Clicky

เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใ

เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใ เทศบาลตำบลช้างเผือก 199 หมู่ 2 ตำบลช้า?

เปิดเหมือนปกติ

ภาพบรรยากาศวันแรก โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมรับลงทะเบียนทำหมันถาวร ฟรี ! ของเทศบาลตำบลช้างเผือกโครงการจัดขึ้นระหว...
14/03/2022

ภาพบรรยากาศวันแรก โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมรับลงทะเบียนทำหมันถาวร ฟรี ! ของเทศบาลตำบลช้างเผือก

โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-28 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
กำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะ

14-15 มี.ค. 65
โดมหน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก

16 มี.ค. 65
ศาลาสุสานข่วงสิงห์

17 มี.ค. 65
ซอยพิซซ่า ตลาดบริบูรณ์

18 มี.ค.65
ลานจอดรถโรงแรมกรีนฮิลล์เพลส

21 มี.ค.65
ศาลาหกเหลี่ยมชุมชนโชตนา

22 มี.ค.65
สามแยกศูนย์ชูชีพชาวเขา

23-24 มี.ค.65
ศาลาสุสานช่างเคี่ยน

25 มี.ค.65
ศาลาอเนกประสงค์ ซอยสิรินเฮ้าส์

28 มี.ค.65
ลานใกล้ร้านแกงร้อนบ้านสวน

🐶โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย แต่ป้องกันได้ 📍เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาด  เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนพิ...
10/03/2022

🐶โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย แต่ป้องกันได้

📍เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาด เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี !! ระหว่างวันที่ 14-28 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. กำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะ

14-15 มี.ค. 65
โดมหน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก

16 มี.ค. 65
ศาลาสุสานข่วงสิงห์

17 มี.ค. 65
ซอยพิซซ่า ตลาดบริบูรณ์

18 มี.ค.65
ลานจอดรถโรงแรมกรีนฮิลล์เพลส

21 มี.ค.65
ศาลาหกเหลี่ยมชุมชนโชตนา

22 มี.ค.65
สามแยกศูนย์ชูชีพชาวเขา

23-24 มี.ค.65
ศาลาสุสานช่างเคี่ยน

25 มี.ค.65
ศาลาอเนกประสงค์ ซอยสิรินเฮ้าส์

28 มี.ค.65
ลานใกล้ร้านแกงร้อนบ้านสวน

รองอรุณมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.0...
07/03/2022

รองอรุณมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหมายให้นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ได้แก่ ระดับประถมศึกษา (ป.-ป.6) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6 และปวช.) และระดับประชาชนทั่วไป และบุคลากรเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

🐶กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี !! 📍วันที่ 14-28 มีนาคม 2565 รายละเอีย...
07/03/2022

🐶กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี !!

📍วันที่ 14-28 มีนาคม 2565
รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่
ตามรูปภาพด้านล่าง

😻สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-217923 ต่อ 20 นะคะ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างขอให้...
03/03/2022

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

ขอให้ผู้ชนะการประกวดเดินทางมารับรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-217923 ต่อ 41 ค่ะ

สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (ฟรี)สามารถไปตรวจได้ที่จุดตรวจสวนสุขภาพบ้านเด่น และ จุดตรวจสน...
03/03/2022

สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (ฟรี)

สามารถไปตรวจได้ที่จุดตรวจสวนสุขภาพบ้านเด่น และ จุดตรวจสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดทุกวัน 08.00 – 15.00 น.

