ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ "พิงค์นคร"

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ "พิงค์นคร" ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ "พิงค์นคร", หน่วยงานราชการ, 1/0/1 ต. หายยา อ. เมือง 18. 7739526, 98. 9799424, Chiang Mai.
(96)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการให้กรมการปกครองและส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศให้มีการ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร. )เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนส่วนราชการในยามเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุ สาธารณภัยต่างในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

“ทำให้ดี” เหมือนกับตอน “ซ้อม”👨🏾‍🚒” จงตั้งใจซ้อม “ กับ สถานการณ์ ที่จริง👩‍🚒โครงการพัฒนาฯ อาสาสมัครฝึกงาน และ ฟื้นฟูความรู...
28/08/2023

“ทำให้ดี” เหมือนกับตอน “ซ้อม”👨🏾‍🚒
” จงตั้งใจซ้อม “ กับ สถานการณ์ ที่จริง👩‍🚒

โครงการพัฒนาฯ อาสาสมัครฝึกงาน และ ฟื้นฟูความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาฯ ทุกนาย… ภาคค่ำ จำลองสถานการณ์การเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ บนท้องถนน ซึ่ง ใน อ.เมือง เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน(ว40) บ่อยติดต่อกันภายในแต่ละวัน
จึงจำลองสถานการณ์ เป็น ว.40 ได้รับบาดเจ็บ3 ราย
โดยจัดน้องอาสาฯแต่ละทีมเข้าช่วยเหลือ
จะต้องเรียนรู้
-การลำดับขั้นตอนในที่เกิดเหตุ
-การประเมินผู้ได้รับบาดเจ็บ
-แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
-ดูแลความปลอดภัยเพื่อนร่วมทีม(จราจร,อุปกรณ์ต่างๆ)
-คอยปกป้อง ทั้งทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บ จากคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ ทีมกู้ภัย หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทำให้ที่เกิดเหตุเป็นระบบง่ายลวดเร็วในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ สามารถช่วยลดเวลาของผู้บาดเจ็บถึงสถานพยาบาลอย่างลวดเร็วและปลอดภัยตามหลักการช่วยเหลือชีวิต

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

ภาคปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานในการออกปฏิบัติการเรียนรู้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานการสนับสนุนทีมแพทย์ การช...
27/08/2023

ภาคปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานในการออกปฏิบัติการ
เรียนรู้อุปกรณ์ที่ต้องใช้
ความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน
การสนับสนุนทีมแพทย์
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย
เพื่อการทำงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ได้รับบาดเจ็บ

27/08/2023
เนื่องจากปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ผู้คนและที่อยู่อาศัย จึงทํา ให้ เกิดปัญ...
27/08/2023

เนื่องจากปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ผู้คนและที่อยู่อาศัย จึงทํา ให้ เกิดปัญหา ในด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามมาหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ หลักในการรับผิดชอบของศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงใหม่ กู้ภัยพิงค์นคร เช่นอุบัติเหตุบนท้องถนน อัคคีภัย วาต ภัย และภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ่นจากธรรมชาติและจากมนุษย์ และเมื่อเกิดภัยภัยพิบัติ
จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงาน ในพื้นทเี่พื่อทําการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานรวมกันและทักษะการทํางานที่ รวดเร็ว ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการทาง

ผู้จัดจึงได้จัดทําโครงการนี้จะจัดขึ่นมาเพื่อ ฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครกู้ภัยพิงค์นคร โดยเน้นกลุ่มผู้เข้าอบรม อาสาสมัครกู้ภัยพิงค์นคร ความสามัคคี และปฎิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อุปกรณ์กู้ภัยดับเพลิงเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมสามารถประเมิน สถานการณ์ประเมินสภาพผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องถูกหลัก วิชาการและนําส่งที่สถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการทำโครงการครั้งนี้ เพื่อมอบความรู้ให้แก่น้องๆอาสาฯกู้ภัยพิงค์นคร ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการพี่ๆน้องๆอาสาสมัครที่เข้ารับความรู้ และ ต่อไป…คณะผู้บริหาร คณะจัดทำจะมีโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆอีกต่อไป

เริ่ม รับ ความรู้กันหน่อย ครับ เสริมสร้าง พัฒนา ให้แก่ อาสาสมัครกู้ภัย  #หน่วยกู้ภัยพิงค์นคร"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเห...
26/08/2023

เริ่ม รับ ความรู้กันหน่อย ครับ
เสริมสร้าง พัฒนา ให้แก่ อาสาสมัครกู้ภัย

#หน่วยกู้ภัยพิงค์นคร

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

20/08/2023
04.26 20 ส.ค.66 น. รับแจ้ง_รถยนต์ชนเสาไฟฟ้ามีคนเจ็บติดในรถ❗️ศูนย์พิงค์นคร จัดรถ น.พยาบาลคันที่2 รถอุปกรณ์36 พร้อมกำลังอา...
20/08/2023

04.26 20 ส.ค.66 น. รับแจ้ง_รถยนต์ชนเสาไฟฟ้ามีคนเจ็บติดในรถ❗️
ศูนย์พิงค์นคร จัดรถ น.พยาบาลคันที่2 รถอุปกรณ์36
พร้อมกำลังอาสาสมัคร สนับสนุน กำลังพล ทีมอุปกรณ์ตัดถ่าง กู้ภัยชีพดอนแก้ว กู้ภัยแม่โจ้ จุดเกิดเหตุ หน้าวัดสว่างบรรเทิง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รถยนต์ชนเสาไฟฟ้า มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดในรถ ต่อมาทีมตัดถ่าง สามารถนำออกมาได้ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งต่อ ให้ ทีม ระดับA รพ.นครพิงค์ ดำเนินการต่อไป

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------

03.30 20 ส.ค.66 #อาสาสมัครกู้ภัยศูนย์วิทยุพิงค์นคร รับแจ้ง จากประชาชน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุม ผิวถนน ⚠️หน้าโจ๊ก...
20/08/2023

03.30 20 ส.ค.66 #อาสาสมัครกู้ภัย
ศูนย์วิทยุพิงค์นคร รับแจ้ง จากประชาชน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุม ผิวถนน ⚠️หน้าโจ๊กสมเพชร คูเมืองด้านใน จัดรถ น.พยาบาลคันที่2 รถอุปกรณ์36 พร้อมกำลังอาสาสมัคร สนับสนุนที่เกิดเหตุ ตรวจสอบพบ
ผู้บาดเจ็บ ญ1 ราย หมดสติ อาสาฯ ให้การช่วยเหลือ ประสาน ระดับA มหาราช(สวนดอก204)
ว.4 ร่วม นำส่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก)

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

04:10 29ก.ค.66 🚑รถอุปกรณ์ 36 พบเหตุซึ่งหน้าจักรยานยนต์แฉลบล้มเองบนต่างระดับ airport ขาเข้าเมืองเบื้องต้นพบเป็นชายชาวต่าง...
29/07/2023

04:10 29ก.ค.66 🚑
รถอุปกรณ์ 36 พบเหตุซึ่งหน้าจักรยานยนต์แฉลบล้มเองบนต่างระดับ airport ขาเข้าเมือง
เบื้องต้นพบเป็นชายชาวต่างชาติ 1 รายถลอกแต่ร่างกายมีอาการเมารถอุปกรณ์ 36 นำส่ง
🏥โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

01:45น. 29 ก.ค.66ศูนย์วิทยุพิงค์นครรับแจ้งเหตุ ⚡️ จักรยานยนต์ล้มเองได้รับบาดเจ็บ หน้าร้านทเวนตี้คาราโอเกะถนนโชตนาจัดรถก...
29/07/2023

01:45น. 29 ก.ค.66
ศูนย์วิทยุพิงค์นครรับแจ้งเหตุ ⚡️ จักรยานยนต์ล้มเองได้รับบาดเจ็บ หน้าร้านทเวนตี้คาราโอเกะถนนโชตนา
จัดรถกู้ภัย2สายเร่งรัดเข้าตรวจสอบ (รถกู้ภัย06,รถอุปกรณ์36)
ตรวจสอบเหตุ เบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1ราย กำลังอาสาสมัครให้การช่วยเหลือ รถอุปกรณ์36นำส่งร.พมหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก)

22:40น. 28 ก.ค.66รถกู้ภัย06ตรวจสอบเหตุ ว40 รถยนต์ลงข้างทางหน้าตลาดป่าข่อยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรถกู้ภัย06ว4สัญญา...
29/07/2023

22:40น. 28 ก.ค.66
รถกู้ภัย06ตรวจสอบเหตุ ว40 รถยนต์ลงข้างทางหน้าตลาดป่าข่อยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรถกู้ภัย06ว4สัญญาที่เกิดเหตุ

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

21:10น. 28 ก.ค.66 รถกู้ภัย06ตรวจสอบเหตุ ว. 40 ก่อนถึง โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดเจ้าหน้าที่และอาสาฯ เข้าให้การช่วยเหลือ เบื้อ...
29/07/2023

21:10น. 28 ก.ค.66
รถกู้ภัย06ตรวจสอบเหตุ ว. 40 ก่อนถึง โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดเจ้าหน้าที่และอาสาฯ เข้าให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นผู้บาดเจ็บหญิง1ราย รถกู้ภัย06นำส่ง รพ นครพิงค์

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

24/07/2023

🆘โรงงานพลุระเบิด 🆘
บ้านสันต้นผึ้งใหม่ ซ.5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
แจ้งยังติดภายในบ้าน 4 ราย เหตุพลุระเบิด

03.05 9 กรกฎาคม 2566รับแจ้งจากสายตรวจกู้ภัยพิงค์นครฯ รับแจ้ง จักรยานยนต์ ล้มเอง บริเวณเกาะกลาง หน้าขนส่งช้างเผือก ศูนย์ฯ...
08/07/2023

03.05 9 กรกฎาคม 2566
รับแจ้งจากสายตรวจกู้ภัย
พิงค์นครฯ รับแจ้ง จักรยานยนต์ ล้มเอง บริเวณเกาะกลาง หน้าขนส่งช้างเผือก ศูนย์ฯ จัดรถกู้ภัย3สาย(รถอุปกรณ์36,รถกู้ภัย10,รถณัฐนนท์ )พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เร่งรัดที่เกิดเหตุ ตรวจสอบเป็น จยย.ล้มเอง บาดเจ็บ ชาย1ราย ถลอกตามใบหน้าและร่างกาย ให้การปฐมพยาบาล รถอุปกรณ์36 นำส่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก)

เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

ศูนย์กู้ภัยพิงค์นครฯ ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติ นาย วิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร (เฮียเต้ย) สมาชิกหน่วยงานของเราแห่งนี้ ได้จากพว...
03/07/2023

ศูนย์กู้ภัยพิงค์นครฯ
ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติ นาย วิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร (เฮียเต้ย) สมาชิกหน่วยงานของเราแห่งนี้ ได้จากพวกเราไป ในวาระสุดท้ายนี้พวกเรามาส่ง พี่เต้ยเป็นครั้งสุดท้าย คุณงามความดีที่พี่เต้ยได้กระทำในยามมีชีวิต ด้านกิจกรรมอาสาฯกู้ภัย ช่วยเหลือประชาชน สังคมมาตลอด ขอให้ผลบุญที่ผ่านมา ช่วยนำพา สู่ภพที่ดี และสิ่งดีๆที่พี่เต้ยได้ทำตอนเป็น อาสาสมัคร พวกเราทุกคนจะนำไปใช้ในด้านกิจกรรมอาสาสมัคร ให้ดีและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาชน สมาชิกรุ่นหลังต่อไป

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร ขอเป็นตัวแทนของญาติ
ขอบพระคุณสมาชิกหน่วยกู้ภัยพิงค์นคร ทุกๆท่าน 💛❤️
ที่สละเวลามาช่วยงาน ในหลายๆด้าน และส่งพี่เต้ยเป็นครั้งสุดท้าย หมดว.8 😢

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

ด้วยรักความรักและอาลัย 🫂 ประมวลภาพถ่าย งานบำเพ็ญกุศลศพ นายวิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร เฮียเต้ย พิงค์นคร 137 นำโดย นายวิชิต ตั...
30/06/2023

ด้วยรักความรักและอาลัย 🫂
ประมวลภาพถ่าย งานบำเพ็ญกุศลศพ นายวิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร เฮียเต้ย พิงค์นคร 137
นำโดย นายวิชิต ตันติศักดิ์ (P1) ประธานศูนย์
คณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัครฯ
โดยมีกำหนดการฌาปนกิจ ณ สุสานวัดป่าแพ่ง
วันเสาร์ ที่1 กรกฎาคม 2566
เวลา 10.00 น. แสดงธรรมเทศนาและสวดอภิธรรม
เวลา 14.30 น. เคลื่อนย้ายร่างสู่เมรุ วัดป่าแพ่ง

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลศพ นายวิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร เฮียเต้ย พิงค์นคร 137 นำโดย นายวิ...
29/06/2023

ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลศพ นายวิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร เฮียเต้ย พิงค์นคร 137 นำโดย นายวิชิต ตันติศักดิ์ ประธานศูนย์ คณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เข้าร่วมงาน ศาลา1 วัดป่าแพ่ง 

แจ้งลูกข่ายพิงค์นคร ทุกท่านทราบ ในคืนนี้ทางศูนย์พิงค์นครร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม เฮียเต้ย ที่วัดป่าแพ่งเรียนเชิญลูกข...
29/06/2023

แจ้งลูกข่ายพิงค์นคร ทุกท่านทราบ ในคืนนี้ทางศูนย์พิงค์นครร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม เฮียเต้ย ที่วัดป่าแพ่งเรียนเชิญลูกข่ายพิงค์นครทุกท่านเข้าร่วมงานสวดอภิธรรมในค่ำคืนนี้แจ้งเพื่อทุกคนทราบ และเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

จากไปแต่ไม่เคยลืม หลับให้สบายเดินทางปลอดภัยครับพี่ . . . . 🕊️😔 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง 13.00 น. 26 มิถุนายน 2566 ฝ...
26/06/2023

จากไปแต่ไม่เคยลืม หลับให้สบาย
เดินทางปลอดภัยครับพี่ . . . . 🕊️😔
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

13.00 น. 26 มิถุนายน 2566
ฝ่ายงานอาสาสมัคร รถพยาบาล รถกู้ภัย
ว.4 ประจำจุด หน่วยรักษาศพ (แผนกนิติเวช)โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ดำเนินการรับร่าง นาย วิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร (เต้ย)
นำไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดป่าแพ่ง อ.เมืองเชียงใหม่

——————————————————-
โดยกำหนดการสวดอภิธรรม
⚪️สวดวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 19.00 น.
⚫️ #ฌาปนกิจ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เริ่มพิธี 10.00 น.
⚫️เคลื่อนย้ายสู่เมรุวัดป่าแพ่ง เวลา 14.30 น.

แจ้งลูกข่ายสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในช่องทางแอพพลิเคชั่นLine ของศูนยพิงค์นครได้ตลอดเวลา
เรียนมาเพื่อทราบ🫡

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

กำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นายวิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร เฮียเต้ย พิงค์นคร 137 ได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุกำหนดสวดอภิธรรม...
26/06/2023

กำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ
นายวิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร เฮียเต้ย พิงค์นคร 137
ได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุ

กำหนดสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 19.00น.
ศาลา1 วัดป่าแพ่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ฌาปนกิจวันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เริ่มพิธี 10.00 น.
เคลื่อนย้ายสู่เมรุวัดป่าแพ่ง ฌาปนกิจศพเวลา 14.30น.

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้ที่เคารพนับถือ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมฌาปนกิจศพ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

แจ้ง ว.8(ข้อความสำคัญ) ⚪️⚫️ ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อโปรดทราบคณะผู้บริหาร กรรมการกิจการกู้ภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัย และ อาสาสมัค...
25/06/2023

แจ้ง ว.8(ข้อความสำคัญ) ⚪️⚫️
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อโปรดทราบ
คณะผู้บริหาร กรรมการกิจการกู้ภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัย และ อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย “ศูนย์พิงค์นคร”

เวลา 23.00น. วันที่ 25 มิถุนายน 2566
รับแจ้ง ว.40 โค้งหลัง มหาวิทยาลัยพายัพ ถนน สมโภชเชียงใหม่700(วงแหวนรอบที่2) ซึ่ง จากเหตุการณ์นี้ ผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นสมาชิกศูนย์พิงค์นคร
ชื่อ นาย วิเชษฐ์ คุณธรรมสถาพร (เต้ย) ได้เสียชีวิตลง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ทางศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร ขอแสดงความเสียใจทางญาติ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการสูญเสียบุคลากรในด้านกิจการอาสาสมัครฯ

***และ รอ ว.8 กำหนดการ จากทางญาติ และฝ่ายบริหาร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

00:05น. 25 มิ.ย.66 ⚡️ศูนย์วิทยุพิงค์นคร ฯ รับแจ้ง สายตรวจกู้ภัย เหตุ ว40 รถจักรยานยนต์ กับรถยนต์ หน้าวัดสันติธรรม จัดรถก...
24/06/2023

