เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่, หน่วยงานราชการ, 179 หมู่ 2 เทศบาลตำบลท่าศาลา, Chiang Mai.

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
04/01/2024

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมู่ที่ 1 บ้านบวกครกหลวง ร่วมกิจกรรม"ขยะฮอมบุญ" ในครั้งนี้ด้วยสำหร...
04/01/2024

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมู่ที่ 1
บ้านบวกครกหลวง ร่วมกิจกรรม"ขยะฮอมบุญ"
ในครั้งนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมขยะฮอมบุญ
ของอถล.หมู่ที่ 1 มีบริการยานพาหนะ
ในการรับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้าน
และรวบรวมนำมาบริจาคที่ศาลาการเปรียญ
วัดบวกครกหลวงเพื่อคัดแยกขยะแต่ละประเภท
ก่อนนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีทุกวันพฤหัสบดี
สัปดาห์แรกของเดือน
โดยรายได้ในวันนี้ จำนวน 1,636 บาท
จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล
เพื่อสมทบทุนให้กลุ่มอถล หมู่ที่ 1
บ้านบวกครกหลวงเป็นเงินทุน
สำหรับจัดกิจกรรมอนุรักษ์โลก
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่ที่ 1
บ้านบวกครกหลวงต่อไป

ภาพ/กองสาธารณสุข
เรียบเรียงข่าว : งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงินจัดกิจกรรมกาดหมั้ว คัวมือสอง ประจำเดือนมกราคม 2...
04/01/2024

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน
จัดกิจกรรมกาดหมั้ว คัวมือสอง
ประจำเดือนมกราคม 2567
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะ
ภายในครัวเรือนและสำหรับรายได้
จากการคัดแยกขยะในวันนี้ได้จำนวน 754 บาท
และลดปริมาณขยะในชุมชนได้อีกด้วย

ภาพ: กองสาธารณสุขฯ
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และบอกบุญไปยังทุกท่านปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ามีค่า อย่าทิ้งส่งต่อเพื่อนำไปผลิต"สื่ออักษรเบรลล์"สำหรับผู้พิการทางส...
04/01/2024

ประชาสัมพันธ์และบอกบุญไปยังทุกท่าน
ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ามีค่า อย่าทิ้ง
ส่งต่อเพื่อนำไปผลิต"สื่ออักษรเบรลล์"
สำหรับผู้พิการทางสายตา

ท่านสามารถนำส่งได้ที่
-อถล. แต่ละหมู่บ้าน
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา
สอบถามได้ที่053-850-103 ต่อ 503

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
02/01/2024

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567
จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 09.09 น.นายจำรัส คำราพิศ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนรา...
02/01/2024

วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 09.09 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
พนักงานเทศบาล ไหว้ศาลพระภูมิ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน
ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ปีใหม่2567
เริ่มทำงานวันแรก เทศบาลตำบลท่าศาลา
เตรียมพร้อมเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชน
อย่างดีที่สุด

ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

วันที่1 มกราคม2567 เวลา 07.00 น .นายจำรัส  คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาข...
01/01/2024

วันที่1 มกราคม2567 เวลา 07.00 น .
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ฝ่ายปกครอง
และประชาชนชาวตำบลท่าศาลา ตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร จำนวน 99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567
ณ ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
และขออนุโมทนาบุญกับท่านพระปลัดสถิตย์ โพธิยาโณ รองจอว.วัดบวกครกหลวง/ประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตร และขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนต่อลมหายใจเพื่อผู้ป่วยตำบลท่าศาลา ดำเนินงานโดยสตรีตำบลท่าศาลา
บุญแรกของปีใหม่2567 ขออานิสงส์การทำบุญ
จัดตั้งกองทุนต่อลมหายใจครั้งนี้ดลบันดาลให้
ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข
สุขภาพแข็งแรงพานพบแต่สิ่งดีมีมงคลตลอดปีและตลอดไปสำหรับยอดเงินทำบุญ 5,830 บาท

ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ครับ
31/12/2023

สวัสดีปีใหม่ครับ

วันที่28-29 ธันวาคม2566 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข...
29/12/2023

วันที่28-29 ธันวาคม2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นายธวัชชัย กันทะวันนา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ร้านอาหารในพื้นที่เพื่อ
ตรวจสิ่งปนเปื้อนในอาหารในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2567สืบเนื่อง
จากพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 และอาหารเป็นส่วนหนึ่ง
ในปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์
การรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยนั้น
อาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ภาพ/ข้อมูล: กองสาธารณสุข
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

วันที่28ธันวาคม2566 เวลา10.00นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธีเปิด จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลป...
29/12/2023

วันที่28ธันวาคม2566 เวลา10.00
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธีเปิด จุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง
กำนันตำบลท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านศรีบัวเงิน ประธาน อสม. สมาชิก อสม. สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลท่าศาลา พนักงานเข้าร่วม
ในพิธีเปิด จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล
ณ ปากทางเข้าหมู่ที่1บ้านบวกครกหลวง
ซึ่งปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่รัฐบาล
ได้ให้ความสำคัญเป็น อย่างมาก ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง สภาพถนน ป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ การขับขี่ยานพาหนะในขณะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ของเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรมีความอุ่นใจและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

ขอบพระคุณ NBT NORTHที่นำเสนอข่าว NORTH หลายพื้นที่ เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
29/12/2023

ขอบพระคุณ NBT NORTHที่นำเสนอข่าว
NORTH หลายพื้นที่
เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

NORTH หลายพื้นที่ เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566เวลา 15.30 น.นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบล...
27/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566เวลา 15.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
และนายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นำข้าราชการและพนักงานออกกำลังกายตาม
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย Happy AND Healthy
ดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชรีรัตน์ คุณยศยิ่ง
เป็นวิทยากรในการนำเต้นในกิจกรรมการออกกำลังกาย Happy AND Healthy จะจัดกิจกรรมทุกวันพุธเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง
และผ่อนคลายจากการทำงาน

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์:
ข้อมูล: กองสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเทศบาล
27/12/2023

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเทศบาล

ประชาสัมพันธ์สายด่วนแจ้งเหตุไฟไหม้และเหตุด่วนฉุกเฉิน
25/12/2023

ประชาสัมพันธ์สายด่วนแจ้งเหตุไฟไหม้
และเหตุด่วนฉุกเฉิน

วันที่ 25 ธันวาคา 2566 เวลา 13.30 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต้อนรั...
25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคา 2566 เวลา 13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ต้อนรับคุณจากคุณทักษิณา อ่ำเมือง
ประธานกรรมการ มูลนิธิ ทักษิณา
พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมามอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องห่มกันหนาว
ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าศาลาต่อไป

ภาพ/เรียบเรียง/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นางกันยา ปัญญา รองนายก...
25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วย นางกันยา ปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในการเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4หน่วย 4 ภาคทั่วประเทศ
เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา
28 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ในโอกาสนี้ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนมูลนิธิกาญจนบารมี
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
รองปลัดอบจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลาและหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมในพิธีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
อาการของโรคและการรักษา มีการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ฝึกหัดการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ทั้งนี้ในรายที่พบความผิดปกติจะได้รับการตรวจเต้านม
โดยแพทย์ด้วยการตรวจอัลตราชาวด์และแมมโมแกรม
และกลุ่มที่ผิดปกตินี้จะได้รับการส่งต่อรักษาอย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฯมีจุดให้บริการจำนวน4 แห่ง
25 อำเภอ จำนวน 3,700 คน( ระหว่างวันที่ 12-28 ธันวาคม 2565
และวันที่ 10-19 มกราคม2567)
และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2566
ณ อาคารศาลาสหกิจ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น
เทศบาลตำบลท่าศาลา ผู้เข้ารับบริการจาก
อำเภอเมือง เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย
อำเภอสะเมิงและอำเภอกัลยาณิวัฒนา
เป้าหมายจำนวน 600 คน
และในเดือนมกราคมครั้งที่ 4
วันที่ 10-12 มกราคม 2567
จัดที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง
ผู้เข้ารับบริการจากอำเภอสันกำแพง
อำเภอสารภี อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอหางดง
อำเภอแม่ออนและอำเภอแม่วางเป้าหมายจำนวน 750 คน
และครั้งที่ 5วันที่ 15-19 มกราคม 2567
จัดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด
ผู้เข้ารับบริการจากอำเภอฮอด
อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ
อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แจ่ม
อำเภอสันป่าตอง และอำเภอออมก๋อย
วางเป้าหมายจำนวน 750 คน

ภาพ/เรียบเรียง/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์

25/12/2023

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 ตั้งแต่เวลา 6 เช้าโมงเป็นต้นไป
ณ ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
#ทำบุญตักบาตร
#ทำบุญปีใหม่
#ท่าศาลา

23/12/2023
ผลผลิตออกแล้วพร้อมจำหน่าย🥬ผักปลอดสารพิษ จาก สวนผักฮอมฮัก ปลูกผักรักษ์โลก"ที่ปลูกในวันนั้นได้นำมาจำหน่ายให้กับเพื่อนๆพี่ๆ...
23/12/2023

ผลผลิตออกแล้วพร้อมจำหน่าย
🥬ผักปลอดสารพิษ จาก
สวนผักฮอมฮัก ปลูกผักรักษ์โลก"
ที่ปลูกในวันนั้นได้นำมาจำหน่ายให้กับ
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพนักงานด้วยกัน
#สร้างความมั่นคงทางอาหารและปลอดสารด้วย

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการโครงการส่งเส...
22/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการ
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย Happy AND Healthy
ดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมมีการออกกำลังกายมี
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม
และกิจกรรมการออกกำลังกาย Happy AND Healthy
จะจัดกิจกรรมทุกวันพุธเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและผ่อนคลายจากการทำงาน

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์:
ข้อมูล: กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วราชการ และ...
22/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางผุสนีย์ จีมีโน่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้ประสานงานมูลนิธิกาญจนบารมี(ภาคเหนือ)และคณะลงพื้นที่
เพี่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย
เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา
28 กรกฎาคม 2565

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ(3)กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมเข้าจังหวะ(ดนตรีบำบัด) ณ อาคารศ...
21/12/2023

ภาพบรรยากาศ(3)
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 กิจกรรมเข้าจังหวะ
(ดนตรีบำบัด) ณ อาคารศาลาสหกิจ
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ(2)กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมเข้าจังหวะ(ดนตรีบำบัด) ณ อาคารศ...
21/12/2023

ภาพบรรยากาศ(2)
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 กิจกรรมเข้าจังหวะ
(ดนตรีบำบัด) ณ อาคารศาลาสหกิจ

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายจำรัส  คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิก...
21/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 น.นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมเข้าจังหวะ(ดนตรีบำบัด) ณ อาคารศาลาสหกิจ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้เรียนรู้และ
ทบทวนตนเองผ่านเสียงดนตรี
และเรียนรู้และฝึกทักษะตนเอง
ผ่านเสียงเพลงประกอบท่าทางเพื่อ
เป็นการฝึกกิจกรรมสันทนาการ
และได้ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปี
และต้อนรับปีใหม่2567 นอกจากนั้นได้
จัดกิจกรรมการแลกของขวัญ
และร่วมกันจัดประกวดนางงามศูนย์สร้างสุข
และการประกวดขวัญใจศูนย์สร้างสุข
เพื่อเป็นการสร้างความสุขส่งท้ายปี 2566

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล: งานสวัสดิการ

ขอบพระคณ NBT NORTH NORTH วัดในเขตเมืองเชียงใหม่ต่อโลงศพเอง เพื่อมอบให้กับศพผู้ยากไร้ ศพไร้ญาติ พร้อมกับตั้งศูนย์สงเคราะ...
20/12/2023

ขอบพระคณ NBT NORTH
NORTH วัดในเขตเมืองเชียงใหม่ต่อโลงศพเอง เพื่อมอบให้กับศพผู้ยากไร้ ศพไร้ญาติ พร้อมกับตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ทั่วผืนแผ่นดินเดียวกัน

NORTH วัดในเขตเมืองเชียงใหม่ต่อโลงศพเอง เพื่อมอบให้กับศพผู้ยากไร้ ศพไร้ญาติ พร้อมกับตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู....

ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประเพณีทำบุญตักบาตรพระอุปคุต #ในวันเป็งปุ๊ด ที่ 27 ธันวาคม ...
20/12/2023

ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ประเพณีทำบุญตักบาตรพระอุปคุต
#ในวันเป็งปุ๊ด ที่ 27 ธันวาคม 2566
#ตักบาตรพระอุปคุต เวลา 00.09 น. (หลังเที่ยงคืนวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566)
#พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรจำนวน 21 รูป
#ณ วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พระปลัดสถิตย์ โพธิญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 089 - 234-4542

20/12/2023
ประชาสัมพันธ์จากกองคลังบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2567 (ต่อ)
14/12/2023

ประชาสัมพันธ์จากกองคลัง
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ปี 2567 (ต่อ)

ประชาสัมพันธ์จากกองคลัง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2567
14/12/2023

ประชาสัมพันธ์จากกองคลัง
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2567

ประชาสัมพันธ์จากกองคลังบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ปี 2567
14/12/2023

ประชาสัมพันธ์จากกองคลัง
บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ปี 2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 09.30 น.นายจำรัส  คำราพิศ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วย นายภัค จันทร์อ่อน  ผู้อำนวยการ...
14/12/2023

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 09.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วย นายภัค จันทร์อ่อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ร่วมกิจกรรม Kick offและประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก ปี 2566
ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นประธานในการเปิดงาน Kick off
สืบเนื่องจากอำเภอเมืองเชียงใหม่
ได้กำหนดจัดกิจกรรม Kick off
และประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก ปี 2566
เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566
(World Soil Day 2023)ตามที่กระทรวงมหาดไทย
ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567 โดยการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด"
เพื่อน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ธ.ค.66  เวลา 09.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาร่วมลงนามคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความ...
12/12/2023

วันที่ 12 ธ.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ร่วมลงนามคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ณ ห้องประชุมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา15.00 น.นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่ว...
12/12/2023

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา15.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วม
กิจกรรมปลูกวันแม่ – เกี่ยววันพ่อ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าศาลา
หมู่ที่ 3 สำหรับวัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในตำบลท่าศาลา
นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน
ส่งเสริมให้ครอบครัวในชุมชน
พึ่งตนเอง และเป็นต้นแบบการนำ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
และสร้างเครือข่ายในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข้อมูล: งานสวัสดิการสังคม
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

ขอบพระคุณNBT NORTH ที่เผยแพร่กิจกรรมของตำบลท่าศาลา NORTHคณะสงฆ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่าศาลา จัดงานมหาทานแบ่งปัน-ส...
10/12/2023

ขอบพระคุณNBT NORTH
ที่เผยแพร่กิจกรรมของตำบลท่าศาลา
NORTHคณะสงฆ์
ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่าศาลา
จัดงานมหาทานแบ่งปัน-สร้างบุญบารมี
พร้อมตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากไร้
ทั่วผืนแผ่นดินเดียวกัน

NORTHคณะสงฆ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่าศาลา จัดงานมหาทานแบ่งปัน-สร้างบุญบารมี พร้อมตั้งศูนย์สงเคราะห์....

คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพุทธสาธุชนชาวตำบลท่าศาลา จัดงานมหาทานแบ่งปัน-สร้างบุญบารมี พร้อมตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยา...
10/12/2023

คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพุทธสาธุชนชาวตำบลท่าศาลา จัดงานมหาทานแบ่งปัน-สร้างบุญบารมี พร้อมตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินเดียวกัน

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น .
ที่สำนักสงฆ์วัดมิ่งมงคลสันทรายดอนจั่น
พระครูวิทิตศาสนาทร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ประธานฝ่ายฆราวาส รวมถึงพุทธศาสนิกชน
ชาวตำบลท่าศาลา ฝ่ายปกครองตำบลท่าศาลา
ร่วมกิจกรรมมหาทานในโครงการ
แบ่งปันกัน สร้างบุญบารมี
ด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค
ของใช้ผู้ป่วยติดเตียง และยาฆ่าเชื้อฯ
ให้กับศูนย์สงเคราะห์โลงศพ และยังบริจาค
เครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 300 ชุด ให้กับผู้ยากไร้
พระมนตรี ติสสโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดมิ่งมงคลสันทรายดอนจั่น เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักสงฆ์ฯ ได้เปิดศูนย์สงเคราะห์โลงศพ ทางสำนักฯ
และจิตอาสาได้ช่วยกันสร้างหรือต่อโลงศพเอง
เพื่อนำไปบริจาคโลงศพให้กับศพไร้ญาติ
และศพผู้ยากไร้ ที่ผ่านมาในแต่ละเดือนทางสำนักฯ
ได้บริจาคโลงศพประมาณ20-30 โลงให้กับศพ
ที่ไร้ญาติและศพผู้ยากไร้ นอกจากนั้นทางสำนักฯยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินเดียวกันอีกด้วย

ภาพ/เรียงเรียง:งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลามอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเท...
08/12/2023

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรี
และนายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรี
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
“กิจกรรมรักษ์โลกบนผืนผ้า(Eco Print)
ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา
และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จากนั้น เวลา 10.30 น.นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาเรื่อง Eco print
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ
และการสร้างรายได้จากผ้าพิมพ์สีและลวดลายจากธรรมชาติ
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โดยได้ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมการทำงานด้านการพัฒนาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวต่อไป

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานสวัสดิการสังคม

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ ร...
08/12/2023

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัด
นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสงกรานต์ ลาพิมล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
และผู้ดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มที่ทีภาวะพึ่งพิง(Care giver)
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างมหาวิทยาเชียงใหม่
ร่วมกับเทศบาลท่าศาลา ป่าแดด สุเทพ ป่าบง รพ.นครพิงค์
และ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ CG
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Care Giver 4.0

ภาพ:เรียบเรียง/งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:กองสาธารณสุข

วันที่ 7ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.นางวรรณา เลิศเกียรติดำรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานใน...
07/12/2023

วันที่ 7ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางวรรณา เลิศเกียรติดำรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอเมืองเชียงใหม่
ณ ห้องคลินิก กฎหมาย เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยมีนางพรรณี พรหมวิชัย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่
,เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

179 หมู่ 2 เทศบาลตำบลท่าศาลา
Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653850008

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด