สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ จังหวั

สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋  จังหวั หน่วยงานราชการสถานีตำรวจ

เปิดเหมือนปกติ

27/11/2021

🟥หลอกชวนไปทำงานไอทีที่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่สุดท้ายกลายเป็นหลอกให้เป็น Scammer เป็นแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์

จากที่มีกลุ่มชาวจีนเข้ามาเช่าเหมารีสอร์ทตั้งซุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชักชวนคนมาลงเงินเทรดเหรียญต่างๆ ตอนนี้พัฒนารูปแบบเป็นหลอกคนไทยไปทำงานไอทีในประเทศเพื่อนบ้าน ที่แท้คือถูกหลอกให้ไปทำงานชวนคนลงทุนเหรียญดิจิทัล

ล่าสุดวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ตร.ได้ช่วยเหลือกลุ่มเด็กไทยอายุ 16-20ปี ซึ่งถูกหลอกให้ไปทำงานที่กัมพูชา โดยอ้างว่าทำงานด้านไอทีแต่จริงๆแล้วให้ไปทำงานเกี่ยวกับการชักชวนคนไทยให้ลงทุน Bitcoin ซึ่งกรณีนี้โหดร้ายคือมีการขายส่งต่อแรงงานเด็กไปยังกรุงพนมเปญ และนายจ้างส่งต่อไปยัง จว.สีหนุวิลล์ และขายต่อให้กับบริษัทอื่นใน จว.เกาะกง ก่อนที่จะช่วยเหลือได้ในที่สุด

พฤติการณ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับที่มีการจับกุมล่าสุดของตำรวจภูธรภาค 5 ไปเมื่อต้นเดือน พย.ทีผ่านมาที่มีจับกุมคนไทยที่เป็นขบวนการชักชวนคนไปทำงานที่ สปป.ลาว โดยหลอกว่าให้ไปทำงานด้านไอทีแล้วพากันข้ามแดนทางเส้นทางธรรมชาติจนถึงปลายทางกลับถูกบังคับให้เป็น Scammer มีหน้าที่โทรศัพท์ชักชวนคนไทยมาลงทุนเงินเหรียญดิจิทัล

รูปแบบของทั้ง 2 กรณีนี้ก็เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันคือ ชักชวนจากทางออนไลน์ แล้วเดินทางข้ามประเทศในเส้นทางธรรมชาติ ไปถึงก็บังคับให้ทำงานโทรศัพท์กลับมาชักชวนคนไทยให้ลงทุนในเหรียญ ซึ่งหากได้ไม่ถึงเป้าก็จะมีการลงโทษในแบบต่างๆ

ฝากข่าวนี้ไปคุยกับลูกหลานนะครับ เด็กยุคใหม่หัวไอทีไม่อยากให้อาศัยอยู่ในโลกดิจิทัลมากเกินไป เพราะในโลกจริงนั้นมันไม่สวย มีแก๊งอาชญากรมากมายมองเห็นความโลภของท่านและใช้มันเป็นเหยื่อเพื่อดึงท่านและลูกหลานท่านมาใช้ประโยชน์ครับ รายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยได้ยังโชคดี แต่รายที่เรายังช่วยไม่ได้ก็มีอีกครับ ซึ่งตำรวจและหน่วยงานราชการกำลังหาทางช่วยเหลืออยู่

#อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
#ภัยออนไลน์
#เหรียญดิจิทัล
#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post
27/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post
26/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post

23/11/2021

🚨สับสนใช่ไหมครับ? ว่าองค์กรตำรวจปกครองกันยังไง?

