วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโ An Internationally Leading College Aims Toward the Excellence in Creative Technology and Innovation รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟแวร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ มีความพร้อมด้านบุคลากร วิชาการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการจัดการศึกษาและวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนภาครัฐ เอกชนและชุมชนในเขตภาคเหนือ จึงได้นำเสนอกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเชียงใหม่ในยุคเศรษฐกิจใหม่ ในการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยเสนอโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเน้นการพัฒนากลุ่มแข่งขัน (Competitive Cluster) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมซอฟแวร์ในภาคเหนือพร้อม ๆ กัน และได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยได้รับอนุมัติโครงการในวันที่ 22 กรกฏาคม 2546 เป็นกรอบงบประมาณทั้งสิ้น 464.3 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ (College of Arts, Media and ICT) ขึ้น เพื่อบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้มีความสอดคล้อง (Synergy) เพื่อที่จะทำให้สามารถสนับสนุนด้านวิชาการ แก่กลุ่มแข่งขันอุตสาหกรรมในท้องถิ่น รวมทั้งรองรับโครงการด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลในระยะยาว

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ โดยให้แก้ไขชื่อเป็น “วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (College of Arts Media and Technology)” มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ในระดับเทียบเท่ากับคณะ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามมาตรา 8 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มีการบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการมีการบริหารและการจัดการเทียบเท่ากับวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยจะมีการจัดตั้งหน่วยดำเนินการในรูปของสถาบันและศูนย์นานาชาติเพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อไป

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรม Art@Prom ครั้งที่ 3 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ เนรมิตพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าฯ ให้คนรักศิลปะได้...
14/03/2016

กิจกรรม [email protected] ครั้งที่ 3
ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ เนรมิตพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าฯ ให้คนรักศิลปะได้ใกล้ชิดกับผลงานอาร์ตระดับมาสเตอร์พีซ ของศิลปินชื่อดังทั้งไทยและเทศ โดยไม่จำกัดเทคนิคและจินตนาการ ในงาน [email protected] ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Contemporary Art” ศิลปะร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 10 เมษายนนี้ พร้อมจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ
26 มี.ค. Artist Talk เปิดโอกาสให้เหล่าอาร์ตเลิฟเวอร์ได้พบกับศิลปินเจ้าของผลงานที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำงานศิลป์ และร่วมกิจกรรม Meet and Greet กับ โอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ เซเลบริตี้อาร์ติสท์-เทรนด์ เซ็ตเตอร์คนดังของเมืองไทย ที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องศิลป์ๆ พร้อมกับสอนเวิร์คช็อปฮิบๆ สไตล์ โอ่ง กงพัฒน์

8 -10 เม.ย. Body PAINT ART พิเศษสุดกับกิจกรรมบอดี้เพ้นท์ โดยศิลปินมือวางอันดับหนึ่งของเมืองไทย “ใหญ่ สรวิชญ์ กันธิตระกูลวงศ์” ที่จะสร้างสรรค์ Human Wallpaper ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมการประกวดบอดี้เพ้นท์และการถ่ายภาพชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท ในวันที่ 9 และ 10 เมษายนนี้ ที่ Promenada Resort Mall Chiang Mai

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

053-920299

เว็บไซต์

https://www.camt.cmu.ac.th

ผลิตภัณฑ์

พื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการสนับสนุนกลุ่มแข่งขัน (Academic Cluster) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การท่องเที่ยว ศิลปะ และการออกแบบสินค้าหัตถกรรม
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านสื่อทางเลือกใหม่ (Alternative Media) เช่น e-Newspaper, e-Radio, Web TV และอื่นๆ
เพื่อรองรับโครงการของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะยาว

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[ประชาสัมพันธ์] ประกาศตามหานักศึกษาฝึกงานที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี เพื่อมาร่วมงานกับเราในแผนก Digital Marketing รายละเอียดจิ้มดูที่รูปได้เลยจ้าาาา
#ขออนุญาติแอดมินครับ @รับด่วนนนน!!!!! #สำหรับคนว่างงาน คนตกงาน อยากมีงานทำ หรือนักเรียนนักศึกษาอยากทำ Parttime ว่างๆ วันละ 2-3 ชม. รับไปที่บ้านสบายๆๆ รายได้จ่ายทุกสัปดาห์ 3,000-5,000 บาท/สัปดาห์ ง่ายๆ 〓 #เป็นงานดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ จ่ายเงินเป็นสัปดาห์ ทักด่วน Line ID >> wikromgrom