00:05น. 25 มิ.ย.66
⚡️ศูนย์วิทยุพิงค์นคร ฯ รับแจ้ง สายตรวจกู้ภัย เหตุ ว40 รถจักรยานยนต์ กับรถยนต์ หน้าวัดสันติธรรม จัดรถกู้ภัย06 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครฯ เข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้นผู้บาดเจ็บหญิง1ราย เร่งให้การช่วยเหลือ รถกู้ภัย06นำส่ง โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ "พิงค์นคร" ขอขอบคุณผู้จัดการเขตการขาย ส่วนขายน้ำมันหล่อลื่น เขตภาคเหนือตอนบน บริษัท ปตท. ...
22/06/2023

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ "พิงค์นคร" ขอขอบคุณผู้จัดการเขตการขาย ส่วนขายน้ำมันหล่อลื่น เขตภาคเหนือตอนบน บริษัท ปตท. และ การค้าปลีก (มหาชน) ที่ได้นำน้ำมันหล่อลื่น PTT Dynamic commonrail ร่วมกับผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ปตท. บริษัท วาย เอ็ม ออยล์ อ.หางดง มาร่วมสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อใช้ในกิจการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และ สาธารณประโยชน์

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥
----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

20/06/2023

🔥เพลิงไหม้ 🔥19.50 น.ใกล้แยกสะเมิง อู่ชาญวิสุทธิ์ ⚠️
บ้านเบ้อ สันผักหวาน พื้นที่หางดง

เจ้าหน้าที่เร่งรัด เข้าระงับเหตุ #หลีกทางให้รถฉุกเฉินด้วยครับ ภาพ จาก PNK145

วันที่ 02/7/66 เวลา 23:15 น.ศูนย์วิทยุ พิงค์นคร ⚡️ จัดรถตรวจการณ์เมืองฟ้า3สถานที่เกิดเหตุ หน้าไว้เฮ้าส์ เบื้องต้นผู้บา...
03/06/2023

วันที่ 02/7/66 เวลา 23:15 น.
ศูนย์วิทยุ พิงค์นคร ⚡️ จัดรถตรวจการณ์เมืองฟ้า3
สถานที่เกิดเหตุ หน้าไว้เฮ้าส์ เบื้องต้นผู้บาดเจ็บ ชาย 1 ราย หมดสติปลุกไม่ตื่นรถ กู้ชีพหนองหอย นำส่ง รพ. ราชเวช

# รถตรวจการณ์เมืองฟ้า3 รถรถตรวจการณ์ 02 ว.4 ปฐมพยาบาลรอรถในเขตว 4 สัญญาณไฟ

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร ❤️🚑
มิได้มีเจตนานำภาพเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นมาเผยแพร่ให้มีผลกระทบหรือล้อเลียนกับผู้ประสบภัยแต่อย่างใด เพียงนำเสนอภาพและรายละเอียดเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น เพื่อเตือนสติประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน และ เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาสมัคร ช่วยเหลือสังคม เพียงเท่านั้น

สนับสนุนทุกคนมาทำความดี

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

# แจ้งเหตุ โทร 053904989

ศูนย์วิทยุ “พิงค์นคร” ⚡️รับแจ้งเหตุ 01.11 น. 3 มิ.ย.66 รับแจ้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บขอความช่วยเหลือบริเวณร้านท่าช้าง เขตท้อ...
02/06/2023

ศูนย์วิทยุ “พิงค์นคร” ⚡️รับแจ้งเหตุ
01.11 น. 3 มิ.ย.66 รับแจ้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บขอความช่วยเหลือบริเวณร้านท่าช้าง เขตท้องที่ สภ.ช้างเผือก ศูนย์ฯ จัดรถ พยาบาล 1 4 5 ออกตรวจสอบ เบื้องต้นพบหญิงถูกแก้ว กำลังอาสาฯ ปฐมพยาบาล รถพยาบาล145 ให้การช่วยเหลือ นำส่ง โรงพยาบาลลาน (พิงค์นคร ว.4)

----------------------------------------------

สนับสนุนทุกคนมาทำความดี

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

# แจ้งเหตุ โทร 053904989

ที่นอนดึกไม่ใช่ไม่ง่วง แต่เป็นห่วงคนที่ยังไม่นอน*** กำลังอาสาฯ สมัคร ว.35 เต็มกำลัง *** #ประเพณีเดินขึ้นดอย #ประเพณีเด...
02/06/2023

ที่นอนดึกไม่ใช่ไม่ง่วง แต่เป็นห่วงคนที่ยังไม่นอน

*** กำลังอาสาฯ สมัคร ว.35 เต็มกำลัง ***
#ประเพณีเดินขึ้นดอย #ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ

ประเพณีเตียวขึ้นดอย สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2566
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

เวลา 22:05 น. 2 มิ.ย. 66 ศูนย์วิทยุ “พิงค์นคร” ⚡️รับแจ้งเหตุ จยย. + จยย. หน้าสถานีบริการน้ำมัน เซลล์ ถนนแก้วนวรัฐ #รถตรว...
02/06/2023

เวลา 22:05 น. 2 มิ.ย. 66
ศูนย์วิทยุ “พิงค์นคร” ⚡️รับแจ้งเหตุ จยย. + จยย.
หน้าสถานีบริการน้ำมัน เซลล์ ถนนแก้วนวรัฐ
#รถตรวจการณ์เมืองฟ้า3 🚑💨 รถรถตรวจการณ์ 02
สนับสนุนยังจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ หญิงจำนวน 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ อาสาฯ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ป้องกันเหตุซ้ำซ้อน รอ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ เข้าตรวจสอบ
----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร ❤️🚑
มิได้มีเจตนานำภาพเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นมาเผยแพร่ให้มีผลกระทบหรือล้อเลียนกับผู้ประสบภัยแต่อย่างใด เพียงนำเสนอภาพและรายละเอียดเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น เพื่อเตือนสติประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน และ เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาสมัคร ช่วยเหลือสังคม เพียงเท่านั้น

สนับสนุนทุกคนมาทำความดี

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

# แจ้งเหตุ โทร 053904989

 #น้ำเกลือล้างแผล #มอบไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ศูนย์ พิงค์นคร ฯ ขอขอบพระคุณ คุณพี่นักกล้ามเสื้อแดง(รูปที่1) มอ...
28/05/2023

#น้ำเกลือล้างแผล #มอบไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
ศูนย์ พิงค์นคร ฯ ขอขอบพระคุณ คุณพี่นักกล้ามเสื้อแดง(รูปที่1) มอบน้ำเกลือล้างแผล(Normal Saline Solution) ผ่านทางศูนย์เพื่อนำไปให้ รถอาสาฯสมัคร แต่ละสาย ใช้ช่วยเหลืออุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทางศูนย์ฯจะนำสิ่งที่คุณพี่มอบไว้ให้ในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ พี่น้องชาวบ้าน ประชาชนครับ

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

02.42 น. 26 พ.ค.66 ศูนย์วิทยุพิงค์นครรับแจ้งเหตุ จากสายตรวจกู้ภัย รับแจ้งว.40 จักรยานยนต์ ชนท้าย รถเก๋ง หน้า สถาบันสารพั...
26/05/2023

02.42 น. 26 พ.ค.66
ศูนย์วิทยุพิงค์นครรับแจ้งเหตุ จากสายตรวจกู้ภัย
รับแจ้งว.40 จักรยานยนต์ ชนท้าย รถเก๋ง หน้า สถาบันสารพัดช่าง ถนน ห้วยแก้ว มุ่งหน้าแยกรินคำ ศูนย์ฯจัดรถตรวจการณ์เมืองฟ้า2 พร้อมกำลังอาสาสมัครกู้ภัย ตรวจสอบ พบบาดเจ็บ ช1ราย หมดสติ ประสานทีม ALS มหาราช เข้าสนับสนุนเร่งให้การช่วยเหลือ นำส่ง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก)

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

20.50 19 พฤษภาคม 2566 🐈ศูนย์วิทยุพิงค์นคร……รับแจ้งจาก หมายเลขโทรศัพท์ 📳ประชาชนขอความช่วยเหลือลูกแมวติดในพุ่มหญ้า ภายใน โ...
20/05/2023

20.50 19 พฤษภาคม 2566 🐈
ศูนย์วิทยุพิงค์นคร……รับแจ้งจาก หมายเลขโทรศัพท์ 📳
ประชาชนขอความช่วยเหลือลูกแมวติดในพุ่มหญ้า
ภายใน โรงแรมยูนิมมาน ก่อนถึงไฟแดงสี่แยกรินคำ

รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอาสาฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ นำออกมาได้ ส่งลูกแมวให้ประชาชน ติดตามหาเจ้าของ พาน้องกลับบ้านต่อไป

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

เมาไม่ขับ 🍷 จอดหลับกลางซอย 😴🥱03.02 รับแจ้ง จากศูนย์วิทยุนครเชียงใหม่(CM191) 👮‍♂️จักรยานยนต์ล้มในซอยหมู่บ้านอุ่นอารี เขต_...
19/05/2023

เมาไม่ขับ 🍷 จอดหลับกลางซอย 😴🥱

03.02 รับแจ้ง จากศูนย์วิทยุนครเชียงใหม่(CM191) 👮‍♂️
จักรยานยนต์ล้มในซอยหมู่บ้านอุ่นอารี เขต_สภ.ช้างเผือก
รถตรวจการณ์เมืองฟ้า2,รถกู้ภัย06 ว.4 ตรวจสอบ
เบื้องต้น พบ ชาย2ราย _เมาสุราสาหัส_🤮😵‍💫 อาสาสมัครให้การช่วยเหลือ ดึงสติ ประเมินความปลอดภัย แนะนำให้กลับที่พัก

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥23.16 น. 19 พ.ค.66 ศูนย์พิงค์นคร รับ...
19/05/2023

"เตือนภัยให้สังเกต🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

23.16 น. 19 พ.ค.66
ศูนย์พิงค์นคร รับแจ้งจากจยย.เคลื่อนที่เร็ว(motorlance ) ผู้ป่วยชัก JAI Bed & Cafe ถนนท่าแพ ซ.1 ต.ช้างม่อย จัดรถตรวจการณ์เมืองฟ้า2,รถกู้ภัยฝง.ณัฐนนท์ พร้อมกำลังอาสาฯ สนับสนุนที่เกิดเหตุ ตรวจสอบ พบหญิง1ราย หยุดชัก ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เจ้าตัวประสงค์ รักษาต่อที่สถานพยาาล รถตรวจการณ์เมืองฟ้า นำส่ง โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

21.00 รถยนต์เสียหลัก+มอเตอร์ไซค์ บริเวณถนน หน้าสวน นนทรี ถนน เชียงใหม่-พร้าว บาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย รถกู้ภัยคันท...
12/05/2023

21.00 รถยนต์เสียหลัก+มอเตอร์ไซค์ บริเวณถนน หน้าสวน นนทรี ถนน เชียงใหม่-พร้าว บาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย รถกู้ภัยคันที่6 พร้อมกำลังอาสาฯ เข้าสนับสนุนที่เกินเหตุ

"เตือนภัยให้สังเกตุ🤚 ระงับเหตุอย่างมั่นใจ 💪
ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร❤️‍🩹" 🚒🚑🔥

----------------------------------------------
🚑 💛ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร 💛🚑

ทางศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร มิได้มีเจตนานำภาพมาเผยแพร่เพื่อล้อเลียนแต่อย่างใด
เพียงแต่เป็นการนำเสนอภาพและรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเตือนสติประชาชน

แจ้งเหตุ ☎️ โทร. 0-5390-4989 🚒199

ที่อยู่

1/0/1 ต. หายยา อ. เมือง 18. 7739526, 98. 9799424
Chiang Mai
50200

เบอร์โทรศัพท์

+6653904989

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ "พิงค์นคร"ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อันจะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า พี่น้องสมาชิกของ ศูนย์พิงคนคร ได้ร่วมกันทำภารกิจ ในการช่วยเหลือประชาชน ในการลดอุบัติเหตุและอุบัติภัย อันเป็นเป้าหมายของพวกเรา ผ่านพ้นไปอีก หนึ่งปี
ในฐานะของประธานศูนย์ มีความภูมิใจ ที่พี่น้อง พิงค์นคร ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ อันเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับ ต่อสาธารณชน
การปฏิบัติภารกิจ ที่ประสบความสำเร็จ นั้น มาจากความเสียสละ ความตั้งใจ และการทำงานเป็นทีม ที่มีความสามารถ และพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา
ผมในฐานะประธานศูนย์ ใคร่ขอฝากข้อเตือนใจ ให้กับพี่น้องชาวพิงค์นคร ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง
ในเรื่องการปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย โดยมีหลัก สำคัญ ในการปฏิบัติงาน คือความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และ ผู้ประสบภัยปลอดภัย
ด้วยความรักและความเป็นห่วงต่อพี่น้อง ศูนย์กู้ภัยพิงค์นครที่ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอดมา
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย
และเนื่องในวันปีใหม่ของปีพุทธศักราช 2565ที่กำลังจะมาถึงนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก และพระบารมีของบูรพกษัตริย์ไทย ได้ปกปักษ์อภิบาลรักษา อำนวยพร อันประเสริฐให้แก่ พี่น้องศูนย์กู้ภัยพิงค์นครทุกท่าน ได้พบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคาพญาธิ คิดหวังสิ่งใด ให้ลุล่วงทุกประการเทอญ
ด้วยความรักและความห่วงใย
นายวิชิตตันติศักดิ์
( พิงค์นคร1)
ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่
(ศูนย์กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร)
🚨📢 ด่วน!! 📢🚨
ขอรับบริจาคเลือด กรุ๊ปใดก็ได้ จำนวนมาก!!!
โดยระบุชื่อมอบให้ นางพรรณี ธาตุทอง
HN 4865114 🏥เนื่องจากต้องรับการผ่าตัดมะเร็งถุงน้ำดี และตับ ที่ รพ.นครพิงค์ วันที่ 5 มกราคม 65 ซึ่งต้องใช้เลือดจำนวนมาก
วันที่19 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30น.
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านซ่อมรถ หลัง ปั๊มน้ำมัน ปตท. สันคือ ถนนวงแหวนรอบ2 ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร ได้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร กู้ภัยดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนที่เกิดเหตุ เครื่องดับเพลิงหาบหาม (บรข) เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ มีทรัพย์สินเสียหาย จำนวนมาก
---------------------------------
ทางศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร มิได้มีเจตนานำภาพมาเผยแพร่เพื่อล้อเลียนแต่อย่างใด
เพียงแต่เป็นการนำเสนอภาพและรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเตือนสติประชาชน และทางศูนย์พิงค์นครขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย
แจ้งเหตุ โทร. 0-5390-4989
"เตือนภัยให้สังเกตุ ระงับเหตุอย่างมั่นใจ ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร"
https://m.facebook.com/pingnakornfanclub
วันที่19 ธันวาคม 2564 เวลา09.09น.
ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงใหม่กู้ภัยพิงค์นคร ได้จัดงานทำบุญศูนย์ ประจำปี 2564 เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ นำโดย นายวิชิต ตันติศักดิ์ (พิงค์นคร1 )ประธานศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัยศูนย์พิงค์นคร
!!!!!ประชาสัมพันธ์เนื่องจากแฟนของเจ้าหน้าที่พิงค์นครต้องเข้ารับการผ่านตัด!!!!
ขอรับบริจาคเลือด กรุ๊ป B ค่ะ
เนื่องจากน้อง แสงสุนีย์ สุยะ (น้องแสตมป์)HN.2807022 จะต้องเข้ารับการผ่าตัดก้อนเลือดในสมอง วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นี้ ขอความกรุณาพี่ๆน้องๆ กัลยาณมิตรทั้งหลาย ช่วยบริจาคเลือดให้ทีค่ะ เพราะช่วงนี้เลือดขาดแคลน น้องเกรงว่าวันผ่าตัดจะมีเลือดไม่พอค่ะ
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
//สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ได้ในเวลา 8:30-16:30 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด
รับแจ้งเหตุต้นยางล้ม เสาไฟฟ้าล้ม
หลายสิบต้น สารภี 😯
📍รายงานสถานการณ์เพิ่มเติม 📍
กรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านตะวันแดงเชียงใหม่ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ชุดค้นหา ได้พบร่างผู้สูญหายแล้ว เป็นหญิง1ราย เสียชีวิตที่เกิดเหตุ อยู่บริเวณ ภายในร้านตะวันแดง เชียงใหม่
---------------------------------
ทางศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร มิได้มีเจตนานำภาพมาเผยแพร่เพื่อล้อเลียนแต่อย่างใด
เพียงแต่เป็นการนำเสนอภาพและรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเตือนสติประชาชน และทางศูนย์พิงค์นครขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย
แจ้งเหตุ โทร. 0-5390-4989
"เตือนภัยให้สังเกตุ ระงับเหตุอย่างมั่นใจ ฟื้นฟูและกู้ภัย คือ หัวใจพิงค์นคร"
https://m.facebook.com/pingnakornfanclub
เหตุเพลิงไหม้ อาคารกำลังก่อสร้าง ร้านตะวันแดง เชียงใหม่ เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ติดอยู่ภายในอาคาร เจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงกำลังเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
Cr. 📸
ภาพกลุ่มไลน์พิงค์นคร
"Por" Tactical
ด่วน 🚨
ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านตะวันแดง เชียงใหม่
รับแจ้งมีผู้ติดอยู่ภายในร้าน เจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงกำลังเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
เหตุเพลิงไหม้ อาคารกำลังก่อสร้าง
ตะวันแดงเชียงใหม่
เหตุเพลิงไหม้ อาคารกำลังก่อสร้างร้านตะวันแดง
#}