โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลรมณียสถาณแห่งการมีร่วมกับชุมชนตามศาสตร์พระราชา

📣📣 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม :: คลินิกฝากครรภ์ 🤰🏻ฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังหญิงวัยเจริญพันธุ์อำเภอกัลยาณิวัฒนา มาฝ...
24/08/2023

📣📣 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
:: คลินิกฝากครรภ์ 🤰🏻
ฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังหญิงวัยเจริญพันธุ์อำเภอกัลยาณิวัฒนา มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
รายละเอียดตามประกาศ
👇👇👇👇

วันนี้เมื่อ ๑๔ ปีที่แล้ว  ๖ สิงหาคม พศ.๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลวัดจันทร์...
06/08/2023

วันนี้เมื่อ ๑๔ ปีที่แล้ว ๖ สิงหาคม พศ.๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อให้เปิดบริการดูแลรักษาแก่ประชาชน ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวงและตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม ในขณะนั้น ร่วมถึงพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลรักษาพยาบาลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

27/07/2023
2/03/65 นายแพทย์ดิเรก อกิญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริ...
03/03/2023

2/03/65 นายแพทย์ดิเรก อกิญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคจากทีม offroad ThaiTG พร้อมคณะทันตกรรมมูลนิธิ พอสว ทางโรงพยาบาลวัดจันทน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาขอพระขอบคุณเป็นอย่างสูง
#บริจาคโรงพยาบาล
#ลดหย่อนภาษีสองเท่า

9 มกราคม พศ.2565  นพ.ดิเรก อกิญจนานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท ซอยส์ มินิสโตร์ จำกัด จำนวน 50,...
09/01/2023

9 มกราคม พศ.2565 นพ.ดิเรก อกิญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท ซอยส์ มินิสโตร์ จำกัด จำนวน 50,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทางบริษัท Choice Ministore เป็นอย่างสูง
ร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลผ่าน QRcode E-donation
#ลดหย่อนภาษี2เท่า
#บริจาคโรงพยาบาล

" ยืดอก พกบัตร 🏥 "แสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง เมื่อมาเข้ารับบริการทางการแพทย์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้ารับบริการ 🥰* หา...
14/11/2022

" ยืดอก พกบัตร 🏥 "
แสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง เมื่อมาเข้ารับบริการทางการแพทย์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้ารับบริการ 🥰
* หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี สามารถแสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ (เช่น สูติบัตร) *

🏥 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 4 ปี 1...
14/11/2022

🏥 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานของท่าน
ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 4 ปี 11 เดือน 29 วัน เข้ารับวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์ฝาแดง)
📝 จำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2565
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ห้องเบอร์ 11)
** กรุณานำใบสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านของบุตร-หลาน เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ **
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 764 6630 (ในวัน และเวลาราชการ)

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุ...
13/10/2022

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
20/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รา....

18 กันยายน 2565 ชมรมสตรีสัมพันธ์ไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่และคณะ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจำนวน 120,000 บาท โดยมี นพ.ดิเรก ...
19/09/2022

18 กันยายน 2565 ชมรมสตรีสัมพันธ์ไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่และคณะ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจำนวน 120,000 บาท โดยมี นพ.ดิเรก อกิญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมรับมอบ

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
13/09/2022

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เนื่องจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยมีการให้บริการรักษาโรคต่างๆตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและเปิดให้บริการคลินิก...

ประชาสัมพันธ์การ ออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล แพทย์หู คอ จมูก วันที่ 23/24 กันยายน 2565
03/09/2022

ประชาสัมพันธ์การ ออกหน่วยแพทย์
อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล แพทย์หู คอ จมูก
วันที่ 23/24 กันยายน 2565

29/8/65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกา...
30/08/2022

29/8/65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแพทย์วรัญญู จำนงค์ประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์ดิเรก อกิญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านเครือข่าย 5G
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ต่อชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาและชาวโรงพยาบาลวัดจันทน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

26/07/2022
ภารกิจลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน
11/07/2022

ภารกิจลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล  ได้ออกให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกและใ้ห้บริกา...
23/06/2022

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้ออกให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกและใ้ห้บริการตรวจรักษาตาแก่ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครซึ่งเป็นจักษุแพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ตลอดจนพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

ผู้ป่วยมารับบริการแบบผู้ป่วยนอกจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย

ผู้ป่วยเข้ารับรักษาด้วยการผ่าตัด 40 ราย
- ต้อกระจก จำนวน 39 ราย( 40 ตา )
- ต้อเนื้อ จำนวน 1 ราย

📢 โรงพยาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำ...
01/06/2022

📢 โรงพยาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดลิ้งค์ด้านล่าง👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1Mw3-qK2VLGQkieEqX8g0LyjeNUG_Oj87/view?usp=sharing

📢 โรงพยาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งน...
30/05/2022

📢 โรงพยาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดลิ้งค์ด้านล่าง👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/15tFrrUZgMLXW_7SVNbiWWzyjfxdRfDMt/view?usp=sharing

📢 โรงพยาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการตำแหน่งน...
23/05/2022

📢 โรงพยาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดลิ้งค์ด้านล่าง👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1SpEiRuvXnDEMeosSnksX2qo0nomXtDVR/view?usp=sharing

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขอขอบคุณบริษัท ฟาร์ม่าช้อยซ์ ทีได้บริจาควัสดุแพทย์ อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบบีบมือ ...
07/05/2022

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ขอขอบคุณบริษัท ฟาร์ม่าช้อยซ์ ทีได้บริจาควัสดุแพทย์ อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบบีบมือ 🥰 จำนวน 3 ชุด

ขอขอบคุณ บริษัทแลคตาซอย Lactasoy ที่มอบนมถั่วเหลืองซังๆ ให้แก่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
29/04/2022

ขอขอบคุณ บริษัทแลคตาซอย Lactasoy ที่มอบนมถั่วเหลืองซังๆ ให้แก่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ช่องทางร่วมบริจาคสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลวัดจันทน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่า...
18/04/2022

ช่องทางร่วมบริจาคสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลวัดจันทน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอกัลยาณิวัฒนา
ผ่านระบบ E-Donation
Scan บริจาคยอดบริจาคแจ้งไปยังสรรพากรโดยตรง สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า #ลดหย่อนภาษี #ลดหย่อนภาษี2เท่า #โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

🙏🏻🙏🏻 ขอขอบคุณ มูลนิธิบ้านสุทธาวาส บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯมอบ ATK Test จำนวน 300 ชุดเพื่อใช้ในการคัดกรองโควิท-19
18/04/2022

🙏🏻🙏🏻 ขอขอบคุณ มูลนิธิบ้านสุทธาวาส บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯมอบ ATK Test จำนวน 300 ชุดเพื่อใช้ในการคัดกรองโควิท-19

👨🏻‍⚕️อัลตราซาวด์(Ultrasound)เป็นการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยใช้หลักการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การใช้เครื่อง อัลตร้...
12/04/2022

👨🏻‍⚕️อัลตราซาวด์(Ultrasound)เป็นการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยใช้หลักการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การใช้เครื่อง อัลตร้าซาวด์ในห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยอุบัติเหตุ สามารถช่วยวินิจฉัยภาวะเลือดตกในช่องท้อง ปอดรั่ว ภาวะเลือดออกให้ เยื่อหุ้มหัวใจภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูกหากสามารถพบภาวะเหล่านี้ได้รวดเร็วถูกต้องการรักษาภาวะดังกล่าวจะทําได้จะลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างเดินทางและสร้างความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณบริษัท ฟาร์ม่าช้อยซ์ Pharma Choice - ฟาร์ม่าช้อยซ์ ที่ได้บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์ให้ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยอำเภอกัลยาณิวัฒนา ✨🏥

05/04/2022

ที่อยู่

94 หมู่ 3 ต. บ้านจันทร์ อ. กัลยาณิวัฒนา
Chiang Mai
58130

เบอร์โทรศัพท์

053484010

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.07 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่เชียงใหม่ ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 38 ปี ขณะเปิดกระป๋องน้ำมันเบนซิน เกิดระเบิดใส่ใบหน้า มือและเท้าทั้ง 2 ข้าง มีแผล ไฟใหม้ที่บริเวณใบหน้า มือและเท้าทั้ง 2 ข้าง วินิจฉัย แผลไฟใหม้ตามร่างกายร่วมกับการบาดเจ็บจากการสูดดมควันไฟ (2nd degree flame burn 55% with inhalation injury) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 145 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลนครพิงค์ กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 15.17 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่เชียงใหม่ ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้บาดเจ็บชาย อายุ 24 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ชนรถกระบะและถูกรถทับ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว วินิจฉัย บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงร่วมกับช่องท้องได้รับการบาดเจ็บจากแรงกระแทกร่วมกับกระดูกต้นขาด้านขวาหักแบบเปิด (Severe Head Injury with Blunt Abdominal Injury with Opened Fracture Right Femur) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.47 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่เชียงใหม่ ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิง อายุ 73 ปี มีอาการ เจ็บหน้าอก หายใจเหนื่อย 1 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล วินิจฉัย ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยาน คือ เฮลิคอ​ป​เตอร์​แอร์บัส​ 145 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.21 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 55 ปี มาด้วย 3 ชั่วโมงก่อนมา เจ็บแน่นหน้าอกซ้ายร้าวมาแขนซ้าย เหมือนมีอะไรมาทับ เหนื่อยง่าย วินิจฉัย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองบินตำรวจ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 412 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองบินตำรวจ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชณครเชียงใหม่
เป็นคนภาคใต้และภาคกลางได้มาใช้บริการที่ ร.พ.วัดจันทร์ อยากบอกว่าประทับใจไม่รู้ลืมคุณหมอและพยาบาลพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน บริการดีมาก ทำให้คนใข้มีกำลังใจจริงๆเป็นอะไรที่ประทับใจจริงๆอยากให้หลายๆที่หลายโรงพยาบาลทำได้แบบนี้ค่ะ
อยากทราบว่า หมอตรวจคนไข้ รึที่เรียกกันว่าหมอใหญ่เขามาทำงานกันกีโมงคับ คนไข้เขารอกันเยอะและนานละนะคับ ผู้รู้ช่วยตอบด้วยคับ ขอบคุณครับ
Memoria
มา ณ วันนี้ 1 เม.ย. 64 ขอคืนดาวนะ เหลือ 0 ดาวพอล่ะ
ระบบอะไรไม่รู้ รับบัตรคิว 2 รอบ ไม่มีการแยกคนรอตรวจธรรมดา กับคนที่อดข้าว อดน้ำ รอตรวจเลือด
รอจน 10 โมง ก็ยังไม่ได้ตรวจ สรุปจะได้กินข้าวเมื่อไหร่ อดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
เปลี่ยนระบบใหม่
คืออะไร รับบัตรคิว 2 รอบ
รอตรวจเลือด อดข้าวอดน้ำมาตั้งแต่เมื่อคืน จน 10 โมงเช้า ก็ยังไม่ได้ตรวจ สรุปคือ?
ต้องได้กินข้าวเช้า กินน้ำกี่โมง อยากรู้
ขออนุญาติใช้พื้นที่โพสเกี่ยวกับสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ✨สิทธิพิเศษ...📍
แทนคำขอบคุณ..จากใจ❤️
🏩โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ลและโรงแรมในเครือ เอ โฮเทล
ขอมอบสิทธิพิเศษ.....
#บุคลากรทางแพทย์
เข้าใช้บริการทุกสาขา
ลดค่าห้อง 50%
จองวันนี้เข้าใช้บริการได้ถึงตุลาปีหน้า
#ราคาโปรโมชั่น ลด50%
triangle hotel Superior Mountain view 600บาท/คืน Deluxe River view 750บาท/คืน
A Hotel Simply 450บาท/คืน
A Hotel Budget 300บาท/คืน
Work den Hotel 390บาท/คืน

**ระยะเวลาซื้อ วันนี้-31/10/2020
**ระยะเวลาใช้สิทธิ วันนี้-31/10/2021
**ผู้ใช้สิทธิแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
**เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้าพัก
ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า งดสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงิน
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

94 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์
อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ 58130
เบอร์โทรติดต่อ : 053-484010
ขอเบอร์ติดต่อ รพ.ด้วยคะ เบอร์053-484010 ไม่มีคนรับสายเลยคะ รบกวนด้วยคะ
#}