เพจกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหา

เพจกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหา 285 ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ ภาพ ข่าวและกิจจกรรมของกองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่๗

เปิดเหมือนปกติ

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโป...
01/01/2022

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความโชคดี มีความสุขสำเร็จ และสมหวังตลอดปีใหม่และตลอดไป

สวัสดีปีใหม่...

#HappyNewYear2022
#สวัสดีปีใหม่2565

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความโชคดี มีความสุขสำเร็จ และสมหวังตลอดปีใหม่และตลอดไป

สวัสดีปีใหม่...

#HappyNewYear2022
#สวัสดีปีใหม่2565

"หน้าที่นี้ ขอให้เราได้ดูแล"
29/12/2021

"หน้าที่นี้ ขอให้เราได้ดูแล"

"หน้าที่นี้ ขอให้เราได้ดูแล"

เมื่อ​วันที่ 26 ธันวาคม​ 2564 ​กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ จัดกำลังพลร่วมพิธีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัย...
26/12/2021

เมื่อ​วันที่ 26 ธันวาคม​ 2564
​กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ จัดกำลังพลร่วมพิธีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ​ การปล่อยชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565​ ณ​ กองพลทหารราบที่​ 7​ อำเภอแม่ริม​ จังหวัดเชียงใหม่​ โดยมี​ นายประจญ​ ปรัชญ์สกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

ถ้าคุณเชื่อว่า " ตัวเองทำได้ " คุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้ว
22/12/2021

ถ้าคุณเชื่อว่า " ตัวเองทำได้ " คุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้ว

ถ้าคุณเชื่อว่า " ตัวเองทำได้ " คุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้ว

"...ปันยิ้มให้น้อง ปันสุขให้สังคม..."ณ บ้านสบผาหลวง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
20/12/2021

"...ปันยิ้มให้น้อง ปันสุขให้สังคม..."
ณ บ้านสบผาหลวง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

"...ปันยิ้มให้น้อง ปันสุขให้สังคม..."
ณ บ้านสบผาหลวง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

18/12/2021

☎️…เปิดแล้ว…

“สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน แจ้งเบาะแสงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และรับฟังความคิดเห็นพี่น้องทหาร ครอบครัวกองทัพภาคที่ 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

📲โดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่ Line ID : ISOC3 “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” หรือ Scan QR Code

ถึงจะอ่อนล้าไปบ้าง "แต่ไม่ถอยแน่นอน"
17/12/2021

ถึงจะอ่อนล้าไปบ้าง "แต่ไม่ถอยแน่นอน"

ถึงจะอ่อนล้าไปบ้าง "แต่ไม่ถอยแน่นอน"

"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
13/12/2021

"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

พวกเราสอนจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็น "สุภาพบุรุษ"
10/12/2021

พวกเราสอนจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็น "สุภาพบุรุษ"

พวกเราสอนจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็น "สุภาพบุรุษ"

10/12/2021

#วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญเพื่อระลึกถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญไทย

10/12/2021

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย โดยกำเนิด
- ต้องเป็นทหารกองหนุน / นายสิบกองหนุน ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2534 - 2542)
- เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา
- เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด
- คุณวุฒิทางการศึกษา : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

หลักฐานการรับสมัคร
- ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง)

กำหนดการรับสมัคร
- ตั้งแต่ห้วงวันที่ 3 - 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.
ณ ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
- วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 และทางเว็บไซต์

เมื่อ​วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กองพันทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ จัดกำลังพล ​และชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันธุ์ดี​ ไ...
09/12/2021

เมื่อ​วันที่ 9 ธันวาคม 2564
กองพันทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ จัดกำลังพล ​และชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันธุ์ดี​ ได้นำผลผลิตข้าว​ จากการดำเนินการในโครงการ​ " โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์​ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี มาทำการนวดข้าวและมอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดจากสารเคมี และเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียน ณ​ โครงการ​ การปลูกข้าวอินทรีย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา​ฯ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง​ จังหวัดลำพูน

"...เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด            แต่เกิดจากการกระทำ..."พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช...
09/12/2021

"...เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด
แต่เกิดจากการกระทำ..."
พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

"...เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด
แต่เกิดจากการกระทำ..."
พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

"ปลูกความฝัน" ของลูกผู้ชาย
08/12/2021

"ปลูกความฝัน" ของลูกผู้ชาย

"ปลูกความฝัน" ของลูกผู้ชาย

06/12/2021

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
#5ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9#5ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติ#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9#รักชาติตามคำพ่อสอน
06/12/2021

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
#5ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
#5ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

"จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า"  เมื่อ​วันที่ 5 ธันวาคม​ 2564 ​กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ ได้จัดกำลังพลจิตอาส...
05/12/2021

"จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า"
เมื่อ​วันที่ 5 ธันวาคม​ 2564
​กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน​ ร่วมกิจกรรม​ " จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า​ " เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี​ พลตรี​ สันติ​ สุขป้อม​ ผู้​บัญชาการ​มณฑลทหารบกที่​ 33​ เป็นประธานฯ​ ณ​ จุดรวมพลท่าน้ำชัยศรีภูมิ อำเภอเมือง​ จังหวัดเชียงใหม่

