กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแ กก.ตชด.33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนี

เปิดเหมือนปกติ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
07/01/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๕

ระบบลงนามถวายพระพร

วันที่ 23 ธ.ค.64 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผ...
25/12/2021

วันที่ 23 ธ.ค.64 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 และพ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พร้อมกล่าวให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติงานโดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 ธ.ค.64 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันร...
20/12/2021

วันที่ 19 ธ.ค.64 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ทำพิธีเปิดป้ายและส่งมอบโครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.อ.วิโรจน์ เกิดแสง ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้เปิดป้ายและส่งมอบโครงการฯ ให้กับ พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ

วันที่ 17 ธ.ค.64 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 แล...
20/12/2021

วันที่ 17 ธ.ค.64 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมโครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 และข้าราชตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 ธ.ค.64 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และเย...
20/12/2021

วันที่ 9 ธ.ค.64 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมโครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ รอง ผกก.ตชด.33 และข้าราชตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 ธ.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ  รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย และร.ต.ต.อลงกรณ์ วรรณโพธิ์ ผู...
20/12/2021

วันที่ 5 ธ.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย และร.ต.ต.อลงกรณ์ วรรณโพธิ์ ผู้ประสานงานจิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกับ หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ.) ในพระราชูปถัมภ์ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธ.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ  รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.33 ร่วมกับ บก.ตชด.ภาค 3, กก.5 บก.กฝ.บช....
20/12/2021

วันที่ 5 ธ.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.33 ร่วมกับ บก.ตชด.ภาค 3, กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด., อำเภอแม่ริม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และประชาชนจิตอาสาบ้านแม่สา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่สา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ในห้วง วันที่ 1 - 20 พ.ย.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.๓๓ มอบหมายให้  ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย และ ร.ต.ต.อลงกรณ์ ว...
23/11/2021

ในห้วง วันที่ 1 - 20 พ.ย.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.๓๓ มอบหมายให้ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย และ ร.ต.ต.อลงกรณ์ วรรณโพธิ์ ผู้ประสานงานจิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่จุดวัคซีน ประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 ณ จุด ฉีดวัคซีน พื้นที่ โรงพยาบาลบ้านธิ อ.บ้านธิ และโรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 11 พ.ย.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรชัย แก้วปัญญา และ ร.ต.ท.หญิงอนงค์ลักษณ์ จิตตวิง ...
23/11/2021

วันที่ 11 พ.ย.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรชัย แก้วปัญญา และ ร.ต.ท.หญิงอนงค์ลักษณ์ จิตตวิง ผู้ประสานงานจิตอาสาประจำจังหวัดลำปาง อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีผู้มาเข้ารับการฉีดประมาณ 550 คน

วันนี้ 12 พ.ย.2564 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ด.ต.พงศพัส ใจมวน ชปข.กก.33 และ ส.ต.อ.เกียระติ ปินใจ ชปข...
23/11/2021

วันนี้ 12 พ.ย.2564 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ด.ต.พงศพัส ใจมวน ชปข.กก.33 และ ส.ต.อ.เกียระติ ปินใจ ชปข.ร้อย ตชด.333 ร่วมกับ เจ้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. 4 นาย และ ประชาชนจิตอาสาจำนวน 6 คน ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ โดยได้มอบน้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสด ให้กับผู้ยากไร้จำนวน 1 ราย คือ นางคำสุข ใจสันกลาง อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธาน...
18/11/2021
วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และ น้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน “

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดข.....

วันที่ 23 ต.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ  รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม รอง ผกก.ตชด.33 นำกำลังพลจิตอาสา ...
26/10/2021

วันที่ 23 ต.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม รอง ผกก.ตชด.33 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.33 ร่วมกับ บก.ตชด.ภาค 3, กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด., ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสาบ้านแม่สา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่สา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค.64)

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ รอง ผกก.ตชด.๓๓ นำข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้าน กก.ตชด.๓๓ กล่าวถวายรา...
21/10/2021

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ รอง ผกก.ตชด.๓๓ นำข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้าน กก.ตชด.๓๓ กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจุดเครื่องทองน้อย ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กก.ตชด.๓๓ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เมื่อ 19 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปิ่น ปัญญารัตน์ รอง สว.กก.ตชด.33 (ธ...
20/10/2021

เมื่อ 19 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปิ่น ปัญญารัตน์ รอง สว.กก.ตชด.33 (ธกวส.) นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กก.ตชด.33 จำนวน 15 นาย บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถราชบพิตร (13 ต.ค.64), วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค.64) และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ต.ค.64) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อ 18 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.33 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้า...
20/10/2021

เมื่อ 18 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.33 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ,และอ่านสารของพลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมวัฒนะ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เมื่อ 120830 ต.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเ...
12/10/2021

เมื่อ 120830 ต.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.33 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ กก.ตชด.33

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม...
17/09/2021

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบถุงยังชีพบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา(โควิด – 19) โดยมี พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ รอง ผกก.ตชด.๓๓ และข้าราชตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จัดพิธีงานอำลาผู้เกษียณอายุราชการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๒...
14/09/2021

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จัดพิธีงานอำลาผู้เกษียณอายุราชการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๒ รวมทั้งสิ้น ๓๒ ราย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจผู้เสียสละ อุทิศตนด้วยความอุตสาหะจนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ณ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ต.หนองหาร อ.สันทราย จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กก.ตชด.๓๓ ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ครูตำรวจ D.A.R.E. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี...
27/08/2021

เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กก.ตชด.๓๓ ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ครูตำรวจ D.A.R.E. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.๓๓ เป็นประธานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ครูตำรวจ D.A.R.E. ในสังกัดฯ ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การประดับเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในระดับที่สูงขึ้น ระดับเข็มทองแดง จำนวน ๓ นาย ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเรื่อง เลื่อนกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป้นข้า...
31/07/2021

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง เลื่อนกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง เลื่อนกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ...
11/07/2021

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
http://bpp33.bpp.police.go.th/pdf/2564/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%2064.pdf

ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเรื่อง การรับรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าร...
05/07/2021

ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง การรับรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลิ้งดาวโหลดhttp://bpp33.bpp.police.go.th/pdf/2564/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf

สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย 23 รายการ ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)https://drive....
15/06/2021
สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย 23 รายการ.pdf

สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย 23 รายการ ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)
https://drive.google.com/file/d/1KYcTd2c_bOtUIlQN-tPtEYWc24WFpwkV/view?fbclid=IwAR14l2sV66aJpTaUZWcU6nRLLhA69TsCjLtTFTB5BQ9eFeybPpRx3hcXMQw

https://www.youtube.com/watch?v=pVilBoxFLBY&ab_channel=PCTPOLICE
25/01/2021
เมื่อความรวย ส่งตรงถึงมือคุณ พร้อมกับความซวย รู้ว่าโดนหลอก แชร์ลูกโซ่ แล้วจะไปที่ไหน

https://www.youtube.com/watch?v=pVilBoxFLBY&ab_channel=PCTPOLICE

เมื่อความรวยอาจถูกส่งตรงถึงมือถือคุณ แต่ความซวย ก็เกิดได้เหมือนกัน ถูกหลอก #แชร์ลูกโซ่ โทร 1599

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด., พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ ผบก.ตชด.ภาค ๓, พล.ต.ต.ธานี เกษจุโล...
25/01/2021

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด., พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ ผบก.ตชด.ภาค ๓, พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด., พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๓๓ โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.๓๓ และกำลังพลในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334
24/04/2020

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334

วันที่ 24 เม.ย.63 เวลา พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.บก.ตชด.ภาค 3 พร้อมคณะ เดินยทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่และ จุดตรวจคัดกรอง บริเวณหน้าโครงการร้อยใจรักษ์ ถนนแม่จัน - ฝาง หมู่ 9 บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจ้งภารกิจ และมอบนโยบายของ ผบก.ตชด.ภาค 3 ทั้งนี้ได้กำชับในการเฝ้าระวังในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายอยู่ในระเบียบวินัย เน้นย้ำเรื่องทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อห่วงใยให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ให้รักษาสุขภาพร่างกายเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ โดยมี พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334, ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รอง ผบ.ร้อย ตชด.334 พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334
18/04/2020

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334

วันที่ 18 เมษายน 2563 นาย รัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334 มอบหมายให้ ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รอง ผบ.ร้อย ตชด.334 จัดกำลังพลประสานงานร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย, สภ.แม่อาย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ารับการตรวจเยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจประจำจุดตรวจบูรณาการคัดกรองการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) บริเวณหน้าโครงการร้อยใจรักษ์ NC 510206 ถนนแม่จัน - ฝาง หมู่ 9 บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง หมู่ 6 บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334
17/04/2020

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334

วันที่ 17 เมษายน 2563 พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334, พร้อม กพ.ชุดช่าง และชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 12 นาย เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ๆได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย วันที่ 13 เมษายน 2563 ในส่วนของพื้นที่ ตำบลสันต้นหมื้อ ที่ได้ร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านกำลังพลและชุดช่างของร้อย ตชด.334 ทั้งนี้ได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน รวมจำนวน 2 หลังคาเรือน

กก.ตชด.33 จัดพิธีถวายพุ่มสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อตำรว...
02/04/2020

กก.ตชด.33 จัดพิธีถวายพุ่มสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อตำรวจตระเวนชายแดน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กก.ตชอ.33 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กก.ตชด.33 จัดพิธีถวายพุ่มสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อตำรวจตระเวนชายแดน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กก.ตชอ.33 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 กก.ตชด.33 ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหาร และผู้บังคับบัญชา ที่มาเยี่ยมกิจการประกอบการศึกษาในพ...
27/02/2020