📆 และในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. มีจุดตรวจเพิ่มเติมดังนี้

🔵 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565
ที่สำนักงานแขวงเม็งราย
🔵 3, 4 และ 7 มีนาคม 2565
ที่สำนักงานแขวงนครพิงค์
🔵 8 – 10 มีนาคม 2565
ที่สำนักงานแขวงศรีวิชัย
🔵 11, 14 และ 15 มีนาคม 2565
ที่สุสานสันกู่เหล็ก

เทศบาลนครเชียงใหม่ เพิ่มจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK อีก 1 จุด นอกเหนือจาก จุดตรวจสวนสุขภาพบ้านเด่น และ จุดตรวจสนามกีฬาเทศบาลฯ อีกทั้งจัดจุดจ่ายยาพร้อมให้บริการรักษาโดยทันที

📆 ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ตามรายละเอียด ดังนี้

🔵 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565
ที่สำนักงานแขวงเม็งราย

🔵 3, 4 และ 7 มีนาคม 2565
ที่สำนักงานแขวงนครพิงค์

🔵 8 – 10 มีนาคม 2565
ที่สำนักงานแขวงศรีวิชัย

🔵 11, 14 และ 15 มีนาคม 2565
ที่สุสานสันกู่เหล็ก

ด้วยความปรารถนาดีจาก
#เทศบาลนครเชียงใหม่

🙋🏻‍♂️ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานส...
23/02/2022

🙋🏻‍♂️ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

22/02/2022

❌การลงทะเบียนเต็มแล้ว❌❌
📢อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน *​เพิ่ม* วันละ 3,000 คน
ในวันที่ 23,24 และ 28 กุมภาพันธ์​ 2565​ และ วันที่ 2,3,4 และ 7 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม​80​พรรษา​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​เชียงใหม่​
ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน QR code หรือ Link https://forms.gle/KdDav3PNTKs1VoSY9 และ **ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไป **ทาง Link https://script.google.com/macros/s/AKfycbw-LKRJjeToTa0YAkW0MTZTBxA3PkbgeeOARBOsmPoNP_FH_2o/exec

สามารถ​ลงทะเบียน​ได้​ตั้งแต่​วันนี้​ จนกว่าวัคซีนจะหมด***

5 แนวทางการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยตนเองCr.ข้อมูลจาก https://www.airportthai.co.th
21/02/2022

5 แนวทางการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยตนเอง

Cr.ข้อมูลจาก https://www.airportthai.co.th

กองคลังแจ้งไอดีไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนติดต่อกองคลังได้ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่เทศบาลฯ-สอบถามข้อมูลการชำ...
18/02/2022

กองคลังแจ้งไอดีไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ติดต่อกองคลังได้
โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่เทศบาลฯ

-สอบถามข้อมูลการชำระภาษี ยอดโอนภาษี
-แจ้งชำระภาษี

แอดไลน์ตามภาพด้านล่างได้เลยนะคะ
หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-217923 ต่อ 41

15/02/2022

ตามข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่าเชียงใหม่

ขณะนี้ คณะผู้จัดงานขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โควิด

เทศบาลตำบลช้างเผือก และห้างสรรพสินค้าเมญ่าเชียงใหม่ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

รองอรุณนำพนักงานดับเพลิง-เทศกิจฝึกสรรถภาพร่างกายนายอรุณ ศรีวิชัย รอง นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นำจนท.ป้องกันและบรรเทาสาธ...
10/02/2022

รองอรุณนำพนักงานดับเพลิง-เทศกิจฝึกสรรถภาพร่างกาย

นายอรุณ ศรีวิชัย รอง นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นำจนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจนท.เทศกิจ ฝึกสมรรถภาพทางร่างกายเป็นประจำ ทั้งกายบริหาร การวิ่งออกกำลังกาย การฝึกระเบียบแถว เพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรงและคล่องแคล่ว พร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนีย...
09/02/2022

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

ส่งผลงานได้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 053-217923 ต่อ 46

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือกเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565สอบถ...
08/02/2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-213421

03/02/2022

ด่วน !! เชียงใหม่ออกประกาศ “ห้ามเผาในที่โล่ง”
มีผลบังคับ​ 1 ม.ค.​ ถึง​ 30​ เม.ย.​ 65
.
อ่านต่อที่ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1885870/

ติดดาว ตั้ง See First ตี้เพจเฮา จะได้ฮู้ตันข่าวสารก่อนไผ บ่พลาดเรื่องราวในเจียงใหม่ และภาคเหนือเน่อเจ้า
.
ชวนมาติดตามช่องทางอื่นๆของเรากันน้า
เว็บไซต์ข่าว : www.chiangmainews.co.th
LINE Official Account : @chiangmainews
Instagram: @chiangmainews
Twitter : @chiangmainews
Youtube Channel : Chiang Mai News
กลุ่ม Facebook "จังหวัดเชียงใหม่"
TikTok : @chiangmainews

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่'s post
23/01/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่'s post

17/01/2022

อัพเดท‼️ จุด WALK IN ฉีดวัคซีนโควิด-19 💉🦠

ข้อมูล : ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่'s post
09/01/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่'s post

09/01/2022

Update จุดให้บริการโควิด-19 โรงพยาบาลนครพิงค์ ‼️

โรงพยาบาลนครพิงค์แบ่งการให้บริการตรวจคัดกรองโควิดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

⭐ คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic)
ให้บริการตรวจผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อย ที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิดหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-20.00 น. ที่อาคาร 2 ชั้น 1

⭐ หน่วยตรวจโควิด (Modular swab unit)
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด ในผู้ที่ไม่มีอาการ ด้วยวิธี RT-PCR และ ATK เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-16.00น. บริเวณลานจอดรถข้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่(อาคาร 3)

🔹️ ค่าใช้จ่าย
1. กรณีเข้าข่ายความเสี่ยง ตรวจฟรี ทุกสิทธิ
2. กรณีไม่เข้าข่ายความเสี่ยงแต่ต้องการตรวจ เพื่อทำประกัน,เพื่อการเดินทาง ,เพื่อขอใบรับรองผล
- ATK มีค่าใช้จ่าย 250 บ.
- PCR มีค่าใช้จ่าย 900 บ.
กรณีต้องการเอกสารรับรอง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บ. รับใบรับรองผลได้ที่จุดตรวจ
3. กรณีก้ำกึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ตรวจ
4. กรณี Test & Go (ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ) ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวนวันละ 70 คน

🔹️ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
- ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ระบาด สถานที่เสี่ยง ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่
- ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง เช่น ญาติ คนในครอบครัว ที่ทำงาน
- ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ตามประกาศศบค.
- เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

🔹️ การจองคิวตรวจ
ท่านสามารถ walk in มาได้เลย โดยไม่ต้องจองคิว หากมีผู้ขอรับการตรวจมากเกินที่จะตรวจได้ในแต่ละวัน ให้มาตรวจในวันถัดไป
ขอเน้นย้ำให้ผู้มารับการตรวจทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าไปในจุดบริการอื่นๆของรพ.โดยไม่จำเป็น

🔹️ แจ้งผลการตรวจอย่างไร ?
แจ้งผลการตรวจทางออนไลน์ โดยการสแกน QR code ที่จุดบริการ
- ATK แจ้งผลประมาณ 2 ชม.
- PCR แจ้งผลภายใน 48 ชม.

⭐ จุดคัดกรองผู้ป่วยโควิด (Triage)
ให้บริการตรวจคัดแยกผู้ป่วยโควิดตามระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาสถานที่รักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยจะตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด มีผลตรวจยืนยัน มีหมายเลขประจำตัวผู้ป่วย CM หรือ ATK แล้วเท่านั้น เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น. บริเวณลานข้างอาคาร 9

🔹️ สิ่งที่ต้องเตรียมมาเมื่อต้องมาคัดกรอง
- บัตรประชาชน
- หลักฐานผลการตรวจและหมายเลขประจำตัวผู้ติดเชื้อ
- โทรศัพท์มือถือ
- ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) สำหรับระยะเวลา 10 วัน
- เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว สำหรับระยะเวลา 10 วัน

🔹️ สถานที่ให้การรักษา
กรณีที่อาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ (สีเขียว) จะแนะนำให้แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation เป็นหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ติดตามอาการ
ในกรณีที่ไม่สามารถแยกกัวตัวที่บ้านได้จึงจะพิจารณาให้การรักษาในศูนย์แยกโรคชุมชน Community isolation หรือ Hospitel ที่อยู่ในการดูแลของรพ.ต่างๆ
ส่วนกรณีที่มีระดับอาการปานกลาง(สีเหลือง)ไปจนถึงหนัก(ส้ม,แดง) จะพิจารณาให้การรักษาในรพ.

⭐ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดรพ.นครพิงค์
ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น.(ปิดรับคิว 15.00 น.) อาคาร 5 ชั้น 1
นอกจากนี้ รพ.นครพิงค์ ยังเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เปิดบริการทุกวัน 9.00-16.00 น. บริเวณ ชั้น 2 ข้างร้านยูนิโคล่

#nkpcovid
#ตรวจหาเชื้อโควิด

08/01/2022

ประกาศ‼️ เปิดจุด ATK สำหรับผู้เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อโควิด-19
1. สวนสุขภาพบ้านเด่น
2. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

⏰ให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น.

📣ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

06/01/2022

ประกาศ‼️ เปิดจุด ATK ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น สำหรับผู้เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (6 ม.ค. 65) เป็นต้นไป

⏰ให้บริการ 08.30-15.00 น.

📣ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

กองคลัง แจ้งกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีสอบถามยอดภาษี ขอเลขบัญชีและแจ้งรูปสลิปโอนภาษี ได้ที่ไอดีไลน์ @598wtons (มี@ด้...
04/01/2022

กองคลัง แจ้งกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี

สอบถามยอดภาษี ขอเลขบัญชี
และแจ้งรูปสลิปโอนภาษี
ได้ที่ไอดีไลน์ @598wtons (มี@ด้วยนะคะ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-217923 ต่อ 41

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่'s post
04/01/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่'s post

🎉สวัสดีปีใหม่ 2565ในนามของเทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดยนายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีฯ ขอให้ประชาชนทุกท่านและครอบครัว มีความ...
01/01/2022

🎉สวัสดีปีใหม่ 2565

ในนามของเทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดยนายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีฯ ขอให้ประชาชนทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และการเงิน สิ่งใดที่ตั้งใจไว้ขอให้ประสบความสำเร็จ และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี 2565 นี้นะคะ

พวกเราขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ความร่วมมือ และความคิดเห็นต่างๆที่มีให้กันเสมอมา และขอสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาชุมชนของเราให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ต่อไปค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ 💕

28/12/2021

เชียงใหม่แจ้ง‼️ ผู้มีประวัติเดินทางไป วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน นับจากวันสัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

เชิญชวนฉีดวัคซีนกระตุ้น (เข็ม 3 ) -สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือ ชิโนฟาร์ม ***ครบ 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไป(เลือกฉ...
23/12/2021

เชิญชวนฉีดวัคซีนกระตุ้น (เข็ม 3 )

-สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือ ชิโนฟาร์ม ***
ครบ 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไป
(เลือกฉีดได้ระหว่างแอสตร้า และไฟเซอร์)

-สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้า 2 เข็ม เกิน 90 วัน
(เข็ม 3 จะได้รับไฟเซอร์)

-สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวค+แอสตร้า กิน 90 วัน
(เข็ม 3 จะได้รับแอสตร้า)

วอล์คอินรับเข็ม 3 ได้เลย สถานที่และเวลาตามรูปภาพด้านล่างนี้ค่ะ

🙋🏻‍♂️ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเ...
21/12/2021

🙋🏻‍♂️ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

16/12/2021

จังหวัดเชียงใหม่ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้น เข็ม 3

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac + AstraZeneca เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน
ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น (เข็ม 3 ) AstraZeneca

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca + AstraZeneca เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน
ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น (เข็ม 3 ) Pfizer

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเลือกสูตรวัคซีนได้ ดังนี้
- สูตร 1 เข็ม1 Pfizer + เข็ม 2 Pfizer
- สูตร 2 เข็ม1 AstraZeneca + เข็ม 2 Pfizer
- สูตร 3 เข็ม1 Sinovac + เข็ม 2 AstraZeneca
- สูตร 4 เข็ม1 Moderna + เข็ม 2 Moderna

