หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อก.

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อก. สวัสดิการนักศึกษาและบริการการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

📢ใกล้สอบไฟนอลแล้วนะทุกคน สภาพพพ พร้อมหรือยัง!! 
มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคกันกับกิจกรรม ติวไฟนอล 1/64 ตั้งแต่วันที่...
21/09/2021

📢ใกล้สอบไฟนอลแล้วนะทุกคน สภาพพพ พร้อมหรือยัง!! 
มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคกันกับกิจกรรม ติวไฟนอล 1/64
ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. - 3 ต.ค. 64 นี้
.
🎯1. ฟิลิกส์ โดยพี่กันต์ วันที่ 22,27,29 ก.ย. 64 18.00-20.00 น.
🎯2. ENGL 1 โดยครูนีร วันที่ 25 ก.ย. 64 18.00-20.00 น.
🎯3. ENGL 3 โดยครูนีร วันที่ 26 ก.ย. 64 18.00-20.00 น.
🎯4. เคมี 111 เคมี 103 โดยครูลูกชิด วันที่ 2 ต.ค. 64 09.00-16.00 น.
🎯5. แคลคูลัส 103 แคลคูลัส 111 โดยครูโทน วันที่ 3 ต.ค. 64 09.00-16.00 น.
.
โค้ดเดียวทั้งงาน Meeting ID: 518 788 2123
.
#จดตารางไว้เลยนักรบไฟนอล
#พร้อมของแจกล้อตใหม่เพียบบเอฟให้ไวพิมพ์ให้ทัน

ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ...
21/09/2021

ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
.
มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอประกาศให้นักศึกษาดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 ที่ https://cmu.to/TcGLL

นักศึกษาที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
17/09/2021

นักศึกษาที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 อย่าลืมลืมวางแผนการชำระเงินคืนก่อนสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะมีผลต่อการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ขอรับความช่วยเหลือในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระบบยังประมวลผลไม่สมบูรณ์ ให้นักศึกษารอติดตามข่าวสารอีกครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนชำระคืนเงินกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยของนักศึกษา ในโครงการลดผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านประกาศเพิ่มเติมทาง : https://cmu.to/vzdSi

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครู คณะอุ...
16/09/2021

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้แทนนักศึกษาได้เข้ามามอบพานไหว้ครู พร้อมทั้งการ์ดไหว้ครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขัน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา และคติธรรมสอนใจ รวมถึงธำรงไว้ซึ่งการรักษาและปฏิบัติเพื่อให้เป็นประเพณีสืบทอดต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดี ในนามผู้แทนคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

16/09/2021

เนื่องด้วยเหตุขัดข้องบางประการ ทางบ้านหลังที่สอง ขอแจ้งเลื่อนการจัดเสวนาในครั้งนี้ไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 64 เวลา 10.30 - 12.00 น. ค่ะ
แต่ยังพบกันได้ใน link zoom และทาง page บ้านหลังที่สองนะคะ 😁😁

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

บ้านหลังที่สองอยากชวนทุกท่าน ร่วมฟัง พูดคุย ร่วมกันในการเสวนาทางจิตวิทยา หัวข้อ " รับมือกับความกังวลอย่างไรให้ใจเบา"
วันพฤหัสฯที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.30 -16.00 น.
สามารถลงทะเบียนร่วมพูดคุยได้ที่ https://forms.office.com/r/jAA0eGcMGT
ร่วมรับฟัง รับชมผ่านทาง FacebooK live : บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 🙂

ท่านที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุยกับวิทยากร เชิญกด join zoom meeting ตาม Link ที่แนบมานี้ได้เลยนะคะ 🙂
Join Zoom Meeting
https://cmu-th.zoom.us/j/98208659123

Meeting ID: 982 0865 9123

#บ้านหลังที่สองพร้อมรับฟัง

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน ภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564ประเมินได้ถึงวันที่...
15/09/2021

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน ภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประเมินได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะ
.
เข้าระบบประเมินได้ที่นี่
https://sis.cmu.ac.th/cmusis

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน ภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประเมินได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะ
.
เข้าระบบประเมินได้ที่นี่
https://sis.cmu.ac.th/cmusis

โครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformat...
14/09/2021

โครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีด้วยรูปแบบที่เข้ายุคสมัยเป็นสิ่งจำเป็น มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ‘HAPPY UNIVERSITY’ ตอบโจทย์วิถีใหม่ในยุคดิจิทัล เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่สนใจด้านการสร้างสื่อคอนเทนต์และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกายใจของเพื่อนนิสิต/นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://happythaiuniversity.com/voice-of-youth

โครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีด้วยรูปแบบที่เข้ายุคสมัยเป็นสิ่งจำเป็น มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ‘HAPPY UNIVERSITY’ ตอบโจทย์วิถีใหม่ในยุคดิจิทัล เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่สนใจด้านการสร้างสื่อคอนเทนต์และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกายใจของเพื่อนนิสิต/นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://happythaiuniversity.com/voice-of-youth

📌แบบฟอร์มสำหรับการจัดส่งของรางวัลในการฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สูตรลับเก่งอังกฤษกับ KRU DEW ENGLISH"  ในวัน...
13/09/2021

📌แบบฟอร์มสำหรับการจัดส่งของรางวัลในการฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สูตรลับเก่งอังกฤษกับ KRU DEW ENGLISH" ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

แบบฟอร์มจะปิดรับข้อมูลในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.

สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇👇
https://cmu.to/LvwC4

หรือสแกน QR Code ในรูปภาพ

**หมายเหตุ: ผู้ที่กรอกข้อมูลไม่ทันเวลาถือว่าสละสิทธิ์

กิจกรรมร่วมสนุกสำหรับน้องๆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยน้องๆ ชอบอะไรใน Presentation อก.อกไก่ ที่น้องๆได้ดูไป ?👇🏻สามารถพิมพ์คำต...
10/09/2021

กิจกรรมร่วมสนุกสำหรับน้องๆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

น้องๆ ชอบอะไรใน Presentation อก.อกไก่ ที่น้องๆได้ดูไป ?

👇🏻สามารถพิมพ์คำตอบได้ที่ใต้คอมเม้นต์
คำตอบไหนโดนใจพี่ๆ รับของรางวัลพรีเมียมจากคณะเราไปเลยจ้า

#อกมช #อุตสาหกรรมเกษตรมช #agrocmu #ยุพราชวิทยาลัย

กิจกรรมร่วมสนุกสำหรับน้องๆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

น้องๆ ชอบอะไรใน Presentation อก.อกไก่ ที่น้องๆได้ดูไป ?

👇🏻สามารถพิมพ์คำตอบได้ที่ใต้คอมเม้นต์
คำตอบไหนโดนใจพี่ๆ รับของรางวัลพรีเมียมจากคณะเราไปเลยจ้า

#อกมช #อุตสาหกรรมเกษตรมช #agrocmu #ยุพราชวิทยาลัย

🏫 พบกัน เร็วๆ นี้ Co-working space at Agro-CMU 💐
09/09/2021

🏫 พบกัน เร็วๆ นี้ Co-working space at Agro-CMU 💐

🏫 พบกัน เร็วๆ นี้ Co-working space at Agro-CMU 💐

09/09/2021

ขอทราบข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษาที่เข้าพัก/สำรองห้องพักในหอพักนักศึกษาด้วยค่ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม ตามที่แจ้งไว้เดิมคือ ระหว่างวันที่ 9 - ...
08/09/2021

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม ตามที่แจ้งไว้เดิมคือ ระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2564 ออกไปก่อน
.
หากมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการคลังแล้ว จะประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมให้ทราบต่อไป

เรียนออนไลน์อยู่บ้านยาว ๆ แบบนี้ มาหากิจกรรม Up Skill ให้ตัวเองกันหน่อยกับการฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สูตร...
06/09/2021

เรียนออนไลน์อยู่บ้านยาว ๆ แบบนี้ มาหากิจกรรม Up Skill ให้ตัวเองกันหน่อย
กับการฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สูตรลับเก่งอังกฤษ กับ KRU DEW ENGLISH" วันเสาร์ที่ 11 กันยายนนี้ เวลา 14.30 น.
.
มาฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้เป๊ะปัง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน กับ ครูดิว ENGLISH ติวเตอร์สายเอ็นเตอร์เทรนด์ขวัญใจวัยรุ่นยุคใหม่ใน พศ. นี้ ด้วยสไตล์การสอนที่สุดครีเอท จะทำให้พวกเราเรียนสนุกสนานและจดจำภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแน่นอน
.
นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ e-Certificate ผ่านการอบรมทุกคน พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่
https://cmu.to/agroKRUDEW

เรียนออนไลน์อยู่บ้านยาว ๆ แบบนี้ มาหากิจกรรม Up Skill ให้ตัวเองกันหน่อย
กับการฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สูตรลับเก่งอังกฤษ กับ KRU DEW ENGLISH" วันเสาร์ที่ 11 กันยายนนี้ เวลา 14.30 น.
.
มาฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้เป๊ะปัง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน กับ ครูดิว ENGLISH ติวเตอร์สายเอ็นเตอร์เทรนด์ขวัญใจวัยรุ่นยุคใหม่ใน พศ. นี้ ด้วยสไตล์การสอนที่สุดครีเอท จะทำให้พวกเราเรียนสนุกสนานและจดจำภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแน่นอน
.
นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ e-Certificate ผ่านการอบรมทุกคน พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่
https://cmu.to/agroKRUDEW

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางคณะฯ จะจัด ”พิ...
06/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

โดยทางคณะฯ จะจัด ”พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี และนักศึกษาดีเด่น” ให้กับนักศึกษาในโอกาสต่อไป สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วทางคณะจะจัดพิธีมอบในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
#congratulations
#เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
#ใบม่วง
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ‼️ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก ภาคเรียนที่ 2 / 2564 สามารถยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์และข...
03/09/2021

ประกาศ ‼️

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก ภาคเรียนที่ 2 / 2564

สามารถยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์และขอรับเงินประกันความเสียหายคืนระหว่างวันที่ 6 -15 กันยายน 2564 นี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้เลยจ้า👇👇👇

02/09/2021
SCGP Packaging Speak Out 2021

SCGP ขอชวนคนรุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยแพคเกจจิ้ง
ผ่านโครงการประกวด ‘SCGP Packaging Speak Out 2021’
ที่อยากชวนชาว GEN Z มาส่งสารเปลี่ยนโลก หรือสังคม ในทุกเรื่องที่พวกเขาอยากเปลี่ยน ผ่านแพคเกจจิ้งกับสองหัวข้อการประกวดให้เลือกส่ง ไม่ว่าจะครีเอท Packaging Design ใหม่ๆ หรือจะมองหา Packaging Solutions ที่ตอบโจทย์ ก็ทำได้
.
หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากเปลี่ยนให้โลกและสังคมนี้ดีขึ้น อย่ารอช้า
รวมทีมมา สมัครเลย! .. ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2564
สนใจสมัครหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://speakout.scgpackaging.com/

#SCGP #SpeakOut #PackagingDesign #PackagingSolutions
#WeNeedABetterNormal

#พรุ่งนี้วันสุดท้าย25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564#นักศึกษาทุกคน ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ออกโดยกรมการปกครองให้เข้าไปลงทะเบี...
02/09/2021

#พรุ่งนี้วันสุดท้าย

25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
#นักศึกษาทุกคน ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ออกโดยกรมการปกครอง
ให้เข้าไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ เพื่อขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/

25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564
#เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้เข้าไปกรอกข้อมูลขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนทาง https://cmu.to/FrlHx
*** นักศึกษาที่แจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินคืนก่อนวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น. โปรดแจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินคืนอีกครั้งที่ https://cmu.to/FrlHx

9 - 30 กันยายน 2564
#เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เข้าไปใช้สิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาจ้า         ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายนนี้ ผ่านการสแกน QR...
01/09/2021

เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาจ้า

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายนนี้ ผ่านการสแกน QR CODE เพื่อกรอกใบสมัครผ่าน Google Form ค่ะ

เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาจ้า
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายนนี้ ผ่านการสแกน QR CODE เพื่อกรอกใบสมัครผ่าน Google Form ค่ะ

📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564ทั้งนี้ ขอให้น...
31/08/2021

📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา ผ่านลิงก์ https://cmu.to/schy1-64 ด้วย CMU Account ภายในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564

**มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิรับทุนการศึกษา

📣สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมประกวดออกแบบการ์ดอวยพร เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศ...
31/08/2021

📣สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมประกวดออกแบบการ์ดอวยพร เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2564 ✨ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2564

📍ส่งผลงานการออกแบบการ์ดได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564
📍ประกาศผลในวันที่ 6 กันยายน 2564

🖇โดยส่งผลงานที่ google Form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe29mWZLpq5sxlT3TG_c6jLyYzqGaFqSe-FIuxJXCehtBiHQ/viewform?usp=sf_link

📣กติกาการส่งผลงาน💕
1.สร้างสรรค์ผลงานในขนาด 8x12 Inch คนละ 1 ผลงาน
2.ผลงานสามารถออกแบบได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ หรือสามารถเขียน/วาดบนกระดาษแล้วอัพโหลดไฟล์
3.การ์ดมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับวันไหว้ครู
4.อัพโหลดไฟล์งานด้วยสกุล jpg
5.ไม่copyงานของผู้อื่น
6.การตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล🏆
🏅รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
🥇รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัลมูลค่า 800 บาท
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัลมูลค่า 700 บาท
🥉รางวัลชมเชย จำนวน2 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท

*การตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*

✅ ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจะโพสต์ทางเพจสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📣สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมประกวดออกแบบการ์ดอวยพร เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2564 ✨ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2564

📍ส่งผลงานการออกแบบการ์ดได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564
📍ประกาศผลในวันที่ 6 กันยายน 2564

🖇โดยส่งผลงานที่ google Form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe29mWZLpq5sxlT3TG_c6jLyYzqGaFqSe-FIuxJXCehtBiHQ/viewform?usp=sf_link

📣กติกาการส่งผลงาน💕
1.สร้างสรรค์ผลงานในขนาด 8x12 Inch คนละ 1 ผลงาน
2.ผลงานสามารถออกแบบได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ หรือสามารถเขียน/วาดบนกระดาษแล้วอัพโหลดไฟล์
3.การ์ดมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับวันไหว้ครู
4.อัพโหลดไฟล์งานด้วยสกุล jpg
5.ไม่copyงานของผู้อื่น
6.การตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล🏆
🏅รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
🥇รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัลมูลค่า 800 บาท
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัลมูลค่า 700 บาท
🥉รางวัลชมเชย จำนวน2 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท

*การตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*

✅ ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจะโพสต์ทางเพจสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ประกาศขยายเวลารับสมัคร ทุนน้องเราชาว มช. ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line OpenC...
30/08/2021

#ประกาศขยายเวลารับสมัคร ทุนน้องเราชาว มช.
ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line OpenChat

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ทุนน้องเราชาว มช. ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line OpenChat

📣 ขยายเวลาเพิ่มจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2564 #โพสนี้สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ขั้นตอน กยศ.📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรั...
27/08/2021

📣 ขยายเวลาเพิ่มจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2564 #โพสนี้สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
ขั้นตอน กยศ.

📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า:
https://www.facebook.com/106428789527741/posts/1618161835021088/?d=n

📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ :
https://www.facebook.com/106428789527741/posts/1618164181687520/?d=n

📣ขยายเวลาเพิ่มจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2564 #โพสนี้สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
ขั้นตอน กยศ.
📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า:
https://www.facebook.com/106428789527741/posts/1618161835021088/?d=n
📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ :
https://www.facebook.com/106428789527741/posts/1618164181687520/?d=n

ต้องพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ ทำไงดีให้การพรีเซนต์ออกมาเป๊ะปังกันนะ!!.คณะอุตสาหกรรรมเกษตรขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่ว...
26/08/2021

ต้องพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ ทำไงดีให้การพรีเซนต์ออกมาเป๊ะปังกันนะ!!
.
คณะอุตสาหกรรรมเกษตรขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Present ภาษาอังกฤษยังไง ให้เป๊ะ ปัง ดัง โดน!!!" เราจะสอนทุกเทคนิคในการพรีเช็นต์งาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน อบรมโดย ครูจ๊ะจ๋า ภาควิชาภาษาอังกฤษ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษมือหนึ่งของ มช.
.
นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ e-Certificate ผ่านการอบรมทุกคน พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่
https://cmu.to/agroENGL

ต้องพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ ทำไงดีให้การพรีเซนต์ออกมาเป๊ะปังกันนะ!!
.
คณะอุตสาหกรรรมเกษตรขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Present ภาษาอังกฤษยังไง ให้เป๊ะ ปัง ดัง โดน!!!" เราจะสอนทุกเทคนิคในการพรีเช็นต์งาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน อบรมโดย ครูจ๊ะจ๋า ภาควิชาภาษาอังกฤษ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษมือหนึ่งของ มช.
.
นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ e-Certificate ผ่านการอบรมทุกคน พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่
https://cmu.to/agroENGL

ประกาศ  มช. เรื่อง การขอรับเงินคืนตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรณีที่นักศึกษ...
26/08/2021

ประกาศ มช. เรื่อง การขอรับเงินคืนตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรณีที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่...
26/08/2021

📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา ผ่านลิงก์ https://cmu.to/df2564 ด้วย CMU Account ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

**มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิรับทุนการศึกษา

อย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
25/08/2021

อย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564

📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ "ทุนการศึกษาบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
25/08/2021

📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ "ทุนการศึกษาบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564"

ตรวจสอบรายชื่อผ่านทาง : https://cmu.to/FvUT2

#โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษากำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้นักศึกษา

📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ "ทุนการศึกษาบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564"

ตรวจสอบรายชื่อผ่านทาง : https://cmu.to/FvUT2

#โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษากำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้นักศึกษา

ประกาศ....ประกาศ📣📣 ขอเชิญชวนชาวลูกช้างมช.ร่วมประกวดโลโก้เพจ “ช้างยิ้ม”สมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 25...
24/08/2021

ประกาศ....ประกาศ📣📣

ขอเชิญชวนชาวลูกช้างมช.ร่วมประกวดโลโก้เพจ “ช้างยิ้ม”
สมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564 ✨

📌หลักเกณฑ์ในการตัดสิน📌
1.ความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม สื่อความหมายตรงตามแนวคิดโครงการ
2.สอดคล้องกับชื่อเพจ สามารถนำไปใช้ได้จริง
3.รางวัล popular vote พิจารณาจากยอด like ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ ช้างยิ้ม

💰รางวัล💰
รางวัลชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Popular vote : ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศผลวันที่ 7 กันยายน เวลา 14.00 น.
ทางไลฟ์เพจ “ช้างยิ้ม”🤩

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครพร้อมส่งผลงาน โดยกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ผลงานผ่าน Google Form ได้ที่ https://forms.gle/7Ej1UvvNPJV8JUeX6 หรือ สแกน QR Code ที่แนบท้าย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1BKa83pYnsR81LzZFUxWLl1H7u5chd_MD/view?usp=sharing

#ช้างยิ้ม #ยิ้มที่ไม่ใช่ยิ้ม

ประกาศ....ประกาศ📣📣

ขอเชิญชวนชาวลูกช้างมช.ร่วมประกวดโลโก้เพจ “ช้างยิ้ม”
สมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564 ✨

📌หลักเกณฑ์ในการตัดสิน📌
1.ความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม สื่อความหมายตรงตามแนวคิดโครงการ
2.สอดคล้องกับชื่อเพจ สามารถนำไปใช้ได้จริง
3.รางวัล popular vote พิจารณาจากยอด like ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ ช้างยิ้ม

💰รางวัล💰
รางวัลชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Popular vote : ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศผลวันที่ 7 กันยายน เวลา 14.00 น.
ทางไลฟ์เพจ “ช้างยิ้ม”🤩

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครพร้อมส่งผลงาน โดยกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ผลงานผ่าน Google Form ได้ที่ https://forms.gle/7Ej1UvvNPJV8JUeX6 หรือ สแกน QR Code ที่แนบท้าย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1BKa83pYnsR81LzZFUxWLl1H7u5chd_MD/view?usp=sharing

#ช้างยิ้ม #ยิ้มที่ไม่ใช่ยิ้ม

ที่อยู่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม
Chiang Mai
50100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053948207

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อก.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อก.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อลิตในดินแดนมหัศจรรย์ #Agroambassador​#CMU​ #Greenland
รอรับได้เลย...