กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 285/600 ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ ภาพ ข่าวและกิจจกรรมของกองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่๗

" ร.7 พัน.1 จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 "............................................................
19/11/2023

" ร.7 พัน.1 จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ".......................................................................................................
เมื่อ 19 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. ร.7 พัน.1 ได้จัดนายทหาร พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับผู้ปกครองทหารใหม่ ในโอกาสเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 โดยได้พบปะพูดคุย สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง มอบผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย และกิจกรรมดนตรีโฟล์คซองของทหารใหม่ ให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่น คลายความกังวล และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ ในการเยี่ยมญาติครั้งแรก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ✨

#น้องคนเล็ก

“ วันพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2566 "หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7จัดกิจกรรม วันพบญาติทหารใหม่ รุ่น...
15/11/2023

“ วันพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2566 "
หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7
จัดกิจกรรม วันพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2
ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แล้วมาพบกันนะครับ ✨😊💕
#น้องคนเล็ก

"น้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 บ้านนักรบลูกจงอาง ร.7 พัน.1" 🥰✌️✨เช้านี้ถ่ายรูปเท่ๆกับดอกไม้สวยๆยามเช้า หลังจากออกกำลังกาย ม...
14/11/2023

"น้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 บ้านนักรบลูกจงอาง ร.7 พัน.1" 🥰✌️✨

เช้านี้ถ่ายรูปเท่ๆกับดอกไม้สวยๆยามเช้า หลังจากออกกำลังกาย
มาฝากทางบ้านครับ 😎👍✨

#น้องคนเล็ก

หยาดน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนสู่แผ่นดิน14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง  🌧✨............................................
14/11/2023

หยาดน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนสู่แผ่นดิน

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 🌧✨
.............................................................................

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ✨

#วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
#ฝนหลวง
#ฝนเทียม

"หนึ่งหยาดโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส" ✨.............................................
13/11/2023

"หนึ่งหยาดโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส" ✨..................................................
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ร.7 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต จำนวน 7 นาย สนับสนุนสภากาชาดไทย เนื่องจากขาดแคลนโลหิตและช่วยเหลือประชาชน นางเสี้ยวจันทร์ มูลมา ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด โดยบริจาคโลหิตให้ ณ ศูนย์บริจาคโลหิต รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้โลหิต จำนวน 1,800 มิลลิลิตร ✨

#กองทัพบกจิตอาสา
#บริจาคโลหิต

13/11/2023

"14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 🌧✨...................................................................................
โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร

#วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
#ฝนหลวง
#ฝนเทียม

"14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 🌧🌦✨............................................................................น้อมร...
13/11/2023

"14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 🌧🌦✨............................................................................
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ✨✨✨

#วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
#ฝนหลวง
#ฝนเทียม

" ผบ.พล.ร.4 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 หน่วย ร.7 พัน.1 " ✨✨........................................
12/11/2023

" ผบ.พล.ร.4 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 หน่วย ร.7 พัน.1 " ✨✨...................................................
เมื่อ 12 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. ร.7 พัน.1 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.พล.ร.4 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ของหน่วย โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งมอบนโยบาย ให้คำแนะนำ และพบปะพูดคุยกับ ครูฝึก และทหารใหม่ เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และให้กำลังใจในการฝึก ณ ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ✨✨

#น้องคนเล็ก

"รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 หน่วย ร.7 พัน.1" ✨......................................
10/11/2023

"รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม การฝึกทหารใหม่
รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 หน่วย ร.7 พัน.1" ✨..........................................................
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รอง มทภ.3(1) ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 หน่วย ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตลอดจนมอบสิ่งบริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับทหารใหม่ฯ ✨

#น้องคนเล็ก

09/11/2023

“มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่น”

มุ่งเน้นในการดำเนินการในทุกๆด้าน ตามวิสัยทัศน์กองทัพบก ที่มีเป้าหมายไปสู่การเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค

#เจตนารมณ์ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก

"พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า"........................................................................
08/11/2023

"พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า"...........................................................................
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ร.7 พัน.1 จัดกำลังพล ชป.ป้องกันหมอกควันไฟป่า จำนวน 2 ชป. ร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันฝุ่นละออง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดขึ้น มีการมอบนโยบายแนวทางป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2567 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ มทภ.3/ผอ.ศปค. ไฟป่าหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนราชการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ✨

#ป้องกันไฟป่าหมอกควัน
#ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
#กองทัพภาคที่3

"หนึ่งหยาดโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"..................................เมื่อวันที่  7 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ร.7 พัน.1 ...
07/11/2023

"หนึ่งหยาดโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"..................................

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ร.7 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต จำนวน 5 นาย เพื่อช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนสภากาชาดไทย เนื่องจากขาดแคลน และช่วยเหลือประชาชน นายทนงศักดิ์ แก้วละกา
ป่วยด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เข้ารับรักษา ณ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิต รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้โลหิต จำนวน 2,250 มิลลิลิตร

#กองทัพบกจิตอาสา
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#บริจาคโลหิต
#ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

"เสนาสนเทศ ประจำเดือน พ.ย. 66".......................................................................เมื่อ 6 พ.ย. 66 เวล...
07/11/2023

"เสนาสนเทศ ประจำเดือน พ.ย. 66".......................................................................
เมื่อ 6 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. พ.ท.อำนาจ เรือนติ๊บ ผบ.ร.7 พัน 1 ได้จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ประจำเดือน พ.ย. 66 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล และให้ฝ่ายอำนวยการ ได้ชี้แจงการปฏิบัติของหน่วย พร้อมทั้งได้มอบสิ่งอุปกรณ์ ให้กับ ร้อย.นขต. เพื่อใช้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกภายในหน่วยฯ

#เสนาสนเทศ

"พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2".............................................................................
07/11/2023

"พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2"................................................................................
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 08.30 น. ร.7 พัน.1 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 โดยมี พ.ท.อำนาจ เรือนติ๊บ ผบ.ร.7 พัน.1/ ผอ.หน่วยฝึกทหารใหม่ เป็นประธาน พร้อมทั้งให้โอวาท พบปะและให้กำลังใจทหารใหม่ ณ สนามฝึก ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ✨

#ทหารใหม่266
#น้องคนเล็ก

" รับการรายงานตัวเข้ารับราชการของ นายสิบใหม่ หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 "............................................
07/11/2023

" รับการรายงานตัวเข้ารับราชการของ นายสิบใหม่
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 "...................................................................
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 08.00 น. พ.ท.อำนาจ เรือนติ๊บ ผบ.ร.7 พัน.1 รับการรายงานตัวเข้ารับราชการของ นายสิบใหม่ หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 จำนวน 4 นาย ได้แก่
-ส.ต.ศรัณยู กาญจนาสุกใส
-ส.ต.ศุภกร สุติน
-ส.ต.ศุภนัฏฐ์ พันธ์มา
-ส.ต.สาคร ผาติพรพิชิต
ณ ห้องพิธี บก.ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป ✨

#นายสิบใหม่

"กองทัพบกจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา วัดท่าโป่ง "..................................................................................
07/11/2023

"กองทัพบกจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา วัดท่าโป่ง "...............................................................................
เมื่อ 4 พ.ย. 66 เวลา 12.00 น. ร.7 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 15 นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บ้านท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาวัดท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ทำความสะอาดภายในวัด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม ✨

#กองทัพบกจิตอาสา
#ร่วมใจพัฒนา

โอกาสดีๆของน้องๆ นักเรียนชาย ม.ปลาย มาถึงแล้ว ‼️💂‍♀️โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั...
06/11/2023

โอกาสดีๆของน้องๆ นักเรียนชาย ม.ปลาย มาถึงแล้ว ‼️

💂‍♀️โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อายุ 16-18 ปี
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบเฉพาะกลุ่ม)

📌กลุ่มที่ 1 กลุ่มโควตาจังหวัด : ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกฯ และมีคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดๆละ 1 นาย รวม 77 นาย โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

📌กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่พิเศษ : ผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในระดับมัธยมศึกษา
🔹กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ให้การสนับสนุน
🔹กลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🔹กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับประกาศให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง
🔹กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

🌐 สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th
‼️ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 กลุ่ม

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 063-7563044 และ line : https://lin.ee/58E2SRJ ในวันเวลาราชการ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Chulachomklao Royal Military Academy

#กองทัพบก

#นักเรียนนายร้อย
#รับสมัครนักเรียนนายร้อย
#นายร้อยจปร

💂🏻‍♀️ เจตนารมณ์ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก  “ CAPABLE, MODERN, RELIABLE มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่น...
03/11/2023

💂🏻‍♀️ เจตนารมณ์ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก “ CAPABLE, MODERN, RELIABLE มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่น “
"มุ่งเน้นในการดำเนินการในทุกๆ ด้านตามวิสัยทัศน์กองทัพบก ที่มีเป้าหมายไปสู่การเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค"
CAPABLE, MODERN, RELIABLE

📌 ศักยภาพ : CAPABLE
1) ด้านกำลังพล : มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านการศึกษาและการฝึกอย่างเป็นระบบ มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
2) ด้านยุทโธปกรณ์ : มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนเพียงพอ
3) ด้านงบประมาณ : มีความเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ และพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านระบบงานและการบริหารจัดการ : มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีโครงสร้างการจัดหน่วยที่กะทัดรัดคล่องตัว และเป็นกำลังอเนกประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ พัฒนาหลักนิยมที่พร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ ตลอดจนสามารถดำรงความต่อเนื่องในการรบ พัฒนาทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

📌 ทันสมัย : MODERN
1) ด้านกำลังพล : มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มีความคิดและความเข้าใจทันต่อยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และมีทักษะด้านภาษาในการสื่อสารระหว่างประเทศ
2) ด้านยุทโธปกรณ์ : มียุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและไซเบอร์ที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก
3) ด้านการวิจัยและพัฒนา : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ รวมทั้งระบบการฝึกศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับยุทธวิธีและหลักนิยมการรับของโลกปัจจุบันและอนาคต

📌 เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน : RELIABLE
เสริมสร้างขีดความสามารถและปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศและการเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและความคาดหวังของประชาชน ดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ "เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากทุกภ าคส่วน ด้วยการยึดถือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance )" บนหลักการด้านนิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า และคุณธรรม นำสู่ภาพลักษณ์อันดีของกองทัพบก

📌 เป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค
(One of the Powerhouse Armies in the Region)
กองทัพบก "จะต้องมีความสามารถและความทันสมัย" ทัดเทียมกับกองทัพบกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการแสดงบทบาทนำผ่านทางการเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีประชาคมอาเชียนและประเทศคู่เจรจา
#กองทัพบกRoyalThaiArmy

"รับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี 2567"*กองพันในเมือง เดินทางสะดวก ต้องที่ ร.7 พัน.1 ครับ*....................................
03/11/2023

"รับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี 2567"
*กองพันในเมือง เดินทางสะดวก ต้องที่ ร.7 พัน.1 ครับ*..........................................................................
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7
ที่ตั้ง : ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี 2567 จำนวน 119 นาย
กำหนดการรับสมัคร : *** ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 28 ม.ค. 67 ***

** สแกน QR Code สำหรับการสมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ตลอด 24 ชม. ครับ ✨

#ทหารออนไลน์
#ทหารออนไลน์67
#กองทัพบก
#จังหวัดเชียงใหม่

" ร.7 พัน.1 ต้อนรับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ "✨✨ยินดีต้อนรับสู่บ้านนักรบลูกจงอาง✨✨................................
01/11/2023

" ร.7 พัน.1 ต้อนรับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ "
✨✨ยินดีต้อนรับสู่บ้านนักรบลูกจงอาง✨✨.............................................................................................
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ร.7 พัน.1 ได้ดำเนินกรรมวิธีการต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 โดยมี ผบ.ร.7 พัน.1/ผอ.หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้ร่วมพิธีต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่และทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 โดยมี พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง รอง ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกับได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์ พูดคุยกับญาติทหารใหม่ ณ ศฝ.นศท.มทบ.33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตลอดจนได้ตรวจเยี่ยมกรรมวิธีการรับทหารใหม่ และต้อนรับญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน พร้อมกับการนำเยี่ยมชม อาคาร สถานที่ และแนะนำข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการฝึกของหน่วย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ✨

#ทหารใหม่266
#ทหารออนไลน์
#น้องคนเล็ก


#ค่ายกาวิละ
#จังหวัดเชียงใหม่

"มอบใบประกาศเกียรติคุณ ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ"......................................................................
01/11/2023

"มอบใบประกาศเกียรติคุณ ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ".....................................................................................
เมื่อ 31 ต.ค. 66 เวลา 13.00 น. พ.ท.อำนาจ เรือนติ๊บ ผบ.ร.7พัน.1 ได้กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ในวันที่ 1 พ.ย. 66 และมอบบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก สำหรับกำลังพลที่ ปฏิบัติราชการสนามในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมกับให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ ห้องประชุม ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

#ส่งทหารผลัดปลด
#ทหารออนไลน์

01/11/2023
เชิญร่วมติดตามรับชม🔴!! Live !!! กิจกรรมจิตอาสาพาเยี่ยมชม วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 พ.ย. 66 เว...
26/10/2023

เชิญร่วมติดตามรับชม🔴!! Live !!! กิจกรรมจิตอาสาพาเยี่ยมชม วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 พ.ย. 66 เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook : โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool?mibextid=LQQJ4d

💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสาพระราชทาน ด้วยการกด like กด share และ กดติดตามเพจ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ด้วยนะครับ

#จิตอาสา904
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#วัดอุโมงค์
#จังหวัดเชียงใหม่

"จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" ...........................................................................เม...
25/10/2023

"จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" ...........................................................................
เมื่อ 24 ต.ค. 66 เวลา 14.30 น. ร.7 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 4 นาย บริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน นายสุนทร ปายเขียว รักษาอาการป่วยที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" 23 ต.ค. 66 สถานที่บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิต รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้จำนวนโลหิต 1,800 มิลลิลิตร

#จิตอาสา
#บริจาคโลหิต
#ช่วยเหลือประชาชน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 23 ต.ค. 66 "วันปิยมหาราช"................................................เมื...
23/10/2023

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
23 ต.ค. 66 "วันปิยมหาราช"................................................
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 66 เวลา 13.00 น. พ.ท.อำนาจ เรือนติ๊บ ผบ.ร.7 พัน.1 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ อาคารยอดทัพ พล.ร.7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี

23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช” .............................................................สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็...
23/10/2023

23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช” .............................................................
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (19 ตอน ผลิตโดย สำนักนายกรัฐมนตรี และ บ. แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เมื่อปี 2559)

ตอนที่ 1 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี
https://www.youtube.com/watch?v=rDmm-F9IfpM

ตอนที่ 2 สมเด็จพระปิยมหาราช
https://www.youtube.com/watch?v=UpUwUOOBjaU

ตอนที่ 3 การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน
https://www.youtube.com/watch?v=WrkdNG3vQf0

ตอนที่ 4 การเลิกทาส และระบบไพร่
https://www.youtube.com/watch?v=E4o0IuUeFOQ

ตอนที่ 5 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา พัฒนาคน
https://www.youtube.com/watch?v=xrJc07NXPaA

ตอนที่ 6 การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
https://www.youtube.com/watch?v=LJRK8dDxaMc

ตอนที่ 7 เสด็จประพาสหัวเมืองและเสด็จประพาสต้น
https://www.youtube.com/watch?v=BMedzOuQwX4

ตอนที่ 8 ปฏิรูปเศรษฐกิจการคลังและเกษตรกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=dJDNYvW__kg

ตอนที่ 9 การเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ 1
https://www.youtube.com/watch?v=opi7m4ZTl3Q

ตอนที่ 10 การเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ 2
https://www.youtube.com/watch?v=6F6bpY1LrkA

ตอนที่ 11 วัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ไทย
https://www.youtube.com/watch?v=pr82yb_VfPI

ตอนที่ 12 พระราชกรณียกิจด้านสถาปัตยกรรม – ศิลปะ
https://www.youtube.com/watch?v=hN8u44v0zoo

ตอนที่ 13 พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
https://www.youtube.com/watch?v=AH1CNkixr14

ตอนที่ 14 พระราชกรณียกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายและศาล
https://www.youtube.com/watch?v=o7dCh-XPI2Y

ตอนที่ 15 การปฏิรูประเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
https://www.youtube.com/watch?v=q9T85KSlRuk

ตอนที่ 16 พระราชกรณียกิจด้านคมนาคม
https://www.youtube.com/watch?v=_Oz_x_DjMmE

ตอนที่ 17 พระราชกรณียกิจด้านทหารและตำรวจ
https://www.youtube.com/watch?v=wafNpBcURiI

ตอนที่ 18 พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
https://www.youtube.com/watch?v=OrrNGncWSi8

ตอนที่ 19 พระราชกรณียกิจด้านสาธารณูปโภค และการสื่อสาร
https://www.youtube.com/watch?v=s8NtZp11v8g

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะข้าราช การกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และครอบครัว
#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน วัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ไทย ...

23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช” .............................................................สารคดีกองทัพภาคที่ 3 เพื่อรำลึกพระ...
23/10/2023

23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช” .............................................................
สารคดีกองทัพภาคที่ 3 เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 5
ในพระราชกรณียกิจด้านความมั่นคงของชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะข้าราช การกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และครอบครัว
#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

เสด็จประพาส มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2444.................................................................................พระบ...
22/10/2023

เสด็จประพาส มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2444.................................................................................
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อ พ.ศ.2444 ได้แก่ เมืองอุทัยธานี เมืองนครสวรรค์ เมืองพิจิตร เมืองพิษณุโลก และเมืองพิชัย อุตรดิต.