สำหรับประชาชน ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19
ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด!!!
สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่ หน่วยฉีดระดับอำเภอทุกแห่ง

สำหรับเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่
- ศูนย์ฉีด เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แร์พอร์ต
วันที่ 14-17 ธ.ค. 2564
เวลา 08.00-15.00 น.
-โรงพยาบาลนครพิงค์
วันที่ 14-17 ธ.ค. 2564
เวลา 08.00-15.00 น.
- โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่ 14-15 ธ.ค. 2564
เวลา 08.00-14.00 น.
- โรงพยาบาลประสาท
วันที่ 14 ธ.ค. 2564
เวลา 08.00-12.00 น.
- โรงพยาบาลแม่และเด็ก
วันที่ 14-17 ธ.ค. 2564
เวลา 08.00-15.30 น.

Call Center :
โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ 098-1023422,098-1025783,098-1028632,084-8052121,084-8053131

📍นายกคเชน นำทีมจนท.ตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าช่างเคี่ยนพร้อมตรวจเอกสารการฉีดวัคซีน ก่อนเปิดกาดนัดเย็นนี้--  วันที่ 13 ธันวาคม...
13/12/2021

📍นายกคเชน นำทีมจนท.ตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าช่างเคี่ยน
พร้อมตรวจเอกสารการฉีดวัคซีน ก่อนเปิดกาดนัดเย็นนี้

-- วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองบุญธรรม ศรีคำมูล รองอรุณ ศรีวิชัย รองนายก ฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ATK ก่อนเปิดกาดนัดช่างเคี่ยนเย็นวันนี้ พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยพ่อค้า-แม่ค้า ทุกรายทยอยมาตรวจหาเชื้อ และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามที่เทศบาลกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะมาจับจ่ายใช้สอย โดยนอกจากพ่อค้าแม่ค้าแล้ว ผู้ซื้อสินค้าก็จะต้องแสดงหลักฐานการการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้ากาดนัดเช่นกัน

กองคลัง แจ้งขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินฯ ปี 2565ชำระได้ภายใน เดือนมิถุนายน 65 ✌️สอบถามยอดภาษี ขอเล...
09/12/2021

กองคลัง แจ้งขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินฯ ปี 2565
ชำระได้ภายใน เดือนมิถุนายน 65 ✌️

สอบถามยอดภาษี ขอเลขบัญชี
และแจ้งรูปสลิปโอนภาษี
ได้ที่ไอดีไลน์ @598wtons (มี@ด้วยนะคะ)

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนด
3. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด
4. ใบอนุญาตก่อสร้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-217923 ต่อ 41

ที่อยู่

เจ็ดยอด
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.changpeuk.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณเทศบาลช้างเผือกค่ะ ที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดี วันนี้มีพนักงานเทศบาลมาตัดหญ้าเลียบคลองส่งน้ำให้ ดูสะอาดมากๆเลยค่ะ ถ้าไม่รบกวนจนเกินไปขอป้ายขับช้าๆ ติดหัวและท้ายถนนจะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ เพราะรถที่ขับมาเส้นนี้ขับเร็วมากๆ บางคนไม่รู้ว่าสวนเลนได้ก็เหยียบมาเต็มแรง🙏🙏
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข่องตรวจสอบดูแลเคสแบบนี้หน่อยครับมันเสียชื่อวัดบ้านเราหมดครับ
📍ด่วนมาก ๆ และต้องดำเนินการให้เสร็จในวันนี้ฝากแจ้งคนที่ญาติพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ #ตำบลช้างเผือก เชียงใหม่ด้วย🔥 === 💉ซิโนฟาร์ม ต.ช้างเผือก ใครที่ลงทะเบียนไว้ ลองตรวจสอบรายชื่อ ผ่านเว็บนี้กันดูเน่อ ซิโนฟาร์มช้างเผือก . 🤔ต่อให้ท่านมีรายชื่ออยู่ในเทศบาลตำบลช้างเผือกก็จริงแต่ยังไงเช็คเพื่อความชัวร์จะดี 🤔 . บางพื้นที่เป็นเขตรับผิดชอบของอบต.ช้างเผือก / บางพื้นที่เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลช้างเผือก . 🔶ถ้าขึ้นว่าไม่พบข้อมูลให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วนภายในวันนี้ด้วยนะ . ลิงตรวจสอบข้อมูลคือลิงค์นี้ https://script.google.com/macros/s/AKfycbx-llo7fSutqf3DaWMGxdjFwIFz0GgXuB74o6UN6n7ipvZd4c6Y0Z_yRYmihEpM-vM/exec ❌ถ้าคีย์เลขบัตรแล้วไม่พบข้อมูล❌ ติดต่อด่วนได้ที่ เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/page.changpuak/photos/a.1470626699723471/4325595384226574/?type=3
Help please
คิดถึงทุกท่านในภาพนี้มาก ขอให้ทุกท่านสบายดี ปลอดภัย ชื่อจะลืมหมดแล้วเจ้า อาจารย์, ยายใจ, พี่สุพา, ป้าพร, พีแป๋ว, ยายมวน, น้องสาวนั่น ปี๋ลืมชื่อ พี่อีกคน ว่าชื่อ สุ อะไรนี้ล่ะ สุมาเต๊อะเจ้า หวังว่าวันหนึ่งจะได้พบกันอีก ตุลาคมคงจะไม่ได้กลับมาแล้วล่ะคะ เหตุการณ์ไทยแย่มากตอนนี้ ตอนนี้ก็ไม่ได้พบลูกหลานในอังกฤษเลย ไปทีก็จนทีแล้วยัง ไปได้ออกไม่ได้อีก🥺 นัดหมอต้องหาทางยกเลิกด่วน ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
22/5/64ผลจากลมแรงทำให้ต้นไม้สักล้มขวางทางเข้าสู่ชุมชนบ้านน้ำแม่ ชาวบ้านในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันเก็บเคลื่อนย้ายให้สามารถสันจรไปมาได้ตามปกติ
นายกเล็กฯ เทศบาลตำบลช้างเผือกพร้อมทีมงาน เข้ากราบสักการะพระสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราช พระเจ้าทันใจ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่มาตัดกิ่งไม้ให้นะคะถึงแม้ว่าจะค่ำมึดก็ยังทำงานด้วยความห่วงใยประชาชน @ขอบคุณจากใจ
🚔 สภ.ช้างเผือก 🐘 ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่ ป้องกันโควิด-19 🦠 👮‍♂️วันนี้ 8 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น. สภ.ช้างเผือก ประสานเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช้างเผือก มาทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อโรค โควิด-19 ให้กับ สภ.ช้างเผือก ทั้งในตัวอาคารที่ทำการ และบริเวณพื้นที่รอบๆตัวอาคาร สภ. เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้งห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ #ป้องกันโควิด สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ Kittipong Petmunee Tumyong Kumlapanich เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่
