ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงา

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงา ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
(3)

เปิดเหมือนปกติ

1 ก.ค. วันถาปนาลูกเสือ
01/07/2014

1 ก.ค. วันถาปนาลูกเสือ

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือ สพม.34's cover photo
22/04/2014

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือ สพม.34's cover photo

...ดังนั้นความมุ่งหมายของการฝึกอบรมทางลูกเสือก็เพื่อให้เอาเรื่อง “ส่วนรวม” มาแทน “ส่วนตัว” คือทำให้เด็กแต่ละคนมีสมรรถภาพ...
22/04/2014

...ดังนั้นความมุ่งหมายของการฝึกอบรมทางลูกเสือก็เพื่อให้เอาเรื่อง “ส่วนรวม” มาแทน “ส่วนตัว” คือทำให้เด็กแต่ละคนมีสมรรถภาพทั้งในทางใจและทางกาย เพื่อจะได้ใช้สมรรถภาพนั้น บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม..."

22/04/2014

ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้

ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชน

ที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์

สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”

ราม วชิราวุธ

“I do not want a walking school

books. What I want are just

manly young men, honest

truthful, clean in habits and

thoughts”

พระราชปณิธานในการฝึกลูกเสือ

Vajiravudh

รัชกาลที่ 6 ได้กล่าวไว้ !!!!!!!
12/02/2014

รัชกาลที่ 6 ได้กล่าวไว้ !!!!!!!

กองลูกเสือ โรงเรียนวัดราชบพิธ เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นา...
23/12/2013

กองลูกเสือ โรงเรียนวัดราชบพิธ เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นายศุภกร วงศ์ปราชณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัล ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนวัดราชบพิธ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556(ประเภทลูกเสือวิสามัญ) ระดับประเทศ

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือ สพม.34's cover photo
21/12/2013

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือ สพม.34's cover photo

สำนักงานลุกเสือแห่งชาติ จัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2556 ในการนี้มีลู...
06/12/2013

สำนักงานลุกเสือแห่งชาติ จัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2556 ในการนี้มีลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดสพม.34 จำนวน 4โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
1. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1 หมู่ 10คน
2. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1 หมู่ 10คน
3. โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1 หมู่ 10 คน
4. โรงเรียนแม่แจ่ม 1 หมู่ 10 คน

สำนักงานลุกเสือแห่งชาติ จัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2556 ในการนี้มีลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดสพม.34 จำนวน 4โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
1. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1 หมู่ 10คน
2. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1 หมู่ 10คน
3. โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1 หมู่ 10 คน
4. โรงเรียนแม่แจ่ม 1 หมู่ 10 คน

ลูกเสือกองเกียรติยศ โรงเรียนวัดราชบพิธ
05/12/2013

ลูกเสือกองเกียรติยศ โรงเรียนวัดราชบพิธ

โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม.เขต1 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ณ ค่ายวชิราวุธ
01/12/2013

โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม.เขต1 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ณ ค่ายวชิราวุธ

วันวชิราวุธ 25 พ.ย. 56
26/11/2013

วันวชิราวุธ 25 พ.ย. 56

ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานชุมนุม
22/11/2013

ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานชุมนุม

27/09/2013
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว (ด้านลูกเสือ)

http://www.secondary34.go.th/web34/?name=news&file=readnews&id=6699

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

ครูวันดีดอทคอม - เปิดสอบครู สมัครงานราชการ
23/09/2013

ครูวันดีดอทคอม - เปิดสอบครู สมัครงานราชการ

แชร์ด่วน!! ข่าวดี 9,000 และ 15,000 ได้ตุลา'56 นี้ - ตกเบิก ย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.55 ถึง 1 ต.ค. 56

อ่านต่อ : http://www.kruwandee.com/news-id7829.html

ที่มา >> เฟสบุ๊ก ครูรับจ้าง ประเทศไทย นายอมรรัตน์ ทองสาดี ประธานสมาคมสมาพันธ์บุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (ประธานชมรมครูอัตราจ้างแห่งประเทศไทย)