#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

22/10/2023

23 ตุลาคม
"วันปิยมหาราช"

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

"สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”.............................................................น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทส...
22/10/2023

23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”.............................................................
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน
1. ทรงประกาศใช้ "พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124"
2. การปฏิรูประบบราชการ
3. จัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2424
4. การเสด็จประพาส เชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
5. สร้างทางรถไฟหลวงแห่งแรกของไทย
6. การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะข้าราช การกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และครอบครัว

#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

รำลึกถึง “สมเด็จย่า” ผู้ทรงเป็นที่รักhttps://youtu.be/hf3Wj0_WhrA?si=f0d2dz6vi9GYByUG  #สมเด็จย่า #แม่ฟ้าหลวง
21/10/2023

รำลึกถึง “สมเด็จย่า” ผู้ทรงเป็นที่รัก
https://youtu.be/hf3Wj0_WhrA?si=f0d2dz6vi9GYByUG
#สมเด็จย่า
#แม่ฟ้าหลวง

ภาพความผูกพันของสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระอัยยิกา ที่ยังคงงดงามจวบจนถึงปัจจุบัน

นิทรรศการ "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 19 "20 ปี...เราไม่ลืม" ณ สยามพารากอน (Official)https://youtu.be/qgdaXwU07hA?si=K...
21/10/2023

นิทรรศการ "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 19 "20 ปี...เราไม่ลืม" ณ สยามพารากอน (Official)
https://youtu.be/qgdaXwU07hA?si=KzmEiHRYxPJ2ajzT
#สมเด็จย่า
#แม่ฟ้าหลวง

น้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามถ่ายทอดเป็นเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต กับนิทรรศการ "คิดถึง...สมเ...

สารคดี น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://youtu.be/T06UrBdgZbM?si=AlAytSx7B_91ZzHr  #สมเด็จ...
21/10/2023

สารคดี น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
https://youtu.be/T06UrBdgZbM?si=AlAytSx7B_91ZzHr
#สมเด็จย่า
#แม่ฟ้าหลวง

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชมสารคดีโทรทัศน์น้อมรำลึกในพระกรุณาธิค....

"จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส"...........................................
20/10/2023

"จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส".....................................................................................
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 66 ร.7 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 5 นาย บริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน นางน้อย ตาคำ อายุ 72 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ต้องเข้ารับการผ่าตัด รักษาอาการป่วยที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" 23 ต.ค. 66 สถานที่บริจาค ณ ศูนย์บริการโลหิต รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้จำนวนโลหิต 2,250 มิลลิลิตร ✨

#กองทัพบกจิตอาสา
#จิตอาสา
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ "สมเด็จย่า"................................................................................
19/10/2023

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ "สมเด็จย่า".........................................................................................
21 ตุลาคม น้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สธิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะข้าราช การกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และครอบครัว
#แม่ฟ้าหลวง
#สมเด็จย่า

"กองทัพบกจิตอาสา พัฒนาชุมชนคลองสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมสวยงาม ชุมชนน่าอยู่"***************************      เมื่อ 18 ต.ค. 6...
19/10/2023

"กองทัพบกจิตอาสา พัฒนาชุมชน
คลองสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมสวยงาม ชุมชนน่าอยู่"
***************************
เมื่อ 18 ต.ค. 66 เวลา 09.00 น. ร.7 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ราษฎรชุมชนป่าห้า ต.สุเทพ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนป่าห้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" 23 ต.ค. 66 โดยทำการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล บริเวณร่องระบายน้ำ เพื่อให้น้ำได้ระบายสะดวกเมื่อเกิดฝนตกหนัก ป้องกันน้ำท่วม พัฒนาภูมิทัศน์ให้สะอาด ภายในชุมชน ✨

#กองทัพบกจิตอาสา
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

"จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์".........................................เมื่อ 17 ต.ค. 66  ร.7 พัน.1 จัดกำลังพ...
19/10/2023

"จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์".........................................

เมื่อ 17 ต.ค. 66 ร.7 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 8 นาย บริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน ด.ญ.นราทิพย์ นันตะสิม เรียนอยู่ชั้น ป.2
รร.ชุมชนบ้านต้าตลาด อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจโต จะทำการผ่าตัดในวันที่ 19 ต.ค. 66 รักษาอาการป่วยที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันนวมินทรมหาราช" 13 ต.ค. 66 สถานที่บริจาค ณ ศูนย์บริการโลหิต รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จำนวนโลหิต 3,600 มิลลิลิตร ✨

#กองทัพบกจิตอาสา
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

ที่อยู่

285/600 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ต. วัดเกต อ. เมือง
Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

+6653240074

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}