สำนักงานก่อสร้างชลประทานขน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

เปิดเหมือนปกติ

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 8 ต.ค. 64
08/10/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 8 ต.ค. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 8 ต.ค. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 8 ต.ค. 64
08/10/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 8 ต.ค. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 8 ต.ค. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 1 ต.ค. 64
01/10/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 1 ต.ค. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 1 ต.ค. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 1 ต.ค. 64
01/10/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 1 ต.ค. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 1 ต.ค. 64

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ 28 กันยายน (Thai N...
01/10/2021

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยมี นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 มอบหมายให้ นายอัษฎาง...
29/09/2021

วันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 มอบหมายให้ นายอัษฎางค์ เครือวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพิ่มประมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ บ้านท่าเรือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของสำนักพัฒนา แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประจ...
28/09/2021

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของสำนักพัฒนา แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video conference
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video conference โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 25 ท่าน ในส่วนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ได้เข้าร่วมพิธีประกาศ เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่นายเรียบ มาลัยคำเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (งบ.1 พญ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ในการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้น...
28/09/2021

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ในการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ มีกำหนดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (อุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวงฯ) และการคาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ของภาคเหนือ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำการผันน้ำในพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งปี 2565 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ก่อนที่จะเดินทางไปยัง ห้องประชุมโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตสำนักงานชลประทานที่ 1 และสถานการ์ณ์น้ำตามแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ และความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (อุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง) โดยมีนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เป็นผู้บรรยายตามลำดับ โดยนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตสำนักงานชลประทานที่ 1 โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง มีแนวโน้มทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเกิดฝนตกบริเวณด้านเหนือเขื่อน โดยปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ 97.19 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36.68% เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 57.69 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 21.94% ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศ เพื่อสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า เพื่อการเกษตร และเพื่อการอุตสาหกรรม ตามลำดับ ส่วนปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 4,927 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปี 2563 ถึง 207 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังสามารถรับน้ำได้อีก 14,064 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุวิกฤติในพื้นที่ภาคเหนือ โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 และ 2 ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 427 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 93 คัน พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตามข้อสั่งการของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน
สำหรับความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 กล่าวว่าปัจจุบันโครงการเพิ่มปริมาณน้ำฯ ดังกล่าวมีความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ 63.161% โดยผลการก่อสร้างช่วงแม่งัด – แม่กวง มีผลงานก่อสร้างรวม 63.56% แบ่งเป็น สัญญาที่ 1 อุโมงค์มีความยาวทั้งสิ้น 12,500 เมตร ดำเนินการแล้ว 34.22% และสัญญาที่ 2 อุโมงค์มีความยาวทั้งสิ้น 10,472.683 เมตร ดำเนินการแล้ว 100% สำหรับผลการก่อสร้างช่วงแม่แตง – แม่งัด ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างรวม 62.817% แบ่งเป็น สัญญาที่ 1 อุโมงค์มีความยาวทั้งสิ้น 13,600 เมตร ดำเนินการแล้ว 77.762% และสัญญาที่ 2 อุโมงค์มีความยาวทั้งสิ้น 12,024 เมตร ดำเนินการแล้ว 44.266% ทั้งนี้ได้เร่งติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้พบปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน เช่น การขุดเจอโพรงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ หรือการขุดเจอธารน้ำใต้ดิน ซึ่งกรมชลประทานและคณะที่ปรึกษาได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างรวมถึงคณะกรรมการ เร่งรัด ติดตามงานก่อสร้างฯ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้ในอนาคต
จากนั้นองคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ตำบลกึ๊ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้เฉลี่ยประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร
ทั้งยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ได้กว่า 175,000 ไร่ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในเขตชลประทานของโครงการฯ จาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ได้ประมาณร้อยละ 70 ตลอดจนสามารถส่งน้ำไปช่วยพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ได้อีกกว่า 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งของโครงการชลทานแม่แตงได้อีกกว่า 14,550 ไร่ อีกด้วย

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 24 ก.ย. 64
24/09/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 24 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 24 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 24 ก.ย. 64
24/09/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 24 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 24 ก.ย. 64

📢 ประกาศผลการประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่ RID Idea Seed Award 2021 🎉🎊สพญ.1  ได้รางวัลระดับดีมาก การประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่ ในผล...
24/09/2021

📢 ประกาศผลการประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่ RID Idea Seed Award 2021 🎉🎊
สพญ.1 ได้รางวัลระดับดีมาก การประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่ ในผลงาน "CRCOS"
#KMกรมชลประทาน