ฝาก คณะผู้บริหารชุดใหม่นะคะ 🙏🙏 ~ ถ้าต้นไม้ตรงถนนคู่ขนานจากเมญ่าไปวัดเจ็ดยอดเป็นแบบนี้ คงสวยน่าดูนะคะ ~ ก่อนสร้างถนน มีการประชุมกับชุมชนเกี่ยวกับสร้างถนนคู่ขนาน ~~ สรุป หลังจาก สร้างเสร็จ กลายเป็นสร้างเพื่อจอดรถหรือคะ ทั้งทางเดิน และ ถนนคู่ขนาน ~~ สรุป ตั้งแต่การประชุม ได้ขอไฟกิ่ง น่าจะ 5 ปี ละนะคะ ยังไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ ~~ หลังจากได้ถนนคู่ขนานแล้ว มีความลำบากมาก เวลาไปซื้ออาหารแถวเจ็ดยอด ต้องไปยูเทิน ที่ข่วงสิงห์ กลับมา รอไฟแดง อันยาวนานที่รินคำ ~~~ ขอ ที่จอดรถที่ ถนนคู่ขนาน คืนมา เป็น รถขับสวนกันได้ไหมคะ 🙏🙏🙏🙏 ~~~ ขอไฟแดง ตรงวัดเจ็ดยอดคืนมาได้ไหม รถ ขับไวมาก จะ ออก ถนนใหญ่ก็ลำบาก จะตีเข้าแลนซ้ายเพื่อเข้าซอยวัดเจ็ดยอดก็ลำบากมาก มีไฟแดง รถขับช้าลง
ฝากเทศบาลช่วยดูแลปัญหาร้านขายลูกชิ้นทอด ถนนชมดอย บริเวณชุมชนช่างเคี่ยน3หน่อยครับ(ร้านอยู่ใกล้โกดังขายของเก่าก่อนถึงบ้าน อ.บุญธรรม) ตอนนี้เอาอุปกรณ์มาวางบนถนนทั้งที่พื้นที่ในร้านตัวเองก็มี ก่อนหน้านี้มีแค่ตู้ลูกชิ้นตู้เดียว พอไม่มีใครไปว่าก็เอาของอื่นมาวางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่พอยังขยับออกมาในแนวถนนมากขึ้นอีก มันทำให้ถนนช่วงนั้นแคบไปเลย รถจะหักหลบกันก็ลำบาก พ้นจากแนวเสาไฟฟ้าก็มาเจอตู้ขายลูกชิ้นเป็นแนวยาว ยังไม่พอวันไหนมีคนมาจอดซื้อก็จอดรถขวางเพิ่มมาอีกชั้น อันตรายไปกันใหญ่ รบกวนแจ้งเตือนให้เจ้าของร้านขยับตู้กับของทั้งหลายที่เอามาวางบนถนนให้เข้าไปในเขตรั้วของตัวเองด้วยครับผม
ขออนุญาติแจ้งหน้าเพจเลยนะคะ เนื่องจากเขียนคำร้องในเว็บเทศบาลไปหลายครั้งและเป็นระยเวลานานแล้ว แต่ไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลย เรื่องแรก เรื่องแมวที่ซอยอยู่เย็น 3 คะ ตอนนี้มีจำนวนมากๆๆ ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ แต่ที่สำคัญคือวิ่งไปมาตามถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางเทศบาลควรไปบริหารจัดการและคุยกับเจ้าของแมวดังกล่าวเพื่อไม่ไปรบกวนผู้อื่นและไม่วิ่งบนท้องถนนให้เกิดอุบัติเหตุ เรื่องที่ 2 คือเรื่องติดสัญญาไฟกระพริบแจ้งเตือนสี่แยก ซอยอยู่เย็น 3 เนื่องจากเป็นแยกที่ขับตรงมาจากถนนคันคลองและตัดแยกที่ค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆ ดังนั้นสมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีสํญญานเตือนจุดทางแยก เรื่องที่ 3 คือเรื่องการจัดการต้นไม้ที่อยู่แนวเขตสาธารณะ จุดสี่แยกซอย อยู่เย็น 3 มีต้นไม้และป้ายขายไก่ทอด(ดังรูป) บังสายตาผู้ที่กำลังจะออกจากซอย ไม่สามารถเห็นรถที่วิ่งมาจากทางขวามือ อาจเกิดอุบัติเหตุและส่งผลเสียต่อร่างกายและทรัพย์สินได้คะ เรื่องที่ 4 คือ ต้นไม้แห้งที่อยู่แนวข้างทางสาธารณะ(ดังรูป) ค่อนข้างอันตราย บางทีรถที่ขับมาเกี่ยวเอาใบไม้และกิ่งไม้ออกมา รวมไปถึงความไม่สะอาดตาต่อชุมชนอย่างมาก ช้ำร้าย หากมีใครโยนก้นบุหรี่ลงไปอาจเกิดไฟไหม้ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง เราเลือกท่านขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการบ้านเมืองให้น่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีของคนในชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนคะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