เจาะบาดาล เชียงใหม่ - บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด - เจาะน้ำบาดาล คุณภาพ

เจาะบาดาล เชียงใหม่ - บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด - เจาะน้ำบาดาล คุณภาพ เจาะน้ำบาดาล เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
ป Call 081-6028767
(4)

เจาะบาดาลเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
เป่าล้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล แก้ไขบ่อบาดาลเก่า โดยช่างเจาะบาดาลผู้ชำนาญการ ผู้มีประสบการณ์งานบาดาล กว่า 34 ปี ได้รับการรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล การเป่าล้าง บ่อน้ำบาดาล การแก้ไขบ่อบาดาล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำ เช่น ระบบกรองน้ำ ถังกรองน้ำ สารกรองน้ำ ระบบปั๊มพ์ ถังเก็บน้ำ

ติดต่อ 081-6028767

Our services are artesian well dr

illing, airlifting for artesian well development and water system by more than 34 years of both seasoned and licensed artesian well driller and plumber. We provide free consultation for artesian well drilling , airlifting for well development and water supply system such as water filtration system, water treatment filter, filter media, pumping system, water storage tank .

3 สิ่งสำคัญ กับความแตกต่างงานเจาะบาดาลโดย บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัดงานเจาะบ่อบาดาล  ราคาจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่มีส...
21/04/2022

3 สิ่งสำคัญ กับความแตกต่างงานเจาะบาดาล
โดย บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด

งานเจาะบ่อบาดาล ราคาจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่มีสิ่งที่ต้องคำนึงดังนี้

1. คุณภาพงานเจาะบาดาล

การสร้างบ่อบาดาลที่สามารถป้องกันปัญหาทรายเข้าบ่อ ซึ่งก่อความเสียหายแก่ปั๊มในระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณทรายที่เข้ามา ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป่าล้างบ่อ และ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาปั๊มติดทรายเรื่อย ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ติดตามมาเหล่านี้ จะพบว่าผลงานบ่อบาดาลที่ได้นั้นคุัมค่าหรือไม่

2. คุณภาพของวัสดุที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ท่อกรุบ่อบาดาล หรือปั๊มน้ำบาดาล

- ท่อกรุบ่อบาดาล ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการทำให้บ่อบาดาลสามารถใช้งานได้ แต่ละยี่ห้อ มีคุณภาพ และ ราคาแตกต่างกันออกไปพอสมควร มีผลต่ออายุการใช้งานของบ่อบาดาล การเลือกใช้วัสดุท่อที่มีคุณภาพสำหรับงานบาดาล อาทิเช่น ท่อน้ำไทย และอื่นๆ เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้

- ปั๊มน้ำบาดาล แต่ละยี่ห้อ แต่ละแหล่งที่มา (เช่น จากจีน หรือจากสหรัฐ) จะมีความคงทน และ อายุการใช้งานแตกต่างกันออกไป ส่วนที่สำคัญต่อคุณภาพปั๊มเป็นอย่างยิ่ง คือ มอเตอร์ปั๊มน้ำ ควรเลือกจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ

แม้ว่าราคาเจาะน้ำบาดาลจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ ต้นทุนวัสดุที่มีคุณภาพ ระหว่างเกรดคุณภาพดี กับ คุณภาพต่ำในท้องตลาด จะต่างกันมาก ซึ่งต้องให้ความสำคัญในจุดนี้ สามารถเลือกสรรให้เหมาะสมและตามกำลังความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน

3. บริการหลังการขาย งานเจาะน้ำบาดาล เป็นการลงทุนระยะยาว จึงจำเป็นต้องมีบริการหลังการขาย ที่ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที เพราะความต้องการน้ำ เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ จึงควรใช้บริการช่างเจาะในพื้นที่ สามารถติดตามให้มารับผิดชอบผลงานได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเกิดปัญหา ช่างเจาะบาดาลที่เลือกนั้นสามารถมารับผิดชอบผลงานของตนได้

ทั้งนี้ ปัญหาความขาดแคลนน้ำ ไม่จำเป็นจะต้องแก้ด้วยการเจาะบ่อบาดาลเสมอไป
เพราะทุกปัญหา ไม่ได้มีวิธีแก้เพียงทางเดียว ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนาน ในมิติปัญหาการขาดแคลนน้ำ
หากมีทางอื่นที่ประหยัดกว่า การค้นหาทางเลือกอื่นร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ เป็นสิ่งที่แนะนำได้เสมอๆ

ผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบน้ำบาดาลในเขตชายฝั่งทะเลโดย บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัดการมุ่งแสวงหาน้ำบาดาลมาใช้งานโดยไม่คำนึง...
26/09/2020

ผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบน้ำบาดาลในเขตชายฝั่งทะเล
โดย บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด

การมุ่งแสวงหาน้ำบาดาลมาใช้งานโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งวิกฤติที่รุนแรงต่อระบบน้ำบาดาลแนวชายฝั่งทะเล
ภาครัฐภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ออกใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล โดยไม่เข้าใจและไม่ตระหนัก ไม่วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะการเจาะน้ำบาดาลชายฝั่งทะเลในเขตชั้นหิน ที่แตกต่างจากเขตชั้นดินตะกอนชายฝั่ง

การเจาะบ่อบาดาลในเขตชั้นดินตะกอนจะใช้น้ำโคลนในการเจาะ เพื่อเคลือบผนังบ่อบาดาลให้บ่อคงรูปบ่อตามความลึกที่เจาะลงไป การเจาะบาดาลจะเจาะผ่านชั้นน้ำได้หลายชั้น ส่วนการติดตั้งบ่อบาดาลใช้ท่อหย่อนลงไป จะเลือกเปิดท่อกรองน้ำให้น้ำไหลเข้าบ่อตามชั้นน้ำแต่ละชั้นที่เลือกไว้ ชั้นน้ำที่ไม่ถูกเลือกจึงถูกผนึกกั้นไว้ด้วยผนังโคลน ไม่สามารถไหลเข้าสู่บ่อบาดาลได้ จากนั้นจึงเป่าพัฒนาบ่อบาดาลด้วยลม เพื่อให้ชั้นน้ำที่ถูกผนึกไว้ไหลเข้าสู่ท่อกรองน้ำของบ่อบาดาล
แต่การเจาะบ่อบาดาลในเขตชั้นหินต้องใช้ลมแรงดันสูงในการเจาะ น้ำบาดาลในชั้นหินจะไหลอยู่ในแนวแตกของชั้นหินในแต่ละความลึก เป็นชั้นน้ำบาดาลแต่ละชั้น จะเจาะผ่านไปทุก ๆ ชั้น จนกระทั่งลึกถึงหินที่แข็งไม่มีรอยแตกร้าว ซึ่งไม่มีน้ำบาดาลไหลผ่านจึงหยุดเจาะ บ่อชั้นหินจะคงรูปจึงไม่มีการเคลือบบ่อเหมือนการเจาะน้ำบาดาลด้วยระบบน้ำโคลน ชั้นน้ำทุกชั้นที่เจอจะถูกเปิดให้ไหลเข้าสู่บ่อและไหลรวมเข้าหากันได้ ดังนั้นทุกบ่อบาดาลที่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ โดยวิธีนี้ ก็จะทวีปริมาณการไหลเข้าปะปนกันของชั้นน้ำทุกชั้นมากขึ้น

สิ่งที่ต้องคำนึง คือ เขตชายฝั่งทะเล ชั้นหินแตกร้าวหลายชั้นนั้นมีชั้นที่บรรจบกับน้ำเค็ม ซึ่งทำให้น้ำเค็มทะลักเข้ามาปะปนกับชั้นน้ำจืด และค่อย ๆ ขยายกินอาณาบริเวณกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ชั้นน้ำบาดาลที่จืดจึงเสียหายใช้งานไม่ได้ นับเป็นความรุนแรงที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอุทกศาสตร์ ที่ปราศจากการพูดถึง

ปัญหาน้ำเค็มในบ่อบาดาลชายฝั่งทะเลในเขตชั้นหิน เป็นปัญหาที่ยังไม่พบวิธีการแก้ไข เราทำได้แต่เพียงหลีกเลี่ยง โดยการเลิกใช้งาน ถึงกระนั้นน้ำเค็มก็ยังคงไหลปะปนเข้ามาตลอดเวลา ดังนั้นน้ำเค็มจะพบแทนที่น้ำจืดในบ่อบาดาลชายฝั่งทะเลมากขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังอนุญาตให้เจาะบาดาลในเขตดังกล่าว

เป็นความจริงที่เกิดขึ้น จากความไม่รู้ของภูมิปัญญาในอดีต
เรามักเรียนรู้จากข้อผิด ไปหาข้อถูกเสมอ.

ผลกระทบที่รุนแรงของบ่อน้ำบาดาลต่อชั้นน้ำบาดาลการคำนึงเพียงความต้องการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการ ไม่เพีย...
04/09/2020

ผลกระทบที่รุนแรงของบ่อน้ำบาดาลต่อชั้นน้ำบาดาล

การคำนึงเพียงความต้องการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการ ไม่เพียงแต่การทำน้ำจืดที่สะสมอยู่ในวัฏจักรช้านั้นลดปริมาณลง (วัฏจักรช้า อ่านได้จากบทความ แหวกว่ายในวัฏจักรของน้ำ) โดยถูกสูบดึงขึ้นมาและไหลลงสู่ทะเลที่แสนเค็ม

จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง ซึ่งแปรผันตรงกับปริมาณน้ำฝนที่ลดลง

ยิ่งความถี่ของบ่อน้ำบาดาลที่เจาะลงในแต่ละพื้นที่

สิ่งที่เราไม่เคยตระหนักคือ

ชั้นน้ำบาดาลที่แยกชั้นกันอย่างชัดเจน หรือ หากไหลแทรกซึมลงสู่ชั้นถัดไปได้ ก็กินเวลาช้านานเป็นแรมปี หรือ นับร้อยปี แต่บ่อบาดาลทั้งหลายที่เปิดช่องให้น้ำบาดาลแต่ละชั้น ไหลรวมเข้ามาในบ่ออย่างรวดเร็ว เพื่อให้บ่อรับน้ำได้อย่างสูงสุด เป็นหลักประกันความเพียงพอต่อการใช้งานนั้น

ไม่เพียงแต่น้ำแต่ละชั้นจะถูกสูบขึ้นมาใช้งาน น้ำจากชั้นน้ำต่างชั้นที่แยกกันอยู่ และมีแรงดันที่แตกต่างกัน ยังไหลเข้าหากัน เชื่อมต่อชั้นน้ำที่เคยแยกกันอย่างอิสระ เกิดการเชื่อมประสานกัน ชั้นน้ำจึงเริ่มผสมกัน และไหลต่อเนื่องจากดินแดนที่ราบสูงจนถึงฝั่งทะเล ด้วยความถี่ของบ่อบาดาลที่มากขึ้น ชั้นน้ำบาดาลก็ผสมกันมากขึ้นจนเกิดผลกระทบที่ปรากฏให้สังเกตได้ชัดเจนขึ้น

คุณภาพของชั้นน้ำบาดาลแต่ละชั้นจะแตกต่างกัน บ่อบาดาลที่เคยใช้งาน จึงเริ่มเกิดปัญหาผลกระทบ ความขุ่น , สารละลายในน้ำ เช่น เหล็ก แมงกานีส หินปูน ฯลฯ จากน้ำที่ไม่เคยมี ก็มีปะปนเข้ามากับน้ำที่สูบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะน้ำท่วมที่ไหลลงบ่อบาดาลโดยตรง ก็สร้างความสกปรกอย่างมหาศาลให้แก่ชั้นน้ำ และ น้ำสกปรกนี้จะแผ่กระจายขยายในชั้นใต้ดินกินอาณาบริเวณกว้างไพศาล

ดังนั้น ระยะหลัง ๆ บ่อยครั้งผู้ใช้น้ำจึงพบคุณภาพน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาเปลี่ยนไปจากเดิม
ที่สำคัญคือ เปลี่ยนไปสู่คุณภาพที่แย่ลง
นี่คือความเป็นจริง ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
แต่ผลที่สิ้นสุดยังหาคำตอบไม่เจอ

3 สิ่งสำคัญ กับการออกแบบงานเจาะบ่อบาดาล ที่คุณอาจไม่ทราบโดย บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด          ทุกคนที่เจาะบาดาล ล้ว...
01/05/2020

3 สิ่งสำคัญ กับการออกแบบงานเจาะบ่อบาดาล ที่คุณอาจไม่ทราบ
โดย บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด

ทุกคนที่เจาะบาดาล ล้วนต้องการน้ำ ต่างปรารถนาอยากได้น้ำมาใช้งานในปริมาณมากที่สุด

แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการ ที่ทำให้หลายคนที่เจาะบ่อบาดาลเพราะต้องการน้ำ กลับไม่ได้น้ำตามที่ต้องการ ซ้ำยังสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ เรามาดูกันว่า เราต้องมีข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

1.พื้นที่นั้นมีชั้นน้ำสมบูรณ์เพียงไร ในความลึกเท่าใด

หากพื้นที่นั้นให้น้ำมาก ก็สามารถเลือกเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อติดตั้งปั๊มขนาดใหญ่ได้ แต่ หากพื้นที่นั้นให้น้ำน้อย กลับเลือกเจาะบ่อขนาดใหญ่ ก็สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยเหตุผลในข้อต่อมา

2.บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ๆ ให้น้ำสูงที่สุดถึงกี่ ลบ.ม./ชม.

ในพื้นที่ชั้นน้ำสมบูรณ์ บ่อ 4 นิ้ว สามารถให้น้ำได้เกิน 40 ลบ.ม./ชม เลยทีเดียว

❗️มีความเข้าใจผิดที่คิดว่า บ่อบาดาลขนาดเล็ก ให้น้ำปริมาณหนึ่ง ซึ่งไม่มาก พอเลือกขยายขนาดบ่อแล้ว เจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ขึ้นจะให้น้ำเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเดียวกัน เช่น บ่อขนาด 4 นิ้วให้น้ำ 10 ลบ.ม./ชม. พอขยายเป็น 6 นิ้ว จะให้น้ำ 15 ลบ.ม./ชม. หรือ ขยายเป็น 8 นิ้ว จะให้น้ำถึง 20 ลบ.ม./ชม.

การเลือกขนาดบ่อใหญ่ขึ้น จะเพิ่มปริมาณน้ำไหลเข้าบ่อเพียง 10-20% ตามขนาดที่ขยายเท่านั้นเอง จึงต้องคำนึงระหว่างความเป็นจริง กับ ความต้องการใช้น้ำของเรา ซึ่ง เราควรเลือกเพิ่มจำนวนบ่อ มากกว่าเพิ่มขนาดของบ่อ

3.ปั๊มน้ำบาดาล มีกี่ขนาด
ปั๊มน้ำบาดาลที่สามารถเลือกติดตั้งในบ่อบาดาลตามขนาดเหล่านั้น มีหลายขนาด ที่สามารถติดตั้งในบ่อ 4 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว หรือ 10 นิ้ว

แม้ต้องการสูบน้ำปริมาณมาก เช่น 24 ลบ.ม./ชม. ก็มีปั๊มที่ติดตั้งในบ่อ 4 นิ้ว ที่ให้น้ำในปริมาณนี้ได้ แต่ถ้าต้องการสูบน้ำในบ่อที่ให้น้ำเกิน 30 ลบ.ม./ชม. จึงจะต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องติดตั้งในบ่อ 6 นิ้ว จึงต้องเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หรือ พื้นที่ให้น้ำเกิน 60 ลบ.ม./ชม. ปั๊มน้ำบาดาลที่ใช้เพื่อให้น้ำในปริมาณนี้ ต้องติดตั้งในบ่อ 8 นิ้ว (ซึ่งปริมาณน้ำขนาดนี้ในเชียงใหม่ จะพบได้เพียงบางพื้นที่)

ปัจจัยข้างต้นนี้ โดยหลักแล้ว จะพบว่า ความสมบูรณ์ของชั้นน้ำ และ ศักยภาพน้ำบาดาลของพื้นที่ จะเป็นตัวกำหนด นำมาสู่การพิจารณาออกแบบขนาดของบ่อบาดาล เป็นข้อมูลให้เราทราบว่าจะเลือกเจาะน้ำบาดาลขนาดบ่อกี่นิ้ว ลึกเท่าไหร่ ด้วยเหตุผลใด

ข้อมูลเหล่านี้ สามารถปรึกษาได้จากช่างเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ ซึ่งจะมีความชำนาญ สามารถให้บริการหลังการขาย ง่ายต่อการติดตาม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานเจาะบาดาล รวมถึงงานบริการอื่น ๆ

สำหรับงานเจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่ สามารถปรึกษาทางบริษัท เรายินดีให้คำปรึกษา ประเมินหน้างาน ประมาณราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากเป็นไปได้ เรายินดีนำเสนอทางเลือก ที่อาจไม่จำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาล

แหวกว่ายในวัฏจักรของน้ำโดยบริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด     โลกดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยน้ำ  แต่ทว่ามากกว่า 97% เป็นน้ำเค็...
14/10/2019

แหวกว่ายในวัฏจักรของน้ำ

โดยบริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด

โลกดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยน้ำ แต่ทว่ามากกว่า 97% เป็นน้ำเค็ม ซึ่งใช้บริโภคไม่ได้ การทำให้เป็นน้ำจืดก็มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ถึง 3 % ของน้ำในโลกนี้ที่เป็นน้ำจืด ที่สำคัญสองในสามของน้ำจืดนี้ถูกกักขังอยู่ในรูปน้ำแข็งที่ขั้วโลกและยอดเขาสูง เพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่อยู่ในรูปของเหลว ซึ่งในปริมาณนี้ส่วนใหญ่อยู่ตามช่องว่างของหิน เป็นชั้นน้ำของน้ำบาดาล

น้ำจืดส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่บนดิน และประมาณกว่า 40% อยู่ในทะเลสาบ อีกกว่า 40% อยู่ในรูปความชื้นในดิน อีกประมาณ 6% หรือหนึ่งในพันของน้ำทั้งหมดอยู่ในรูปไอน้ำในบรรยากาศ อีกราว ๆ 5% อยู่ในส่วนของแม่น้ำ และที่เหลือเล็กน้อยประกอบอยู่ในสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์

นั่นเป็นการมอง ณ จุดใดจุดหนึ่ง แต่น้ำไม่เคยหยุดนิ่ง น้ำเคลื่อนที่ตลอดเวลา ผ่านดิน ผ่านชั้นหินดึกดำบรรพ์ ผ่านแม่น้ำลงสู่มหาสมุทร แข็งตัว ละลาย ระเหยรวมตัวเป็นเมฆ และตกลงมาเป็นฝนอีกครั้ง จากภาพนิ่งนี้บอกให้เราทราบว่าน้ำจืดมีไม่มากและอยู่ในภาวะวิกฤต

น้ำบาดาลเป็นน้ำแหล่งใหญ่ตามธรรมชาติ แต่แหล่งน้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดกลับอยู่ในทะเลทรายที่ไม่มีน้ำมาเติม เนื่องจากไม่มีฝน อยู่ในรอยพรุนของหินทรายใต้ทะเลทรายซาฮาร่าและคาบสมุทรอาหรับ หรือที่อื่น ๆ ตามที่แห้งแล้งที่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย ในใจกลางทวีปออสเตรเลีย หรือที่ราบสูงอเมริกา

เราสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้ แต่เมื่อสูบแล้วปริมาณน้ำจะลดลง ประมาณว่ามีเพียง 0.1% ของชั้นน้ำบาดาลเท่านั้นที่ถูกเติมโดยน้ำฝนในแต่ละปี เพราะการเคลื่อนที่ที่ช้ามาก ปริมาณของเวลาที่น้ำอยู่ในชั้นน้ำแต่ละชั้น มีตั้งแต่ไม่กี่เดือน จนถึงนับล้านปี โดยเฉลี่ยก็หลายพันปี น้ำในแหล่งกักเก็บอื่น เช่น ภูเขาน้ำแข็ง ก็ใช้เวลาอยู่อย่างนั้น เป็นเวลานานเช่นเดียวกับน้ำบาดาล เราอาจเรียกได้ว่า เป็นวัฏจักรของน้ำที่ “ช้า” วัฏจักรที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่ต่างจากการเดินของหอยทาก ในขณะที่น้ำส่วนอื่นของวัฏจักร ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าวัฏจักรช้า ก็คือ วัฏจักร “เร็ว” เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงกว่ามาก เช่น น้ำที่ระเหยเป็นไอ ไม่ว่าจะบนบกหรือในทะเล กลายเป็นเมฆ กลั่นตัวเป็นฝน ตกลงมา แล้วระเหยขึ้นไปอีก

แน่นอนว่าน้ำบางส่วนของวัฏจักรเร็ว ก็ออกจากระบบเร็วเข้าสู่ระบบช้า น้ำฝนซึมผ่านชั้นหิน หรือกลายเป็นน้ำแข็งบนภูเขาน้ำแข็ง หรือไปเป็นส่วนหนึ่งของพืชและสัตว์ และน้ำบางส่วน ก็เคลื่อนจากวัฏจักรช้าสู่วัฏจักรเร็ว เช่น น้ำแข็งละลาย น้ำซึมจากชั้นหินสู่ตาน้ำ
เพราะพื้นผิวของโลกส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทร ดังนั้นน้ำวัฏจักรเร็วส่วนใหญ่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเราเท่าไหร่นัก เพราะประกอบไปด้วยน้ำที่ระเหยจากทะเล แล้วกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนกลับลงสู่ทะเล มีเพียงบางส่วนที่เหลือที่ตกลงสู่พื้นดิน ด้วยอิทธิพลของมรสุมหรือพายุ อีกทั้งการลดลงของป่าไม้ที่ดึงน้ำซึมลงใต้ดินชะลอลดการไหลบ่าของน้ำก่อนมุ่งหน้าลงสู่ทะเล จึงก่อให้เกิดน้ำท่วม เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีน้ำคายตัวจากดินจึงเกิดภาวะน้ำแล้ง เป็นวงจรยากที่จะแก้ไขเคียงคู่กันปรากฏให้เจอถี่ขึ้นเรื่อยมา

น้ำในแม่น้ำทั้งหลายเราได้ใช้แค่ไหน มีเพียงหนึ่งในสามที่ถูกใช้งาน ซึ่งธรรมชาติก็เล่นตลกกับเรา แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ เกือบทั้งหมดอยู่ในป่าภูมิภาคที่น้อยคนสามารถอยู่ได้ เช่น แม่น้ำอเมซอน, แม่น้ำคองโก, แม่น้ำโอริโนโค น้ำจากแม่น้ำ 3 แห่งนี้มีปริมาณถึงหนึ่งในสี่ของน้ำที่มนุษย์สามารถใช้ได้ กลับไหลลงสู่ทะเล ส่วนอีกสองแห่งอยู่ในไซบีเรียไหลสู่อาร์คติค ที่ที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่

จะเห็นได้ว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น น้ำในแม่น้ำและน้ำสำรองใต้ดินจึงควรได้รับการเหลียวแลและใช้ด้วยความรับผิดชอบ น้ำในวัฏจักรช้าควรได้รับความใส่ใจตระหนักรู้ เมื่อถูกนำขึ้นมาสู่วัฏจักรเร็ว โดยใช้ให้ก่อประโยชน์คุ้มค่าในทุก ๆ หยด อีกทั้งหาทางร่วมกันชะลอภาวะโลกร้อนที่เร่งให้น้ำแข็งขั้วโลกและบนเขาสูงจากวัฏจักรช้าละลายตัว เข้าสู่วัฏจักรเร็วลงสู่ทะเลที่แสนเค็ม.

Cr. When the rivers run dry
WATER--THE DEFINING CRISIS OF THE TWENTY-FIRST CENTURY
Fred Pearce

Image by WikiImages from Pixabay

04/04/2019

เราจะเป่าล้างบ่อบาดาลเมื่อใด
โดย บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด

บ่อบาดาลที่ไม่ได้ใช้มานานปีและไม่มีข้อมูลของบ่อใดๆ เลย เช่น ความลึกบ่อ,ระดับน้ำ,ปริมาณน้ำและระยะน้ำลด เราไม่สามารถกำหนดขนาดและความลึกของปั๊มน้ำที่จะติดตั้ง จึงจำเป็นต้องเป่าล้างบ่อและถือโอกาสเก็บข้อมูลดังกล่าว

สำหรับบ่อบาดาลที่ใช้งานปกติประจำมีข้อควรพิจารณาคร่าวๆ คือ

1.ปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาน้อยกว่าปกติมาก จนสังเกตได้ หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

2.มีทรายปนขึ้นมากับน้ำ จากเดิมที่ไม่มี หรือมีมากขึ้นเป็นลำดับ

3.มีสิ่งปนเปื้อนขึ้นมากับน้ำ เช่น สี กลิ่น ตะกอน

สำหรับบ่อบาดาลที่ใช้งานปกติไม่มีปัญหาใดๆ ดังกล่าว จะถือโอกาสเป่าล้างเป็นระยะๆ ดีไหม อยากให้ทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของบ่อบาดาล ก่อนที่จะหาคำตอบ กล่าวคือ

ธรรมชาติของน้ำไม่ว่าบนดินหรือใต้ดินจะไหลผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ 2 ลักษณะ คือ

1.จะไหลมุดผ่านแทรกไปเรื่อยๆ และนำพาเศษทรายหรือตะกอนต่างๆ สานเป็น “สะพาน” กั้นกรองให้เหลือแต่น้ำผ่านไปได้ น้ำที่ผ่านลอดไปได้จะใสปราศจากเศษตะกอนหรือกรวดทราย เช่น น้ำที่ไหลผ่านกรวดทรายในถังกรองน้ำหรือในบ่อบาดาล

2.จะไหลไปตามช่องทางที่แทรกผ่านได้ง่ายสะดวก และไม่สานเป็น “สะพาน” กลับแทรกเปิดทางให้กว้างขึ้นเรื่อย เช่น ร่องน้ำต่างๆ ที่เปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆ เมื่อน้ำไหลผ่าน น้ำจะกวาดนำพาเศษตะกอนเศษทรายต่างๆ ไปกับน้ำและเปิดช่องทางให้กว้างขึ้นเรื่อยๆ น้ำจะไม่ใส พบได้ตามผิวดิน,ในถังกรองที่สารกรองเสื่อมสภาพ,ในบ่อบาดาลที่มีปัญหาข้างต้น

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวเราจึงเป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อให้กรวดกรองน้ำรอบๆ บ่อบาดาลเกิดการจัดเรียงตัวขึ้นมาใหม่ ให้เกิด “สะพาน” สานกรองเศษต่างๆ ค้างไว้

ผลของการเป่าล้างบ่อบาดาล ด้วยลักษณะการไหลตามธรรมชาติของน้ำ

1.เกิดการจัดเรียงตัวได้ใหม่ เมื่อมีกรวดกรองน้ำรอบๆ บ่อบาดาลเพียงพอ ทรายก็จะถูกขวางกั้นไม่ไหลเข้าบ่อบาดาล ทั้งนี้ขึ้นกับการทำบ่อบาดาลที่มีคุณภาพลงกรวดกรุบ่อได้ดี บ่อจะสามารถใช้งานได้ต่อไป

2.ไม่มีการจัดเรียงตัวใหม่ เนื่องจากกรวดกรองน้ำรอบๆ บ่อบาดาลไม่เพียงพอ ทรายจะเข้ามาในบ่อไม่สิ้นสุด บ่อจะไม่สามารถใช้งานได้

การเป่าบ่อจึงเปิดโอกาสให้เกิดทั้งสองกรณีได้เช่นกัน ดังนั้นเมื่อบ่อบาดาลมีปัญหา เราจึงควรเป่าบ่อ เพื่อหวังให้เกิดกรณีแรก บ่อบาดาลก็จะใช้ได้ต่อไป แต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดกรณีหลังได้เช่นกัน เมื่อกรวดกรุบ่อมีไม่มากพอที่จะสร้าง “สะพาน” จึงต้องเตรียมใจเผื่อไว้ด้วย

ดังนั้นเมื่อบ่อยังปกติดีๆ อยู่แล้ว จึงมีคำตอบว่าเราจะเสี่ยงเป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อให้เกิดกรณีแรกหรือกรณีหลังตามแต่ผลงานของช่างเจาะบาดาลที่ฝากเอาไว้ให้เราหรือ ?

*** หมายเหตุ “สะพาน” หาอ่านได้ในบทความที่ผ่านมา ***

ที่อยู่

รับเจาะบาดาล เชียงใหม่ 1/2 ถ. เวียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง เชียงใหม่
Chiang Mai

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+66816028767

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เจาะบาดาล เชียงใหม่ - บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด - เจาะน้ำบาดาล คุณภาพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เจาะบาดาล เชียงใหม่ - บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด - เจาะน้ำบาดาล คุณภาพ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

เจาะบาดาล เชียงใหม่ - Untold Story of Water Well Drilling. (English below)

คุณต้องการเจาะบาดาล เชียงใหม่ ราคาคุ้มค่า?

มีน้ำบาดาลทั้งหน้าแล้งหน้าฝน?

3 สิ่งสำคัญ ที่คุณอาจไม่ทราบ สำหรับงานเจาะบาดาล

ซึ่งเราจะเล่าให้ฟัง...

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}