#นวัตกรรม
#DesignThinking

22/09/2021

กรมชลฯ แจงโครงการเพิ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพล คุ้มค่า รองรับการใช้น้ำในอนาคต
.
กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม–อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และค่าสูบน้ำเพื่อใช้ทำนาของโครงการดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า นั้น
.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทาน ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างไว้ 4 ปี เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงได้กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างไว้ 7 ปี ส่วนกรณีโครงการดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่านั้น กรมชลประทาน ขอเรียนว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น และความต้องการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคประชาชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริการที่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้กรมชลประทานต้องวางแผนสำรองน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้งเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ การใช้น้ำเข้าช่วยผลักดันน้ำเค็ม เป็นต้น ดังนั้นการดำเนินโครงการฯ นี้จึงมีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งที่เพิ่มขึ้น และรองรับการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย
.
อย่างไรก็ตาม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลได้มากขึ้น สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและในภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ซึ่งกรมชลประทานได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศต่าง ๆ ไว้แล้วตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

#RID
#กรมชลประทาน

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 17 ก.ย. 64
17/09/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 17 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 17 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 17 ก.ย. 64
17/09/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 17 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 17 ก.ย. 64

Photos from สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s post
17/09/2021

Photos from สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s post

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค อุปกรณ์ป้องกันโควิด ...
17/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค อุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 และน้ำดื่มตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านแม่เงา และบ้านแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว เป็นผู้รับมอบ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 มอบหมายให้ ว่าที่...
17/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกัมปนาท หมื่นใจ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และนายอภินันท์ ทิพย์ราชา นักธรณีวิทยา นำเสนอผลงาน การควบคุมงานก่อสร้างระยะทางไกล (CRCOS) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการประกวดแนวคิดรุ่นใหม่กรมชลประทาน RID Idea Seed Award 2021 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยให้กรมพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรอัจฉริยะได้ ณ ห้อง Construction Remote Control Operation System (CRCOS) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยที่ปรึกษาควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประชุมต...
17/09/2021

วันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยที่ปรึกษาควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 โครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video conference ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 มอบห...
17/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 มอบหมายให้ นายณัฐศิษฏ์ ภิรมไกรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสกนธ์ เหล็กค้าน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายไพบูลย์ เรืองสงคราม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 นายถนอมศิล ธิศาลา หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายกิติศักดิ์ ศรีวิชัย หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริหาร นางพรทิพย์ ประสีระเตสังห์ หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ โดยมี นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 10 ก.ย. 64
10/09/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 10 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 10 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 10 ก.ย. 64
10/09/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 10 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 10 ก.ย. 64

วันนี้(7ก.ย.64)เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ขอเชิญรับฟัง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ในรายกา...
07/09/2021

วันนี้(7ก.ย.64)เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ขอเชิญรับฟัง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก ในประเด็นเรื่อง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพลฯ ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์

วันนี้(7ก.ย.64)เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ขอเชิญรับฟัง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก ในประเด็นเรื่อง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพลฯ ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1...
07/09/2021

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากสำนักบริหารโครงการเป็นผู้สัมภาษณ์ ณ อาคารจ่ายน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นเวลา 13.30 น. คณะฯ ลงพื้นที่ชุมชนลีซูบ้านแม่ตะมาน ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์ให้แนวทางส่งเสริมอาชีพให้สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 3 ก.ย. 64
03/09/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 3 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด วันที่ 3 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 3 ก.ย. 64
03/09/2021

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 3 ก.ย. 64

รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง วันที่ 3 ก.ย. 64

Photos from สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s post
03/09/2021

Photos from สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s post

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุม โดยมี นายจิ...
03/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุม โดยมี นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 พร้อมด้วย นายณัฐศิษฏ์ ภิรมไกรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายกิติศักดิ์ ศรีวิชัย หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริหาร คณะวิศวกรที่ปรึกษาอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่องการขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญา งานเสถียรภาพลาดตลิ่งฝั่งขวา บริเวณประตูระบายน้ำแม่ตะมาน งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรายงานขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

ทางหลวง ชนบท ชม. 3009
Chiang Mai
50180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053-465-216

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พ่อสอนอยู่เสมอว่า..... เป็นลูกจ้างเขาได้เงิน 200.- ยังไม่สุขใจเท่าเป็นนายตัวเองได้เงิน 120.- หรอก 😊 #วันนี้อายุ 29 ปีแล้ว ขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาอย่างดีตลอด #ต่อไปจะขอเหนื่อยเพื่อควาใฝันของตัวเองบ้าง เพราะที่ผ่านมาเหนื่อยเพื่อความฝันของคนอื่นมาเยอะแล้ว ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับลูกในเร็ววันด้วยเถอะ 😍 ◾ ขอบคุณทุกๆ คำอวยพร ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับทุกคนเช่นกันค่ะ 19/09/60 ◾