"5 ธันวานี้ ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อ"กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ขอเชิญชวนคนไทย "ใส่เสื้อเหลือง" และจุดเทียนเพื่อร่วมน...
05/12/2021

"5 ธันวานี้ ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อ"
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ขอเชิญชวนคนไทย "ใส่เสื้อเหลือง" และจุดเทียนเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 และโพสต์รูปตนเองลงสื่อโซเชียล พร้อมติดแฮชแท็ก #ทำดีเพื่อพ่อ

05/12/2021

กิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9#5ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติ#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9#รักชาติตามคำพ่อสอน
05/12/2021

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
#5ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
#5ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

05/12/2021

"เพลงชาติไทย"
โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7
#5ธันวาคมวันชาติวันพ่อเเห่งชาติ

04/12/2021

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9#รักชาติตามคำพ่อสอน
04/12/2021

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

03/12/2021

พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9#รักชาติตามคำพ่อสอน
02/12/2021

#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
#รักชาติตามคำพ่อสอน

02/12/2021

เก็บตกภาพบรรยากาศ พลเอก​ วิจักขฐ์ สิริบรรสพ​ ที่ปรึกษาพิเศษ​ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา​และคณะ​ ​ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี​ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7 เมื่อ​วันที่ 26​ พฤศจิกายน​ 2564 ที่ผ่านมา

#ทำความดีอย่างที่พ่อสอน#จิตอาสาคิดทำดี
02/12/2021

#ทำความดีอย่างที่พ่อสอน
#จิตอาสาคิดทำดี

#ทำความดีอย่างที่พ่อสอน
#จิตอาสาคิดทำดี

"เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน"เมื่อวันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2564 พันโท​ ศิริพล ไชยมงคล ผู้บังคับกองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมท...
30/11/2021

"เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน"

เมื่อวันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2564
พันโท​ ศิริพล ไชยมงคล ผู้บังคับกองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7
มอบหมายให้ พันตรี​ กิตติพงษ์ วงค์ใหญ่ นายทหารฝ่ายยุทธการ​ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ เป็นผู้แทน​เดินทางไปเยี่ยมเยือนครอบครัว พลทหาร กฤตนัย เนพอ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่​ 128 หมู่ 4 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้พูดคุยสอบถามสภาพข้อมูลครอบครัว สร้างความเข้าใจในการเข้ารับการฝึกและอธิบายการฝึกตามมาตรการ Bubble & Seal พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค​ บริโภค​ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ

แม้จะ...แข็งแกร่ง สตรอง...สักแค่ไหนแต่กำลังใจนั้นสำคัญ
30/11/2021

แม้จะ...แข็งแกร่ง
สตรอง...สักแค่ไหน
แต่กำลังใจนั้นสำคัญ

แม้จะ...แข็งแกร่ง
สตรอง...สักแค่ไหน
แต่กำลังใจนั้นสำคัญ

ทหารพันธุ์ดีร่วมพัฒนา "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
30/11/2021

ทหารพันธุ์ดีร่วมพัฒนา "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ทหารพันธุ์ดีร่วมพัฒนา "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

จงฝึกฝน อดทน และเติบโตอย่างเข้มแข็ง
29/11/2021

จงฝึกฝน อดทน และเติบโตอย่างเข้มแข็ง

จงฝึกฝน อดทน และเติบโตอย่างเข้มแข็ง

ที่ปรึกษาพิเศษ​มูลนิธิชัยพัฒนา​ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี​ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7  เมื่...
26/11/2021

ที่ปรึกษาพิเศษ​มูลนิธิชัยพัฒนา​ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี​ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7

เมื่อ​วันที่ 26​ พฤศจิกายน​ 2564
พลเอก​ วิจักขฐ์ สิริบรรสพ​ ที่ปรึกษาพิเศษ​ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา​และคณะ​ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี​ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ โดยมี​ พันโท​ ศิริพล​ ไชยมงคล​ ผู้บังคับกองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7 และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ​ ณ​ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7 ค่ายกาวิละ​ อำเภอเมือง​ จังหวัดเชียงใหม่

"ร.๗ กองพันที่ ๑ เป็นหนึ่งไม่ยอมแพ้ใคร ศึกเหนือเสือใต้ สู้ไว้ลายศักดิ์ศรีจงอาง"
26/11/2021

"ร.๗ กองพันที่ ๑ เป็นหนึ่งไม่ยอมแพ้ใคร ศึกเหนือเสือใต้ สู้ไว้ลายศักดิ์ศรีจงอาง"

"ร.๗ กองพันที่ ๑ เป็นหนึ่งไม่ยอมแพ้ใคร ศึกเหนือเสือใต้ สู้ไว้ลายศักดิ์ศรีจงอาง"

02/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่อยู่

285/600 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง
Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

+6653240074

เว็บไซต์

https://inf71-bat.wixsite.com/website

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เพจกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คิดถึงกองร้อยรถสายพาน
ค่ายของเรามีอะไรแบบนี้บ้างไหมครับ?
อยากทราบวันเวลาในการเข้าเยี่ยมทหารใหม่ผลัด2/61ค่ะขอทราบรายชื่อด้วยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่หน่วยไหนขอบคุณค่ะ
ขอเบอร์คิดต่อ ร.7 พัน1 หน่อยค่ะ
ลงรูปทหารใหม่ 2/60 บ้างก็ดีนะค่ะ คิดถึงพลทหาร