วันนี้แนะนำให้รู้จักองค์กรเพิ่มขึ้นนะครับ ด้วยในวันนี้ พล.ต.ต.ธวัชขชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เดินทางตรวจการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรแม่วาง ซึ่งเป็นสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจการปฏิบัติงาน ณ สถานีตำรวจซึ่งเป็นหน้าด่านในการให้บริการประชาชน ในการนี้จึงให้นโยบายและกำลังใจแก่ข้าราชการหลายข้อดังนี้
1. การปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตำรวจและประชาชนที่มาใช้บริการ
2. การยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ เป็นมืออาชีพ
3. ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานตำรวจด้านการป้องกันปราบปราม การค้ามนุษย์ อาชญากรรมเด็ก เยาวชน สตรี สถานบันเทิง แหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุมอย่างจริงจัง
4. ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อผู้ค้ายาเสพติดและให้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการ รวมถึงการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 และ กฎหมายฟอกเงิน
5. ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากเกิดขึ้นให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับจังหวัด อปท. ภาคเอกชน อย่างเร่งด่วน

แอดมินขออธิบายโครงสร้างการบังคับบัญชาของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พอสังเขปดังนี้

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานภายใต้การอำนวยการของตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหน้าที่ควบคุม บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภายในจังหวัดอีก 38 สถานี(เหนือจรดใต้ อาทิ ฝาง, แม่อาย, สันทราย, สารภี, สันป่าตอง, จอมทอง, อมก๋อย, กัลยาณิวัฒนา เป็นต้น) และยังมีกองกำกับการในบังคับบัญชาซึ่งมีชื่อเรียกต่างจากสถานีตำรวจ ได้แก่
1)กลุ่มงานจราจรฯ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มี 4 สถานีตำรวจตั้งอยู่ไดแก่สถานีตำรวจภูธรเมือง, ภูพิงค์ราชนิเวศน์, แม่ปิง, ช้างเผือก
2)กองกำกับการสืบสวน ทำหน้าที่สืบสวนจับกุมการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ
3)กลุ่มงานสอบสวน ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนของสถานีตำรวจในสังกัด
3)ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วยหลายแผนกงาน ได้แก่ งานธุรการกำลังพล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานยุทธศาสตร์, งานส่งกำลังบำรุง, งานคดีวินัย, งานงบประมาณและการเงิน, งานจิตอาสา, ศูนย์พพิทักษ์สิทธิเด็ก สตรีและครอบครัว และศูนย์ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละด้าน

เรียงจากการบังคับบัญชาสายตรงจากบนลงล่างดังนี้นะครับ
☑️สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
☑️กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5
☑️กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
☑️สถานีตำรวจ

ตำรวจยังมีอีกหลายกองบัญชาการครับ😉 แอดขอเล่าเฉพาะหน่วยของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ไว้วันหลังจะมาเล่าเพิ่มอีก 🤟🤟

#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
#อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

22/11/2021

🚨จำแนกรายข้อหาจับรถแว้น

**ผู้ปกครองและร้านแต่งรถมีความผิดด้วยนะครับ**

📣ผลการระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องของ 8 จังหวัดภาคเหนือในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ห้วง วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้

1. ดำเนินคดีกับผู้ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยฯ 3 ราย
2. ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนกับ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง 794 ราย
3. ตรวจค้น/ประชำสัมพันธ์ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ 1,976 ครั้ง
4. ดำเนินคดี ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ 19 ร้าน
5. ตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน 188 ชิ้น
6. ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 819 คัน
7. จัดทำประวัติผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง 232 ราย
8. ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ที่เกี่ยวข้อง 2,791 ราย
- เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น 527 ราย
- ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 43 ราย
- ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียวฯ 54 ราย
- ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา 44 ราย
- ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต 1,210 ราย
- ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถของตน 140 ราย
- ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน 728 ราย
- ใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน 45 ราย

📌ยังคงดำเนินการกับรถแว้นยังมีอย่างต่อเนื่อง

หากพบเห็นเด็กหรือเยาวชนที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อให้มีการแข่งรถในทางสามารถแจ้งตำรวจได้ครับซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองมีความผิดด้วย รวมถึงร้านซ่อมหรือตกแต่งรถที่จะมีส่วนในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถในทาง โดยผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ก็มีความผิดด้วย โดยสามารถแจ้งเบาะแสที่ โทร.191, 1599 และ line : @inthanon1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

22/11/2021

🚨ยังมีพัสดุหลอกเก็บเงินปลายทางกันอยู่เรื่อยกับแก๊ง COD /Cash on Delivery : พัสดุเก็บเงินปลายทาง

เป็นคดีที่โจรย่ามใจครับ เพราะผู้เสียหายโดนกันแค่เงินเล็กเงินน้อย หลักไม่กี่ร้อยหรือแค่พัน ก็เลยไม่สนใจเอาความทั้งที่จริงโทษหนัก และถ้าแก๊งนี้มันทำกับคนสักหมื่นคน แสนคน เงินจะมหาศาลขนาดไหน??

ต้องมีหลายคนแน่นอนที่จ่ายเงินค่าพัสดุเก็บเงินปลายทางไปเพราะจำรายการซื้อไม่ได้ แต่เมื่อเปิดกล่องดูแล้วกลับไม่ใช่ของที่สั่งซื้อ นี่แหล่ะครับคือ แก๊ง COD ที่มาของแก๊ง COD นี้ก็มาจากผู้ค้าหัวใสที่สั่งของมาแล้วมิจฉาชีพหากินในอีกรูปแบบ ตีเนียนสุ่มส่งของจ่าหน้ากล่อง ระบุชื่อที่อยู่ถึงผู้รับได้อย่างชัดเจน ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้ทำรายการสั่งของแต่อย่างใด และส่งไปเรียกเก็บเงินปลายทาง ซึ่งแม้จะมีคนปฏิเสธบ้างก็จะนำกลับมาแปะสติ๊กเกอร์ผู้ส่งรายใหม่และส่งออกไป เป็นเช่นนี้ วนไปเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่ามีคนจ่ายไปเพราะซื้อของแต่จำไม่ได้ หรือเจ้าตัวไม่อยูบ้านก็จะมีคนที่บ้านจ่ายเงินแทนให้ ซึ่งเคยมีการจับกุมมาแล้วแต่แก๊งก็ขยายหน่องอกออกมาใหม่

การหลอกขายของลักษณะนี้ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่ เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่พลาดจ่ายเงินไปมักไม่ค่อยติดใจ ไม่ไปแจ้งความ ทำให้โจรพวกนี้ย่ามใจและทำต่อเรื่อยมา

ป้องกันตัวเองเบื้องต้นก็จดรายการซื้อของ+ราคาไว้นะครับ เวลามาส่งจะได้ไม่งงว่าเป็นรายการอะไร ส่วนคนที่พลาดไปก็อยากให้ไปแจ้งความครับ จะได้จับพวกมันซะให้เข็ดหลาบ เพราะคดีแบบนี้เป็นความผิดส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกจัดการได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจ (ไม่มีแจ้งความทางไลน์นะคราบ)

#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
#รู้รอบไอที
#อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

https://www.youtube.com/watch?v=z9LXI4sCEoY
21/11/2021
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย เสริมสวัสดิการและสามัคคี สร้างลานสร้างสุข สร้างสายสัมพันธ์ ตามนโยบา

https://www.youtube.com/watch?v=z9LXI4sCEoY

ตำรวจภูธรภาค5 ลานสร้างสุข สร้างสายสัมพันธ์ - ลานสุขภาพ เครื่องออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น และลานกิจกรรมตามนโย...

20/11/2021

🚨 หลอกซื่อๆด้วยชื่อ BitKub ได้เงินไปเกือบแสน

BitKub กำลังดัง ว่าแล้วมิจฉาชีพไม่รอช้าใช้ชื่อบิตคับดักเหยื่อทันทีครับ พฤติการณ์คือ ผู้ต้องหาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BitKub) แล้วโทรหาผู้เสียหาย พูดคุยกัน แล้วให้แอดไลน์ (ไลน์ปลอม)ของงานบริการลูกค้า (BitKub support) จากนั้นหลอกเอารหัสผ่านมาจากผู้เสียหายแล้วโอนเงินในบัญชี BitKub ของผู้เสียหาย 97,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างใหม่ของตนเอง

📌ไลน์ปลอมอีกแล้วครับผม
📌ภาษาหรูหราน่าเชื่อถือ "BitKub Support
📌ไม่ได้ตรวจสอบย้อนกลับบริษัทจริงก่อนแอดไลน์

#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
#รู้รอบไอที
#เงินดิจิทัล
#อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post
20/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post

19/11/2021

👮สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ👮 ประจำปี 2564 จำนวน 6,599 อัตรา ติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmssion.org เร็วๆ นี้นะคะ

https://www.youtube.com/watch?v=tmdhqVaqkU0
19/11/2021
วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ

https://www.youtube.com/watch?v=tmdhqVaqkU0

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดข.....

18/11/2021

ตำรวจภูธรภาค 5 ห่วงใยประชาชน ขอให้ระวังการจุดพลุ เล่นดอกไม้ไฟในเทศกาลลอยกระทง และ การจำหน่ายดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมาย

ห้ามมิให้ผู้ใดค้าซึ่งดอกไม้เพลิง เว้นแต่จะได้รับ ใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 )

17/11/2021

🟥 ลูกเรายังเด็ก ติดยาได้ไง!!

ใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ช๊อคกันยกบ้าน

ลูกเรายังเล็ก ติดยาได้ยังไง?
ก. อยากลอง
ข. คึกคะนองท้าทายซึ่งกันและกัน
ค. มีเงินเยอะ เอาเงินซื้อของ ซื้อยา สร้างลูกน้อง
ง. เหงา
จ. ถูกทุกข้อ

เราพบว่าเด็กที่เติบโตในครอบครัวสายเปย์มักจะเข้ามามีส่วนร่วมในก๊วนนัดกันเสพยาเสมอ สาเหตุที่พบมากที่สุดคือ พ่อแม่อาจจะไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดเวลามาโรงเรียน เน้นว่า☑️ รายละเอียดนะครับ เช่น เพื่อนของลูก ครอบครัวของเพื่อนลูก รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูก การเสพโซเชียลของลูก ซึ่งล้วนเป็นช่องว่างในการพาเด็กเข้าสู่สังคมยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีน้องๆ ที่อยู่ตามหอพักต่างๆ ที่ยังอ่อนต่อโลก มีอิสระจากสายตาของครอบครัว ทำให้เกิดการชักจูงจากกลุ่มพรรคพวกได้ง่าย และมีพฤติการณ์จริงจากที่เกิดเหตุว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำกาาจับกุมกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยานั้นก็ยังมีเด็กมาเคาะห้องเพื่อขอซื้อยา อีกถึง 15 คน!!!!

ยังมีข่าวดีอยู่บ้างว่า ข้อมูลการจับกุมยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์โควิดที่ต้องปิดการเรียนแบบ onsite เน้นให้เรียนออนไลน์บ้านใครบ้านมัน มีผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นลดลง แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามยังมีผลการจับกุมผู้เสพยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มวัยรุ่นพบว่า ปีนี้มีเด็กที่เสพยาเสพติดมีอายุต่ำสุดที่ 13 ปีเท่านั้น ..น้องยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนเลยนะครับ

💒ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ หากพ่อแม่ผู้ปกครองในใจเราจะพาบุตรหลานของเราข้ามภัยนี้ได้ครับ โดยมีคำแนะนำจาก สสส.ชี้จุดที่พ่อแม่ควรเข้าใจวัยรุ่น ปัจจัยที่ทั้งดึงดูดและผลักดันน้องๆเข้าสู่สังคมยาเสพติดได้แก่

📌ธรรมชาติของวัยรุ่น ที่อยากรู้อยากลอง ชอบทำตามกลุ่มเพื่อน หากมีเพื่อนเกเร หนีเรียน ทำผิดกฎระเบียบ หรือใช้ยาเสพติด ก็อาจจะส่งผลให้วัยรุ่นหันไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย

📌พื้นฐานบุคลิกภาพ วัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอ หวั่นไหวง่าย ขาดความเชื่อมั่น รู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย ขาดเป้าหมายชีวิต เมื่อพบ ปัญหา ความเครียด หรือความกดดัน มักปรับตัวไม่ได้ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงใช้ยาเสพติดเพื่อหลีกหนีจากปัญหา

📌ปัญหาครอบครัว ครอบครัวที่แตกแยก ขาดความรัก ความอบอุ่น ถูกทอดทิ้ง ต่างคนต่างอยู่ พ่อแม่คาดหวังในตัวลูกสูง ชอบตำหนิและพูดประชดประชัน บรรยากาศเหล่านี้ทำให้วัยรุ่นเบื่อหน่าย และมีโอกาสใช้ยาเสพติดได้ง่าย

3 สาเหตุที่กล่าวมานำมาสู่การตัดริบบิ้นเข้าสู่สังคมยาเสพติดด้วย ....เพื่อนและสิ่งแวดล้อม❌❌

ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันภัยยาเสพติดแก่สังคม ปกป้องลูกหลานเราด้วยการใส่ใจ ใส่ความรักในครอบครัวนะครับ ❤️❤️

#การป้องกันยาเสพติด

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post
16/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post

15/11/2021

ตำรวจภูธรภาค 5 เตือน !

ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชี รับจ้างเปิดซิมการ์ดโทรศัพท์ ให้กับผู้ค้ายาเสพติด มีสิทธิ์ติดคุกและถูกปรับ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 129 ผู้ใดยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อ เอกสาร หลักฐานของตน ในการเปิด จด หรือลงทะเบียนทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อสินค้าหรือบริการอื่นใด ยอมให้ใช้บัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้สิ่งเช่นว่านั้น ซึ่งตนได้เปิด จด หรือลงทะเบียนไว้แล้ว โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(บังคับใช้ 9 ธ.ค.64)

15/11/2021

ตำรวจภูธรภาค 5 เตือน !

ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชี รับจ้างเปิดซิมการ์ดโทรศัพท์ ให้กับผู้ค้ายาเสพติด มีสิทธิ์ติดคุกและถูกปรับ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 129 ผู้ใดยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อ เอกสาร หลักฐานของตน ในการเปิด จด หรือลงทะเบียนทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อสินค้าหรือบริการอื่นใด ยอมให้ใช้บัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้สิ่งเช่นว่านั้น ซึ่งตนได้เปิด จด หรือลงทะเบียนไว้แล้ว โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(บังคับใช้ 9 ธ.ค.64)

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post
15/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่'s post
13/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่'s post

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่'s post
13/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่'s post

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post
13/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post
10/11/2021

Photos from ตำรวจภูธรภาค 5's post

10/11/2021

🟥 ท่องโลกอาชญากรรม

ตอนที่ 3 "สนใจลงทุนกับผมไหมครับ”

เราจะเห็นว่าคนในยุคเราเริ่มสนใจหุ้นเทรดหุ้น เทรดทอง เทรดเหรียญกันมากขึ้น อยากรวยเร็วด้วยวิธีนี้ แต่ทำยังไงล่ะในเมื่อเราเล่นไม่เป็น? นี่แหล่ะครับ “ช่องว่างของมิจฉาชีพ” พวกมันรู้ว่าใครๆก็อยากรวย จึงใช้หลักการ “หลอกให้โลภ” ในการชักชวนคนให้ร่วมลงทุนโดยที่ผ่านมามีการจับกุมแล้วหลายราย วันนี้แอดจะนำมาเล่าวิธีการหลอกลงทุนนะครับ

ก่อนจะเข้าสู่การถอดรหัสวิธีหลอกลงทุน ขอเล่าคดีจริงล่าสุดที่ PCT police พึ่งแถลงข่าวจับกุมเมื่อเดือนตุลาคมก่อนนะครับ เป็นคดีที่เพื่อนชวนเพื่อนสนิทลงทุนเล่นหุ้นระยะสั้น อ้างว่าเป็นหุ้นที่ออกใหม่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปก่อนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ลงทุน 10,000บาทได้กำไร 1,000บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้ทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ผู้เสียหายจะต้องซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในนามของผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหารับรองว่าในการซื้อหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำไรจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายทุกเดือน ผู้เสียหายหลงเชื่อนำเงินลงทุนจำนวน 70,000บาท แล้วที่เด็ดคือผู้ต้องหายังได้ชักชวนให้ซื้อหุ้นที่ให้กำไรตามราคาหุ้นที่ขายได้จริงอีก 1,193,997 บาทแต่เมื่อโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้เงินปันผลตามที่ตกลง เมื่อติดตามทวงถามก็ได้เงินคืนมาเพียง 20,000 บาท และหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับผู้ต้องหาได้อีก

ตามคดีที่เล่านี้เป็นการหลอกที่ไม่ซับซ้อนนะครับ หลอกตรงๆโดยอาศัยความไว้วางใจระหว่างกัน แล้วด้วยยุคนี้เป็นยุคที่เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย คนในสังคมจึงมีความรู้กันมาก แต่ก็ยังมีความพลาดกันให้เห็นเสมอๆ ดังนั้นเราก็ควรจะมีความรู้กลโกงหลายรูปแบบสะสมไว้เป็นเป็นต้นทุนนะครับ

งานนี้บางครั้งไม่ใช่เพื่อนกันที่มาหลอก แต่เป็นคนอื่นที่ทำความรู้จัก ตีสนิทกับเราจนกลายเป็นเพื่อนแล้วค่อยหลอกก็มี โดยเริ่มจากการเข้าไปทำความรู้จักกับเหยื่อ แล้วตีเนียนโชว์ความร่ำรวย ใช้ชีวิตสบายไม่ดิ้นรน แต่มีเงินมากมายใช้จ่าย นำไปสู่การเล่าเรื่องการลงทุนต่างๆว่าให้ผลประโยชน์มากมายยังไง โชว์กราฟต่างๆเพื่อให้เห็นตัวเลขผลตอบแทนสูงๆ ซึ่งกราฟต่างๆนี้ก็เป็นเวปปลอมเลยก็มีครับ มั่วมาให้ดูกันเลย โดยหลอกลงทุนนี้มักจะใช้การลงทุนที่เข้าใจยากคือพวกเงินดิจิทัลต่างๆนี่แหล่ะครับทั้ง คอยน์หรือคริปโต

หลักจากรู้จักกันแล้วก็เข้าสู่การชักขวนล่ะ โดยชักชวนลงทุน 10,000บาท จะได้กำไรเดือนละหรือ600-1,000บาทแบบชัวร์ๆ ซึ่งในความเป็นจริงเราเทียบเคียงกับการเทรดหุ้นจะเห็นได้ว่าหุ้นมีขึ้นมีลงตามปัจจัยต่างๆทำให้ผู้ถือหุ้นได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างตามสภาพ แต่กรณีหลอกลงทุนนี้มิจฉาชีพจะยืนยันมั่นคงว่าได้แน่นอน ชัวร์ บวกกับการเริ่มต้นกับจำนวนเงินไม่มากก็เริ่มกล้าลอง โดยส่วนมากจะใช้วิธีฝากให้เล่น หรือให้เหยื่อเล่นเองตามโปรแกรมที่มิจฉาชีพส่งให้ ซึ่งก็เป็นเวปเถื่อนแหล่ะครับ

ด้านของเหยื่อที่ฝากเล่นก็จะได้รับการรายงานผลทางตัวเลขด้วยการส่งภาพหน้าจอกระดานเทรดให้ทุกวันเพื่อให้ดูว่าได้เงินแล้วกี่บาท ซึ่งก็จะมาจากเวปเถื่อนเสียมากแล้วก็ชวนลงทุนในยอดเงินที่สุงขึ้นเรื่อยๆ โดยให้ถอนกำไรบางส่วนแต่ยังคงทุนไว้ที่มิจฉาชีพ ซึ่งก็ปั่นกันแบบนี้เป็นวงจรจนกว่าเหยื่อจะรู้ตัวแล้วมิจฉาชีพก็ชิ่งหนีหายไป

ด้านของเหยื่อที่เลือกจะเทรดเองนั้นมักจะใช้เทคนิคให้กำไรช่วงแรก จากนั้นก็จะเริ่มทำให้กราฟของเหยื่อติดลบ และก็จะชวนลงทุนต่อโดยอ้างว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มมิเช่นนั้น Account ของเหยื่อจะหาย เหยื่อกลัวเสียเงินก็ใส่เงินลงไปอีก ก็เป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าเหยื่อจะรู้ตัวครับ โดยการหลอกลงทุนที่แอดเล่ามานี้บางคนก็ลงเงินไม่มากนะครับหลักหมื่นหลักแสน แต่เราต้องคิดว่ามิจฉาชีพไม่ได้หลอกรายเดียวแต่หลอกอีกหลายๆคน ซึ่งทำให้มูลค่าความเสียหายสูงมากเกินกว่าที่จะประมาณได้ครับ

นอกจากนี้ยังมีการหลอกลงทุนในอีกหลายแบบ เช่น ลงทุนในทองคำ ลงทุนในแชร์ลูกโซ่ หลอกลงทุนอ่านโฆษณา ไว้แอดจะทยอยมาเล่าให้ฟังนะครับ

มาถึงตรงนี้แอดอยากจะให้ข้อคิดตระหนักชั่งใจก่อนลงทุนใดๆที่เราไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญ “ความโลภไม่ปราณีใครนะครับ” ก่อนลงทุนใดๆแวะไปตรวจที่กูรู google สักหลายๆวันนะครับ ข้อมูลเยอะมากเพราะพี่น้องชาวเน็ตช่วยกันรีวิว และก็จะมีข่าวต่างๆขึ้นมาตามชื่อบริษัทหรือคำที่เราค้นหา ไม่มีการลงทุนใดในโลกที่ได้กำไรตลอดกาลครับ อย่าไปเชื่อ

ที่อยู่

Chiang Mai
50150

เบอร์โทรศัพท์

053047585

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ จังหวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ🇹🇭
อัพเดท เฟส ให้เป็นปัจจุบัน ด้วยครับ
ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 61 1.เชิญชวนชาวไทย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป และแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองหรือเสื้อโทนสีขาว ตลอดเดือน กรกฎาคม 2.บริษัทผู้ประกอบการให้บริการรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สังกัดบริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 3.ตำรวจตรวจเข้มป้องกันขบวนการค้ามนุษย์ ลดปัญหาขอทานเด็ก การค้าประเวณี และแรงงานผิดกฎหมาย 4.ขอความร่วมมือประชาชนพบเห็นการเล่นพนันออนไลน์ผิด กฎหมาย แจ้ง 191 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2071922336380693&id=1675349636037967
กราบขอบพระคุณ..คุณตำรวจช่วยเหลือรถยางฉีกไม่ได้การช่วยเหลือจากตำรวจต้องแย่แน่ๆ
กราบขอบพระคุณค่ะ..พี่ๆตำรวจให้การช่วยเหลือไม่งั้นแย่แน่ๆเลยรถยางฉีกช่วยทุกอย่างเลย💖💖💖