08/2013

28 ส.ค. 56

ประชุมเรื่องเดิมๆ
28/08/2013

ประชุมเรื่องเดิมๆ

15/08/2013

วันนี้อากาศดีฝนไม่ตก แต่แดดร้อนมาก

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง's cover photo
14/08/2013

กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่แตง's cover photo

รับสมัคร อาสาสมัครรักษาดินแดน
14/08/2013
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดรับสมัคร...

รับสมัคร อาสาสมัครรักษาดินแดน

ข่าวรับสมัครข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ครู พนักงานราชการ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ งานราชการ

ที่อยู่

Chiang Mai

รถคุมขังผู้ต้องหา 399

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยอาสาสมัครตำรวจ สภ.แม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแชร์ค่ะ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมานำเสนอให้ติดตามกันค่ะ https://youtu.be/KRBGgI65qqQ #สืบสวน#สอบสวน#อุเทน นุ้ยพิน