Clicky

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเ

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียง หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

เปิด : วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ปิด : วันอาทิตย์ ถึง วันจันทร์ และหยุดตามประกาศของราชการ

ที่ตั้ง : 20/1 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทางหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศ...
10/05/2022

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทางหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Bachelor in Library and Information Science : BLIS) จาก มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Polytechnic University of the Philippines) จำนวน 31 คน ที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ (CMNLT Internship Program) เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ ในรูปแบบ Zoom

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิต...
10/05/2022

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ "ต้นรวงผึ้ง" บริเวณโบราณสถานวัดอีก้าง เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แนะนำ E-Bookป้อเก๊า แม่เดิม ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ดป้อเก๊า แม่เดิม เป็นคำพื้นเมืองล้านนา บ่งบอกถึงที่มาหรื...
10/05/2022

แนะนำ E-Book
ป้อเก๊า แม่เดิม ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด

ป้อเก๊า แม่เดิม เป็นคำพื้นเมืองล้านนา บ่งบอกถึงที่มาหรือการสืบสายเลือดจากบรรพชนเดียวกัน เหมือนประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด ซึ่งมีรากเหง้าเดียวกัน มีบรรพชนสืบสายมาจากคริสตจักรเดียวกัน คือ คริสตจักรแม่ดอกแดง

หนังสือเล่มนี้เป็นงานศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียนในอำเภอดอยสะเก็ด รวมถึงชุมชนคริสเตียนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ร่วมกันในฐานะเป็นชุมชนคริสเตียนท้องถิ่นเริ่มแรกของการตั้งคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเชียงใหม่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
-ประวัติศาสตร์เริ่มแรกของชุมชนคริสเตียนดอยสะเก็ด
-ประวัติศาสตร์คริสตจักรเขตดอยสะเก็ด สมัยมิชชัน
-ประวัติศาตร์คริสตจักรภายใต้สภาคริสตจักรในสยาม (ค.ศ. 1935-1945)
-ประวัติศาสตร์สมัยแยกคริสตจักร (ค.ศ.1945-1961)
-ประวัติศาสตร์คริสตจักรสมัยการอภิบาลแบบเขต (ค.ศ. 1961-1991)

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book หรือคลิกที่ลิงก์
https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/7169-ป้อเก๊า-แม่เดิม-ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน-ดอยสะเก็ด

#แนะนำหนังสือการ์ตูนเสริมความรู้99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนประวัติศาสตร์อารยธรรมอียิปต์ (ลุ่มน้ำไนล์) การ์ตูนสนุกแทรกสาระความ...
06/05/2022

#แนะนำหนังสือการ์ตูนเสริมความรู้
99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนประวัติศาสตร์อารยธรรมอียิปต์ (ลุ่มน้ำไนล์) การ์ตูนสนุกแทรกสาระความรู้ เล่าเรื่องด้วยภาพ พร้อมคำถามประวัติศาสตร์ 99 ข้อ เช่น
-เครื่องรางเก่าแก่ของอียิปต์ คืออะไร -อียิปต์ได้รับสมญาว่าอย่างไร
-อียิปต์ปกครองด้วยระบอบอะไร
-ข้อใดคือเอกลักษณ์ของศิลปะแบบอียิปต์
-ไม้หอมเป็นสินค้าที่อียิปต์ได้มาจากดินแดนใด
และยังมีคำถามน่ารู้อีกมากมาย

ให้บริการที่ห้องหนังสือเยาวชน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

05/05/2022
03/05/2022

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

03/05/2022
28/04/2022

ขอเชิญติดตามข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากรผ่านทาง LINE OFFICIAL
เพียงเพิ่มเพื่อนโดยสแกน QR CODE หรือ ค้นหา ID : @finearts
หรือพิมพ์คำว่า กรมศิลปากร ในช่องค้นหาบัญชีทางการ

#ตู้บัตรรายการก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลในห้องสมุดอย่างเช่นปัจจุบันนี้ สมัยก่อนนั้น เรามีเครื่องมือช่วยสืบค้น...
28/04/2022

#ตู้บัตรรายการ
ก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลในห้องสมุดอย่างเช่นปัจจุบันนี้
สมัยก่อนนั้น เรามีเครื่องมือช่วยสืบค้นที่เรียกว่าบัตรรายการ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในตู้บัตรรายการแยกตามประเภทของบัตร และเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการและบรรณารักษ์สามารถสืบค้นว่าหนังสือที่ต้องการอยู่ที่ไหน โดยสามารถค้นได้จากชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ และหัวเรื่อง เป็นต้น ในบัตรรายการจะให้รายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม และเลขหมู่หนังสือ เพื่อให้สามารถไปหาที่ชั้นหนังสือได้นั่นเอง ปัจจุบัน ตู้บัตรรายการที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ก็ยังคงไว้เช่นเดิม เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการการสืบค้นในยุคก่อนที่จะมาเป็นการสืบค้นจากคอมพิวเตอร์

แนะนำE-Bookอิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทยอิศปปกรณัม นับเป็นวรรณกรรมไทยที่แปลจากนิทานอิสปโดยคนไทยเรื่องแร...
27/04/2022

แนะนำE-Book
อิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย

อิศปปกรณัม นับเป็นวรรณกรรมไทยที่แปลจากนิทานอิสปโดยคนไทยเรื่องแรก และเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็นสองภาค
ภาคแรก เป็นการวิเคราะห์วิจัยวรรณกรรม อิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย
ภาคสอง รวบรวมนิทานและโคลงสุภาษิตอิศปกรณัม จำนวน 309 เรื่อง จากการตรวจสอบชำระเนื้อหานิทานจากหนังสือสมุดไทย หมู่นิทานร้อยแก้ว เรื่องอิศปปกรณัม จำนวน 12 เล่ม

สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงก์เพื่ออ่าน
https://www.finearts.go.th/main/view/18535-อิศปปกรณัม---วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย

#แนะนำหนังสือ วิทยาศาสตร์กับอาชญากรรม  ให้บริการที่ห้องหนังสือเยาวชน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
20/04/2022

#แนะนำหนังสือ
วิทยาศาสตร์กับอาชญากรรม
ให้บริการที่ห้องหนังสือเยาวชน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

แนะนำ e-book #ผีของชาวลานนาไทยโบราณเรียบเรียงโดยนายแก้วมงคล ชัยสุริยันต์ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานศพนางถมยา อินทรังสี ผู...
19/04/2022

แนะนำ e-book
#ผีของชาวลานนาไทยโบราณ
เรียบเรียงโดยนายแก้วมงคล ชัยสุริยันต์
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานศพนางถมยา อินทรังสี

ผู้เรียงเรียงอธิบายถึงผีต่างๆ ของชาวลานนาไทยโบราณ ที่เคยรับฟังมา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผีที่เคารพนับถือสืบต่อกันมาในวงศ์ตระกูล คือ ผีปู่ย่า และผีโป่งป่าท่าถ้ำดอยหลวง และผีที่ชนชาวอื่นนำมาสอนให้เคารพยำเกรง คือ ผีคู, ผีครูหรือผียักส์ ผีมดหรือผีเมง ผีแมน และผีนาค รวมทั้งพิธีการบวงสรวงผี เป็นต้น

สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงก์เพื่ออ่าน
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ผีลานนา_-_แก้วมงคล_ชัยสุริยันต์_-_๒๔๘๖.pdf

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จะปิดให้บริการวันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในวันสงกรานต์
12/04/2022

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จะปิดให้บริการวันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 บุคลากรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มาสำรวจข้อมูลต้นฉบับเอกสารโบราณด้านการแพทย์แผนไท...
12/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565 บุคลากรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มาสำรวจข้อมูลต้นฉบับเอกสารโบราณด้านการแพทย์แผนไทย ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อนำมาพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ

แนะนำ e-book พระบรมสารีริกธาตุหนังสือเล่มนี้ กรมศิลปากรจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ขอ...
09/04/2022

แนะนำ e-book

พระบรมสารีริกธาตุ

หนังสือเล่มนี้ กรมศิลปากรจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษครบ 7 รอบ

พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึง พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ชุมชนโบราณหลายแห่งในประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุประดิษฐานอยู่ เป็นหลักฐานแสดงการนับถือพุทธศาสนามาแต่โบราณ โดยในหนังสือได้อธิบายถึงความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ คติความเชื่อพุทธศาสนาจากลังกาสู่สุวรรณภูมิพระบรมสารีริกธาตุและพระมหาธาตุสำคัญในประเทศไทย

สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงก์เพื่ออ่าน
https://www.finearts.go.th/main/view/18539-พระบรมสารีริกธาตุ

ประกาศหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษ เชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแห...
08/04/2022

ประกาศหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษ เชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

#แนะนำหนังสือการ์ตูนเสริมความรู้ 99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนประวัติศาสตร์ล้านนา ใครชอบประวัติศาสตร์ล้านนา ต้องอ่านเล่มนี้ สนุ...
07/04/2022

#แนะนำหนังสือการ์ตูนเสริมความรู้
99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนประวัติศาสตร์ล้านนา ใครชอบประวัติศาสตร์ล้านนา ต้องอ่านเล่มนี้ สนุกกับการ์ตูนสั้นๆ และได้ความความรู้ กับเรื่องราวล้านนา 6 ภาค ได้แก่ ภาคอาณาจักร ภาควัง ภาควัด ภาคเมือง ภาคเรือน และภาคล้อเกวียนกับใบเรือ กับคำถาม 99 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม

ให้บริการที่ห้องหนังสือเยาวชน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

05/04/2022
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการดาวน์โหลด "หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565" ฉบับส...
02/04/2022
หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2565 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. - สำนักส่งเสริมศิลปวัฒน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการดาวน์โหลด "หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565" ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ --https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1648860258-65r92r89oh.pdf

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการดาวน์โหลด "หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี ...

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้า...
02/04/2022

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "กิจกรรมอาสาสร้างสรรค์ อนุรักษ์เชียงมั่น มรดกไทย" ณ วัดเชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ "แนวทางการอนุรักษ์เอกสารโบราณ"

สารคดีวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕
02/04/2022
สารคดีวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕

สารคดีวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอ.....

02/04/2022
สามารถอ่านหนังสือ ยุคทองล้านนา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสามัญชนในรูปแบบ E-Book ฟรี ได้ที่ https://www.2ebook.com/new/libr...
01/04/2022

สามารถอ่านหนังสือ ยุคทองล้านนา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสามัญชนในรูปแบบ E-Book ฟรี ได้ที่ https://www.2ebook.com/new/library/book_detail/nlt/02008889

ปล.สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ก่อนนะคะ

ยุคทองล้านนา
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และสามัญชน

เนื้อหาของหนังสือ ผู้เขียนต้องการเน้นภาพที่เด่นชัดของประวัติศาสตร์ล้านนาขึ้นมาในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง เพื่อขับรายละเอียดที่สะท้อนถึงสามัญชนในช่วงเวลาดังกล่าวออกมาให้ชัดเจน ถือเป็นก้าวแรกที่จะแสดงหาตัวตนและบทบาทของสามัญชนในประวัติศาสตร์ล้านนา ผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็พยายามแสดงว่าล้านนาเชื่อมโยงกับโลกเศรษฐกิจภายนอกเช่นไร โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยพล็อตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม สามัญชนมีบทบาทในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ในยุคทองของล้านนา ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 เนื่องจากเศรษฐกิจสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้นในสังคม โดยเฉพาะชนชั้นสามัญ

สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

E-Book โวหารล้านนา : เพลงละอ่อน ปริศนา-คำทาย คำอู้บ่าว-อู้สาว คร่าวใช้ ภาษิตหนังสือที่ระลึกงานบำเพ็ญกุศลศพ ศาสตราจารย์ ด...
31/03/2022

E-Book โวหารล้านนา : เพลงละอ่อน ปริศนา-คำทาย คำอู้บ่าว-อู้สาว คร่าวใช้ ภาษิต

หนังสือที่ระลึกงานบำเพ็ญกุศลศพ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book
หรือคลิกที่ลิงก์
https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/19143-โวหารโบราณ--เพลงละอ่อน--ปริศนา-คำทาย--คำอู้บ่าว-อู้สาว--สุภาษิต-

รู้หรือไม่ว่า การอ่านออกเสียงนั้น มีผลดีต่อความจำมากกว่าการอ่านในใจนะ ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู พบว่า การอ่านออก...
30/03/2022

รู้หรือไม่ว่า การอ่านออกเสียงนั้น มีผลดีต่อความจำมากกว่าการอ่านในใจนะ
ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู พบว่า การอ่านออกเสียงนั้นส่งผลดีต่อระบบความจำ ช่วยให้เกิดความจำระยะยาว เมื่อเราอ่านออกเสียง และได้ยินเสียงของตัวเองไปพร้อมๆ กัน การกระทำเช่นนี้จะช่วยให้สมองสามารถจดจำได้ดีกว่าการอ่านในใจ โดยการศึกษานี้ได้ทดสอบโดยใช้ 4 วิธี ได้แก่ การอ่านเงียบๆ การฟังเสียงบันทึกที่คนอื่นอ่าน การฟังเสียงบันทึกที่ตนเองอ่าน และการอ่านออกเสียง ผลลัพธ์จากการทดสอบกับผู้เข้าร่วม 95 คน พบว่าผลจากการอ่านออกเสียงส่งผลดีต่อการจดจำได้ดีที่สุด ซึ่งบ่งบอกได้ว่าความจำไม่ได้เกิดจากการได้ยินเท่านั้น แต่ยังมาจากการพูดด้วย
นอกจากส่งผลดีในเรื่องความจำแล้ว การอ่านออกเสียงยังมีข้อดีอื่นๆ ทั้งการช่วยสร้างสมาธิ กระตุ้นสมองและการรับรู้ ระบบประสาททำงานสอดคล้องกัน สำหรับเด็กที่ฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆ จะทำให้พูดได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.praphansarn.com/home/content/1616
https://thematter.co/social/lets-read-it-out-loud/62677
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171201090940.htm
https://www.scilearn.com/little-known-truths-about-reading-aloud/

E-book มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง
https://bookscape.co/wp-content/uploads/2020/12/มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง-Web.pdf

#อ่านออกเสียง

e-book พจนานุกรม : ลำดับแลแปลศัพท์ที่ใช้ในหนังสือไทยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-bookหรือคลิกที่ลิงก์http://...
30/03/2022

e-book พจนานุกรม : ลำดับแลแปลศัพท์ที่ใช้ในหนังสือไทย

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book
หรือคลิกที่ลิงก์
http://164.115.27.97/digital/items/show/18417?collection=16&page=56

พระสมุดตำราแผนคชลักษณ์ เป็นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งมีศักราชระบุว่าแต่งขึ้นในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโก...
12/03/2022

พระสมุดตำราแผนคชลักษณ์ เป็นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งมีศักราชระบุว่าแต่งขึ้นในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื้อหากล่าวถึงลักษณะของช้างตระกูลต่าง ๆ ทั้งช้างศุภลักษณ์ คือช้างที่มีลักษณะดีเป็นมงคล และช้างทุรลักษณ์หรือทรลักษณ์ คือข้างที่มีลักษณะไม่ดี ไม่เป็นมงคล นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังได้นำหนังสือเรื่องตำราขี่ช้างครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199- 2231 ฉบับพิมพ์เผยแพร่เมื่อพ.ศ. 2465 มาจัดพิมพ์ใหม่เป็นภาคผนวกอีกด้วย

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book
หรือคลิกที่ลิงก์
http://164.115.27.97/digital/items/show/5352

#ebook #ช้าง #ตำราคชลักษณ์

ที่อยู่

20/1 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เม
Chiang Mai
50100

เวลาทำการ

อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653278322

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชียงใหม่น่ารัก มีผู้คนหลายกลุ่มที่คอยห่วงใยคนอื่นเสมอ คุณปอ กับ อาจารย์ไก่ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดีๆขึ้น เมื่อรวมสองพลัง ก็จะเกิดพลังที่ใหญ่กว่าเดิม สร้างความอบอุ่นในจิตใจได้ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังพลังทั้งมวลคือ ผู้ให้สถานที่จัด เป็นผู้สนับสนุนพลังรัก พลังบวกในเชียงใหม่เสมอมา คนที่ติดตามอยู่ รอกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ Samaritans Chiang Mai กลุ่มแมลงปออาสา ณ เชียงใหม่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่