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 กก.ตชด.33 ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหาร และผู้บังคับบัญชา ที่มาเยี่ยมกิจการประกอบการศึกษาในพื่นที่ภาคเหนือ ณ กก.ตชด.33

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 กก.ตชด.33 ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหาร และผู้บังคับบัญชา ที่มาเยี่ยมกิจการประกอบการศึกษาในพื่นที่ภาคเหนือ ณ กก.ตชด.33

เสียงชายแดน
15/02/2020

เสียงชายแดน

"ในสนามรบเราไม่ใช่พระราชา"

"ปะทะใหญ่ ตชด. อยู่ในวงล้อม"..เสียง ว. ดังเข้ามา ..พระองค์ถาม ตรงจุดไหน ..หน่วยเหนือบอกห่างจุดนี้ ราวๆ 16 กิโล .. ต้องรอ ฮ. มาเสริมกำลังเข้ายากไม่มี .สแปรเวย์ ..ลงจอดอันตรายมากๆๆ ต้องรอกำลังเสริม

พระองค์บอกว่า ...รอ ๆๆทหารของเรา ตำรวจเรา ตายพอดี เอา ฮ.เราขึ้น (ฮ. ส่วนพระองค์)

..แล้ว เสธ.หล่ะพระองค์ .

.เราไง ขอใช้ยศทางตำรวจและทหารของเราสั่งการ

..ทุกคนเงียบ ครับผม....! เสียงรับเหมือนทหารโดนสั่งการด้วยเสธ

พระองค์วางแผนจัดการ ลงจอดท่ามกลาง ห่ากระสุน ...แล้ว เอาคนเจ็บขึ้น ...

พลทหารใหม่ตรึงกำลัง รับสั่งเสียงดังหนักแน่น...แล้วทรง หามประคอง ตชด. คนนี้ ..ไป หน่วยพยาบาล โดยไม่ถือพระองค์ ....

เมื่อกลับมาพระนางเจ้า ก็ บอกว่า ทำแบบนี้ อันตรายมากๆ รู้ไหม? ทรงตอบว่า ...เรามียศทางทหาร เรา ....ก็คือทหารคนหนึ่ง เหมือนพวกเขา ... "ในสนามรบเราไม่ใช่พระราชา"

Cr. : ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447
พระสถิตในหัวใจไทยทั่วหล้า

#เสียงชายแดน
#ตชดผู้ปิดทองหลังพระ

ที่อยู่

เลขที่ 182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย
Chiang Mai
50290

เบอร์โทรศัพท์

+6653012927

เว็บไซต์

http://www.bpp33.bpp.police.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๕
วันที่ 23 ธ.ค.64 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 และพ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พร้อมกล่าวให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติงานโดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 19 ธ.ค.64 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ทำพิธีเปิดป้ายและส่งมอบโครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.อ.วิโรจน์ เกิดแสง ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้เปิดป้ายและส่งมอบโครงการฯ ให้กับ พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ
วันที่ 17 ธ.ค.64 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมโครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 และข้าราชตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 9 ธ.ค.64 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมโครงการขยายผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ รอง ผกก.ตชด.33 และข้าราชตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 5 ธ.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย และร.ต.ต.อลงกรณ์ วรรณโพธิ์ ผู้ประสานงานจิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกับ หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ.) ในพระราชูปถัมภ์ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 ธ.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.33 ร่วมกับ บก.ตชด.ภาค 3, กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด., อำเภอแม่ริม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และประชาชนจิตอาสาบ้านแม่สา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่สา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ในห้วง วันที่ 1 - 20 พ.ย.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.๓๓ มอบหมายให้ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย และ ร.ต.ต.อลงกรณ์ วรรณโพธิ์ ผู้ประสานงานจิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่จุดวัคซีน ประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 ณ จุด ฉีดวัคซีน พื้นที่ โรงพยาบาลบ้านธิ อ.บ้านธิ และโรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
วันที่ 11 พ.ย.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรชัย แก้วปัญญา และ ร.ต.ท.หญิงอนงค์ลักษณ์ จิตตวิง ผู้ประสานงานจิตอาสาประจำจังหวัดลำปาง อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีผู้มาเข้ารับการฉีดประมาณ 550 คน
วันนี้ 12 พ.ย.2564 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ ด.ต.พงศพัส ใจมวน ชปข.กก.33 และ ส.ต.อ.เกียระติ ปินใจ ชปข.ร้อย ตชด.333 ร่วมกับ เจ้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. 4 นาย และ ประชาชนจิตอาสาจำนวน 6 คน ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ โดยได้มอบน้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสด ให้กับผู้ยากไร้จำนวน 1 ราย คือ นางคำสุข ใจสันกลาง อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และ น้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน “
วันที่ 23 ต.ค.64 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม รอง ผกก.ตชด.33 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.33 ร่วมกับ บก.ตชด.ภาค 3, กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด., ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสาบ้านแม่สา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่สา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค.64)