20/09/2013
Gathering for Peace (English Version 1)

Gathering for Peace (English Version 1)

4th ASEAN Scout Jamboree Song Song : Gathering For Peace Sing By : Suchanuch Phancharoensil Lyrics By : Natcha Intrawech & Sornsawan Ho Music By : Niruth Kawlar

ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา ส่งเสริม  ประสานลูกเสือ สพม.34 ....30 ส.ค 56
31/08/2013

ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานลูกเสือ สพม.34 ....30 ส.ค 56

ผบ.ลส.ดีเด่นประจำปี 2555.....แสดงความยินดีกับทุกๆท่านครับ
29/07/2013

ผบ.ลส.ดีเด่นประจำปี 2555.....แสดงความยินดีกับทุกๆท่านครับ

ชั้นที่ ๑
18/07/2013

ชั้นที่ ๑

12/07/2013

แจ้งประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)และขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.)
เอกสารดังแนบ
http://www.secondary34.go.th/web34/?name=news&file=readnews&id=6106

ด่วนที่สุด....แจ้งบัญชีรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ (ภาคเหนือ)ดังม...
09/07/2013

ด่วนที่สุด....แจ้งบัญชีรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ (ภาคเหนือ)
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร
๒. นางลัดดาวรรณ สมณะช้างเผือก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๓. นางพวงทอง สุขธนธรณ์ โรงเรียนแม่แจ่ม
๔. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
๕. นายวสันต์ ติ๊บจา โรงเรียนสองแคววิทยาคม
๖. นางสมพร ศิริรัตน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ดาวน์โหลดเอกสารดังแนบ
http://www.secondary34.go.th/web34/?name=news&file=readnews&id=6082

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดป...
08/07/2013

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 โดยมี นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานในการประชุม นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มดอยทุกกลุ่ม นายดุรงค์ฤทธิ์ ห้าวหาญ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.34 เพื่อพัฒนาแนวทางและแผนดำเนินงานกิจการลูกเสือของ สพม.34

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานลูกเสือ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 โดยมี นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานในการประชุม นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มดอยทุกกลุ่ม นายดุรงค์ฤทธิ์ ห้าวหาญ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.34 เพื่อพัฒนาแนวทางและแผนดำเนินงานกิจการลูกเสือของ สพม.34

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
03/07/2013

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

พิธีมอบธงชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว ปี2556

4th ASEAN Scout Jamboree 2013 (THAILAND) at Vajiravudh National Scout Camp27th November - 4th December 2013
03/07/2013

4th ASEAN Scout Jamboree 2013 (THAILAND) at Vajiravudh National Scout Camp
27th November - 4th December 2013

ดาวน์โหลดเก็บไว้ในกองลูกเสือของโรงเรียนได้เลยครับ
02/07/2013

ดาวน์โหลดเก็บไว้ในกองลูกเสือของโรงเรียนได้เลยครับ

ดาวน์โหลดเก็บไว้ในกองลูกเสือของโรงเรียนได้เลยครับ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ ก.ค ๕๖  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
02/07/2013

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ ก.ค ๕๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ ก.ค ๕๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ฝาก ประชาสัมพันธ์ค่ายลูกเสือลำพูน บ้านหนองหล่ม โดย..ครูเซฟ ลำพูน 081-472 6918
28/06/2013

ฝาก ประชาสัมพันธ์ค่ายลูกเสือลำพูน บ้านหนองหล่ม โดย..ครูเซฟ ลำพูน 081-472 6918

26/06/2013
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

เรื่อง สำรวจคุณวุฒิและตำแหน่งทางลูกเสือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.๓๔
เอกสารดังแนบ
http://www.secondary34.go.th/web34/?name=news&file=readnews&id=5993

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

24/06/2013
http://www.scoutthailand.org/documents/personnel/24062556.PDF

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖
http://www.scoutthailand.org/documents/personnel/24062556.PDF

ที่อยู่

อาคารสำนักงานชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

+66 53 112 975

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด