สำนักงานบริหารและจัดการทรั

สำนักงานบริหารและจัดการทรั ให้บริการพื้นที่เช่า ป้ายโฆษณา ห้องพักห้องประชุม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารกิจหลัก
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหารายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ จากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส และเป็นระบบ ได้แก่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณข่วงพะยอม อาคารบริการนักศึกษา อาคารสโมสรข้าราชการ และบริเวณร้านอาหารของสำนักงานมหาวิทยาลัย

2.บริหารจัดการและจัดจำหน่ายน้ำดื่มตราอ่างแก้ว ของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร้านค้าบุคคลทั่วไป

3.การจัดหาตัวแทนการให้บริการจำหน่ายตั๋วเดินทางและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

Mobile +668 1473 2473

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ขส.มช.'s post
20/07/2021

Photos from ขส.มช.'s post

12/07/2021

เรียนผู้ใช้บริการสวนสุขภาพ มช.

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มหาวิทยาลัยจึงขอปิดสวนสุขภาพ มช. เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08/07/2021

มั่นใจ ปลอดภัย !!!!
น้ำแข็ง ที่ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ผ่านการตรวจสอบจากศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
- ผลิตจากน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis
- ผลิตเองที่ศูนย์อาหารฯ ไม่เสี่ยงปนเปื้อนขณะขนส่ง

อย่าลืมแวะมาใช้บริการกันนะครับ

Photos from CMU Food Center's post
01/07/2021

Photos from CMU Food Center's post

FLASH SALE แว่นท็อปเจริญ สาขาอาคารจอดรถถนนสุเทพ S1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แว่นกันแดด RayBan, OAKLEY ลด 70 % 6 วันเท่านั้น ว...
28/06/2021

FLASH SALE แว่นท็อปเจริญ สาขาอาคารจอดรถถนนสุเทพ S1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แว่นกันแดด RayBan, OAKLEY ลด 70 % 6 วันเท่านั้น วันที่ 25-30 มิถุนายน 2564

รีบเลย!!!!!!! สินค้ามีจำนวนจำกัด

FLASH SALE แว่นท็อปเจริญ สาขาอาคารจอดรถถนนสุเทพ S1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แว่นกันแดด RayBan, OAKLEY ลด 70 % 6 วันเท่านั้น วันที่ 25-30 มิถุนายน 2564

รีบเลย!!!!!!! สินค้ามีจำนวนจำกัด

💉🦠ฉีดวัคซีน เสริมภูมิคุ้มกัน โควิด - 19🩺เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงให...
17/06/2021

💉🦠ฉีดวัคซีน เสริมภูมิคุ้มกัน โควิด - 19🩺

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการฯ ฉีดวัคซีน เสริมภูมิคุ้มกัน โควิด – 19 เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ มช. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 👍🏻

💉🦠ฉีดวัคซีน เสริมภูมิคุ้มกัน โควิด - 19🩺

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการฯ ฉีดวัคซีน เสริมภูมิคุ้มกัน โควิด – 19 เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ มช. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 👍🏻

💧น้ำดื่มตราอ่างแก้ว "น้ำดื่มของเรา... ความภูมิใจของเราชาว มช."👍🏻ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำดื่ม ผ่านการกรองด้วยระบ...
08/06/2021

💧น้ำดื่มตราอ่างแก้ว "น้ำดื่มของเรา... ความภูมิใจของเราชาว มช."

👍🏻ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำดื่ม ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสจากแหล่งน้ำธรรมชาติอำเภอแม่ริม ที่ความลึก 140 เมตรจากผิวดิน ฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยระบบโอนโซนและแสงอุลตร้าไวโอแลต บรรจุทุกขั้นตอนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ควบคุมการผลิตด้วยระบบ GMP Codex , HACCP และ HALAL

🚗บริการจัดส่งฟรี ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🙏🏻จัดจำหน่ายโดย สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👉🏻สามารถสั่งซื้อน้ำดื่มได้ที่
โทร 053-942680-3
https://www.facebook.com/assetcmu

18/05/2021

กำหนดเวลาการ เปิด-ปิด ประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Photos from CMU Food Center's post
17/05/2021

Photos from CMU Food Center's post

01/05/2021

📌ประกาศ จากศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
(พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงงดรับประทานอาหารภายในศูนย์อาหารฯ ให้จำหน่ายเฉพาะกลับบ้านเท่านั้น

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก
ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📌โปรโมชั่นน้ำดื่มตราอ่างแก้ว บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564💜สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"น้ำดื่มคุณภาพ เพื่อพ...
30/04/2021

📌โปรโมชั่นน้ำดื่มตราอ่างแก้ว บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564
💜สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"น้ำดื่มคุณภาพ เพื่อพวกเรา ชาว มช."

🏆น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ผ่านการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

📌โปรโมชั่นน้ำดื่มตราอ่างแก้ว บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564
💜สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"น้ำดื่มคุณภาพ เพื่อพวกเรา ชาว มช."

🏆น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ผ่านการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

🎇ประกวดออกแบบฉลากสินค้า น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,500 บาท👏🏻สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาล...
26/04/2021

🎇ประกวดออกแบบฉลากสินค้า น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,500 บาท👏🏻

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบฉลากสินค้า ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

👦🏻 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 👩🏻
นักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⭐️ หลักเกณฑ์การส่งผลงาน ⭐️
1. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน โดยแต่ละผลงานต้องมีข้อมูลน้ำดื่มตราอ่างแก้ว ขนาดชิ้นงาน สูง 61 มิลลิเมตร กว้าง 279 มิลลิเมตร (ตัวอย่างฉลากสินค้าเดิม สามารถดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/12cMVFOUcbndStFcjyD5hXu90Ptu3xmQM/view?usp=sharing)
2. ฉลากสินค้า ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัย มีเอกลักษณ์จดจำง่าย สะท้อนและสื่อความหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ศาลาธรรม อ่างแก้ว ดอยสุเทพ เป็นต้น โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการใช้เป็นฉลากน้ำดื่มและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารทุกประเภท
3. ฉลากสินค้า ที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลง อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานต้องไม่เคยนำไปใช้หรือได้รางวัลจากที่ใดมาก่อน อย่างไรก็ดี หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆทางกฏหมายที่เกิดขึ้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด
4. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถนำไปใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง หรือ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยถือว่าสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสำหรับผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล
5. การออกแบบ ต้องทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
6. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ Email: [email protected] หรือที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

⏰ กำหนดระยะเวลา ⏰
👉🏻ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2564 (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/1XiTPdkF3lmrcPkEym16S-1jgTFYusajy/view?usp=sharing)
👉🏻ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง เว็บไซต์สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://asset.oop.cmu.ac.th/) และ Facebook สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/assetcmu)

🏆 รางวัลการประกวด 🏆 (สนับสนุนเงินรางวัลโดย บริษัทน้ำใสใจจริง จำกัด)
🥇รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
🎗รางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

📞 ติดต่อสอบถาม 📞
สำนักงานบริหารและจัดการทรพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942680-3 ในวันและเวลาราชการ

🎇ประกวดออกแบบฉลากสินค้า น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,500 บาท👏🏻

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบฉลากสินค้า ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

👦🏻 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 👩🏻
นักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⭐️ หลักเกณฑ์การส่งผลงาน ⭐️
1. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน โดยแต่ละผลงานต้องมีข้อมูลน้ำดื่มตราอ่างแก้ว ขนาดชิ้นงาน สูง 61 มิลลิเมตร กว้าง 279 มิลลิเมตร (ตัวอย่างฉลากสินค้าเดิม สามารถดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/12cMVFOUcbndStFcjyD5hXu90Ptu3xmQM/view?usp=sharing)
2. ฉลากสินค้า ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัย มีเอกลักษณ์จดจำง่าย สะท้อนและสื่อความหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ศาลาธรรม อ่างแก้ว ดอยสุเทพ เป็นต้น โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการใช้เป็นฉลากน้ำดื่มและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารทุกประเภท
3. ฉลากสินค้า ที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลง อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานต้องไม่เคยนำไปใช้หรือได้รางวัลจากที่ใดมาก่อน อย่างไรก็ดี หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆทางกฏหมายที่เกิดขึ้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด
4. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถนำไปใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง หรือ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยถือว่าสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสำหรับผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล
5. การออกแบบ ต้องทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
6. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ Email: [email protected] หรือที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

⏰ กำหนดระยะเวลา ⏰
👉🏻ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2564 (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/1XiTPdkF3lmrcPkEym16S-1jgTFYusajy/view?usp=sharing)
👉🏻ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง เว็บไซต์สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://asset.oop.cmu.ac.th/) และ Facebook สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/assetcmu)

🏆 รางวัลการประกวด 🏆 (สนับสนุนเงินรางวัลโดย บริษัทน้ำใสใจจริง จำกัด)
🥇รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
🎗รางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

📞 ติดต่อสอบถาม 📞
สำนักงานบริหารและจัดการทรพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942680-3 ในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์ !!!ธนาคารออมสิน สาขาอาคารจอดรถถนนสุเทพ มช. S1เปิดให้บริการถึงเวลา 15.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 256...
26/04/2021

ประชาสัมพันธ์ !!!

ธนาคารออมสิน สาขาอาคารจอดรถถนนสุเทพ มช. S1
เปิดให้บริการถึงเวลา 15.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 จะดีขึ้น

ประชาสัมพันธ์ !!!

ธนาคารออมสิน สาขาอาคารจอดรถถนนสุเทพ มช. S1
เปิดให้บริการถึงเวลา 15.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 จะดีขึ้น

📍ประกาศ ปิดพื้นที่จอดรถข่วงพะยอมเป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ร...
19/04/2021

📍ประกาศ ปิดพื้นที่จอดรถข่วงพะยอมเป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มหาวิทยาลัยจึงขอปิดพื้นที่จอดรถข่วงพะยอมเป็นการชั่วคราว ท่านสามารถนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถถนนสุเทพ มช. S1 โดยจะมีรถรับส่งไปที่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯเช่นเดิม

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📍ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 👏🏻เปิดให้บริการตามปกติ👏🏻
19/04/2021

📍ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 👏🏻เปิดให้บริการตามปกติ👏🏻

14/04/2021

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบชุดที่นอน จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการรับบริจาคเงินเพื่อนำเงินไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 เมษายน 2564 มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบชุดที่นอน จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบ

11/04/2021

ขอเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป

เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะนี้โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมาก

จึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน ผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 667-2609626 หรือ CMU Donate ตาม link: https://donate.cmu.ac.th/ViewProject.aspx?foundation_id=48&project_id=4

เพื่อนำเงินไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ ของโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ค่ะ

09/04/2021

โควิดเชียงใหม่วันนี้+148ราย
อบโอโซนฆ่าเชื้อช่วยทำให้สถานที่ของคุณ​ปลอดภัยขึ้น
นึกถึงบริการอบโอโซนฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานติดต่อเราสิคะ
ยินดีพร้อมให้บริการค่ะ
ติดต่อนัดหมายเพื่อใช้บริการหรือขอคำปรึกษาได้ที่
082-2694636
#ENSE ยินดีให้บริการ
#ไวรัสโคโรน่า #โคโรน่า #โควิดวันนี้ #COVID #COVID19 #โควิด19

09/04/2021

ประกาศ จากศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์อาหารฯ จะปิดทำความสะอาด Big Cleaning Day ในวันที่ 9 เมษายน 2564 (1 วัน)

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 10 เมษายน 2564

ประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก

Photos from More Space's post
08/04/2021

Photos from More Space's post

Photos from มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University's post
08/04/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University's post

01/04/2021

เยาวรุ่นทั้งหลาย ฟังทางนี้!!!

กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“แชะ แชร์ เช็คอิน”

เพียงถ่ายรูปที่ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram เป็นสาธารณะ พร้อม Check-in ที่ CMU Food Center

ลุ้นรับรางวัล กระเป๋าผ้าสุดชิค 2 ใบ จำนวน 5 รางวัล และ Voucher แลกเครื่องดื่มฟรี ที่ร้านอินทนิล สาขาศูนย์อาหารฯ รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 2 รางวัล

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เด็กมอ
31/03/2021
CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เด็กมอ

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เด็กมอ

เรื่องอาหารการกินและถูกสุขลักษณะเป็นเรื่องสำคัญต่อสวัสดิภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ดำเ.....

31/03/2021

ประชาสัมพันธ์
ประตูไผ่ล้อม จะเริ่มใช้ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ
⏰ ในวันที่ 1 เมษายน 2564

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่
❌ไม่ได้ลงทะเบียนบัตรผ่านเข้า-ออก มช. หรือ
❌บัตรหมดอายุ

กรุณาใช้เส้นทางอื่น

----------------------------------------------------------------

📝สามารถลงทะเบียนและต่ออายุได้ที่
https://scmc.cmu.ac.th/web/

📝ขั้นตอนการลงทะเบียนและต่ออายุ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=912461772577319&id=547779949045505

30/03/2021
25/03/2021
เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามน...
25/03/2021

เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบาย Happy and Healthy CMU และโครงการ Green Office เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่

Photos from CMU Food Center's post
24/03/2021

Photos from CMU Food Center's post

Photos from หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'s post
24/03/2021

Photos from หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'s post

Photos from หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'s post
18/03/2021

Photos from หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'s post

Photos from CMU Food Center's post
16/03/2021

Photos from CMU Food Center's post

พิธีทำบุญ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิท...
12/03/2021

พิธีทำบุญ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และพระเทพสิงหวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ เนื่องในโอกาสนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมพิธีดังกล่าว

04/03/2021

📛 👀 ภัยเงียบใกล้ตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้!!
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลอันตรายต่อเราได้ เพราะภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย สารเคมีมากมายไม่ว่าจะเป็น ตะกั่ว โบรมีน รวมถึงสารหนู !

🤳เราจึงอยากชวนคุณมาทิ้ง E-waste ให้ถูกวิธี และปลอดภัย ด้วยจุดทิ้งใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 10 จุด ใกล้ที่ไหน ทิ้งได้เลย

💁AIS PLAYGROUND หน้าหอสมุด , โรงอาหาร อมช. , โรงอาหารใหม่ , หอพักในมหาวิทยาลัยฯ , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. , สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. อาคารสำนักงาน มช. , จุดจอดรถไฟฟ้า , อาคารจอดรถ S1
หรือ เช็กจุดทิ้งใกล้คุณได้ที่ https://m.ais.co.th/QYH6j9bix

ที่อยู่

239 สำนักงานมหาวิทยาลัย ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ
Chiang Mai
50200

ข้อมูลทั่วไป

tel 053-942680-1 fax 053-942684 Mobile 08-1473-2473

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053942680

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

- น้ำดื่มตราอ่างแก้ว
- หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พื้นที่เช่า ภายใน มหาวิทยาลัย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารและจัดการทรั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด